Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Μη ενημέρωση των καταναλωτών για το δικαίωμα υπαναχώρησης

Απάντηση της Ε.Ε.Τ.Τ σε επιστολή της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

"Το άρθρο 3στ του ν.2251/94 περί προστασίας του καταναλωτή. όπως ισχύει, ορίζει ότι στην περίπτωση παράλειψης ενημέρωσης σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 12 μήνες μετά το τέλος της αρχικής προθεσμίας υπαναχώρησης , για τις συμβάσεις υπηρεσιών, εφόσον παρασχεθεί η σχετική ενημέρωση κατά τη σύναψη της σύμβασης ,λήγει 14 ημερολογιακές  ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
Εάν  ο προμηθευτής παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες ενημέρωση; σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 12 μηνών από την αρχική προθεσμία υπαναχώρησης, η περίοδος υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα που ο καταναλωτής λαμβάνει τις εν λόγω πληροφορίες"

Δεν υπάρχουν σχόλια: