Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

ΫΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ -ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΕΓΓΥΗΤΕΣΤι συμβαίνει σε περίπτωση ύπαρξης εγγυητή;
            Η ρύθμιση του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα είναι προσωποπαγής και αφορά μόνο στον αιτούντα οφειλέτη. Αν σε κάποια από τις υποχρεώσεις του υπάρχει εγγυητής, η τυχόν ρύθμιση των υποχρεώσεων του οφειλέτη δεν επηρεάζει τη σχέση μεταξύ πιστωτών και εγγυητή.
            Στην περίπτωση αυτή ο εγγυητής θα πρέπει, αν θεμελιώνει τις προϋποθέσεις του Νόμου, να κάνει δική του αίτηση υπαγωγής σε αυτόν, περιλαμβάνοντας και τις οφειλές για τις οποίες ενέχεται ως εγγυητής.
            Όταν κάποιος καταφεύγει στις διατάξεις του ως άνω νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και ενέχεται σε κάποια οφειλή ως εγγυητής, καλό είναι να την περιλάβει στο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του ώστε να περιληφθεί στη ρύθμιση σε περίπτωση που κληθεί σε καταβολές.

Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

Διαγραφή χρεών 2.000.000 ευρώ υπερχρεωμένων καταναλωτών

  Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Eνωσης  Καταναλωτών  Βόλου& Θεσσαλίας

'εγινε
Διαγραφή χρεών 2.000.000 ευρώ με τη συνδρομή της
Επιπλέον 225.000 ευρώ ωφελήθηκαν οι υπερχρεωμένοι πολίτες από τη
διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού του Ν.3869/2010 που παρέχει
δωρεάν η Ένωση Καταναλωτών.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αποφάσεις των Ειρηνοδικείων της Μαγνησίας
για υποθέσεις που χειρίστηκαν οι Νομικοί σύμβουλοι της  Ένωσης
Καταναλωτών Βόλου & Θεσσαλίας, διεγράφησαν συνολικά χρέη ύψους
2.000.000 ευρώ από υπερχρεωμένους, ενώ συγχρόνως διασώθηκε η πρώτη και
κύρια κατοικία τους. Σε κάθε περίπτωση διαμόρφωσαν τις δόσεις κατά
τρόπο που να μπορούν να ανταποκριθούν οι δανειολήπτες, λαμβάνοντας
υπόψη τα σημερινά οικονομικά τους δεδομένα.
Σε υποθέσεις ανέργων ορίστηκαν μηδενικές καταβολές προς όλους τους
πιστωτές, προσδιορίζοντας νέα δικάσιμο εντός εξαμήνου, προκειμένου να
διαπιστωθεί αν βρήκαν εργασία στο διάστημα που μεσολάβησε
Η ΕΝ. ΚΑ. ΒΟΛΟΥ  έχει ενημερώσει πάνω από 1.500 δανειολήπτες για τη
δυνατότητα τους να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 3869/2010
(καθημερινά 8.30 - 13.00, Δ. Γεωργιάδου 177 τηλ. 2421045615 κα Πλαστάρα)

Παράλληλα με τους Νομικούς της Συμβούλους υποστηρίζει δωρεάν τους
υπερχρεωμένους πολίτες στη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με
αποτέλεσμα 750 δανειολήπτες, να έχουν ωφεληθεί συνολικά 225.000 ευρώ
περίπου.
Οι Νομικοί Σύμβουλοι της Ένωσης έχουν καταθέσει πάνω από 370 αιτήσεις
στα ειρηνοδικεία για ένταξη στο νόμο, ενώ αναμένονται νέες αποφάσεις
το επόμενο διάστημα.

Ακολουθεί περίληψη των υποθέσεων και των αποφάσεων που ελήφθησαν από
τα ειρηνοδικεία:

- Ιδιωτικός υπάλληλος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.728,00 ευρώ
και 4μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 142.489,04 ευρώ μέσα στα οποία και δάνειο από ΟΕΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 400,00 ευρώ
μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 151,78
ευρώ σε 168 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία .
Διαγραφή χρέους : 97.790,00 ευρώ- Δημόσιος υπάλληλος με μηνιαίο εισόδημα 900,00 ευρώ και 4μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 429.035,82 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 500,00 ευρώ
μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 212,50
ευρώ σε 180 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.
Διαγραφή χρέους : 366.785,00 ευρώ

- Συνταξιούχος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 2.148,00 ευρώ και
οικογένεια 2 μελών.
Συνολικό χρέος: 184.571,96 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 730,00 ευρώ
μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 544,36
ευρώ σε 120 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία .
Διαγραφή χρέους : 84.209,00 ευρώ- Ελεύθερος επαγγελματίας  με οικογενειακό εισόδημα 1.633,00 ευρώ και
οικογένεια 2 μελών.
Συνολικό χρέος: 214.661,21 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 800,00 ευρώ
μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 460,41
ευρώ σε 240 δόσεις αφού λήξει η τετραετία .
Διαγραφή χρέους : 65.761,00 ευρώ- Δημόσιος υπάλληλος, με μηνιαίο εισόδημα 1.308,00 ευρώ και 3μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 548.607,60 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 300,00 ευρώ
μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, οφείλει να
καταβάλλει το ποσό των 531,25 ευρώ σε 192 δόσεις , αφού λήξει η
τετραετία. Εξαιρεί από την εκποίηση ένα αγροτεμάχιο εξ αδιαιρέτου, το
οποίο λόγω της εμπορικής του αξίας του δεν κρίνεται πρόσφορο προς
εκποίηση.
Διαγραφή χρέους : 432.207,00 ευρώ- Ιδιωτικός υπάλληλος με μηνιαίο εισόδημα 2.000,00 ευρώ και 4μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 158.959,05 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ:  Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 600,00 ευρώ
μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 442,70
ευρώ σε 192 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.
Διαγραφή χρέους : 45.159,00 ευρώ- Δημόσιος υπάλληλος, με μηνιαίο εισόδημα 1.050,00 ευρώ. Συνολικό
χρέος: 157.071,00 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ:  Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 350,00 ευρώ
μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 354,16
ευρώ σε 240 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.
Διαγραφή χρέους : 55.271,00 ευρώ
- Εργάτης με συνολικό μηνιαίο εισόδημα 1.200 ευρώ και 3μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 149.440 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ:  Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 400,00 ευρώ
μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 300,00
ευρώ σε 170 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία .
Διαγραφή χρέους : 79.240,00 ευρώ- Ιδιωτικός υπάλληλος με μηνιαίο εισόδημα 998,76 ευρώ και 4μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 134.316,49 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 200,00 ευρώ
μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 265,65
ευρώ σε 192 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.
Διαγραφή χρέους : 73.716,00 ευρώ.- Οικοδόμος με περιστασιακή εργασία και μηνιαίο εισόδημα 400,00 ευρώ.
Συνολικό χρέος: 103.661,26 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 100,00 ευρώ
μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 106,25
ευρώ σε 240 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.
Διαγραφή χρέους : 73.361,00 ευρώ- Συνταξιούχος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1800,00 ευρώ και
οικογένεια 2 μελών.
Συνολικό χρέος: 150.212,18 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 340,00 ευρώ
μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 218,32
ευρώ σε 120 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.
Διαγραφή χρέους : 107.693,00 ευρώ- Συνταξιούχος με μηνιαίο εισόδημα 1.840,00 ευρώ. Συνολικό χρέος:
243.836,51 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 800,00 ευρώ
μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 483,67
ευρώ σε 120 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.
Διαγραφή χρέους : 147.396,00 ευρώ
- Συνταξιούχος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 973,40 ευρώ και
οικογένεια 2 μελών, χωρίς ακίνητη περιουσία.  Συνολικό χρέος:
35.702,80 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για 4 χρόνια οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 300,00 ευρώ
Διαγραφή χρέους : 21.302,00 ευρώ- Συνταξιούχος με μηνιαίο εισόδημα 1.135,00 ευρώ, και 3μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 82.229,93 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 400,00 ευρώ
μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 87,94
ευρώ σε 120 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.
Διαγραφή χρέους : 52.477,00 ευρώ- Δανειολήπτης με συνολικές οφειλές 350.000 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Συνολικά θα πληρώσει ποσό 157.500 ευρώ σε διάρκεια 20 ετών
για την διάσωση της κύριας κατοικίας. Διαγραφή χρέους : 192.500,00
ευρώ
- Συνταξιούχος με μηνιαίο εισόδημα 339,10 ευρώ.
Συνολικό χρέος: 57.234,00 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 150,00 ευρώ.
Διαγραφή χρέους : 50.034,00 ευρώ- Ιδιωτικός υπάλληλος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 2.083,00 ευρώ
και 3μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 158.960,00 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 600,00 ευρώ
μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 442,70
ευρώ σε 192 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία. Εξαιρεί από την εκποίηση
ακίνητο, καθόσον λόγω τύπου και παλαιότητας δεν κρίνεται πρόσφορο για
εκποίηση.
Διαγραφή χρέους : 45.161,00 ευρώ.
- Συνταξιούχος με εισόδημα 763,72 ευρώ και 4μελή οικογένεια.  Συνολικό
χρέος: 35.552,46 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ:  Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 310,00 ευρώ
μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 287,12
ευρώ σε 72 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.

- Ιδιωτικός υπάλληλος με μηνιαίο εισόδημα 978,000 ευρώ και 4μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 56.634,74 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ:  Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 200,00 ευρώ
μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 244,13
ευρώ σε 192 δόσεις , αφού λήξει η τετραετία.
Εξαιρεί από την εκποίηση την ψιλή κυριότητα μιας ισόγειας οικίας και
την ψιλή κυριότητα ενός ελαιοπεριβόλου, καθόσον λόγω τύπου και
παλαιότητας δεν κρίνονται πρόσφορα για εκποίηση.

- Άνεργος με οικογενειακό εισόδημα 960,00 ευρώ και οικογένεια 2 μελών.
Συνολικό χρέος: 21.885,56 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ:  Θα καταβάλλει το ποσό των 228,00 ευρώ σε 96 δόσεις για την
διάσωση της κύριας κατοικίας μετά από περίοδο χάριτος 1 χρόνου.
Εξαιρεί από την εκποίηση  το 1/3 διαμερίσματος και 50/100 από ένα
οικόπεδο, τα οποία λόγω τύπου και παλαιότητας και δεν κρίνονται
πρόσφορα για εκποίηση .

