Ωρες Κοινού για ενημέρωση
10:00-12:00 π.μ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

2821092306

Αυτη τη στιγμη διαβάζουν

website stats

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΚΡΗΤΗΣ :"Δωρεάν Συνμβουλευτική προς τους πολίτες"


Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, είναι μία Πιστοποιημένη ΄Ενωση  Καταναλωτών,εξουσιοδοτημένη από τον Νόμο 3869/2010 , όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.4161/2013, να  παρέχει προστασία στους δανειολήπτες ,απέναντι στις αυθαίρετες παράνομες και καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Το Νομικό και Οικονομοτεχνικό επιτελείο της Ένωσης  που είναι το πλέον εξειδικευμένο σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης ( πλειστηριασμοί) και έχει εκδώσει εκατοντάδες δικαστικές αποφάσεις , που διασφάλισαν και διασφαλίζουν τα συμφέροντα των δανειοληπτών είναι έτοιμο να παρέχει ΔΩΡΕΆΝ Συμβουλευτική ,σε όποιον πολίτη της Κρήτης και γενικότερα της Ελλάδος το ζητήσει.. Παράλληλα μάχεται και διασφαλίζει τα συμφέροντα  όχι μόνο του καταναλωτή- δανειολήπτη, αλλά και  για κάθε ένα επιτηδευματία που αιτήσει την βοήθεια της,  αποτελεσματικά τον πολίτη απέναντι στις καταχρηστικές και παράνομες πρακτικές  των Τραπεζών,των Κρατικών υπηρεσιών ,και Φορέων.
Γενικές Πληροφορίες
Τηλέφωνα 2821092666, 2821092306 , 2842020140
Fax 2821092306 ,2842020140
Ε:mail : epkxan@gmail.com

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Οκονομικών "ανάσανε" ρυθμίζοντας τα χρέη του

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 14-09-2014

 
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης  ,με την από με ημερ.  28/7/ 2014 απόφασή του, όχι απλώς βοήθησε να "ανασάνει" πρώην υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά  στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής  ,εκτός των άλλων ευνοϊκών μέτρων υπέρ του δοκιμαζόμενου από την γενικότερη ύφεση και κρίση καταναλωτή, το Δικαστήριο του Ηρακλείου, διέταξε την παύση της παρακράτησης από την Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS ως καθολικής διαδόχου του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ, από τον μισθό του δανειολήπτη  το ποσό των 252,92 ευρώ μηνιαίως.ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καταβολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μηνιαία  δόση 66 Ευρώ και όχι 362,76 ευρώ Ο εν λόγω καταναλωτής  ενέχεται ως οφειλέτης και εγγυητής σε εφτά  πιστώτριες Τράπεζες  συνολικής πίστωσης  198.531,69 ευρώ.
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου  , αφού διαπίστωσε ότι απέτυχε η προσπάθεια του προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, δέχτηκε το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής,  για χρονικό διάστημα εφτά  ετών, ήτοι μέχρι το έτος 8-6-2021 με την καταβολή μηνιαίας δόσης 400 ευρώ, για χρονικό διάστημα 48 μηνών ( τέσσερα έτη)  ήτοι από 1-8-2014 έως 31-7-2018  δηλ θα πληρώσει ΜΟΝΟ  19.200 ευρώ.Δεν διατάσσεται να καταβάλλει άλλο ποσό
Πιο συγκεκριμένα  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η με ημερ  28/7/2014 απόφαση  του Δικαστηρίου του Ηρακλείου  , αφορά υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέχρι το έτος 2013  όπου έλαβε χώρα η αυτοδίκαιη απόλυσή του  και μάλιστα τον τελευταίο έτος  2013 υπηρέτησε από την θέση του Επιτρόπου, βρίσκεται  σε διάσταση  με την σύζυγό του , και είναι πατέρας δύο ενηλίκων τέκνων
Εισόδημα που διαθέτει: α)Η σύνταξή του που υπολογίζεται στα 1300 ευρώ ,μηνιαίως β)
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει:
α)διαθέτει   επικαρπία ορισμένου  χρόνου κατοικίας 150,97 τ.μ 50 %,  τ.μ β) παλαιά πετρόκτιστη κατοικία
γ)Μεγάλο αριθμό αγροτεμαχίων , μονοετούς καλλιέργειας αλλά και πολυετούς ( ελαιόδενδρα)
δ)ένα φορτηγό με παρακράτηση
 Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου  Κρήτης,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο καταναλωτής  - δανειολήπτης  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει για εφτά  έτη, δηλ. μέχρι   2021 με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την παύση της παρακράτησης από την πέμπτη των καθ ων Τράπεζα  EUROBANK ERGASIAS ως καθολικής διαδόχου του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΎ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ, από τον μισθό του δανειολήπτη  το ποσό των 252,92 ευρώ μηνιαίως,και ορίζει σύμμετρη καταβολή σαυτή 63 ευρώ.
2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την καταβολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μηνιαία  δόση 66 Ευρώ και όχι 362,76 ευρώ
2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών και προληπτικών μέτρων κατά του αιτούντα, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης  επί της αίτησης ρύθμισης, (η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί την 8.6.2021)
3)ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ κάθε μορφής πράξης εκτέλεσης κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας  καθώς και κάθε μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερομένων στην αίτηση περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής υποθήκης ή προσημείωση υποθήκης καθώς και την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση
2)ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ , μηνιαία δόση  καταβολής προς τις μετέχουσες πιστώτριες  του 400 ευρώ, για 48 μήνες αναλογικά διανεμόμενο και στις εφτά Τράπεζες
.Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για το μέλος της,  αλλά και για τον ίδιο τον δανειολήπτη , η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  του δανειολήπτη , σώζει την περιουσία του  από τα καταδιωκτικά μέτρα των   Τραπεζών υποχρεώνοντας τον  να καταβάλλει για όλες του τις οφειλές μηνιαία δόση   400 Ευρώ.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Kαι επιτηδευματίας (σιδηρουργός αλουμινοκατασκευαστής) στο Νόμο Κατσέλη

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 11-09-2014

  "Καθάρισε" με 150 Ευρώ μηνιαία δόση , για χρέος 243.661,25 επιτηδευματίας από το Ρέθυμνο
Το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου ,με την από με ημερ.  22/2/ 2014 απόφασή του, δικαίωσε επιτηδευματία (σιδηρουργός αλουμινοκατασκευαστή )μέλος της Ένωσης Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης, ο οποίος  ενέχεται ως οφειλέτης και εγγυητής σε δύο πιστώτριες Τράπεζες  συνολικής πίστωσης  243.661,25 ευρώ.
Το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου  , αφού διαπίστωσε ότι απέτυχε η προσπάθεια του προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, δέχτηκε το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής,  για χρονικό διάστημα δέκα ετών, ήτοι μέχρι το έτος 2024
Πιο συγκεκριμένα  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η με ημερ  22/2/2014 απόφαση  του Δικαστηρίου του Ρεθύμνου , αφορά ελεύθερο  επαγγελματία ,(σιδηρουργός αλουμινοκατασκευαστή ) ηλικίας 61ετών,έγγαμο, πατέρα τριών  ενηλίκων τέκνων, του οποίου το εισόδημα διαρκώς υπέστη μείωση, λόγω της οικονομικής κρίσης ,
Εισόδημα που διαθέτει: 500 ευρώ από την εργασία του
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει:
α)διαθέτει  κατοικία 80 τ.μ 100%, β) επαγγελματική στέγη 100 τ.μ
γ)Αρκετά αγροτεμάχια , μονοετούς καλλιέργειας και κατέχει 17.000 ελαιόδενδρα
δ)ένα Ι.Χ και ένα επαγγελματικό
 Το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου Κρήτης,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο καταναλωτής  - δανειολήπτης  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει για δέκα   έτη, δηλ. μέχρι   2024 με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ , μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης  επί της αίτησης ρύθμισης, κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας  καθώς και κάθε μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερομένων στην αίτηση περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής υποθήκης ή προσημείωση υποθήκης καθώς και την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση
2)ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ , μηνιαία δόση  καταβολής προς τις μετέχουσες πιστώτριες  του150 ευρώ, όσο
αντιστοιχεί στις τελευταίες ενήμερες δόσεις των δανείων του
.Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για το μέλος της,  αλλά και για τον ίδιο τον δανειολήπτη , η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  του δανειολήπτη , σώζει την περιουσία του  από τα καταδιωκτικά μέτρα των   Τραπεζών υποχρεώνοντας τον  να καταβάλλει για όλες του τις οφειλές  150 Ευρώ.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Απόφαση Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας ,προστατεύει μόνο την πρώτη κατοικία"


