Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Οικονομική ανάσα σε έμπορο της Λαικής ¨Αγοράς Χανίων, από τον Νόμο "Κατσέλη"

 ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  30-05-2014

Ως " μικρο έμπορος " , χαρακτηρίστηκε μικροπωλητής Λαϊκής Αγοράς των Χανίων(εμπόριο λαχανικών),  με απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων , προσφέροντας  του , " οικονομική ανάσα "  βάση του νόμου Κατσέλη.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της  Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης "σημαντική από άποψης νομικού ενδιαφέροντος ,θεωρείται η με ημερ. 18-1-2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων ,στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής , όπου δικαιώνει  μικρο έμπορο της Λαϊκής Αγοράς  Χανίων
  Το δικαστήριο (Ειρηνοδικείο) έκρινε ότι ,δεν συντρέχει στο πρόσωπο του δανειολήπτη η ιδιότητα του εμπόρου αλλά του μικρο εμπόρου, αφού  συνδέεται προέχοντος και κατά κύριο λόγο, με τη σωματική του καταπόνηση και το κέρδος που αποκομίζει από τις συναλλαγές , αποτελεί αμοιβή της προσωπικής του εργασίας και όχι κερδοσκοπικών συνδυασμών.
Επί της ουσίας της υπόθεσης, πρόκειται για έμπορο της Λαϊκής Αγοράς  Χανίων,  52 ετών έγγαμο, με δύο τέκνα  ανήλικα , με μη εργαζόμενη σύζυγο ,ο οποίος είχε δανειστεί από μία πιστώτρια Τράπεζα ,για δύο διαφορετικά δάνεια (σύμβαση πίστωσης και Πιστωτική Κάρτα) συνολικής οφειλής 30.492,49 ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεί διαθέτει:
Ο ίδιος  ο δανειολήπτης
α) Μονοκατοικία  80 τ.μ και οικόπεδο γύρω από αυτήν 80.τμ
β)Οικόπεδο  500 τ.μ 
γ)Εφτά  αγροτεμάχια,
δ)Αγρό με ελιές 1000 τ.μ
ε)Δύο βοσκοτόπια
Η σύζυγος  
α) κατοικία  100 τ.μ  η οποία δηλώθηκε ως πρώτη κατοικία της οικογένειας 
β)αγροτεμάχιο με ελιές 2.175 τ.μ
Εισόδημα: 500 Ευρώ, συν εισόδημα της συζύγου από γεωργικά εισοδήματα 137,53 Ευρώ
Επειδή ένοιωσε αδυναμία πληρωμής των δόσεων του, λόγω μειωμένης οικονομικής κινητικότητας των καταναλωτών στης Λαϊκή Αγορά  και λόγω μείωσης του εισοδήματος του, η σύζυγός του ασχολείται με τα οικιακά, δεν συνεισφέρει οικονομικά στον οικογενειακό προϋπολογισμό, ζήτησε από την  ΄Ενωση ως μέλος της, την ένταξη του στο Ν.3869/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε(τον γνωστό ως Νόμο Κατσέλη) όπου με την συνδρομή της και μέσω συνεργαζόμενου δικηγόρου των Χανίων  ,κατατέθηκε αίτηση στο Ειρηνοδικείο Χανίων.
Το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού διαπίστωσε αποτυχία στον προδικαστικό συμβιβασμό αρ.πρακ 134/2013 ,λόγω μη συναίνεσης της Πιστώτριας Τράπεζα και στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής (άρθρο 5 παρ.2 του Ν 3869/2010) αποφάσισε:
α)Δέχτηκε ότι ο δανειολήπτης δεν είναι έμπορος ,αλλά μικρο έμπορος, απορριπτόμενης της σχετικής ενστάσεως της Τράπεζας περί του αντιθέτου.
β)Απαγορεύει κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη,
γ)Διασώζει την κύρια κατοικία της συζύγου, από τυχόν πλειστηριασμό καθώς είχε αιτηθεί η προστασία της .
δ) Λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων του δανειολήπτη, του συνόλου των χρεών του, της οικονομικής του δυνατότητας, των δαπανών διαβίωσης που υπερβαίνουν στο διπλάσιο των εσόδων της οικογένειας
Καθορίζει δόση 120  ευρώ το μήνα μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
ε)Χορηγεί , περίοδο χάριτος  " πενταετία "
Συμπερασματικά: Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων (Προσωρινή Διαταγή) εκτός από την "ανάσα " που προσέφερε  στον ίδιο τον μικρο έμπορο της Λαϊκής Αγοράς Χανίων , ρυθμίζοντας τις οφειλές του , βοηθά εκατοντάδες όμοιες περιπτώσεις  μικρεμπόρους της Λαϊκής Αγοράς, να οδηγηθούν στην ένταξη τους στο νόμο 3869/2010 (Κατσέλη)
Τέλος, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δεν ξεχνά να ευχαριστήσει για μια ακόμα τους δικαστές της Κρήτης, που στις μέρες μας οι αποφάσεις τους, είναι η μοναδική πηγή στήριξης χιλιάδων υπερχρεωμένων καταναλωτών  επαγγελματιών και μικρεμπόρων, στο νησί."
                                                      Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
                                                               Ιωάννα Μελάκη
                                                    

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Νεα σημαντική απόφαση για άνεργο ,μέλος της Ε.Π.Κ.Κρήτης - ρύθμιση του χρέους και προστασία της περιουσίας

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ   29-05-2014


Χαμόγελα αισιοδοξίας, έφερε σε αυτήν την ολοένα και βαθύτερη οικονομική κρίση των Ελλήνων καταναλωτών,  η με ημερ.18-12-2013, απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, σε δανειολήπτη άνεργο , άγαμο , χωρίς παιδιά, χρεωμένο σε μία Τράπεζα συνολικού ύψους  οφειλής 36.957,01 Ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά δανειολήπτη  52 ετών ,άνεργο  και άγαμο. Οι συνολικές του οφειλές ήταν 36.957,01 Ευρώ  σε μία Τράπεζα και προέρχονταν από καταναλωτικά προϊόντα.
 Το Ειρηνοδικείο Χανίων,  αποφάσισε (με την με ημερ. 18/12/2013 απόφασή του) να   προστατεύσει τόσο την κύρια κατοικία του  δανειολήπτη, επιφάνειας 110 τ.μ  όσο και την υπόλοιπη περιουσία του ένα κατάστημα 100 τ.μ
Το Ειρηνοδικείο Χανίων,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο  καταναλωτής- δανειολήπτης πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει για πέντε  έτη, δηλ. μέχρι του έτους 2019 με το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του δανειολήπτη, για την διάσωση της μίας και μοναδικής κατοικίας, αλλά και των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων.
2)Διατάσσει τη διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του
3)Υποχρεώνει  τον  δανειολήπτη να καταβάλλει μηνιαία δόση  100 ευρώ, για πέντε έτη(70Χ100)=7000 ευρώ.
4)Του χορηγείται " περίοδος χάριτος " πενταετίας, χωρίς την καταβολή δόσης για την διάσωση της  κατοικίας
 
 Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για το  μέλος της,  η απόφαση αυτή θεωρείται σταθμός ,μιας και το Δικαστήριο των Χανίων, αποφάσισε την πλήρη προστασία της περιουσίας του αιτούντος και παράλληλα ρύθμιση του χρέους του και για μια πενταετία,  ο δανειολήπτης υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαία δόση 100 Ευρώ, ακόμα  το Ειρηνοδικείο Χανίων , αποφάσισε, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής , σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη , σώζοντας όχι μόνο  το σπίτι του  δανειολήπτη  ,αλλά και το κατάστημα   , από τον πλειστηριασμό.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

"Ευχές " της Προέδρου της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , στους μαθητές για τις Πανελλήνιες εξετάσεις

Ευχές της Προέδρου της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  Ιωάννας Μελάκη ,στους μαθητές του νησιού για τις Πανελλήνιες εξετάσεις
"Αύριο Τετάρτη 28 Μάιου 2014, δίνουν τον αγώνα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, χιλιάδες κρητικόπουλα , χιλιάδες δικά μας παιδιά, παιδιά του νησιού μας, της Κρήτης μας. Εύχομαι από καρδιάς ,δικαίωση των προσπαθειών τους. τόσο των ίδιων των παιδιών αλλά και των οικογενειών τους, που τα εμψυχώνουν στον αγώνα τους, αλλά και στο εκπαιδευτικό προσωπικό που συμπάσχουν στον αγώνα τους   .Καλή δύναμη στην μάχη των εξετάσεων σε όλους!!!"


                              Ιωάννα Μελάκη

Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ε.Π.Κ.Κρήτης:¨Οικογένεια συνταξιούχου Αστυνομικού ρύθμισε το χρέος της ,παραταύτα η Τράπεζα,της έστειλε εξώδικο"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  27-05-2014


 Έλεος πια , οι Τράπεζες όχι μόνο δεν σέβονται τους πελάτες τους , αλλά ούτε και  τις δικαστικές αποφάσεις !!!
 Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εμφανώς αγανακτισμένη οφείλει δημόσια να καταγγείλει πρακτική συγκεκριμένης Τράπεζας ,η οποία ενώ υπάρχει δικαστική απόφαση ,υπέρ οικογένειας  δανειοληπτών ,που ρυθμίζει το χρέος  της , η Τράπεζα στέλνει εξώδικο με το οποίο ενημερώνει ότι καταγγέλθηκε η σύμβαση και την καλεί, εντός προθεσμίας 5 ημερών ,να προβεί στην ολοσχερή εξόφληση  του ποσού των 204.186  ευρώ  επίσης την ενημερώνει  ότι εάν δεν πράξει τούτο θα  διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα της  στην "Τειρεσίας"
 Εδώ ,η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , αφενός ενημερώνει τους δανειολήπτες ότι η ενέργεια της Τράπεζας, ενέχει πλήρη καταχρηστικότητα,  και  μοναδικό  σκοπό  έχει ,να απροσανατολίσει μα προ πάντων να φοβίσει τους πελάτες της για το δικό της οικονομικό συμφέρον. Η Ένωση ενημερώνει ότι : Οι απειλές της δεν πρόκειται να υλοποιηθούν, είναι εκφοβιστικές και πιεστικές, αφού  οι δανειολήπτες είναι υπό την ομπρέλα των διατάξεων του ν.3866/2010 ,όπως αυτός τροποποιήθηκε, μα προπάντων υπό την προστασία   της με ημερομηνία 12/11/2013  δικαστικής απόφασης μέχρι στις 30-10- 2020 που έχει οριστεί η εκδίκαση της κυρίας αίτησης.
  Συγκεκριμένα επί της υπόθεσης:¨Πρόκειται για οικογένεια συνταξιούχου αστυνομικού, με τρία ενήλικα τέκνα, που και ο σύζυγος αλλά και η σύζυγος είναι συν οφειλέτες δύο δανείων ,συνολικής οφειλής 235.000 ευρώ περίπου.Προσέφυγαν στο νόμο 3869/2010  με την μεσολάβηση του Φορέα τους (΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης) για την ρύθμιση της οφειλής τους, μια και οι συντάξεις τους ,μέσω των μνημονιακών νόμων ,μειώθηκαν αρκετά.
Η χρέωση είναι σε μία Τράπεζα στην οποία συμμετέχουν και οι δύο σύζυγοι ως συνοφειλέτες , συνολικής οφειλής 235.000 ευρώ
  Εισόδημα που διαθέτουν: 2.121 ευρώ  μηνιαίως ,από τις συντάξεις τους
Περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην κυριότητα τους: α)το 50% κατοικία 127,92 τ.μ  ο καθένας από τους συζύγους  β) o  σύζυγος 2000 τ.μ ελιές γ) η σύζυγος 98 τμ μονοκατοικία  παλιά
Το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού διαπίστωσε ότι οι  συν οφειλέτες  σύζυγοι ,
πληρούν  τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους   στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη),εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ,στερούμενα  πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους, τους  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει για  έξι έτη δηλ. μέχρι του έτους 2020 τα εξής:
1)Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά των δανειοληπτών , για την διάσωση της μίας και μοναδικής κατοικίας.
2)Διατάσσει τη διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους
3)Υποχρεώνει  τους  δανειολήπτες  να καταβάλλουν  μηνιαία δόση  264, 60 ευρώ, 235,65 σε αντιστοιχία των δύο δανειακών συμβάσεων σε μία Πιστώτρια Τράπεζα.
4)Επιτρέπει στους δανειολήπτες  χωρίς να τους  υποχρεώνει να μην καταβάλλουν  δόση για τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται α)το Πάσχα και β)τα Χριστούγεννα
 Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για τα μέλη  της, θεωρείται ότι το Ειρηνοδικείο Χανίων , αποφάσισε, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής , σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη , σώζοντας  το σπίτι των   δανειοληπτών  ,αλλά και όλων των περιουσιακών στοιχείων  , από τον πλειστηριασμό.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης


Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Χρεωμένος , προ συνταξιούχος ,"καθάρισε" με την Τράπεζα με 50 Ευρώ/μήνα"ΔΕΛΤΊΟ  ΤΥΠΟΥ 26-05-2014


Από το μεγάλο άγχος , απάλλαξε  καταναλωτή -δανειολήπτη ,  η με ημερ.8-05-2014 Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χανίων,  ο οποίος  καταναλωτής,  ένοιωσε δυσκολία να ανταποκριθεί στην δόση του ,προς την μία και μοναδική  πιστώτρια Τράπεζα, λόγω του ότι βρισκόταν στο προσυνταξιοδοτικό στάδιο ,σώζοντας το σπίτι του  από τον πλειστηριασμό.
Το Ειρηνοδικείο Χανίων , με την με ημερ. 8-05-2014 απόφασή του, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής και  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, έδωσε την ανάσα για  καταναλωτή -δανειολήπτη,  απαγορεύοντας προσωρινώς ήτοι για δύο έτη ,κάθε  καταδιωκτικού μέτρου εναντίον του.
  Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση ,της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,της οποίας ο  δανειολήπτης  είναι μέλος  της, πρόκειται για  καταναλωτή έγγαμο 61 ετών , με τρία τέκνα, το ένα εξ αυτών ανήλικο ,ο οποίος  βρίσκεται χρεωμένος  σε δάνειο καταναλωτικής πίστης ,σε μία πιστώτρια  Τράπεζα συνολικής οφειλής 27.899,72 Ευρώ.

Εισόδημα δεν διαθέτει, λόγω αναμονής συνταξιοδότησης.

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει   είναι:
 α) Κατοικία  90  τ.μ που είναι και η μοναδική κατοικία της οικογένειας, στην οποία ζητήθηκε η εξαίρεση από ρευστοποίηση , έχοντας  την κυριότητα ο ίδιος  κατά 100%  .
β)Ι.Χ αυτοκίνητο
Το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού διαπίστωσε ότι ο  καταναλωτής- δανειολήπτης πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη),εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει για δύο έτη δηλ. μέχρι 8-5- του έτους 2016 με το παρακάτω περιεχόμενο.

1)Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του δανειολήπτη, για την διάσωση της μίας και μοναδικής κατοικίας.
2)Διατάσσει τη διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του
3)Υποχρεώνει  τον  δανειολήπτη να καταβάλλει μηνιαία δόση  50 ευρώ, για δύο έτη και μετά την λήξη αυτών επανασυζήτηση της προσωρινής διαταγής για να επανεκτιμηθεί η οικονομική κατάσταση αυτού .
4)Επιτρέπει στον δανειολήπτη χωρίς να τον υποχρεώνει να μην καταβάλλει δόση για τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται α)το Πάσχα και β)τα Χριστούγεννα
 Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για το  μέλο της, θεωρείται ότι το Ειρηνοδικείο Χανίων , αποφάσισε, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής , σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη , σώζοντας  το σπίτι του  δανειολήπτη  ,αλλά και όλων των περιουσιακών στοιχείων  , από τον πλειστηριασμό.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Δικαίωση χρεωμένης οικογένειας, ομογενών παλιννοστούντων με δικαστική απόφαση "ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ   22-05-2014

"Ελπίδα " έδωσε, για την οικογένεια    ανέργων ομογενών  παλιννοστούντων , η με ημερ.3-02-2014 Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χανίων, σώζοντας το σπίτι της , από τον πλειστηριασμό
"
Το Ειρηνοδικείο Χανίων , με την με ημερ. 3-02-2014 απόφασή του, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής και  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού ,μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, έδωσε την προσδοκώμενη ελπίδα  , σε οικογένεια παλιννοστούντων ομογενών, ανέργων.
 
  Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση ,της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,της οποίας και  οι  δύο σύζυγοι  είναι μέλη της, πρόκειται για  οικογένεια  ανέργων, με τρία ενήλικα τέκνα, η οποία βρίσκεται χρεωμένη σε δάνειο του Ο.Ε.Κ (στεγαστικό) συνολικής οφειλής 21.259,46 Ευρώ και σε άλλη Τράπεζα με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (στεγαστικό) οφειλής 49.992,42. Στα εν λόγω δάνεια συμμετέχουν  και οι δύο σύζυγοι ,ως οφειλέτες και εγγυητές αλλήλων συνολικής οφειλής 71.251,88 Ευρώ.
Εισόδημα  που διαθέτουν είναι: 
α) ο σύζυγος " Μηδενικό εισόδημα" δεν διαθέτει ,ούτε επίδομα ανεργίας 
β)η σύζυγος  εποχιακά εργαζόμενη ,από τον μήνα  Ιούλιο , με μηνιαίο μισθό, ως ξενοδοχοϋπάλληλος ,821,69 Ευρώ.Κανένα άλλο εισόδημα  δεν διαθέτουν
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει  η οικογένεια είναι:
 α) Κατοικία  148 τ.μ που είναι και η μοναδική κατοικία της οικογένειας, στην οποία ζητήθηκε η εξαίρεση από ρευστοποίηση , έχοντας  την κυριότητα  κατά 100%  ο σύζυγος.
β)Ι.Χ αυτοκίνητο κυριότητας συζύγου
Το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού διαπίστωσε ότι η  οικογένεια  των δανειοληπτών μ  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη),εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της,  (λόγω ανεργίας του συζύγου από το έτος 2012) της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.

1)Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της οικογένειας των δανειοληπτών , για διάστημα δύο ετών για την διάσωση της μίας και μοναδικής κατοικίας.
2)Διατάσσει τη διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της οικογένειας ,μέχρι την ίδια ημερομηνία.
3)Υποχρεώνει  την οικογένεια των δανειοληπτών  να καταβάλλει για δυο χρόνια, μηνιαία δόση  90 ευρώ , διανεμόμενα αναλογικά  του χρέους των δύο συμβάσεων και προς τους δύο πιστωτές.
 Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για τα  μέλη της,θεωρείται ότι το Ειρηνοδικείο Χανίων , αποφάσισε, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής , σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη , σώζοντας  το σπίτι της  οικογένειας των Παλιννοστούντων ομογενών  , από τον πλειστηριασμό.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα  Μελάκη

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Δανειολήπτρια, με αναπηρία 67% "καθάρισε" τρις Τράπεζες ,με 20 Ευρώ τον μήνα"

 ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 20-05-2014


Δάκρυα στα μάτια έφερε, μα προπάντων αγαλλίαση  στην ψυχή , χάρισε  η  με ημερ 10-09-2013 ,απόφαση  του Ειρηνοδικείου Χανίων,  στα πλαίσια  της Προσωρινής Διαταγής , σε  Χανιώτισσα  δανειολήπτρια , άνεργη, με πολλά προβλήματα υγείας (67% αναπηρία) και φορτωμένης και με αβάσταχτα οικογενειακά προβλήματα
Επί της υπόθεσης:
Το Ειρηνοδικείο  Χανίων με την με ημερ. 10-09-2013  απόφασή του, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής και  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού ,μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013,του ίδιου δικαστηρίου, έδωσε την προσδοκώμενη ανάσα  σε άνεργη - ανάπηρη δανειολήπτρια .
  Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας η δανειολήπτρια  είναι μέλος , πρόκειται για δανειολήπτρια  άνεργη,  έγγαμη , με ένα ενήλικο τέκνο το οποίο φιλοξενεί  λόγω ανεργίας, με πολλά προβλήματα υγείας η  ίδια  (67% αναπηρία) και φορτωμένη και με προβλήματα οικογενειακά , όμως ,χρεωμένη σε τρις  Τράπεζες , και  σε εφτά πιστωτικά προϊόντα (καταναλωτικά,  και πιστωτικές κάρτες), συνολικής χρέωσης 125.438  Ευρώ
Εισόδημα  που οικογενειακά  διαθέτει είναι  :  311 ευρώ ,επίδομα πρόνοιας αναπηρίας, συν την σύνταξη του άνδρα της 722 ευρώ τον μήνα

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει  ή ίδια  είναι:

Μία κύρια κατοικία  73 τ.μ κατά 50% κυριότητας  με τον σύζυγό της,

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της ,στην ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμο Κατσέλη)εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει  ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της , της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της οφειλέτιδας
2)Την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της
3)Την καταβολή του ποσού 20 Ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως  διανεμόμενο για την ικανοποίηση  των απαιτήσεων των πιστωτών της, και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών
4)Περίοδο χάριτος τεσσάρων  ετών
5)Μετά την περίοδο χάριτος των τεσσάρων ετών , καταβολή μηνιαίας  δόσης, 40 Ευρώ, για την διάσωση της κατοικίας.
  Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για το μέλο της,θεωρεί ότι το Ειρηνοδικείο Χανίων  , αποφάσισε, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής , σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη ,   σώζοντας  το σπίτι της οικογένειας, από τον πλειστηριασμό,  ρυθμίζοντας το χρέος της  υπερχρεωμένης, με ορισμό δόσης ΜΟΝΟ 20 Ευρώ για τέσσερα έτη δηλ. η δανειολήπτρια στα τέσσερα έτη θα έχει καταβάλλει 960 Ευρώ


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα  Μελάκη

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης :¨ Χανιώτισσα με δάνειο από τον Ο.Ε.Κ έσωσε το σπίτι της , με δικαστική διαταγή

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ   19-05-2014  "Ανάσα " έδωσε, για την τρίτεκνη  Ιδιωτικό υπάλληλο  , η Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χανίων, σώζοντας το σπίτι της ,από πλειστηριασμό

Το Ειρηνοδικείο Χανίων , με την με ημερ. 25-09-2013 απόφασή του, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής και  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού ,μεταξύ των διαδίκων όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013,του ίδιου δικαστηρίου, έδωσε την προσδοκώμενη ανάσα ,σε υπερχρεωμένη  μητέρα, με τρία  τέκνα ,το ένα ανήλικο.
 
  Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,της οποίας η καταναλώτρια είναι μέλος της, πρόκειται για μια  μητέρα 48 ετών, η οποία βρίσκεται χρεωμένη σε δάνειο του Ο.Ε.Κ (στεγαστικό) συνολικής οφειλής 156.013,61 Ευρώ
Εισόδημα  που διαθέτει είναι: 714,95 από τον μισθό της, συν 132,20 επίδομα τριτεκνίας
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει είναι:
 α) Κατοικία  120 τ.μ που είναι και η μοναδική κατοικία της οικογένειας στην οποία ζητήθηκε η εξαίρεση από ρευστοποίηση , έχοντας  την κυριότητα  κατά 100%
β)Ι.Χ επιβατηγό έτος κυκλοφορίας το έτος 2005
Το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει  ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.

1)Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της δανειολήπτριας , μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
2)Διατάσσει τη διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της ,μέχρι την ίδια ημερομηνία.
3)Υποχρεώνει  την δανειολήπτρια  να καταβάλλει για τρία χρόνια μηνιαία δόση  60 ευρώ
4)Χορηγεί περίοδο χάριτος τριετία
5)Υποχρεώνει την δανειολήπτρια  μετά την περίοδο χάριτος,αρχής γενομένης το έτος 2016 να καταβάλλει για την διάσωση της κατοικίας 150 Ευρώ, προς τον ένα και μοναδικό πιστωτή της
 Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για το μέλη της,θεωρείται ότι το Ειρηνοδικείο Χανίων  αποφάσισε, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής , σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη , σώζοντας  το σπίτι της τρίτεκνης μητέρας , από τον πλειστηριασμό, αλλά και σώζοντας όλα τα περιουσιακά στοιχεία  αυτής  ρυθμίζοντας το χρέος της υπερχρεωμένης .
Για ενημέρωση ,ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ενωση στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα  Μελάκη

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Καθάρισε"από δύο Τράπεζες εποχιακός οδηγός με απόφαση Ειρηνοδικείου

 ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 14-05-2014

"Ανακούφιση " έφερε , για  χρεωμένο  εποχιακό οδηγό τουριστικών  λεωφορείων , η Προσωρινή Διαταγή ,του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας Κρήτης.

Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας  , με την με ημερ. 20-02-2014  απόφασή του, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής και  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού ,μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013,του ίδιου δικαστηρίου, έδωσε την προσδοκώμενη ανάσα ,σε υπερχρεωμένο  καταναλωτή,  ευρισκόμενο σε διάσταση με την σύζυγό του , πατέρα ,με δυο  ανήλικα τέκνα ,η επιμέλεια των οποίων έχει ανατεθεί στην σύζυγο του πληρώνοντας ο ίδιος διατροφή 500 ευρώ μηνιαίως.Στην μοναδική κατοικία μένει η σύζυγος και τα παιδιά, ο δε ο ίδιος είναι φιλοξενούμενος  στην οικία των γονιών του.
  Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο δανειολήπτης είναι μέλος , πρόκειται για εποχιακό οδηγό τουριστικών  λεωφορείων χρεωμένο σε δύο Τράπεζες  αλλά σε έξι πιστωτικά προιόντα (καταναλωτικά, στεγαστικό και πιστωτικές κάρτες, συνολικής χρέωσης 92.591,11 Ευρώ
Εισόδημα  που διαθέτει : Ο μισθός εποχιακού οδηγού του ποσού των  1.100 ευρώ (1/5 έως  31-9)  το δε υπόλοιπο χρονικό διάστημα  αμείβεται από το Ταμείο ανεργίας (επίδομα ανεργίας)
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει  είναι:
α)1/2  εξ αδιαιρέτου μιας κατοικίας 119,66 τ.μ
β)ένα Ι.Χ αυτοκίνητο μοντέλο 1990
Η σύζυγος , διαθέτει κατοικία, το 50% της κατοικίας  εξαδιαιρέτου, είναι και η μοναδική κατοικία της οικογένειας, στην οποία ζητήθηκε η εξαίρεση από ρευστοποίηση.
Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας, αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμο Κατσέλη)εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει  ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Απαγορεύει,  κάθε μέτρο εκτέλεσης  κατά του ποσοστού 1/2 εξ αδιαιρέτου μιας οικίας 119,66 τ.μ σε οικόπεδο 317,05 τ.μ ( δηλ.προτατεύοντας την κατοικία από πλειστηριασμό)
4)Διατάσσει, τον  αιτούντα να καταβάλλει   μηνιαία δόση  των 50 Ευρώ  ΜΟΝΟ,  διανεμόμενο  αναλογικά στις υπάρχουσες συμβάσεις των Πιστωτικών Εταιρειών.
  Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για το μέλο της,θεωρείται ότι ,το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας , αποφάσισε, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής , σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη , σώζοντας  το σπίτι της οικογένειας, από τον πλειστηριασμό,  ρυθμίζοντας το χρέος του υπερχρεωμένου  , διατάσσοντας  μηνιαία δόση,  του ποσού των 50 Ευρώ, ως την εκδίκαση της κυρίας αίτησης.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα  Μελάκη

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Μεγάλη δικαίωση για "υπερχρεωμένο νοικοκυριό" από το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας.'

 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  12-05-2014

ΒΌΜΒΑ, για τις Τράπεζες, μακροχρόνια άνεργη δανειολήπτρι, από την Ιεράπετρα, με συνολική  οφειλή  252.125,12 ευρώ και με περιουσία, δεν θα πληρώσει τίποτα!!! το δικαστήριο όρισε "μηδενικές καταβολές"
Αναλυτικά:
 Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας ,μείωσε την δόση  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε  δανειολήπτη ,συνταξιούχο  του Πολεμικού Ναυτικού , για δε την άνεργη σύζυγο  του  επίσης χρεωμένη ,όρισε "μηδενικές καταβολές"
  Συγκεκριμένα και σύμφωνα με  την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με την  μέριμνα και συμβουλευτική της οποίας το υπερχρεωμένο νοικοκυριό, οδηγήθηκε να ενταχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του ν.3869/2010 , τον γνωστό ως νόμο Κατσέλη .
 Επί της ουσίας της υπόθεσης , πρόκειται  για οικογένεια δανειοληπτών, με δύο ενήλικα τέκνα , όμως άνεργα  και φιλοξενούνται και συντηρούνται από την πατρική οικογένεια.
Αναλυτικά : ¨ σύζυγος  σήμερα  ηλικίας 61 ετών, συνταξιούχος του Πολεμικού Ναυτικού είχε δανειστεί  από οκτώ Τράπεζες και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνολικής οφειλής  305.717,77 Ευρώ.
Εισόδημα  ο σύζυγος, έχει την σύνταξή του, συνολικού ύψους 1063,27 Ευρώ ,μειωμένη τα τελευταία χρόνια κατά 50% λόγω της οικονομικής κρίσης ,άλλο εισόδημα δεν υφίστανται στην οικογένεια καθώς η σύζυγος δεν εργάζεται.
Περιουσιακά στοιχεία
 1)Ο σύζυγος  διαθέτει
 α) 50% της κυρίας κατοικίας των 147 τ.μ
β) 32 αγροτεμάχια
2))Η σύζυγος  διαθέτει 
α)το 50% της κυρίας κατοικίας  των147 τ.μ
β)εφτά (7) αγροτεμάχια στην κυριότητα της
γ)ένα Ι.Χ
Η σύζυγος δεν έχει εισόδημα (μακροχρόνια άνεργος )αλλά  χρωστάει   σε πέντε Τράπεζες είτε ως οφειλέτης είτε ως εγγυήτρια , συνολικής οφειλής 252.125,12 ευρώ
Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας με την με ημερ. 20-12-2013 απόφασή του, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής και  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού ,μεταξύ των διαδίκων όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013,του ίδιου δικαστηρίου, έδωσε την προσδοκώμενη ανάσα
Το ίδιο Δικαστήριο  αφού διαπίστωσε  ότι οι δανειολήπτες πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους τους  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο. 1)Απαγορεύει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να παρακρατεί από την μηνιαία σύνταξη του δανειολήπτη το ποσό των 211,35 ευρώ ορίζοντας μηνιαία δόση προς αυτό ΜΟΝΟ 36,06 Μηνιαία δόση προς αυτό 
2)Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της οικογένειας
3)Διατάσσει τη διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους ,μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
4Ορίζει  "μηδενικές καταβολές" για την άνεργο σύζυγο
4)Ορίζει  μηνιαία δόση  των 500 Ευρώ ,για τον σύζυγο  διανεμόμενο  αναλογικά στις υπάρχουσες συμβάσεις.
  Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για τα μέλη της,θεωρείται ότι το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας , αποφάσισε, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής , σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη , σώζοντας  το σπίτι της οικογένειας, από τον πλειστηριασμό, αλλά και σώζοντας όλα τα περιουσιακά στοιχεία  αυτής (και των δύο συζύγων) ρυθμίζοντας το χρέος της υπερχρεωμένης οικογένειας , διατάσσοντας  μηνιαία δόση, μόνο από τον συνταξιούχο σύζυγο,  του ποσού των 500 Ευρώ, για  δε την σύζυγο  δεχόμενο ότι ΄είναι μακροχρόνια άνεργη, ήδη 57 ετών  "μηδενικές καταβολές " (άρθρο 5 παρ.2 σε συνδ.8 παρ.5  Ν.3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) παρότι χρωστάει
συνολικής οφειλής 252.125,12 ευρώ.
  Τέλος,  για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  θεωρείται άλλη μια δικαίωση, που πρέπει να γίνει παράδειγμα για τα "υπερχρεωμένα νοικοκυριά" να αποβάλλουν τον φόβο, που τεχνιέντως κάποιοι τους σπείρουν και να ενταχθούν στον Νόμο Κατσέλη.
Για ενημέρωση και  Συμβουλευτική στα τηλ. 2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα  Μελάκη

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης : Για πέντε χρόνια " μηδενικές καταβολές" για υπερχρεωμένο νοικοκυριό ανέργων ,από την Ιεράπετρα


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  6/5/2014


 Ανακούφιση έδωσε, σε υπερχρεωμένο νοικοκυριό , από την Ιεράπετρα, η υπαρ. 60/2014 δικαστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας, όπου το  απάλλαξε για μια πενταετία από την καταβολή δόσεων, δείχνοντας για ακόμα μια φορά το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη , σε ανθρώπους άνεργους, σε δανειολήπτες που συντηρούνται από την πατρική οικογένεια του άνδρα, σε καταναλωτές ,που  είναι θύματα της Κρίσης , και της ύφεσης της Χώρας, σε καταναλωτές  που και τους δύο πλήττει η ανεργία,
 Συγκεκριμένα  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της 'Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών της οποίας η σύζυγος είναι μέλος, και η οποία συνέδραμε  από την αρχή το μέλος της εξωδικάστικά και συμβουλευτικά ,πρόκειται για οικογένεια της οποίας η σύζυγος είχε χρεωθεί σε δύο Τράπεζες τις οποίες μπορούσε να εξυπηρετεί προ κρίσης καθώς εργαζόταν και εκείνη και ο σ΄υζυγος της.
Η  δανειολήπτρια είναι 29 ετών, είναι έγγαμη και μητέρα  ενός βρέφους ,δεν έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο, φιλοξενείται η ίδια όπως και η οικογένεια της στην πατρική οικογένεια του συζύγου όπου και συντηρείται βιοποριστικά.
  Είναι χρεωμένη σε δύο Τράπεζες  σε πιστωτικές κάρτες συνολικού ποσού χρέωσης 11.181,36 Ευρώ , όμως δεν μπορεί να καταβάλλει στις πιστωτικές της υποχρεώσεις κανένα ευρώ,  λόγω ανεργίας της ίδιας και του συζύγου της, λόγω μηδενικού εισοδήματος της οικογένειας.
 Ο σύζυγος άνεργος χωρίς εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία.
   Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας βλέποντας την αντικειμενική οικονομική αδυναμία του νοικοκυριού θαρραλέα αποφάσισε  εκδίδοντας την υπαρ. 60/2014 απόφαση , όπου καθορίζει μηδενικές καταβολές  για την δανειολήπτρια για 60 μήνες (πέντε χρόνια)
 Μετά από αυτή την θαυματουργή  απόφαση, του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας,  η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, συγχαίρει το Οικονομοτεχνικό - Νομικό επιτελείο της, που κατάφερε με τα συμβουλευτικά σεμινάρια και την καθοδήγηση, να  δώσουν την πρέπουσα  ανάσα στο νεαρό ζευγάρι εντάσσοντας το στο ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη)΄.Βεβαίως το μεγάλο μας ευχαριστώ το έχουμε για τους δικαστές μας ,που στέκονται δίπλα στα λοιμαζόμενα από την φτώχεια υπερχρεωμένα νοικοκυριά, εκδίδοντας θαυματουργές αποφάσεις.
  Τέλος, ως Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εξουσιοδοτημένη για την μεσολάβηση  από τον ν.3869/2010 (για την ρύθμιση του χρέους των καταναλωτών)καλούμε όλους τους υπερχρεωμένους  (καταναλωτές ,επαγγελματίες, μικροεμπόρους) να απευθύνονται σε μας για συμβουλευτική και καθοδήγηση.-
Αρμόδια τηλέφωνα 2821092306, 2821092666 και 2842020140

 Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα  Μελάκη

                            

Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης : " Οι εκπτώσεις του Μαίου άρχισαν ...καταναλωτές την προσοχή σας "

 Ε.Π.Κ.Κρήτης : Οι καταναλωτές οφείλουν να είναι προσεκτικοί και στις ενδιάμεσες εκπτώσεις

Ο Μάιος , είναι ο μήνας, των ενδιάμεσων εκπτώσεων, σε καταστήματα και επιχειρήσεις, μετά την τροποποίηση του  νόμου, όπου καθορίστηκαν να επιτρέπονται , με νέο νόμο 4177/2013 τέσσερις (4) φορές το χρόνο εκπτώσεις ,ως εξής

α) Τακτικές εκπτώσεις: από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου ,μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου ,μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

β) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι: το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.Σύμφωνα με Υπουργική απόφαση, οι εκπτώσεις του Μαΐου για φέτος άρχισαν από τις 2 Μαΐου και θα διαρκέσουν έως 10 Μαΐου .

Οι συμβουλές μας προς τους καταναλωτές

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νέου νόμου 4177/2013, επιτρέπονται ενδιάμεσες εκπτώσεις τον μήνα Μάιο  (το πρώτο δεκαήμερο)


Παρατίθενται οι οδηγίες της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης προς τους καταναλωτές , για σωστές αγορές.

1.)Προσέχουμε  καθώς Εκπτώσεις στις τιμές, δεν σημαίνει και εκπτώσεις στην ποιότητα και κυρίως στην ασφάλεια σ αυτό δεν δίνουμε καμία ανοχή".

2)Αποφεύγουμε να ψωνίσουμε με τη λογική του φθηνού προϊόντος  και μόνο, αλλά με γνώμονα την ποιότητα ,ψάχνουμε για τις καλύτερες τιμές. Δεν ξεχνούμε ότι οι τιμές είναι ελεύθερες και δεν υπάρχει αγορανομικός έλεγχος για το ύψος της τιμής του προϊόντος..

3. ) Προσοχή, στα υψηλά ποσοστά έκπτωσης που αναγράφονται στις βιτρίνες με μεγάλους αριθμούς! Ενώ θα έπρεπε να ισχύουν για όλα τα προϊόντα του καταστήματος, σε πολλές περιπτώσεις αφορούν ορισμένα είδη που χρησιμοποιούνται σαν κράχτες. Να θυμόμαστε ότι η ένδειξη "έως " με μικροσκοπικά γράμματα και η έκπτωση με τεράστιους αριθμούς θεωρείται παραπλανητική διαφήμιση!!!.

4. ) Κάθε είδος, πρέπει στην πινακίδα του ,να έχει δύο τιμές. Η αναγραφή της τιμής που ίσχυε ,πριν την έκπτωση ,διαγραμμένη , και αυτής που προκύπτει μετά την έκπτωση.Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η χρησιμοποίηση ποσοστού έκπτωσης επί τοις %

5. ) Αν αγοράσετε ελαττωματικά προϊόντα, να τα επιστρέψετε αμέσως και να πάρετε πίσω τα λεφτά σας ή να τα αντικαταστήσετε με άλλα, εφόσον το επιθυμείτε. Ο έμπορος μπορεί να αρνηθεί αλλαγή ελαττωματικών ειδών , δικαιούται να το κάνει μόνο, εάν το προϊόν είναι σε τιμή προσφοράς ,λόγω των συγκεκριμένων ελαττωμάτων και εφόσον έχει ενημερώσει σχετικά τον καταναλωτή πριν την αγορά με ανάλογη πινακίδα.

6.) Αν αγοράζουμε προϊόντα χρησιμοποιώντας δόσεις ή πιστωτική κάρτα, πρέπει να προσέχουμε. Αντιπαραβάλλουμε το ποσό που μας χρεώνουν στο κατάστημα και στον αναλυτικό λογαριασμό της τράπεζας και εάν διαπιστωθεί επί πλέον διαφορά,ενημερώνουμε κατάστημα-Τράπεζα, Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

7. ) Απαιτούμε αποδείξεις αγοράς για κάθε προϊόν. Μην ξεχνάμε ότι η απόδειξη είναι το στοιχείο που θα μας συνδράμει ,σε τυχόν, ύπαρξη προβλήματος στο προϊόν που αγοράσαμε, για να ζητήσουμε αντικατάσταση, ή ακόμα να καταγγείλουμε κάποια πρακτική.

8)Για τις αγορές μας επιλέγουμε και προτιμάμε , προϊόντα Ελληνικής Παραγωγής, Τοπικής Παραγωγής, γιατί τα χρήματα μένουν στη χώρα μας,βοηθάμε την Οικονομία της.

Επιπροσθέτως ενημερώνουμε ότι η παραπλάνηση των καταναλωτών είναι πράξεις που διώκονται και τιμωρούνται από τον Ποινικό Κώδικα, αλλά και επιβάλλεται και Διοικητικό Πρόστιμο στους παρανομούντες από τις αρμόδιες Αρχές.

   Τέλος, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλεί τους καταναλωτές , αν παρόλα τα παραπάνω διαπιστώσουν ότι οι εκπτώσεις είναι πλασματικές, παραπλανητικές ή ανακριβείς ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποιότητα των προσφερομένων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση να το καταγγείλουν στην΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,, στα τηλέφωνα 2821092666 και 2821092306. Χανιά, 2842020140 Ιεράπετρα και 1520 Γενική Γραμματεία Καταναλωτή


                          Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                Ιωάννα Μελάκη


Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης :Δύο χρόνια "ανάσα" για υπερχρεωμένη οικογένεια, από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 4-05-2014

  Ανακούφιση, για τον Ιδιωτικό υπάλληλο από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, αλλά και για την άνεργο σύζυγο του, η Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου Κρήτης.

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου , με την με ημερ. 24-03-2014  απόφασή του, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής και  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού ,μεταξύ των διαδίκων όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013,του ίδιου δικαστηρίου, έδωσε την προσδοκώμενη ανάσα ,σε υπερχρεωμένο νοικοκυριό, με δυο τέκνα ,το ένα ανήλικο.
  Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,της οποίας και  οι δύο σύζυγοι είναι μέλη της, πρόκειται για νοικοκυριό που και ο σύζυγος αλλά και η σύζυγος είναι χρεωμένοι  ο πρώτος σε μία Τράπεζα η δε δεύτερη σε δύο ,συνολικής χρέωσης και για τους δύο 335.153,49 ευρώ
Εισόδημα  που διαθέτουν :  O  σύζυγος 682,35 ευρώ, από τον μισθό του ως Ιδιωτικός υπάλληλος  και
η σύζυγος  373,29 ευρώ, ετησίως , από γεωργικό εισόδημα.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν είναι:
Ο σύζυγος, διαθέτει , αγροτεμάχια και ένα Ι.Χ αυτοκίνητο
Η σύζυγος , διαθέτει κατοικία  145,8 τ.μ που είναι και η μοναδική κατοικία της οικογένειας στην οποία ζητήθηκε η εξαίρεση από ρευστοποίηση και ένα υπόγειο  85,14 τ.μ ,στα μπετά, έχοντας  την κυριότητα  κατά 100%
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, αφού διαπίστωσε ότι οι δανειολήπτες πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους τους  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της οικογένειας μέχρι την 16-03-2016
2)Διατάσσει τη διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους ,μέχρι την ίδια ημερομηνία.
3)Ορίζει  "μηδενικές καταβολές" για την άνεργο σύζυγο
4)Ορίζει  μηνιαία δόση  των 80 Ευρώ ,για τον σύζυγο  διανεμόμενο  αναλογικά στις υπάρχουσες συμβάσεις.
  Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρήστικε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για τα μέλη της,θεωρείται ότι το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, αποφάσισε, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής , σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη , σώζοντας  το σπίτι της οικογένειας, από τον πλειστηριασμό, αλλά και σώζοντας όλα τα περιουσιακά στοιχεία  αυτής (και των δύο συζύγων) ρυθμίζοντας το χρέος της υπερχρεωμένης οικογένειας , διατάσσοντας  μηνιαία δόση, μόνο από τον εργαζόμενο σύζυγο,  του ποσού των 80 Ευρώ, για δύο έτη και με το πέρας αυτών, επανεξέταση της οικονομικής κατάστασης αυτών.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα  Μελάκη

Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: ¨Συνεκδίκαση αιτήσεων και ορισμός "μηδενικών καταβολών" για ανέργους δανειολήπτες

                                      ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 2-05-2014

 Οριστική απαλλαγή (μηδενικές καταβολές)  σε  δάνεια  Χανιώτη , πρώην υδραυλικού.

  Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με την υπαρ. 338/2014 απόφασή του , και αφού συν εκδίκασε  τις αιτήσεις οφειλετών και εγγυητών,  αποφάσισε  την απαλλαγή   κατά 100% για χρέος ανέργου δανειολήπτη συζύγου ,  (καταναλωτικό δάνειο) αλλά και την οριστική απαλλαγή αυτού από το χρέος της εγγύησης στεγαστικού δανείου  της συζύγου του.
  Μεγάλο νομικό ενδιαφέρον ,για τις Πιστοποιημένες  Ενώσεις Καταναλωτών , αλλά και για τους δικηγόρους, που ασχολούνται με υπερχρεωμένα νοικοκυριά , προκαλεί η υπαρ. 338/2014 απόφασή  του Ειρηνοδικείου Χανίων ,σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
  Συγκεκριμένα: Πρόκειται για δανειολήπτες, με άμεση συγγενική σχέση ( ζευγάρι με ανήλικο παιδί, μαζί με τους γονείς της συζύγου του , ως εγγυητές αυτής ) με  έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, προς τους πιστωτές τους, οι οποίοι  δανειολήπτες ,ζήτησαν την ένταξή τους στο ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη) με την διαμεσολάβηση  του Φορέα τους (΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης).
 Αναλυτικά: Πρόκειται για  δανειολήπτες συζύγους, γεννηθέντες  το 1979 και 1973 αντίστοιχα, γονείς ενός ανηλίκου τέκνου.Η σύζυγος τυγχάνει άνεργος από το έτος 2009 , ο δε σύζυγος  ασκούσε το επάγγελμα του υδραυλικού (δεν είχε εμπορική ιδιότητα) αλλά λόγω εκμηδενισμού του εισοδήματος του, το έτος 2013 , οδηγήθηκε στην διακοπή των εργασιών του και σήμερα να είναι και εκείνος άνεργος.
Μοναδική πηγή εισοδήματος για την οικογένεια , αποτελεί η εκμίσθωση ενός ακινήτου με μηνιαίο μίσθωμα 500 ευρώ, εισόδημα που δεν επαρκεί καν για την πλήρη κάλυψη των οικογενειακών βιοτικών αναγκών.
Οι εγγυητές και γονείς της δανειολήπτριας.Ο πατέρας συνταξιούχος του ΙΚΑ με μηνιαία σύνταξη μετά την μείωση των τελευταίων ετών ανερχόμενη στο ποσό των 1.064,78  η δε σύζυγος του δεν διαθέτει κανένα εισόδημα πλην του ποσού των 252,68 ευρώ που λαμβάνει ετησίως ως επιδότηση ελαιόλαδου.
Οφειλές :
 α)H σύζυγος και κόρη των υπολοίπων είχε οφειλή σε μία Τράπεζα  συνολικής οφειλής για στεγαστικό δάνειο,  49.601,69, εγγυητές του οποίου ήσαν οι υπόλοιποι (σύζυγος και γονείς)
β)Ο σύζυγος , οφειλέτης σε ένα καταναλωτικό σε μία πιστώτρια Τράπεζα ύψους 3.646,60 Ευρώ , αλλά και εγγυητής στο στεγαστικό της συζύγου του ύψους ευρώ,49.601,69
Περιουσιακά στοιχεία
α)Η σύζυγος  έχει κατά 100% στην κυριότητα της κατοικία ,την οποία αιτούν και την εξαίρεσή της
β)Οι υπόλοιποι  είναι ιδιοκτήτες πληθώρας ακινήτων, αστικών και αγροτικών
 Επί της 338/2014 απόφασης το Ειρηνοδικείο Χανίων, αποφάσισε
1)Εξαίρεση της κατοικίας της οικογένειας από πλειστηριασμό
2)Μηδενικές καταβολές  για το ζευγάρι και την μητέρα (για τους τρεις ανέργους)
3)Ρυθμίζει το χρέος  για μια πενταετία  για το στεγαστικό, με μηνιαία δόση των 200 ευρώ αποκλειστικά από τον πατέρα που έχει εισόδημα (σύνταξη)
4)Παρέχει περίοδο χάριτος, (μηδενικές καταβολές) για μία πενταετία, για την διάσωση της κατοικίας
5)Ορίζει από την σύζυγο που έχει και την κυριότητα ,μηνιαίε δόσεις των 208,80 ευρώ,  μετά την πενταετία για το υπόλοιπο ποσό των 37.601,69 για 15 χρόνια ήτοι σε 180 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Το ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ, που παρατηρείται σαυτήν την απόφαση  σύμφωνα με την αξιολόγηση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης είναι α) ότι "κουρεύεται " 100% το καταναλωτικό δάνειο του συζύγου β)Οι δανειολήπτες φρόντιζαν έως την ημέρα του δικαστηρίου να καταβάλλουν  χρήματα στα δάνεια τους. γ)Το δικαστήριο αφαίρεσε τις  μέχρι τότε καταβολές
δ)Το δικαστήριο όρισε "μηδενικές καταβολές"  για την πενταετία και στην οφειλέτρια αλλά και στους δύο μη έχοντες εισόδημα
  Συμπερασματικά, θεωρείται μία πλούσια σε νομικό περιεχόμενο δικαστική απόφαση, αλλά και μέγιστο παράδειγμα ,για τους δανειολήπτες που έχουν περιουσιακά στοιχεία. 'ομως στερούνται εισοδήματος, να θελήσουν να ενταχθούν στις ελπιδοφόρες διατάξεις του Νόμου Κατσέλη και ακόμα να εμπιστεύονται την Δικαιοσύνη, που συνεχώς με τις αποφάσεις της στηρίζει τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

                               Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης


                                   Ιωάννα  Μελάκη