- Συνταξιούχος με εισόδημα 1.589,36 ευρώ και οικογένεια δύο μελών.
Συνολικό χρέος: 30.958,49 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ:  Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 500,00 ευρώ
μηνιαίως και για την διάσωση της κύριας κατοικίας, το ποσό των 305,37
ευρώ σε 156 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία. Εξαιρεί από την εκποίηση
τη συγκυριότητα μιας μονοκατοικίας και ενός βοσκότοπου, τα οποία λόγω
της εμπορικής τους αξίας και της θέσης τους δεν κρίνονται πρόσφορα
προς εκποίηση.

- Ελεύθερος επαγγελματίας με οικογενειακό εισόδημα 800,00 ευρώ και
3μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 241.313,87 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει μηδενικές καταβολές προς όλους τους πιστωτές και
προσδιορίζει νέα δικάσιμο μετά από οκτώ μήνες, προκειμένου να
διαπιστωθεί αν αυξήθηκαν τα οικογενειακά εισοδήματα στο διάστημα που
μεσολάβησε. Εξαιρεί από την εκποίηση τη κύρια κατοικία, καθώς και δυο
αγροτεμάχια τα οποία λόγω της εμπορικής τους αξίας και της θέσης τους
δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση.

- Άνεργη με οικογενειακό εισόδημα 500,00 ευρώ και 4μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 239.066,75 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει μηδενικές καταβολές προς όλους τους πιστωτές και
προσδιορίζει νέα δικάσιμο μετά από ένα έτος, προκειμένου να
διαπιστωθεί αν βρήκε εργασία στο διάστημα που μεσολάβησε. Για την
διάσωση της κύριας κατοικίας της οφείλει να καταβάλλει το ποσό των
708,33 ευρώ σε 240 δόσεις , μετά από 2 χρόνια από την δημοσίευση της
απόφασης.

- Συνταξιούχος με μηνιαίο εισόδημα 692,30 και 3μελή οικογένεια.
Συνολικό χρέος: 14.891,53 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει μηδενικές καταβολές. Εκποιεί το 33/100 μιας παλαιάς
ισόγειας οικίας που έχει στην ιδιοκτησία του για να πληρωθούν οι
πιστωτές

- Άνεργη με μηδενικό εισόδημα και 4μελή οικογένεια. Συνολικό χρέος:
12.001,51 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ:  Για μια 4ετία οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 50,00 ευρώ
και για την διάσωση της κύριας κατοικίας της οφείλει να καταβάλλει το
ποσό των 100,00 ευρώ σε 96 δόσεις, αφού λήξει η τετραετία.

- Άνεργος με μηδενικό εισόδημα και 5μελή οικογένεια. Συνολικό χρέος:
27.872,68 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ:  Ορίζει μηδενικές καταβολές προς όλους τους πιστωτές και
προσδιορίζει νέα δικάσιμο της υπόθεσης εντός εξαμήνου, προκειμένου να
διαπιστωθεί αν βρήκε εργασία στο διάστημα που μεσολάβησε

- Άνεργος με εισόδημα 300,00 ευρώ. Συνολικό χρέος: 73.839,02 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ:  Ορίζει μηδενικές καταβολές προς όλους τους πιστωτές και
προσδιορίζει νέα δικάσιμο της υπόθεσης εντός εξαμήνου προκειμένου να
διαπιστωθεί αν βρήκε εργασία στο διάστημα που μεσολάβησε.

- Άνεργος με μηδενικό εισόδημα και 4μελή οικογένεια. Συνολικό χρέος:
29.377,42 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει μηδενικές καταβολές προς όλους τους πιστωτές και
προσδιορίζει νέα δικάσιμο της υπόθεσης εντός εξαμήνου, προκειμένου να
διαπιστωθεί αν βρήκε εργασία στο διάστημα που μεσολάβησε

- Άνεργη με μηδενικό εισόδημα και 4μελή οικογένεια. Συνολικό χρέος:
231.003,71 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει μηδενικές καταβολές προς όλους τους πιστωτές και
προσδιορίζει νέα δικάσιμο της υπόθεσης εντός εξαμήνου, προκειμένου να
διαπιστωθεί αν βρήκε εργασία στο διάστημα που μεσολάβησε.

Την πλειοψηφία των υποθέσεων χειρίστηκε η δικηγόρος Αντωνία Παλάσκα,
κάποιες από αυτές οι δικηγόροι Αμαλία Στάμου, Κλεοπάτρα Παππά και
Γιώργος Σουρτζής, ενώ αναμένονται αποφάσεις για υποθέσεις που
χειρίζονται άλλοι Νομικοί Σύμβουλοι της Ένωσης όπως η Ελένη Σακκά,
η Κων/να Ευσταθίου, η Δέσποινα Ζιανού και η Βάσω Παλάσκα.

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών ΚΡΗΤΗΣ στο Κανάλι :TELEKΗΡHTH Κρήτης

¨Αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ,  ζωντανά ,στο Κανάλι :TELEKΗΡHTH στην εκπομπή "Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΛΟΓΟ " που επιμελείται ο Δημοσιογράφος Δημήτρης Τουρλούκης ,καλεσμένη είναι η κ.Μελάκη Ιωάννα,  Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,με μοναδικό θέμα "Τραπεζες, Υπερχρεωμένα νοικοκυριά,στήριξη δανειοληπτών"

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Ε.Π.Κ.Κ :Τράπεζα έγινε και "πληροφοριοδότης" των εγγυητών , τάχα για το καλό τους

            


                         ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 25-09-2012

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει τους δανειολήπτες  αλλά και τους εγγυητές δανειακών υποχρεώσεων καταγγέλλοντας  ¨συγχρόνως και τη  νέα πρακτική των Τραπεζών και συγκεκριμένα  : Τράπεζα ,έχει κάνει παραγωγή εγγράφων "πουλώντας" ενημέρωση στους εγγυητές με το παρακάτω κείμενο "Σας ενημερώνουμε ότι ο κ......οφειλέτης/εγγυητής δανείων/πιστωτικών καρτών όπου ενέχεστε και εσείς, υπέβαλε αίτημα  Εξωδικαστικού Συμβιβασμού βάσει του Ν.3869/2010 "Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων και άλλες διατάξεις".
  Κατόπιν τούτου, η Τράπεζα , θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διασφάλιση των συμφερόντων της, σύμφωνα με τους όρους της/των συμβάσεως/ων που έχουμε υπογράψει"
   Έπειτα από τα παραπάνω ,εφιστούμε την προσοχή  στους δανειολήπτες  επισημαίνοντας τα εξής :Hθική υποχρέωση έχουν, πριν μπουν στην διαδικασία ρύθμιση του χρέους τους,  προς τις Τράπεζες, μέσω του Ν.3869/2012 (ν.Κατσέλη)να ενημερώνουν τους εγγυητές τους, καλό είναι πριν μας προλάβουν οι Τράπεζες, και μας δημιουργήσουν μεταξύ μας διένεξη.Ενημερώνουμε δε τους εγγυητές ότι το δανειακό βάρος που έχουμε υπογράψει (ως εγγυητές), βαρύνει το ίδιο εμάς όπως και τον οφειλέτη και καλό είναι να μιλήσουμε με τον δανειολήπτη, με νηφαλιότητα για εύρεση λύσης.-
  Για οποιονδήποτε νομική ή οικονομολογική διευκρίνηση στα τηλ. 2821092666,2821092306 Χανιά, 2842020140 Ιεράπετρα.

                           
                     Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                           Ιωάννα Μελάκη
 


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                  

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

Τα "μάζεψε" η καταγγελόμενη Τράπεζα , αδειάζοντας τους υπαλλήλους της.


    Ιωάννα Μελάκη
                                
                   ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  23-09-2012


Η Τράπεζα απάντησε ( ....ότι πρακτικές όπως αυτές που καταγγέλλετε ,δεν θα μπορούσαν ποτέ να ενθαρρύνονται από την Τράπεζά μας, πολλώ δε μάλλον να αποτελέσουν πολιτική της
)

  


Αναφερόμαστε στη γνωστή  σε όλους μας καταγγελία ,που  τις τελευταίες μέρες  "ταρακούνησε " το Πανελλήνιο .για "πρακτική" , γνωστής Τράπεζας ,που δραστηριοποιείται και στην Κρήτη  , από υπερχρεωμένη οικογένεια, που πήγε  στο σπίτι της ,  κλιμάκιο υπαλλήλων  της και απαιτούσε  ή άμεση καταβολή   του χρέους των 4000 Ευρώ ,από  τον δανειολήπτη , ¨η  να μπει σε προσημείωση το σπίτι της συζύγου του ,που δεν είχε καμία σχέση με την πίστωση στο χρέος του.

  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης δημοσιοποίησε  άμεσα την καταγγελία, για την ενημέρωση των καταναλωτών αλλά και χωρίς να χάσει χρόνο ζήτησε τις  πρέπουσες εξηγήσεις από την Διοίκηση της ίδιας της Τράπεζας, καθώς  το γεγονός αυτό
την συγκλόνισε. καθώς  ήταν πρωτοφανές , καινοτόμο εις βάρος των αδύνατων πολιτών , των αδύναμων δανειοληπτών .

  Η Τράπεζα απάντησε άμεσα , με μία της λέξη τράβηξε την "ουρά" της αδειάζοντας το κλιμάκιο των υπαλλήλων της που δρουν ως "στρατευμένοι " για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα της
  Η  ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης αναφέρεται στο απαντητικό κείμενο της που μεταξύ των άλλων γράφει:(....Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι πρακτικές όπως αυτές που καταγγέλλετε δεν θα μπορούσαν ποτέ να ενθαρρύνονται από την Τράπεζά μας, πολλώ δε μάλλον να αποτελέσουν πολιτική της)
  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  έπειτα από αυτήν την διευκρίνηση της Τράπεζα , καλεί τώρα την οικογένεια να προβεί σε μήνυση κατά των υπαλλήλων ,καθώς οι πράξεις τους διώκονται και τιμωρούνται από τα Ποινικά Δικαστήρια της Χώρας.
  Τέλος,  η ΄Ενωσή  Προστασίας Καταναλωτών Κρήτηας ενημερώνει τους  καταναλωτές- δανειολήπτες της περιφέρειας Κρήτης , να μη φοβούνται, η ΄Ενωση στέκεται αρωγός δίπλα τους και επί πλέον επειδή  μετά τη δημοσιοποίηση  του θέματος, πολλά Υποκαταστήματα ανά την Ελλάδα,  άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνα στα γραφεία της ΄Ενωσης, ρωτώντας εάν  η καταγγελλόμενη Τράπεζα είναι μία από αυτές, καλούμε τους καταναλωτές σε επιφυλακή και εγρήγορση και στην περίπτωση που θα αντιμετωπίσουν όμοια επιθετική πρακτική, άμεσα να έρθουν σε επαφή με την Ε.Π.Κ.Κ. στα τηλέφωνα 2821092666 ,2821092306 Χανιά, 2842020140 Ιεράπετρα.-

                           
                 Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                              Ιωάννα Μελάκη

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Ενσωματωμένη εικόνα 1

.

                              
                       ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στο νέο  Δ.Σ της  ΜΟΤ.Ε.Κ

  Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤ.Ε.Κ ,που προέκυψε από τις εκλογές της 12/9/2012, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εκφράζει τα συγχαρητήρια της , ευχόμενη πολύ  δύναμη  ,στο  έργο που αναλαμβάνει, που στις μέρες μας  είναι ακόμα δυσκολότερο, προσδοκώντας , στη συνέχιση της  σημαντικής συνεργασίας  των δύο Ενώσεων ,του παρελθόντος, προς όφελος του κοινού  σκοπού και στόχου , που δεν είναι άλλος από την διαφύλαξη των συμφερόντων των καταναλωτών.-

                                  ¨Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                            Ιωάννα  Μελάκη

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Ε.Π.Κ.Κ :¨ Ανάσα για τους συνταξιούχους και μισθωτούς η διαταγή του Ειρηνοδίκη Χανίων"                             ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ  20-09-2012
Η Πρόεδρος

 Σημαντικό!!!

  Επιτέλους, είδαμε και γελαστά πρόσωπα να περνούν την πόρτα των γραφείων της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και να μας αναγγέλλουν την τεράστια επιτυχία τους στο να πετυχαίνουν θετική απόφαση  στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την προσωρινή διαταγή που το Ειρηνοδικείο Χανίων εξέδωσε, η οικογένεια των δανειοληπτών πέτυχε:
- Να απαγορευτεί στις πιστώτριες Τράπεζες η επίσπευση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη.
-Το σημαντικότερο  δε  επί των ασφαλιστικών μέτρων είναι  και στο οποίο αξίζουν τα συγχαρητήρια στον δικαστή είναι 
ότι απαγορεύει στις Τράπεζες που παρακρατούσαν γύρω στα  800 Ευρώ από τον μισθό του ,τώρα μη  να παρακρατούν κάθε ποσό πέραν των 100 Ευρώ μηνιαίως εκάστη.
Το δικαστήριο για την κανονική εκδίκαση της υπόθεσης  σε τακτικό δικαστήριο , χρονικά έχει  προσδιοριστεί  τον 11/2016.
  Επί του περιεχομένου της αίτησης του δανειολήπτη, πρόκειται για δανειολήπτη συνταξιούχο της ΔΕΗ,  έγγαμο  με μη εργαζόμενη σύζυγο ,με δύο ενήλικα παιδιά, αλλά οικονομικά τον  επι βαρύνουν λόγω του ότι εξακολουθούν να σπουδάζουν.Το  χρέος του δανειολήπτη είναι   σε εννέα Τράπεζες  συνολικού ύψους 209.026,42 μεταξύ αυτών και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με αρκετά περιουσιακά στοιχεία, με εισόδημα καθαρό 2.405,00 Ευρώ/μήνα  που όμως με τις "περικοπές" του μειώθηκε  η σύνταξή του φθάνοντας  στο ποσό των 1.945,89 ευρώ./μήνα.
  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , χαιρετίζει αυτή την απόφαση, 1)διότι ανοίγει δρόμο σε χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν εκχωρήσει σε διάφορες Τράπεζες δικαίωμα , να  εισπράττουν το ποσό της δόσης του δανείου τους, από τον μισθό ή την σύνταξη τους, μισθό ή σύνταξη που μειώθηκε σε πολλές περιπτώσεις σε ποσοστό και  40% , χωρίς αντίστοιχη μείωση του ποσού  της δόσης του δανείου, με τις Τράπεζες να εμμένουν στην Αρχική δόση, αγνοώντας ότι αυτή η εκχώρηση έγινε σε άλλη εποχή, που ο δανειζόμενος είχε την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί.  .Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση  της δημοσίου υπαλλήλου από το Ρέθυμνο, που το ποσό που παίρνει  στα χέρια της από τον μισθό της είναι 100 Ευρώ.
2)Καθώς  τέτοιες αποφάσεις δίνουν την πρέπουσα χρονική αλλά και οικονομική  ανάσα στους δανειολήπτες να συνέλθουν, να προσαρμοστούν στην νέα κοινωοικονομική  ανακατάταξη, ώστε να χαράξουν μια νέα αρχή  .-

 Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Φανερά ικανοποιημένος εμφανίστηκε στα γραφεία της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δανειολήπτης (υπερχρεωμένο νοικοκυριό) ,  καθώς πέτυχε και να ρυθμίσει το χρέος του ,προς  τρεις Τράπεζες που διατηρούσε οφειλές , συνολικού  ύψους 97.931,68 Ευρώ,  ,μα προπάντων κατάφερε χωρίς την παρέμβαση του δικαστή, να σώσει την κινητή και ακίνητη περιουσία που έχει στην κυριότητα του. ( δύο σπίτια, κύρια κατοικία και μία  άλλη, καθώς και  ένα περιβόλι με  120 πορτοκαλιές και ακόμα ,ένα αυτοκίνητο) και μάλιστα με  συμβιβασμό, συναινεσάντων των δύο πιστωτριών Τραπεζών με συνολικού χρέους απαίτησης 68.926,76 οι οποίες δέχτηκαν τις προτάσεις του Οικονοτεχνικού Σχεδίου ,αλλά και αντιπρότειναν στο χρονικό περιθώριο που τους δίνει  ο νόμος 3869/2010 "Περί υπερχρεωμένων...",
Συγκεκριμένα και  επί της ουσίας  της υπ.αρθ.162/2012 απόφασης ,που επισφράγισε το Ειρηνοδικείο Χανίων, όπου επιτευχθεί η συναίνεση των αντιδίκων, αλλά και  πρόσθετα, η εν λόγω απόφαση, παρουσιάζει έντονο νομικό ενδιαφέρον, για τυχόν χειρισμό , μελλοντικών  παρομοίων υποθέσεων , τόσο για τις Πιστοποιημένες  Ενώσεις Καταναλωτών, αλλά και από τους δικηγόρους της Χώρας.

O δανειολήπτης είναι έγγαμος , πατέρας με ένα ανήλικο παιδί , η σύζυγός του δεν εργάζεται, το μηνιαίο του εισόδημα, προέρχεται από σύνταξη αναπηρίας που σήμερα ανέρχεται στα 800 Ευρώ/¨/μήνα άλλο εισόδημα δεν εμφανίζει.,Ο περί ου ο λόγος, είχε κάνει αίτηση Εξωδικαστικού Συμβιβασμού , με την συνδρομή . της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, απευθυνόμενος και στις τρεις Τράπεζες, που διατηρούσε οφειλές, συνολικού  ύψους 97.931,68 Ευρώ, ζητώντας τη ρύθμιση των χρεών του, με εξαίρεση από της εκποίησης , την κύρια κατοικία του.΄Ομως, οι Τράπεζες δεν  την έκαναν δεκτή, με αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο Χανίων και να ανοιχτεί φάκελλος στην Γραμματεία του Δικαστηρίου, για τα περαιτέρω όπως ο Ν.3869/2010 ορίζει.

  Επειδή από τις διατάξεις του  ν.3869/2010, προβλέπεται ,η ύπαρξη συμβιβασμού μεταξύ των αντιδίκων, όταν υπάρξει  συμφωνία με την πιστώτρια χρέους, πάνω από το 50% του  συνολικού χρέους του οφειλέτη,  και  επισφραγίζεται από το δικαστήριο που εισάγεται η αίτηση και επειδή,
1) Η πρώτη Τράπεζα δεν κατέθεσε καθόλου έγγραφες παρατηρήσεις επί του σχεδίου διευθέτησης οφειλών εντός δύο μηνών από την κατάθεση της αίτησης, τεκμαίρεται ότι συμφωνεί με το σχέδιο  που υπέβαλλε ο οφειλέτης και κατά το οποίο η εξόφληση  της απαίτησης ύψους 65.909,16 ευρώ θα γίνει σε 263 δόσεις /μήνα  ύψους 250 ευρώ κάθε μίας και μία δόση ύψους 160 ευρώ.
2) Η δεύτερη Τράπεζα, στις παρατηρήσεις προτάσεις της δήλωσε ότι, προς εξόφληση της συνολικής απαίτησης ύψους 3.647,68 ευρώ, πρότεινε την εφάπαξ καταβολή του ποσού των 2.315,52 Ευρώ
3)Η τρίτη Τράπεζα οι απαιτήσεις ύψους 29.004,92 ευρώ,  προέβαλλε αντιρρήσεις, χωρίς επαρκή αιτιολογία
  Συμπέρασμα:¨Ο δανειολήπτης πέτυχε συμβιβασμό ,με τις  Τράπεζες , δεν προχώρησε στην Δικαστική ρύθμιση των οφειλών του , αφού δέχτηκαν οι  δύο Τράπεζες και παρά την 'αρνηση της  Τρίτης  επισφραγίστηκε από το Ειρηνοδικείο Χανίων , η συναίνεση , για την εφαρμογή των προτάσεων- αντιπροτάσεων των συμβαλλομένων.
Τέλος, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , δημοσιοποιεί αυτή την θετική εξέλιξη της υπόθεσης του δανειολήπτη , για να  καλέσει τις Τράπεζες, έστω και τώρα, τούτη την ώρα, μετά από τα δύο χρόνια εφαρμογής του νόμου, "να λογικευθούν" να δέχονται τις τεκμηριωμένες προτάσεις των δανειοληπτών ,όπως αυτές κατατίθενται, με την συνδρομή της Ε.Π.Κ.Κ. επίσης  και για να ευχαριστήσει δημόσια για μια ακόμα φορά, όλα τα στελέχη της συνεργαζόμενα με αυτήν ,εντός και εκτός  της ΄Ενωσης, (νομικούς-οικονομολόγους) ,που στηρίζουν αθόρυβα αλλά με αίσθημα ευθύνης  το έργο της, που δεν είναι αλλο, από την στήριξη  των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που μαστίζονται  και "ματώνουν" τις μέρες μας  από την υπερχρέωση.-

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Χανιά: Οι Τραπεζες άφησαν τα τηλεφωνήματα και πιάσανε τα σπίτια!

18 Σεπτεμβρίου 2012 8:04 μμ
 »Άφωνη » έμεινε, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης από το περιεχόμενο,  της  καταγγελίας καταναλώτριας, που στην καταγγελία της αναφέρεται ως εξής  : «Κλιμάκιο υπαλλήλων γνωστής  Τράπεζας, με υποκατάστημα στην πόλη των Χανίων, επισκέφθηκε αυθαίρετα και ετσιθελικά χωρίς καμία ενημέρωση-ειδοποίηση επί της επισκέψεως, το παιδί μου που παντρεμένο , και  ζει στην οικία της συζύγου του,   το  οποίο  έχει σε εκκρεμότητα  ένα μικρό χρέος στην συγκεκριμένη Τράπεζα, από πιστωτική κάρτα και με «τσαμπουκά»  το συγκεκριμένο τραπεζικό κλιμάκιο μπήκε στο σπίτι  και  απαιτούσε  από το παιδί μου  το χρέος προς την Τράπεζα «εδώ και τώρα» διαφορετικά του  ζητούσε να προσημειωθεί το σπίτι της συζύγου του, που της έχει γίνει  γονική παροχή » .Σημειώνουμε ότι το ζευγάρι εργάζεται περιστασιακά, βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση, έχει πληγεί από το γενικό κλίμα ανεργίας, που επικρατεί στην Χώρα , συμπληρώνει  δε το βιωτικό του επίπεδο από την στήριξη των οικογενειών του.
Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  την προσέγγιση αυτή της Τράπεζας προς τον δανειολήπτη, την καταγγέλλει δημόσια ,ως  στερούμενη παντελώς νόμιμης  ορθολογική διαδρομής , ενημερώνει δε τους καταναλωτές ότι, με την παραλαβή της καταγγελίας, έδρασε άμεσα΄, ερχόμενη σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Κεντρική διοίκηση της Τράπεζας ,ενημερώντας την  για το συμβάν, αιτώντας άμεσα  απαντήσεις στα ερωτήματα:
1)Είναι η νέα πολιτική της Τράπεζας ,να στρατολογεί τους υπαλλήλους της,  στέλνοντας τους  κατά κλιμάκια να μπαίνουν  αυθαίρετα στα σπίτια των πολιτών  ,τρομοκρατώντας και εκβιάζοντας τους , σπείροντας τον φόβο, με ότι αυτό για την υγεία τους συνεπάγεται, αιτώντας τις οικονομικές απαιτήσεις της;
2)Με ποία εντολή, έδρασαν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι της, με την δική της ; Αυθαιρέτησαν; Διότι εάν συμβαίνει το δεύτερο δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο ενεργητικό υπαλληλικό της προσωπικό.
Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, βρίσκεται εν αναμονή των αιτηθέντων  απαντήσεων από την Τράπεζα δίνοντας της  εύλογο χρόνο απάντησης , στο διάστημα  δε  αυτό, στέλνει και το μήνυμα ενημερωτικά ,σε κάθε αποδέκτη ,ότι ,είναι παρούσα, στην προστασία των καταναλωτών,προσφέροντας  πλήρη ψυχολογική και νομική στήριξη, σε κάθε καταναλωτή μέλος της ή μη , που νοιώσει ότι παραβιάζονται τα νόμιμα  δικαιώματα του, όχι μόνο τα καταναλωτικά αλλά και τα ανθρώπινα, τα ηθικά του δικαιώματα. Από την εξέλιξη της απάντησης της Τράπεζας ,κρίνονται και οι περαιτέρω νόμιμες ενέργειες της ΄Ενωσης.
Τα στοιχεία του καταγγέλλοντος ,αλλά και της καταγγελλόμενης Τράπεζας βρίσκονται στην Ε.Π.Κ.Κ
Για τις καταγγελίες σας στα τηλέφωνα της ‘ Ένωσης 282109266, 2821092306 Χανιά και Ιεράπετρα 2842020140

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Ε.Π.Κ.Κ: «Δικαίωση πολύτεκνου υπαλλήλου της Πολεμικής Αεροπορίας από το Ειρηνοδικείο Χανίων


Στην ευχάριστη θέση βρίσκεται για μια ακόμα φορά, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, να ανακοινώσει την δικαίωση μέλους της (υπερχρεωμένο νοικοκυριό) από το Ειρηνοδικείο Χανίων.
Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης:
Με την υπαρ.143/2012 απόφαση του, το Ειρηνοδικείο Χανίων δικαίωσε πολύτεκνο υπάλληλο της Πολεμικής Αεροπορίας, που προσέφυγε σ' αυτό, αφού οι πιστώτριες Τράπεζες, αρνήθηκαν τις προτάσεις του στην εξωδικαστική διαδικασία, όπου ο υπερχρεωμένος δανειολήπτης, με την συνδρομή της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης κατέθεσε σ' αυτές, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει το επόμενο βήμα της διαδικασίας, ως ο νόμος 3869/2010 ορίζει και να καταφύγει δικαστικά, καταθέτοντας αίτηση στο Ειρηνοδικείο Χανίων, με την συμπαράσταση και επιμέλεια του δικηγόρου των Χανίων, κ.Βροντάκη Γιώργου.
Επί του περιεχομένου της απόφασης:
O δανειολήπτης είναι έγγαμος ,πατέρας τεσσάρων ενηλίκων τέκνων, εκ των οποίων τα δύο είναι άνεργα και μένουν μαζί του επιβαρύνοντας τον οικονομικά, εργάζεται ως υπάλληλος στην Πολεμική Αεροπορία. Το ετήσιο εισόδημά του βάσει εκκαθαριστικού για το οικονομικό έτος 2010 ανερχόταν στις 30.623,40 ευρώ και το μηνιαίο εισόδημά του τον Αύγουστο 2011 ανερχόταν σε 1.549,31 Ευρώ μεικτά. Η σύζυγος του εργάζεται στο Νοσοκομείο Χανίων. Και οι δύο σύζυγοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Το χρέος του ήταν σε τέσσερις Τράπεζες συνολικού ύψους 93.058 Ευρώ. Το ενδιαφέρον σ' αυτήν την υπόθεση είναι ότι ο δανειολήπτης είχε πάρει δάνειο και συνάψει πιστωτική κάρτα από συγκεκριμένη Τράπεζα, η οποία στην πορεία εκχώρησε το δικαίωμα απαίτησης σε θυγατρική της εταιρεία, η οποία κατάφερε να παρέμβει στην δίκη και να αιτήσει από το δικαστήριο να συμπεριληφθεί και η δικιά της απαίτηση, στην ρύθμιση του χρέους και πράγμα το οποίο πέτυχε.Ο δανειολήπτης ζήτησε ρύθμιση του χρέους του αναλογικά με το εισόδημα του, αλλά και διάσωση της μοναδικής του κατοικίας 72,50 τετρ. η οποία βρίσκεται σε περιοχή της πόλης των Χανίων.
Το δικαστήριο με την τόσο σημαντική απόφασή του αποφάσισε:
1) Να ρυθμίσει τα χρέη του δανειολήπτη, όπως ο ίδιος αιτούσε καλώντας τον να καταβάλλει προς τις πιστώτριες Τράπεζες, κατά αντιστοιχία και σε μηνιαίες καταβολές επί μία τετραετία 500 Ευρώ και να πληρώσει συν. ποσού 24.000 Ευρώ την τετραετία.
2) Του χορηγήθηκε περίοδος Χάριτος τεσσάρων ετών για την καταβολή δόσεων για να εξασφαλίσει την διάσωση της κατοικίας του.
3) Εκλήθη στην καταβολή 120 δόσεων (δεκαετίας) των 532 Ευρώ, η καταβολή των οποίων θα αρχίσει μετά την πάροδο της τετραετίας.
4) Διεγράφη χρέος 5.218 Ευρώ.
Στην προκειμένη περίπτωση η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρεί την απόφαση "λογικότατη" και "ισορροπημένη" διότι έχουμε την επιβεβαίωση της έκκλησης της Ένωσης (Ε.Π.Κ.Κ) προς τις Τράπεζες που δεν είναι άλλη από την ρύθμιση των οφειλών των καταναλωτών και όχι την παγιωμένη συνεχιζόμενη άρνησή τους και τις χωρίς ουσίας απαντήσεις τους, ακόμα θέλουμε να τονίσουμε ότι οι καταναλωτές, θέλουν και αιτούν την δίκαιη διαχείριση των αιτημάτων τους, εκ μέρους των δανειστών και όχι να βρίσκονται σε αυτή την διαδικασία που και ταλαιπωρία τους φορτώνει αλλά και οικονομικό βάρος προσθέτει και στα δύο συμβαλλόμενα μέρη (Τράπεζες - Καταναλωτές).
Τέλος, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, συγχαίρει τους Έλληνες δικαστές για το ρόλο τους, για την σημαντική τους στήριξη που προσφέρουν με τις αποφάσεις του, στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που στις μέρες στενάζουν από τον βραχνά του άγχους της οικονομικής ανέχειας.

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Ε.Π.Κ.Κ :"Γέφυρα " στην προμήθεια φαρμάκων των ασφαλισμένων στον Ε.Ο.Π.ΥΥ, προσφέρει η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων " Πρωτοποριακή , επίκαιρη και χρήσιμη " ,χαρακτηρίζει η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, την απόφαση -πρόταση του Δ.Σ  της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, η υλοποίηση της οποίας θα συμβάλλει  θετικά  στην ανακούφιση των καταναλωτών, με το να αναλάβει να πληρώσει η Τράπεζα τα φάρμακα  απευθείας στις Προμηθεύτριες εταιρείες  των εξυπηρετούμενων από των Ε.Ο.Π.Υ.Υ  καταναλωτών, εκχωρώντας την απαίτηση αυτών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ,κίνηση που "ξεμπλοκάρει" το σύστημα, αφού δίδεται και πάλι η δυνατότητα να αρχίσουν οι καταναλωτές να προμηθεύονται τα φάρμακα τους από τα φαρμακεία του Ν.Χανίων.
  Σε επικοινωνία που είχε  η Πρόεδρος της Ε.Π.Κ.Κ , κ.Ιωάννα Μελάκη με τον Πρόεδρο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων κ.Μαρακάκη , επιβεβαιώθηκε το γεγονός και συγκεκριμένα  ειπώθηκε :" H ¨Τράπεζα μας κάνει αυτό το βήμα "πιλοτικά" στο Ν.Χανίων, θέλοντας να βοηθήσει τους φτωχούς καταναλωτές ,να έχουν προσέγγιση στο φάρμακο, σαυτούς  δείχνουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο, γιαυτό ήρθαμε σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων κ.Βάμβουκα και καταθέσαμε την πρότασή μας, που λέει ότι η Τράπεζα μας αναλαμβάνει να πληρώσει το Χρέος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, για τους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο προς τις προμηθεύτριες εταιρείες.
  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,χαιρετίζει την πρωτοβουλία  αυτή, από μια Τράπεζα Συνεταιριστική, και  καλεί και τις άλλες Τράπεζες σε Εθνικό επίπεδο, να παραδειγματιστούν,  το οφείλουν στην κοινωνία ,το οφείλουν στους πελάτες τους, που η σημερινή ύφεση, τους έχει ρίξει στην ανέχεια και στην φτώχεια.-

                              
  Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                    Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

¨ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΩΖΕΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ

"Γενναία", χαρακτηρίζει την υπαριθμό 305/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, η ΄΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Kρήτης, καθώς για πρώτη φορά ελληνικό δικαστήριο, μπαίνει στην διαδικασία να «σώσει» και να εξαιρέσει από την εκποίηση  ακίνητο (οικόπεδο).Το δικαστήριο έκρινε  ότι  στην δανειολήπτρια υπάρχει η δυνατότητα να ανεγερθεί μελλοντικά η κύρια κατοικία, δίδίδοντας της  ακόμα  περίοδο χάριτος  "τέσσερα χρόνια "  να κακαταβάλλει δόσεις  των 160 Ευρώ/¨μηνα και με την υποχρέωση  μετά την πάροδο του χρονικού ορίου ,να καταβάλλει επί 60 μήνες  στις δύο αντίδικες Τράπεζες, το ποσό των  των 150 Ευρώ /μήνα  συνολικά να δώσει  9000 συν 7680 = 16.688 Ευρώ.Γα την διάσωση του οικοπέδου 9.000 Ευρώ.
  Αναλυτικά επί του περιεχομένου της απόφασης:της δανειολήπτριας της  γίνεται "κούρεμα " του χρέους της κατά 11.000 Ευρώ δηλ. μείωση  κατά 40% του χρέους της  και  βασικά δεν εκποιείται το οικόπεδο..
Επί της ουσίας της υπόθεσης, η δανειολήπτρια    είναι ηλικίας 32 ετών, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, εργαζόμενη ως βοηθός  κομμωτή, με μηνιαίο εισόδημα  539,62 Ευρώ /μήνα, πέραν τούτο δεν διαθέτει  εισόδημα από άλλη πηγή, δεν διαθέτει κατοικία για να αιτήσει την εξαίρεση της, είναι φιλοξενούμενη στο σπίτι της μητέρας της, διαθέτει περιουσιακά στοιχεία 1)ακίνητο (οικόπεδο) οικοδομήσιμο, στο νησί της Λήμνου, αλλά και  έχει  ακόμα στην ιδιοκτησία της ένα αυτοκίνητο  ,κατασκευής : OPEL τύπου  CORCA-C  .ετος κυκλοφορίας 2005, εμπορικής αξίας 4000 Ευρώ.  Η εν λόγω δανειολήπτρια είχε χρέος σε δύο  Τράπεζεςπου μπορούσαν να ενταχθούν στο ν.3869/2010 συνολικού ύψους  27.709,77 Ευρώ, αλλά και σε Τρίτη που όμως δεν μπορούσε να ενταχθεί στο Νόμο, καθώς η ανάληψη είχε γίνει το τελευταίο έτος
 Η Ειρηνοδίκης Χανίων που επιμελήθηκε της υπόθεσης, έκρινε ότι τα περιουσιακά στοιχεία που έχει στην ιδιοκτησία της η  δανειολήπτρια, ακόμα και με την εκποίηση, δεν θα είναι ικανά να ικανοποιήσουν τις απαιτήσει ως προς τις  πιστώτριες Τράπεζες , αλλά και ακόμα εάν τεθούν υπό ρευστοποίηση  δεν θα προκαλέσουν εμπορικό ενδιαφέρον, και ακόμα αποφάσισε ότι  το εισόδημά της των  539,62 Ευρώ /μήνα,παρέχει την δυνατότητα καταβολή ποσού 160 Ευρώ /μήνα επί τέσσερα χρόνια , αφού η ίδια δεν προσδιόρισε τις ανάγκες του βιοτικού της επιπέδου, μια και φιλοξενείται στο σπίτι της μητέρας της.

Η    Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,μετά την ανακοίνωση της  απόφασης, νοιώθει την δικαίωση , καθώς ακόμα ένα μέλος της  δικαιώνεται  πανηγυρικά, και καλεί τους δικαστές να κατανοήσουν το πνεύμα του Νόμου και να σταθούν  κοντά στα Ελληνικά νοικοκυριά, που σήμερα «ματώνουν» από την ανέχεια και την φτώχεια, τους δανειολήπτες να κλείσουν τα αυτιά τους, στην παραπληροφόρηση που κάποιοι τους μεταδίδουν «εσκεμμένα" με αδιαφανή συμφέροντα, αλλά στρεφόμενη και προς τις Τράπεζες, τις καλεί  σε «συνεργασία» την οποία μέχρι σήμερα δεν δείχνουν, με συμπέρασμα την απώλεια  των οικονομικών εσόδων ν αμφοτέρων(δανειοληπτών-Τραπεζών).
  Τέλος, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης οφείλει να ευχαριστήσει τόσο τους εσωτερικούς της συνεργάτες(νομικούς-οικονομολόγους) που συμβάλουν  στο τεράστιο κοινωνικό  έργο της προς όφελος των δανειοληπτών μελών της, που πραγματικά δίνουν τον δικό τους  αγώνα, συμβάλλοντας στην δικαίωση των «υπερχρεωμένων νοικοκυριών"αλλά και τους εξωτερικούς συνεργάτες της και στην προκειμένη περίπτωση την δικηγόρο των Χανίων κ.Ράνια Μπουρδάκη , που είχε αναλάβει την δικαστική διεκπεραίωση της εν λόγω υπόθεσης που τόσο ένδοξα έφερε σε πέρας.

Ε.Π.Κ.Κ :Συμπαράσταση στον Αγώνα των αγροτών ΛασιθίουΗ Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης συμπαραστέκεται στον αγώνα των αγροτών του Λασιθίου


Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, συμπαραστέκεται στον έντιμο αγώνα των αγροτών Λασιθίου, στηρίζει τα δίκαια αιτήματα τους όπως οι Αγροτικοί Φορείς Ιεράπετρας, Σητείας και Οροπεδίου Λασιθίου τοποθετούνται στην ανακοίνωση που δημοσιοποιούν.
Επίσης, καλεί τα μέλη της να συμμετέχουν με την παρουσία τους στην ανοιχτή συνέλευση που πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη και ώρα 7.30 στην αίθουσα του παραλιακού σχολικού συγκροτήματος της Ιεράπετρας.
ράδιο Λασίθι

Θέμα: Ενημέρωση καταναλωτών για τη νέα αγορανομική διάταξη που καθορίζει νέες μειωμένες ανώτατες τιμές (κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία: Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012
Θέμα: Ενημέρωση καταναλωτών για τη νέα αγορανομική διάταξη που
καθορίζει νέες μειωμένες ανώτατες τιμές στη διάθεση ορισμένων ειδών
όταν αυτά προσφέρονται ή παρέχονται από επιχειρήσεις (κυλικεία,
αναψυκτήρια, μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα) και πωλητές, που
δραστηριοποιούνται σε χώρους που δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει ο
ανταγωνισμός.
H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της προστασίας
των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, ενημερώνει ότι την 30-08-
2012 υπεγράφη από τον υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων κ. Αθανάσιο Σκορδά, απόφαση, με την οποία
τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 66 της αγορανομικής διάταξης
7/09.
Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν αναλυτικά τη νέα τιμή των προϊόντων και το
ποσοστό μείωσης της σε σχέση με την παλαιά τιμή.
ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΝΕΑ
ΤΙΜΗ
ΠΑΛΑΙΑ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΙΩΣΗΣ
1 Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των
500 ML, εγχώριο ή μη
0,35 0,50 - 30%
2 Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των
750 ML εγχώριο ή μη
0,50 0,70 -28,5%
3 Τοστ με ζαμπόν και τυρί 1,35 1,80 -25%
4 Σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί 1,35 1,70 -20,5%
5 Τοστ με τυρί 1,15 1,60 -28%
6 Σάντουιτς με τυρί 1,15 1,50 -23,5%
7 Καφές ρόφημα ελληνικός μονός 1,20 1,60 -25%
8 Καφές ρόφημα γαλλικός φίλτρου μονός 1,20 1,60 -25%
9 Καφές ρόφημα εσπρέσο μονός (ζεστός ή
κρύος)
1,35 1,70 -20,5%
10 Καφές ρόφημα στιγμιαίος (νεσκαφέ
φραπέ κ.λ.π) μονός
1,20 1,60 -25%
11 Τσάι ρόφημα(ζεστό ή κρύο) 1,20 1,60 -25%
Πίνακας 1- Τιμές προϊόντων που πωλούνται εντός: αεροδρομίων, αθλητικών,
αρχαιολογικών χώρων, επιβατικών πλοίων, αμαξοστοιχιών, σταθμών ΟΣΕ και υπεραστικών
λεωφορείων, κινηματογράφων και θεάτρων, δικαστηρίων, νοσοκομείων, κλινικών και
ευαγών ιδρυμάτων, ΑΕΙ,ΤΕΙ, τεχνικών και λοιπών σχολών.
ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΝΕΑ
ΤΙΜΗ
ΠΑΛΑΙΑ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΙΩΣΗΣ
1 Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή
λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών,
τομάτας, μαργαρίνης και άλλων)
1,00 1,30 -23%
2 Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή
λευκό με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη
λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων)
1,25 1,70 -26,5%
3 Απλό αρτοσκεύασμα (σουσαμένιο κουλούρι) σε
ατομική συσκευασία 50 γραμμαρίων
τουλάχιστον
0,40 0,50 -20%
4 Τυρόπιτα—σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι
βάρους 180 γραμμαρίων τουλάχιστον, ανά
τεμάχιο
1,00 1,30 -24%
5 Εμφιαλωμένο νερό 500 ML 0,35 0,50 -30%
6 Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100% χυμό (χωρίς
πρόσθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία, 330
ML τουλάχιστον.
0,90 1,00 -10%
Πίνακας 2- Τιμές προϊόντων που πωλούνται εντός σχολικών μονάδων (δημόσια και
ιδιωτικά σχολεία)
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εφιστά την προσοχή στους καταναλωτές για τα κάτωθι:
• Για τα ως άνω προϊόντα υφίσταται η υποχρέωση ανάρτησης σε εμφανές σημείο
ειδικού τιμοκαταλόγου.
• Τα ως άνω προϊόντα είναι υποχρεωτικό να είναι διαθέσιμα προς πώληση ανά πάσα
στιγμή. Οποιαδήποτε δικαιολογία από μέρους του πωλητή για μη διαθεσιμότητά
τους είναι παράνομη και επισείει κυρώσεις.
Σε περίπτωση που κάποιος καταναλωτής αντιληφθεί παραβίαση της ως άνω διάταξης, έχει
αφενός το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που του προσφέρθηκε και αφετέρου να
καταγγείλει τη σχετική παράβαση ή καλώντας στη Γραμμή Καταναλωτή 1520 ή στην
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (www.efpolis.gr).

ΣτΕ: «Δεν θα κόβετε το ρεύμα σε όσους δεν πληρώνουν το χαράτσι»


Και με τη βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας απαγορεύεται πλέον η διακοπή ηλεκτροδότησης σε όσους δεν πληρώνουν το χαράτσι της ΔΕΗ. Βέβαια, η επιβολή του φόρου κρίθηκε συνταγματική. Αγωνία στο υπουργείο Οικονομικών για την εισπρακτική απόδοση του…

μέτρου. Η απόφαση 1972/2012 είναι γνωστή εδώ και αρκετό καιρό στο υπουργείο Οικονομικών. Με τη δημοσίευσή της όμως, η ΔΕΗ πλέον δεν έχει καμία δυνατότητα να διακόψει το ρεύμα. Ήδη το υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει την πρακτική «τρίπλα» επιτρέποντας στους φορολογούμενους να μεταφέρουν το χαράτσι από τη ΔΕΗ στην εφορία.

Σώζεται η κατοικία και σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν μπορεί να καταβάλλει κανένα ποσό

«Το ερώτημα που είχε διατυπωθεί  από την αρχή της εφαρμογής του Νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά,  ήταν τι θα γινόταν  στην περίπτωση που κάποιος ενώ έχει μόνο μια κύρια κατοικία δεν μπορεί να καταβάλλει κανένα ποσό, λόγω μακροχρόνιας ανεργίας ή χαμηλού εισοδήματος ,προκειμένου να τη διασώσει. Την απάντηση έδωσε η εξαιρετική απόφαση του Ειρηνοδικείου Φαρκαδόνας,  η οποία διέσωσε την κύρια κατοικία του δανειολήπτη χωρίς αυτός να υποχρεωθεί να καταβάλει κανένα ποσό».

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Δικαστήριο( Ειρηνοδικείο Φαρκαδόνας ): "Μηδενικές καταβολές στις τράπεζες, αν είναι μηδενικά τα εισοδήματα"


Εκτύπωση E-mail
10-09-2012 14:32:21

20
 Τα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει στις ζωές εκατοντάδων Ελλήνων η οικονομική κρίση αλλά και το αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα για ζωή με αξιοπρέπεια, μπήκαν στη «ζυγαριά» της Δικαιοσύνης, η οποία με μια πρωτοποριακή απόφασή της έδωσε «ανάσα» ζωής σε μια οικογένεια που βρέθηκε αντιμέτωπη με τον εφιάλτη της ανεργίας. Το δικαστήριο – Ειρηνοδικείο Φαρκαδόνας – με απόφασή του διέσωσε την κύρια κατοικία οικογένειας από κάθε αξίωση των τραπεζικών ενώ παράλληλα έκρινε ότι οι καταβολές της προς τις τράπεζες για δάνεια συνολικού ύψους 367,892 ευρώ θα πρέπει να είναι μηδενικές αφού μηδενικά είναι και τα εισοδήματά  του νοικοκυριού.
Η απόφαση (1/2012) που δημοσιεύθηκε στο «Πρώτο Θέμα» της περασμένης Κυριακής αποτελεί – πιλότο και για άλλες παρόμοιες υποθέσεις που απασχολούν τα Ειρηνοδικεία της χώρας και είναι η πρώτη στο είδος αφού αποκλείει από κάθε αξίωση των τραπεζών πρώτη κατοικία οικογένειας τα μέλη της οποίας είναι άνεργα.

Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι θα πρέπει να ορισθεί νέα δικάσιμος μετά από περίπου ένα χρόνο για να επαναπροσδιοριστεί το θέμα των μηναίων καταβολών της οικογένειας προς τις τράπεζες για τη ρύθμιση του χρέους της, αφού αναμένεται να επέλθει θετική μεταβολή στα οικονομικά με τη συνταξιοδότηση του συζύγου από τον ΟΓΑ.

Τότε μόνο – αναφέρει η ειρηνοδίκης κ. Κυριακή Παπαστολοπούλου - και αφού εκδοθεί απόφαση της Δικαιοσύνης θα πρέπει να ξεκινήσει και η διαδικασία ρευστοποίησης της υπόλοιπης περιουσίας της οικογένειας «πλην της κύριας κατοικίας των αιτούντων, προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί εάν οι πιστωτές θα ικανοποιηθούν μόνο από το προϊόν της εκποιήσεως των λοιπών ακινήτων και κινητών των αιτούντων ή εάν θα ικανοποιηθούν και με την καταβολή δόσεων…». Παρ΄ όλα αυτά, σημειώνει στην απόφασή του ότι η  πρώτη κατοικία της οικογένειας «θα πρέπει να εξαιρεθεί χωρίς να υποχρεωθεί η οικογένεια να ικανοποιήσει τους πιστωτές με την καταβολή χρηματικού ποσού».

«Ζωή με αξιοπρέπεια»

Το δικαστήριο σταθμίζοντας την εξαιρετικά δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε η οικογένεια ερμήνευσε τον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά σε συνδυασμό με τις συνταγματικές επιταγές για προστασία της αξίας του ανθρώπου και το δικαίωμά σε αξιοπρεπή διαβίωση. Στη δικαστική απόφαση αναφέρεται ότι η ευχέρεια του δικαστηρίου να καθορίσει το ποσοστό επί της εμπορικής αξίας της κατοικίας του οφειλέτη που θα πρέπει εκείνος να καταβάλει για να σώσει το σπίτι του «μπορεί να φτάσει μέχρι και την μηδενική καταβολή σε περίπτωση που είναι αδύνατη η όποια καταβολή χωρίς την υποβάθμιση του ανεκτού ορίου διαβιώσεως… αφού ο νόμος ορίζει μόνο το ανώτατο όριο (μέχρι συνολικό ποσό 85%) του ποσοστού καταβολής επιτρέποντας έτσι στο δικαστήριο να το εξειδικεύσει κατά περίπτωση…».

Ιδιαίτερη αξία, όμως, έχει ότι η ερμηνεία αυτή δίνεται σε συνδυασμό με τις συνταγματικές επιταγές (άρθρο 2) που θέτει «ως πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας να σέβεται και προστατεύει την αξία του ανθρώπου» θέτοντας ως όριο της πολιτειακής πράξης, όπως είναι και η δικαστική απόφαση, τη διατήρηση εκείνων των συνθηκών διαβιώσεως του πολίτη που θα του επιτρέψουν να ζει με αξιοπρέπεια. Εάν λοιπόν- συνεχίζει η δικαστική απόφαση «το δικαστήριο στερήσει αυτή τη δυνατότητα στους αιτούντες, προκρίνει έναντι της αξίας του ανθρώπου, την ικανοποίηση περιουσιακών δικαιωμάτων ….».

Ο δικηγόρος κ. Δημήτριος Αναστασόπουλος ο οποίος εκπροσώπησε την οικογένεια στο δικαστήριο σε δήλωσή του αναφέρει: «Το ερώτημα που είχε διατυπωθεί  από την αρχή της εφαρμογής του Νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά,  ήταν τι θα γινόταν  στην περίπτωση που κάποιος ενώ έχει μόνο μια κύρια κατοικία δεν μπορεί να καταβάλλει κανένα ποσό, λόγω μακροχρόνιας ανεργίας ή χαμηλού εισοδήματος ,προκειμένου να τη διασώσει. Την απάντηση έδωσε η εξαιρετική απόφαση του Ειρηνοδικείου Φαρκαδόνας,  η οποία διέσωσε την κύρια κατοικία του δανειολήπτη χωρίς αυτός να υποχρεωθεί να καταβάλει κανένα ποσό».

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥΣ

   Συνέντευξη  της κ.Ιωάννας Μελάκη σε Ραδιοφωνικό Σταθμό Ανατολικής Κρήτης "Η ΗΧΩ"

Σε συνέντευξη, που έδωσε η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  , κ. Ιωάννα Μελάκη  σε ραδιοφωνικό Σταθμό της Ανατολικής Κρήτης "Η ΗΧΩ" και σε σχετικές ερωτήσεις της δημοσιογράφου , όπως  "τι μέλλει γενέσθαι για τους καταναλωτές-δανειολήπτες ,  που  είναι αρκετά χρεωμένοι, δεν έχουν προσφύγει στο Νόμο, δεν έχουν απευθυνθεί στις Τράπεζες ,έχουν αφήσει αρκετές δόσεις απλήρωτες  και έχουν περιουσιακά στοιχεία ,  έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, η ερώτηση  είναι τι θα γίνει μαυτούς, θα χάσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία;"
Η απάντηση της κ.Μελάκη ήταν:
  ¨Πραγματικά είναι λυπηρό, να έχουμε ως καταναλωτές ένα τόσο σημαντικό εργαλείο  στα χέρια μας, τον Νόμο 3869/2010 τον γνωστό νόμο σε όλους μας ως Νόμο Κατσέλη και να παραμένουμε άπραγοι.Τα πράγματα  σήμερα ,είναι δύσκολα ,η οικονομική κατάσταση όλων μας ,κάθε μέρα γίνεται όλο και  χειρότερη και ο Νόμος, πλέον είναι μονόδρομος ,για τους αδύνατους οικονομικά πολίτες για τους άνεργους,για τους μη έχοντας εισόδημα, αλλά και για τους έχοντες, καλούνται να πληρώσουμε, ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται χρεωμένοι και διαθέτουν κατοικία, την οποία επιθυμούν να την  "σώσουν"και βέβαια, όπως τόνισε η κ.Μελάκη, ο Νόμος. τους δίνει την δυνατότητα. να εξαιρέσουν από την ρευστοποίηση την πρώτη τους κατοικία, αλλά υπό όρους, αφού πληρώσουν μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας, πράγμα που το ποσό της πληρωμής, τίθεται  ουσίας στην κρίση τοθ δικαστή.
 Συνεχίζοντας η κ.Μελάκη  αναφέρθηκε  "  Από την πρώτη στιγμή , της κρίσης .η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ( αρχές του 2009) που οι δανειολήπτες ένιωσαν να τους πνίγει το χρέος . μη υπάρχοντος του Νόμου 3869/2010, κάποιοι από αυτούς έφθασαν  στα γραφεία  μας και  μας ζητούσαν να μεσολαβήσουμε στις Τράπεζες .με σκοπό να ρυθμίσουν τα χρέη τους, μια κατάσταση που καθημερινά ,διπλασιαζόταν και εμείς  ως μεσολαβούσα με στις Τράπεζες με σεβασμό και με την λέξη "παρακαλώ" απευθυνόμαστε στις Τράπεζες και μας έκαναν τηνζητούμενη ρύθμιση.'ομως  η κατάσταση των πολιτών  καθημερινά χειροτέρευε και εμείς τότε είπαμε,  εδώ είμαστε, δεν πάει άλλο, πρέπει να γίνει Νόμος, όπου κάθε πολίτης που νοιώθει αδυναμία να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις, να μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη του και σε ξάποιες περιπτώσεις να μπορεί να απαλλαγεί από αυτά και μετά να μπορέσει να αρχίσει μια νέα κοινωνική και οικονομική ζωή με νόμο πλέον, έτσι μπήκαμε στην διαδικασία τότε να αιτούμε από την τότε Υπουργό κ.Κατσέλη νομοθεσία νομοθεσία η οποία πέρασε από χιλιάδες κύματα. όμως την έχουμε!!!.
Επίσης μεταξύ των άλλων η κ.Μελάκη ρωτήθηκε εάν η Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους υποχρεωμένου καταναλωτές, εάν διαθέτει την ανθρώπινη υποστηρικτική δύναμη και η κ.Μελάκη τοποθετήθηκε" Και βέβαια συνεχίζει να προσφέρει στα μέλη της την
υποστήριξη της στο στάδιο της προσπάθειας  για  εξωδικαστική ρύθμιση των χρεών τους. με το ίδιο αρχικό πάθος , "δωρεάν" με  ένα και μόνο σκοπό και στόχο την δικαίωση όλων, αυτ΄η είναι η αμοιβή τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο, όδο και στα οινοτεχικά και νομικά στελέχη που την συνδράμου στο έργο της.

Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

Γονείς προσέχετε τι σχολικά αγοράζετε στα παιδιά σαςsynt,Κυριακή, 09-09-2012
 
 
Η σχολική χρονιά ξεκινάει και οι γονείς σπεύδουν στα καταστήματα να αγοράσουν σχολικά είδη στα παιδιά τους. Τα παιδικά σχολικά προϊόντα όμως, δεν είναι τόσο αθώα, και θα πρέπει να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή όταν τα αγοράζουμε. Κυρίως γιατί έμμεσα αφορούν την υγεία των παιδιών μας. Διαβάστε ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για μια καλύτερη και ασφαλέστερη επιλογή για τους μικρούς μαθητές...
 
 
Σύμφωνα λοιπόν με οδηγία που εξέδωσε το CHEJ (Center for Health, Environment & Justice) των ΗΠΑ, πρέπει απαραίτητα σε όλα τα σχολικά είδη να προσέχουμε να αναγράφεται η σήμανση PVC FREE, δηλαδή οι σάκες, τα τετράδια, οι γόμες, τα μολύβια, οι κασετίνες, τα παιδικά ποτηράκια, κ.α δεν θα πρέπει να περιέχουν πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), το οποίο έχει συνδεθεί με καρκίνο και άλλες διαταραχές.
Το PVC, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί και να αποκτήσει πλαστικότητα, περιέχει χημικά πρόσθετα, τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα. Μερικά από αυτά είναι: ο μόλυβδος, το κάδμιο, οι φθαλικές ενώσεις, οι οργανοκασσιτερικές ενώσεις κ.α. Η καθημερινή επαφή και έκθεση των παιδιών με τέτοια υλικά προκαλεί τοξικότητα.
Σε πολλές περιπτώσεις δεν αναγράφεται αν το προϊόν, περιέχει τέτοιες ενώσεις και υλικά με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε τι να κάνουμε, εάν πρέπει ή όχι να το αγοράσουμε. Καλό θα είναι να αποφεύγουμε οτιδήποτε έχει έντονα χρώματα, αφού αυτά περιέχουν μέσα τους βαρέα μέταλλα. Το παιδί όμως είναι παιδί και συχνά ζητάει κάτι που έχει δει στην τηλεόραση ή που έχουν οι φίλοι του. Πρέπει να είμαστε κάθετοι σε ότι αφορά στην υγεία του.
Αν τελικά πρέπει να επιλέξουμε, ας προτιμήσουμε προϊόντα, από ύφασμα ή δέρμα ή έστω από πολυεστέρ ή νάιλον. Σε ότι αφορά τα ποτηράκια ή τα ταπεράκια που τα παιδιά αποθηκεύουν το κολατσιό τους, καλό θα ήταν να μην παρασυρθούμε και να αγοράσουμε ανοξείδωτα και όχι πλαστικά.
Πηγή:www.iatropedia.gr

Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Κατασχέθηκαν ψάρια από ιχθυοπωλείο του Ρεθύμνου


Saturday, 08 Σεπτεμβρίου 2012
Ποσότητα αλιευμάτων κατασχέθηκε χθες από ιχθυοπωλείο του Ρεθύμνου, μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε το Λιμεναρχείο σε καταστήματα πώλησης και εμπορίας ψαριών.
Ειδικότερα, βρέθηκαν σε ιχθυοπωλείο προς διάθεση και κατασχέθηκαν 8,6 κιλά αθερίνα, καθώς διαπιστώθηκε ότι τα ψάρια δεν είχαν κανονικές διαστάσεις.
Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος συνελήφθη, όμως στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
Από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, που διενεργεί την προανάκριση, βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις, ενώ τα ψάρια που κατασχέθηκαν θα διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.

Πηγή:¨Ρεθεμνιώτικα Νέα

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Σημαντική είναι η τοποθέτηση της συνεργάτιδας Δικηγόρου,  της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,στο Νομό Ηρακλείου, κ.Μαρίας Δαριβιανάκη,  στην δημοσιογράφο της Εφημερίδας "Πατρίς" κ.Ευαγγελία Καρεκλάκη σχετικά με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
Ακολουθεί το κείμενο από την εφημερίδα "Πατρίς"

Τραγωδίες με τα χρέη στα δικαστήρια
Απελπισμένοι συμπολίτες ζητούν καθημερινά ρυθμίσεις από τα Ειρηνοδικεία

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Απίστευτες είναι οι οικογενειακές ιστορίες που εκτυλίσσονται σχεδόν καθημερινά στα Ειρηνοδικεία του νομού Ηρακλείου όπου προσφεύγουν εκατοντάδες Ηρακλειώτες, ζητώντας ρύθμιση των χρεών τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μιλάμε για πραγματικά δράματα με τους πολίτες να ακροβατούν μεταξύ ζωής και θανάτου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, ανήμποροι να αντιμετωπίσουν τον εφιάλτη των χρεών και τις ασφυκτικές πιέσεις των τραπεζών που τους “βομβαρδίζουν” με εξώδικα, διαταγές πληρωμής, ασφαλιστικά μέτρα και με τις εισπρακτικές εταιρείες να τους “σφυροκοπούν” καθημερινά.

Ηρακλειώτης, μόλις 40 ετών, μεταφέρθηκε προ ημερών με ασθενοφόρο από την εργασία του στο νοσοκομείο λόγω εμφράγματος επειδή δεν άντεξε την αφόρητη πίεση των τηλεφωνημάτων που δεχόταν από εισπρακτική εταιρεία. Όπως ανέφερε η δικηγόρος του, Μαρία Δαριβιανάκη, ο άνθρωπος πλήρωνε κανονικά το δάνειο του και του είχε απομείνει μόλις ένας χρόνος. Τα οικονομικά δεδομένα άλλαξαν με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσχέρειες για την αποπληρωμή των δόσεων του.

Σε άλλη περίπτωση, ηλικιωμένη αναγκάστηκε καθ’ υπόδειξη της δικηγόρου να κάνει καταγγελία σε βάρος συγκεκριμένης τράπεζας καθώς οι υπάλληλοι της εισπρακτικής εταιρείας της τηλεφωνούσαν κάθε μεσημέρι στο σπίτι της και απειλούσαν ότι θα κατασχέσουν την σύνταξη της (αν και οι συντάξεις έχουν το ακατάσχετο) με αποτέλεσμα η γυναίκα να τρομοκρατηθεί και να ζητήσει νομική βοήθεια σε κατάσταση απόγνωσης. Μετά την καταγγελία, τα τηλεφωνήματα σταμάτησαν.

Σε χωριό του Ηρακλείου, μία γυναίκα μαγείρευε στην κουζίνα όταν ξαφνικά είδε μπροστά της έναν άγνωστο. Της είπε ότι ήταν δικαστικός επιμελητής, ο οποίος είχε πάει να της επιδώσει εξώδικο. Η πόρτα ήταν μισάνοιχτη, την έσπρωξε, μπήκε μέσα στο σπίτι και πήγε στην κουζίνα για να επιδώσει το ..εξώδικο.

Πήρε δάνειο για τη μεταμόσχευση του παιδιού του στο εξωτερικό

Μεγάλο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η υπόθεση που χειρίζεται η δικηγόρος Μαίρη Καρτσωνάκη και αναμένεται να εκδικαστεί τους προσεχείς μήνες.

Αφορά σε Ηρακλειώτη δημόσιο υπάλληλο, πατέρα οχτώ παιδιών, εκ των οποίων τα τέσσερα ανήλικα. Όπως ανέφερε η δικηγόρος, ένα από τα ανήλικα παιδιά παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα υγείας και έπρεπε επειγόντως να μεταφερθεί στην Γαλλία για να κάνει μεταμόσχευση.

Ο άνθρωπος δεν είχε οικονομική άνεση ούτε και περιουσιακά στοιχεία. Αναγκάστηκε να πάρει ένα τεράστιο δάνειο καθώς υποχρεώθηκε με ένα μέρος του ποσού να αγοράσει ακίνητο προκειμένου να το προσημειώσει η τράπεζα, διαφορετικά δεν θα μπορούσε να πάρει τα χρήματα. “Ο άνθρωπος αυτός δανείστηκε για να μπορέσει να σώσει το παιδί του” σχολίασε η δικηγόρος.

Είναι εντυπωσιακό πάντως ότι στην Δικαιοσύνη έχουν προσφύγει ακόμα και τραπεζικοί υπάλληλοι (!) του Ηρακλείου, ζητώντας ρύθμιση των χρεών τους.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι πλέον λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων που κατατίθενται στα Ειρηνοδικεία του νομού, η εκδίκαση των υποθέσεων προσδιορίζεται ακόμα και για το 2017!

Αυτό σαφέστατα δημιουργεί προβλήματα, πολύ περισσότερο δε στις περιπτώσεις εκείνες που οι δικαστές δεν δίνουν προσωρινή διαταγή, απαλλάσσοντας τους δανειολήπτες από τον “βραχνά” των καταδιωκτικών μέτρων μέχρι την εκδίκαση των υποθέσεων τους.

Όπως επισήμανε η κ. Δαριβιανάκη, αυτό είναι κάτι που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες και εξετάζεται σοβαρά οι δικηγόροι που χειρίζονται υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών να υποβάλλουν αίτημα στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου για την προστασία των καταναλωτών σε επίπεδο προσωρινών διαταγών.

Την ίδια ώρα δεκάδες είναι οι εφέσεις που έχουν ασκηθεί από τις τράπεζες σε βάρος των πρωτόδικων αποφάσεων και οι οποίες αναμένεται να εκδικαστούν το προσεχές διάστημα. Μέχρι στιγμής σε επίπεδο Ηρακλείου δεν έχει υπάρξει τέτοια εκδίκαση οπότε αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ετυμηγορία της Δικαιοσύνης σε δεύτερο βαθμό.

Δικηγόροι του Ηρακλείου τονίζουν ότι οι δανειολήπτες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τρομοκρατούνται και να αποθαρρύνονται από την τακτική των τραπεζών με τα εξώδικα και τις διαταγές πληρωμής και τους καλούν να μην διστάσουν να χτυπούν ακόμα και την πόρτα των δικαστών για να βρουν το δίκιο τους. “Οι πολίτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι. Θα πρέπει να απευθύνονται στους δικηγορικούς συλλόγους, στις Ενώσεις Καταναλωτών, σε δικηγόρους ακόμα και δικαστές. Δεν πρέπει να τρομάζουν ακόμα και στην θέα των δικαστικών επιμελητών. Οι τράπεζες κάνουν την δουλειά τους και η Δικαιοσύνη την δική της” υπογραμμίζουν.

Πολίτης άσκησε ένδικα μέσα, κατά του γείτονα, διότι τον ενοχλούσε ο σκύλος

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 7-09-2012


Πολίτης, ενεργό μέλος  της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, "δικαιώθηκε ", με την υπαρ.191/2012,απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, στην άσκηση ασφαλιστικών μέτρων όχι για δανεισμό, αλλά  κατά του γείτονα, διότι τον ενοχλούσε ο σκύλος.  πέτυχε να εκδοθεί απόφαση από το Ειρηνοδικείο Χανίων στην διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων επικαλούμενος κίνδυνο βλάβης της υγείας του,  λόγω των υπερβολικών θορύβων που εκπεμπόταν από την οικία του γείτονα  από τα συνεχή γαβγίσματα του λυκόσκυλου του , η οποία  υποχρεώνει τον γείτονα
 1)Να απομακρύνει τον σκύλο του από τον ακάλυπτο (ανοιχτό) χώρο της οικοδομής του.
2) Υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη του σκύλου ,να παραλείπει στο μέλλον κάθε διατάραξη της νομής των αιτούντων στο ακίνητο τους λόγω του θορύβου που προκαλείται από τα γαβγίσματα του σκύλου του.
3)Απειλεί κατά του ιδιοκτήτη του σκύλου χρηματική ποινή 300Ευρώ και προσωπική κράτηση διαρκείας (20) εάν δεν τηρηθούν τα παραπάνω.
  Η  Ένωσης μας, δημοσιοποιεί το γεγονός, καθώς από την αρχή το πρόβλημα γνωστοποιήθηκε ΄σ αυτήν, με την μορφή «καταγγελίας», αλλά δεν υποστηρίχτηκε, από το στελεχιακό νομικό δυναμικό της, η υπόθεση προωθήθηκε στα δικαστήρια , από επαγγελματία δικηγόρο της πόλης μας, καθώς πρόκειται για  ιδιαιτέρως, ιδιωτική διαφορά, ξεπερνά  τον ευρύ δημόσιο ρόλο της ΄Ένωσης, τους σκοπούς του Καταστατικού της , αλλά και της Νομοθεσίας «Περί προστασίας των καταναλωτών….»   παρόλα αυτά δημοσιοποιείται,    με το σκεπτικό να επισημάνει σε όλους εμάς  ότι, υπάρχουν και «ακραίες» συμπεριφορές που στις δύσκολες ημέρες, που διανύουμε οφείλουμε να τις προσέχουμε, μα προπάντων να τις παραβλέπουμε, να αλληλοϋποστηριζόμαστε, να πορευόμαστε με πυξίδα την αλληλοβοήθεια ιδιαίτερα του διπλανού μας, του γείτονα μας.-    

                                       Η Πρόεδρος της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης


                                                             Ιωάννα Μελάκη

Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Διαγραφή των τραπεζικών χρεών για ανέργους ΄Ανοιγμα της πόρτας του Νόμου "Κατσέλη" και για τους μικροέμπορους
Ενσωματωμένη εικόνα 1ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαγραφή των τραπεζικών χρεών για ανέργους

Ανοιγμα της πόρτας του Νόμου "Κατσέλη" και για τους μικροέμπορους - Πρόταση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης για "ανάσα" των υπερχρεωμένων


Μια ουσιαστική πρόταση για την προστασία των καταναλωτών και ειδικότερα των δανειοληπτών, καταθέτει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σε μια προσπάθεια της να αμβλύνει τις υφιστάμενες κοινωνικές δυσκολίες.

Οι προτάσεις της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θα μπορούσαν πιθανά να υιοθετηθούν και από το Κράτος ή βουλευτές προκειμένου ν’ αποτελέσουν ένα πρόπλασμα ρυθμίσεων ή εισηγήσεων στην κατεύθυνση επίλυσης των πολλαπλών οικονομικών προβλημάτων που ολοένα και περισσότεροι αντιμετωπίζουν.

Η Ένωση καταθέτει το εν λόγω υπόμνημα, με στόχο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της να δημιουργηθεί ένα νέο νομοσχέδιο, περισσότερο κοινωνικού χαρακτήρα.

Οι προτάσεις της Ένωσης συνοψίζονται σε  εννέα βασικά σημεία, ενώ σχετίζονται με τα χρέη προς τις τράπεζες, τα επιτόκια τους, τις επιχειρήσεις, αλλά και τον “Τειρεσία”.

Συγκεκριμένα και αναλυτικά, η Ένωση Προστασίας ¨Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης προτείνει:

Πλήρη διαγραφή του χρέους προς τις Τράπεζες των ανέργων δανειοληπτών, ανεξαρτήτως ηλικιακού ορίου που δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο στην κυριότητα τους.
- Διαγραφή του χρέους κατά 50%, των δανειακών υποχρεώσεων για στεγαστικά δάνεια, προς τις τράπεζες ενός δανειολήπτη ή μιας οικογένειας, καθώς η ευρύτερη οικονομική ύφεση "κούρεψε" την εμπορική αξία του ακινήτου.

Επιβολή ρήτρας σε κάθε Τράπεζα, από την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, που μονομερώς εφαρμόζει μη συμβατούς όρους.

Μείωση του χρέους, σε όλους τους δανειζομένους (φυσικά πρόσωπα), αντίστοιχο με τη μείωση του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος του δανειολήπτη από το έτος έγκρισης του δανείου μέχρι σήμερα.

Σημείο αναφοράς σε επιτόκια (μέγιστο επιτόκιο) κυρίως, στις πιστωτικές κάρτες, στα καταναλωτικά δάνεια.

Τειρεσίας: Είσοδος των στοιχείων του οφειλέτη, μετά από νόμιμη ενημέρωση του οφειλέτη, συν οφειλέτη, εγγυητή και εφόσον χορηγηθεί εύλογος χρόνος σαυτόν για εξόφληση του χρέους του.

Επιχειρήσεις: Μη εισαγωγή του Επιχειρηματία στον "Τειρεσία" όταν συμμετέχει ως εγγυητής σε δάνειο φυσικού προσώπου.
Εμποροι: ¨΄Ανοιγμα της πόρτας του Νόμου "Κατσέλη" και για τους μικροέμπορους, δηλ. εκείνους που δεν διαθέτουν υπαλλήλους, που οι ίδιοι και τα μέλη της οικογένειας τους, μοχθούν καθημερινά  για να κρατήσουν την επιχείρηση.
Παράταση  για τρία χρόνια των πληστειασμών πρώτης κατοικίας για όλους τους πολιτες ανεξαρτήτου χρέους και επαγγελματικής ιδιότητας δηλμέχρι 1-01-2016

Για όλους τους πολίτες :Απαγόρευση κατάσχεσης σε  υπάρχοντα  Τραπεζικό λογαριασμό ποσού κάτω των 3000 Ευρώ

--

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Ρύθμιση για τα δάνεια των ένστολων

Συντάκτης / NextDeal
Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2012 14:53


Ανακούφιση σε 44.000 δανειολήπτες παρέχει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για το ένστολο και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, με νέο πρόγραμμα ρύθμισης των υφιστάμενων δανείων τους.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το νέο πρόγραμμα ρύθμισης, το οποίο αφορά στο ένστολο και πολιτικό προσωπικό των ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΓΕΑ, της ΕΛΑΣ, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού, προβλέπει:
Α) Επιμήκυνση έως 20 χρόνια από την ημερομηνία αρχικής εκταμίευσης.
Β) Περίοδο χάριτος έως και 6 μήνες χωρίς καμία καταβολή τόκων, με έντοκη κεφαλαιοποίηση ή/και συνδυαστικά με την ανωτέρω επιμήκυνση.
Γ) Περίοδο χάριτος έως και 24 μήνες με καταβολή τόκων για όλο αυτό το διάστημα ή/και συνδυαστικά με την ανωτέρω επιμήκυνση.
Ο πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κ. Κλέων Παπαδόπουλος δήλωσε ότι «εστιάζουμε τις προσπάθειές μας για την ανακούφιση ακόμη μιας σημαντικής μερίδας πληθυσμού, η οποία πλήττεται ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία. Σε συνέχεια του προγράμματος «Προστατεύω τους Ανέργους», το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, πιστό στον κοινωνικό του ρόλο, συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική κοινωνία».