Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Παράταση των πλειστηριασμών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011

Παράταση των πλειστηριασμών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 προβλέπει ρύθμιση που περιλαμβάνεται στα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και ψηφίστηκε χθες σήμερα στη Βουλή.

Με το νέο νόμο διευκρινίζεται πλέον ρητά ότι η απαγόρευση αφορά την κύρια ή μοναδική κατοικία κάθε φυσικού προσώπου , συμπεριλαμβανομένων και των εμπόρων.

Συγκεκριμένα αναστέλλονται για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2011 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 οι πλειστηριασμοί για ποσά που δεν υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ από τράπεζες , εταιρείες παροχής πιστώσεων.

Η διάταξη προστατεύει όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (καταναλωτές, επιχειρήσεις κ.ά.).

Επιπλέον παρατείνεται για έξι μήνες, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, και η απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας ή μοναδικής κατοικίας όσον για περιπτώσεις προσώπων που θέλουν να υπαχθούν στη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων .

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ : " Καταγγελία για ύπαρξη παρανόμων κυκλωμάτων στήριξης δανειοληπτών "

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Τελευταία, έχουν φθάσει στα αυτιά και στα χέρια, της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ ), καταγγελίες δανειοληπτών, οι... οποίοι όχι μόνο αδυνατούν να πληρώσουν τα χρέη τους, αλλά παρά τις οδηγίες μας ,έχουν πέσει στα δίκτυα "επιτηδείων" στήριξης δανειοληπτών, οι οποίοι δρουν πανελλαδικά.Και ακριβολογούμε. Tα εν λόγω κυκλώματα , εμφανίζουν , στον πνιγμένο με χρέη καταναλωτή , σοβαροφάνεια, και επιδερμικά λειτουργούν νομότυπα, διαθέτοντας γραφεία και προσωπικό,που στην αρχή εμφανίζονται "ως ΄Αγγελλοι" προσπαθώντας να πείσουν τον δανειολήπτη για τις τάχα "δωρεάν " υπηρεσίες τους, ότι συμπάσχουν μαζί του , αλλά δυστυχώς "ο κρεμασμένος από το σκοινί πιάνεται" ,όχι μόνο στηρίζουν την αδυναμία των δανειοληπτών με τις υπηρεσίες τους, αλλά τους χώνουν όλο και ποιο βαθιά σε δανεισμό και σε οικονομικό αδιέξοδο.Οι άνθρωποι αυτοί, έχουν καλύψει τα ¨νότα τους", καθώς έχουν στα χέρια τους, ένα Πληρεξούσιο, από Συμβολαιογράφο,
"Οικονομικό φονιά" από συγκεκριμένο Συμβολαιογράφο, όπου εκεί ο δανειολήπτης υπογράφει εν αγνοία του, τον οικονομικό και υπαρξιακό του αφανισμό, βάσει των όρων του Πληρεξουσίου.
Συστήνουμε την προσοχή των καταναλωτών- δανειοληπτών να απέχουν , από τις "παγίδες των επιτηδείων" , να εμπιστεύονται τις Πιστοποιημένες Ενώσεις Καταναλωτών και να καταγγέλουν τυχόν διαπιστώσεις, είτε στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή , είτε στους τοπικούς δικηγορικούς
Συλλόγους, αλλά και στην Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, στα τηλέφωνα 2821092666 και
2821092306 .
Τέλος ,καλούμε όλους εκείνους που προσπαθούν να "χτίσουν παλάτια" , χωρίς καν ήθος, στην πλάτη των πολύπαθων καταναλωτών-δανειοληπτών , που βρίσκονται εκτός από οικονομική ανέχεια σε ψυχολογική ανεπάρκεια, ότι η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ), διαθέτει
στοιχεία της άκρης του νήματος, είναι σε έρευνα και όταν είναι έτοιμη , βάσει στοιχείων που διασταυρώνει, θα τους εμφανίσει στην δημοσιότητα και θα σταλεί ο σχετικός φάκελλος στον Εισαγγελέα, για περαιτέρω διερεύνηση της νομιμότητας.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας
Καταναλωτών Κρήτης (ΕΠΚΧΑΝ)
Ιωάννα Μελάκη
Αναρτήθηκε από tromaktiko στις 10:13 μ.μ.

Εφαρμογή 2 : Ρύθμιση οφειλών για την προστασία της κύριας κατοικίας (άρθρο 9 παρ.2 ν. 3869/2010) Προσδιορισμός και κατανομή μηνιαίας δόσης

Η παρούσα εφαρμογή υπολογίζει τη μηνιαία δόση που καταβάλει ο οφειλέτης για να εξαιρέσει απο τη ρευστοποίηση το ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του ή το μοναδικό ακίνητό του που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία. Στην περίπτωση αυτή ρυθμίζεται η ικανοποίηση του πιστωτή μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο 85% της συνολικής αξίας του ακινήτου. Η εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα, για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Στον οφειλέτη που θα υποβάλλει αίτηση για την προστασία της κύριας κατοικίας προτείνεται να συμπληρώσει πρώτα τον πίνακα της Εφαρμογής 2 και κατόπιν αυτόν της Εφαρμογής 1.
Ρύθμιση οφειλών για την προστασία της κύριας κατοικίας
(άρθρο 9 παρ.2 Ν.3869/2010)

Βήμα 1 : Υπολογισμός μηνιαίας δόσης
Υπολογισμός του ποσού που ο οφειλέτης οφείλει να εξοφλεί μηνιαίως σε σχέση με την εμπορική αξία της κατοικίας του.
A. Υπολογισμός του ποσού που ο οφειλέτης οφείλει να εξοφλεί μηνιαίως σε σχέση με την εμπορική αξία της κατοικίας του.
Συμπληρώστε τα πεδία
* Εμπορική Αξία Κατοικίας: €
* Ποσοστό αποπληρωμής: %
Ποσό Αποπληρωμής (κεφάλαιο): €
* Αριθμός μηνιαίων δόσεων:
* Ετήσιο Επιτόκιο Αναφοράς ΤΤΕ:
(π.χ. 4.5% = 4.5) %
Υπολογισμός Καθαρισμός
Μηνιαία Δόση Αποπληρωμής: 0,17 €
Εμπορική αξία κατοικίας: 30,00 €
Κεφαλαιο αποπληρωμής
(85% επί της εμπορικής αξίας του ακινήτου): 25,50 €
Αριθμός μηνιαίων Δόσεων: 208
Ετήσιο Επιτόκιο: 4,00 %
Συνολικό Ποσό (κεφαλαίου & τόκων) που
θα καταβληθεί στην διάρκεια της ρύθμισης: 35,39 €

Βήμα 2 : Kατανομή της μηνιαίας δόσης για την προστασία της κατοικίας
Για την κατανομή της μηνιαίας δόσης στους πιστωτές συμπληρώστε:

* Στη δεύτερη στήλη του παρακάτω πίνακα τα ονόματα των πιστωτών,
* στην τρίτη στήλη τα ποσά των απαιτήσεων που αντιστοιχούν σε κάθε πιστωτή (προηγούνται οι εξασφαλισμένες απαιτήσεις*),
* στην τέταρτη στήλη σημειώνεται αν υπάρχει εμπράγματη εξασφαλισμένη απαίτηση (ΝΑΙ ή ΟΧΙ).

Οι υπόλοιπες στήλες συμπληρώνονται αυτόματα. Στην τελευταία στήλη απεικονίζεται με έντονα στοιχεία η κατανομή της μηνιαίας καταβολής.
Διευκρίνιση: Σε περίπτωση που οι εξασφαλισμένες απαιτήσεις υπερβαίνουν το ποσό αποπληρωμής δεν χρειαζεται να συμπληρωθούν οι άλλες απαιτήσεις.
B. Αναλυση της μηνιαίας καταβολής
α/α
Περιγραφή Πιστωτή
Ποσα
Απαίτησεων
Πιστωτών(€)
Εμπράγματη
Εξασφάλισμενη
Απαίτηση
(Ναι/Οχι)
*Απαιτήσεις
Πιστωτών που
Αποπληρωνονται
εντόκως (€)
Κατανομή
μηνιαίας
καταβολής(€)
Ποσοστό Συμμετο-χής απαιτήσεων
στη μηνιαία
καταβολή(%)
1
πειραιώς
17 000,00 €
OXI
26
27
28
29
30
31
32
33
34
19
20
21
22
23
24
25
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
* Οι απαιτήσεις πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο ακίνητο της κύριας κατοικίας ικανοποιούνται προνομιακά από τις καταβολές που γίνονται σε εκτέλεση της συγκεκριμένης ρύθμισης. Η προτεραιότητα μεταξύ των ενυπόθηκων δανειστών κανονίζεται κατά τη χρονολογική τάξη της εγγραφής της υποθήκης τους (ΑΚ 1272, 1300). Οι απαιτήσεις ενέγγυων πιστωτών για την ικανοποίηση των οποίων δεν αρκεί το υπέγγυο ακίνητο, αντιμετωπίζονται ως απαιτήσεις ανέγγυων πιστωτών. Σε περίπτωση που μετά την προνομιακή ικανοποίηση των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων πιστωτών δεν καλύφθηκε το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, οι ανέγγυοι πιστωτές ικανοποιούνται συμμέτρως μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού αυτού από τις μηνιαίες δόσεις της παρούσας.
Εκτύπωση
Λογότυπο Υπουργείο Εργασίας

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ : Η αναστολή πλειστηριασμού ,θέλει οπλισμένο με γνώση τον καταναλωτή!!!

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης(Ε.Π.Κ.ΧΑΝ), μ ε αφορμή την
αναγγελθείσα παράταση των πλειστηριασμών ,(μέχρι 31-12-2011), (από
μεριάς αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων),σε συνέχεια του νόμου
3869/2010, (για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες),
θεωρούμε απαραίτητη μια αναφορά στη διαδικασία και τα στάδια της
αναγκαστικής εκτέλεσης, των δικαστικών εγγράφων,τα οποία μπορεί μία
Τράπεζα ή ένας ιδιώτης, να παράγει, προκειμένου να επιτύχει την
είσπραξη της οφειλής, ανεξάρτητα εάν ο δανειολήπτης, καλή την θέληση,
έχει υποβάλλει αίτηση ρύθμισης των οφειλών του ,μέσω του Νόμου
3869/2010


1.-.ΕΞΩΔΙΚΗ-ΔΗΛΩΣΗ
Η εξώδικη δήλωση αποτελεί μια όχληση προς τον δανειολήπτη, δηλαδή μια
αυστηρή ενημέρωση ,αφενός για να του θυμίσει το χρέος του, αλλά
συγχρόνως τον προετοιμάζει με τρόπο σαφή ,για τις μετέπειτα ενέργειες
,εάν ο δανειολήπτης αμελήσει τις υποχρεώσεις του , δείχνοντας του
'οτι το επόμενο βήμα που θα ακολουθηθεί .είναι η δικαστική οδός

2.-.ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η διαταγή πληρωμής ,ζητείται από τον Πιστωτή και εκδίδεται από το
Ειρηνοδικείο χωρίς την παρουσία του οφειλέτη, είναι απόφαση
Δικαστηρίου ,εις βάρος του οφειλέτη εκτελεστή, για οφειλές έως 12.000
ευρώ από το Ειρηνοδικείο της κατοικίας του οφειλέτη, και από το
Μονομελές Πρωτοδικείο εάν το ποσό ξεπερνά, τις 12.000 ευρώ, για
χρηματικές απαιτήσεις που αποδεικνύονται με ιδιωτικό ή δημόσιο
έγγραφο.
Συνήθως οι Τράπεζες, μετά την αποστολή εξώδικης δήλωσης ,κοινοποιούν
στο δανειολήπτη διαταγή πληρωμής,
Η διαταγή πληρωμής αποτελεί εκτελεστό τίτλο και με την επίδοση της
επιταγής προς πληρωμή μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία της
αναγκαστικής εκτέλεσης . Επομένως είναι ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ όταν μας
κοινοποιείται μια διαταγή πληρωμής να μην θεωρούμε ότι είναι κάτι
ασήμαντο αλλά να απευθυνόμαστε στην Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, που διαθέτει Νομική
υποστήριξη μέσω του Νομικού της Τμήματος,ή σε ένα δικηγόρο για να μας
καθοδηγήσει
Ο δανειολήπτης ως μέσο άμυνας,,εναντίον της διαταγής πληρωμής που μας
έχει επιδοθεί ο νόμος προβλέπει την ανακοπή. εντός της προθεσμίας των
15 εργασίμων ημερών από την επίδοση αλλά αναγκαία και θα πρέπει να
προηγηθεί αίτηση αναστολής. προκειμένου να ανασταλεί η νομική δύναμη
της διαταγής πληρωμής έως τη συζήτηση της ανακοπής

3.ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
Η κατάσχεση γίνεται με την αφαίρεση του πράγματος από το δικαστικό
επιμελητή και συντάσσεται σχετική έκθεση που ονομάζεται κατασχετήρια
έκθεση. Επιπλέον η νομική συνέπεια της κατάσχεσης είναι ότι ο
οφειλέτης χάνει την εξουσία διάθεσης του κατασχεμένου δηλαδή με απλά
λόγια δεν μπορεί να το εκποιήσει και να το μεταβιβάσει
Αντίγραφο ή περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται στον
οφειλέτη όπου και αναγράφεται και η ημερομηνία του πλειστηριασμού
Ως μέσο άμυνας κατά της κατασχετήριας έκθεσης ο νόμος προβλέπει το
ένδικο βοήθημα της ανακοπής η οποία πρέπει να κατατεθεί το αργότερο 5
εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα του πλειστηριασμού. Με την ανακοπή
αυτή επιδιώκεται η διόρθωση της τιμής της εκτίμησης του δικαστικού
επιμελητή που αφορά τα κατασχεθέντα και εκτιθέμενα σε πλειστηριασμό
κινητά ή ακίνητα του οφειλέτη. Αν γίνει δεκτή η ανακοπή ματαιώνεται ο
πλειστηριασμός και ορίζεται από το δικαστήριο νέα ημερομηνία
πλειστηριασμού. Βεβαίως απαραίτητη στην πράξη είναι η αίτηση αναστολής
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων
Ο νόμος προβλέπει κατάσχεση ακίνητων, αλλά και κινητών πραγμάτων
Εν τούτοις προβλέπεται και η κατηγορία των ακατάσχετων πραγμάτων
Περιπτωσιολογικά θα αναφέρουμε κάποια από τα αντικείμενα που ο νόμος
λογίζει ως ακατάσχετα και που στην πράξη έχουν ιδιαίτερη σημασία για
τους οφειλέτες

4.ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΧΟΝΤΑΙ
Προσωπικά είδη βιοτικής ανάγκης, εργαλεία και μηχανήματα απαραίτητα
για την εργασία του οφειλέτη, Νομολογιακά έχει γίνει δεκτό ότι
ακατάσχετα είναι αντικείμενα οικοσκευής απαραίτητα αντικείμενα
οικιακής χρήσης, όπως η τηλεόραση, το κλιματιστικό, κ.λ.π.μπορεί σε
ορισμένες περιπτώσεις να θεωρηθεί και το αυτοκίνητο,όταν είναι χαμηλής
αξίας,
5.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Ουσιαστικά οι Τράπεζες επιλέγουν ακίνητα, ( σπίτια ,καταστήματα
οικόπεδα ). Τα κατασχεμένα αντικείμενα ,πλειστηριάζονται δημόσια
ενώπιον συμβολαιογράφου . Ο πλειστηριασμός γίνεται με την υποβολή
γραπτών και σφραγισμένων προσφορών και στη συνέχεια διαδοχικών
προφορικών προσφορών.

Ο πλειστηριασμός γίνεται στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου ,στην
περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση εργάσιμη μέρα Τέταρτη με
συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπει αναλυτικά ο Κώδικας Πολιτικής
Δικονομίας

Ο οφειλέτης διαθέτει μέσα άμυνας που προβλέπονται από την
Νομοθεσία,δηλαδή μπορεί να υποβάλλει αίτηση και να ασκήσει
ασφαλιστικά μέτρα 5 τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία
του πλειστηριασμού, η οποία αν γίνει δεκτή, έχει ως αποτέλεσμα την
αναστολή του πλειστηριασμού για διάστημα 6 μηνών εφ΄ όσον βέβαια
πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.Σημαντική αιτιολογία του
οφειλέτη είναι, να έχει καταθέσει την αίτηση ρύθμισης των οφειλών του
στο Ειρηνοδικείο, ,βάσει του Ν.3869/2010 και να ευελπιστεί ότι θα
ευδοκιμήσει στο Δικαστήριο η υπόθεσή του.
Η .΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, επισημαίνει την σοβαρότητα
των παραπάνω βημάτων άμυνας,, στα οποία ο κάθε δανειολήπτης οφείλει
άμεσα, να κινηθεί,η αδιαφορία, η αδράνεια είναι αρνητικά μέσα άμυνας,
δεν τον βοηθούν, αλλά ούτε και η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, έχει την δυνατότητα να
παρέμβει .ούτε ενημερωτικά ούτε διαδικαστικά όταν η υπόθεση του κάθε
δανειολήπτη έχει φθάσει στον πλειστηριασμό,διότι ο πολύτιμος χρόνος
"άμυνας¨ του καταναλωτή δανειολήπτη έχει παρέλθει και ο Νόμος πλέον
ευνοεί τους κινήσαντες πλειστηριασμό, και το πλειστηριασμέ εισέρχεται
πλέον στην δικαιοδοσία των πιστωτών.
Καλούμε τους δανειολήπτες της Κρήτης μέλη της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, που
νοιώθουν αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων τους,να έρχονται σε επαφή
έγκαιρα με τους Νομικούς μας .να εντάσσονται στο Νόμο 3869/2010 ,και
όχι στο (παρά πέντε) όταν εκτελείται "πλειστηριασμός ", διότι τότε δεν
θα μπορούν να βοηθηθούν.Επισημαίνουμε δε ότι η ολη διαδικασία είναι
"δωρεάν" για τα μέλη της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ.Για ενημέρωση, καθοδήγηση και
πληροφορίες στα γραφεία της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, Πλατ.1866 Αρ.2 Χανιά και στα
τηλέφωνα 2821092666 και2821092306, και στο Παράρτημα στην Ιεράπετρα
κ.Παναγιωτίδη Μαρία τηλ.2842340386


Η Πρόεδρος της
΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης


Ιωάννα Μελάκη


--
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

H Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και Επικοινωνιών και τα... ροζ τηλέφωνα

Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ), ενημερώνει
ευχάριστα τους καταναλωτές της Κρήτης ότι . η Εθνική Επιτροπή
Ταχυδρομείων και Επικοινωνιών ΕΕΤΤ ενεργοποίησε από το δικτυακό της
τόπο ,ένα απλό και εύχρηστο εργαλείο αναζήτησης των εταιρειών, στις
οποίες έχουν εκχωρηθεί αριθμοί αυξημένης χρέωσης για την παροχή
Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης- ΥΠΠ (ψηφοφορίες, διαγωνισμοί,
αγορά ringtones, logos, videos και παιχνιδιών, τεχνική υποστήριξη,
αστρολογία, υπηρεσίες ενηλίκων κλπ),
Πρόκειται για μία εφαρμογή, η οποία σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει
τους καταναλωτές/χρήστες ΥΠΠ, προκειμένου να βρίσκουν εύκολα, γρήγορα
και έγκυρα τα στοιχεία της εταιρείας, στην οποία έχει εκχωρηθεί ένας
σύντομος κωδικός ή ένας δεκαψήφιος αριθμός αυξημένης χρέωσης.

Για παράδειγμα, όταν ο καταναλωτής λαμβάνει μήνυμα στο κινητό του από
κάποιον κωδικό της σειράς 54ΧΧΧ ή αν εντοπίσει στο λογαριασμό του
χρεώσεις από 10ψήφιο αριθμό της σειράς 90Χ ΧΧΧ ΧΧΧΧ, μπορεί να
εισαγάγει τον εν λόγω αριθμό στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, ώστε να
εντοπίσει τα στοιχεία της εταιρείας στην οποία ανήκει ο αριθμός και να
απευθυνθεί σε αυτήν ή στον πάροχο δικτύου για τυχόν διευκρινίσεις
ήακόμα να προβεί σε καταγγελία. Το νέο αυτό εργαλείο είναι διαθέσιμο
στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου www.eett.gr .
Επειδή όλοι εμείς, είχαμε λάβει και λαβαίνουμε αρκετά τέτοια
μηνύματα, τ α οποία εν συνεχεία καλούμαστε από τον πάροχο μας να τα
πληρώσουμε, θεωρούμε πρωτοποριακό το εργαλείο από μεριάς ΕΕΤΤ, για
την προστασία μας και χαιρετίζουμε την ενεργοποίηση αυτή ,.ώστε οι
καταναλωτές να προστατεύονται και να αποφύγουν την μάστιγα των
ετσιθελικών χρεώσεων και οικονομικών απαιτήσεων.

Η Πρόεδρος της
΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Agios Nikolaos (Crete, Greece): the old harbourImage via Wikipedia Φοβερά

ευχαριστημένοι οι καταναλωτές και επαγγελματίες,της πόλης του Αγίου Νικολάου Κρήτης, υποδέχτηκαν το κλιμάκιο σεμιναρίων ,της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, στα πλαίσια των ενημερωτικών συναντήσεων με τους καταναλωτές, που πραγματοποιεί η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, στο νησί.
Κατά την διάρκεια των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν στην κατάμεστη αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου, στις 25-6-2011 την Κυριακή, η Πρόεδρος της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, κ.Μελάκη Ιωάννα στην Εισήγηγησή της, αναφέρθηκε στα εξής:
" ο Νόμος 3869/2010 , είναι ένα ευεργετικό εργαλείο, το οποίο δίνει την δυνατότατα σε κάθε φυσικό πρόσωπο. που δεν έχει την πτωχευτική ιδιότητα ,να εντάξει τις οφειλές του και να προγραμματίσει τα έσοδά του και τις πληρωμές του, έναντι των οφειλετών του και να ωφελεί από τις διατάξεις του Νόμου και αρχίζοντας ένα νέο ξεκίνημα οικονομικής ζωής, απηλλαγμένοι από το άγχος και τα χρέη..Δηλ. εξήγησε ότι oi καταναλωτές οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, μπορούν να ενταχθούν στον ευεργετικό Νόμο 3869/2010, με την συνδρομή της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και ιδιαίτερα από το Παράρτημα αυτής που δημιουργείται στην Ιεράπετρα Λασιθίου, για τους καταναλωτές Λασιθίου.Το Παράρτημα αυτό ήδη λειτουργεί, απαρτίζεται από εξουσιοδοτημένο μέλος της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, από οικονομολόγους και νομικούς οι οποίοι προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους, όχι μόνο για τους Ιεραπετρίτες, αλλά σε κάθε καταναλωτή μέλος της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ από όπου αυτός και εάν κατοικεί.Δηλαδή δημιουργείται το πρώτο παράρτημα της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, και θα ακολουθήσουν και άλλα ,στους άλλους Νομούς,αρκεί να πλαισιωθεί το κάθε ένα από αυτά από εθελοντές, μέλη της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ.
Στην συνέχεια της επικοινωνίας της Προέδρου ,με τους καταναλωτές κατά την διάρκεια των σεμιναρίων, στην πόλη του Αγίου Νικολάου, η Πρόεδρος .αναφέρθηκε σε δύο βασικά ζητήματα που θα απεγκλωβίσουν τον δανειολήπτη από τον προβληματισμό του και αυτά είναι :1) H αποβολή του φόβου και2) η ρύθμιση των οφειλών, καταθέτοντας με ειλικρίνεια την πρόταση, προς τις Τράπεζες.Εξήγησε ακόμα πως η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ παρεμβαίνει εξωδίκως όπως νομιμοποιείται να το κάνει προκειμένου να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός της πρότασης,με την συδρμομή των οικονομοτεχνικών της,
Ο κ Αθανασάκης Γιώργος ,Οικονομολόγος και μέλος του κλιμακίου της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, αναφέρθηκε στην Εισήγησή του,στα αίτια της δημιουργίας της Παγκόσμιας Οικονομικής κρίσης , της Οικονομικής κρίσης των Εθνών και το πέρασμα αυτών στον δανεισμό, αλλά και στην κατάσταση της Ελληνικής ύφεσης, σε οικονομία, εργασία και ανάπτυξη, αλλά και πως μπορεί ο Νόμος 3869/2010, να φανεί ένα χρήσιμο εργαλείο στην Υπηρεσία του δανειολήπτη.
Οι καταναλωτές προσπάθησαν μέσα από τον διάλογο που ακολούθησε στα πλαίσια των ενοτήτων των σεμιναρίων, να προβάλλουν τον προβληματισμό τους, αλλά και βασικά κατήγγειλαν στο κλιμάκιο της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, την πίεση και τις πρακτικές των Τραπεζών.Επίσης οι ίδιοι κατά πλειοψηφία, θέλησαν βάσει των ερωτήσεων να φέρουν τους ομιλητές πολύ κοντά στα προβλήματα και δη τον δικό τους προβληματισμό , σε προσωπικό δανεισμό.
Τέλος επειδή το κλιμάκιο των σεμιναρίων ,δέχτηκε την καταγγελία ότι ,κυκλοφορούν άτομα με έντυπα της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, τάζοντας "ρύθμιση χρεών " , ενημερώνουμε τους Καταναλωτές, ότι εξειδίκευση και σωστή ενημέρωση πάνω σε θέματα του Ν3869/2010, δίνεται μόνο από τους εξουσιοδοτημένους φορείς της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, της οποίας η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης την έχει, καθώς είναι πιστοποιημένη ένωση, διαθέτει δε τις προϋποθέσεις εκείνες και την δομή, η οποία χρειάζεται, στην δεδομένη χρονική συγκυρία ,για την δωρεάν στήριξη των καταναλωτών.και η ενημέρωση γίνεται από τα Γραφεία της που βρίσκονται Πλ. 1866 αρ.2 στα Χανιά, και από το Εξουσιοδοτημένο μέλος της στην Ιεράπετρα Λασιθίου (κ.Μαρία Παναγιωτίδη) Για καταγγελίες στα τηλέφωνα της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ 2821092666 και 2821092306


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη
--
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Δελτίο Τύπου-Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Καταναλωτή

Θέμα: Καταχρηστικές χρεώσεις Τραπεζών κατά δανειοληπτών και κατόχων πιστωτικών καρτών ως «έξοδα καθυστέρησης» για υπερήμερες οφειλές.

Η Αρχή έχει δεχτεί αναφορές από δανειολήπτες και κατόχους πιστωτικών καρτών-καταναλωτές που αφορούν σε επιβάρυνσή τους με τη μηνιαία χρέωσή τους με «έξοδα καθυστέρησης» για υπερήμερες οφειλές τους από ορισμένες Τράπεζες.

Από την έρευνα που διενήργησε η Αρχή μας διαπιστώθηκε ότι οι εν λόγω χρεώσεις επιβλήθηκαν επί το πλείστον μεταγενέστερα, σε ενεργείς συμβάσεις δανείων, πιστώσεων και πιστωτικών καρτών στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν στους υπογεγραμμένους από τα συναλλασσόμενα μέρη όρους, συνιστώντας κατά τον τρόπο αυτό μονομερή τροποποίηση των συμβατικών τους όρων. Περαιτέρω, το ύψος των καταγγελλόμενων χρεώσεων διαφοροποιείται είτε ανάλογα με το είδος της πίστωσης (στεγαστικό δάνειο, καταναλωτικό δάνειο, επιχειρηματικό δάνειο, επιχειρηματικό αλληλόχρεο λογαριασμό, πιστωτική κάρτα), οπότε προβλέπεται σταθερό ποσό επιβάρυνσης για κάθε δάνειο, είτε ανάλογα με το χρόνο και το βαθμό καθυστέρησης της πληρωμής όπου το ύψος της χρέωσης βαίνει αυξανόμενο σε συνάρτηση με την αύξηση του χρόνου καθυστέρησης, που συνιστούν, ωστόσο, παράγοντες οι οποίοι δεν δικαιολογούν τις σχετικές διαφοροποιήσεις. Επιπλέον, η εν λόγω χρέωση επιβάλλεται παράλληλα με την επιβολή τόκων υπερημερίας οι οποίοι προκύπτουν για τον ίδιο ακριβώς λόγο (καθυστέρηση εμπρόθεσμης καταβολής) επιβαρύνοντας με τον τρόπο αυτό διπλά τον υπερήμερο οφειλέτη δανείου, πίστωσης ή πιστωτικής κάρτας και δημιουργώντας σύγχυση στον τελευταίο για το τι καλύπτει ο τόκος και τι η καταγγελλόμενη χρέωση.

Ενόψει των παραπάνω, διαπιστώνεται ότι οι όροι με τους οποίους επιβάλλονται «έξοδα καθυστέρησης» σε υπερήμερους οφειλέτες, πλέον των τόκων υπερημερίας που τους καταλογίζονται, είναι καταχρηστικοί γιατί παραβιάζουν την αρχή της διαφάνειας και διαταράσσουν την ισορροπία των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εις βάρος των καταναλωτών. Οι σχετικές χρεώσεις που εισπράττονται από τις ελληνικές τράπεζες που ακολουθούν την ανωτέρω πρακτική, επιβάλλονται καταχρηστικά κατά παράβαση του Ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Με την εν λόγω παράνομη συμπεριφορά οι τράπεζες γίνονται αδικαιολόγητα πλουσιότερες εις βάρος της περιουσίας των καταναλωτών-δανειοληπτών κατά τα αντίστοιχα ποσά εξόδων.

Δεδομένης της σοβαρότητας του θέματος και των επιπτώσεών του για μεγάλο αριθμό υπερήμερων δανειοληπτών και κατόχων πιστωτικών καρτών, καθώς και της ιδιαίτερα κρίσιμης παρούσας οικονομικής συγκυρίας, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελος Ζερβέας, καλεί:

1. την Ελληνική Ένωση Τραπεζών να παρέμβει στα μέλη της για να παύσουν στο μέλλον να χρεώνουν τα παραπάνω έξοδα καθυστέρησης στους υπερήμερους δανειολήπτες και κατόχους πιστωτικών καρτών και να τους επιστρέψουν τα εισπραχθέντα για την αιτία αυτή ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

2. την Τράπεζα της Ελλάδος να προβεί σε έλεγχο για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων του τραπεζικού κανονιστικού πλαισίου και την επιβολή κυρώσεων εντός των αρμοδιοτήτων της.

και κοινοποιεί την παρούσα προς:

1. την Επιτροπή Ανταγωνισμού για να προβεί σε έρευνα για τυχόν ύπαρξη εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ των Τραπεζών, βάσει του νομοθετικού της πλαισίου.

2. τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για διαπίστωση παραβάσεων του Ν.2251/1994 και την επιβολή προστίμων, βάσει των αρμοδιοτήτων της.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


Ευάγγελος Ζερβέας

"Βόμβα" η αναβολή της δίκης, για τους ασφαλισμένους στην Ασπίς!

Η ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών της Κρήτης(Ε.Π.Κ.ΧΑΝ),εκφράζει με ανακοίνωσή της την οργή και την απόγνωση των καταναλωτών της Κρήτης, πρώην ασφαλισμένων στην Ασφαλιστική Εταιρεία Ασπίς Πρόνοια, της οποίας η άδεια ανεκλήθη πριν 645 ημέρες.

Η ανακοίνωση της ΕΠΚΧΑΝ:

Σαν βόμβα, έσκασε η είδηση, στους καταναλωτές, ότι, η δίκη ανεβλήθη ,η οποία ήταν προγραμματισμένη την Παρασκευή 24/6/2011 κατά του Προέδρου της Ασπίς Πρόνοιας, Παύλου Ψωμιάδη ,για την πλαστή εγγυητική επιστολή ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Και το αστείο και ασυγχώρητο του πράγματος είναι ότι, η αναβολή της δίκης, αιτήθηκε από τον Συνήγορο του Υπουργείου των Οικονομικών, με την αιτιολογία ότι, δεν έλαβε κλήση!!! μας δηλώνουν επισήμως και ευθαρσώς ότι δεν ενημερώθηκαν να παραστούν, χωρίς να "κοκκινίζουν"!!!

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές ,Ασφαλισμένους, και μη, ότι το Υπουργείο των Οικονομικών , ήταν ένας από τους βασικούς κατήγορους στην δίκη.
Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ,εκπροσωπώντας χιλιάδες καταναλωτές μέλη της, διαμαρτύρεται, για την κοροϊδία, την ταλαιπωρία ,των ασφαλισμένων, που με υπομονή περίμεναν αυτή την δίκη, ,περίμεναν δικαίωση , η οποία δίκη, σε χρόνο μηδέν, πήγε να μετατεθεί στο "άγνωστο" , αλλά λόγω της στενής συμμετοχής των συνηγόρων των ασφαλισμένων, "στριμώχτηκε " ο συνήγορος του Υπουργείου των Οικονομικών και η δίκη προσδιορίστηκε εντός εφτά ημερών, ώστε να λάβει γνώση "τάχα" της υπόθεσης.

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, οφείλει να συνεχίσει να ζητά, από τους καταναλωτές ψυχραιμία, στην απόγνωση που τους οδήγησε η μεγαλύτερη "Φούσκα" των τελευταίων χρόνων,δέχτηκε λόγω της Παγκόσμιας εικόνας "κακής οικονομικής κατάστασης της Χώρας μας" την "κοροϊδία" των εκπροσώπων της πολιτείας και δεν προχώρησε σε Ευρωπαικές δίκες, αλλά είναι ντροπή για τους Κυβερνώντες και ιδιαίτερα για τον Υπουργό κ.Γιώργο Σαχινίδη ,που γνώριζε και γνωρίζει το θέμα της αδικίας, που έπεσε στις πλάτες 1.000.000 Έλληνων πολιτών, και μέχρι σήμερα αφήνει τους ασφαλισμένους "στο σκοτάδι" δεν προχώρησε σε καμία πρόταση, σε καμία λύση, ούτε καν έδειξε το δέον ενδιαφέρον.

Ακούμε την επιβολή σκληρών οικονομικών μέτρων, από τον νυν Υπουργό Οικονομίας και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ.Βενιζέλο, για τους πολίτες αυτής της Χώρας, για το μεγαλύτερο ασφαλιστικό σκάνδαλο ,που έπληξε μεγάλο κομμάτι της Ελληνικής κοινωνίας γιατί τόση"μούγκα"; τάχα έχει ενημερωθεί ; ο Αντιπρόεδρος, ότι υπάρχει αυτό το κοινωνικό κομμάτι "θαμμένο" από τους πρώην και νυν συναρμόδιους Υπουργούς, πότε θα ανοίξει αυτό το θέμα, ή αναμένουν την "διαγραφή;"

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, καταγγέλλει, διαμαρτύρεται, θρηνεί, πονεί, αλλά δεν θα μείνει στην απάθεια΄, των Κυβερνώντων, εις βάρος των καταναλωτών, γιαυτό καλεί τους εκπροσώπους της πολιτείας και ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό της Χώρας, να μη συνεχίζει να κλείνει μάτια,στο μέγα οικονομικό σκάνδαλο που έπληξε την κοινωνία, στο Υπόμνημα που προσωπικά ,του εστάλη από την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ για το " Μέγα θέμα "των πληγέντων ασφαλισμένων, από τις εταιρείες των οποίων οι άδειες ανακλήθηκαν.

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, το έργο το έχει δει, από μεριάς πολιτείας,που είναι η απάθεια, η αοριστία πράγμα ,που της δίνει ενοχή, για τις κακουργηματικές πράξεις που διατελέσαν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες, εις βάρος των πολιτών της΄και καταναλωτών, η διαχειριστική Αρχή Ε.Π.Ε.Ι Α, ήταν υπό την Εποπτεία της, γιατί άραγε δεν έπραττε το καθήκον της , ως είχε υποχρέωση, από την Πολιτεία;

Και γιατί η πολιτεία δεν εφαρμόζει άμεσα τους Νόμους, για τους παρανομούντες;Πάντως η αιτιολογία της μη κλήτευσης ,του Υπουργείου Οικονομικών, σαν κοινωνία μας κάνει "άπιστους Θωμάδες" δεν νοιώθουμε την Προστασία της πολιτείας,όπως όφειλε να πράττει για τους πολίτες της.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Ανάκληση... σεσουάρ από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Γράφει: OnAir24
21 Ιουνίου 2011
Share |

H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι προληπτικά η εταιρεία PHILIPS αποσύρει και αντικαθιστά εθελοντικά πέντε μοντέλα πτυσσόμενων στεγνωτήρων μαλλιών, που κατασκευάστηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου 2006 και Απριλίου 2011. Οι συσκευές που επηρεάζονται φέρουν τους αριθμούς τύπου προϊόντος HP4829 ή HP4940.

Σε σπανιότατες περιπτώσεις, ο στεγνωτήρας μαλλιών μπορεί να υπερθερμανθεί όταν παραμείνει συνδεδεμένος με την παροχή του ρεύματος. Αυτό θέτει πιθανό κίνδυνο πυρκαγιάς ακόμα και αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Όλα τα μοντέλα που επηρεάζονται διαθέτουν πτυσσόμενη λαβή. Για να ελέγξετε αν επηρεάζεται η συσκευή σας, δείτε τον αριθμό τύπου προϊόντος (π.χ. HP4940). Αυτός βρίσκεται τυπωμένος στο στεγνωτήρα, είτε στο κάτω μέρος του κεντρικού στελέχους της συσκευής είτε στο πλάι της λαβής.

Αν ο αριθμός τύπου προϊόντος είναι HP4829 ή HP4940, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.gr/replace ή καλέστε έχοντας κοντά σας το στεγνωτήρα μαλλιών. Είτε στην ιστοσελίδα είτε δια τηλεφώνου, μπορείτε να επιβεβαιώσετε αν η συσκευή σας επηρεάζεται. Αν επηρεάζεται, τότε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών στο 0080031221280 ή επισκεφτείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο εργαστήριο PHILIPS.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.philips.gr/replace ή καλέστε στο 0080031221280 (αστική χρέωση).

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΗΤΗΣ


Φοβερά ευχαριστημένοι οι καταναλωτές και επαγγελματίες,της πόλης του Αγίου Νικολάου Κρήτης, υποδέχτηκαν το κλιμάκιο σεμιναρίων ,της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, στα πλαίσια των ενημερωτικών συναντήσεων με τους καταναλωτές, που πραγματοποιεί η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, στο νησί.
Κατά την διάρκεια των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν στην κατάμεστη αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου, στις 25-6-2011 την Κυριακή, η Πρόεδρος της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, κ.Μελάκη Ιωάννα στην Εισήγηγησή της, αναφέρθηκε στα εξής:
" ο Νόμος 3869/2010 , είναι ένα ευεργετικό εργαλείο, το οποίο δίνει την δυνατότατα σε κάθε φυσικό πρόσωπο. που δεν έχει την πτωχευτική ιδιότητα ,να εντάξει τις οφειλές του και να προγραμματίσει τα έσοδά του και τις πληρωμές του, έναντι των οφειλετών του και να ωφεληθεί από τις διατάξεις του Νόμου και αρχίζοντας ένα νέο ξεκίνημα οικονομικής ζωής, απηλλαγμένοι από το άγχος και τα χρέη..Δηλ. εξήγησε ότι oi καταναλωτές οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, μπορούν να ενταχθούν στον ευεργετικό Νόμο 3869/2010, με την συνδρομή της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και ιδιαίτερα από το Παράρτημα αυτής που δημιουργείται στην Ιεράπετρα Λασιθίου, για τους καταναλωτές Λασιθίου.Το Παράρτημα αυτό ήδη λειτουργεί, απαρτίζεται από εξουσιοδοτημένο μέλος της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, από οικονομολόγους και νομικούς οι οποίοι προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους, όχι μόνο για τους Ιεραπετρίτες, αλλά σε κάθε καταναλωτή μέλος της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ από όπου αυτός και εάν κατοικεί.Δηλαδή δημιουργείται το πρώτο παράρτημα της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, και θα ακολουθήσουν και άλλα ,στους άλλους Νομούς,αρκεί να πλαισιωθεί το κάθε ένα από αυτά από εθελοντές, μέλη της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ.
Στην συνέχεια της επικοινωνίας της Προέδρου ,με τους καταναλωτές κατά την διάρκεια των σεμιναρίων, στην πόλη του Αγίου Νικολάου, η Πρόεδρος .αναφέρθηκε σε δύο βασικά ζητήματα που θα απεγκλωβίσουν τον δανειολήπτη από τον προβληματισμό του και αυτά είναι :1) H αποβολή του φόβου και2) η ρύθμιση των οφειλών, καταθέτοντας με ειλικρίνεια την πρόταση, προς τις Τράπεζες.Εξήγησε ακόμα πως η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ παρεμβαίνει εξωδίκως όπως νομιμοποιείται να το κάνει προκειμένου να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός της πρότασης,με την συδρμομή των οικονομοτεχνικών της,
Ο κ Αθανασάκης Γιώργος ,Οικονομολόγος και μέλος του κλιμακίου της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, αναφέρθηκε στην Εισήγησή του,στα αίτια της δημιουργίας της Παγκόσμιας Οικονομικής κρίσης , της Οικονομικής κρίσης των Εθνών και το πέρασμα αυτών στον δανεισμό, αλλά και στην κατάσταση της Ελληνικής ύφεσης, σε οικονομία, εργασία και ανάπτυξη, αλλά και πως μπορεί ο Νόμος 3869/2010, να φανεί ένα χρήσιμο εργαλείο στην Υπηρεσία του δανειολήπτη.
Οι καταναλωτές προσπάθησαν μέσα από τον διάλογο που ακολούθησε στα πλαίσια των ενοτήτων των σεμιναρίων, να προβάλλουν τον προβληματισμό τους, αλλά και βασικά κατήγγειλαν στο κλιμάκιο της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, την πίεση και τις πρακτικές των Τραπεζών.Επίσης οι ίδιοι κατά πλειοψηφία, θέλησαν βάσει των ερωτήσεων να φέρουν τους ομιλητές πολύ κοντά στα προβλήματα και δη τον δικό τους προβληματισμό , σε προσωπικό δανεισμό.
Τέλος επειδή το κλιμάκιο των σεμιναρίων ,δέχτηκε την καταγγελία ότι ,κυκλοφορούν άτομα με έντυπα της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, τάζοντας "ρύθμιση χρεών " , ενημερώνουμε τους Καταναλωτές, ότι εξειδίκευση και σωστή ενημέρωση πάνω σε θέματα του Ν3869/2010, δίνεται μόνο από τους εξουσιοδοτημένους φορείς της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, της οποίας η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης την έχει, καθώς είναι πιστοποιημένη ένωση, διαθέτει δε τις προϋποθέσεις εκείνες και την δομή, η οποία χρειάζεται, στην δεδομένη χρονική συγκυρία ,για την δωρεάν στήριξη των καταναλωτών.και η ενημέρωση γίνεται από τα Γραφεία της που βρίσκονται Πλ. 1866 αρ.2 στα Χανιά, και από το Εξουσιοδοτημένο μέλος της στην Ιεράπετρα Λασιθίου (κ.Μαρία Παναγιωτίδη) Για καταγγελίες στα τηλέφωνα της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ 2821092666 και 2821092306

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης


Ιωάννα Μελάκη

--
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Παράταση στο πάγωμα πλειστηριασμών

Παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2011, με διάταξη του εφαρμοστικού νόμου, η αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας που επισπεύδονται για την οφειλές μέχρι 200.000 σε πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων.

Παράταση στο πάγωμα πλειστηριασμών
Eπίσης, η διάταξη εφαρμόζεται πλέον για κάθε φυσικό πρόσωπο «ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητας».
Οργανώσεις καταναλωτών είχαν ζητήσει να δοθεί νέα παράταση στο μέτρο, που εξέπνεε στο τέλος του Ιουνίου.

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ: Σημαντικές για τους καταναλωτές των Χανίων, οι αποφάσεις του Μητροπολιτικού Δήμου Χανίων

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

Σημαντικές, χαρακτήρισε τις αποφάσεις, της Δημοτικής Αρχής Χανίων, σε δήλωσή της, η Πρόεδρος της Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ κ. Ιωάννα Μελάκη που αφορούν:
1)Την διαγραφή κλήσεων που είχαν βεβαιωθεί από τον Δήμο Χανίων προ του 2001
2)Την σκέψη ,για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ,για μείωση των ενοικίων των καταστημάτων στην Δημοτική Αγορά των Χανίων έως και 40%.
και η κ. Μελάκη συνεχίζει "Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, επιβραβεύει κάθε κίνηση και προσπάθεια που αφορά την ωφέλεια των πολιτών-καταναλωτών, ιδιαίτερα τις ημέρες μας που κάθε πολίτης- καταναλωτής, βάλλεται από πολλά και πρωτόγνωρα γεγονότα, που πραγματικά έχει χάσει τον προσανατολισμό του.Εμείς ο κοινωνικός Φορέας νοιώθουμε ευχαριστημένοι, θεωρούμε την απόφαση της Δημοτικής Αρχής των Χανίων. έγκαιρη ,επίκαιρη, αλλά και ουσιαστική , ενέχει κοινωνικό χαρακτήρα, λύτρωση για αρκετούς πολίτες του Δήμου Χανίων,την χαιρετίζουμε και σαφώς ανοίγει η πρόκληση-πρόσκληση και σε άλλους Δήμους της Κρήτης, να παραδειγματιστούν και να πράξουν παρομοίως.

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35
Αναρτήθηκε από tromaktiko στις 12:37 π.μ.
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 η αναστολή των πλειστηριασμών

Παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2011, με διάταξη του εφαρμοστικού νόμου, η αναστολή των πλειστηριασμών, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, που δεν υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.
ΠΗΓΗ ΕΛΕΤΘΕΡΟΤΥΠΙΑ www.enet.gr 24-6-2011

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Παράταση της αναστολής πλειστηριασμών ακινήτων, μέχρι 31-12-2012 ζητά η ΕΠΚΧΑΝ

Με επιστολή της προς τους Υπουργούς Οικονομικών κ.Ευάγγελο Βενιζέλο, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ.Μιχάλη Χρυσοχοίδη, Εργασίας &Κοινωνικής Ασφάλισης, κ Γ.Κουτρουμάνο και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.Μιλτιάδη Παπαϊωάννου η ΕΠΚΧΑΝ ζητά την παράταση της αναστολής πλειστηριασμών ακινήτων έως 31-12-2012. Αναλυτικά αναφέρει:

Αξιότιμοι Κύριοι,

Είμαστε μια πνοή, από την εκπνοή της παράτασης των πλειστηριασμών ,η οποία λήγει στις 30-6-2011.Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ , ως κοινωνική Οργάνωση των Καταναλωτών της Κρήτης, οφείλουμε να σας μεταφέρουμε ότι από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα , είναι η υπερχρέωση των καταναλωτών, που έγινε άγχος καθημερινό του κάθε καταναλωτή, της κάθε οικογένειας, λόγω της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής λαίλαπας που ξέσπασε στην Χώρα μας. Ο Νόμος 3869/2010, από την εφαρμογή του, θεωρήθηκε ως φάρμακο της υπερχρέωσης, αλλά όχι εργαλείο λύτρωσης ,του κάθε καταναλωτή, καθώς πλησιάζουμε περίπου ένα χρόνο από της εφαρμογής του, και ομολογουμένως, δεν έλυσε το πρόβλημα των υπερχρεωμένων καταναλωτών, απλώς το μετέφερε σε άλλο χρόνο, σε άλλο τόπο και οι Τράπεζες συνεπικουρούμενες από τις εισπρακτικές εταιρείες, «χορεύουν», με το άγχος και την ανασφάλεια του κάθε πολίτη- καταναλωτή.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ , όπως και οι άλλες Ενώσεις Καταναλωτών της Χώρας μας , αγκάλιασαν τον Νόμο 3869/2010, αλλά, θεωρεί δεδομένο ότι «αρκετοί δανειολήπτες βρίσκονται ακόμα και σήμερα σε δύσκολη, ίσως και σε δυσκολότερη θέση, να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν εκ νέου να χάσουν τις περιουσίες τους». Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετώπιζαν, και δυστυχώς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν, οι υπερχρεωμένοι οφειλέτες σήμερα ,είναι να χάσουν λόγω των χρεών το ίδιο τους το σπίτι, που για την πλειοψηφία τους αποτελεί και το μοναδικό τους περιουσιακό στοιχείο.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η Κυβέρνησή σας, μέσα στον ανεμοστρόβιλο της Οικονομικής κρίσης ,της ανεργίας ,της αύξησης των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών, της μείωσης των μισθών και συντάξεων, τον ανεξέλεγκτο Τραπεζικό Δανεισμό, έφερε το Νόμο 3869/2010, και οι υπερχρεωμένοι τον είδαν «ανάσα» αλλά όχι λύτρωση, διότι ναι μεν μπορεί να απαγορεύτηκε ο αναγκαστικός πλειστηριασμός της κύριας ή της μοναδικής κατοικίας αλλά «υπό όρους» .Δυστυχώς υπάρχουν «ευαίσθητα σημεία», που δεν βοηθούν τους αδύναμους πολίτες, καθώς οι Τράπεζες δεν συναινούν στις προτάσεις των πολιτών και ο δρόμος για το Ειρηνοδικείο προσκρούει στα «αγκάθια» της επίδοσης της ενημέρωσης των Πιστωτών, μέσω δικαστικών επιμελητών, που για ένα πολίτη, που ζει με επίδομα Πρόνοιας, δεν είναι δυνατό να προσεγγίσει τον Νόμο λόγω οικονομικής ανέχειας.

Επειδή ,η αναστολή των πλειστηριασμών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία , λήγει στο τέλος Ιουνίου 2011, είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος για χιλιάδες συμπολίτες μας, ακόμη και αν δικαιωθούν στο μέλλον με δικαστική απόφαση, να έχουν χάσει εν τω μεταξύ την ιδιοκτησία τους, αφού οι πλειστηριασμοί είναι προ των πυλών. Επειδή πολλά νοικοκυριά με ευθύνη των Τραπεζών, βρίσκονται στο «περίμενε» , και πολλές αιτήσεις δεν έχουν φθάσει ακόμα στο Ειρηνοδικείο, λόγω του «παιχνιδιού» που παίζουν ενορχηστρωμένα οι Τράπεζες ,στις προτάσεις των καταναλωτών, που ή προτείνουν με μη προσεγγίσιμα όρια οικονομικής ανταπόκρισης των καταναλωτών ή απαξιούν να απαντήσουν ,ελπίζοντας στην αποθάρρυνση των δανειοληπτών

Επειδή για τον ΄Ελληνα καταναλωτή, η κατοικία ,θεωρείται συνειδησιακά ως «ιερό άσυλο», που έχει ριζώσει συναισθηματικά στην ψυχή του. Η πρώτη κατοικία είναι η ζωή ενός ανθρώπου, τα όνειρα, οι ελπίδες, οι προσδοκίες του, η ίδια η οικογενειακή του υπόσταση και δεν μπορεί να βγαίνει στο « σφυρί» θα πρέπει να το Νομοθετήσετε καθαρά ώστε, να μη παίζεται επικοινωνιακά παιχνίδια, δίνοντας αισιοδοξία «υπό όρους»

Ζητάμε από σας ,

Να προχωρήσετε άμεσα στην παράταση της απαγόρευσης αναγκαστικού πλειστηριασμού της κύριας ή της μοναδικής κατοικίας ,για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των εμπόρων, και για χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2012 ανεξαρτήτως ποσού χρέους. Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, θεωρεί την κατοικία του κάθε πολίτη ,το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο, που η πολιτεία ανέκαθεν την έβλεπε με σεβασμό, έχει περάσει σε γενεές την αναγκαιότητα κτήσης, την θεώρησε εστία, βάση, για τον κάθε ΄Ελληνα , γνωστό σε όλους μας είναι ότι στο παρελθόν, μεριμνούσε για την απόκτηση αυτής, με διάφορα μέσα και μέτρα συνδράμοντας με προσεγγίσιμα κοινωνικά προγράμματα ,τον κάθε πολίτη.΄

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, μπορεί ακόμα να σας ενημερώσει, ότι είναι αναπόφευκτη η παράταση απαγόρευσης πλειστηριασμών, προκειμένου να δοθεί χρόνος στους δανειολήπτες, που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσχέρειες λόγω της οικονομικής κρίσης να ανακάμψουν, να αναδιοργανώσουν την κάλυψη των αναγκών τους και να επιδιώξουν την καλύτερη δυνατή διευθέτηση των οφειλών τους. Το θεωρούμε επιτακτική ανάγκη, κατά την παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, να αναλάβετε αυτήν την πρωτοβουλία, καθώς μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας έχει οδηγηθεί στην περιθωριοποίηση, καθώς δεν διαθέτει σοβαρή αγοραστική δύναμη και δυνατότητα απεγκλωβισμού από την υπερχρέωση και τα δάνεια, ώστε να μην είναι σε θέση να σχεδιάσει τη συμμετοχή του στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία να εξοφλήσουν τις υπάρχουσες οφειλές τους, ενώ τα μέτρα που συνεχίζει να λαμβάνει η κυβέρνηση, αλλά και τα νέα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για αισιοδοξία. Συμπερασματικά θα θέλαμε να σας καταθέσουμε και την βιωματική εμπειρία της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ,ότι ενώ οι καταναλωτές με την συνδρομή των Πιστοποιημένων Ενώσεων Καταναλωτών της Χώρας, κάνουν αγώνα δρόμου, για υπαγωγή στην ρύθμιση του χρέους τους βάσει των διατάξεων του Ν.3869/2010 ,δέχονται βροχή δικογράφων από τις Τράπεζες, πράγμα που τους δημιουργούν ερωτηματικά για τις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου, αφού ο ένδικος βραχνάς των Τραπεζών δρα παράλληλα. Προτείνουμε να τροποποιήσετε το Νόμο, για τους δανειολήπτες που προσφεύγουν στο Ν.3869/2010 να αναστέλλονται τα καταδιωκτικά και ασφαλιστικά μέτρα αυτοδίκαια από την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο.

Δίκαιο είναι να μεριμνήσετε και για την αναστολή των κατασχέσεων, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι παρά την αναστολή των πλειστηριασμών ,οι κατασχέσεις ακινήτων προχωρούν κανονικά από τα Τραπεζικά Ιδρύματα, στηριζόμενες σε γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου «περί νομιμότητας των κατασχέσεων»

Με Εκτίμηση

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Πηγή Ο αγώνας της Κρήτης

Νέα νομοθεσία για τα δικαιώματα των καταναλωτών: Υψηλό επίπεδο προστασίας με πλεονεκτήματα για καταναλωτές και εμπόρους

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ Κ.ΠΟΥΠΑΚΗ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2011Ύστερα από την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και σκληρών διαπραγματεύσεων που διήρκησαν περίπου τρία χρόνια, ψηφίστηκε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, η νέα Οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Με τη νέα νομοθεσία εναρμονίζεται το νομικό πλαίσιο που ισχύει κυρίως στις εξ’ αποστάσεως αγορές και αποσαφηνίζονται οι κανόνες περί προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.
«Οι νέοι κανόνες, που επικαιροποιούν την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς δίνοντας νέα ώθηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις διασυνοριακές αγορές, καθώς θα ισχύουν εναρμονισμένοι κανόνες για την προστασία των καταναλωτών στην Ένωση» δήλωσε ο ευρωβουλευτής Κώστας Πουπάκης.
Επιπλέον, υπογράμμισε ότι « η νέα νομοθεσία μπορεί να φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα τόσο στους Έλληνες καταναλωτές, πραγματοποιώντας αγορές σε συμφέρουσες τιμές, όσο και στις ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, ενισχύοντας την εξωστρέφειά τους. Οι Έλληνες καταναλωτές απολαμβάνοντας υψηλό επίπεδο προστασίας θα μπορούν να επωφελούνται από έναν πραγματικό ανταγωνισμό τιμών και ευκαιριών μέσα στην εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, οι ελληνικές επιχειρήσεις που κλυδωνίζονται από την έντονη οικονομική ύφεση θα μπορούν πλέον με ισότιμους όρους ανταγωνισμού να επεκτείνουν την διασυνοριακή τους δραστηριότητα με μεγαλύτερη ευκολία, καθώς θα είναι σε θέση να παραδίδουν το προϊόντα τους στους καταναλωτές της ΕΕ χωρίς άσκοπα νομικά εμπόδια και σε ανταγωνιστικές τιμές».
Πολλές τροπολογίες με την υπογραφή του Έλληνα ευρωβουλευτή ενσωματώθηκαν σε συμβιβαστικές προτάσεις στο κείμενο που αποτέλεσε την επίσημη θέση του Κοινοβουλίου για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο.

Πιο συγκεκριμένα η νέα νομοθεσία προβλέπει:

· Αυξημένες απαιτήσεις πληροφόρησης. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, οι online έμποροι θα πρέπει να παρέχουν στον καταναλωτή, ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν, το συνολικό τους κόστος και τα στοιχεία επικοινωνίας του εμπόρου, θέτοντας έτσι τέλος στη συχνά απογοητευτική αναζήτηση των καταναλωτών σε πολλούς δικτυακούς τόπους για έναν αριθμό επικοινωνίας.

· Απαγόρευση των κρυφών χρεώσεων. Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να επικυρώνουν το τελικό και συνολικό ποσό της αγοράς τους, εν συνεχεία κάθε δαπάνη μετά την επικύρωση επιβαρύνει αποκλειστικά την επιχείρηση.

· Διορία 14 ημερών για υπαναχώρηση από την σύμβαση και επιστροφή των προϊόντων. Κατά τη σύναψη είτε εξ' αποστάσεως είτε εκτός εμπορικού καταστήματος σύμβασης, οι καταναλωτές σε όλη την ΕΕ επωφελούνται από ένα εναρμονισμένο δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών, αρχής γενομένης με την παράδοση των εμπορευμάτων. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει σχετική ενημέρωση από τον έμπορο, τότε η διορία επιστροφής παρατείνεται για τον καταναλωτή αυτοδικαίως στο ένα έτος.

· Παράδοση προϊόντων στον αγοραστή το πολύ εντός 30 ημερών, διαφορετικά αυτός έχει δικαίωμα να ακυρώσει τη συναλλαγή, ενώ τυχόν απώλεια ή ζημιά στο προϊόν κατά τη μεταφορά επιβαρύνει αποκλειστικά τον πωλητή.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κωνσταντίνος Πουπάκης Γραφείο Τύπου Κ.Ο. ΕΛΚ

Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τηλ: +32 22 83 20 01

τηλ: +32 2 28 45 260 - φαξ: +32 2 28 49 260 e-mail: theodoros.georgitsopoulos@europarl.europa.eu

e-mail: konstantinos.poupakis@europarl.europa.eu

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Π.Κ.ΧΑΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ μετά τις εκλογές τις 19-06-2011

Μελάκη Ιωάννα Πρόεδρος
Παπαλάς Γεώργιος Αντιπρόεδρος
Μακρόγλου Μαρία Γενική Γραμματέας
Μανατάκης Αρτέμιος Ειδικός Γραμματέας
Αναστασιάδης Ιωάννης Ταμίας
Σαμψάκη Ελένη Μέλος
Λιονάκη Βασιλική Μέλος

Για την Ελεγκτική Επιτροπή
Βουνάκης Χρήστος
Παπαδάς Γεώργιος
Παναγιωτίδου Ευγενία

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011 Επιτακτική η ανάγκη παράτασης των πλειστηριασμών

Με αφορμή την εκπνοή, της προθεσμίας αναστολής των πλειστηριασμών της 30-6-2011 η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ , έστειλε Επιστολή -Υπόμνημα ,στους Οικονομικούς και Αρμόδιους Υπουργούς ,(Βενιζέλο, Χρυσοχοίδη, Κουτρουμάνη και Παπαιωάννου)κοινοποιείται δε και στον Γεν.Γραμματέα Καταναλωτή, Σπυράκο,στους οποίους καταθέτει τις προτάσεις και αιτήματα της, μεταξύ αυτών είναι:


1)Την αναγκαιότητα άμεσης παράτασης της απαγόρευσης αναγκαστικού πλειστηριασμού της κύριας ή της μοναδικής κατοικίας ,για όλους τους πολίτες ,συμπεριλαμβανομένων και των εμπόρων, και για χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2012 ανεξαρτήτως ποσού χρέους.

2)Κατάργηση καταδιωκτικών και ασφαλιστικών μέτρων όταν ο δανειολήπτης έχει καταθέσει αίτηση ρύθμισης οφειλών ενώπιον του Ειρηνοδικείου.

3)Μέριμνα για τους αδύναμους πολίτες να επιδίδουν την αίτηση στους πιστωτές μέσω δικαστικών επιμελητών
Αναρτήθηκε από Αλεξάνδρα Μαρία Τράγκα στις 3:20 μ.μ.

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Σεμινάριο της ΕΠΚΧΑΝ στον Άγιο Νικόλαο

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ), στα πλαίσια των σεμιναρίων της, θα πραγματοποιήσει στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης .ενημέρωση, στις 25-6-2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 7μ.μ στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

7.00 – 7.15μμ: Προσέλευση – Χαιρετισμοί.
7.15 – 8.00 .μμ: Ιωάννα Μελάκη, Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ( Ε.Π.Κ.ΧΑΝ). «Ν. 3869/2010 - Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων - Υφιστάμενη Κατάσταση - Προοπτικές». - Όσα Πρέπει να Γνωρίζει ο Καταναλωτής».
8.00 – 8.30 μμ: Γεώργιος Αθανασάκης Οικονομολόγος μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δ.Κρήτης "Μέθοδος ρύθμισης χρεών από δανειολήπτες ληξιπρόθεσμων Οφειλών -Απαλλαγή αυτών"
8,30 –9.00μμ: Ιωάννα Μελάκη, Πρόεδρος Ένωσης Καταναλωτών," Τα βήματα, μετά την μη εξώδικη ρύθμιση"

Ενημερώνουμε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα Σεμινάρια ότι, θα δοθούν απαντήσεις Οικονομικού και Νομικού χαρακτήρα και παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην Ενότητα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν.

Περισσότερη ενημέρωση στα τηλέφωνα της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ Κρήτης 282109266 και 2821092306 και κιν.6974079618

Τέλος θα επακολουθήσει συζήτηση, ερωτήσεις από τους ενδιαφερομένους καταναλωτέ

Αντισυνταγματικές οι φοροδίκες - εξπρές κατά το Διοικητικό Εφετείο

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κρίθηκε αντισυνταγματική η τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που περιορίζει την αναστολή εκτέλεσης σε φορολογικές και τελωνειακές διαφορές. Το Κράτος προέβη σε αυτήν την τροποποίηση ώστε να εισπράττονται τα σχετικά πρόστιμα κατ' αρχήν και να μην αναστέλλεται η είσπραξή τους εύκολα, μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης των διοικητικών δικαστηρίων (βλ. εδώ).

Όμως το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε ότι ο συγκεκριμένος νομοθετικός φραγμός είναι αντίθετος γιατί περιορίζει υπέρμετρα το συνταγματικό δικαίωμα για δικαστική προστασία (άρθρο 20 του Συντάγματος), αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε δίκαιη δίκη (άρθρο 6 Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) καθώς και σε αποτελεσματική προσφυγή (άρθρο 13 Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου).

Έτσι το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι οι δημοσιονομικοί λόγοι δεν επιτρέπουν τέτοιους περιορισμούς στα ατομικά δικαιώματα που θίγουν τον "πυρήνα" τους. Μία σημαντική δικαστική απόφαση, κατά την οποία το δικαστικό σύστημα αυτοπροστατεύεται από μια νομοθετική επέμβαση, διασφαλίζοντας την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών προς όφελος των ατομικών δικαιωμάτων. Θα έχει ενδιαφέρον εάν το Δημόσιο προσφύγει κατά της απόφασης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Αναρτήθηκε από e-Lawyer

Ασπίς Πρόνοια: Συνάντηση με Βενιζέλο επιδιώκει ο σύλλογος

Συντάκτης / NextDeal
Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011 15:34


Ασπίς Πρόνοια: Συνάντηση με Βενιζέλο επιδιώκει ο σύλλογος

Επιστολή προς τον κο Ευάγγελο Βενιζέλο απέστειλε σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου ο Σύλλογος Ζημιωθέντων από την Ασπίς Πρόνοια προκειμένου να γνωστοποιήσει προς το νέο υπουργό οικονομικών τα προβλήματα που έχουν προέλθει από την ανάκληση άδειας των ασφαλιστικών εταιρειών Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value, καθώς και την ανάγκη εξεύρεσης κάποιας λύσης. Την επόμενη εβδομάδα επίσης αναμένεται να οριστεί συνάντηση του κ. Βενιζέλου με το ΔΣ του Συλλόγου. Παρατίθεται ακολούθως η προαναφερθείσα επιστολή:


"Αγαπητέ κύριε Βενιζέλο,

Σας ευχόμαστε ολόψυχα -σαν Έλληνες πρώτα απ' όλα- καλή επιτυχία στο τιτάνιο έργο το οποίο αναλαμβάνετε στο Υπουργείο Οικονομικών και καλή σωματική και πνευματική δύναμη.

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που κληρονομείτε είναι το ζήτημα της ανάκλησης άδειας των ασφαλιστικών εταιρειών Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value εξαιτίας του οποίου εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες βιώνουν από τραγικές μέχρι πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να είχε μετατραπεί σε τεράστια ευκαιρία αν είχε λυθεί την ώρα που έπρεπε από τον προκάτοχό σας, στον οποίο είχαμε προτείνει από την πρώτη στιγμή την λύση η οποία αποδείχτηκε απολύτως σωστή και βιώσιμη. Θα αποτελούσε τεράστια ευκαιρία γιατί ο ασφαλιστικός θεσμός σήμερα θα θεωρούνταν μια ασφαλής και υγιής διέξοδος και θα συνεισέφερε πολλαπλά έσοδα στα κρατικά ταμεία -και αποσυμφόρηση των κρατικών νοσοκομείων- αντί να αντιμετωπίζεται κι αυτός με δυσπιστία και προκατάληψη, λόγω της αβεβαιότητας και έλλειψης εμπιστοσύνης η οποία είναι απότοκος των ανακλήσεων.

Παρά το γεγονός όμως της χρυσής ευκαιρίας που χάθηκε, το γεγονός της δικής σας αρμοδιότητας πλέον επί του ζητήματος, επαναδημιουργεί το σημείο του άριστου timing για πολιτική επίλυση του ζητήματος αντί της αποφασισμένης πλέον προσφυγής των ασφαλισμένων στα διοικητικά δικαστήρια.

Την λύση που προτείνουμε τώρα την έχουμε περιγράψει με επιστολή μας στον κύριο Πρωθυπουργό την οποία σας κοινοποιούμαι αυτούσια.
Εφόσον πάρετε πρωτοβουλία πιστεύουμε ότι με την δημιουργικότητα και το εξαιρετικό κύρος που διαθέτετε θα βρεθεί άμεσα λύση την οποία και θα πιστωθείτε εξολοκλήρου.

Προκειμένου να έχετε πιο σαφή αντίληψη του ζητήματος, σας ζητάμε μια συνάντηση σύντομης διάρκειας για αποσαφήνιση ορισμένων κρίσιμων και χρήσιμων λεπτομερειών που θα σας βοηθήσουν στον χειρισμό του ζητήματος".

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ: "ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΣΤΕΙΡΙΑΣΜΩΝ"

Με αφορμή τη λήξη της προθεσμίας αναστολής των πλειστηριασμών της 30-6-2011 η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ,
'έστειλε επιστολή -Υπόμνημα ,στους Οικονομικούς και αρμόδιους Υπουργούς ,στους οποίους καταθέτει προτάσεις και αιτήματα μεταξύ αυτών είναι:

1)Την αναγκαιότητα άμεσης παράτασης της απαγόρευσης αναγκαστικού πλειστηριασμού της κύριας ή της μοναδικής κατοικίας ,για όλους τους πολίτες ,συμπεριλαμβανομένων και των εμπόρων, και για χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2012 ανεξαρτήτως ποσού χρέους.
2)Κατάργηση καταδιωκτικών και ασφαλιστικών μέτρων όταν ο δανειολήπτης έχει καταθέσει αίτηση ρύθμισης οφειλών ενώπιον του Ειρηνοδικείου.
3)Μέριμνα για τους αδύναμους πολίτες να επιδίδουν την αίτηση στους πιστωτές μέσω δικαστικών επιμελητών--
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ KRHTHS
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ: "ΟΧΙ θύματα της ΔΕΗ οι καταναλωτές"

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Το ηλεκτρικό ρεύμα ,είναι ένα σημαντικό αγαθό,το οποίο ακριβοπληρώνει ο ΄Ελληνας Καταναλωτής, συγκριτικά με τον Ευρωπαίο καταναλωτή, μαζί με τις διάφορες ενσωματωμένες προσαυξήσεις.Σήμερα ,πλήθος Ελλήνων καταναλωτών ,στερείται λόγω οικονομικής αδυναμίας αυτό το αγαθό, υπάρχουν καταναλωτές που βρίσκονται χωρίς σύνδεση ,πάνω από χρόνο και ποτέ δεν ακούστηκε φωνή συμπαράστασης των Διοικούντων την ΔΕΗ, αλλά ούτε συναντήσαμε ως Οργάνωση των καταναλωτών, την συμπαράσταση των εργαζομένων, παρά, από θέση του ισχυρού του αφέντη,(να σφυρίζουν αδιάφορα) ,αντιμετωπίζοντας , τον μη έχοντα καταναλωτή, αυταρχικά, κόβοντας του το ρεύμα ,( σημαντικό βιοτικό αγαθό ),επικαλούμενοι την Νομοθεσία.Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ ,σήμερα γεμάτη οργή και θυμό,γιατί δε θέλει "θύμα" της ΔΕΗ τον καταναλωτή, αντιστρέφει την Νομοθεσία,και καλεί τους αυθαιρετούντας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή, αλλά και της ασφάλειας της υγείας του καταναλωτή, με το κατέβασμα των διακοπτών παροχής ρεύματος, να απολογηθούν δημόσια, έχουν το δικαίωμα αυτό ; Οι Εισαγγελικές αρχές το γνωρίζουν;
Ο κάθε εργαζόμενος ,έχει δικαιώματα τα οποία σήμερα θίγονται είτε με μνημόνιο,η και χωρίς αυτό, μπορεί ελεύθερα να τα εκφράσει, αρκεί να μη θίγονται δικαιώματα άλλων πολιτών.Απαιτούνε οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, διασφάλιση εργασίας, θεμιτό είναι, και εμείς μαζί τους είμαστε, δεν λέμε κατάργηση της εργασίας και ουρά στα φιλάνθρωπα συσσίτια, αλλά μακριά η δική τους διεκδίκηση δικαιωμάτων, από τα δικαιώματα των καταναλωτών, ειδικά σε τουριστική περίοδο, σε περίοδο ζέστης, που η κάθε διακοπή θα φέρει αρνητικές συνέπειες στην συντήρηση των τροφίμων , με αποτέλεσμα να παίζεται η ασφάλεια αυτών, και να δημιουργείται κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών, αλλά και φθορά ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών μηχανημάτων, με τις απότομες διακοπές ρεύματος, που σύμφωνα με τους καταχρηστικούς όρους των συμβάσεων της ΔΕΗ, η ευθύνη ρίχνεται , πάντα τεχνηέντως στον καταναλωτή.
Δεν εναντιωνόμαστε στα εργατικά δικαιώματα των εργαζομένων στην ΔΕΗ, εναντιωνόμαστε στην δημιουργία αρνητικού προσήματος για τον καταναλωτή, που θα επιβαρυνθεί αφενός να πληρώσει τα πάγια των ωρών, των ημερών, μη δοσμένης κατανάλωσης, δηλαδή ο καταναλωτής, αυθαίρετα και ετσιθελικά να στερείται της παροχής ρεύματος,ενώ είναι συνεπής στην πληρωμή του λογαρισμού ρεύματος που καταναλώνει και του έχει χρεώσει η ΔΕΗ..

Επειδή υπάρχουν και άλλοι τρόποι,που μπορούν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, να διαμαρτυρηθούν,να εκφράσουν την διαμαρτυρία τους την δυασαρέσκεια τους , απέναντι σε αυτά που μέλει να χάσουν, ας τους χρησιμοποιήσουν, αρκεί οι ευφερευτημένοι τρόποι, να μη αποβαίνουν εις βάρος των καταναλωτών, δεν κάνουμε καμία υπομονή ως καταναλωτές, οι οποίοι έχουμε αιτήσει να έχουμε ενέργεια, βάσει υπογραμμένη σύμβασης με τη ΔΕΗ,, ούτε δεχόμαστε κανένα να χρησιμοποιεί δικά μας δικαιώματα για να ασκήσει πίεση διεκδικώντας κλαδικά δικαιώματα.
Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, επανειλημμένα ζήτησε την επιείκεια της ΔΕΗ ,για παροχή ρεύματος , στα φτωχά νοικοκυριά, δεν την είχε, ποτέ όμως , δεν συναντήσαμε την συμπαράσταση των εργαζομένων της ΔΕΗ, ποτέ δεν μίλησαν υπέρ των καταναλωτών εκείνων, που η στέρηση απασχόλησης, η ασθένεια, τους οδήγησε στην στέρηση του ρεύματος,κανένα Δελτίου Τύπου τους, δεν αναφέρεται σαυτή την ομάδα, των καταναλωτών της διπλανής πόρτας, στους καταναλωτές που ανέχεια τους οδήγησε να αυτοχερήσουν, και να χαθούν .
Τέλος η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ζητά από τους καταναλωτές, που θα υποστούν βλάβη λόγω των διακοπών της ΔΕΗ , είτε στον ηλεκτρολογικό-ηλεκτρονικό μηχανισμό που διαθέτουν, αλλά και σε τρόφιμα λόγω μακράς διακοπής , να το καταγγείλουν αυτοπροσώπως στα γραφεία της.Κάθε ζημιωμένος καταναλωτής μπορεί να δέχεται ενημέρωση στα τηλέφωνα 2821092666 και 2821092306

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ)

Ιωάννα Μελάκη
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Επανεκλέγει στο Τιμόνι της διευρυμένης ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ ) η κ. Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011


Επανεκλέγει στο Τιμόνι της διευρυμένης ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ ) η κ. Ιωάννα Μελάκη ,ως Πρόεδρος αυτής, από το Σώμα της Εκλογικής Συνέλευσης της 19-06-2011.

Μετά την πανηγυρική επανεκλογή της η κ.Μελάκη δήλωσε:
«Η μαζική επανεκλογή μου στο αξίωμα της Προέδρου της διευρυμένης ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,(Ε.Π.Κ.ΧΑΝ) ,με βρίσκει αφενός ηθικά ικανοποιημένη, για την τιμητική επιλογή στο πρόσωπό μου, καθώς οι καταναλωτές εκτίμησαν την συμμετοχή μου στο κοινωνικό γίγνεσθαι μέσα από την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, αλλά και ακόμα με φορτώνει με περισσότερη ευθύνη ,για μεγαλύτερους αγώνες ,για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών –καταναλωτών, ιδιαίτερα στις μέρες μας, που τα οικονομικά, οικογενειακά, κοινωνικά, περιβαντολλογικά προβλήματα βιαίως έχουν καταπατηθεί και έχουν ισοπεδωθεί ανεπανόρθωτα.

Η θέση που μου εμπιστεύτηκε η Κοινωνία των πολιτών της Κρήτης , είναι θέση συμπαράστασης, στήριξης των προβλημάτων τους, και όχι «καρέκλα εξουσίας», καθώς όλη η προσπάθεια στηρίζεται στον εθελοντισμό, πιστεύω ότι θα μπορέσω σαυτά τα δύσκολα καθήκοντα να ανταποκριθώ . Θα στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις τα προβλήματα των πολιτών, τα προβλήματα της κοινωνίας.

Καλώ όλους τους πολίτες της Κρήτης που νοιώθουν αδύναμοι λόγω των συσσωρευμένων προβλημάτων που τους έχουν δημιουργήσει οι δύσκολες μέρες των καιρών ,να απευθυνθούν στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ) ,εκεί με τις δομές που διαθέτει η ΄Ενωση , και με τους συνεργάτες της θα νοιώσουν την ανακούφιση , θα βρουν την πορεία τους.

Ενωση Προστασιας Καταναλωτών ΚΡΗΤΗΣ

Αναρτήθηκε από tromaktiko στις 5:08 μ.μ.

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Απολογισμός τρίχρονης Θητείας της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Σας καλέσαμε για να μιλήσουμε δημόσια στην τοπική κοινωνία, στην κοινωνία της Κρήτης, στην Κοινωνία της Ελλάδος , για το έργο μας για το... έργο της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ. για τα τρία χρόνια που διαχειριστήκαμε την διοίκηση της.Να απολογηθούμε για εκείνα που μπορέσαμε να κάνουμε, αλλά προπάντων για την παρουσία μας, στην κοινωνία του Νομού μας, της Κρήτης, στην Κοινωνία της Ελλάδος.
Πιστεύουμε ότι η παρουσία μας ήταν έντονη και σε όλα τα επίπεδα, στις αρχές,στους θεσμοθετημένους φορείς ,στο περιβάλλον.
Ξεκινήσαμε ως Ένωση Καταναλωτών Νομού, αλλά οι καταναλωτές, δεν έχουν γεωγραφικά όρια , και η ανάγκη της ενημέρωσης μέσω των Δελτίων Τύπου ,της Ιντερνετικής σελίδας μας .εξυπηρέτησε και εξυπηρετεί όλους που θα την επισκέφθηκαν και θα την επισκεφθούν.Για την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, η ενημέρωση του καταναλωτή είναι προτεραιότητα και όταν καλείται τηλεφωνικά από τον Καταναλωτή δεν μπορεί να του αφαιρέσει την επικοινωνία, από όπου και εάν αυτός καλεί, από όποιον καταναλωτή και εάν προέρχεται το τηλεφώνημα, η η επαφή μέσω email.
Η λειτουργία της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ.βασίζεται, σε συγκεκριμένες αρχές. Εθελοντισμός, αξιοπιστία, διαφάνεια, δημοκρατία, συλλογικότητα, ανεξαρτησία. Αυτές τις αρχές διαφυλάξαμε όλη την προηγούμενη περίοδο. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα, προς όλες τις πλευρές (κόμματα, εξουσίες, οικονομικά συμφέροντα). Η Ε.Π.Κ. ΧΑΝ . είναι ανεξάρτητη ,Ένωση Καταναλωτών, υπηρετεί τα μέλη της που ασπάζονται τους σκοπούς και τους στόχους της ,που δεν είναι άλλοι από την περιφρούρηση, προάσπιση, προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.. Τα εκλεγμένα, με δημοκρατικές, συλλογικές διαδικασίες, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα μόνα, που αποφάσιζαν τη στρατηγική και την πολιτική της οργάνωσης. Για το λόγο αυτό, όλοι εμείς, που αποτελέσαμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά καθώς και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουμε διασφαλίσει το βιοπορισμό μας, από πηγές, εκτός Ε.Π.Κ.ΧΑΝ . Δηλαδή, από την εργασία μας. Προσφέραμε, εθελοντικά, σε βάρος του ελεύθερου χρόνου μας, σε βάρος των οικογενειών μας, σε βάρος της προσωπικής μας διασκέδασης. Προσφέραμε, γιατί αυτό μας ανταποδίδει χαρά, γνώση, ικανοποίηση ότι συμμετέχουμε στην Κοινωνία των Πολιτών. Προσφέραμε, γιατί είναι επιλογή μας και αγαπάμε αυτό, που κάνουμε. Η διασφάλιση του βιοπορισμού μας, σε συνδυασμό, με τον απαράβατο όρο του εθελοντισμού, μας κάνουν ανεξάρτητους, από οποιαδήποτε συμφέροντα, οικονομικά και κομματικά. Όποιος και αν ασκεί εξουσία, αν την ασκεί, σωστά, είμαστε μαζί του., είτε λέγεται Δήμαρχος, είτε Περιφερειάρχης είτε Πρωθυπουργός, είτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας.Όποιος και αν ασκεί εξουσία, αν κάνει λάθη, θα του τα επισημαίνουμε. Όμως, αν εφαρμόζει, συνειδητά, πολιτικές, που βλάπτουν τα δικαιώματα των Καταναλωτών, θα μας βρει απέναντι και θα χρεωθεί το κόστος των επιλογών του.
Απαντούμε σαυτούς, που τους αρέσει να "ζεσταίνουν καρέκλες" και αμείβονται με παχυλούς μισθούς, ενώ ο συνάνθρωπό τους δίπλα σκέφτεται να αυτοκτονήσει, από την πίεση της ανέχειας, και μας ειρωνεύονται ότι κάνουμε το " χόμπι ¨μας ότι στην Ε,Π.Κ.ΧΑΝ ,δίνεται αγώνας ανθρωπιάς.
Λυπούμαστε που θα τό πούμε, αλλά είναι η αλήθεια , ελάχιστοι από τους τοπικούς άρχοντες μας πλησίασαν, Μπορούμε όμως να πούμε ότι περισσότεροι είναι, οι θεσμοθετιμένοι φορείς που μας αγκάλιασαν και πορεύτηκαν μαζί μας και τους ευχαριστούμε.
Δεν θα παραλείψουμε πόσο σημαντικό ρόλο 'έπαιξαν και παίζουν τα ΜΜΕ, τοπικά, Παγκρήτια ,Πανελλαδικά΄Εφημερίδες κανάλια και κ.λ.π στο έργο μας, στην μετάδοση της ενημέρωσης των καταναλωτών.
Είμαστε περήφανοι για τις δομές της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ που δημιουργήσαμε αυτή την τριετία και είναι:
1)Γραφείο Ενημέρωσης και Προστασίας Καταναλωτή
2)Γραφείο Ενημέρωσης και Οικονομοτεχνικής Συμβουλευτικής & υποστήριξης δανειοληπτών
3)Γραφείο Νομικής Στήριξης του Πολίτη
4)Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης του Πολίτη
5)Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ
- Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ διατηρεί σελίδα στο διαδίκτυο όπου μπορεί ο κάθε πολίτης να ενημερωθεί να συμβουλευτεί από τα Δ.Τ αλλά και από Νομοθεσία που ενδιαφέρει τον πολίτη.
- Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ έχει κάνει πλήθος παρεμβάσεων με επιστολές και υπομνήματά της σε Υπουργούς,αλλά και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Χώρας για θέματα καταναλωτών για θέματα του Περιβάλλοντος.
-Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, έχει πραγματοποίηση ενημερωτικές εκδηλώσεις ,συνέδρία σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ,με τον δικηγορικό Σύλλογο Χανίων, με το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης, με άλλες Ενώσεις Καταναλωτών, με Τοπικούς Συλλόγους κ.λ.π.
-Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, συμμετείχε σε συνέδρια της Γεν.Γραμματείας Καταναλωτή, σε Παγκόσμια συνέδρια της Ε.Ε.Τ.Τ,σε τοπικές ενημερωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις Φορέων και Αρχών .
-Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, στήριξε τις κινητοποιήσεις παραγωγικών και επαγγελματικών Φορέων (Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, Ομοσπονδία Βενζινοπωλών ,Δικηγορικό Σύλλογο, Κτηνοτροφικό Σύλλογο, κ.λ.π)
-Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ,συμμετέχει στο Συντονιστικό ΄Όργανο του Αγροτικού Αυγούστου η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Δημ.Αρχής Χανίων.
-Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ συμμετέχει στο "στηρίζω την Ελληνική Επιχείρηση Αγοράζω Ελληνικά Προϊόντα"
-Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ ,συμμετέχει στην έρευνα τιμών προϊόντων και υπηρεσιών για την προστασία του Καταναλωτή

Διαχείρηση αιτημάτων - καταγγελιών των καταναλωτών

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ διαχειρίστηκε τα τρία έτη ,πλήθος καταγγελιών,τις οποίες έφερε εις πέρας προς όφελος των συμφερόντων των καταναλωτών.
-Ενοίκια κατοικιών :
-Ινστιτούτα Αισθητικής
-Φροντιστήρια
-Καταστήματα Εστίασης και Αναψυχής
-Κομμωτήρια
-Ελαττωματικά Προιόντα
-Εκπτώσεις Προσφορές
-Ιατρικές Υπηρεσίες
-Αεροπορικές Υπηρεσίες
-Τουριστικά Πρακτορεία
-Σούπερ Μάρκετ
-Κινητή και σταθερή τηλεφωνία
-ΔΕΗ
-ΔΕΥΑΧ
-ΔΕΥΑΒΑ
-Συνεργεία Αυτοκινήτων
-Καταστήματα Πώλησης Αυτοκινήτων
-Ασφαλιστικές Εταιρείες
-Τράπεζες
-Ταξί


Μελλοντικοί στόχοι μας είναι:

1)Η Τροποποίηση του Καταστατικού μας από την Γεν Συνέλευση της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ και συγκεκριμένα θα τεθεί υπό τροποποίηση η Ονομασία της Ένωσης ,από "΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων" σε ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ)
Η Δημιουργία παραρτημάτων της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, σε όλη την Επικράτεια, θεωρείται πλέον επιτακτική ανάγκη.
2)Η προώθηση της ισότητας των πολιτών

3)Η ακόμα μεγαλύτερη προστασία και διαφύλαξη ,αναβάθμιση του Φυσικού Περιβάλλοντος

4) Η διατήρηση και ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων σε επίπεδο Κρήτης

5)Η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες.

6)΄Η Ερευνας τιμών , και ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών

7)Οι Επιτόπιες επισκέψεις σε τόπους παραγωγής των προϊόντων και εμπορίας αυτών.

8)Η πραγματοποίηση έρευνας για την βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος

9)Η προστασία της υγείας των πολιτών(ενημερωτικές ημερίδες σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο)

10)Συμμετοχή στα κέντρα των αποφάσεων τόσο της Περιφερειακής Αρχής όσο και των Δημοτικών σε επίπεδο Κρήτης
11)Συνεργασία με όλους τους Φορείς της Κρήτης , για την βελτίωση της ζωής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα, επαγγελματικά οικονομικά, κοινωνικά πολιτιστικά κ.λ.π


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BlogThis! Μοιραστείτε το στο Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Μοιραστείτε το στο Google Buzz

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ Μ Μ Ε

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, σας καλεί σε συνέντευξη Τύπου

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων ,έπειτα από την υπ.5-5-2011 απόφαση του Δ.Σ θα πραγματοποιήσει Εκλογική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 19 Ιουνίου 2011 και ώρα 18:30-20:30 στα γραφεία της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ
΄Ενεκα του παραπάνω γεγονότος θα δοθεί συνέντευξη τύπου προς τα ΜΜΕ, από την Πρόεδρο της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ. και καλείστε την Παρασκευή 17-06-2011 και ώρα 12 μμ, στα γραφεία της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, προκειμένου να καλύψετε το γεγονός.-Η Πρόεδρος της Ε.Π.Κ.ΧΑΝΙωάννα Μελάκη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

Η Σωτηρία της Χώρας ,μόνο με Κυβέρνηση Προσωπικοτήτων

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011
"Η Σωτηρία της Χώρας, μόνο με Κυβέρνηση Προσωπικοτήτων"
Ανοιχτή Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας

Γράφει η Ιωάννα Μελάκη*

Α.Ε κ.Πρωθυπουργέ,

Το ανακάτεμα της τράπουλας ,στην κοινωνία δεν αρέσει, τα ίδια πρόσωπα να φορέσουν τον μανδύα του Σωτήρα!!!ΌΧΙ κ.Παπανδρέου , δεν το δεχόμαστε όσο η ταπεινότητα σας, σας το επιτρέπει, να προσεγγίζετε, τις άλλες πολιτικές δυνάμεις του τόπου, να δέχεστε την απαξίωση τους, να είστε έτοιμος να δεχτείτε τις ιδιοτελείς προτάσεις τους, δεν μας ικανοποιούν δεν σώνεται μαυτό τον τρόπο η Χώρα μας , δεν το δεχόμαστε ,να μην είστε εσείς Πρωθυπουργός!!!
Εσένα θέλουμε, αλλά με πρόσωπα άλλα στην Κυβέρνηση, χωρίς πολιτική ιστορία, που θυμίζουν ¨"λαμογιά" του χθες.΄Ένας καπετάνιος δεν εγκαταλείπει το καράβι του, στην φουρτούνα, ευθύνη του είναι και βρίσκει τους ποιο έμπειρους ναυτικούς να την αντιμετωπίσει, και μένει μέχρι το τέλος..Ευτυχώς η κοινωνία μας διαθέτει μυαλά κοινής αποδοχής, που έχουν διαπρέψει και είναι έτοιμα να αναλάβουν ρόλο σωστό ,ρόλο καθαρό, ρόλο των καιρών, ρόλο που θα τους αναθέσετε εσείς.Τολμήστε να τα βρείτε και αφήστε τα καλέσματα στα πρόσωπα των πολιτικών, που έχουν "μαυρίσει" στην συνείδηση του κάθε πολίτη!!
Η κοινωνία αυτό σας φωνάζει καθημερινά από την Πλατεία Συντάγματος και σε όλες τις άλλες πλατείες των μεγάλων πόλεων της Χώρας μας.
Οι αγανακτισμένοι πολίτες, έχουν πόρισμα και πορεία, έχουν φωνή, ζητούν την αλλαγή, θέλουν να σας δουν αλλιώς.Δίπλα τους..γιατί δε το τολμάτε; Γιατί δεν κατεβαίνετε στην Γενική Συνέλευση τους, να τους ακούσετε;΄Γιατί απομακρύνεστε από την κοινωνία; από μας, από τους πολίτες,που πριν ένα χρόνο, μας ζητούσατε να σας εμπιστευτούμε την τύχη μας,την τύχη των παιδιών μας την τύχη της Χώρας μας;
Κ.Πρωθυπουργέ, βγαίνετε στα διαγγέλματα σας,και μας ενημερώνετε για τα σκληρά μέτρα που θα πάρετε για μας;΄Και μετά ενημερωνόμαστε από τα ραδιόφωνα και τα κανάλια ότι ζητάτε πολιτική συννέναιση.Μας ρωτήσατε εάν εμείς ως κοινωνία εμπιστευόμαστε κανένα σας;
κ.Πρωθυπουργέ της Χώρας, τσάμπα αναλώνεστε, δεν μας λύνετε το πρόβλημα, ακόμα και αν συνεργαστείτε με όλα τα πολιτικά κόμματα, εμείς θέλουμε την αλήθεια, μια αλήθεια που κανένας σας, δεν μας είπε προεκλογικά, τι ακριβώς συνέβαινε με την Οικονομία της Χώρα μας!
Η κοινωνία των αγανακτισμένων , σας τιμά και διαμαρτύρεται ειρηνικά, σεβαστή τε την, βγείτε σε διάγγελμα, πείτε την αλήθεια στον Ελληνικό λαό ,ζητείστε "ΣΥΓΝΏΜΗ" για τα μέχρι σήμερα δεινά που τον έχετε φορτώσει.Ζητείστε υγιείς προσωπικότητες της Επιστήμης να αναλάβουν Κυβερνητικό έργο, και προχωρείστε, για μια νέα πορεία, αφού αναποδογυρίστε τα μνημόνια και τις δεσμεύσεις που πήρατε, χωρίς την συγκατάθεση του Ελληνικού Λαού, τότε και η Ιστορία θα σας τιμά και η ΄Ελληνες θα σας συγχωρέσουν!!! και η Ελληνική Οικονομία θα πάρει μπροστά, αφού οι ΄Ελληνες θα αρχίσουν παρά την ταλαιπωρία τους , να σας εμπιστεύονται για την νέα Αρχή που θα κάνετε με τους ανθρώπους της νόησης και της διανόησης.


Η Πρόεδρος της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ: " Καταναλωτές, προσοχή στις ενδείξεις του μετρητή της ΔΕΗ"

Επειδή ,συνεχώς υπάρχουν παράπονα και διαμαρτυρίες, από οικιακούς καταναλωτές της ΔΕΗ, στην Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, τα οποία διαβιβάστηκαν στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, για τις... οφειλόμενες ενέργειες από αυτήν ,.(για την προστασία των καταναλωτών), βάσει των οποίων κλήθηκε από αυτήν ,η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού να απαντήσει, παραθέτουμε τις απόψεις της ΔΕΗ οι οποίες μας κοινοποιήθηκαν από αυτήν ,για την πολιτική της, και για ενημέρωση των καταναλωτών.
1)Η ΔΕΗ, στο οικιακό τιμολόγιο ,εφαρμόζει τετραμηνιαίο σύστημα καταμέτρησης ,με διμηνιαία έκδοση λογαριασμών.Στον ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ λογαριασμό γίνεται ο υπολογισμός της αξίας της κατανάλωσης ρεύματος και ταυτόχρονα αφαιρείται το ποσό που έχει ήδη πληρωθεί στον ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμό. Η χρέωση για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος οικιακής χρήσης είναι το άθροισμα της χρέωσης για την καταναλωθείσα ενέργεια (Ευρω ανά ΩΧΒ) και της χρέωσης για το πάγιο (ΕΥΡΏ ανά Τετράμηνο).
2)Η ΔΕΗ, θέσπισε την δυνατότητα συμμετοχής εκάστου ενδιαφερομένου καταναλωτή ,στην καταμέτρηση της κατανάλωσής του.Έτσι , μπορεί πλέον να δώσει την ένδειξη του μετρητή του και να λαμβάνει κάθε δίμηνο εκκαθαριστικό λογαριασμό, με βάση την πραγματική του κατανάλωση, αντί για έναντι.
3)Η καταχώρηση της ένδειξης μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά, καλώντας τον αριθμό 10410 ,από σταθερό τηλέφωνο, ή μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ (www.dei.gr).
4)Παρά τις διαβεβαιώσεις της επιχείρησης μέσω αλληλογραφίας η οποία κοινοποιείται και στην Ε.Π.Κ.ΧΑΝ , για την καλή διαχείριση των καταναλωτών, η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ συστήνει επαγρύπνηση, προσοχή ,διότι δεν δέχεται τις ετεροχρονισμένες συγνώμες, όταν καταγγέλλουμε τα"λάθη" της και συγκεκριμένα ,όταν καλούμαστε να πληρώσουμε παραπάνω ποσό, από το καταναλώμενο ρεύμα και μετά στην αιτιολογία τους ,μας αναφέρουν "δυσλειτουργία" στον μετρητή.
Τέλος η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, καλεί τους καταναλωτές ,να παρατηρούν τον μετρητή της ΔΕΗ που έχουν στο σπίτι τους και να τον αντιπαραβάλλουν με τα ΚW ,της χρέωσης τους και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι οι ενδείξεις του μετρητή δεν συμβαδίζουν με τις αναγραφόμενες στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς χρεώσεις ,να απευθύνονται άμεσα στα τηλέφωνα 282109266 και 2821092306 αλλά και ηλεκτρονικά στο email : epkxan@gmail.com , στο Γραφείο Προστασίας του Καταναλωτή της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ και να το καταγγέλλουν.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη
Αναρτήθηκε από tromaktiko στις 10:13 μ.μ.
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BlogThis! Μοιραστείτε το στο Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Μοιραστείτε το στο Google Buzz

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας οι μισθοί, οι συντάξεις και οι ασφαλιστικές παροχές εξαιρούνται από την κατάσχεση ακόμη και όταν η καταβολή τους γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυμα. Επομένως ακατάσχετες είναι και παραμένουν οι απαιτήσεις μισθών και συντάξεων και όταν καταβάλλονται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 464 Αστικού Κώδικα, οι ακατάσχετες απαιτήσεις είναι και ανεκχώρητες και σύμφωνα με το άρθρο 451 Αστικού Κώδικα δεν επιτρέπεται συμψηφισμός κατά ακατάσχετης απαίτησης. Επομένως από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων τίθεται κανόνας σύμφωνα με τον οποίο είναι ακατάσχετοι, ανεκχώρητοι και ασυμψήφιστοι οι μισθοί και οι συντάξεις. Ο σκοπός του νομοθέτη που όρισε τις απαγορεύσεις ήταν να προστατευτεί ένα ελάχιστο εισόδημα των ανθρώπων που βιοπορίζονται από την εργασία τους και είναι αναγκαίο για τη συντήρηση των ίδιων και των οικογενειών τους. Ενόψει δε ότι ο ανωτέρω σκοπός εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι αναγκαστικού δικαίου και δεν επιτρέπεται αντίθετη συμφωνία των μερών. Επομένως η εκχώρηση που γίνεται κατά παράβαση αυτών είναι απολύτως άκυρη (174ΑΚ), τη δε ακυρότητα μπορεί να επικαλεστεί και ο οφειλέτης, ενώ η συναίνεση του οφειλέτη είναι χωρίς έννομα αποτελέσματα δεδομένου ότι η ακυρότητα εξετάζεται σε περίπτωση δικαστικής αμφισβήτησης και αυτεπαγγέλτως.

Περαιτέρω, η παραπάνω απαγόρευση ισχύει για κάθε δικαιοπραξία που έχει σαν σκοπό το ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα, όπως η έκταξη που συμφωνείται αμετάκλητη, καθώς επίσης και η εξουσιοδότηση ή εντολή για είσπραξη της απαίτησης, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα ματαιωνόταν ο σκοπός του νομοθέτη που συνίσταται στη διατήρηση της δυνατότητας είσπραξής του μισθού και της σύνταξης με σκοπό την ικανοποίηση των στοιχειωδών αναγκών του φορέα της.

Το δε ακατάσχετο, ανεκχώρητο και ασυμψήφιστο των μισθών, των συντάξεων και των ασφαλιστικών παροχών, καταλαμβάνει όλες τις αποδοχές των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και το μισθό των δημοσίων υπαλλήλων με την ευρεία έννοια, καθώς και τα μερίσματα, εφάπαξ βοηθήματα και τυχόν επιστροφές κρατήσεων.

Από την ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων καθώς και άλλων σχετικών διατάξεων, προκύπτει ότι δεν είναι από το νόμο επιτρεπτή, αντίθετα είναι αυτοδίκαια άκυρη κάθε συμφωνία ή κάθε όρος σε δανειακή σύμβαση, με τον οποίο οι τράπεζες αποκτούν (άκυρο) δικαίωμα να παρακρατούν από λογαριασμούς μισθοδοσίας ή συνταξιοδοτικούς, ποσά οφειλόμενα από δάνεια ή κάρτες, η δε παραπάνω παράνομη συμπεριφορά των τραπεζών στην πράξη, συνιστά και αξιόποινη πράξη, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις του εγκλήματος της υπεξαίρεσης.

Επισημαίνεται πάλι ότι ακόμα και ο ίδιος ο εργαζόμενος ή ο συνταξιούχος να έχει δώσει την συγκατάθεσή του υπογράφοντας σχετικό όρο σε σύμβαση, είναι και παραμένει ΑΚΥΡΗ και ΠΑΡΑΝΟΜΗ κάθε παρακράτηση χρηματικού ποσού από τις τράπεζες. Η δε εμμονή των τραπεζών σε τέτοια παράνομη συμπεριφορά επισύρει σημαντικές έννομες συνέπειες σε βάρος τους, καθώς οι πληγέντες μισθωτοί ή συνταξιούχοι έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν κατά των τραπεζών την επανόρθωση κάθε ζημίας που υπέστησαν.

Επίσης οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που έχουν συνομολογήσει παρόμοιους άκυρους όρους στις συμβάσεις, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν δεσμεύονται από αυτούς και έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν από την τράπεζα να απέχει από την εφαρμογή αυτών των όρων στην πράξη
ΠΗΓΗ low blog

Ρέθυμνο 15-6-11 Ολικη εκλειψη σελήνης

" Καταναλωτές, προσοχή στις ενδείξεις του μετρητή της ΔΕΗ"


Επειδή ,συνεχώς υπάρχουν παράπονα και διαμαρτυρίες, από οικιακούς καταναλωτές  της ΔΕΗ, στην Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, τα  οποία διαβιβάστηκαν στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, για τις οφειλόμενες ενέργειες  από αυτήν ,.(για την προστασία των καταναλωτών), βάσει των οποίων  κλήθηκε  από αυτήν ,η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού να απαντήσει, παραθέτουμε τις απόψεις της ΔΕΗ  οι οποίες μας  κοινοποιήθηκαν από αυτήν ,για την πολιτική της, και  για ενημέρωση των καταναλωτών.
1)Η ΔΕΗ, στο οικιακό τιμολόγιο ,εφαρμόζει τετραμηνιαίο σύστημα καταμέτρησης ,με διμηνιαία έκδοση λογαριασμών.Στον ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ λογαριασμό γίνεται ο υπολογισμός της αξίας της κατανάλωσης ρεύματος και ταυτόχρονα αφαιρείται το ποσό που έχει ήδη πληρωθεί στον ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμό. Η χρέωση για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος οικιακής χρήσης είναι το άθροισμα της χρέωσης για την καταναλωθείσα ενέργεια (Ευρω  ανά  ΩΧΒ)  και της χρέωσης για το πάγιο (ΕΥΡΏ ανά Τετράμηνο).
 2)Η ΔΕΗ, θέσπισε την δυνατότητα συμμετοχής εκάστου ενδιαφερομένου καταναλωτή ,στην καταμέτρηση της κατανάλωσής του.Έτσι , μπορεί πλέον να δώσει την ένδειξη του μετρητή του και να λαμβάνει κάθε δίμηνο εκκαθαριστικό λογαριασμό, με βάση την πραγματική του κατανάλωση, αντί για έναντι.
 3)Η καταχώρηση της ένδειξης μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά, καλώντας τον αριθμό 10410 ,από σταθερό τηλέφωνο, ή μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ (www.dei.gr).
 4)Παρά τις διαβεβαιώσεις της επιχείρησης μέσω αλληλογραφίας η οποία κοινοποιείται και στην Ε.Π.Κ.ΧΑΝ , για την καλή διαχείριση των καταναλωτών, η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ συστήνει επαγρύπνηση, προσοχή ,διότι δεν δέχεται τις ετεροχρονισμένες συγνώμες, όταν καταγγέλλουμε τα"λάθη" της και συγκεκριμένα ,όταν καλούμαστε να πληρώσουμε παραπάνω ποσό,  από το καταναλώμενο ρεύμα και μετά στην αιτιολογία τους ,μας αναφέρουν "δυσλειτουργία" στον μετρητή.
 Τέλος η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, καλεί τους καταναλωτές ,να παρατηρούν τον μετρητή της ΔΕΗ  που έχουν στο σπίτι τους και να τον αντιπαραβάλλουν με τα ΚW ,της χρέωσης τους   και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι οι ενδείξεις του μετρητή δεν συμβαδίζουν με τις αναγραφόμενες στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς  χρεώσεις ,να απευθύνονται άμεσα  στα τηλέφωνα 282109266 και 2821092306 αλλά και  ηλεκτρονικά  στο  email :  epkxan@gmail.com , στο Γραφείο Προστασίας του Καταναλωτή της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ και να το καταγγέλλουν.

                           
                                             Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης


                                                                                Ιωάννα   Μελάκη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
                    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
                                                     Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ: Το θέμα των συμβασιούχων πυροσβεστών είναι θέμα μας

 Με αφορμή τις λέξεις του παρακάτω  κειμένου, που ήρθε στην δημοσιότητα, γραμμένο από την ψυχή ενός συμβασιούχου πυροσβέστη... εμείς ως η Φωνή της Κοινωνίας  (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ )  δηλώνουμε ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΑ
-Διαμαρτυρόμαστε για την ανεπάρκεια, την αναλήθεια των λόγων, των Υπουργών της Κυβέρνησης
-Διαμαρτυρόμαστε για τους συμβασιούχους, που ενώ βρίσκονται σε εργασία, παραμένουν απλήρωτοι.
-Διαμαρτυρόμαστε για τα χάλια των 300 βουλευτών, που πληρώνονται, ενώ οι εργάτες του μεροκάματου χρεώνονται, ΄'η Επαιτούν για να  ζήσουν!!
-Διαμαρτυρόμαστε ,για το  ότι οι συμβασιούχοι πυροσβέστες, κάνουν βάρδιες, ενώ ο μισθός τους "ξεχάστηκε" από τον Προϋπολογισμό της Κυβέρνησης του Μνημονίου!!
-Διαμαρτυρόμαστε, για την Χώρα μας , που κάποιοι της κάνουν μνημόσυνα, με τον ιδρώτα των πολιτών!!

"ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΟΛΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ!!

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΜΑΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΤΕΝΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΤΕΙΛΕΙ ΕΝΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΣ.

ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΜΠΛΟΚ ΞΕΦΥΤΡΩΣΑΝ ΠΟΛΟΙ ΨΕΥΤΟΣΥΝΔΙΚΑΛΗΣΤΑΡΑΔΕΣ . ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ "

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ:"Ζητά από Παπακωνσταντίνου , παρέμβαση ρύθμισης του χρέους των μισθωτών στο Τ. Π.& Δ"

Σε επιστολή που έστειλε η΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ), προς τον υπουργό Οικονομικών σχετ. με ρύθμιση των...
δόσεων, μεταξύ δανειοληπτών-μισθωτών-συνταξιούχων και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , μεταξύ των άλλων αναφέρονται και τα εξής:

Αξιότιμε κ.Υπουργέ, , η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ σήμερα ,θεωρεί επιτακτική την ανάγκη , μετά την ανακοίνωση της δέσμης, των νέων οικονομικών μέτρων της Κυβέρνησης , που πλήττει κυρίως,την μεσαία Ελληνική οικογένεια , ιδιαίτερα τους μισθωτούς και συνταξιούχους, την παρέμβασης σας ,για άνοιγμα του διακανονισμού των δόσεων δανείων , στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,που είχαν συναφθεί μεταξύ των μισθωτών και συνταξιούχων,με το Ταμείο, κυρίως δημοσίων υπαλλήλων.
Επειδή το χρέος αυτό, εξαιρείται από την ρύθμιση του Ν,3869/2010, και ο καθορισμός της μηνιαίας δόσης, είχε συνάρτηση με το σύνολο των αποδοχών των μισθωτών, κυρίως γιατί, η παρακράτηση γίνεται απευθείας μεταξύ των άλλων επιβαρύνσεων που βαρύνουν τον μισθωτή, από τον εντολοδόχο εκκαθαριστή του μισθωτή πλην ,καν έρθουν στα χέρια του μισθωτή πληρώνεται η δόση,χωρίς να μπορεί ο μισθωτής παρά τις προκύπτουσες έμμεσες βιοτικές ανάγκες, να δημιουργηθεί ληξιπρόθεσμη οφειλή, εν αντιθέσει προς άλλα του χρέη π.χ πιστωτικά Ιδρύματα.
Επειδή τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει αισθητή, η μείωση των μισθών και επιδομάτων των μισθωτών του Δημοσίου, από μεριάς Υπουργείου Οικονομικών , χωρίς να ληφθεί παράλληλα πρόνοια ,για την αντίστοιχη μείωση στην καθορισμένη δόση, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις δανειοληπτών,να ταράσσεται ο Οικογενειακός τους προυπολογισμός, η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ζητάει την παρέμβαση του κ.Γεωργίου Παπακωνσταντίνου , αρμοδίου Υπουργού,ώστε να μειωθεί η μηνιαία δόση των δανειζομένων από το εν λόγω Ταμείο, συγχρόνως δε παράλληλη αύξηση του αριθμού των δόσεων ,κατά 12, 24 ή και 32 μήνες, ανάλογα με το ποσό που απομένει για την αποπληρωμή του δανείουΕπειδή η αιτουμένη ρύθμιση δεν επιβαρυνει τον Κρατικό υπολογισμό, αλλά αντιθέτως βοηθά τους καταναλωτές μισθωτούς να ρυθμίσουν τις ανάγκες τους με τις νέες μειώσεις των εισοδημάτων τους πιστεύουμε ότι η πρότασή μας είναι υλοποιήσιμη αρκή να δοθεί η πρέπουσα σημασία από το Οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης και Ιδιαίτερα από τον αρμόδιο Υπουργό.Επειδή οι μισθωτοί που έχουν χρέος προς το εν λόγω Ταμείο έχουν μειώσεις μισθών,ύστερα από αποφάσεις της Κυβέρνησης μιας Κυβέρνησης που μιλάει για κοινωνικό πρόσωπο, θα θέλαμε ως Κοινωνική Οργάνωση να μας το δείχνετε με πράξεις υλοποιώντας τις παρεμβάσεις μας,-.

Η Πρόεδρος της Ενωση; Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Καταγγελία για...πανωτόκια

Την καταγγελία ενός αγρότη από την Κρήτη ότι Τράπεζα του ζητά υπέρογκα ποσά για να αποπληρώσει δάνειο, δέχτηκε η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων.
Όπως καταγγέλλει ο αγρότης είχε εκταμιεύσει δάνειο ύψους πέντε εκατομμυρίων δρχ. από την Αγροτική Τράπεζα της περιοχής του, όμως όταν θέλησε να ενημερωθεί για τις ρυθμίσεις του νέου Νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά σύμφωνα με τα έγγραφα που προσκόμισε ανακάλυψε ότι χρωστά 80.000 ευρώ. Ο αγρότης δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει σε αγωγή εναντίων της Τράπεζας.

Πατήστε εδω για το βιντεο

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ:"Ζητά από Παπακωνσταντίνου , παρέμβαση ρύθμισης του χρέους των μισθωτών στο Τ. Π.& Δ"

Σε επιστολή που έστειλε η΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ), προς τον υπουργό Οικονομικών σχετ. με ρύθμιση των δόσεων ,μεταξύ δανειοληπτών-μισθωτών-συνταξιούχων και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , μεταξύ των άλλων αναφέρονται και τα εξής:

Αξιότιμε κ.Υπουργέ, , η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ σήμερα ,θεωρεί επιτακτική την ανάγκη , μετά την ανακοίνωση της δέσμης, των νέων οικονομικών μέτρων της Κυβέρνησης , που πλήττει κυρίως,την μεσαία Ελληνική οικογένεια , ιδιαίτερα τους μισθωτούς και συνταξιούχους, την παρέμβασης σας ,για άνοιγμα του διακανονισμού των δόσεων δανείων , στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,που είχαν συναφθεί μεταξύ των μισθωτών και συνταξιούχων,με το Ταμείο, κυρίως δημοσίων υπαλλήλων.
  Επειδή το χρέος αυτό, εξαιρείται από την ρύθμιση του Ν,3869/2010, και ο καθορισμός της μηνιαίας δόσης, είχε συνάρτηση με το σύνολο των αποδοχών των μισθωτών, κυρίως γιατί, η παρακράτηση γίνεται απευθείας μεταξύ των άλλων επιβαρύνσεων που βαρύνουν τον μισθωτή, από τον εντολοδόχο εκκαθαριστή του μισθωτή  πλην ,καν έρθουν στα χέρια του μισθωτή πληρώνεται η δόση,χωρίς να μπορεί ο μισθωτής παρά τις προκύπτουσες έμμεσες βιοτικές ανάγκες, να δημιουργηθεί ληξιπρόθεσμη οφειλή, εν αντιθέσει προς άλλα του χρέη π.χ πιστωτικά Ιδρύματα .
  Επειδή τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει αισθητή, η  μείωση των μισθών και επιδομάτων των μισθωτών του Δημοσίου, από μεριάς Υπουργείου Οικονομικών , χωρίς να ληφθεί παράλληλα πρόνοια ,για την αντίστοιχη μείωση στην καθορισμένη δόση, με αποτέλεσμα  σε κάποιες περιπτώσεις δανειοληπτών,να ταράσσεται ο Οικογενειακός τους προυπολογισμός, η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ζητάει την  παρέμβαση  του κ.Γεωργίου Παπακωνσταντίνου , αρμοδίου Υπουργού,ώστε να μειωθεί η μηνιαία δόση των δανειζομένων από το εν λόγω Ταμείο, συγχρόνως δε παράλληλη αύξηση του αριθμού των δόσεων ,κατά 12, 24 ή και 32 μήνες, ανάλογα με το ποσό που απομένει για την αποπληρωμή του δανείουΕπειδή η αιτουμένη ρύθμιση δεν επιβαρυνει τον Κρατικό υπολογισμό, αλλά αντιθέτως βοηθά τους καταναλωτές μισθωτούς, να ρυθμίσουν τις ανάγκες τους με τις νέες μειώσεις των εισοδημάτων τους πιστεύουμε ότι η πρότασή μας είναι υλοποιήσιμη αρκή να δοθεί η πρέπουσα σημασία από το Οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης και Ιδιαίτερα από τον αρμόδιο Υπουργό.Επειδή οι μισθωτοί που έχουν χρέος προς το εν λόγω Ταμείο ,έχουν μειώσεις μισθών,ύστερα από αποφάσεις της Κυβέρνησης μιας Κυβέρνησης που μιλάει για κοινωνικό πρόσωπο, θα θέλαμε ως Κοινωνική  Οργάνωση , να μας το δείχνετε με πράξεις υλοποιώντας τις παρεμβάσεις μας,-.
 
 
                                                      Η  Πρόεδρος της Ενωση; Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
                            
                                                       Ιωάννα Μελάκη


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               

Ταχ.δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306