 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 8-09-2014

"  Αγρίεψαν " τα Ειρηνοδικεία, περισσότερο αυστηρές οι αποφάσεις τους. Προστασία μόνο για την πρώτη κατοικία ,η με ημερ  2-09 -2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας !!!
 Αναλυτικά:
  Υπερχρεωμένος ,οικογενειάρχης ,  συνταξιούχος (Αναπηρική σύνταξη) από την Ιεράπετρα, , χρεωμένος σε σε μία Τράπεζα  "έσωσε" μόνο την κύρια κατοικία του, με την με ημερ  2-09 -2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας , στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, για χρονικό  μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του, που έχει οριστεί στις 14-12-2018  , καταβάλλοντας μηνιαία  δόση 50 ευρώ, αφήνοντας όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη , στα χέρια των δανειστών .
Πιο συγκεκριμένα  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,της οποίας ο  εν λόγω καταναλωτής- δανειολήπτης  είναι μέλος  της, η απόφαση  του Δικαστηρίου της Ιεράπετρας , αφορά δανειολήπτη   , συνταξιούχο,  69 ετών,  έγγαμο  με σύζυγο συνταξιούχο του ΟΓΑ, με δύο παιδιά  ενήλικα.
Η συνολική του χρέωση στην μία και μοναδική πιστώτρια Τράπεζα, αλλά σε δύο συμβάσεις, φθάνει στο ποσό της απαίτησης  των 48.508,42 ευρώ.
Εισόδημα που διαθέτει:
Εισόδημα που διαθέτει μηνιαίως,  είναι η κύρια σύνταξή ,  ποσού 499,09 ευρώ .Η δε σύζυγος του έχει μηνιαίο εισόδημα  από την σύνταξη του Ο.Γ.Α 381,74 ευρώ .Το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης της, της οικογένειας  που ο ίδιος δηλώνει , , ανέρχεται μηνιαίως, στο ποσό των1000,00 ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ο ίδιος ο δανειολήπτης :
 α)κατοικία εμβαδού 126τ.μ κατά 100% δικής του κυριότητας
β)κατοικία 151 τ.μ  κυριότητας 25%
 γ)Τρία αγροτεμάχια με ελιές

 Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο  καταναλωτής - δανειολήπτης πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του,  του  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει για τέσσερα  έτη, δηλ. μέχρι 14-12-2018 με το παρακάτω περιεχόμενο.
1)ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ την λήψη  κάθε   καταδιωκτικού μέτρου , κατά του δανειολήπτη , την μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των χρεών του.
2)ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας, αφού έλαβε υπόψη του ,τα εισοδήματα του δανειολήπτη,του συνόλου των χρεών του, την οικονομική του  δυνατότητα, τις δαπάνες της διαβίωσης του,του καθόρισε να καταβάλλει μηνιαία δόση 50 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο προς τις  δύο συμβάσεις , της ίδιας Τράπεζας.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία  διαχειρίστηκε την όλη προσπάθεια για το  μέλος της,  η απόφαση αυτή θεωρείται σημαντική , μια απόφαση που εξέδωσε  για πρώτη φορά Δικαστήριο της Χώρας,( το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας), που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής , και από τους καταναλωτές  -δανειολήπτες  ,από τις Ενώσεις καταναλωτών , μα περισσότερο από τους δικηγόρους , καθώς για πρώτη φορά, μας χορηγείται απόφαση που διασφαλίζει από καταδιωκτικά μέτρα "Μόνο την πρώτη κατοικία" αφήνοντας όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία των δανειοληπτών, στα χέρια των δανειστών
 Τέλος, ως ΄Ενωση οφείλουμε να τονίσουμε ότι η πρώτη μας κατοικία κινδυνεύει να χαθεί , εάν έχουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές "κόκκινα δάνεια"  και δεν έχουμε προβεί στις δέουσες ρυθμίσεις αλλά  ακόμα και τα άλλα μας περιουσιακά στοιχεία κινδυνεύουν,  εάν δεν έχουν εξασφαλιστεί με ασφαλιστικά μέτρα.
 Την προσοχή των Δικαστών!!!  κύριοι Δικαστές, πιστεύουμε ως εξουσιοδοτημένη ΄Ενωση Καταναλωτών, από τον ν.3869/2010,  για την συνδρομή στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ότι η τροποποίηση του ν.3869/2010, έγινε μεταξύ των άλλων ,καθορίζοντας με το νέο θεσμικό πλαίσιο, προστασία των αδύνατων  οικονομικά δανειοληπτών και προκειμένου με το προ δικαστήριο να βοηθηθούν ,οι δανειολήπτες ,από την οικονομική αφαίμαξη ,των ασφαλιστικών μέτρων, προσφέροντας με τον ν.4161.2013 την ασφαλιστική εκείνη προστασία της περιουσίας των δανειοληπτών , (εάν συγκεντρώνουν τα κριτήρια ένταξής τους )μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης.Το φαινόμενο της απόρριψης αιτήσεων δανειοληπτών, που παρατηρείται τελευταία , από κάποιους δικαστές,  χωρίς την δέουσα αιτιολογία , σε σκέψεις μας βάζουν...και ενημερώνουμε  ότι επί του θέματος, θα αιτήσουμε εξηγήσεις .αρμοδίως και ιεραρχικώς.
  Για ενημέρωση  των καταναλωτών δανειοληπτών,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κ : "Οι συμβουλές μας για την ενοικίαση σπιτιών από τους νέους φοιτητές

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ   3-9-2014
Η ΄Ένωσή Προστασίας Καταναλωτών  Κρήτης , επιθυμώντας να βοηθήσει τους νέους φοιτητές και τους γονείς αυτών και μάλιστα χωρίς να υποστούν καμιά ταλαιπωρία προκειμένου να προβούν στην σωστή ενοικίαση σπιτιού, χωρίς μελλοντικά "παρατράγουδα".
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της΄Ένωσή Προστασίας Καταναλωτών  Κρήτης, υπάρχει επάρκεια προσφοράς φοιτητικής στέγης στην Κρήτη, πράγμα που διευκολύνει το «σαφάρι» εντός των πόλεων και περιαστικά , προς αναζήτηση φοιτητικής στέγης.Όσο αφορά τις τιμές των ενοικίων , είναι  σημαντικά μειωμένες προς άλλα χρόνια. Η Ένωση, θέλοντας να συμβάλλει στην αποφυγή ταλαιπωρίας των νέων φοιτητών, αλλά και των γονέων τους  ,που τους συνοδεύουν, ερχόμενοι από όλα τα μέρη της Ελλάδας, καλεί τους ιδιοκτήτες να ανακοινώνουν έγκαιρα την μίσθωση κατοικιών, στον τοπικό τύπο, να αποφεύγουν τις τοιχοκολλήσεις σε κολώνες  των πόλεων, που μόνο ασχήμια στην εικόνα τους  προσθέτουν  ,  και  ακόμα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα κτηματομεσιτικό γραφείο των πόλεων της Κρήτης  και να αναθέσουν την υπηρεσία της μίσθωσης.
Ποιες πρέπει να είναι οι πρώτες κινήσεις των φοιτητών και των γονιών τους ώστε να μη βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων
Η΄Ένωσή Προστασίας Καταναλωτών  Κρήτης, επισημαίνει δέκα  σημεία τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουν για την μίσθωση (ενοικίαση) κατοικίας ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ιδιοκτήτης ενοικιαστής και στα οποία θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα και να εστιάσουν την προσοχή τους .

ΔΕΚΑ  ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΗΜΕΙΑ

Ι) Το ύψος του ενοικίου
Το ενοίκιο της κατοικίας ,διαμορφώνεται ελεύθερα, συμφωνία ιδιοκτήτη-ενοικιαστή (τους δεσμεύει και τους δύο).Καλό είναι να κάνουμε μία έρευνα της επικρατούσας μισθωτικής αγοράς στην περιοχή που επιλέγουμε να νοικιάσουμε.Επίσης ωφέλιμο είναι να προσπαθήσουμε να συλλέξουμε πληροφορίες για την διαχειριστική συμπεριφορά να ιδιοκτήτη (π.χ δύστροπος, παραπλανητικός, δεν κόβει αποδείξεις με ολόκληρο το τίμημα, κ.α)
2)Χρονική διάρκεια της μίσθωσης
Η μίσθωση κατοικίας ισχύει ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ  για τρία χρόνια και εάν ακόμα έχει συμφωνεί  μικρότερο χρονικό διάστημα  Η δε αύξηση του μισθώματος ,συμφωνείται  ελεύθερα  και αναγράφεται   π.χ κάθε έτος αύξηση  10% ή δεν θα υπάρξει αύξηση.
3) Έρευνα Αγοράς
Πάντα ερευνούμε την βιωσιμότητα της κατοικίας π.χ εάν διαθέτει τον πρέποντα εξ αερισμό ,δεν παρουσιάζει υγρασία, υπάρχουν τα οποία δεν λειτουργούν κ.α.
4)Εγγύηση
 Η εγγύηση συμφωνείται ελεύθερα. Συνήθως είναι 1 με 2 μισθώματα(νοίκια)
5)Βάρη κατοικίας
 Ο ιδιοκτήτης φέρει τα βάρη της κατοικίας.
6) Ευθύνη για τις φθορές
Ο ενοικιαστής δεν έχει ευθύνη για φθορές που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση.
7) Κοινόχρηστα
Η μη πληρωμή της δαπάνης των κοινοχρήστων ισοδυναμεί σε μη πλήρωση ενοικίου.
8)Παράταση της μίσθωσης
 Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει αυτοδίκαια, εάν ο ιδιοκτήτη δεν εναντιώνεται και ο μισθωτής (ενοικιαστής ) εξακολουθεί να κάνει χρήση της κατοικίας ,θεωρείται ότι ανανεώνεται αόριστα και για τα δύο μέρη.
9)Παράδοση μισθίου
 Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο ενοικιαστής έχει υποχρέωση να παραδώσει την κατοικία στον ιδιοκτήτη στην κατάσταση που την παρέλαβε,εάν υπάρχουν ζημιές να τις αποκαταστήσει.
10) Φόρος ακίνητης περιουσίας
Ο Φόρος ακίνητης περιουσίας ανήκει στον ιδιοκτήτη (ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΌ)

Ενημέρωση -στήριξη -Οδηγίες  Στα τηλέφωνα   της ΄Ενωσης 2821092306. 2821092306 , 2842020140 και στο 1520 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

                    Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                            Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης" Μεγάλο "κούρεμα " χρέους για οικογένεια δανειοληπτών ,από την Χερσόνησο Κρήτης"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  1/9/2014

  ΒΌΜΒΑ !!! Για  το  Τραπεζικό  Σύστημα ,  η υπαρ. 463/2014  Απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, όπου για υπερχρεωμένη οικογένεια δανειοληπτών  από την Χερσόνησο Ηρακλείου, " κουρεύτηκε"  το χρέος της ,ποσό 561.296,52 ευρώ , σε ποσοστό  "κουρέματος "76%, από το συνολικό ποσό χρέους, των 741.539,72 ευρώ.
 Αναλυτικά   και σύμφωνα  με την ανακοίνωση ,της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , της οποίας  και ο σύζυγος αλλά και η σύζυγος , είναι μέλη  της   ,πρόκειται για  δανειολήπτες 44 ετών και οι δύο ,  Ιδιωτικούς υπαλλήλους, με  δύο  παιδιά ανήλικα , οι ποιοι συμμετέχουν στην υπερχρέωση ,σε τέσσερις Τράπεζες,είτε ως οφειλέτες είτε ως εγγυητές αλλήλων.
  Οι εν λόγω δανειολήπτες, ζήτησαν να ενταχθούν στο ν.3869/2010, λόγω της μείωσης των εισοδημάτων  τους και αδυναμίας να πληρώσουν τις οφειλές τους.
 Οι πιστώτριες  Τράπεζες ,με τις προτάσεις τους αρνήθηκαν τις αιτήσεις, προτείνοντας τους ισχυρισμούς και τις ενστάσεις "της αοριστίας " , πάρα ταύτα δεν έγιναν δεκτοί από το δικαστήριο, προχωρώντας την  εξέταση των  αιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3869/2010, καθώς τα πραγματικά περιστατικά απέδειξαν πως η αδυναμία των  δανειοληπτών , δεν οφείλεται σε δόλο, αλλά στην γενικότερη οικονομική συγκυρία και της μειώσεως των εισοδημάτων τους
ΕΙΣΌΔΗΜΑ  που διαθέτουν :Το εισόδημα και των δύο συζύγων, προέρχεται  από την μισθοδοσία τους, ως Ιδιωτικοί υπάλληλοι , ποσό 1285,85 ευρώ, για τον σύζυγο και 865,37 ευρώ, για την σύζυγο ,συνολικό οικογενειακό εισόδημα που συγγκεντρώνεται φθάνει στα 2.151,22 ευρώ. Άλλη πηγή εισοδήματος δεν αποδείχτηκε, ότι διαθέτουν οι αιτούντες.Το ποσό που  είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως, για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών τους ,εκτιμήθηκε από το Δικαστήριο σε 1400 ευρώ, των αιτούντων και των τέκνων τους ,αλλά και το κόστος φιλοξενίας των γονιών της αιτούσας ,που δεν διαθέτουν εισόδημα.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ που διαθέτουν είναι :
Ο σύζυγος διαθέτει  α)50% μονοκατοικία 148 τ.μ και βοηθητικούς χώρου 115,63 β) 50% από οικοπεδο 433,97τμ γ) 50% από μονοκατοικία 145,54 τ.μ  δ)50% μονοκατοικία 67 τ.μ ε)50% από οικόπεδο επιφάνειας 80τ.μ ζ) πέντε αγροτεμάχια μονοετούς καλλιέργειας και ένα αγροτεμάχιο με ελαιοδενδρα
 
