Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015


Εργαλεία  άμυνας  δανειολήπτη -οφειλέτη κατά διαταγής Πληρωμής, κατά έκθεσης κατάσχεσης , κατά πλειστηριασμού

 Όταν ένας δανειολήπτης αδυνατεί να πληρώσει τις δόσεις του και περάσουν περισσότεροι από τρεις μήνες, οι πιστωτές (Τραπεζικά καταστήματα) , αρχίζουν τα διωκτικά μέτρα εναντίον του, προκειμένου να διεκδικήσουν με νόμιμα μέσα τα χρήματα τους. Τα βήματα που ακολουθούνται πρακτικά από την Τράπεζα ή από οποιονδήποτε δανειστή προκειμένου να επιτύχει την είσπραξη της οφειλής του αλλά και ποια τα μέσα άμυνας του οφειλέτη-καταναλωτή.
ΣΤΑΔΙΟ 1ο : ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΤΆΔΙΟ 2o: ΔΙΑΤΑΓΉ ΠΛΗΡΩΜΉΣ
ΣΤΑΔΙΟ 3o: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
ΣΤΆΔΙΟ 4ο: ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΌΣ

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: ¨Ενθαρρυντική για οικογένεια Χανιωτών η Προσωρινή Διαταγή, από το Ειρηνοδικείο Χανίων"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  27-02-2015

 

  Οικογένεια δανειοληπτών από τα Χανιά, με  χρέος 112.852,77 ευρώ, ευρισκόμενη σε δυσκολία να ανταποκριθεί στις δόσεις της ,προς   στους πέντε πιστωτικούς φορείς, ένοιωσε την  οικονομική ανάσα , με  την  από 18-02-201  Προσωρινή Διαταγή , που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Χανίων, όπου διασώζεται ολόκληρη η περιουσία τους (και των δύο συζύγων )έως το έτος 2017, όπου θα επανεκτιμηθεί η οικονομική τους κατάσταση και θα εκδοθεί νέα Διαταγή.
 Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την Αρχή την στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση ένταξης ,στο ν 3869/2010, του υπερχρεωμένου νοικοκυριού, πρόκειται ,για τον σύζυγο συνταξιούχο και την σύζυγο εργαζόμενη ,ως Ιδιωτική υπάλληλος  με δύο τέκνα και με συνολικό ποσό χρέωσης ,  σε πέντε πιστωτικούς φορείς (Τράπεζες , Τ.Π.Δ ) 112.852,77 ευρώ.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση: 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
 
Εισόδημα που η οικογένεια διαθέτει
α) Ο σύζυγος  1.422 ευρώ 
β)η σύζυγος 745 ευρώ
Συνολικό οικογενειακό εισόδημα  2.167 ευρώ
Το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης της οικογένειας  ανέρχεται στο ποσό των 2.100 ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν είναι: 
Ο σύζυγος:
 α)  κατοικία 120 τ.μ 100% κυριότητας του συζύγου
β)μετοχές 1750
γ)Ι.Χ και μηχανή 600 κ.β
δ)Δενδροκαλλιέργειες 2.726,37 τ.μ  κυριότητα κατά 50%
ε)Αγρόκτημα 1877 τ.μ ,κυριότητα κατά 50%
Η σύζυγος:  α)Αποθήκη 172 τ.μ  100% κυριότητας της β)Δενδροκαλλιέργειες 8.000 τ.μ ,κυριότητα κατά 50% γ)Ι.Χ επιβατικό κατά 100%
Το Ειρηνοδικείο  Χανίων ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η οικογένεια των δανειοληπτών,  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ,στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν  ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους, τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται  το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2)Απαγορεύει , στους  πιστωτές,μέχρι τις 15 -02-2017, την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου κατά των δύο συζύγων.
2)Απαγορεύει , τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας .
3)Μετά το πέρας της  ημερ. 15 -02-2017 δηλ  μετά από διετία επανασυζήτηση της Προσωρινής Διαταγής, ώστε να επανεκτιμηθεί εκ νέου η οικονομική  κατάσταση της οικογένειας των δανειοληπτών.
4)Ρυθμίζει,  τις μηνιαίες καταβολές των δόσεων όλων των δανείων που αναγράφονται στην αίτηση υποχρεώνοντας τους αιτούντες να καταβάλλουν το ποσό των 150 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο. 
5)Επιτρέπει, στους δανειολήπτες ,χωρίς να τους υποχρεώνει να μην καταβάλλουν δόσεις προς τους πιστωτικούς φορείς ,για τρις αποκλειστικά μήνες του έτους(Χριστούγεννα, Πάσχα και Αύγουστο)
6)Απαγορεύει, από το Ταχ.Ταμιευτήριο ή ειδικό διάδοχο αυτού και Τ.Π.&Δανείων να παρακρατούν δόση από τον σύζυγο, για χρονικό διάστημα δύο ετών εκ του λογαριασμού που είναι προορισμένος  για την καταβολή συντάξεων αυτού..
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,   η απόφαση αυτή θεωρείται, μία απόφαση ανάσας , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  των δανειοληπτών καθότι με την Προσωρινή Διαταγή , σώζεται το σύνολο της  περιουσίας της οικογένειας ,από τα καταδιωκτικά μέτρα των Τραπεζών, δεν γίνεται κράτηση για τον συνταξιούχο σύζυγο από τους λογαριασμούς της σύνταξης του.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 

 Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης : «Κούρεμα» χρέους δανειολήπτριας κατά 62 % και διάσωση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Χανίων "


 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  25-02-2015

Νέα απόφαση!!!η υπ’ αρ. 59/2015 του Ειρηνοδικείου Χανίων.
Τη διαγραφή χρεών, δανειολήπτριας  σε δυο τράπεζες , σε ποσοστό 62 %  και διάσωση όλων των περιουσιακών στοιχείων της ,  αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Χανίων  με την υπαρ 59/2015 ,απόφαση του . Η υπόθεση αφορά Ιδιωτική υπάλληλο, έγγαμη σε διάσταση, μητέρα ενός ανηλίκου τέκνου ,η οποία έχει οφειλές σε δύο Τράπεζες, συνολικού ποσού χρέωσης  196.423, ευρώ. Το εισόδημα της είναι ο μηνιαίος μισθός της. που ανέρχεται στο ποσό των 657,35 ευρώ.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ ΣΟΙΧΕΙΑ, που έχει στην κυριότητα της  είναι:
α)Διώροφη οικία (μαζονέτα) συνολικής επιφάνειας 221,26 τ.μ
β)Οικόπεδο 5.137,93 τ.μ έχει ποσοστό κυριότητας κατά 50%
γ)Οικοπεδοαγρό εμβαδού 8.251,80 τ.μ
Σε ανακοίνωση, που εξέδωσε η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  αναφέρει ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. 59/2015 ,απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, σύμφωνα με την οποία:  το δικαστήριο έκρινε ότι  η καταναλώτρια ,πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης στις διατάξεις του ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη) αποφασίζοντας τα εξής::
α) ΡΥΘΜΊΖΕΙ , τα χρέη της αιτούσας, με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες της ,επί μία πενταετία  για όλο το χρέος ποσού, 200 ευρώ δηλ.60 δόσεις επί 200=12.000 ευρώ.
β) ΕΞΑΊΡΕΙ, της εκποίησης το δικαίωμα το δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας της αιτούσας επικαρπίας ,επί μιας διώροφης οικίας (μαιζονέτα) συνολικής επιφάνειας 221,26 τ.μ που βρίσκεται  στο Κολυμβάρι
γ)ΧΟΡΗΓΕΊ (περίοδο χάριτος) πενταετία
δ) ΕΠΙΒΆΛΛΕΙ , στην αιτούσα την υποχρέωση, να καταβάλει για την διάσωση της κατοικίας της συμμέτρως  και προς τις δύο πιστώτριες Τράπεζες , μηνιαίες καταβολές 263 ευρώ ,επί μία εικοσαετία (240 μήνες)
 Τέλος ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που χειρίστηκε την υπόθεση(εξωδικαστικά – δικαστικά) εκφράζει «τη συγκίνηση της και την ευγνωμοσύνη της " ,για  την προσφορά της Ελληνικής δικαιοσύνης, στην κρίση που περνάνε τις μέρες μας ,οι δανειολήπτες της Κρήτης.
 Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος  ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 εργάσιμες ημέρες

     Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

          Ιωάννα  Μελάκη

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης:¨Ο Νόμος Κατσέλη δεν καταργείται από την Κυβέρνηση Τσίπτρα

ΝΕΟ!!!
ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΉΠΤΕΣ ΓΙΑ ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει όλους τους δανειολήπτες, ότι η Κυβέρνηση Τσίπρα ,σύμφωνα με ανακοινώσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας,διατηρεί τον Νόμο 3869/2010 τον γνωστό ως Νόμο Κατσέλη ,για  όλους τους αδύναμα οικονομικά πολίτες, που πλήγηκαν από τα μέτρα των μνημονίων και της οικονομικής ύφεσης.Ιδιαίτερη φροντίδα θα πάρει με νέα Νομοθεσία , για την πρώτη κατοικία  για όλους τους πολίτες που είναι χρεωμένοι ,συμπεριλαμβανομένους και τους Εμπόρους.Επίσης στη νέα νομοθεσία θα υπάρξει διάταξη που θα θα απαγορεύει την πώληση των δανείων σε ξένες εταιρείες και φανς .Ένεκα τούτου καλούμε τους οφειλέτες, να  φροντίσουν στην τακτοποίηση των οφειλών τους, με την οικονομική μπόρεση του καθενός .Ο Νόμος Κατσέλη, με την καλή χρήση, από τους δικαστές της Χώρας, με τις εκατοντάδες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, μας έχει αποδείξει ότι είναι το καλύτερο μέσο για την οικονομική ελάφρυνση του κάθε δανειολήπτη.Δεν ωφελεί λοιπόν κανένα να παραμελεί την διευθέτηση των οφειλών του.Είτε  έχει να πληρώσει είτε όχι οφείλει να δει την χρέωση ως πρόβλημα που έχει εκτός από ατομικές συνέπειες  και ευρύτερες κοινωνικές.

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Μητέρα δύο ανηλίκων τέκνων, " κούρεψε" το χρέος της, κατά 87% με Δικαστική Απόφαση ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 16-02-2015

   ΝΈΟ!!!"Εποχική Ξενοδοχοϋπάλληλος, "κούρεψε" το χρέος της ,προς τις Τράπεζες, κατά 87%"
 Το Ειρηνοδικείο της Νεάπολης Λασιθίου, με την υπαρ. 41/2014 απόφαση του , απάλλαξε  κατά 87% του χρέους, των δανείων της ,ξενοδοχειακή  υπάλληλο  , διαζευγμένη ,  μητέρα  δύο ανηλίκων τέκνων , που είχε, , συνολικού ποσού χρέωσης  ,43.992,23 ευρώ σε δύο  πιστώτριες Τράπεζες, η ίδια τυγχάνει, χωρίς  ουσίας ,περιουσιακά στοιχεία, με μοναδικό περιουσιακό στοιχείο ένα Ι.Χ με χαμηλή εμπορική αξία.
Αυτά αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Λασιθίου , σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης. της οποίας  μέσω του συνεργάτη με αυτήν δικηγόρο,η εν λόγω δανειολήπτης ,έφθασε σαυτό το  νικηφόρο αποτέλεσμα γι αυτήν  και την οικογένεια της.
 Επί της ουσίας της υπόθεσης, πρόκειται  δανειολήπτρια ηλικίας 38 ετών , διαζευγμένη, μητέρα δύο ανηλίκων τέκνων.
Εισόδημα που διαθέτει
Τον μισθό της , από την εργασία της , ως ξενοδοχουπάλληλος, που ανέρχεται στο ποσό των 938,80 ευρώ, κατά τους θερινούς μήνες που εργάζεται(εργάζεται εποχιακά) συν το  επίδομα του  ΟΑΕΔ  (ανεργίας) 2.376 ευρώ το χρόνο.
Το Ειρηνοδικείο  ,της Νεάπολης Λασιθίου, με την υπαρ. 41/2014απόφασή του, 
 α)Ρύθμισε το χρέος της δανειολήπτριας , με  την καταβολή μηνιαίων δόσεων των 100 ευρώ, για μια πενταετία 5Χ12= 60 δόσεις συνολικού ποσού καταβολής και προς τις δύο  πιστώτριες  Τράπεζες ,στο τέλος της πενταετίας  6.000 ευρώ και απαλλαγή του υπολοίπου ποσού των 38.000 ευρώ. δηλ."κούρεμα" του ποσού του συνολικού  χρέους, κατά 87%  περίπου
β)"Κούρεψε" το χρέος  της εν λόγω δανειολήπτριας κατά του   ποσού των 38.000 ευρώ.  δηλαδή κατά ποσοστό  87%  περίπου.
Τέλος ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που για του συνεργαζόμενου με αυτήν δικηγόρου  στο Ν.Λασιθίου,  χειρίστηκε την υπόθεση(εξωδικαστικά – δικαστικά) εκφράζει «τη συγκίνηση της και την ευγνωμοσύνη της ,για  την προσφορά της Ελληνικής δικαιοσύνης, στην κρίση που περνάνε τις μέρες μας ,οι δανειολήπτες της Κρήτης.
 Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος  ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

     Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

          Ιωάννα  Μελάκη

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης :Τρις είναι οι επιλογές του δανειολήπτη σε Ελβετικό Φράγκο"

 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 13-02-2015 

Πρόσκληση- Ενημέρωση -Προθεσμία

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , ενημερώνει  και συγχρόνως καλεί, με καταληκτική  προθεσμία επικοινωνίας προς αυτήν  ,την 16 Μαρτίου 2015, τους Δανειολήπτες Ελβετικού Φράγκου,  παραθέτοντας τις τρις συμφέρουσες επιλογές για τα "θύματα " της απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας,να ξεκλειδώσει την ισοτιμία του φράγκου με το ευρώ, στις 15 του Γενάρη, 2015, επιβαρύνοντας την μηνιαία δόση κάθε δανειολήπτη. 

Τρις είναι οι επιλογές κάθε δανειολήπτη  Ελβετικού Φράγκου.
 Πρώτη επιλογή  : είναι η "Ατομική Αγωγή" με την διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων που μπορεί να κάνει άμεσα, κάθε δανειολήπτης με την συνδρομή κάποιου δικηγόρου.
Δεύτερη Επιλογή:΄Ενταξη στον ν. 3869/2010, (ν.Κατσέλη)για εκείνους  που έχουν την δυνατότητα ένταξης, με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της Ένωσης.
Τρίτη Επιλογή: ¨Συλλογική Αγωγή" μέσα από την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Επειδή ,η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και σαυτή την οικονομική καταιγίδα, αποφάσισε την στήριξη των θιγμένων δανειοληπτών ,απευθύνει πρόσκληση σε μέλη της ή μη ,τονίζοντας ότι θα προβεί σε Συλλογική Αγωγή , διεκδικώντας μέσα από αυτήν ,τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών, καθώς οι δικασμένες μέχρι σήμερα αγωγές ανά την Ελλάδα, δείχνουν την δικαίωση των δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου ,καθώς στο σκεπτικό αυτών τονίζεται ότι, οι τράπεζες όφειλαν να ενημερώσουν πλήρως τους δανειολήπτες , για τους μεγάλους κινδύνους που έκρυβε ο επενδυτικός τους χαρακτήρας και  όχι μόνο για τα πλεονεκτήματα των συγκεκριμένων δανείων, επιβάλλεται οι τράπεζες να γυρίσουν τα δάνεια αυτά σε ευρώ και να απελευθερώσουν τους δανειολήπτες από το αδιέξοδο, καθώς, πλέον, ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν το χρέος τους, με το ποσό της δόσης να έχει αυξηθεί κατακόρυφα. 
  Τέλος, η ΄Ενωση ενημερώνει ότι έχει έρθει σε επαφή με δικηγόρους και ως εκ τούτου περιμένει την συγκέντρωση αιτήσεων, γιαυτό θέτει και ενδεικτική ημερομηνία  επικοινωνίας των δανειοληπτών   με την ΄Ενωση ,την 16 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα καθώς ναι μεν θα είναι Συλλογική Αγωγή, αλλά θα απευθύνεται σε κάθε Τράπεζα ξεχωριστά.
 Για ενημέρωση ,  και συμμετοχή στην Συλλογική Αγωγή, κάθε υπερχρεωμένος σε Ελβετικό Φράγκο , αλλά και γενικά , σε συμβουλευτική και καθοδήγηση ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

 

  

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης : "Δικαίωση 82χρονου , εγγυητή δανείου, από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου""

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 11-02-2015

 Ειρ.Ηρακλείου (υπ .αρ.1176/2014 απόφαση  )

  Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου,  με την υπαρ. 1176/2014 απόφαση του ,   έσωσε  όλη την περιουσία συνταξιούχου του Ι.Κ.Α  , χρεωμένου  σε  μία Τράπεζα , ως εγγυητής καταναλωτικού δανείου της κόρης του.
 Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας  ο εν λόγω δανειολήπτης  είναι  μέλος της και   με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της  οποίας έφθασε σε αυτή την νικηφόρα  γιαυτόν   απόφαση, πρόκειται για δανειολήπτη ηλικίας 82 χρονών, (γεννηθείς το έτος 1932) έγγαμο, πατέρα  με τρία ενήλικα παιδιά , με μοναδικό  εισόδημα από την σύνταξή του.
Επί της ουσίας της υπόθεσης:
 Με  την με  ημερ   1176/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου,  ο Ηρακλειώτης δανειολήπτης , έσωσε την κύρια κατοικία του, αλλά και όλη του  την περιουσία, με καταβολή μηνιαίας δόσης 100 ευρώ ,για μια πενταετία , (ήτοι 60 δόσεις Χ 100 ευρώ = 6000 ευρώ) χωρίς τόκο.
Συνολική  Οφειλή του οφειλέτη, ως εγγυητής καταναλωτικού δανείου ,είναι  29.065,40 ευρώ
Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην ιδιοκτησία του
Διαμέρισμα, Ισόγειο  και πρώτον όροφο ,εμβαδού 69 τ.μ και 25 τ.μ αντίστοιχα σε οικόπεδο 119 τ.μ
Εισόδημα που διαθέτει: είναι 6.029,28 ευρώ,  ετησίως ,από συντάξεις και 100 ευρώ μηνιαίως , από ενοικίαση σε φοιτητές του β διαμερίσματος.
Το εκτιμώμενο  μηνιαίο κόστος διαβίωσης της  οικογένειας σύμφωνα με τα αποδεδειγμένα στοιχεία που καταθέτει στην αίτηση του, φθάνει στο ποσό των 700 ευρώ.
  Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου,(υπαρ απόφαση .1176/2014) αφού δεν προέκυψε από την διαδικασία, ούτε άμεσος ,ούτε ενδεχόμενος δόλος, που να τον οδήγησαν σε αδυναμία πληρωμής του δανείου, στο οποίο είχε υπογράψει ως εγγυητής της πρωτοφειλέτιδας κόρης του,
1)Δέχεται  την αίτηση
2)ΡΥΘΜΊΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές, επί μία πενταετία, προς την μοναδική  πιστώτρια του Τράπεζα ,με την καταβολή ποσού 100 ευρώ ,μηνιαίως,.
3)ΕΞΑΊΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος , αποτελούμενη από ισόγειο και πρώτον όροφο εμβαδού 69 τ.μ και 25 τ.μ αντίστοιχα σε οικόπεδο 119 τ.μ
4)ΧΟΡΗΓΕΊ περίοδο "χάριτος" πενταετία
4)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ τον  αιτούντα  να καταβάλει  για την διάσωση της κύριας κατοικίας του ,καθώς και του οικοπέδου εντός του οποίου βρίσκεται η κατοικία αυτή ,την καταβολή  μηνιαίας δόσης 238,64 ευρώ, για 10 έτη.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για τον δανειολήπτη  μέλος της , δηλώνει δικαιωμένη , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς έχουμε πλήρη διάσωση των περιουσιακών στοιχείων του, και ο ορισμός μηνιαίων δόσεων, βρίσκεται στα όρια των οικονομικών δυνατοτήτων του.
 Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης¨Μεγάλη δικαωση Χανιώτισας, με Δικαστική απόφαση"


ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 8-02-2015

 Ειρ.Χανίων(υπαρ απόφαση .810/2014 Νόμος)

  Το Ειρηνοδικείο Χανίων,  με την υπαρ. 810/2014 απόφαση του ,   έσωσε  όλη την περιουσία άνεργης, από το έτος 2010 καταναλώτριας (κατοικία, οικόπεδο, αυτοκίνητο)  , χρεωμένης σε δύο Τράπεζες , (σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες) αλλά και η  ίδια η απόφαση, παράγει νομοθεσία για εκατοντάδες δανειολήπτες, οι οποίοι μέχρι σήμερα  ζούσαν με την αγωνία , όταν το δάνειο τους είχε μετακινηθεί και δεν ήξεραν που να πληρώσουν την ορισθείσα από το Δικαστήριο δόση τους
 Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας  η εν λόγω δανειολήπτρια είναι  μέλος της και   με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της  οποίας έφθασε σε αυτή την νικηφόρα  γιαυτήν  απόφαση, πρόκειται για δανειολήπτρια   ηλικίας 56 χρονών έγγαμη χωρίς παιδιά, άνεργο , με εισόδημα δικό της 416 ευρώ και 125 του συζύγου της.
 Με  την με  ημερ   810/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων,  η Χανιώτισσα δανειολήπτρια ,  έσωσε την κύρια κατοικία της, αλλά και όλη της  την περιουσία, με καταβολή μηνιαίας δόσης 60 ευρώ ,για μια πενταετία  ήτοι 60 δόσεις Χ 60 ευρώ = 3.600 ευρώ χωρίς τόκο.
Συνολική  Οφειλή της 11.610,29 ευρώ και προς τις δύο  Τράπεζες
Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην ιδιοκτησία της
Ισόγεια μονοκατοικία  100,59 τ.μ  , σε οικόπεδο επιφανείας σε Οικόπεδο εμβαδού 166,13 τ.μ
3)Ένα  Ι.Χ
Εισόδημα που η οικογένεια διαθέτει: είναι 416 ευρώ της ίδιας και 125 του συζύγου της.
Το εκτιμώμενο  μηνιαίο κόστος διαβίωσης της  οικογένειας σύμφωνα με τα αποδεδειγμένα στοιχεία που καταθέτει στην αίτηση της, φθάνει στο ποσό των 500 ευρώ.
  Το Ειρηνοδικείο Χανίων ,(υπαρ απόφαση .810/2014)
1)Δέχεται  την αίτηση
2)ΡΥΘΜΊΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές, προς τις πιστώτριες της ,επί μία πενταετία ,με την καταβολή 60 ευρώ μηνιαίως,συμμέτρως διανεμόμενο προς τα χρέη της .
3)ΕΞΑΊΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας ,  μαζί με το οικόπεδο εντός του οποίου βρίσκεται η κατοικία.
4)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ την  αιτούσα,  να καταβάλει  για την διάσωση της κύριας κατοικίας της καθώς και του οικοπέδου εντός του οποίου βρίσκεται η κατοικία αυτή ,την καταβολή  μηνιαίας δόσης 66,80 ευρώ, για 10 έτη.
5)ΕΞΑΙΡΕΊ της εκποίησης το μοναδικό μεταφορικό μέσο της αιτούσας ,ήτοι ένα Ι.Χ αυτοκίνητο, 
εμπορικής αξίας 9000 ευρώ 
και 6) και Σημαντικό, και πρωτοφανή  εντολή  σε απόφαση ,  από Δικαστήριο της Χώρας,
ΠΑΡΈΧΕΙ την δυνατότητα στην καταναλώτρια στην περίπτωση που οποιωνδήποτε από τις Πιστώτριες Τράπεζες ή ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος ή ο εκκαθαριστής ή ο οποιοσδήποτε νόμιμος εκπρόσωπος ή υπάλληλος αυτών για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται προσωρινώς ή αρνηθεί την εκ μέρους της καταβολή των πάσης φύσεως οριζομένων δόσεων δια της παρούσας, να καταθέτει αυτή το αντίστοιχο ποσό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , παρακρατώντας η ίδια το εκάστοτε παραστατικό του τελευταίου αυτού Ταμείου μέχρι να το ζητήσει εγγράφως ο νόμιμος δικαιούχος του.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για την δανειολήπτρια  μέλος της  δηλώνει δικαιωμένη , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς έχουμε πλήρη διάσωση των περιουσιακών στοιχείων τηςκαταναλώτριας ,εξαιρουμένης της εκποίησης της όχι μόνο της κύριας κατοικίας αλλά και των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων,μεταφέρει ακόμα τα συναισθήματα της δικαίωσης του μέλους της , το οποίο αίτησε την δημοσιοποίση του γεγονότος και τις ευχαριστίες της τόσο στο Φορέα της (Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης) αλλά και στον δικηγόρο των Χανίων , κ. Νικολάου Τζάρα ,ο οποίος την συνέδραμε δικαστικώς.
 Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Οι συμβουλές της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης για τα Σαρακοστιανά


  Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2015
laganΕνόψει της Σαρακοστής, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, παραθέτει τις συμβουλές της  προς τους καταναλωτές συστήνοντας την προσοχή τους στις αγορές σχετικά με την ποιότητα των ειδών που κατ΄ εξοχή καταναλώνονται κατ” έθιμον εκείνες τις ημέρες.
Οι συμβουλές της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης είναι:
(1) ΛΑΓΑΝΑ: Παραδοσιακό προϊόν της Καθαρής Δευτέρας, με πρωταγωνιστικό ρόλο στις αγορές μας. Λόγω της μεγάλης ζήτησης που έχει την Καθαρή Δευτέρα, συνιστάται στους καταναλωτές να προσέχουν ιδιαίτερα το ψήσιμό της. Γιατί μια άψητη και όχι καλής κατεργασίας λαγάνα προκαλεί στομαχικές διαταραχές, Επίσης θα πρέπει να γίνει έρευνα αγοράς, καθώς η τιμή παίζεται από Αρτοποιείο και Πρατήρια ΄Αρτου, αλλά και Ζαχαροπλαστεία ή Σούπερ Μάρκετ. Θα πρέπει να αγοράζουμε την ποσότητα που χρειαζόμαστε, καθώς η τιμή της είναι υψηλή.
(2) ΧΑΛΒΑΣ: Προσέχουμε η ημερομηνία ανάλωσης. τις ενδείξεις επί της συσκευασίας, α) τα συστατικά του (ταχίνι, ζάχαρη, σοκολάτα, βανίλια, κακάο, ξηροί καρποί κ.λ.π.) β) την τιμή πώλησης, γ) ημερομηνία ανάλωσης.
(3) ΤΑΡΑΜΑΣ: Στην αγορά διατίθεται χύμα ή τυποποιημένος. Προσέχουμε ώστε η γεύση του να είναι ευχάριστη και όχι ξινή και να μη προκαλεί δυσοσμία. Μπορούμε να φτιάξουμε σπιτική ταραμοσαλάτα η οποία και ασφάλεια μας παρέχει, αλλά θα είναι φτιαγμένη και με τις δικές μας διατροφικές ανάγκες.
(4) ΤΟΥΡΣΙΑ: Είναι λαχανικά διατηρημένα σε λάδι, ξύδι και άλμη. Κατά προτίμηση στα τυποποιημένα όπου αναγράφεται ο τρόπος συντήρησης, το βάρος και η κατηγορία του λαχανικού.
(5) ΕΛΙΕΣ: Κυκλοφορούν χύμα ή συσκευασμένες σε διάφορα είδη όπως τσακιστές, θρούμπες, Αμφίσσης, Καλαμών κ.α.. Απαγορεύεται η ανάμιξη ελιών διαφόρου είδους. Διατηρούνται σε άλμη, ξύδι ή σε λάδι. Αν αγοράσουμε χύμα θα πρέπει να πλυθούν καλά.
(6) ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ: Σ΄αυτή την κατηγορία αναφερόμαστε κυρίως σε χταπόδι, καλαμαράκια, μαλακόστρακα και οστρακοειδή.
ΧΤΑΠΟΔΙ: Κυκλοφορεί σε δύο (2) τύπους. Το μοσχοχτάποδο ή μελιδόνα και το χταπόδι που είναι καλύτερο ποιοτικά. Η μελιδόνα ή μοσχοχτάποδο έχει μια σειρά βεντούζες σε κάθε πλοκάμι ενώ το χταπόδι δύο. Τα φρέσκα χταπόδια έχουν ωραίο σκληρό και υγρό δέρμα και η μυρωδιά τους είναι ευχάριστη. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ψήσιμο
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ: Στην αγορά κυκλοφορούν διάφορα είδη όπως τα θράψαλα, σουπιδάκια κ.α. που μοιάζουν με καλαμαράκια. Το πραγματικό καλαμάρι έχει χρώμα λευκό που ροδίζει. Τα πτερύγια πιάνουν τα 2/3 περίπου του σώματος το οποίο είναι κυλινδρικό. Ενώ τα θράψαλα έχουν χρώμα περισσότερο προς το μπλε και τα πτερύγιά τους είναι μικρότερα. Τα καλαμαράκια και το χταπόδι κυκλοφορούν στην αγορά σε νωπή και κατεψυγμένη μορφή.
ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ: Μύδια, στρείδια, κυδώνια, αχινοί, αχιβάδες κ.α. Το όστρακο πρέπει να είναι καλά κλεισμένο. Στα πολύ φρέσκα όταν είναι λίγο ανοιχτό με το άγγιγμα αντιδρούν και κλείνουν. Η μυρωδιά να είναι αυτή του ιωδίου της θάλασσας. Να αποφεύγεται η συλλογή οστρακοειδών από περιοχές για τις οποίες δεν είναι βέβαιη η καθαριότητά τους.
ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΤΑ: Γαρίδες, καραβίδες, καβούρια, αστακοί. Τα μαλακόστρατα ανήκουν στην κατηγορία των θαλασσινών που χαλάνε πολύ γρήγορα. Τα φρέσκα διακρίνονται από ζωηράδα σε μάτια και χρώμα και είναι σφικτά.
ΣΑΛΑΤΕΣ: Από φρέσκα λαχανικά, τα οποία μπορούμε να τα προμηθευτούμε από τις Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν στην πόλη μας, ενισχύοντας οικονομικά τους αγρότες μας.
ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ :Καλό θα είναι από τώρα να αρχίσουμε να τον φτιάχνουμε σε συνεργασία με τα παιδιά μας, για να είναι έτοιμος την Καθαρή Δευτέρα,έτσι και την χαρά της δημιουργίας θα τους  περάσουμε ,αλλά και θα αποφύγουμε μια έξτρα δαπάνη του οικογενειακού μας προϋπολογισμού.Βασικό μέλημά μας θα πρέπει κατά το πέταγμα να οδηγούμε τον Χαρταετό σε ανοιχτό χώρο, μακριά από τα καλώδια της ΔΕΗ προς αποφυγή κινδύνων τόσο εμάς των ίδιων όσο και των παιδιών μας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Και για τα σαρακοστιανά μας αγοράζουμε από τις τοπικές (ντόπιες επιχειρήσεις) εφενός για να βοηθήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους αφετέρου να στηρίζουμε την τοπική οικονομία την Ελληνική Οικονομία
Σημαντική Συμβουλή προς τους καταναλωτές όσοι από μας έχουν προγραμματίσει να στραφούν σε κατεψυγμένα θαλασσινά, καλό θα είναι να αρχίσουν την έρευνα και την αγορά αυτών τώρα, ας αποφύγουμε τον συνωστισμό της τελευταίας στιγμής, και ακριβότερα θα τα αγοράσουμε αλλά και θα αποφύγουμε την πίεση, που συνήθως παρατηρείται όταν οι καταναλωτές συναντηθούμε όλοι μαζί στα καταστήματα για τις αγορές μας.

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Σωσίβιο" για άνεργη μητέρα, από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου"


 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 6-02-2015
Ειρ. Ηρακλείου: Διάσωση της περιουσίας  και  καταβολή μηνιαίας δόσης των  80 ευρώ , για άνεργη μητέρα ,οφειλέτρια ποσού 90.510,86 ευρώ
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, αναγνώρισε στο πρόσωπο άνεργης έγγαμης, μητέρας ενός βρέφους ,πρώην εργαζομένης ως αισθητικός ,σε Ιδιωτική Εταιρεία, με οφειλές σε  μία Τράπεζα, αλλά χρεωμένη, σε τρεις συμβάσεις ,ποσού ύψους 90.510,86  ευρώ και με εισόδημα της οικογένειάς της μόνο από τις μηνιαίες αποδοχές του συζύγου της, ποσού των 1031,00 ευρώ.των (εργάζεται ως Ιδιωτικός Υπάλληλος)  την πλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπει ο Ν.3869/2010 για την ένταξη στις προστατευτικές του διατάξεις αυτού.
Το Ειρηνοδικείο  Ηρακλείου Κρήτης ,δικάζοντας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η καταναλώτρια,  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο
 1) Έκανε δεκτό το αίτημα της, για χορήγηση Προσωρινής Διαταγής
 2)Διέταξε την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου, σε βάρος της και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης της, ημερομηνία συζήτησης της οποίας, έχει οριστεί η 9-02-2021.
3) Όσον αφορά στην εκπλήρωση των δανειακών της υποχρεώσεων, καθόρισε μηνιαία δόση 80 ευρώ μηνιαίως για 36 μήνες και συνέχιση της καταβολής ποσού 110 ευρώ, αφού υπάρχει αίτημα μη ρευστοποίησης της μοναδικής κατοικίας της οικογένειας, (μία μονοκατοικία 85,75 τ.μ ημιτελής σε οικόπεδο 707,71 τ.μ )μέχρι την εκδίκασης της κυρίας αίτησης.
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που συνέδραμε συμβουλευτικά  τη συγκεκριμένη δανειολήπτρια,  καθώς τυγχάνει μέλος της, χαρακτηρίζει εξαιρετικής σημασίας το γεγονός ότι, το Ειρηνοδικείο  του Ηρακλείου Κρήτης, λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων της καταναλώτριας,  το σύνολο των χρεών της ,της οικονομικής της δυνατότητας και των δαπανών διαβίωσης  της ,της  καθόρισε  κατ εφαρμογή του αρ.8 παρ.2 του ν.869/2010 ,προς εξυπηρέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων και για διάστημα τριών ετών, μηνιαία δόση ποσού 70,00 ευρώ.
 
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης:Με μηνιαία δόση 15,5 ευρώ,΄Ανεργος δανειολήπτης , χωρίς εισόδημα , έσωσε το σπίτι του

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  502-2015
 
  Γλύτωσε το σπίτι του ,άνεργος δανειολήπτης, κάτοικος Γαλατά  Χανίων, με την ημερ.29-01-2015 Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χανίων , όπου βάσει αυτής, παρέχεται προστασία ολόκληρης της περιουσίας του , ορίζεται καταβολή  μηνιαίας δόσης ποσού 15,50 ευρώ, για  τρία έτη,προς την μία και μοναδική πιστώτρια  Τράπεζα, μέχρι την ημερομηνία 29-01-2018, 'οπου  ορίζεται η επανασυζήτηση της Προσωρινής Διαταγής.
Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο εν λόγω δανειολήπτης είναι μέλος, πρόκειται ,για  άνεργο καταναλωτή , με συνολικό ποσό χρέωσης ,  σε μία Τράπεζα 17.892,74 ευρώ .  
 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση: 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
 Πρόκειται, για δανειολήπτη 53 χρονών, σήμερα άνεργο , άγαμο  με χωρίς παιδιά
Εισόδημα που διαθέτει:  Δεν διαθέτει κανένα μόνιμο εισόδημα.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει είναι
α)μία κατοικία 149,23 τ.μ κυριότητας 100% δικής του (υποθηκευμένη)
β) Ι.Χ αυτοκίνητο
Η συρρίκνωση των εισοδημάτων του , λόγω της ανεργίας  αποφάσισε να αιτήσει την ένταξή του στο ν.3869/2010,  από την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  , προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του ως ο νόμος ορίζει.
Το Ειρηνοδικείο  Χανίων ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται  το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2)Απαγορεύει στην  πιστώτρια Τράπεζα  προσωρινώς ,ήτοι  μέχρι τις 29-01-2018 
α)την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου
β)τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.
3)Μετά το πέρας της  ημερ.29-01-2018 δηλ  μετά από τριετία, επανασυζήτηση της Προσωρινής Διαταγής, ώστε να επανεκτιμηθεί εκ νέου η οικονομική  κατάσταση του δανειολήπτη.
4)Επιτρέπει στον αιτούντα, χωρίς να τον υποχρεώνει ,να μην καταβάλει προς την πιστώτρια Τράπεζα και για χρονικό διάστημα ισχύος ,της παρούσης Προσωρινής Διαταγής ,για τρεις αποκλειστικά μήνες εκάστου έτους και συγκεκριμένα τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και τον μήνα Αύγουστο, που κατά παράδοση αποτελεί μήνα διακοπών.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,   η απόφαση αυτή θεωρείται, μια  "απόφαση ανακούφισης " , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  του  δανειολήπτη, σώζει το σύνολο της  περιουσία του ,από τα καταδιωκτικά μέτρα της Τράπεζας, καλώντας τον  για χρονικό διάστημα τριών ετών ,στην καταβολή μηνιαίας δόσης 15.50 ευρώ.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης:¨Λυτρωτική απόφαση για άνεργο δανειολήπτη, από το Ειρηνοδικείο Χανίων"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  3-02-2015
 
  Mε την ημερ.15-01-2015 Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χανίων , δικαιώθηκε άνεργος δανειολήπτης κάτοικος Δαράτσου Χανίων, όπου βάσει αυτής, παρέχεται προστασία ολόκληρης της περιουσίας του , ορίζεται "μηδενικές δόσεις" και για τις τέσσερις πιστώτριες Τράπεζες, μέχρι την ημερομηνία 8-01-2018, παρά το ότι υπάρχει εις βάρος του Αγωγή καταδολίευσης εκ μέρους Τράπεζας, για μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων.
Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο εν λόγω δανειολήπτης είναι μέλος, πρόκειται ,για  άνεργο καταναλωτή , πρώην συμβασιούχο  δημοτικό υπάλληλο , με συνολικό ποσό χρέωσης ,  σε τέσσερις Τράπεζες 131.327,00  ευρώ.  
 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση: 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
 Πρόκειται, για δανειολήπτη 66  χρονών, σήμερα άνεργο , διαζευγμένο με ένα ενήλικο τέκνο.
Εισόδημα που διαθέτει:  Δεν διαθέτει κανένα μόνιμο εισόδημα, ούτε σύνταξη , παρά το προχωρημένο της ηλικίας του.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει είναι: 
Ελάχιστα ποσοστά από κατοικία και αγροτεμάχιο, διότι το έτος 2012 ,παραχωρήθηκε σε μεγάλο ποσοστό, προς την τότε σύζυγο.
Η συρρίκνωση των εισοδημάτων του , λόγω της ανεργίας  αποφάσισε να αιτήσει την ένταξή του στο ν.3869/2010,  από την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  , προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του ως ο νόμος ορίζει.
Το Ειρηνοδικείο  Χανίων ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται  το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2)Απαγορεύει , στις πιστώτριες μέχρι τις 8-01-2018 την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου
2)Απαγορεύει , τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.
3)Μετά το πέρας της  ημερ.8-01-2018 δηλ  μετά από τριετία, επανασυζήτηση της Προσωρινής Διαταγής, ώστε να επανεκτιμηθεί εκ νέου η οικονομική  κατάσταση του δανειολήπτη.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,   η απόφαση αυτή θεωρείται, "λυτρωτική απόφαση" , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  του  δανειολήπτη, σώζει το σύνολο της  περιουσία του ,από τα καταδιωκτικά μέτρα των Τραπεζών , προσφέροντας του  την λύτρωση, για τρία  έτη  ορίζοντας  του "μηδενικές καταβολές" 
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης"Λύση για οφειλές σε πέντε Τράπεζες και για χρέος 743.994,88 ευρώ,έδωσε το Ειρηνοδικείο Χανίων, σε οικογένεια Χανιωτών "

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2-02-2015   

 Στην   Ένωση Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης, απευθύνθηκε ζευγάρι – οφειλέτες, με δύο ανήλικα τέκνα,με συνολική οφειλή, που ανέρχεται στο ποσό των 743.994,88 ευρώ και με  μηνιαίο εισόδημα ευρώ.1.677.Οι οφειλέτες, με τη συνδρομή της Ε.Π.Κ.Κρήτης , δυνάμει του με αριθμό 297/27-06-2014 πρακτ Προσωρινής Διαταγής του Ειρηνοδικείου Χανίων, πέτυχαν την προσωρινή υπαγωγή τους στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος τους και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους και τέλος ανέλαβαν την υποχρέωση, της καταβολής  του ποσού των 400 ευρώ μηνιαίως, για τον σύζυγο,( απαγόρευση παρακράτησης από τον μισθό του ποσού της δόσης  από το πιστωτικό Ίδρυμα "Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων" πλην του ποσού που του αντιστοιχεί  στην ορισθείσα Προσωρινή Διαταγή   και 100 ευρώ, καταβολή  για την σύζυγο συμμέτρως διανεμόμενο σε κάθε πιστώτρια Τράπεζα.Έπειτα, από αυτά τα θαυματουργά  αποτελέσματα ,υπέρ των υπερχρεωμένων νοικοκυριών ως ΄Ενωση Καταναλωτών ,εξουσιοδοτημένη από το Ν.3869/2010 , Καλούμε τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00  – 14.00 και ή να επικοινωνήσουν μαζί μας: Δ/νση: Πλατ.1866 αρ.2 Χανιά και Λακέρδας 11 Ιεράπετρα. Τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη