Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών
από την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Α/Μ 35ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
10:00 π.μ-12:00μ.μ.

ΜΟΝΟ και ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΤΌΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΎ

Τηλ.Επικοινωνίας 2821092306
E-mail: epkxan@gmail.com

Καλούμε τα μέλη της Ένωσης να προσέρχονται στο γραφείο μας

για την ανανέωση της συνδρομής τους/για το 2020
Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο
28210 92306
κατά τις ώρες 10:00 - 13:30

Η με e-banking στη Τράπεζα EUROBANK GR 670 260 74 60000 92 010 34 269 42 ή με κατάθεση
0026.0746.92.0103426942

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2009

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων "ΑΛΛΗΛΕΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΟΥΝΕΒΑ"

Την αλληλεγγύη της στην Κωνσταντίνα Κούνε-
βα εκφράζει με ανακοίνωσή της και η Ένωση
Προστασίας Καταναλωτών Χανίων. Η Ένω-
ση, όπως σημειώνει, "νιώθει ντροπή και αηδία για
εκείνους που με τις πράξεις τους, όχι απλώς κακο-
ποίησαν σωματικά την Κωνσταντίνα Κούνεβα, αλ-
λά τσαλάκωσαν αυτό που λέμε, ανθρώπινη αξιο-
πρέπεια, ανθρώπινη ύπαρξη. Το ξέσπασμα μένους
σε ένα ανθρώπινο σώμα, σε μια μητέρα μετανά-
στρια, σε μια γυναίκα αγωνίστρια της επιβίωσης
και των δικαιωμάτων, μας υποχρεώνει να δώσουμε
προσανατολισμό προέλευσης της βίας, και όχι α-
πλώς να στείλουμε μήνυμα συμπαράστασης στη δο-
κιμαζόμενη Κούνεβα, αλλά και να υψώσουμε τη δι-
κή μας φωνή, στους εκτελεστές της βίας ότι αυτές οι
πρακτικές, δεν μας φοβίζουν. Τις πράξεις αυτές τις
καταδικάζουμε, στερούνται στοιχειώδους νόησης,
αλλά προ πάντων ηθικής τάξης και πολιτισμού".
Ακόμα η Ένωση αναφέρει ότι "η Κούνεβα υ-
πήρξε θύμα παντελούς κακοποίησης από όντα που
φέρουν την ανθρώπινη μορφή, και όχι την ψυχοη-
θική δομή, και η πολιτεία οφείλει να τα βρει και να
υποστούν την τιμωρία που τους ανήκει, εμείς δε οι
πολίτες που δεν θέλουμε τη βία ούτε να είμαστε θε-
ατές άλλων τέτοιων πρακτικών ούτε νέες Κούνεβα,
να συμβάλλουμε, με τη συμπεριφορά μας".
Ακόμα η Ένωση επισημαίνει ότι "μέσω της κοι-
νωνικής ομάδας που διαθέτει, δίνει τον αγώνα της,
για να ρίξει το τείχος της βίας και το τσαλάκωμα
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, από άνθρωπο σε άνθρω-
πο" και καλεί "κάθε πολίτη που αισθάνεται ότι κα-
ταπιέζονται, καταπατούνται, θίγονται, τα κοινωνι-
κά του δικαιώματα, ιδιαίτερα εάν βιώνει βία οιασ-
δήποτε μορφής, να το καταγγείλλει στην κοινωνική
ομάδα της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, για φροντίδα στήριξη και
υποστήριξη στο τηλ.: 2821092666

Πηγή:Χανιώτικα Νέα

Δεν υπάρχουν σχόλια: