Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΦΙΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ , ΔΕΗ, ΟΤΑ , ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 30-11-2016


Η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αναλαμβάνει για τα μέλη της , την άμεση και ανέξοδη διαμεσολάβηση, για τη φιλική διευθέτηση διαφορών των καταναλωτών με Τράπεζες ,Δημόσιο ,Ασφαλιστκά ταμεία και διαφορές του ιδιωτικού τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματα διαμεσολάβησης ,για τη φιλική διευθέτηση των διαφορών τους , αλλά και καταγγελίες τους προς προμηθευτές ,για ζητήματα που φρονούν ότι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους ή συνιστούν προσβολή των οικονομικών συμφερόντων τους.
Τρόποι υποβολής αναφορών
Υποβολή με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της Ένωσης
Αποστολή μέσω συμβατικού ταχυδρομείου (Πλ.1866 αριθ.2 Χανιά)
Αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας-fax (2821092306)
Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (epkxan@gmail.com)
Καταγγελίες για  προμηθευτές
Συμπλήρωση του υποδείγματος καταγγελίας, (χορηγείται από την Ένωση)
Καταγραφή της καταγγελίας σε κόλλα Ε1, η Υπεύθυνη Δήλωση
Σε κάθε περίπτωση, μαζί με την καταγγελία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν και όλα τα έγγραφα που θεωρούν χρήσιμα για τη διερεύνηση της καταγγελίας τους (αντίγραφα συμβολαίων, αντίγραφα τιμολογίων, αντίγραφα αποδείξεων αγοράς, σχετική αλληλογραφία κ.λπ).
Προϋποθέσεις παραλαβής καταγγελιών
1. Να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος
Ονοματεπώνυμο
Πλήρης διεύθυνση (οδός & αριθμός, πόλη, Τ.Κ.)
2. Να υπάρχουν τα ελάχιστα στοιχεία επικοινωνίας της καταγγελλόμενης επιχείρησης
Επωνυμία ή/και διακριτικός τίτλος τηλέφωνο
Πλήρης διεύθυνση (οδός & αριθμός, πόλη, Τ.Κ.)
3. Να είναι η καταγγελία ενυπόγραφη και σε κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής (ταχυδρομείο, fax, e-mail) να επισυνάπτεται αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (ως αποδεικτικό της ταυτότητας του καταγγέλλοντος) θεωρημένα από κρατική Αρχή
4. Να υπάρχει σαφής περιγραφή της καταναλωτικής διαφοράς, ακριβής προσδιορισμός της ζημίας ή της βλαπτικής συνέπειας που έχει υποστεί ο καταγγέλλων και ευκρινώς διατυπωμένο αίτημα διαμεσολάβησης ,προς την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
  Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η φιλική διασμεσολάβηση ,θεωρείται σημαντικό βήμα, , καθώς είναι  άμεση λύση για τον προβληματισμένο  καταναλωτή και ανέξοδη, γιαυτό καλεί τα μέλη της να την αγκαλιάσουν.

  Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη
 
 
   

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Δικαίωση τρίτεκνης μητέρας με Προσωρινή Διαταγή"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 29-11-2016Ειρηνοδίκείο  Ηρακλείου
  Χαρά έφερε , η με ημερ. 7-11-2016 Προσωρινή Διαταγή , για τρίτεκνη μητέρα, Δημόσιο Υπάλληλο ,από την Ειρηνοδίκη Ηρακλείου , όπου όρισε την διάσωση του συνόλου της περιουσίας της και ρύθμιση  του χρέους της
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , πρόκειται:
 Για  δανειολήπτρια, από την περιοχή του Δήμου Ηρακλείου , έγγαμη  με σύζυγο με σοβαρά προβλήματα  υγείας.
Το συνολικό  χρέος της , είναι  29.069ευρώ, σε τρις  τράπεζες, ως οφειλέτης. 

Επί της ουσίας της υπόθεσης.
Εισοδήματα που διαθέτει
1.230 ευρώ, από τον μισθό της
 
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν

α)κατοικία 100 τ.μ
β)από Ι.Χ
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, αφού έλαβε υπόψη του,το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι  δικηγόροι των διαδίκων και τα επιδειχθέντα έγγραφα, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή ,με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει ,λαμβανομένων υπόψη της περιουσιακής και εισοδηματικής τους κατάστασης του συνόλου των χρεών τους και της οικονομικής  τους δυνατότητας σύμφωνα δε με τις βιοτικές τους ανάγκες,  την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, εναντίων των  αιτούντων και την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.
4)Ορίζει μηνιαία δόση 80,00 ευρώ,  , έως τη συζήτηση της κύριας αίτησης, 

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο των Χανίων  είναι  σημαντική , για την οικογένεια  των  δανειοληπτών ,είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς η δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία, (λόγω μειωμένης ρευστότητας), που βιώνει η οικογένεια ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας τους στην εν λόγω νομοθεσία
 


Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Δικαίωση τρίτεκνης μητέρας με Προσωρινή Διαταγή"

Α/Α
Α/Α
5ος όροθος + 2 Θ.Π

Πληρωμή συνδρομή μέλους των 25 ευρώ/έτος

 Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης . είναι  ένα εθελοντικό Σωματείο σε επίπεδο Κρήτης, λειτουργεί σε καθημερινή βάσει και ενημερώνει τους καταναλωτές  για όλα τα επίκαιρα καταναλωτικά θέματα  (οικονομικά, εμπορικά, τηλεπικοινωνίες, δάνεια, θέρμανση, μεταφορές, διατροφή, τηλεπικοινωνίες, Ιδιωτ.Ααφάλιση)με όλα τα επικοινωνιακά μέσα που διαθέτει
Η Ένωση Προστασίας Kαταναλωτών Κρήτης, απευθύνει εκκληση προς  μέλη της ,   να πληρώσουν τη συνδρομή  ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί, η Ενωση,ενημερώνοντας γενικότερα το κοινό  αναφέρει ότι η μόνη πηγή για να καλυφθούν τα έξοδα λειτουργίας της ένωσης, είναι τα ίδια τα μέλη της, πληρώνοντας τη συνδρομή τους. Γι’ αυτό, παρακαλούμε θερμά, όλους τους φίλους και φίλες που εγγράφηκαν, από την ίδρυσή της  (2008 )και έπειτα, στην Ένωση και τη στήριξαν με τον όποιο τρόπο, όλα τα προηγούμενα χρόνια, να καταβάλλουν το ποσό των 25 ευρώ, που αντιστοιχεί στην συνδρομή μιας χρονιάς.
Η καταβολή μιας μόνο συνδρομής από όλα τα μέλη (ενεργά και μη), της Ένωσής μας θα δώσει πνοή στην΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και θα της επιτρέψει να συνεχίσει εύρυθμη λειτουργία της και την σημαντική προσφορά  της στο Κρητικό καταναλωτικό κοινό

Την συνδρομή αυτή μπορείτε να καταβάλετε

α) στην τράπεζα Εurobank, στον λογαριασμό  0026-746-92-0103426942 της Ε.Π.Κ.Κρήτης ή ηλεκτρονικά (e banking) με IBAN GR6702607460000920103426942
β) αυτοπροσώπως, στα γραφεία της Ένωσης
Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 2821092306

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Οικογένεια δανειοληπτών, ρύθμισε τράπεζες, νερό ,ρεύμα, με τον ν.Κατσέλη"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 28-11-2016

  Θετική ήταν, η Προσωρινή Διαταγή , για πάφτωχη οικογένεια  δανειοληπτών , με  δύο ανήλικα τέκνα, από την Ειρηνοδίκη Χανίων , όπου όρισε την διάσωση του συνόλου της περιουσίας τους ( κύρια κατοικία , οικόπεδο ,Ι.Χ) και ρύθμισε το σύνολο των χρεών τους, σε τράπεζες, ΔΕΗ, ΑΕΥΑΧ.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , πρόκειται:
 Για  οικογένεια δανειοληπτών, από την περιοχή του Δήμου Χανίων ,ο σύζυγος είναι περιστασιακά εργαζόμενος  η δε σύζυγος, εποχιακά εγραζόμενη.
Το συνολικό  χρέος, του  συζύγου είναι 63.159 ευρώ, σε διάφορες τράπεζες, είτε ως  οφειλέτης, ή εγγυητής  η δε σύζυγος 87.992,19 ευρώ, σε τράπεζες
ΔΕΗ, ΑΕΥΑΧ..Συνολικά η οικογένεια  οφείλει το ποσό των 151.151,19 ευρώ .
Επί της ουσίας της υπόθεσης.
Εισοδήματα που διαθέτουν 

 α) ο οφειλέτης,επίδομα ΟΑΕΔ ευρώ

 β) η οφειλέτρια 515,00 ευρώ, από καθαρά από εργασία
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν

ο οφειλέτης

α)κύρια κατοικία 119 τ.μ ,κατά 50% ιδιοκτησία 
 β)οικόπεδο 293,36 τ.μ,κατά 50% ιδιοκτησία 
γ)Ι.Χ 50% ιδιοκτησία
 η οφειλέτρια 
α)κατοικία  119 τ.μ ,κατά 50% ιδιοκτησία της
 β)οικόπεδο 293,36 τ.μ,κατά 50% ιδιοκτησία της
 γ)Ι.Χ 50% ιδιοκτησία της
 
Το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού έλαβε υπόψη του,το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι  δικηγόροι των διαδίκων και τα επιδειχθέντα έγγραφα, τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή    ,με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει ,λαμβανομένων υπόψη της περιουσιακής και εισοδηματικής τους κατάστασης του συνόλου των χρεών τους και της οικονομικής  τους δυνατότητας σύμφωνα δε με τις βιοτικές τους ανάγκες,  την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, εναντίων των  αιτούντων και την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.
4)Ορίζει μηνιαία δόση70,00 ευρώ,  και για την σύζυγο 30,00 ευρώ , έως τη συζήτηση της κύριας αίτησης, 

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο των Χανίων  είναι  σημαντική , για την οικογένεια  των  δανειοληπτών ,είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς η δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία, (λόγω μειωμένης ρευστότητας), που βιώνει η οικογένεια ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας τους στην εν λόγω νομοθεσία
 


Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ, Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ


Γράφει η Ιωάννα Μελάκη
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Αγοράς και Καταναλωτή.

Μια και η απορία μου είναι μεγάλη, σχετική με το Ελβετικό Φράγκο, που έχει βυθίσει μεγάλο αριθμό των Ελλήνων δανειοληπτών σε αδιέξοδη λύση ,ψάχνω, περιμένοντας την Κυβερνητική απάντηση, για το "παιχνίδι" που στήθηκε για χιλιάδες Έλληνες καταναλωτές ,που παραπλανήθηκαν από τις Τράπεζες ,όταν ζήτησαν στεγαστικό δάνειο ,για να βάλουν κάτω από ένα κεραμίδι σπιτιού τα παιδιά τους και εκείνες τους δάνειζαν Ελβετικό Φράγκο, είναι δύσκολο να επέμβει αυτοδίκαια ένας Εισαγγελέας;
Διότι εδώ υπάρχουν αδικήματα του Ποινικού Δικαίου (παραπλάνηση και κλοπή )
Οι απλοί πολίτες ,τώρα που "κατάλαβαν" που τους οδήγησαν ,τα όμορφα λόγια τα μεγάλα των τραπεζών, καταγγέλλουν τις τράπεζες, καταφεύγοντας στα Δικαστήρια είτε Συλλογικά , είτε ατομικά ,καταθέτοντας Αγωγές, διεκδικώντας τα νόμιμα δικαιώματά τους , οι διαχρονικές Κυβερνήσεις γιατί κωφεύουν;
Γιατί δεν παίρνεται πολιτική απόφαση, για να σωθούν χιλιάδες πολίτες αυτής της Χώρας ,που ζουν κάτω από το άγχος του δανεισμού ,που δεν έχει τέλος;
Κάποιοι φωστήρες ,ρίχνουν το βάρος στους δανειολήπτες ,ότι όφειλαν να κάνουν υπεύθυνο δανεισμό και ότι είχαν ενημερωθεί επαρκώς, η αλήθεια είναι ότι οι πολίτες που ζητούσαν στεγαστικό δάνειο ,είχαν λάθος πληροφόρηση για το επενδυτικό πακέτο που αγόρασαν, γιατί δεν ήξεραν για την επένδυση ....πίστευαν σε δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους ...'ομως το δάνειο ήταν με κάποιο τρόπο απάτη , αφού ο δανειζόμενος, δεν κατείχε το γνωστικό πεδίο του πιστωτικού συστήματος, για να αντιληφθεί την πολυπλοκότητα του δανεισμού.Φως καθαρό υπέρ του δανειζόμενου είναι πλέον το"τρύκ" του Ελβετικού Φράγκου, και ορθά τα Δικαστήρια δικάζουν υπέρ των δανειοληπτών, παρά ταύτα, η αδικία είναι ότι οι εκάστοτε δικαστικές αποφάσεις για να τελεσιδικίσουν είναι χρονοβόρες και οι δανειολήπτες οικονομικά πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν.Οι ενήμερες δόσεις γίνονται κόκκινες και το οφειλόμενο κεφάλαιο, αντι να μειωθεί, ως θα έπρεπε , αυξάνεται συν τοις άλλοις και η αξία του ακινήτου μειώνεται.
Επειδή ζούμε σε ένα Κράτος δικαίου, δεν μπορούμε πλέον να νοιώθουμε αυτή την ορατή αδικία, σε βάρος πολιτών που δανίστηκαν για να αποκτήσουν ένα σπίτι, να τους κυνηγά ο εφιάλτης του Ελβετικού Φράγκου.
Εδώ οφείλουμε όλοι μας να φανούμε αλληλέγγυοι στους συμπολίτες μας , ζητώντας από την Πολιτεία να δώσει άμεσα λύση , δεν πάει άλλο...ας απεγκλωβιστούν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι από τον βραχνά του επενδυτικού προϊόντος ,με την ονομασία Ελβετικό Φράγκο !!!.

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Βοηθός σερβιτόρου , με χρέος 81.439,96 ευρώ,δεν θα πληρώσει τίποτα για δύο χρόνια"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 25-11-2016

Ειρηνοδικείο Χανίων


  Ελπίδα,έφερε η με ημερ.αρ.πρ.433/2015 /5 -09- 2016, Προσωρινή Διαταγή,σε  βοηθό σερβιτόρο, κάτοικο της ευρυτερης περιοχής του Δήμου Χανίων,  με ακίνητη  περιουσία ,που χορήγησε το Ειρηνοδικείο των Χανίων, όπου όρισε , "μηδενικές δόσεις"  ,για συνολικό χρέους  81.439,96 ευρώ, σε τρις τράπεζες και διάσωση του συνόλου  της περιουσίας του.
 Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται:
 Για οφειλέτη , μέλους της  Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, βοηθό σερβιτόρου, ηλικίας 39 ετών, άγγαμο χωρίς παιδιά . Το συνολικό  χρέος του  δανειολήπτη είναι
81.439,96 ευρώ, σε τρις τράπεζες , ως οφειλέτη
Επί της ουσίας της υπόθεσης.
Εισοδήματα που διαθέτει ο οφειλέτης
Από μισθό 381,07 ευρώ , ως βοηθός σερβιτόρου.

 Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ο οφειλέτης 
1)Μονοκατοικία 68,14 τ.μ ιδιοκτησία 100% δικής του 
2)ένα αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο μηχανάκι

 Το Ειρηνοδικείο Χανίων  , αφού έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο της αίτησης, τα όσα κατέθεσε ο αιτών  και αυτά που προφορικά ανέπτυξε η πληρεξούσια  δικηγόρος του αιτούντα και τα επιδειχθέντα έγγραφα, του  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή    ,με  το παρακάτω περιεχόμενο.

1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του  αιτούντος
3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του,
  4)Ορίζει , μηδενικές δόσεις ,για το διάστημα  για χρονικό διάστημα δύο ετών.Νέα δικάσιμος ορίζεται η 10-9-2018.
5)Ορίζει "Μηδενικές καταβολές" για τη διάσωση της "δυνητικής" κύριας κατοικίας του αιτούντος
6)Ορίζει   μηνιαίες καταβολές για την διάσωση της κύριας κατοικίας  50 Ευρώ.Οι καταβολές αυτές θα αρχίσουν από την  επομένη  της δημοσίευσης της προσωρινής διαταγής.
Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο  Χανίων  είναι  σημαντική , για τον  δανειολήπτη  ,είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010) καθώς ο δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει οφειλέτης, αφού καλείται να επιβιώσει με  το ελάχιστο εισόδημα  του μισθού του  ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας του στην εν λόγω νομοθεσία και διατάζοντας στην μη καταβολή δόσεων . 


Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη
ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 23-11-2016

Ειρηνοδικείο Χανίων

Μήνυμα αισιοδοξίας ,έφερε η με ημερ 24-08- 2016, Προσωρινή Διαταγή,   σε  άνεργη δανειολήπτρια, κάτοικο της ευρυτερης περιοχής του Δήμου Πλατανιά,  με ακίνητη  περιουσία ,που χορήγησε το Ειρηνοδικείο των Χανίων, όπου όρισε , "μηδενικές δόσεις"  ,για συνολικό χρέος  107.758,15 ευρώ, σε δύο τράπεζες και διάσωση του συνόλου  της περιουσίας της,
 Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται:
 Για οφειλέτρια , μέλους της  Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, άνεργη, ηλικίας 36 ετών, έγγαμο χωρίς παιδιά .
Το συνολικό  χρέος της  δανειολήπτριας είναι 107.758,15  ευρώ, σε δύο τράπεζες , ως οφειλέτρια 
Επί της ουσίας της υπόθεσης.
Εισοδήματα που διαθέτει η οφειλέτρια
"Μηδενικό" εισόδημα, από οιαδήποτε πηγή, Επιβιώνει από το εισόδημα των 564,38 ευρώ, του εποχιακά εργαζομένου συζύγου της.
 Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η οφειλέτρια  διόροφη κατοικία  93,04  ισόγειο,συν ιδια τετραγωνικά μέτρα , πρώτο όροφο ,σε οικόπεδο 518 τ.μ ιδιοκτησία της ίδιας κατά 100% και Ι.Χ
 Το Ειρηνοδικείο Χανίων  , αφού έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι  δικηγόροι και τα επιδειχθέντα έγγραφα, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή    ,με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της αιτούσας
3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της , μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
  4)Ορίζει , μηδενικές δόσεις ,για το διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας και  για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.Νέα δικάσιμος ορίζεται η 13-5-2017.

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο  Χανίων  είναι  σημαντική , για την  δανειολήπτρια  ,είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010) καθώς η δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει η οικογένεια της οφειλέτριας, αφού καλείται να επιβιώσει με  το ελάχιστο εισόδημα  του μισθού του συζύγου της
,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας την στην εν λόγω νομοθεσία και διατάζοντας στην μη καταβολή δόσεων. 

Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Άνεργη δανειολήπτρια ,με μηδενικό εισόδημα και με χρέος 107.758,15ευρώ δεν πληρώνει τίποτα"


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 23-11-2016

Ειρηνοδικείο Χανίων

Μήνυμα αισιοδοξίας ,έφερε η με ημερ 24-08- 2016, Προσωρινή Διαταγή,   σε  άνεργη δανειολήπτρια, κάτοικο της ευρυτερης περιοχής του Δήμου Πλατανιά,  με ακίνητη  περιουσία ,που χορήγησε το Ειρηνοδικείο των Χανίων, όπου όρισε , "μηδενικές δόσεις"  ,για συνολικό χρέος  107.758,15 ευρώ, σε δύο τράπεζες και διάσωση του συνόλου  της περιουσίας της,
 Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται:
 Για οφειλέτρια , μέλους της  Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, άνεργη, ηλικίας 36 ετών, έγγαμο χωρίς παιδιά .
Το συνολικό  χρέος της  δανειολήπτριας είναι 107.758,15  ευρώ, σε δύο τράπεζες , ως οφειλέτρια 
Επί της ουσίας της υπόθεσης.
Εισοδήματα που διαθέτει η οφειλέτρια
"Μηδενικό" εισόδημα, από οιαδήποτε πηγή, Επιβιώνει από το εισόδημα των 564,38 ευρώ, του εποχιακά εργαζομένου συζύγου της.
 Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η οφειλέτρια  διόροφη κατοικία  93,04  ισόγειο,συν ιδια τετραγωνικά μέτρα , πρώτο όροφο ,σε οικόπεδο 518 τ.μ ιδιοκτησία της ίδιας κατά 100% και Ι.Χ

 Το Ειρηνοδικείο Χανίων  , αφού έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι  δικηγόροι και τα επιδειχθέντα έγγραφα, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή    ,με  το παρακάτω περιεχόμενο.

1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της αιτούσας
3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της , μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
  4)Ορίζει , μηδενικές δόσεις ,για το διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας και  για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.Νέα δικάσιμος ορίζεται η 13-5-2017.

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο  Χανίων  είναι  σημαντική , για την  δανειολήπτρια  ,είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010) καθώς η δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει η οικογένεια της οφειλέτριας, αφού καλείται να επιβιώσει με  το ελάχιστο εισόδημα  του μισθού του συζύγου της
,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας την στην εν λόγω νομοθεσία και διατάζοντας στην μη καταβολή δόσεων. 

Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης " Άσκηση Συλλογικής Αγωγής Αφορά ασφαλισμένους , των εταιρειών , Ασπίς Πρόνοια &Commercial Value, που βρέθηκαν εκτός πίνακα δικαιούχων μερίσματος" "

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 22-11-2016


  Ενημερώνουμε και συγχρόνως  καλούμε τους καταναλωτές , που υπήρξαν  ασφαλισμένοι στις Ασφαλιστικές  Εταιρείες Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ &Commercial Value ΑΑΕ, και  είχαν παραλείψει να κάνουν  αναγγελία της απαίτησης ,που προέκυπτε  από το  ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής, στις προθεσμίες που είχε ορίσει ο εκκαθαριστής ,  δεν χάνουν  το δικαίωμα  να ζητήσουν να συμπεριληφθούν στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων, από ασφάλιση ζωής που καταχωρήθηκε στην αρμόδια Εποπτική Αρχή της Τράπεζας της Ελλάδος στις 20.11.2015, έχουν την δυνατότητα να ασκήσουν  εκπρόθεσμα τις ανακοπές τους, κατά της κατάστασης, ώστε να συμπεριληφθούν στην κατάσταση δικαιούχων, και να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους , από την εν λόγω ασφάλιση.
  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, προτίθεται να ασκήσει Συλλογική Αγωγή , για τα μέλη της, αφού συγκεντρώσει   τις απαραίτητες αιτήσεις και δικαιολογητικά.Ένεκα τούτου καλούμε  κάθε καταναλωτή , να έρθει σε επαφή με την ΄Ενωση το ταχύτερο δυνατόν (μέχρι στις 22-12-2016)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016.
Για ενημέρωση και επικοινωνία Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2Email: epkxan@gmail.com                                                     τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306 καθημερινά,Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Προτάσεις από την κ.Μελάκη στο ΕΣΚΑ

 Χαιρετίζουμε την απόφαση συνεδρίασης του Οργάνου, σε μια εποχή συνεχιζόμενης κρίσης και ύφεσης πιστεύοντας ότι με τις προτάσεις μας θα βοηθήσουμε στην ομαλή λειτουργίας της αγοράς και εις όφελος του καταναλωτή.
 Οι προτάσεις μας είναι και τις αναφέρουμε επιγραμματικά ,με το σκεπτικό ότι θα αναλυθούν στην συνεδρίαση:
1)Παραπλάνηση των καταναλωτών,  από εταιρείες τηλεφωνίας, για προσφορά δωρεάν πακέτου δίμηνης διάρκειας, στη συνδρομική τηλεόραση
2)Οχλήσεις και απειλές  από εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, για μικροποσά π.χ 100 ευρώ
3)Υποχρεωτικός  ορισμός ακατάσχετου λογαριασμού, για τους επιτηδευματίες π.χ αγρότες
4)Ζητείται λύση για χιλιάδες δανειολήπτες Ελβετικού Φράγκου, άνθρωποι που μπήκαν ανημέρωτοι όχι απλά σε δανεισμό, αλλά σε  αγορά επενδυτικού  προϊόντος.
5)Οικονομική και θεσμική στήριξη λειτουργίας των Ενώσεων Καταναλωτών  Ν.2251/1994 "περί προστασίας του Καταναλωτή όπως ισχύει..."
6)Παραπλανητικές διαφημίσεις σε φυλλάδια και τηλεοράσεις  από αγορές  τροφίμων ΣΟΎΠΕΡ ΜΆΡΚΕΤ, για μειωμένες  τιμές, χωρίς να γράφουν την πρώτη τιμή και την τιμή της προσφοράς,
7)Καταχρηστικές χρεώσεις τραπεζών , π.χ αναλύσεις λογαριασμών χρεοπιστώσεων και συμβάσεις
8)Τηλεφωνικές  επικοινωνίες  από Τράπεζες ή από εντολείς αυτών , για ρυθμίσεις οφειλών δανειοληπτών και σύναψη συμβολαίων  με παροχή ελλιπούς και αόριστης προφορικής ενημέρωσης σχετικά με τους όρους και τις απαιτήσεις των τραπεζών, με αποτέλεσμα να παράγεται σύμβαση , χωρίς ο δανειολήπτης να μπορεί οικονομικά να ανταποκριθεί .

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 21-11-2016 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΝΟΚΑ

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Αφορά δικαιούχους απαίτησης των Ασφαλιστικών εταιρειών Ασπίς και :Comercial value και διαφωνούν με το ποσό της επαλήθευσης"

              ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  18-11-2016
       
Από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών  Κρήτης και για ενημέρωση των μελών της ,που        έχουν κάνει απαίτηση προς τις ασφαλιστικές εταιρείες Ασπίς και  Comercial value , ανακοινώνονται τα εξής
 1. Όσοι δικαιούχοι έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και έχουν ασκήσει ανακοπή λόγω διαφωνίας με το ποσό επαλήθευσης, δικαιούνται να διαμορφώνουν το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης ,ως εξής: Η πρόταση : "Αναγνωρίζω ότι το ποσό για το οποίο εντάχθηκα στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής ή που μου αναγνωρίστηκε δικαστικώς, είναι το ποσό που δικαιούμαι από την υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρία, υπό την επιφύλαξη εκδόσεως τελεσίδικης αποφάσεως επί της από ................................... ανακοπής μου".
 2. Όσα μέλη της Ένωσης, αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα μπορούν να βοηθηθούν από την ΄Ενωση , για την συμπλήρωση αυτής, για να αποσταλεί στην εκκαθάριση.
 3. Επειδή από την εκκαθάριση ,δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, στις υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες για τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής ,που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και αυτούς που εντάσσονται στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής ,με τελεσίδικη δικαστική απόφαση , αλλά η πίστωση σε λογαριασμό θα γίνει μετά την υποβολή και έλεγχο των δικαιολογητικών, φρόνιμο είναι να  απαιτούμενα δικαιολογητικά .σταλούν στην εκκαθάριση έγκαιρα.
   
 4. Οι δικαιούχοι μέλη της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που δεν γνωρίζουν εάν τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους .είναι στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής, μπορούν να επικοινωνούν  είτε με την ίδια (Ένωση Καταναλωτών)είτε   με τις υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες ,αναφέροντας τον αριθμό συμβολαίου, το ονοματεπώνυμο λήπτη και την ημερομηνία γέννησης, του ασφαλισμένου ώστε να ενημερωθούν σχετικά.
   
 5. Η Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου πρέπει να προσκομίζεται ή να αποστέλλεται πρωτότυπη με θεωρημένο γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή. Για τον λόγο αυτό οι δικαιούχοι δεν δύναται να την αποστέλλουν με τηλεομοιοτυπία (fax) ή/και ηλεκτρονικά (email).
   
 6. Οι υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες, κατά τη διάρκεια του ελέγχου των παραληφθέντων δικαιολογητικών, θα επικοινωνήσουν με τους δικαιούχους που έχουν ήδη προσκομίσει/αποστείλει την πρώτη έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης (που δεν περιλαμβάνει τα πεδία που αφορούν τον ΑΦΜ, τη ΔΟΥ και τους αριθμούς συμβολαίων) ώστε να επιτευχθεί ταχύτερη και ασφαλέστερη ταυτοποίηση των στοιχείων τους.
   
 7. Το ποσό της προσωρινής διανομής ,θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο τυγχάνει δικαιούχος (ή συνδικαιούχος) ο εκάστοτε δικαιούχος απαίτησης από ασφάλιση ζωής που έχει ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και αυτός που θα ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής με τελεσίδικη δικαστική απόφαση .
    Παράκληση από την εκκαθάριση .στους  δικαιούχους απαίτησης, από ασφάλιση ζωής ,των ως άνω περιπτώσεων να επιδείξουν υπομονή λόγω δεσμευτικών όρων περιορισμού κίνησης κεφαλαίων (capital controls). Η κατάθεση ποσού εξαρτάται από την έγκριση της συναλλαγής βάσει ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Οι υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες θα προβούν σε σχετική ανακοίνωση όταν προκύψει νομοθετική αλλαγή (χαλάρωση των όρων περιορισμού κίνησης

  Για ενημέρωση , των καταναλωτών  έχουν κάνει απαίτηση ΄προς τις ασφαλιστικές εταιρείες Ασπίς και  Comercial value ,μπορούν να έρχονται  σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

  Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

  Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Μηδενικές καταβολές" για δανειολήπτρια , με χρέος 47.028,87 ευρώ

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 17-11-2016

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου  ,

Ελάφρυνση  ,έφερε η με ημερ 9-10- 2016, Προσωρινή Διαταγή,   σε  Ιδιωτική υπάλληλο από το Ηράκλειο, μητέρα ενός ανηλίκου τέκνου , με ακίνητη  περιουσία ,που χορήγησε το Ειρηνοδικείο του Ηρακλείου, όπου όρισε , "μηδενικές δόσεις"  ,για συνολικό χρέος 47.028,87 ευρώ, σε μία τράπεζα, για καταναλωτικό δάνειο .
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται:
 Για οφειλέτρια , μέλος της 
Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, Ιδιωτική υπάλληλο, ηλικίας 39 ετών, διαζευγμένη ,μητέρα ,ενός ενηλίκου τέκνου .
Το συνολικό  χρέος της  δανειολήπτριας είναι  47.028,87 ευρώ, σε μία τράπεζα, ως οφειλέτρια 
Επί της ουσίας της υπόθεσης.
Εισοδήματα που διαθέτει η οφειλέτρια
500,00 ευρώ, από μισθό άλλο εισόδημα δεν διαθέτει
 Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η οφειλέτρια κατοικία 37 τ.μ ιδιοκτησία της ίδιας κατά 100%
 Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου  , αφού έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι  δικηγόροι και τα επιδειχθέντα έγγραφα, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή    ,με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της αιτούσας
3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της , μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
  4)Ορίζει , μηδενικές δόσεις ,για το διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας και μέχρι  την συζήτηση της κύριας αίτησης.

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου  είναι  σημαντική , για την  δανειολήπτρια  ,είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010) καθώς η δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει η οικογένεια της οφειλέτριας, αφού καλείται να επιβιώσει με  το ελάχιστο εισόδημα  του μισθού της ,  ως Ιδιωτικός  υπάλληλος ,
μαζί με το ανήλικο τέκνο της,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας την στην εν λόγω νομοθεσία και διατάζοντας στην μη καταβολή δόσεων. 

Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Γλύτωσαν την περιουσία , από τον κληρονομούμενο δανειολήπτη ,με την υπαγωγή τους, στο ν.Κατέλη"

 ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  15-11-2016

Ειρηνοδικείο Χανίων ,νέα απόφαση!!! ευνοεί κληρονόμους ,που εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλη
Σημαντική είναι, η υπαρ.386/2016 απόφαση  του Ειρηνοδικείου Χανίων, για κληρονόμους χρέους  δανειολήπτη (χήρα και τέκνο)   ,όπου το Δικαστήριο των Χανίων, έκανε δεκτή την αίτηση τους , σώζοντας  όλη την κληρονομούμενη περιουσία (κατοικία, οικόπεδα και  αγροτεμάχια)που αναλογεί σε έκαστον  από αυτούς, χήρα το 1/4 αυτής και γιο τα 3/4 , ο άλλος γιος, αποποιήθηκε την κληρονομιά)
Συγκεκριμένα ,οι κληρονόμοι , μητέρα και γιος , κάνοντας αποδοχή των περιουσιακών στοιχείων του αποθανόντος, συζύγου και πατέρα  , αποδέχτηκαν και τα δανειακά βάρη  των δύο τραπεζών, συνολικού ύψους χρέωσης 122.972,37 ευρώ, βάρη που βρέθηκαν σε οικονομική  δυσκολία οι κληρονόμοι να εξυπηρετήσουν , με αποτέλεσμα να αποταθούν στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και να ζητήσουν  την συνδρομή της, για την ένταξή τους, στο ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη)
  Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,πρόκειται για κληρονόμους  αποβιώσαντος δανειολήπτη, η μητέρα να επιβιώνει με τους δύο άνεργους γιους της , με την σύνταξη χηρείας των 800 ευρώ.

Κληρονομικά περιουσιακά στοιχεία, που έχουν στην διάθεση τους, οι κληρονόμοι  είναι:

  Κατοικία , εμβαδού 104,05 τ.μ σε οικόπεδο εμβαδού 282,75 τ.μ και πολλά άλλα ακίνητα (οικόπεδα , αγροτεμάχια)

 Το Ειρηνοδικείο Χανίων , για τους αναφερόμενους λόγους ,στο σκεπτικό της απόφασης ,δίκασε  αντιμωλία των διαδίκων και αποφάσισε:

1)ΔΈΧΕΤΑΙ , την αίτηση  
2)ΕΞΑΊΡΕΙ ,από την εκποίηση την κύρια κατοικία των αιτούντων, 'ητοι ένα διαμέρισμα ,εμβαδού 104,05 τ.μ, του οποίου οι αιτούντες είναι συγκύριοι κατά ποσοστό 1/4 και 3/4 εξ αδιαιρέτου έκαστος αντίστοιχα, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο ,μιας διώροφης οικοδομής,  Επίσης αρκετά οικόπεδα και  αγροτεμάχια (χαμηλής εμπορικής αξίας)
3)ΡΥΘΜΊΖΕΙ, τα χρέη του γιου, με τον ορισμό "μηδενικών καταβολών", για τρία χρόνια (ν.3869/2010  'αρθρο 8)
 4)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ ,την αιτούσα (χήρα), να καταβάλλει  το υπόλοιπο των δόσεων της τριετίας, ποσού 780 ευρώ,μέσα σε ένα έτος (καθώς είχε κάνει καταβολές των 100 ευρώ μηνιαίως βάσει εκδοθείσας Προσωρινής Διαταγής)
5)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ και τους δύο αιτούντες,  για την διάσωση της κατοικίας τους,( που αιτούν την εξαίρεση) , η μεν μητέρα ,να καταβάλλει  μηνιαία δόση 57,33 ευρώ, συνολικά ποσού 13.159,20 ευρώ, στον δε γιο 171,99 ευρώ , για 240 μήνες και οι δύο.
Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται μια σημαντική απόφαση, για τους κληρονόμους , καθώς ο γιος ,που είναι άνεργος, καλείται για τρία χρόνια  σε καμία καταβολή δόσης, και για την διάσωση της κατοικίας τους  καλείται να πληρώσει  ένα ελάχιστο ποσό των  171,99 ευρώ , σε 240 δόσεις, η δε μητέρα να καταβάλλει  μηνιαία δόση 57,33 ευρώ ,συνολικά ποσού 13.159,20 ευρώ,
Τέλος , υπάρχει "κούρεμα του χρέους κατά  49% και 55% αντίστοιχα και για τους δύο κληρωνόμους του αποβιώσαντος δανειολήπτη.
 
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


  
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

   Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Μηδενικές καταβολές για εγγυητή σε δάνειο,129.801,93 ευρώ."

 ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  14-11-2016
Προσωρινή Διαταγή "ανάσα" για εγγυητή δανείου
Το Ειρηνοδικείο των Χανίων,  εξέδωσε προσωρινή διαταγή, με ημερομηνία 21-09-2016, για  αγρότη, με δύο ανήλικα παιδιά, όπου συμμετείχε ως εγγυητής, σε δάνειο, ορίζοντας  την διάσωση του συνόλου της περιουσίας του ,από την  Τράπεζα ,όπως ανακοίνωσε  η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.Επί της ουσίας της υπόθεσης,
Πρόκειται για αγρότη ,έγγαμο, πατέρα δύο ανηλίκων παιδιών, από την περιοχή του Δήμου Χανίων  και σύμφωνα με τη Ένωση, το συνολικό χρέος του σε μία Τράπεζα, ως εγγυητή,  ανέρχεται στο ποσό των 129.801,93 ευρώ.
Με βάση την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, τα εισοδήματα που διαθέτει  ο εγγυητής είναι: 3.151,40 ευρώ, ετησίως από ελαιόλαδο .
Στα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, περιλαμβάνονται μία κύρια κατοικία 120 τ.μ,  50%  συνιδιοκτησία μετά της συζύγου του και δεύτερη οικία, 50τ.μ, , οικόπεδο 500 τ.μ100%, ένα αυτοκίνητο χαμηλής αντικειμενικής αξίας.
Το Ειρηνοδικείο των Χανίων, αφού έλαβε υπόψη του το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, τα επιδειχθέντα έγγραφα, την οικονομική ρευστότητα του αγρότη, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή με το παρακάτω περιεχόμενο:
1) Δέχεται το αίτημα, χορήγησης Προσωρινής Διαταγής.
2) Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων ,κατά του αιτούντος  και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, μέχρι την εκδίκαση της αίτησης.,
3) Ορίζει μηδενικές δόσεις, έως τη συζήτηση της κύριας αίτησης,
Η χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή από το Ειρηνοδικείο των  Χανίων είναι σημαντική, αναφέρει συμπερασματικά, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, για την αγροτική οικογένεια, σημειώνοντας ότι είναι σύμφωνα με τις διατάξεις και το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010) καθώς η δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία (λόγω μειωμένης ρευστότητας) που βιώνει η οικογένεια του αγρότη, δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντάς τον εγγυητή,στην εν λόγω νομοθεσία.
 Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος , μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

  

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

   Ιωάννα Μελάκη

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Οριστική απόφαση ,με "κούρεμα" χρέους 67% για δανειολήπτρια, με σοβαρά προβλήματα υγείας"

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  11-11-2016

Ειρηνοδικείο Χανίων ,αρ. απόφασης 320/2016  με "μηδενικές " καταβολές,  επί μία τριετία,σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 Ν.3869.2010,  όπως ισχύει και "κούρεμα" του συνολικού χρέους της, κατά 67% , για δανειολήπτρια , με σοβαρά προβλήματα υγείας.   Συγκεκριμένα ,η δανειολήπτρια, ένοιωσε  το  χρέος  της  να της δημιουργεί   οικονομική πίεση και ασφυξία ,  για την καθημερινότητα της , λόγω σοβαρού προβλήματος της υγείας της ,που αντιμετώπιζε, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και να ζητήσει την συνδρομή της, για την ένταξή της, στο ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη)
  Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,πρόκειται για δανειολήπτρια πρώην εργαζόμενη ως Ιδιωτική υπάλληλος, και μετέπειτα ως επιδοματούχος, λόγω ασθένειας του ΙΚΑ , διαζευγμένη και μητέρα ενός ενηλίκου τέκνου.
Η  εν λόγω δανειολήπτρια ,πριν τη δραματική μεταβολή των συνθηκών της ζωής της , από την ύφεση και την οικονομική κρίση της Χώρας, αλλά και από τα σοβαρά προβλήματα της υγείας της, είχε αναλάβει δανειακές υποχρεώσεις σε μία  Τράπεζα ,για ένα στεγαστικό δάνειο, και τρία καταναλωτικά δάνεια,συνολικού ποσού 84.497,63 ευρώ, 


Το  εισόδημα  της ήταν  881,7 ευρώ, (επίδομα ασθενείας του Ι.Κ.Α), δεν διαθέτει άλλο εισόδημα.

Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην διάθεση της, η δανειολήπτρια είναι:
  Κατοικία , διώροφη οικία συνολικής επιφάνειας 110,54 τ.μ, κτισμένης επί οικοπέδου 152,82 τ.μ.
 Το Ειρηνοδικείο Χανίων , για τους αναφερόμενους λόγους ,στο σκεπτικό της απόφασης ,δδίκασε  αντιμωλία των διαδίκων
1)ΔΈΧΕΤΑΙ , την αίτηση
2)ΡΥΘΜΊΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας, με ορισμό μηδενικών καταβολών, για χρονικό διάστημα τριών ετών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 Ν.3869.2010  όπως ισχύει
 3)ΕΞΑΊΡΕΙ ,από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας και του οικοπέδου , εντός του οποίου βρίσκεται αυτή, ήτοι μιας  διώροφης οικίας συνολικής επιφάνειας 110,54 τ.μ, κτισμένης επί οικοπέδου 152,82 τ.μ.
4)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ ,την αιτούσα να καταβάλει στην καθ ης πιστώτρια ,για τη διάσωση της ως άνω κύριας κατοικίας της το ποσό των 154,82 ευρώ, σε 180 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η καθεμιά δηλ. επί 15 συναπτά χρόνια.
Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται μια σημαντική απόφαση για την δανειολήπτρια, καθώς καλείται για τρία χρόνια  σε καμία καταβολή δόσης, και για την διάσωση της κατοικίας της καλείται να πληρώσει μετά την τριετία ένα ελάχιστο ποσό των  154,82 ευρώ σε 180 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αφού το συνολικό ποσό του χρέους της ήταν ,των 84.497,63 ευρώ κουρεύτηκε κατά 67%  δηλαδή συνολικά θα πληρώσει ΜΌΝΟ 27.868,30 ευρώ.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
  
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
   Ιωάννα Μελάκη

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Ξενοδοχουπάλληλος ,με χρέος 61.714,10 δεν θα πληρώσει τίποτα ,βάσει, Προσωρινής Διαταγής"


  ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 10-11-2016

Ειρηνοδικείο Σητείας ,
Χαμόγελο ,έφερε η Προσωρινή Διαταγή,   σε  ξενοδοχοϋπάλληλο , με ακίνητη  περιουσία ,που χορήγησε το Ειρηνοδικείο της Σητείας, όπου όρισε , για την δανειολήπτρια ,στην μη καταβολή δόσης ,για συνολικό χρέος 61.714,10 ευρώ .
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται:
 Για οφειλέτρια ,μέλος της 
Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ξενοδοχοϋπάλληλο, διαζευγμένη ,μητέρα ,ενός ενηλίκου τέκνου σήμερα.
Το συνολικό  χρέος της  δανειολήπτριας είναι 61.714,10 ευρώ, σε τέσσερις τράπεζες, ως οφειλέτρια 
Επί της ουσίας της υπόθεσης.
Εισοδήματα που διαθέτει η οφειλέτρια
613.30 ευρώ, από μισθό και ανεργία.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η οφειλέτρια

α)κατοικία 115,59 τ.μ σε χωριό του Δήμου Σητείας.
β)το 1/3 σε πολλά αγροτεμάχια με ελιές.
 Το Ειρηνοδικείο της Σητείας  , αφού έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι  δικηγόροι και τα επιδειχθέντα έγγραφα, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή    ,με  το παρακάτω περιεχόμενο.

1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της αιτούσας
3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της , μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
  4)Ορίζει  μηδενικές δόσεις ,για το διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας και μέχρι  την συζήτηση της κύριας αίτησης.

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο της Σητείας  είναι  σημαντική , για την  δανειολήπτρια  ,είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς η δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει η οικογένεια της οφειλέτριας αφού καλείται να επιβιώσει με  το ελάχιστο εισόδημα  του συζύγου της ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας την στην εν λόγω νομοθεσία και διατάζοντας στην μη καταβολή δόσεων. 

Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Η Ε.Ε.Τ.Τ, απαντά , σε προβλήματα των καταναλωτών, μέσω της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 8-11-2016
Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σε επιστολή της, προς την (Ε.Ε.Τ.Τ)  Ανεξάρτητη Αρχή, μετέφερε τον  προβληματισμό των καταναλωτών , σχετικά με τα  προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους, από τις  εταιρείες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ζήτησε την μέριμνα της, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, για  την προστασία των καταναλωτών
Η Ε.Ε.Τ.Τ, σε σχετικό έγγραφό της απαντά, δίνοντας τις οδηγίες της.

Τιμολόγηση σε λογαριασμούς

Σε σχετική ερώτηση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης η ΕΕΤΤ, απαντά
"στους λογαριασμούς χρέωσης, θα αναγράφεται η προθεσμία εξόφλησής  τους. Σε κάθε περίπτωση οι λογαριασμοί χρέωσης ,δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμοι πριν την παρέλευση τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού χρέωσης ,που αναγράφεται επ αυτού."

Ενημέρωση για το δίκτυο του καλούμενου αριθμού

Ο συνδρομητής, για να γνωρίζει το κόστος των κλήσεων του, πρέπει να εξετάσει εάν, σύμφωνα με τους όρους του οικονομικού προγράμματός του, υπάρχει διαφοροποίηση στην χρέωση κλήσεων προς άλλα δίκτυα.Εάν δεν υπάρχει διαφοροποίηση, τότε δεν απαιτείται να γνωρίζει την εταιρεία του καλούμενου αριθμού για να γνωρίζει τον τρόπο χρέωσης του. αλλά αρκεί να ανατρέξει στον τιμοκατάλογο της εταιρείας του.Σε περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση, μπορεί να ενημερωθεί για το δίκτυο που ανήκει ο καλούμενος αριθμός, μέσω της ειδικής εφαρμογής  που είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο www .foritotita.gr και στην συνέχεια να ανατρέξει στον τιμοκατάλογο του προγράμματος του, για να ενημερωθεί για το κόστος.
  Επίσης, οι εταιρείες οφείλουν να αναπτύσσουν συστήματα ατελούς πληροφόρησης  των συνδρομητών τους σχετικά με τη χρέωση των κλήσεων προς τους μεταφερθέντες αριθμούς Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr,Eνότητα :για Καταναλωτές/Συχνές Ερωτήσεις/Φορητότητα)

Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών

Απάντηση της Ε.Ε.Τ.Τ
 Για το ζήτημα της μεταφοράς προσωπικών δεδομένων σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών , αρμόδια είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε.Τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι τα εξής:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
     Κηφισίας 1-3 T.K 11523 Αθήνα
     Τηλ :2106475600
      Fax : 2106475628
      email: contact@dpa.gr
                     

Μη ενημέρωση των καταναλωτών για το δικαίωμα υπαναχώρησης

Απάντηση της Ε.Ε.Τ.Τ
"Το άρθρο 3στ του ν.2251/94 περί προστασίας του καταναλωτή. όπως ισχύει, ορίζει ότι στην περίπτωση παράλειψης ενημέρωσης σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 12 μήνες ,μετά το τέλος της αρχικής προθεσμίας υπαναχώρησης , για τις συμβάσεις υπηρεσιών, εφόσον παρασχεθεί η σχετική ενημέρωση κατά τη σύναψη της σύμβασης ,λήγει 14 ημερολογιακές  ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
Εάν  ο προμηθευτής παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες ενημέρωση; σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 12 μηνών από την αρχική προθεσμία υπαναχώρησης, η περίοδος υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα που ο καταναλωτής λαμβάνει τις εν λόγω πληροφορίες"

Επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις, για ενημέρωση προσφορών, σε ώρες κοινής ησυχίας

Απάντηση της Ε.Ε.Τ.Τ
"Η προώθηση και η πώληση των υπηρεσιών του παρόχου, να γίνεται με σεβασμό προς τον καταναλωτή.Όταν η προώθηση ή η πώληση γίνεται είτε με επίσκεψη στην οικία του καταναλωτή, είτε μέσω τηλεφωνικής κλήσης, να γίνεται με σεβασμό στις ώρες κοινής ησυχίας, εκτός αν  ο καταναλωτής ζητήσει κάτι διαφορετικό"
Το άρθρο 4 παρ.2 της Απόφασης της ΕΕΤΤ 488/82/15-7-2008 "Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές"(ΦΕΚ 1505/30-7-2008)
και συνεχίζοντας η ΕΕΤΤ καλεί την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στα εξής:
"Παρακαλούμε όπως αποστείλετε στην ΕΕΤΤ , τις καταγγελίες των μελών σας, σχετικά με τις τηλεφωνικές οχλήσεις που δέχονται σε ώρες κοινής ησυχίας προκειμένου να εξετάσει τη συμμόρφωση των καταγγελλόμενων εταιριών με τα οριζόμενα από τον Κώδικα Δεοντολογίας"

Τηλεφωνικές προσφορές και σύναψη τηλεφωνικώς συμβολαίων με παροχή ελλιπούς και αόριστης προφορικής ενημέρωσης σχετικά με τους όρους και τις χρεώσεις των εταιρειών

 Απάντηση της Ε.Ε.Τ.Τ

Οι παρ. 6 και 10 του .άρθρου 3δ του ν,2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή ,όπως ισχύει,ορίζουν ότι "6.Εάν πρόκειται να συναφθεί σύμβαση εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ή ταυτόχρονα την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, ο προμηθευτής υποχρεούται να επιβεβαιώσει την προσφορά του προς τον καταναλωτή, ο οποίος δεσμεύεται μόνον όταν υπογράψει την προσφορά ή έχει στείλει γραπτή συγκατάθεσή του.Οι επιβεβαιώσεις αυτές, πρέπει να κοινοποιούνται πάνω σε σταθερό μέσο.....
παρ.10 Εάν ο προμηθευτής  δεν τηρήσει τις τυπικές υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η σύμβαση εξ αποστάσεως είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή
  Τέλος, εκείνο που επισημαίνουμε ,ως Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης είναι  ότι, "είσαι καταναλωτής έχεις δικαιώματα, διεκδίκησε τα μέσω της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, επικοινωνώντας στα τηλ.2821092666 2821092306 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Τιμολόγηση σε λογαριασμούς

Σε σχετική ερώτηση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης η ΕΕΤΤ απαντά
"στους λογαριασμούς χρέωσης θα αναγράφεται η προθεσμία εξόφλησής  τους. Σε κάθε περίπτωση οι λογαριασμοί χρέωσης δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμοι πριν την παρέλευση τριάντ (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού χρέωσης που αναγράφεται επ αυτού.

Ενημέρωση για το δίκτυο του κα΄λούμενου αριθμού

Ο συνδρομητής για να γνωρίζει το κόστος των κλήσεων του πρέπει να εξετάσει εάν, σύμφωνα με τους όρους του οικονομικού προγρλάμματός του, υπάρχει διαφοροποίηση στην χρέωση κλήσεων προς άλλα δίκτυα.Εάν δεν υπάρχει διαφοροποίηση τότε δεν απαιτείται να γνωρίζει την εταιρεία του καλούμενου αριθμού για να γνωρίζει τον τρόπο χρέωσης του. αλλά αρκεί να ανατρέξει στον τιμοκατάλογο της εταιρείας του.Σε περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση, μπορεί να ενημερωθεί για το δίκτυο που ανήκει ο καλούμενος αριθμός, μέσω της ειδικής εφαρμογής  που είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο www .foritotita.gr και στην συνέχεια να ανατρέξει στον τιμοκατάλογο του προγράμματος του για να ενημερωθεί για το κόστος.
  Επίσης, οι εταιρείες οφείλουν να αναπτύσσουν συστήματα ατελούς πληροφόρησης  των συνδομητών τους σχετικά με τη χρέωση των κλήσεων προς τους μεταφερθέντες αριθμούς Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr,Eνότητα :για Καταναλωτές/Συχνές Ερωτήσεις/Φορητότητα)

Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών

Απάντηση της Ε.Ε.Τ.Τ σε επιστολή της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Για το ζήτημα της μεταφοράς προσωπικών δεδομένων σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών , αρμόδια είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρατήρα (ΑΠΔΠΧ) στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε.Τα στοιχεία επικοινωνίας της είναι τα εξής:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρατήρα
     Κηφισίας 1-3 T.K 11523 Αθήνα
     Τηλ :2106475600
      Fax : 2106475628
      email: contact@dpa.gr
                     

Μη ενημέρωση των καταναλωτών για το δικαίωμα υπαναχώρησης

Απάντηση της Ε.Ε.Τ.Τ σε επιστολή της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

"Το άρθρο 3στ του ν.2251/94 περί προστασίας του καταναλωτή. όπως ισχύει, ορίζει ότι στην περίπτωση παράλειψης ενημέρωσης σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 12 μήνες μετά το τέλος της αρχικής προθεσμίας υπαναχώρησης , για τις συμβάσεις υπηρεσιών, εφόσον παρασχεθεί η σχετική ενημέρωση κατά τη σύναψη της σύμβασης ,λήγει 14 ημερολογιακές  ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
Εάν  ο προμηθευτής παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες ενημέρωση; σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 12 μηνών από την αρχική προθεσμία υπαναχώρησης, η περίοδος υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα που ο καταναλωτής λαμβάνει τις εν λόγω πληροφορίες"

Επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις για ενημέρωση προσφορών σε ώρες κοινής ησυχίας

Απάντηση της Ε.Ε.Τ.Τ σε επιστολή της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης σε σχετική ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
"Η προώθηση και η πώληση των υπηρεσιών του παρόχου, να γίνεται με σεβασμό προς τον καταναλωτή.Οταν η προώθηση ή η πώληση γίνεται είτε με επίσκεψη στην οικία του καταναλωτή, είτε μέσω τηλεφωνικής κλήσης, να γίνεται με σεβασμό στις ώρες κοινής ησυχίας, εκτός αν  ο καταναλωτής ζητήσει κάτι διαφορετικό"
Το άρθρο 4 παρ.2 της Απόφασης της ΕΕΤΤ 488/82/15-7-2008 "Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές"(ΦΕΚ 1505/30-7-2008)
και συνεχίζοντας η ΕΕΤΤ καλεί την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στα εξής:
"Παρακαλούμε όπως αποστείλετε στην ΕΕΤΤ , τις καταγγελίες των μελών σας, σχετικά με τις τηλεφωνικές οχλήσεις που δέχονται σε ώρες κοινής ησυχ'ιας προκειμένου να εξετάσει τη συμμόρφωση των καταγγελόμενων εταιριών με τα οριζόμενα από τον Κώδικα Δεοντολογίας"

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Τηλεφωνικές προσφορές και σύναψη τηλεφωνικώς συμβολαίων με παροχή ελλιπούς και αόριστης προφορικής ενημέρωσης σχετικά με τους όρους και τις χρεώσεις των εταιρειών

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ(Ε.Ε.Τ.Τ)
απαντά σε σχετική ερώτηση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,
Οι παρ. 6 και 10 του .αρθρου 3δ του ν,2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή ,όπως ισχύει,ορίζουν ότι "6.Εάν πρόκειται να σναφθεί σύμβαση εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου, με αντικείμενο την παροχη υπηρεσιών ή ταθτόχρονα την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, ο προμηθευτής υποχρεούται να επιβεβαιώσει την προσφορά του προς τον καταναλωτή, ο οποίος δεσμευεται μόνον όταν υπογράψει την προσφορά ή έχει στείλει γραπτη συγκαταθεσή του.αΟι επιβεβιώσεις αυτές πρέπει να κοινοποιούνται πάνω σε σταθερό μέσο.....παρ.10 Εάν ο προμηθευτής  δεν τηρήσει τις τυπικές υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η σύμβαση εξ αποστάσεως είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή

Είναι νόμιμη η επιβάρυνση που επιβάλλουν οι εταιρείες τηλεφωνίας όταν ο καταναλωτής διακόψει την σύμβαση ορισμένου χρόνου ,πριν την λήξη της.

Η Ε.Ε.Τ.Τ σε σχ. έγγραφο της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
απαντά  ότι είναι θέμα τι είδους σύμβαση θα επιλέξει ο καταναλωτής
Ο καταναλωτής έχει να επιλέξει ανάμεσα:
α)στη συναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με χαμηλότερο πάγιο που περιλαμβάνει την υποχρέωση παραμονής στην εταιρεία του σε όλη τη διάρκεια του ορισμένου χρόνου καθώε και τον όρο καταβολής τέλους απενεργοποίησης/αποσύνδεσης σε περίπτωση που ο καταναλωτής καταγγειλει τη σύμβαση πριν τη λήξη της,
β)στη σύναψη σύμβασης αορίστου χρόνου με υψηλότερο πάγιο.