Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Λύση σε υπερχεωμένη οικογένεια .έδωσε το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας "

                                             ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 31-03-2015

Ειρ. Ιεράπετρας : Προσωρινή Διαταγή, διάσωση όλων των περιουσιακών στοιχείων και των δύο συζύγων,καθορισμός μηνιαίας δόσης για έκαστον σύζυγο του ποσού των   50 ευρώ, για χρέος 305.752,1  ευρώ.
  Λύση και ανακούφιση , έδωσε, η Προσωρινή  Διαταγή, του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας , για οικογένεια   δανειοληπτών,  από την Ιεράπετρα, όπου διασώθηκαν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία και ρύθμισε  και το χρέος της, προς τους πιστωτές της.
Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή την στήριξη , συμβουλευτική και καθοδήγηση ένταξης ,στον 3869/2010, την  υπερχρεωμένη οικογένεια , της οποίας αμφότεροι είναι μέλη της, πρόκειται ,για τον σύζυγο, ηλικίας  44 ετών,  εποχιακά εργαζόμενο, ως ξενοδοχοϋπάλληλος , τη δε σύζυγο ηλικίας 39 ετών, εργαζόμενη στο ίδιο επάγγελμα, γονείς δύο ανηλίκων τέκνων.
Ο σύζυγος, είναι χρεωμένος είτε ως οφειλέτης είτε ως εγγυητής,  σε τέσσερις  Τράπεζες, το  δε χρέος του  ανέρχεται στο ποσό των  155.282,1 ευρώ, η δε σύζυγος στο ποσό των 150.470 ευρώ, σε τρις  τράπεζες (οφειλέτης-εγγυητής) Συνολικά χρωστούν και οι δυο τους, το ποσό των 305.752,1  ευρώ.
 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση: 
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
 Μηνιαίο  εισόδημα που διαθέτει η οικογένεια είναι : ΜΗΔΕΝΙΚΟ
 Το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης της οικογένειας , 1000  ευρώ 
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν είναι: 
Ο σύζυγος , Διαθέτει ένα  Ι.Χ επιβατικό αυτοκίνητο.
Η σύζυγος ,
Μία ανεξάρτητη Οριζόντια ιδιοκτησία, ισογείου διώροφης οικοδομής 75 τ.μ συνιδιοκτησίας 120/1000  εξ αδιαιρέτου αντικειμενικής αξίας 40.602,81 τμ επί οικοπεδοαγρού 5.658 τ.μ
Το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι και οι δύο σύζυγοι,  πληρούν  τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα,στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν  ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους  , τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2)Απαγορεύει , στους πιστωτές , μέχρι το έτος 2016, την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου εναντίον τους
3)Απαγορεύει , τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας των ,μέχρι 22 -01-2016 ημερ που έχει οριστεί η κύρια δικάσιμος.
4)Ρυθμίζει, τις μηνιαίες χρηματικές καταβολές  προς όλους τους πιστωτές,   των 50 ευρώ , για έκαστον των συζύγων, συμμέτρως διανεμόμενο προς τις Πιστώτριες Τράπεζες
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία με την συνδρομή της βοήθησε τα μέλη της, στην ένταξη στο ν.3869/2010, όπως τούτος τροποποιήθηκε,  η απόφαση αυτή θεωρείται, μία απόφαση  διάσωσης των περιουσιακών στοιχείων, εξάλειψης ανασφάλειας και φόβου , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την αγχωτική περίοδο που περνούν οι δανειολήπτες, βιώνοντας την πρωτοφανή ύφεση , δέχτηκε την αίτηση  των δανειοληπτών ,χορηγώντας Προσωρινή Διαταγή , καθότι με την Προσωρινή Διαταγή , σώζεται το σύνολο της  περιουσίας της, από τα καταδιωκτικά μέτρα των  Τραπεζών και ορίζει,μηνιαία καταβολή , για όλους τους πιστωτές , 50  ευρώ  από έκαστον των συζύγων για ένα χρέος  των 305.752,1  ευρώ.
 
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 
 
 Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Ενημέρωση για τα Κόκκινα Δάνεια -Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο

 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 30-03-2014

 Σημαντική και ουσιαστική , υπήρξε η ενημέρωση των Δανειοληπτών σε Ελβετικό Φράγκο , αλλά και των Κόκκινων Δανείων, από την Εσπερίδα, που διοργανώθηκε στα Χανιά, υπό την Αιγίδα της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με ομιλητές τους Κυριακόπουλο Γιάννη ,Οικονομολόγο- Δικηγόρο, Δαριβιανάκη Μαρία,
 Δικηγόρο, Αλέξανδρο  Νοδαράκη Οικονομολόγος .
Επί της ουσίας  της ενημέρωσης και επί των επισημάνσεων των ομιλητών
 Η κ.Μαρία Δαριβιανάκη αναφέρθηκε  αναλυτικά ,στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά  ν.3869/2010 , ανέλυσε ποιοι έχουν το δικαίωμα ένταξης σαυτόν, εκτός τα φυσικά πρόσωπα, ανέλυσε την δυνατότητα και τον συσχετισμό των θιγμένων από την ισοτιμία του Ελβετικού Φράγκου, αλλά και την υπαγωγή στο Νόμο 3869/2010 ,όπως αυτός τροποποιήθηκε.Βασικά τόνισε ότι με τον νόμο 3869/2010 ,ο δανειολήπτης κάνει αποδοχή του χρέους του ,που του βεβαιώνει ο πιστωτής του, ενώ με την Αγωγή  κατά του πιστωτικού Ιδρύματος .έχει το δικαίωμα να  αμφισβητήσει  το χρέος, όπως  και τους καταχρηστικούς όρους της υπογραφείσας Σύμβασης.
 Η κ.Δαριβιανάκη επίσης ,αναφέρθηκε και σε νικηφόρες αποφάσεις ανά την Ελλάδα, όσο αφορά τον νόμο Κατσέλη, την ένταξη αρκετών δανειοληπτών, που οι αποφάσεις των Δικαστηρίων οδηγούν πλέον και άλλους δανειολήπτες στην ένταξη.Για τα "κόκκινα δάνεια" σημείωσε ότι "στην περίπτωση των "κόκκινων δανείων" σήμερα δεν υπάρχει πρόβλεψη  αυτοδικαίως προστασίας της  κύριας κατοικίας 'η της εν γένει περιουσίας.Επομ΄ενως σε περίπτωση μη δυνατότητας αποπληρωμής του δανείου, ο δανειολήπτης θα πρέπει να προσφύγει στον ν. Κατσέλη με σκοπό να προστατέψει την κύρια κατοικία όσο και την περιουσία του εφόσον έχει πτωχεύσει".
Από την πλευρά του ο κ.Κυριακόπουλος αναφέρθηκε λεπτομερώς, στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες δανειολήπτες Ελβετικού Φράγκου, με την μεταβολή της ισοτιμίας ,την μη σωστή ενημέρωση από μεριάς Τραπεζών, γιαυτό το επενδυτικό προϊόν και τα αμυντικά όπλα που έχουν στα χέρια τους  πλέον οι θιγμένοι καταναλωτές.
 Υποστήριξε επίσης, ότι υπάρχει λύση, με τον δρόμο των Αγωγών, είτε προσφεύγοντας δικαστικά, σε ατομική Αγωγή, είτε σε Ομαδική Αγωγή , (μελών της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης).
Επίσης ο κ.Κυριακόπουλος υπογράμμισε  ότι " οι αποφάσεις τόσο του Ευρωπαϊκού, αλλά και των άλλων Ελληνικών Δικαστηρίων είναι θετικές για τους δανειολήπτες, γιατί οι συμβάσεις που υπέγραφαν είναι άκυρες και καταχρηστικές, αφού δεν ενημερώθηκαν για τους κινδύνους που ελλόχευαν για το αν θα συμβεί  κάτι τόσο δραματικό όπως και συνέβη.Αν στραφούν λοιπόν δικαστικά θα πετύχουν την αντιστροφή της αρχικής ισοτιμίας και θα διπλασιαστεί η έννομη σχέση για το μέλλον στην τότε ισοτιμία"

 Ο κ Νοδαράκης, ως ειδικός οικονομολόγος  αναφέρθηκε στους επενδυτικούς κινδύνους που διατρέχουν οι καταναλωτές όταν δεν έχουν την πρέπουσα ενημέρωση, ακόμα αναφέρθηκε ότι οι θιγμένοι του Ελβετικού νομίσματος, "έπαιξαν"σε επενδυτικό προϊόν , το οποίο έχει τον κίνδυνο   και  πλέον το ρίσκο της συναλλαγματικής αλλαγής
  Από μεριάς δανειοληπτών προβλήθηκε η μη σωστή ενημέρωση και η σημερινή δυσκολία τους να ανταποκριθούν στις απαιτούμενες δόσεις.

                     Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                         Ιωάννα ΜελάκηΠαρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Είστε όλοι καλεσμένοι, σε μια ανοιχτή Εκδήλωση - Ενημέρωση


Ε.Π.Κ.Κρήτης: Το Ειρηνοδικείο Σητείας όρισε "μηδενικές καταβολές" για άνεργο δανειολήπτη


ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 27-03-2015

Πρωσ.Διαταγή Ειρηνοδικείου Σητείας "Μηδενικές καταβολές" για τον σύζυγο, άνεργο χωρίς εισόδημα και με θέματα υγείας
  Έσωσε το σπίτι  του,  δανειολήπτης από την Σητεία , με Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Σητείας, μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 2015.Ο  εν λόγω καταναλωτής  ,είναι χρεωμένος  σε δύο   Τράπεζες, είτε ως οφειλέτης ,είτε ως εγγυητής , με   συνολικό ποσό χρέωσης 42.885,78 ευρώ.
Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή την στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση ένταξης ,στον 3869/2010, τον  υπερχρεωμένο καταναλωτή , πρόκειται ,για δανειολήπτη  άνεργη ηλικίας 62 ετών ,έγγαμο χωρίς παιδιά, αλλά  και άνεργο ,λόγω προβλημάτων υγείας. 
  Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
  Εισόδημα που διαθέτει ο ίδιος :  δεν διαθέτει κανένα εισόδημα ,συντηρείται από τον  μισθό των 1000 ευρώ ,της εποχιακά εργαζόμενης συζύγου ,(εργάζεται ως ξενοδοχοϋπάλληλος)
 Το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης της , το κόστος της διαβίωσης  και των δύο συζύγων ανέρχεται στο ποσό των 1000,00 ευρώ
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει  ο σύζυγος είναι: 
Κατοικία 85τ.μ  κυριότητας 50% ο ίδιος και 50% η σύζυγος.
Το Ειρηνοδικείο Σητείας ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο καταναλωτής δανειολήπτης όσο και η σύζυγός του  , πληρούν   τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικά  πρόσωπα,στερούμενα  πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους , τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται  το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2)Απαγορεύει , στους πιστωτές , μέχρι, την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου εναντίον τους μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 2015
2)Απαγορεύει , τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους
3Ορίζει,  για τον σύζυγο   "μηδενικές καταβολές" προς όλους τους πιστωτές ,για δε την σύζυγο 80 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο , προς τις πιστώτριες Τράπεζες.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,   η Προσωρινή Διαταγή αυτή θεωρείται, μία μέριμνα  διάσωσης των περιουσιακών στοιχείων, εξάλειψης ανασφάλειας και φόβου , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010) καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την αγχωτική περίοδο που περνούν οι δανειολήπτες, βιώνοντας την πρωτοφανή ύφεση , δέχτηκε την αίτηση των δύο συζύγων  ,χορηγώντας Προσωρινή Διαταγή , καθότι με την Προσωρινή Διαταγή , σώζεται το σύνολο της  περιουσίας τους , από τα καταδιωκτικά μέτρα των  Τραπεζών και ορίζει "μηδενικές καταβολές", για όλους τους πιστωτές , για τον σύζυγο ,που είναι άνεργος και χωρίς εισόδημα, για ένα χρέος 42.885,78 ευρώ , για δε την σύζυγο που είναι οφειλέτρια,  σε μεγάλο μέρος του δανείου ,με τον σύζυγο εγγυητή, όμως η ίδια έχει εισόδημα ,της καθορίστηκε μηνιαία δόση των 80 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 του Ν.3869/2010.

  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 
 Ιωάννα Μελάκη

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Ρύθμιση χρεών για τρίτεκνη οικογένεια Χανιωτών"


ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 26-03-2015


  Ουσίας ,υπήρξε η Προσωρινή  Διαταγή, του Ειρηνοδικείου Χανίων, για οικογένεια τριτέκνων δανειοληπτών,  από τα Χανιά, όπου διασώθηκαν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία και ρύθμισε  και το χρέος της, προς τους πιστωτές της, σύμφωνα  με την οικονομική της δυνατότητα.

 Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή την στήριξη , συμβουλευτική καικαθοδήγηση ένταξης ,στον 3869/2010, την  υπερχρεωμένη οικογένεια ,πρόκειται ,για τον σύζυγο, ηλικίας  69 ετών συνταξιούχο, η δε σύζυγος ηλικίας 66 ετών, εργαζόμενη οικιακά, έχουν τρία παιδιά οι δυό τους, ανήλικα.
Ο σύζυγος, είναι χρεωμένος είτε ως οφειλέτης είτε ως εγγυητής,  σε δύο Τράπεζες, το χρέος  ανέρχεται στο ποσό των 24.856 ευρώ, η δε σύζυγος στο ποσό των 13.289 ευρώ, σε δύο τράπεζες (οφειλέτης-εγγυητής) Συνολικά χρωστούν και οι δυο τους, το ποσό των 38.145 ευρώ.
 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση: ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
 Μηνιαίο  εισόδημα που διαθέτει η οικογένεια είναι :738,49 ευρώ από σύνταξη του ίδιου
 Το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης της οικογένειας  , 700  ευρώ 

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν είναι: 

 Ο σύζυγος , κανένα περιουσιακό στοιχείο.

Η σύζυγος α) κατοικία 88,32  τ.μ  κυριότητας 100% β)κατοικία α ορόφου 64,96 τ.μ κυριότητας 100%
 β) οικόπεδο 253,35 τ.μ


Το Ειρηνοδικείο Χανίων ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι και οι δύο σύζυγοι,  πληρούν  τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα,στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν  ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους  , τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2)Απαγορεύει , στους πιστωτές , μέχρι το έτος 2017 , την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου εναντίον τους
3)Απαγορεύει , τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας των μέχρι 8-03-2017
4)Ρυθμίζει, τις μηνιαίες χρηματικές καταβολές  προς όλους τους πιστωτές,   των 30 ευρώ συμμέτρως διανεμόμενο.
5)Επιτρέπει, στους αιτούντες χωρίς να τους υποχρεώνει, να μην καταβάλλουν προς τους πιστωτές την μηνιαία καταβολή δόσης, για τρεις αποκλειστικά μήνες του έτους (Πάσχα,Χριστούγεννα, Αύγουστο)
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,   η απόφαση αυτή θεωρείται, μία απόφαση  διάσωσης των περιουσιακών στοιχείων, εξάλειψης ανασφάλειας και φόβου , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την αγχωτική περίοδο που περνούν οι δανειολήπτες, βιώνοντας την πρωτοφανή ύφεση , δέχτηκε την αίτηση  των δανειοληπτών ,χορηγώντας Προσωρινή Διαταγή , καθότι με την Προσωρινή Διαταγή , σώζεται το σύνολο της  περιουσίας της, από τα καταδιωκτικά μέτρα των  Τραπεζών και ορίζει,μηνιαία καταβολή , για όλους τους πιστωτές , 30 ευρώ  από κοινού, για ένα χρέος  των 38.145 . ευρώ.

  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 
 Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Μηδενικές καταβολές" για άνεργη πολύτεκνη Χανιώτισσα"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 24-03-2015


 Άνεργη δανειολήπτρια , πρώην έμπορος, ηλικίας 37 ετών,  πολύτεκνη μητέρα,  έσωσε το σπίτι  της αλλά  και  όλη  της  την περιουσία, με Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χανίων, μέχρι το έτος 2016.Η εν λόγω καταναλώτρια ,είναι χρεωμένη  σε τέσσερις  Τράπεζα, με   συνολικό ποσό χρέωσης 60.518,72 ευρώ.

 Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή την στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση ένταξης ,στον 3869/2010, την  υπερχρεωμένη καταναλώτρια ,πρόκειται ,για δανειολήπτρια  άνεργη ηληκίας 37 ετών , ευρισκόμενη σε διάσταση με τον σύζυγό της, μητέρα τεσσάρων ανηλίκων τέκνων.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
  Εισόδημα που διαθέτει:  δεν διαθέτει κανένα εισόδημα ,
 Το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης της , το κόστος της διαβίωσης το έχουν αναλάβει ο πατέρας και τα ααδέλφια της.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει είναι: 
α) κατοικία 105 τ.μ  κυριότητας 100%
β)Οικόπεδο 1325,σε ποσοστό  συν69,8%
γ Ι.Χ επιβατικό. .

Το Ειρηνοδικείο Χανίων ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η καταναλώτρια  δανειολήπτρια,  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της , της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται  το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2)Απαγορεύει , στους πιστωτές , μέχρι το έτος 2016 , την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου εναντίον της.
2)Απαγορεύει , τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της
3Ορίζει,   μηδενικές καταβολές προς όλους τους πιστωτές
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,   η απόφαση αυτή θεωρείται, μία απόφαση  διάσωσης των περιουσιακών στοιχείων, εξάλειψης ανασφάλειας και φόβου , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την αγχωτική περίοδο που περνούν οι δανειολήπτες, βιώνοντας την πρωτοφανή ύφεση , δέχτηκε την αίτηση  της δανειολήπτριας (πρώην εμπόρου) ,χορηγώντας Προσωρινή Διαταγή , καθότι με την Προσωρινή Διαταγή , σώζεται το σύνολο της  περιουσίας της, από τα καταδιωκτικά μέτρα των  Τραπεζών και ορίζει "μηδενικές καταβολές", για όλους τους πιστωτές , για ένα χρέος 60.518,72 ευρώ.

  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 
 Ιωάννα Μελάκη

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Οδηγίες, προς τους καταναλωτές, για ασφαλείς Πασχαλινές αγορές

 Καταναλωτές, Και σαυτές τις γιορτές, (Πάσχα) αγοράζουμε τοπικά προιόντα , αγοράζουμε Ελληνικά προιόντα !!! Κανένα ευρώ , σε ξένα συμφέροντα!!!

Η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  αφού ευχηθεί , σε όλους τους Καταναλωτές
για ένα Πάσχα χαρούμενο  και για μια Ελπιδοφόρο Ανάσταση,  συνεχίζει να  στέκεται δίπλα στον καταναλωτή, δίνοντας τις συμβουλές της , εφιστώντας  την προσοχή των, προκειμένου οι καταναλωτές  να αγοράσουν ασφαλή, ποιοτικά προϊόντα, τοπικά προϊόντα, Ελληνικά προϊόντα, αλλά και να τους  προφυλάξει από πρακτικές αισχροκέρδειας, παραπλάνησης και ακρίβειας....καθώς οι κερδοσκόποι και οι καιροσκόποι αυτές τις ημέρες εκμεταλλεύονται, που η κίνηση  στην αγορά είναι μεγαλύτερη.

Για την αγορά κρεάτων προσέχουμε,
1.- Εάν προτιμήσουμε να αγοράσουμε αμνοερίφια ,θα πρέπει να προσέξουμε εάν είναι εγχώριας παραγωγής ή Χώρας Ε.Ε, θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας η οποία να έχει χρώμα «τυρκουάζ» (λαμπρό κυανό), το σχήμα της να είναι ωοειδές ή στρογγυλό. να φέρουν τη σφραγίδα της κατηγορίας του σφάγιου (αμνός ή ερίφιον) καθώς και τη σφραγίδα προέλευσης, δηλαδή στη προκειμένη περίπτωση «ΕΛΛΑΣ» σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου.
2.- Εάν προτιμήσουμε να αγοράσουμε αμνοερίφια εισαγωγής από τρίτες χώρες, ελληνικής ή όχι σφαγής, θα πρέπει να προσέξουμε να φέρουν υποχρεωτικά όλες τις σφραγίδες σε χρώμα «καστανό» (δηλαδή τη σφραγίδα καταλληλότητας -ωοειδής ή στρογγυλή- και τη σφραγίδα προέλευσης της τρίτης χώρας, σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου).
3.-Τα σπλάγχνα, το συκώτι, οι πνεύμονες, η καρδιά, οι νεφροί δεν πρέπει να φέρουν οζίδια και κύστες. Τα «έντερα» δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν τόσο μεταβολή του χρωματισμού τους, αλλά ούτε και να είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον, στις σκόνες και τα έντομα
Τα παραπάνω αναφερόμενα παραπροϊόντα , κυκλοφορούν στην αγορά και σε κατεψυγμένη μορφή,(όπως κατεψυγμένη συκωταριά, έντερα κ.λ.π.) εδώ προσέχουμε την ημερομηνία κατάψυξης και λήξης του προϊόντος
4.-Αγοράζουμε από καταστήματα που μας διασφαλίζουν την ασφάλεια και τις συνθήκες υγιεινής των κρεάτων που προτιθέμεθα να αγοράσουμε, δεν αγοράζουμε σφάγια από πλανόδιους, ούτε από κάποιους παραγωγούς που δεν γνωρίζουμε που τα σφάγια σφάχτηκαν.Σημαντικότατο είναι να
 
Για τα γαλακτοκομικά

1.- Προσέχουμε όταν αγοράζουμε τυριά, που να έχουν το σήμα καταλληλότητας (οβάλ σφραγίδα) ,με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης πάνω στη συσκευασία εκτός των άλλων στοιχείων (π.χ. συστατικά) θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης τους.
2.-Δεν αγοράζουμε τυριά από παραγωγούς που τα παράγουν στο σπίτι τους, γιατί δεν γνωρίζουμε εάν τηρήθηκαν οι υγειονομικές συνθήκες παραγωγής τους. Δεν αγοράζουμε τυροκομικά προϊόντα από πλανόδιους, ούτε από υπαίθριους πωλητές που τα έχουν εκτεθειμένα εκτός ψυκτικού θαλάμου (ψυγείο) στον ήλιο και στην σκόνη.

Για τα αβγά

Στα εμπορικά καταστήματα, τα αυγά υποχρεωτικά διατίθενται συσκευασμένα. Επί της συσκευασίας θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου, η κατηγορία ποιότητας και βάρους τους και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (28 ημέρες μετά την ημερομηνία ωοτοκίας).
Όλα τα αβγά θα πρέπει να φέρουν στο κέλυφος με καθαρά γράμματα τον διακριτικό αριθμό του παραγωγού και τα αρχικά της χώρας προέλευσης που για τη χώρα μας είναι το GR.
Για τα Σοκολατοειδή Τρόφιμα
Όλα τα σοκολατένια των ημερών, κυρίως κατασκευές από αυγά, ζωάκια κ.λ.π, που προσφέρονται κυρίως στα παιδιά, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή , στην υποχρεωτική αναγραφή της σύνθεσης π.χ (σοκολάτα γάλακτος, υγείας κ.λπ.) και στην ημερομηνία ανάλωσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί κανόνες υγιεινής ως προς τη συντήρηση, και εδώ οι αγορές μας θα πρέπει να γίνονται από σταθερά και επώνυμα καταστήματα πώλησης τροφίμων.
Λαχανικά
Πρέπον είναι , να επισκεφθούμε την Λαϊκή Αγορά ,που λειτουργεί στην πόλη μας και φρέσκα προϊόντα θα αγοράσουμε και χαμηλότερες τιμές θα πετύχουμε , αλλά και το βασικότερο θα προσφέρουμε Οικονομική ανάσα στους παραγωγούς μας, οι οποίοι περνούν την βαθύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών.Μπορούμε ακόμα να  κάνουμε τις αγορές μας από τα συνοικιακά Οπωροπωλεία της πόλης μας, στηρίζοντας τους δικούς μας ανθρώπους, την δική μας τοπική οικονομία, επιστρέφοντας τα χρήματα στο δικό μας πορτοφόλι, διότι στο κύκλο της τοπικής οικονομίας το χρήμα κάνει την ανακύκλωση του.

Τέλος, για διευκόλυνση των καταναλωτών, μέλη της Ε.Π.Κ. Κρήτης, θα βρίσκονται τις ημέρες της Μεγαλοβδομαδας, σε παραγωγικά κέντρα οπωρολαχανικών, τυροκομικών προϊόντων , στα πολυκαταστήματα, στην αγορά, μη διστάσετε να απευθυνθείτε και να ζητήσετε, ενημέρωση και συνδρομή. Για καταγγελίες και παράπονα στο Γραφείο Προστασίας του Καταναλωτή της Ε.Π.Κ. Κρήτης και στα τηλέφωνα 282109266 και 2821092306 και 2842020140
                    Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                         Ιωάννα  Μελάκη

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Οι Τράπεζες υποχώρησαν μπροστά στον "γολγοθά" άνεργης μητέρας"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 20-03-2015 


Ειρ.Χανίων :υπαρ.90/2015 

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με την υπ.αρ. 90/2015 απόφασή του, ¨επικύρωσε " στην υπό κρίση αίτηση, σχέδιο διευθέτησης των οφειλών  άνεργης δανειολήπτριας ,όπως  αυτό υποβλήθηκε από την ίδια , με εισόδημα  κάτω από τα όρια της φτώχειας "μηδενικό"   . Η υπόθεση αφορά άνεργη δανειολήπτρια, διαζευγμένη, ηλικίας 65 ετών,  μητέρα, ενός τέκνου με αναπηρία 67%, η   οποία είχε οφειλές σε τέσσερις Τράπεζες, συνολικού ποσού χρέωσης 64.686,52 ευρώ .

Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχει στην κυριότητα της είναι:
α) Μία (1) οικία διώροφη  (προκάτ )συνολικής επιφάνειας 122 τ.μ  σε γήπεδο 2.450 τ.μ  Ένα (1) Ι.Χ .επιβατικό αυτοκίνητο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  της οποίας η εν λόγω δανειολήπτρια είναι μέλος της, και η οποία ΄Ενωση ,ανέλαβε τον εξωδικαστικό συμβιβασμό  με τις Τράπεζες .ως εξουσιοδοτημένος Φορέας μεσολάβησης σύμφωνα με το ν.3869/2010 το δικαστήριο των Χανίων , δεν προχώρησε σε ρύθμιση των οφειλών της δανειολήπτριας,  καθώς υπήρξε αποδοχή του σχεδίου από τις τρεις πιστώτριες Τράπεζες , ως αυτό  είχε κατατεθεί,  με την υποβληθείσα αίτηση.
Το Δικαστήριο των Χανίων,επικύρωσε το σχέδιο, όπως αυτό  είχε  με την αίτηση της δανειολήπτριας, πού σύμφωνα με τον ν.3869/2010, αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού και απεφάνθη ότι η υπό κρίση αίτηση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές θεωρείται ανακληθείσα
Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται  η πρέπουσα διαχείριση εκ μέρους των Τραπεζών, και την χαιρετίζει, ακόμα θεωρείται νικηφόρα διαμεσολάβηση για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και ευχής έργο θα ήταν , να αποφεύγεται η δικαστική οδός για ρύθμιση των χρεών των δανειοληπτών προς όφελος αμφοτέρων των μερών.

 Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος  ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 εργάσιμες ημέρες

     Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

          Ιωάννα  Μελάκη


Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

ΧΑΝΙΑ-ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ-ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ


  • Ο κ. Γιάννη Κυριακόπουλος (Δικηγόρος-Οικονομολόγος) εκπρόσωπος της KYROS LAW OFFICES θα είναι προσκεκλημένος ως Κεντρικός Ομιλητής της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με θέμα τους τρόπους νομικής προστασίας γιά τους Δανειολήπτες σε Ελβετικό Φράγκο.
Επίσης στο τέλος της εκδήλωσης, θα υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης, εφ'οσον υπάρχει χρόνος, και των υπόλοιπων υποθέσεων των Γραφείων της KYROS LAW OFFICES (Μέτοχοι PROBANK, METOXOI KYΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ, ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΑΕΚ, PERPETUAL ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ κλπ).
Επίσης συμμετέχουν
  • Ο κ.Αρετάκης Ι  Ευγένιος. ,Δικηγόρος στον Αρειο Πάγο BA-LAW Aristotelian University of Thessaloniki LLM Banking and Finance Law University of London (QM)

  •  Η κα.Δαριβιανάκη Μαρία δικηγόρος στο Ηράκλειο Την συζήτηση θα συντονίζει ο Αντιπρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης κ.Γιώργος Παπαλάς 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη 
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Συν.Π.Ε.
Ελ. Βενιζέλου 28-32
73132 Χανιά
Τηλ.: 2821025500
Fax:  2821025591, 2821059584
Ε-mail: info@chaniabank.gr

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Ποια λύση θα δοθεί στα δάνεια με ελβετικό φράγκο


Εγκλωβισμένοι χιλιάδες δανειολήπτες. Τι μελετούν κυβέρνηση και τράπεζες. 
Θηλιά για 70.000 δανειολήπτες αποτελούν, πλέον, τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Τα εν λόγω δάνεια έγιναν της μόδας την περίοδο 2006 - 2008 όταν αποτελούσαν εναλλακτική επιλογή για όσους ήθελαν να χρηματοδοτήσουν την αγορά κατοικίας, λόγω των χαμηλότερων έως και 50% επιτοκίων τους σε σχέση με τα αντίστοιχα σε ευρώ.

Οι δανειολήπτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι και ανήμποροι να αποπληρώσουν τις δόσεις των δανείων τους.
Όλα ξεκίνησαν όταν οι τράπεζες λίγο πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης -μεταξύ 2006 και 2009 προώθησαν στο ευρύ καταναλωτικό κοινό στεγαστικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα, με δέλεαρ το πολύ χαμηλό επιτόκιο τους, χωρίς να ελέγξουν την καταλληλότητα του προτεινόμενου τραπεζικού προϊόντος για τους υποψήφιους δανειολήπτες.

Επίσης, τα τραπεζικά ιδρύματα δεν ενημέρωσαν τους καταναλωτές για τους κινδύνους που διέτρεχαν από μια απότομη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ ευρώ και ελβετικού φράγκου.
Το αποτέλεσμα είναι οι χιλιάδες δανειολήπτες που έλαβαν στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο έχουν πλέον περιέλθει εξαιτίας της κατάρρευσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ με το ελβετικό φράγκο, σε μία εξαιρετικά δεινή οικονομικά θέση.

Για παραπλάνηση 70.000 δανειοληπτών, που είχαν δανειστεί ευρώ για στεγαστικό δάνειο, κάνει λόγο η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, κ. Ιωάννα Μελάκη και προσθέτει ότι «οι Τράπεζες με μειωμένη πληροφόρηση τους το μετέτρεψαν σε Ελβετικό φράγκο, χωρίς να ενημερώσουν τους δανειολήπτες για τους συναλλαγματικούς κινδύνους .
Έτσι, δανειολήπτης που δανείστηκε 1000.000 ευρώ το έτος 2009 όχι μόνο σήμερα δεν έχει αφαιρεθεί ποσό από το κεφάλαιο του αλλά καλείται να πληρώσει 110.000 με 120.000». Να σημειωθεί ότι η κ. Μελάκη θα διοργανώσει ημερίδα στις 18 Μαρτίου στα Χανιά με θέμα «Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο» σε μια προσπάθεια να ενημερωθούν οι δανειολήπτες.

Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών καταγράφει ζημιές. Η υποχώρηση του ευρώ σε σχέση με το φράγκο έχει ξεκινήσει από το 2008. Οι περισσότερες χορηγήσεις της κατηγορίας έχουν γίνει με ισοτιμία μεταξύ 1,50 και 1,65, δηλαδή με το ευρώ υψηλότερα ως και 65% από τα τρέχοντα επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που τα τελευταία επτά χρόνια πληρώνει κανονικά το δάνειό του μπορεί σήμερα να χρωστά περισσότερα ευρώ από αυτά που είχε αρχικώς δανειστεί.
Σήμερα το ευρώ βρίσκεται στο 1,0649 με το ελβετικό φράγκο.

