Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2015 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 8:00 - 14:00

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Απάντηση Υπουργού Ανάπτυξης περί της Ένταξης Ελ. Επαγγελματιών στο Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη)
Το άρθρο 2 παρ 1 του πτωχευτικού κώδικα ορίζει ότι πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι. Κατά το Β.Δ. 19-04/1-5/1835 άρθρο 1, ορίζεται ότι έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικές και κύριο επάγγελμα έχουν την εμπορία.Οι έμποροι έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα. 

Επίσης, κατά το Β.Δ. 2/14-05-1835, προβλέπεται ποιες είναι οι εμπορικές πράξεις βάσει των οποίων κάποιος αποκτά την εμπορική ιδιότητα.

Στα πλαίσια του Ν.
3869/2010 υπάγονται και οι επαγγελματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, όπως π.χ. γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κλπ, ομοίως, οδηγοί αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρονικοί, προγραμματιστές, που αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο προσφέρουν την προσωπική τους εργασία και δεν χαρακτηρίζονται έμποροι.

Προσθέτως, υπάγονται και όσοι ήταν έμποροι έπαψαν όμως την εμπορία ή την οικονομική τους δραστηριότητα, χωρίς κατά την παύση αυτή να έχουν παύσει τις πληρωμές τους. (
άρθρο 2 παρ. 3 πτωχευτικού κώδικα).
Σημειώνεται περαιτέρω, ότι νομολογιακά*  και ερμηνευτικά στο πεδίο εφαρμογής του νόμου Κατσέλη ήδη υπάγονται και οι «μικροέμποροι», δηλαδή φυσικά πρόσωπα που ασκούν την  εμπορική τους δραστηριότητα κατά βάση μέσα από την προσωπική τους εργασία, αποβλέποντας στον βιοπορισμό τους, και έχουν περιορισμένες οφειλές από εμπορικές πράξεις. Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και ως εκ τούτου δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για δικαστική ρύθμιση των χρεών. (Βλ. Ενότητα "Συχνά Ερωτήματα", Ερώτημα 1 όπου γίνεται εκτενής αναφορά)

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Τρίτεκνη οικογένεια αγροτών ,έσωσε όλη της ,την περιουσία ,με Προσωρινή Διαταγή"

 ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 26-06-2015

Ειρ.Ιεράπετρας   : 
 Προσωρινή Διαταγή , και  διάσωση όλων των περιουσιακών στοιχείων ,για οικογένεια τριτέκνων δανειοληπτών , από την Ιεράπετρα, εξέδωσε το εν λόγω Δικαστήριο.
  Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  της οποίας οι καταναλωτές  είναι μέλη της, πρόκειται για δανειολήπτες , ηλικίας  57 και 55 αντίστοιχα, αγρότες, κάτοικοι Δήμου Ιεράπετρας, γονείς τριών τέκνων, οι δανειολήπτες είναι χρεωμένοι  σε πέντε Τράπεζες συνολικού ποσού  χρέωσης για τον σύζυγο 227.184,39 ευρώ και η σύζυγος 234.738,23 ευρώ .Συνολικά  χρωστούν και οι δύο, 461.923 ευρώ
 Εισόδημα που η οικογένεια δανειοληπτών ,διαθέτει : Διαθέτει 700-800 ευρώ, μηνιαίως
Περιουσιακά στοιχεία που οι δανειολήπτες  , διαθέτουν 
Κατά 50% κυριότητα
α)ισόγεια κατοικία 154,20 τ.μ β)οικόπεδο 4.220 τ.μ  γ)1500 τ.μ έκταση  με παλιά οικία ανήκει στον σύζυγο,δ)διάφορες εκτάσεις  με ελαιόδενδρα ε)δύο Ι.Χ 
Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο  δανειολήπτης  , πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης του , στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, του  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο. 
1)Δέχεται , το αίτημα , της χορήγησης, Προσωρινής Διαταγής , δεδομένου ότι τυγχάνουν αγρότες που έχουν ήδη περιέλθειι αν υπαίτια σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους
2)Αποφασίζει προσωρινά  , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της περιουσίας τους
την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.(ημερ. συζήτησης της αίτησης έχει οριστεή η 10/6/2016)
3)Ορίζει, μηνιαία καταβολή δόσης 259.00 ευρώ
Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η Προσωρινή Διαταγή ,που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας , για τους  εν λόγω δανειολήπτες  ,θεωρείται ευνοικότατη , είναι Προσωρινή Διαταγή της οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας.
 
Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 

 Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη


Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης:¨Διαταγή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων , μη παρακράτησης δόσης δανείου, για δημόσιο υπάλληλο" "


ΔΕΛΤΊΟ    ΤΎΠΟΥ  25-06-2015    


Ειρ.Χανίων   : Προσωρινή Διαταγή, για δημόσιο υπάλληλο, μέχρι το έτος 2017, για χρέη  σε 7 πιστωτικούς φορείς ,με χρέος  72.654,91 ευρώ, έσωσε την περιουσία της και ρύθμισε τα χρέη της σύμφωνα με το οικονομικό της "μπορώ"

Το Ειρηνοδικείο των Χανίων, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η  δανειολήπτρια , πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης της , στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο. 
1)Δέχεται , το αίτημα , της χορήγησης, Προσωρινής Διαταγής .
2)Αποφασίζει προσωρινά  , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της περιουσίας της , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.
3)Διατάσσει , το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , να άρει την αυτόματη παρακράτηση μηνιαίων δόσεων ποσού 228,07 ευρώ από τον λογαρισμό μισθοδοσίας της δανειοιλήπτριας. 
4)Ορίζει, την καταβολή ποσού 200 ευρώ μηνιαίως  για διάστημα 3 ετών προς σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτριών Τραπεζών. 
5)Ορίζει ,για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της δανειολήπτριας την καταβολή 150 ευρώ, μηνιαίως , μετά  την τριετία και μέχρι την συζήτηση της κύριας αίτησης 
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  της οποίας η καταναλώτρια είναι μέλος της, πρόκειται για δανειολήπτρια κατοίκου περιοχής Δήμου Χανίων, ηλικίας  44 ετών, έγγαμο , ο σύζυγος εργάζεται ως δημόσιος υπάλληλος  ,με δύο  ανήλικα τέκνα.
 Εισόδημα που η δανειολήπτρια διαθέτει : η ίδια 612,00 ευρώ από τον μισθό της και ο σύζυγος 750,00 ευρώ Περιουσιακά στοιχεία που η δανειολήπτρια  , διαθέτει είναι : Διαμέρισμα 100 τ.μ  κατά ποσοστό κυριότητας 50% στο Ηράκλειο.

 Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η Προσωρινή Διαταγή ,που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Χανίων  , για την εν λόγω δανειολήπτρια, που  ως Δημόσιος υπάλληλος τα εισοδήματα της, τόσο της ίδιας όσο και του συζύγου της υπέστησαν σημαντικές περικοπές,  από τους μνημονιακούς νόμους,θεωρείται ευνοικότατη.
 
Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140   

 Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη  ,

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης:" Δανειολήπτης ,ενοικιαστής ταξί , έσωσε την περιουσία του, έως το έτος 2019 ".

ΔΕΛΤΊΟ    ΤΎΠΟΥ  24-06-2015   Ειρ.Ηρακλείου Κρήτης : 

Προσωρινή Διαταγή (Αρ.Πρωτ.1892/2014) ,   διάσωση της περιουσίας και   μηνιαία καταβολή  δόσηs 40 ευρώ, για πρώην ιδιοκτήτη ταξί , σήμερα μισθωτή ταξί.

 Επί της Ανακοίνωσης,

Ο λόγος  για  δανειολήπτη από το Ηράκλειο  ,που  έχει χρεωθεί σε δύο Τράπεζες ,συνολικού ποσού χρέωσης , 186.973,41 ευρώ, 
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,πρόκειται για δανειολήπτη κάτοικο Ηρακλείου, ηλικίας  49 ετών, έγγαμο ,με ένα ενήλικα τέκνο.
 Εισόδημα που ο δανειολήπτης διαθέτει: 420 ευρώ μηνιαίως
Περιουσιακά στοιχεία που ο δανειολήπτης  , διαθέτει είναι : α)αγροτεμάχιο 343,25 τ.μ με 11 ρίζες ελιές β) Ι.Χ αυτοκίνητο
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης, πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης του , στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο. 
1)Δέχεται , το αίτημα , της χορήγησης, Προσωρινής Διαταγής .
2)Αποφασίζει προσωρινά  , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της περιουσίας του,
την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του , μέχρι την  5/6/2019
υπό τους όρους 
α) της τήρησης εκ μέρους του, της  ρύθμισης που ακολουθεί
β)της επανασυζήτησης της προσωρινής διαταγής ,ορισθείσα ημερ.5/6/2019
3)Ορίζει μηνιαία δόση ποσού 40 ευρώ, διανεμόμενη συμμέτρως το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός αρχής γενομένης από 1-7-2015
Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η Προσωρινή Διαταγή ,που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου , για τον  εν λόγω δανειολήπτη ,θεωρείται ευνοικότατη , καθώς  θεωρήθηκε  και κρίθηκε  "ως  ελεύθερος επαγγελματίας " μη έχων πτωχευτική ιδιότητα ο μισθωτής ταξί,είναι  προσωρινή ρύθμιση λόγω  της οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, όπου βοηθείται ο δανειολήπτης ,να ρυθμίσει το χρέος του.
 
Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 

 Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης:" Μηδενικές δόσεις, για δανειολήπτη, με αναπηρία 55% "

Δελτίο Τύπου 23/6/2015

Στην ευχάριστη θέση,βρίσκεται για μια ακόμα φορά, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  να ανακοινώσει τη δικαίωση οικογένειας δανειοληπτών, κατοίκων Χανίων, με τον σύζυγο με αναπηρία 55%. Με την υπ’ αριθμ. 286/2015 απόφαση του το Ειρηνοδικείο Χανίων, δικαιώσε πλήρως οικογένεια δανειοληπτών και μέλη της  Ένωσής μας. Με την ανωτέρω απόφαση, το Δικαστήριο των Χανίων, έκανε δεκτό το αίτημα των  αιτούντων δανειοληπτών , για ρύθμιση των οφειλών τους,έναντι της μοναδικής  πιστώτριας Τράπεζας, με συνολικό ποσό χρέους  60.416,97 ευρώ και ρύθμισε αυτά ως εξής: 
Το Ειρηνοδικείο Χανίων με την υπαρ. 286/2015 απόφαση του,
ΔΈΧΕΤΑΙ την αίτηση,
ΡΥΘΜΊΖΕΙ, τα χρέη των αιτούντων, και ειδικότερα 
α)ορίζει για τον σύζυγο την καταβολή "μηδενικών δόσεων" για μία τριετία, λόγω αναπηρίας και μη εργασίας.
β)ορίζει για την σύζυγο την καταβολή 120 ευρώ ,μηνιαίως για τριετία (36 μήνες Χ120=4.320 ευρώ)
ΕΞΑΙΡΕΊ, της εκποίησης την κύρια κατοικία, ιδιοκτησίας του συζύγου.
ΧΟΡΗΓΕΊ περίοδο χάριτος τριετία, για την καταβολή δόσεων από τον σύζυγο.
ΕΠΙΒΆΛΛΕΙ
 στον σύζυγο ,για την διάσωση της κατοικίας του , μετά από τριετία ,την καταβολή μηνιαίας δόσης  156,6 ευρώ, επί 20 έτη δηλ.20Χ12=240Χ156,6=37.584 ευρώ
ΑΠΑΛΛΆΣΣΕΙ, την οικογένεια από χρέος ,ποσού 17.515 ευρώ, 
Επί της ουσίας της υπόθεσης , πρόκειται για δανειολήπτες ηλικίας 65 και 59 ετών ,αντίστοιχα.Ο σύζυγος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και σήμερα βρίσκεται ανάπηρος, με ποσοστό αναπηρίας 55%, Είναι γονείς δύο ενηλίκων τέκνων.Έχουν χρεωθεί σε μία Τράπεζα συνολικού ποσού χρέωσης 60.416,97 ευρώ.
Περιουσια στοιχεία
 Ο σύζυγος έχει:
α)Οικία  90 τ.μ
β)Οικόπεδο 800 τ.μ
γ)Αγροτεμάχια  συνολικής έκτασης 5000 τ.μ, με 50 ελαιόδενδρα
Η σύζυγος έχει:
Στερείται παντελώς κινητής και ακίνητης περιουσίας.
Εισόδημα που η οικογένεια έχει, 641 ευρώ ,από μισθό της συζύγου ,συν 125 ευρώ ο σύζυγος ,από γεωργικό εισόδημα.
Αξίζει να σημειώσουμε τα κάτωθι:
1)Τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με την διαμεσολάβηση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης βάσει του άρθρου 2 του Ν.3869/210.
2)Εξαιρέθηκε από την ρευστοποίηση η κύρια κατοικία  του δανειολήπτη,
3)"Μηδενικές καταβολές" για τον σύζυγο ,που το εισόδημά του είναι, κάτω από τα όρια της φτώχειας.
«Όπως αποδείχθηκε στο Δικαστήριο, οι αιτούντες είχαν  περιέλθει από το έτος 2009, σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής ,των ληξιπροθέσμων οφειλών τους , η οποία (αδυναμία ) δεν οφείλεται σε δόλο, ενώ εξάλλου η δανειακή τους επιβάρυνση οφείλεται στην ανάγκη κάλυψης επιτακτικών βιοτικών του αναγκών,η αίτηση είναι ορισμένη απορριπτόμενου των περί του αντιθέτου ισχυρισμού της Τράπεζας.Επίσης η Τράπεζα ισχυρίστηκε ότι, ο αιτών έχει την εμπορική ιδιότητα ,λόγω του εύρους της ενασχόλησης του ,με τον πρωτογενή τομέα, ενώ προέβαλλε και το αίτημα ρευστοποίησης της περιουσίας του.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος  ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 εργάσιμες ημέρεςΗ Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
          Ιωάννα  Μελάκη

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Άνεργη Χανιώτισσα, έσωσε την περιουσία της, ρύθμισε το χρέος της και "κούρεψε "αυτό κατά 56% "

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ      22-06-2015
 
 

Το Ειρηνοδικείο των Χανίων , με την υπαρ.276/2015 απόφαση του, ρύθμισε  τα χρέη της καταναλώτριας, ορίζοντας , "μηδενικές καταβολές "προς την μία και μοναδική πιστώτρια Τράπεζα επί μία τριετία, ελαφρύνοντας την από τον "βραχνά" του χρέους, μια και η ίδια στερείται παντελώς εισοδήματος, λόγω χρόνιας ανεργίας.
Επί της ουσίας της απόφασης , και σύμφωνα με την ανακοίνωση  της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για καταναλώτρια άνεργη ,ηλικίας 51    ετών, άγαμη ,χωρίς παιδιά. Η καταναλώτρια ,είχε δανειστεί από μία  Τράπεζα , του συνολικού ποσού ,  των 25.034,53 ευρώ , σε συμβάσεις καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών.
ΕΙΣΌΔΗΜΑ που διαθέτει η εν λόγω δανειολήπτρια είναι  είναι μηδενικό .
Περιουσιακά στοιχεία που έχει  στην διάθεσή της  είναι 
 α)μία  οικία, αντικειμενικής αξίας 11.069,85 ευρώ

β) Ι.Χ επιβατικό παλαιάς κυκλοφορίας.

Το Ειρηνοδικείο  των Χανίων, με  την υπαρ.76/2015 απόφαση του, αποφάσισε 
  ΈΚΑΝΕ ΔΈΚΤΗ ,  την αίτηση της δανειολήπτριας , όπως αυτή υποβλήθηκε  
ΕΞΑΊΡΕΙ, από την εκποίηση  ,την κύρια κατοικία ,της αιτούσας
ΡΥΘΜΊΖΕΙ, τα χρέη της αιτούσας   σε  "μηδενικές δόσεις  "  επί τριετία.

ΟΡΙΖΕΙ , για την διάσωση της κατοικίας  της , μηνιαία δόση 46,12 ευρώ, για  240 μήνες (20  έτη)
 
 Αφού τηρηθούν τα της απόφασης,  για το υπόλοιπο χρέος , του ποσού των  11.069,85 ευρώ, η δανειολήπτρια ΑΠΑΛΛΆΣΣΕΤΑΙ ,  του υπολοίπου κατά 14.065,68 ευρώ δηλ. έχουμε "κούρεμα" του χρέους  της , λόγω δανειολήπτριας  κατά 56%

 Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο εν λόγω δανειολήπτρια  είναι μέλος της , το Δικαστήριο των Χανίων , έκρινε ότι ,η ανωτέρω, πληρεί  τις προϋποθέσεις ένταξης της ,  στις διατάξεις του  Ν. 3869/2010 ("Νόμος Κατσέλη")καθώς η αίτηση της  ,είναι ορισμένη,  περιέχει όλα τα κατά νόμον(άρθ 4 παρ.1 ν.3869/2010) στοιχεία, ,παρά τις ενστάσεις της πιστώτριας Τράπεζας , δέχτηκε την  αίτηση .  

  
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος  ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 εργάσιμες ημέρεςΗ Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
          Ιωάννα  Μελάκη