Έχει ακόμα στην κυριότητα  του δύο Ι.Χ

Η σύζυγος διαθέτει α)50% μονοκατοικία 148 τ.μ και βοηθητικούς χώρου 115,63 τ.μβ) 50% από οικοπεδο 433,97τ.μ
οικόπεδο 50% 291,00 τ.μ
Έχει ακόμα στην κυριότητα της ένα Ι.Χ
  Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, με την υπαρ 463/2014 " σημαντική " απόφαση του, καθόρισε για την υπερχρεωμένη  οικογένεια  των δανειοληπτών ,τα εξής :
I)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την συν εκδίκαση των αιτήσεων και των δύο συζύγων για μείωση εξόδων.
ΙΙ)ΧΟΡΗΓΕΊ , περίοδο χάριτος , πενταετία
ΙΙΙ)ΡΥΘΜΊΖΕΙ , τα χρέη των δανειοληπτών  με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες τους επί μία πενταετία
IV)ΕΞΑΊΡΕΙ από την  εκποίηση την κύρια κατοικία των αιτούντων συνιδιοκτησία τους κατά ποσοστό 80% του αιτούντος και 20% της αιτούσας,
v)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ τους αιτούντες να καταβάλλουν εις ολόκληρο έκαστος για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας τους  για 10 χρόνια (120 μηνιαίες δόσεις) το ποσό των 559,03 ευρώ
Συμπερασματικά: ¨Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , που ως αρμόδιος Φορέας συνέδραμε την οικογένεια των δανειοληπτών σε όλα τα επίπεδα,και μερίμνησε της εντάξεως του στον Νόμο Κατσέλη, θεωρείται θετικότατη η υπαρ  463/2014 απόφαση,  του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου ,καθώς διασώθηκαν  και άλλα ακίνητα  που η οικογένεια των δανειοληπτών εκτός της πρώτης κατοικίας έχει στην κατοχή της.
  Με   την απόφαση αυτήν, σαφώς δίνεται ένα "μεγάλο μάθημα"  αλλά και καλό  μήνυμα ,στα διάφορα "παπαγαλάκια" που αποτρέπουν τους δανειολήπτες ,που έχουν περιουσία να ενταχθούν στο νόμο  3869/2010, για τα "υπερχρεωμένα νοικοκυριά" παραμυθιάζοντας τους, ότι δεν εντάσσονται εκείνοι που έχουν ακίνητη περιουσία , εκτός της πρώτης κατοικίας.
 Για ενημέρωση , ¨συμβουλευτική , αλλά και  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος, μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση ,στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 καθημερηνά.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα  Μελάκη