Η κυβέρνηση βρισκόμενη μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο ψάχνει να βρει λύσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προκειμένου να ελαφρυνθούν οι δανειοληπτών που έχουν συνάψει τέτοιου είδους δάνεια.
Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες επεξεργάζονται εναλλακτικά σχέδια για την ανακούφιση των πληγέντων από την ανατίμηση του ελβετικού φράγκου των δανειοληπτών.  Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν ξεκινήσει την αποστολή επιστολών στους πελάτες τους που έχουν οφειλές σε φράγκο.

Οι τράπεζες επιχειρούν να προκαταλάβουν τη ζημία των πελατών τους, με μείωση της μηνιαίας δόσης, που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 10% τουλάχιστον, σε σχέση με αυτό που πλήρωναν οι δανειολήπτες πριν από το ξεκλείδωμα της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου σε σχέση με το ευρώ.πηγή : financialbox

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

To ...come back των εισπρακτικών εταιρειών


Σπάνε τα τηλέφωνα και τα ..νεύρα των οφειλετών.  
Το κίνημα «Δεν πληρώνω» έκανε την εμφάνισή του και στις τράπεζες. Οι δανειολήπτες εμφανίζονται απρόθυμοι να πληρώσουν τις δόσεις των στεγαστικών τους δανείων ή να προχωρήσουν σε ρύθμιση τους.
Υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος μιλώντας στο financialbox αναφέρει ότι η νέα ρύθμιση που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για τα τραπεζικά δάνεια έχει οδηγήσει σε στάση πληρωμών χιλιάδες δανειολήπτες, μεταξύ των οποίων και νοικοκυριών που έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Την ίδια στιγμή η ζήτηση για τακτοποίηση χρεών που είχε αυξηθεί το τελευταίο δίμηνο της περυσινής χρονιάς έχει πλέον «παγώσει».

Τα νέα κόκκινα δάνεια, τα οποία υπολογίζονται στο 1,5 δισ. ευρώ, δεν προήλθαν από άμεση παύση της πληρωμής της δόσης ενός δανείου, αλλά από την απροθυμία και σε ορισμένες περιπτώσεις άρνηση των δανειοληπτών να προχωρήσουν στη ρύθμιση του δανείου τους. Κι αυτό εξαιτίας της αναμονής ευνοϊκότερων ρυθμίσεων όπως αυτές περιγράφηκαν στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμάται ότι επισφάλειες ύψους 1 δισ. ευρώ (σ.σ. από το σύνολο του 1,5 δισ. ευρώ νέων κόκκινων δανείων) προέκυψαν ακριβώς από το πάγωμα των ρυθμίσεων.
Το ίδιο στέλεχος αναφέρει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η τράπεζα έχει προσλάβει εποχικό προσωπικά να ….κυνηγά τους δανειολήπτες προκειμένου να αποπληρώσουν τις δόσεις των δανείων τους.

Είναι γεγονός ότι οι εισπρακτικές εταιρίες έχουν γίνει εφιάλτης για εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που δέχονται αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις, προκειμένου να «ενημερωθούν» ότι καθυστέρησαν τη δόση του δανείου.
Το εν λόγω φαινόμενο έχει ξεφύγει από το πλαίσιο της ενημέρωσης, όπως το ορίζει ο νόμος και έχει μετατραπεί σε καθημερινό εφιάλτη.

Μάλιστα ο δανειολήπτης μπορεί να δεχθεί τηλεφωνικές κλήσεις από δύο ή και τρεις διαφορετικές εταιρείες, για το ίδιο δάνειο. Και αυτό επειδή οι τράπεζες συνεργάζονται για την είσπραξη των οφειλών με περισσότερες από μία εταιρείες.

Η πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης κ. Ιωάννα Μελάκη μιλώντας στο financialbox αναφέρει ότι αρκετές φορές οι εισπρακτικές εταιρίες προχωρούν σε άσκηση σωματικής βίας, ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης του επαγγέλματος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής του οφειλέτη ή των οικείων του ή σε προσβλητική συμπεριφορά ή η χρήση προσβλητικών εκφράσεων εναντίον του οφειλέτη ή των οικείων του.

Επισημαίνεται ακόμη, συνεχίζει, ότι πριν από κάθε ενέργεια ενημέρωσης, απαιτείται η, από τον δανειστή προς τον οφειλέτη, επιβεβαίωση των οφειλών του με κάθε διαθέσιμο τρόπο και η ταυτοποίηση του οφειλέτη, καθώς και η ενημέρωσή του για τη διαβίβαση των δεδομένων του στην εταιρεία.

Επίσης, η κ. Μελάκη σημειώνει ότι η επικοινωνία της Εταιρείας Ενημέρωσης με τον οφειλέτη πρέπει να γίνεται, εντός ευλόγου χρόνου και η συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της μιας ανά δεύτερη ημέρα, ενώ προσδιορίζεται συγκεκριμένο ωράριο για την επικοινωνία με τον οφειλέτη (9.00 με 20.00) που περιορίζεται στις εργάσιμες μόνο μέρες. Η τηλεφωνική επικοινωνία στον χώρο εργασίας του οφειλέτη γίνεται, μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας από τον τελευταίο.

Πηγή :financialbox

Ε.Π.Κ.Κρήτης:" Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος ,συμμετοχής δανειοληπτών σε Αγωγές σε Ελβετικό Φράγκο"


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 16-03-2015
Ε.Π.Κ.Κρήτης: Τρεις είναι οι επιλογές του δανειολήπτη σε Ελβετικό Φράγκο
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει τους Δανειολήπτες Ελβετικού Φράγκου ότι , η προθεσμία επικοινωνίας προς αυτήν παρατείνεται μέχρι  την  1 Απριλίου  2015, για αίτηση συμμετοχής στην Συλλογική Αγωγή ΄,μέσα από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καθώς θα υπάρξει μία εκδήλωση- ενημέρωση στις 28-03-2015 στα Χανιά ,υπό την αιγίδα της ΄Ενωσης, προς  ουσιαστική ενημέρωση.

Για ενημέρωση, και συμμετοχή στην Συλλογική Αγωγή, κάθε υπερχρεωμένος σε Ελβετικό Φράγκο, αλλά και γενικά, σε συμβουλευτική και καθοδήγηση ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140.

  Η  Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα  Μελάκη

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Καταναλωτές της Ελλάδος, της Οικονομικής ύφεσης και της κρίσης περιφρουρείστε τα δικαιώματά σας"


 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  13-03-2015

Με την ευκαιρία της 15ης Μαρτίου, Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης απευθυνόμενη  προς όλους τους Έλληνες καταναλωτές, τους καλεί σε ένα  αγώνα συνεχή, περιφρούρησης δικαιωμάτων τους, που συνεχώς απειλούνται , μειώνονται και καταπατούνται  οι καταναλωτές ,καλούνται  να αντισταθούν πλέον με ομαδικότητα και σχεδιασμό.
  Τους  καλεί, να δώσουν  τους αγώνες αντίστασης ,για  την μη υποβάθμιση των προϊόντων διατροφής τους,  για τον κίνδυνο υπόσκαψης της υγείας τους, για την μείωση της αγοραστικής τους δύναμης ,  για τις πιέσεις  φόβων και εκβιασμών που συνεχώς  υποσκάπτουν την ψυχική και πνευματική τους ισοροπία. Εκατοντάδες σήμερα οι Έλληνες καταναλωτές, για 6η συνεχή χρονιά κρίσης,  απέχουν από την αγορά βασικών βιοτικών αγαθών, βρίσκονται σε ουρές κοινωνικών συσσιτίων, άστεγοι,  αλλά και χιλιάδες ζουν, κάτω από τον φόβο και τον κίνδυνο  να χάσουν το σπίτι τους.
  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης μαζί με τις άλλες Ενώσεις Καταναλωτών ,ανά την  Ελλάδα ,βρέθηκαν παρούσες στην παρούσα οικονομική κρίση, υπερβάλλοντας των δυνατοτήτων τους ,στηρίζοντας τους φτωχοποιημένους Ελληνες  καταναλωτές, με όλα τα νόμιμα μέσα, που έχουν στην διάθεση τους για  να ισορροπήσουν ως άνθρωποι.
  Σημαντικό, είναι το έργο των Ενώσεων Καταναλωτών, στην Ελλάδα της κρίσης, που μέσα από τον εθελοντισμό των μελών και στελεχών τους , στάθηκαν δίπλα σε υπερχρεωμένους καταναλωτές, να μη χάσουν το σπίτι τους , βασικά να μη χάσουν τον ευαυτό τους.
  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, κρούει τον Κώδωνα  του Κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποιησης πολλών οικονομικά αδυνάτων καταναλωτών και συστήνει την προσοχή  σε όλους τους λέγοντας τους, ότι οφείλουν να είναι παρόντες, μέσα από τις Οργανώσεις των Καταναλωτών ,περιφρουρώντας αλλά και διεκδικώντας τα δικαιώματα τους  "ως καταναλωτές", διότι οι καταναλωτές είναι ο τρίτος πυλώνας της αγοράς, χωρίς καταναλωτές , η με μειωμένους καταναλωτές, δεν θα υπάρχουν ούτε κανόνες , ούτε υγιής ανταγωνισμός.Θα επικρατούν οι κανόνες των ισχυρών  θα είναι αγορά της ζούγκλας.

 Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα ΜελάκηΠέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης:"Ηρακλειώτισα " κούρεψε" το χρέος των 225.737,68 ευρώ, κατά 75%" ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  12-03-2015

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, με την υπ.αρ.156/2015 απόφασή του, όρισε "διάσωση όλων των περιουσιακών στοιχείων, και  κούρεμα του χρέους των 225.737,68 ευρώ΄, κατά 75%", για δανειολήπτρια, συνταξιούχο του δημοσίου, ευρισκόμενη΄σήμερα σε κατάσταση χηρείας, με εισόδημα  από την σύνταξή της ,μηνιαίου ποσού 1067,98  συν 88 ευρώ , από αγροτικά εισοδήματα (ελαιόλαδο)  Η υπόθεση αφορά  πρώην δημόσιο υπάλληλο,ευρισκόμενη σε κατάσταση χηρείας , ηλικίας 66 ετών, μητέρα δύο ενηλίκων τέκων, η  οποία είχε οφειλές σε δύο Τράπεζες,  είτε ως οφειλέτης είτε ως εγγυήτρια , συνολικού ποσού 225.737,68 ευρώ
  Περιουσιακά στοιχεία που  έχει στην κυριότητα της είναι:
α) Μία (1) οικία μεζονέττα) συνολικής επιφάνειας 87,39τ.μ
 β) Ένα (1) οικόπεδο συνολικής 'εκτασης
2.945,26 τ.μ
γ) 1/2 ισόγεια κατοικία  δ)Τρία αγροτεμάχια με ελιές
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, το δικαστήριο έκρινε ότι  η ανωτερω, πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης της στις διατάξεις του  Ν. 3869/2010 ("Νόμος Κατσέλη") αποφασίζοντας τα εξής, παρά τις ενστάσεις των πιστωτριών Τραπεζών περί αοριστίας,ανειλικρίνειας  κ.λ.π Ιδιαίτερη αναφορά δόθηκε για   το εφάπαξ που εισέπραξε η καταναλώτρια από το Ασφαλιστικό της Ταμείο , του ποσού των 37.824,60 που δαπανήθηκε
Παρά ταύτα το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου ,
α) Εξαιρεί από την  εκποίηση την κύρια κατοικία της δανειολήπτριας
β) Ρυθμίζει, τα χρέη της αιτούσας με τον ορισμό,  μηνιαίας δόσης 500 ευρώ για μία πενταετία
  γ) Χορηγεί, στην αιτούσα πενταετή (5) περίοδο χάριτος, για καταβολή δόσης για την διάσωση της κύριας κατοικίας
δ) "Κουρεύει" ,το χρέος των 225.737, 68 κατά 75%
ε)Σώζει ,την κατοικία της δανειολήπτριας , επιβάλλοντας  στην καταβολή του ποσού του 80% της εμπορικής αξίας της κατοικίας ,ήτοι του ποσού των  56.705 ευρώ , σε μηνιαίες δόσεις συμμέτρως διανεμόμενο προς  στις πιστώτριες Τράπεζες.
 Επί του ιστορικού,ως  Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, συγχαίρουμε τους δικαστές του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου,  διότι η αίτηση είχει κατατεθεί και από τον αποθανώντα σύζυγο, έγινε διακοπή της  δίκης και επανάληψη από τους κληρονόμους ,όπως προβλέπεται από το άρθρο 286 παρ α Κοδ Πολ.Δικονομίας
 Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος  ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 εργάσιμες ημέρες

     Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

          Ιωάννα  Μελάκη

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Ειρ. Χανίων 43/2015: μηδενικές καταβολές για επαγγελματία με δάνεια 68.000 ευρώ
Το Ειρηνοδικείο Χανίων με την απόφασή του, όρισε "μηδενικές καταβολές", για επαγγελματία οδηγό, με εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας
10/03/2015 16:16
Το Ειρηνοδικείο Χανίων με την υπ.αρ. 43/2015 απόφασή του, όρισε "μηδενικές καταβολές", για επαγγελματία οδηγό, με εισόδημα  κάτω από τα όρια της φτώχειας - 285 ευρώ, μηνιαίως - ,εργαζόμενο με ημιαπασχόληση σε ιδιωτική εταιρεία.  Η υπόθεση αφορά ιδιωτικό υπάλληλο,άγαμο, ηλικίας 47 ετών, ο  οποίος είχε οφειλές σε δύο Τράπεζες, συνολικού ποσού 67.972,92 ευρώ.

Ο ίδιος φιλοξενείται στην κατοικία της συνταξιούχου μητέρας του, όπως και η άνεργη αδελφή του, ενώ τα πςριουσιακά στοιχεία τα οποία έχει στην κυριότητα του είναι:
α) Μία (1) οικία (διαμέρισμα) συνολικής επιφάνειας 48,00 τ.μ στις Βρύσες Αποκορώνου β) Ένα (1) Ι.Χ .επιβατικό αυτοκίνητο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, το δικαστήριο έκρινε ότι  ο ανωτερω, πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης του  στις διατάξεις του  Ν. 3869/2010 ("Νόμος Κατσέλη") αποφασίζοντας τα εξής, παρά τις ενστάσεις των πιστωτριών Τραπεζών:

α) Ρυθμίζει, τα χρέη του αιτούντος με τον ορισμό, "μηδενικών καταβολών".
β) Εξαιρεί από τη εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος
γ) Χορηγεί στον αιτούντα πενταετή (5) περίοδο χάριτος
δ) Τέλος, επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση, μετά την πενταετία, να καταβάλει για την διάσωση της κατοικίας του συμμέτρως  διανεμόμενα  και προς τις δύο πιστώτριες Τράπεζες, μηνιαίες καταβολές 34,90 ευρώ, για τα επόμενα δέκα έτη, ήτοι συνολικά 120 δόσεις.

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης"Οι καταναλωτές της Κρήτης, καλωσορίζουμε την τοποθέτηση στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ως ΓενικόΓραμματέα Εμπορίου, τον Αντώνη Παπαδεράκη "

Δελτίο Τύπου 9-032015

Γενικός Γραμματέας Εμπορίου ο Χανιώτης Αντώνης Παπαδεράκης
Μετά την δημοσιοποίση της  τοποθέτησης  του Αντώνη Παπαδεράκη, στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου -Καταναλωτή  στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, η Πρόεδρος και το Δ.Σ της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,   εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:
Η  τοποθέτηση  του Αντώνη Παπαδεράκη, στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου -Καταναλωτή , ως Ένωση  Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  ,μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους, και την χαιρετίζουμε. Ο Αντώνης Παπαδεράκης , είναι γνώστης του εμπορίου και της αγοράς ,γνωστοί είναι οι αγώνες του ,από την θέση του προέδρου  της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Χανίων που υπηρέτησε για αρκετά χρόνια. Επειδή μέσα από τα καθήκοντα του , ως Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, είναι η εποπτεία εξασφάλισης κανόνων  λειτουργίας συνθηκών υγιούς  αγοράς και  ανταγωνισμού, προς όφελος  των καταναλωτών, δηλώνουμε ότι, θα σταθούμε συμπαραστάτες στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει

Τέλος απευθυνόμενη η Ένωση ,στον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου,για  τη  νέα θέση που καλείται να υπηρετήσει,  εύχεται: " κ.Παπαδεράκη, θερμά συγχαρητήρια ,  καλή θητεία ,με δύναμη,  πάντα άξιος  είμαστε μαζί σου για καλύτερη αγορά ,βοηθώντας σας ,να  να μπορούν σήμερα οι ΄φτωχοποιημένοι καταναλωτές να αγοράζουν ασφαλή προιόντα σε ικανοποιητικές τιμές". 

   Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
    Ιωάννα Μελάκη

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Άνεργος δανειολήπτης, δεν θα πληρώσει τίποτα, με Δικαστική Απόφαση"


ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  9-03-2015

Νέα απόφαση!!!  η υπ’ αρ. 904/2015 του Ειρηνοδικείου Χανίων.

"Μηδενικές καταβολές", για άνεργο Χανιώτη, έγγαμο , πατέρα ενός ανηλίκου θηλαίου τέκνου ,μέλος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με εισόδημα  κάτω από τα όρια της φτώχειας  ,διαβιούν και τα τρία μέλη της οικογένειας  ,από τον μισθό των 500 ευρώ ,της συζύγου. Η υπόθεση αφορά, άνεργο δανειολήπτη, ηλικίας 49 ετών, έγγαμο, άτεκνο ,πατέρα ενός τέκνου ,ο  οποίος έχει οφειλές σε μια Τράπεζα  αλλά σε πολλές δανειακές  συμβάσεις (στεγαστικά δάνεια) συνολικού ποσού χρέωσης  116.343,05 ευρώ, χρήματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά της κατοικίας του.Τα δάνεια αυτά του χορηγήθηκαν όταν εργαζόταν  ως οδηγός χρηματαποστολών με μισθό 922,36 ευρώ. Το έτος 2008 περιήλθε σε καθεστώς μόνιμης ανεργίας, χωρίς να λαμβάνει επίδομα ανεργίας
Ατομικό εισόδημα.Δεν έχει κανένα εισόδημα
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ, που έχει στην κυριότητα του  είναι:
α) οικία (διαμέρισμα) συνολικής επιφάνειας  96,18 τ.μ β)αποθήκη ίδιων τ.μ
γ) Ι.Χ .επιβατικό αυτοκίνητο
Σε ανακοίνωση, που εξέδωσε η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  αναφέρει ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. 904/2015 ,απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, σύμφωνα με την οποία,  το δικαστήριο έκρινε ότι  ο καταναλωτής ,πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης του  στις διατάξεις του ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη) αποφασίζοντας τα εξής ,παρά τις ενστάσεις της πιστώτριας Τράπεζας "περί απαραδέκτου"
α) ΡΥΘΜΊΖΕΙ , τα χρέη του αιτούντος  με τον ορισμό , "μηδενικών  καταβολών"
β) ΕΞΑΊΡΕΙ,  από τη εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος  συνολικής επιφάνειας γ)ΧΟΡΗΓΕΊ (περίοδο χάριτος) τετραετία
δ) ΕΠΙΒΆΛΛΕΙ , στον  αιτούντα την υποχρέωση, μετά την τετραετία ,να καταβάλει για την διάσωση της κατοικίας του ,μηνιαίες καταβολές  των 228,44 ευρώ ,επί δεκαοκτώ χρόνια (216  μήνες)
 Τέλος ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που χειρίστηκε την υπόθεση(εξωδικαστικά – δικαστικά)  για το μέλος της,  νοιώθει ικανοποιημένη με την απόφαση ορισμού "Μηδενικών  καταβολών " καθώς οικονομικά ,ο καταναλωτής βρίσκεται με εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας, καθώς υποχρεώνεται η τριμελής οικογένεια ,να επιβιώσει με τα 500 ευρώ, της  συζύγου, που εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, το οποίο όμως δεν επαρκεί για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών τους , και ιδιαίτερα της έφηβης κόρης, με αποτέλεσμα ο δανειολήπτης και η σύζυγός του , να εξαναγκάζονται να γίνονται δέκτες  βοήθειας της εκκλησίας και από τον πατέρα του.

 Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος  ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 εργάσιμες ημέρες

     Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

          Ιωάννα  Μελάκη

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Μηδενικές καταβολές" για επαγγελματία οδηγό με απόφαση Δικαστηρίου"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  6-03-2015

Νέα απόφαση!!!η υπ’ αρ. 43/2015 του Ειρηνοδικείου Χανίων.

"Μηδενικές καταβολές", για επαγγελματία οδηγό, μέλος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με εισόδημα  κάτω από τα όρια της φτώχειας (285 ευρώ, το μήνα ) από μισθό ,εργαζόμενος με τετράωρη απασχόληση σε Ιδιωτική Εταιρεία.  Η υπόθεση αφορά Ιδιωτικό υπάλληλο,άγαμο, άτεκνο ,ηλικίας 47 ετών ,ο  οποίοςέχει οφειλές σε δύο Τράπεζες,  αλλά σε πολλές δανειακές  συμβάσεις συνολικού ποσού χρέωσης  67.972,92 ευρώ.
 Το εισόδημα του είναι ο μηνιαίος μισθός του, από τετράωρη απασχόληση, που ανέρχεται στο ποσό των 285 ευρώ.Φιλοξενείται στην κατοικία της συνταξιούχου μητέρας του, όπως και η άνεργος αδελφή του.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ, που έχει στην κυριότητα του  είναι:
α) οικία (διαμέρισμα) συνολικής επιφάνειας 48,205 τ.μ στις Βρύσες Αποκορώνου
β) Ι.Χ .επιβατικό αυτοκίνητο
Σε ανακοίνωση, που εξέδωσε η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  αναφέρει ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. 43/2015 ,απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, σύμφωνα με την οποία:  το δικαστήριο έκρινε ότι  ο καταναλωτής ,πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης του  στις διατάξεις του ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη) αποφασίζοντας τα εξής παρά τις ενστάσεις των πιστωτριών Τραπεζών::
α) ΡΥΘΜΊΖΕΙ , τα χρέη του αιτούντος  με τον ορισμό , "μηδενικών  καταβολών"
β) ΕΞΑΊΡΕΙ,  από τη εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος  συνολικής επιφάνειας 48,205 τ.μ τ.μ που βρίσκεται  στην κτηματική περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας  Βρυσών Αποκορώνου
γ)ΧΟΡΗΓΕΊ (περίοδο χάριτος) πενταετία
δ) ΕΠΙΒΆΛΛΕΙ , στον  αιτούντα την υποχρέωση, μετά την πενταετία ,να καταβάλει για την διάσωση της κατοικίας του συμμέτρως  διανεμόμενα  και προς τις δύο πιστώτριες Τράπεζες , μηνιαίες καταβολές 34,90 ευρώ ,επί μία δεκαετία  (120 μήνες)
 Τέλος ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που χειρίστηκε την υπόθεση(εξωδικαστικά – δικαστικά)  για το μέλος της,  νοιώθει ικανοποιημένη με την απόφαση ορισμού "Μηδενικών  καταβολών " καθώς οικονομικά ,ο καταναλωτής βρίσκεται με εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας, εκφράζει «τη συγκίνηση της και την ευγνωμοσύνη της " ,για  την προσφορά της Ελληνικής δικαιοσύνης, στην κρίση που περνάνε τις μέρες μας ,οι καταναλωτές  της Φτώχειας και της ανέχειας.

 Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος  ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 εργάσιμες ημέρες

     Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

          Ιωάννα  Μελάκη

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
¨Πριν ξεκινήσουμε τις Συλλογικές Αγωγές των θιγμένων μελών μας (δανειολήπτες Ελβετικού Φράγκου) γνωστοποιούμε σε όλους , ότι περί τα τέλη του Μαρτίου στην έδρα της ΄Ενωσης (Χανιά) θα γίνει μία ενημερωτική εκδήλωση επί του θέματος, με ειδικούς επιστήμονες ούτος ώστε οι δανειολήπτες να ενημερωθούν ότι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή είτε Προσωπική ,είτε Συλλογική, ότι έχουν το δικαίωμα  επαναφοράς του δανείου τους στην αρχική ισοτιμία, και την απάλειψη των καταχρηστικών όρων, καθώς και αποζημίωση λόγω έλλειψης παροχή επαρκούς, ειδικής, πλήρους και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης, πριν τη σύναψη του δανείου.Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.2821092666, 2821092306 και 2842020140

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: ¨Συνταξιούχος του Ο.Γ.Α, έσωσε το σπίτι της, με Προσωρινή Διαταγή"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 4-03-2015


  Συνταξιούχος του Ο.Γ.Α, ηλικίας 71 ετών,  πολύτεκνη μητέρα, , έσωσε το σπίτι  της αλλά  και  όλη  της  την περιουσία, με Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Πύργου Ηρακλείου, μέχρι το έτος 2017.Η εν λόγω καταναλώτρια είναι χρεωμένη  σε μία Τράπεζα, με   συνολικό ποσό χρέωσης 58.595,82 ευρώ.

 Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή την στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση ένταξης ,στον 3869/2010, την  υπερχρεωμένη καταναλώτρια πρόκειται ,για δανειολήπτρια 71ετών ,μητέρα πέντε ενηλίκων ενηλίκων  τέκνων.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
  Εισόδημα που διαθέτει:  470,68 ευρώ από σύνταξη γήρατος , συν 33,33 ευρώ , από αγροτικό εισόδημα ,συνολικά έχει εισόδημα 470,68 ευρώ.
 Το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης της , ανέρχεται στο ποσό των 474,50 ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει είναι: 
α) κατοικία 60 τ.μ,
β)Οικόπεδο 70 τ.μ ,
γ)Οικόπεδο 174,16 τ.μ 
δ)  πλείστα αγροτεμάχια με ελιές 
ε) Ι.Χ επιβατικό. .

Το Ειρηνοδικείο Πύργου Ηρακλείου ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η καταναλώτρια  δανειολήπτρια,  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της , της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται  το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2)Απαγορεύει , στην πιστώτρια Τράπεζα, μέχρι το έτος 2017 , την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου εναντίον της.
2)Απαγορεύει , τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της
3)Ρυθμίζει,  τις μηνιαίες καταβολές των δόσεων,  υποχρεώνοντας την  αιτούσα, να καταβάλλει το ποσό των 40 ευρώ στην πιστώτρια Τράπεζα έως το έτος 2017, ημερομηνία εκδίκασης της κύριας αίτησης.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,   η απόφαση αυτή θεωρείται, μία απόφαση  διάσωσης των περιουσιακών στοιχείων, εξάλειψης ανασφάλειας και φόβου , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την αγχωτική περίοδο που περνούν οι δανειολήπτες, βιώνοντας την πρωτοφανή ύφεση , δέχτηκε την αίτηση ,χορηγώντας Προσωρινή Διαταγή , καθότι με την Προσωρινή Διαταγή , σώζεται το σύνολο της  περιουσίας της, από τα καταδιωκτικά μέτρα των  Τραπεζών και ορίζεται και μία ελάχιστη μηνιαία καταβολή δόσης των 40 Ευρώ, για ένα χρέος
58.595,82 ευρώ.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 
 Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Πρώην νοσοκομειακός υπάλληλος, έσωσε την περιουσία της, με Προσωρινή Διαταγή"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 3-03-2015


  Πολύτεκνη μητέρα, χήρα,  πρώην νοσοκομειακός υπάλληλος, σήμερα συνταξιούχος , με 67% αναπηρία , έσωσε  όλη της  την περιουσία, με Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χανίων, μέχρι το έτος 2021.Η εν λόγω καταναλώτρια είναι χρεωμένη    σε τέσσερις Τράπεζες, με   συνολικό ποσό χρέωσης 82.908,57 ευρώ.

 Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή την στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση ένταξης ,στον 3869/2010, την  υπερχρεωμένη καταναλώτρια πρόκειται ,για δανειολήπτρια 51 ετών , χήρα,  με 67% αναπηρία, μητέρα τεσσάρων ενηλίκων  τέκνων.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
  Εισόδημα που διαθέτει:  425 ευρώ από σύνταξη του δημοσίου, συν 510 ευρώ ,ως χήρα από την σύνταξη του αποθανόντος συζύγου της, συν 2,02 μηνιαίως , από αγροτικό εισόδημα
 Το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης της , ανέρχεται στο ποσό των 850   ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει είναι: Δεν διαθέτει κατοικία, αλλά πλείστα αγροτεμάχια .

Το Ειρηνοδικείο των  Χανίων ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η καταναλώτρια  δανειολήπτρια,  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της , της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται  το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2)Απαγορεύει , στους  πιστωτές, μέχρι τις 2 -04-2021, την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου εναντίον της.
2)Απαγορεύει , τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της
3)Ρυθμίζει,  τις μηνιαίες καταβολές των δόσεων, όλων των δανείων που αναγράφονται στην αίτηση υποχρεώνοντας την  αιτούσα, να καταβάλλει το ποσό των  250 ευρώ , συμμέτρως διανεμόμενο. 
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,   η απόφαση αυτή θεωρείται, μία απόφαση  διάσωσης των περιουσιακών στοιχείων,εξάλειψης ανασφάλειας και φόβου , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την αγχωτική περίοδο που περνούν οι δανειολήπτες, βιώνοντας την πρωτοφανή ύφεση , δέχτηκε την αίτηση ,χορηγώντας Προσωρινή Διαταγή , καθότι με την Προσωρινή Διαταγή , σώζεται το σύνολο της  περιουσίας της, από τα καταδιωκτικά μέτρα των  Τραπεζών.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 
 Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Δημοτικός υπάλληλος, διέσωσε όλη του την περιουσία με Προσωρινή Διαταγή

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 2-03-2015


  Δημοτικός υπάλληλος ,με καθεστώς σύμβασης αορίστου χρόνου, από  χωριό του Δήμου Σητείας, με  χρέος 310.551,58 ευρώ, χρεωμένος  σε τέσσερις Τράπεζες  "γλύτωσε " το σπίτι  του , αγροτεμάχια και αυτοκίνητο  , με  την  από 18-02-2015  Προσωρινή Διαταγή , που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Σητείας.

 Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή την στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση ένταξης ,στον 3869/2010, του υπερχρεωμένου καταναλωτή, πρόκειται ,για δανειολήπτη 51 ετών , ευρισκόμενο σε διάσταση με την σύζυγό του, είναι πατέρας τριών τέκνων.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
  Εισόδημα που διαθέτει: 1.680,32 από τον μισθό του υπαλλήλου συν 100 ευρώ, ετησίως, από αγροτικές μισθώσεις.
 Το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης του , ανέρχεται στο ποσό των  στο ποσό των 1.190  ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει είναι:  α)  κατοικία 120 τ.μ 100% κυριότητας του ίδιου
β)Αρκετά αγροτεμάχια με συνυδιοκτησία
γ)Ι.Χ αυτοκίνητο.

Το Ειρηνοδικείο  της Σητείας ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο καταναλωτής δανειολήπτης ,  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται  το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2)Απαγορεύει , στους  πιστωτές, μέχρι τις 12 -02-2016, την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου εναντίον του.
2)Απαγορεύει , τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας .
3)Ρυθμίζει,  τις μηνιαίες καταβολές των δόσεων, όλων των δανείων που αναγράφονται στην αίτηση υποχρεώνοντας τον αιτούντα να καταβάλλουν το ποσό των  1.130 ευρώ , συμμέτρως διανεμόμενο. 
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,   η απόφαση αυτή θεωρείται, μία απόφαση  διάσωσης των περιουσιακών στοιχείων,εξάλειψης ανασφάλειας και φόβου , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την αγχωτική περίοδο που περνούν οι δανειολήπτες, βιώνοντας την πρωτοφανή ύφεση , δέχτηκε την αίτηση χορηγώντας Προσωρινή Διαταγή  καθότι με την Προσωρινή Διαταγή , σώζεται το σύνολο της  περιουσίας του,από τα καταδιωκτικά μέτρα των Τραπεζών,
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 
 Ιωάννα Μελάκη