Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΟΤΑΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΒΙΒΛΙΑ ,ΒΙΝΤΕΟ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΘΩΣ Η ΕΥΡ.ΕΝΩΣΗ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στην Ελλάδα: εννέα στις δέκα ηλεκτρονικές σελίδες που πωλούν παιχνίδια, βιβλία, βίντεο ή μουσική είναι καταχρηστικές

Λίγο πριν από τις διακοπές και την περίοδο αγορών των δώρων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα ενός ελέγχου σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τους δικτυακούς τόπους που πωλούν ηλεκτρονικά παιχνίδια, βιβλία, βίντεο και μουσική τα οποία μπορούν να μεταφορτωθούν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε κινητή ηλεκτρονική συσκευή. Από τον έλεγχο καταδεικνύεται ότι το 75% των εν λόγω δικτυακών τόπων δεν φαίνεται να πληρούν τους κανόνες περί προστασίας των καταναλωτών. Το γεγονός αυτό είναι ακόμη πιο ανησυχητικό όταν τα προϊόντα απευθύνονται σε ευάλωτους καταναλωτές, π.χ. στα παιδιά. Οι χρήστες υποχρεούνται να περάσουν μέσα από τον λαβύρινθο των όρων της σύμβασης, να προσδιορίσουν το ποσό που θα πρέπει εν τέλει να πληρώσουν, ενώ τα παιδιά δελεάζονται συχνά να αγοράσουν προϊόντα που σχετίζονται με υποτιθέμενα δωρεάν παιχνίδια. Σε περίπτωση προβλήματος, η πρόσβαση στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση είναι συχνά δύσκολη, αφού δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση στους περισσότερους από το ένα τρίτο των δικτυακών τόπων. Οι εθνικές αρχές επιβολής της νομοθεσίας θα έλθουν σε επαφή με τις ενδιαφερόμενες εταιρείες για να τους δοθεί η δυνατότητα να διευκρινίσουν τη θέση τους ή να διορθώσουν τον δικτυακό τόπο τους.

Από την έρευνα αυτή προκύπτει για την Ελλάδα 9 στις 10 ιστοσελίδες να είναι προβληματικές.

Τα κύρια προβλήματα είναι :
· οι καταχρηστικές ρήτρες: οι όροι της σύμβασης πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και να μην είναι καταχρηστικοί. Συνολικά 230 δικτυακοί τόποι (το 69%) περιείχαν ρήτρες που θεωρούνται καταχρηστικές, π.χ. i) ο έμπορος δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης σε περίπτωση που η τηλεφόρτωση προξενήσει ζημία στον εξοπλισμό του καταναλωτή, ii) οι καταναλωτές εμποδίζονται να ασκήσουν το δικαίωμά τους να προσφύγουν σε νομικά ή άλλα μέσα έννομης προστασίας ή συναντούν δυσκολίες κατά την άσκησή του, ή iii) στερούνται του δικαιώματος να λάβουν ένα νέο προϊόν ή να αξιώσουν την επιστροφή του αντιτίμου αν το τηλεφορτωθέν προϊόν δεν λειτουργεί·
· το δικαίωμα υπαναχώρησης: λόγω της φύσης της τηλεφόρτωσης, ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση όταν η τηλεφόρτωση αρχίζει με τη συναίνεση του καταναλωτή (με άλλα λόγια, το τηλεφορτωθέν προϊόν δεν μπορεί να επιστραφεί)· ωστόσο, οι έμποροι οφείλουν να πληροφορούν εν προκειμένω τους καταναλωτές πριν από την αγορά του προϊόντος. 141 δικτυακοί τόποι (το 42% των δικτυακών τόπων που ελέγχθηκαν) δεν παρείχαν αυτή την πληροφόρηση·
· η απουσία πληροφόρησης σχετικά με την ταυτότητα και τη διεύθυνση του εμπόρου: οι έμποροι υποχρεούνται να αναγράφουν την ταυτότητά τους, τη γεωγραφική και την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους στον δικτυακό τόπο τους, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να επικοινωνήσουν μ’ αυτούς, αν χρειαστεί. 121 δικτυακοί τόποι (το 36%) δεν ανέγραφαν τις εν λόγω βασικές πληροφορίες.
Επιπλέον του ελέγχου, η Επιτροπή ανέθεσε τη διενέργεια συμπληρωματικής μελέτης3, με την οποία διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
· δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με γεωγραφικούς περιορισμούς: οι καταναλωτές ενδέχεται να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το τηλεφορτωνόμενο ψηφιακό περιεχόμενο σε χώρα διαφορετική από εκείνη του τόπου κατοικίας τους και θα πρέπει να ενημερώνονται από τους εμπόρους σχετικά με αυτό. Το 73% όλων των ελεγχθέντων δικτυακών τόπων δεν παρείχαν καμία τέτοια πληροφόρηση. Όταν οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονταν, συχνά περιλαμβάνονταν μόνο στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και, επομένως, ήταν δύσκολο να βρεθούν·
· τα παιχνίδια που διαφημίζονται ως «δωρεάν» απαιτούν συχνά κάποια πληρωμή σε μεταγενέστερο στάδιο: σχεδόν 9 στους 10 δικτυακούς τόπους δεν ενημέρωναν εκ των προτέρων τους χρήστες σχετικά με τις προσθήκες ή τις αγορές πρόσθετων συνοδευτικών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια του παιξίματος του παιχνιδιού, οι οποίες απαιτούσαν κάποια πληρωμή· μολονότι οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται συχνά στους όρους της σύμβασης, δεν υπάρχει καμία σαφής ένδειξη σχετικά με τις τιμές.

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Ε.Π.Κ.Κ : ¨Συμβουλές στους καταναλωτές για αγορές τροφίμων τα Χριστούγεννα"Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  και αυτά τα Χριστούγεννα , στέκεται δίπλα  στις αγορές, των καταναλωτών, εφιστώντας την προσοχή τους αλλά και ¨για να τους συμβουλέψει:.

1)Για την αγορά α κρέατος (αρνιά, κατσίκια κλπ ):

- Συγκρίνουμε την τιμή με την ποιότητα του κρέατος και να αναζητούμε τις σφραγίδες υγειονομικών ελέγχων, που δείχνουν ότι οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο.

-Για όλα τα σφάγια αμνοεριφίων εγχώριας παραγωγής, η σφραγίδα καταλληλότητας είναι χρώματος «τιρκουάζ» («λαμπρό κυανούν», χρωστική Ε 133) και έχει σχήμα ωοειδές ή στρογγυλό, όπου αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου. Σε σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου θα πρέπει να αναγράφεται η χώρα προέλευσης, «ELLAS» ή «ΕL».

-Για τα σφάγια αμνοεριφίων που προέρχονται από κοινοτικές χώρες, η σφραγίδα καταλληλότητας είναι χρώματος «τυρκουάζ» («λαμπρό κυανούν», χρωστική Ε133 ) ή «ερυθρό» («ερυθρό Allura», χρωστική Ε 129) και έχει σχήμα ωοειδές ή στρογγυλό, όπου αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου. Σε σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου θα πρέπει να αναγράφονται τα αρχικά του ονόματος της κοινοτικής χώρας προέλευσης.

-Τα σφάγια αμνοεριφίων εισαγωγής από τρίτες χώρες, ελληνικής ή όχι σφαγής, φέρουν υποχρεωτικά όλες τις σφραγίδες σε χρώμα «καστανό» (χρωστική Ε155), δηλαδή τη σφραγίδα καταλληλότητας (ωοειδή ή στρογγυλή) και σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, στο εσωτερικό της οποίας αναγράφεται το όνομα της τρίτης χώρας.

2)Για την προμήθεια πουλερικών (γαλοπούλες-κοτόπουλα) και προϊόντων πτηνοτροφίας:

-Οι γαλοπούλες διατίθενται προς πώληση είτε ως νωπές (συσκευασμένες ή μη) είτε ως καταψυγμένες.

Οι νωπές εγχώριες μη συσκευασμένες γαλοπούλες πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένες (απεντερωμένες), χωρίς πούπουλα και να φέρουν σήμανση καταλληλότητας (είτε με τη μορφή σφραγίδας, είτε, συνηθέστερα, σε καρτελάκι μιας χρήσης, κατάλληλα τοποθετημένο επάνω στο κρέας).

Οι συσκευασμένες νωπές ή κατεψυγμένες γαλοπούλες πρέπει να φέρουν τη σήμανση καταλληλότητας της χώρας προέλευσης και την ημερομηνία ανάλωσης (τοποθετημένη επάνω ή κάτω από τη συσκευασία ή το περιτύλιγμα, κατά τρόπο ευανάγνωστο).


3)Για την προμήθεια γαλακτοκομικών

-Τα συσκευασμένα τυριά θα πρέπει να φέρουν σήμανση αναγνώρισης (οβάλ σφραγίδα) με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας θα πρέπει να αναγράφεται επάνω στη συσκευασία.

-Τα τυριά πρέπει να συντηρούνται στο ψυγείο.

Για την προμήθεια ειδών  ζαχαροπλαστικής

Τα προϊόντα  ζαχαροπλαστικής για την ασφάλεια των καταναλωτών, θα πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο, με τις σωστές θερμοκρασίες συντήρησης, λόγω του ευάλωτου χαρακτήρα τους.
Καλό είναι και αυτές τις γιορτές,να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε σπιτικά γλυκά, δίπλα στα παιδιά μας, και λιγότερο θα μας στοιχίσουν και το σπίτι θα ευωδιάσει από μυρουδιές, αλλά και το πνεύμα της δημιουργίας θα περάσουμε στα παιδιά μας.

ΠΡΟΣΈΧΟΥΜΕ

Να αγοράζουμε τρόφιμα από ασφαλή καταστήματα και σε τούτες τις γιορτές ,ας κάνουμε τις αγορές μας από καταστήματα τοπικών συμφερόντων. . Οι αγορές τροφίμων από πλανόδιους περιστασιακούς πωλητές θα πρέπει να αποφεύγονται συστηματικά, διότι αποτελούν πηγή διάθεσης μη ελεγχόμενων τροφίμων, τα οποία μπορεί να μας παραπλανήσουνκαι να προκαλέσουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα στην υγεία μας.
  Τέλος, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,εύχεται σε όλους τους καταναλωτές, υγεία και καλές ξεχωριστές γιορτές ,για τον καθένα  καταναλωτή χωριστά


                                          Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                 Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΝΕΟ!!!
Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει τους δανειολήπτες- καταναλωτές μέλη της ή μη   ότ,ι  το επόμενο χρονικό διάστημα και δή μέχρι 31-01-2013 , "προσφέρει" για όλα τα δάνεια, τα πρώτα δικαστικά  έξοδα,  για  Συλλογικές  Αγωγές, κατά των πρακτικών των Τραπεζών, για  καταχρηστικές χρεώσεις επί των δανείων

 Τι είναι καταχρηστικές χρεώσεις :Όλες οι πλέον χρεώσεις πάνω από την κανονισμένη δόση.π,χ "
  • «έξοδα ελέγχου τίτλων»,
  • «έξοδα σύνταξης δικογραφιών»,
  • «έξοδα προμήθειας – διαχείρισης στεγαστικού δανείου»,
  • «έξοδα αξιολόγησης αίτησης στεγαστικού δανείου»,
  • «έξοδα εκτίμησης ακινήτου»,
  • «έξοδα έγκρισης δανείου»,
  • αλλά και η είσπραξη προμήθειας 20 ευρώ για «έξοδα δανείου».
) ,
Τα Ελληνικά δικαστήρια έχουν εκδώσει αποφάσεις κατά αυτών των καταχρηστικών χρεώσεων
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2821092666

Ε.Π.Κ.Κ : " Η πρακτική της Αγροτικής Τράπεζας, διαψεύει τα λόγια του Πρωθυπουγού"ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  19-12-2012

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ   για την  μη πληρωμή επιδότησης  σε χρεωμένους αγρότες


Ο κ. Σαμαράς, αφού ανακοίνωσε ότι πιστώθηκε 1,1 δισ. ευρώ στους λογαριασμούς αγροτών και κτηνοτρόφων, ποσό που αποτελεί το υπόλοιπο 50% της ενιαίας ενίσχυσης, επισήμανε πως «εργαζόμαστε ώστε οι πληρωμές που γίνονται στην ώρα τους, όπως σήμερα, να μην αποτελούν πια είδηση, αλλά να είναι μια υποχρέωση της πολιτείας και να είναι κανόνας σε μια ευνομούμενη ευρωπαϊκή χώρα».
 Όμως, εκατοντάδες είναι  τα τηλεφωνήματα αγανακτισμένων   Κρητικών , από την  μια μεριά της Κρήτης έως την άλλη,(Κίσαμο έως την Ιεράπετρα) που κατέφθασαν στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καταγγέλλοντας ότι επιδότηση που περίμεναν δεν έφθασε ποτέ στα χέρια τους ,καθώς έγινε  παρακράτηση όλου του ποσού από την Αγροτική Τράπεζα  και   με τον φόβο να μείνουν οι οικογένειες τους χωρίς βασικά είδη μέρες των Χριστουγέννων που έρχονται,  κάνουν έκκληση  να τους δοθούν
  Την απελπισία αυτή των Κρητικών μετέφερε τηλεφωνικώς, σε επικοινωνία που είχε η ΄Ενωση ,με το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, κ.Στεργίου ζητώντας την άμεση παρέμβαση του , κάνοντας τις ενέργειες εκείνες για να δοθούν τα χρήματα στους αγρότες καταναλωτές.-

                                  Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                  Ιωάννα Μελάκη


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Ε.Π.Κ.Κ : ΔΙΝΟΥΜΕ ΧΑΡΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ


                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18-12-2012

                                                     Με  το σλόγκαν

"ΝΟΙΆΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΜΟΥ

ΑΓΟΡΆΖΩ ΑΣΦΑΛΉ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ"


 Πλησιάζοντας  τα Χριστούγεννα, όλοι μας ,τα  προσδοκούμε λαμπερά, φωτεινά, χαρούμενα, παραδοσιακά, παρά την   φτώχεια των νοικοκυριών, από την γενικότερη οικονομική ύφεση, (που πλήττει την Χώρα μας),  και την λιγότερη αγοραστική δύναμη  μας, η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,   κάνει την προσπάθεια της υπέρβασης και σαυτές τις γιορτές,  να δώσει μια θετική νότα  στην αγορά της Κρήτης ¨καλώντας τους καταναλωτές να κατέβουν  στην αγορά, βοηθώντας  τόσο τους ίδιους ,διαφοροποιώντας την ψυχολογία τους,  αλλά  και  στηρίζοντας τα τοπικά καταστήματα τις Κρητικές επιχειρήσεις ιδιαίτερα την τοπική οικονομία  της,. Και επειδή δεύτερη έγνοια μας από το να εφοδιαστούμε τρόφιμα είναι  η αγορά παιχνιδιών, είτε για τα ίδια μας τα παιδιά ή  για άλλα ,σημαντικότατο είναι η αγορά ασφαλών παιχνιδιών, για να έχουμε χαρούμενες γιορτές.
Λίγη σχολαστικότητα στην επιλογή ενός παιχνιδιού επιβάλλεται, όχι από κανόνες, αλλά για να χαρίσουμε την χαρά που επιθυμούμε στα παιδιά, και όχι να προσθέσουμε ατυχήματα από αμέλεια μας. Χιλιάδες παιδιά μέρες γιορτινές,  μέρες χαράς, αναγκάζονται να μην παίζουν, αλλά να βρίσκονται στα νοσοκομεία, από μη ασφαλή παιχνίδια και από αμέλεια δική μας. Είναι αλήθεια ότι, οι καιροσκόποι και οι κερδοσκόποι δεν σέβονται κανένα και τίποτα, ούτε τα παιδιά μας, θεό τους έχουν τον πλούτο και μέριμνα τους είναι πως να τον αυξήσουν.Είναι σαφέστατο ότι ,η σωστή επιλογή και η χρήση των παιχνιδιών, από κάθε παιδί, σύμφωνα με την δική μας καθοδήγηση και επίβλεψη μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Τι προσέχουμε πριν επιλέξουμε να αγοράσουμε ένα παιχνίδι
                            
              6 σημαντικές συμβουλές


1)Να είναι σύμφωνο με την ηλικία του παιδιού
, επιβάλλεται σε κάθε συσκευασία παιχνιδιού να αναγράφεται η ηλικία βάσει της   οποίας κάθε παιδί μπορεί να κάνει χρήση.
2)Να είναι ασφαλές, να φέρει την σήμανση CE
βάσει της οποίας ο κατασκευαστής μας γνωρίζει ότι παρέχει την ασφάλεια στο εν λόγο παιχνίδι.
3)Να υπάρχουν οδηγίες χρήσης σ
ε κάθε συσκευασία του παιχνιδιού στην Ελληνική γλώσσα, ώστε κάθε παιδί βοηθώντας το από κάποιον μεγαλύτερο , να μπορεί να το συναρμολογήσει και να το χρησιμοποιήσει παίζοντας το , βοηθώντας έτσι την ανάπτυξη της ευστροφίας την ανάδειξη της ενεργητικότητας του αλλά και της δεξιοτεχνίας του.
4)Δεν παρασυρόμαστε, δεν αγοράζουμε ένα παιχνίδι επειδή το είδαμε σε κάποιο διαφημιστικό σποτ, και ακριβότερο σίγουρα θα είναι, αλλά και χαρά μπορούμε να προσφέρουμε με ένα άλλο παιχνίδι φθηνότερο , σημασία έχει η αγάπη που χρειάζονται τα παιδιά μας.

Μεγάλη Προσοχή :
5)Αγοράζουμε πάντα τα παιχνίδια για τα παιδιά μας, από επώνυμα καταστήματα, προτιμούμε τις τοπικές επιχειρήσεις, αποφεύγουμε να αγοράσουμε παιχνίδια από πλανόδιους μικροπωλητές όσο φθηνά και αν μας προσφέρονται, είναι παιχνίδια ανασφαλή μπορεί να είναι κατασκευασμένα από χημικές ουσίες και άλλα υλικά μη ασφαλή για τα παιδιά μας, αλλά και μπορεί να έχουν μικρά τεμαχίδια τα οποία να αποβούν μοιραία στην υγεία τους, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά, που παίζοντας τα βάζουν στο στόμα κινδυνεύοντας να υποστούν απόφραξη και ασφυξία.
6)Δε αγοράζουμε παιχνίδια που εκ της φύσεως τους (πιστόλια με πλαστικά σφαιρίδια, dvd με περίεργες φιγούρες) διαταράσσουν την ήρεμη ψυχοσύνθεση
των παιδιών και τους δημιουργούν φοβικές και επιθετικές τάσεις, μέλημά μας είναι από το παιχνίδι το παιδί να δημιουργεί, να αναπτύσσεται και να ωριμάζει, ώστε να ετοιμάζεται για την μετάβαση του στην επόμενη ηλικιακή φάση.
  • Τέλος επειδή όλοι νοιαζόμαστε για τα παιδιά μας και αγοράζοντας τους παιχνίδια θέλουμε να τους προσφέρουμε την χαρά και ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες που και το έθιμο μας θέλει να τους προσφέρουμε επί πλέον παιχνίδια, ας διαθέσουμε περισσότερο χρόνο στην επιλογή των παιχνιδιών, ας το κάνουμε το αξίζουν.
*Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,, και τα τηλέφωνα 282192666 του Γραφείου του Καταναλωτή, μπορεί να προσφέρει ενημέρωση, στην σωστή επιλογή παιχνιδιών, αλλά και προστασία, σε περιπτώσεις καταστρατήγησης των κανόνων της αγοράς, από "επιτήδειους" μη νόμιμες εμπορικές πρακτικές.

                                                        

                           Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                                      Ιωάννα Μελάκη

  ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306              
 

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΣΑΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΑΝ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ν.3869/2010 Ν.Κατσέλη

ΠΡΟΣΟΧΗ


π.χ 

πτώχευση εμπόρου που έπαυσε την εμπορία του είναι η παύση της εμπορίας να έγινε μέσα στο χρόνο της παύσης των πληρωμών του και ο τελευταίος να ανάγεται στο χρόνο κατά τον οποίο αυτός είχε την εμπορική ιδιότητα. Η μη πληρωμή χρεών που ήταν προγενέστερα της παύσης της εμπορίας δεν αρκεί για να κηρυχθεί σε πτώχευση, εάν δεν υπάρχει και παύση των πληρωμών κατά το χρόνο παύσης της εμπορίας (βλ. Κοτσίρη, Πτωχευτικό Δίκαιο 7η έκδοση σελ. 99 επ. Αθ. Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» , εκδ. 2010, άρθρο 1 σελ. 38). Στην προκειμένη περίπτωση από τις προσκομιζόμενες κινήσεις των λογαριασμών για τα προϊόντα του αιτούντος προκύπτει ότι η παύση εξυπηρέτησης όλων των δανειακών συμβάσεων του με την καθης τράπεζα είχε λάβει χώρα πολύ πριν προχωρήσει ο αιτών σε διακοπή εργασιών την 17-06-2011, δηλ. σε χρόνο που εξακολουθούσε να διατηρεί την εμπορική ιδιότητα. Ενόψει των παραπάνω πραγματικών περιστατικών, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της λόγω, της μη συνδρομής της ουσιαστικής προϋπόθεσης για την υπαγωγή του στο νόμο δηλ. της έλλειψης πτωχευτικής ικανότητας στο πρόσωπο του αιτούντος. Δικαστικά έξοδα δεν πρέπει να επιδικαστούν, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 7 παρ. 6 και 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Παράταση στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, στις εξώσεις εμπορικών μισθώσεων δίνεται με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που θα δημοσιευθεί σήμερα, ενώ σύμφωνα πάντα με το υπουργείο Ανάπτυξης, τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν τις δύο τελευταίες Κυριακές του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα...
σε επιχειρήσεις και καταστήματα εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών να λειτουργούν προαιρετικά τις δύο τελευταίες Κυριακές του 2012. 

Παράλληλα, παρατείνεται η αναστολή των πλειστηριασμών για πρώτη κατοικία για ένα ακόμη έτος μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 και αναστέλλονται οι εξώσεις στις εμπορικές μισθώσεις μέχρι την ίδια ημερομηνία, αντί για τις 31 Δεκεμβρίου του 2012 που προβλεπόταν.

Ε.Π.Κ.Κ: "¨Φαρμάκι" για τους καταναλωτές η ......δωρεάν περίθαλψη του Ε.Ο.Π.Υ.ΥΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  17-12-2012


  Με αφορμή την διήμερη αναστολή παροχής ¨φαρμάκων, στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, από τα φαρμακεία της Χώρας,  η  ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , χαρακτηρίζει την κινητοποίηση "Κλαδική, Επαγγελματική"  χωρίς  ευαισθησία, των φαρμακοποιών, για την φαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων, και ότι η  σχετική αφίσα που κυκλοφόρησαν, στο παρελθόν .που ενημερώνουν τον ασφαλισμένο ότι «αγωνιζόμαστε για τα φάρμακά σου, για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Υγείας, για την αξιοπρέπεια όλων μας» να την κρατήσουν εντός και εκτός των καταστημάτων τους -φαρμακείων, καθώς το περιεχόμενο αυτής, αφορά τα δικά τους συμφέροντα και μόνο αυτά.
Σε σκληρή γλώσσα η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  συνεχίζει:

"Πάλι στους καταναλωτές το μπαλάκι , πάλι οι καταναλωτές στην ομηρεία, πάλι οι καταναλωτές στην δυσκολία, καθώς η ταλαιπωρία από τους εμπλεκόμενους στον κλάδο του ΕΟΠΠΥ φορείς ,προς  στους καταναλωτές-ασφαλισμένους, τερματίζει, καθώς εδώ και δύο χρόνια εκατομμύρια ασφαλισμένοι, καλούνται να πληρώνουν από την τσέπη τους τα φάρμακα τους, παρότι οι ίδιοι  καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές στις υπηρεσίες παροχών των ταμείων τους, για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη , ουσιαστικά είναι αποκλεισμένοι από δωρεάν φάρμακα, εξαιτίας των διαρκώς επαναλαμβανόμενων κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών. Κινητοποιήσεις που ενώ αφορούν κυρίως τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τον κλάδο, συμπίπτουν και κλιμακώνονται κάθε φορά που η εκάστοτε κυβέρνηση επιχειρεί αλλαγές στην πολιτική φαρμάκου, από το άνοιγμα του επαγγέλματος του φαρμακοποιού μέχρι το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων. (δηλώσεις του υπουργού Υγείας περί πλήρους απελευθέρωσης του ωραρίου τους).
  Και εντάξει ο πόλεμος με τους Φαρμακοποιούς, ο  ΕΟΠΥΥ γιατί δεν καταβάλλει  τα χρήματα  που οφείλει στους ασφαλισμένους του;
Ο πρόεδρος του Οργανισμού κ. Λευτέρης Παπαγεωργόπουλος διευκρίνισε ότι ο ΕΟΠΥΥ δρομολογεί τις επόμενες ημέρες την άμεση καταβολή των οφειλών με προτεραιότητα στους ασφαλισμένους, τους παρόχους υγείας και τους ιδιώτες προμηθευτές ιατρικών υλικών και φαρμάκων
.Λόγια του αέρα;
  Η ασυνέπεια εφαρμογής των αποφάσεων των εκπροσώπων του Κράτους, αλλά και η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων  του ΕΟΠΠΥ, δίνουν χώρο εκμετάλλευσης  των καταναλωτών-ασθενών , από γιατρούς ιδιώτες, μη ενταγμένους στο σύστημα υγείας , ουσίας  και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η  καταγγελία καταναλωτή ,που προσέφυγε σε Ιδιωτικό γιατρό,και κλήθηκε να καταβάλλει το αντίτιμο των εξετάσεων του 300 Ευρώ ,ζητώντας δε την απόδειξη από τον ιατρό ,ο οποίος αποθάρρυνε τον ασθενή λέγοντας του ότι "Εγώ να σου την δώσω την απόδειξη παροχής υπηρεσιών, αλλά σου  συνιστώ ότι σου είναι παντελώς άχρηστη, διότι χρήματα δεν θα πάρεις" και σύμφωνα με την καταγγελία του καταναλωτή ,ακριβώς επαληθεύτηκε ο γιατρός, διότι   ενώ ο ασφαλισμένος υπέβαλλε τα απαιτούμενα  σχετικά δικαιολογητικά ,μέχρι σήμερα χρήματα ,δεν έλαβε από τον ασφαλιστικό του Φορέα.
  Εμείς ,ως ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  το λέμε ξεκάθαρα ότι  δεν στρεφόμαστε κατά  κανενός επαγγελματικού κλάδου , (π.χ Φαρμακευτικού, Ιατρικού κ.λ.π)  στην διεκδίκηση απαιτήσεων και διαφορών τους με  την Κυβέρνηση, όμως, δεν μας βρίσκει κανείς κλάδος σύμφωνους ,ούτε και η ίδια η πολιτεία , να μας΄" φορτώνουν" με δαπάνες πλέον, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι υγείας, και να γινόμαστε "μπαλάκι " του πινγκ-πονγκ, με πλέον επιβάρυνση του οικογενειακού μας προϋπολογισμού, και να αιτούμε φάρμακα και περίθαλψη ,διπλοπληρόνωντας τα, δεν μπορούμε να μιλάμε για δωρεάν περίθαλψη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ενώ είμαστε στην ταλαιπωρία, στο περίμενε, στην διπλή "ταρίφα" και να λέμε και ευχαριστώ!!!.
Γνωρίζοντας  από δημοσιευμένα  στοιχεία ότι, για το 2012, τα χρέη  του ΕΟΠΥΥ, προς τους φαρμακοποιούς ξεπερνούν τα 500 εκατομμύρια ευρώ και προς τους γιατρούς τα 300 εκατομμύρια αλλά και κάποια ποσά, στους ασφαλισμένους του μεμονωμένα, ζητάμε ως Κοινωνία , ο ΕΟΠΥΥ να  ξεκινήσει  άμεσα την καταβολή χρημάτων που οφείλει στους ασφαλισμένους του. να δοθεί η πρέπουσα προτεραιότητα, για να πάψει ο ασφαλισμένος να νοιώθει ανασφαλής, μέσα από την Κοινωνική Ασφάλιση του ΕΟΠΥΥ.
Τέλος ως ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλούμε τους καταναλωτές, μέλη μας και μη σε επαγρύπνηση ,τονίζοντας τους ότι  είμαστε καταναλωτές, έχουμε δικαιώματα και οφείλουμε να τα διεκδικήσουμε αγωνιζόμενοι, και όχι να επιτρέπουμε να μας τα καταπατούν!!!


Η Πρόεδρος ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,

Ιωάννα Μελάκη


--
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Αν δεν πάρεις απόδειξη... ΔΕΝ πληρώνεις... Σε ισχύ η ρύθμιση του Υπουργείου!Χωρίς απόδειξη δεν πληρώνεις τίποτα


Ημερομηνία:
14/12/2012 - 23:06
Ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία τέθηκε ήδη σε ισχύ καθώς η σχετική Αγορανομική Διάταξη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, προβλέπει ότι εάν ο καταστηματάρχης δεν κόψει απόδειξη, οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να μην πληρώσουν τον λογοριασμό!
Όπως αναφέρει η εν λόγω Διάταξη σύμφωνα με το newsgr, “κατά την πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, του Ποινικού Κώδικα και του ν. 2523/1997, ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο, όπως αυτό ορίζεται στις οικείες διατάξεις”.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται ακόμα να αναρτούν σε εμφανές σημείο του καταστήματος πινακίδα στα ελληνικά και στα αγγλικά, που θα αναγράφει ότι ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο, δηλαδή απόδειξη ή τιμολόγιο. Το ίδιο κείμενο θα αναγράφεται και στους τιμοκαταλόγους εστιατορίων και άλλων καταστημάτων εστίασης και αναψυχής. Οι καταστηματάρχες οφείλουν να αναρτήσουν τις εν λόγω πινακίδες από τις 12 Ιανουαρίου και για τους παραβάτες προβλέπονται πρόστιμα ύψους 1.000 ευρώ.
Πηγή: CretePlus.gr

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Ε.Π.Κ.Κ : ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΑ , ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΤΟΜΑΤΑΣ, ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13-12-2012

  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , διαμαρτύρεται δημόσια,  απευθυνόμενη στους αρμόδιους Υπουργούς Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ,  για τις παράνομες εισαγωγές  και «ελληνοποιήσεις»  τομάτας, από τρίτες χώρες, που διατέθηκε στην κατανάλωση, και στην Κρήτη ,σύμφωνα με τις καταγγελίες του αγροτικού κόσμου, που είδαν το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό.-.

 Σύμφωνα με το περιεχόμενο του κειμένου  της διαμαρτυρίας  η ΄Ενωση αναφέρεται:

"¨Κύριοι Υπουργοί,
 
 Γνωρίζουμε και γνωρίζετε  ότι η Χώρα μας έχει Νομοθεσία που απαγορεύει την παραγωγή προϊόντων φυτικής παραγωγής, με την χρήση φυτοφαρμάκων, κάτι που δεν συμβαίνει σε Τρίτες Χώρες.Όμως  παραταύτα και  σύμφωνα με τις καταγγελίες παραγωγών της Κρήτης, αλλά και από  τα δημοσιεύματα ενημερωθήκαμε  ότι αγροτικά προϊόντα τρίτων χωρών και δη τομάτες εισήχθηκαν στην Χώρα μας (με τις ευλογίες σας) και στην Κρήτη  και ρίχθηκαν στην κατανάλωση.

Κύριοι Υπουργοί,

  Η διαμαρτυρία μας έχει μορφή καταγγελίας για τους  εξής  λόγους:

 !) Για την μη απαγόρευση  εκ μέρους σας εισαγωγής και διάθεσης αγροτικών προϊόντων  "φαρμάκων " στα πιάτα μας.
2) Για την μη περιφρούρηση του εισοδήματος των αγροτών- καταναλωτών, που βιώνουν την οικονομική μείωση , στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό  από την γενικότερη   κρίση και ύφεση  της Χώρα μας
3)Για την αδρανοποίηση του ελεγκτικού σας μηχανισμού, ώστε να  επιτρέψετε ,να παραπλανάται ο καταναλωτής από την ποιότητα και την Χώρα προέλευσης του προϊόντος (τομάτα)
4)Για την μη προστασία του καταναλωτή από ανασφαλή προϊόντα (τομάτα)
5)Από μη προστασία  της  τσέπης του καταναλωτή, αλλά συγχρόνως και του παραγωγού

Κύριοι Υπουργοί,
Αφού τα "καταφέρατε " να ρίξετε στην αγορά ανασφαλή προϊόντα  με τις πράξεις σας και παραλήψεις σας,  εις βάρος ολόκληρης της Ελληνικής κοινωνίας, (καταναλωτές, παραγωγούς), και για να μη εξακολουθεί να σας βαραίνει η ενοχή της" εγκληματικής αμέλειας" προχωρήστε και τώρα στους πρέπον τες ελέγχους (τα παραστατικά υπάρχουν)και τιμωρείστε εκείνους που τολμούν να κερδοσκοπούν και να καιροσκόπούν  εις βάρος της Κυβέρνησής σας, αλλά και εις βάρος εμάς των καταναλωτών,  "ταίζοντας" μας με φαρμάκια, αλλά και εις βάρος των Ελλήνων παραγωγών, στην δύσκολη γι αυτούς οικονομική συγκυρία.

  Περιμένουμε έστω και τώρα τις ενέργειες σας, για την διασφάλιση των  δικαιωμάτων και των  συμφερόντων των Ελλήνων καταναλωτών.-
    
                             
                            Με Εκτίμηση

                                                    Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης


                                                        Ιωάννα  Μελάκη

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣ Κάνουν “κουμάντο” οι εισπρακτικές;

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣ

 

Τα στραβά κι ανάποδα του τραπεζικού συστήματος, αναδεικνύονται μέσα από την περιπέτεια που έζησε Χανιώτης καταναλωτής, στη διάρκεια της αποπληρωμής καταναλωτικού δανείου. Όπως καταγγέλλει, οι εισπρακτικές εταιρείες τον απείλησαν, τον εξύβρισαν, υποβάθμισαν τους εργαζόμενους της Τράπεζας και όταν απευθύνθηκε στο πιστωτικό Ιδρυμα για εξηγήσεις, αυτοί τον... ευχαρίστησαν για την ενημέρωση!
Πρόκειται για την περίπτωση του συμπολίτη μας Αναστάσιου Ταβερνάρη, ο οποίος διηγήθηκε στα 'Χ.Ν.' όλα όσα έζησε κατά τη συναλλαγή του με την Τράπεζα Eurobank. Ο καταναλωτής είχε ακόμη 8 δόσεις μέχρι να εξοφλήσει καταναλωτικό δάνειο, που του είχε χορηγηθεί με την υποχρέωση επί 48 μήνες να καταβάλει το ποσό των 218,03 ευρώ μηνιαίως.
Όπως περιγράφει στα 'Χ.Ν.' αλλά και στις επιστολές του προς την Τράπεζα, πριν τη λήξη των τελευταίων 8 δόσεών του, ζήτησε από τη Eurobank διακανονισμό μείωσης της καταβολής των δόσεων, είτε με επιμήκυνση είτε με κάποιο άλλο πρόγραμμα. Δεδομένου ότι η οφειλή ήταν μικρή η Τράπεζα απάντησε αρνητικά και όπως αναφέρει ο κ. Ταβερνάρης «τα στελέχη με συμβούλευσαν τουλάχιστον να καταβάλω ανελλιπώς κάθε μήνα όσα περισσότερα χρήματα μπορούσα, όπως και έπραξα». Επίσης τον ενημέρωσαν ότι δεν πρέπει η οφειλή του να υπερβεί το ποσό των τριών δόσεων ήτοι 3x218,03 = 654,09 ευρώ γιατί θα υπάρξουν κυρώσεις. «Έτσι φρόντισα με συνέπεια να μην οφείλω περισσότερο από μια δόση (218,03€) εκτός από ένα μικρό διάστημα 25 ημερών που όφειλα 305 ευρώ».

ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΥΒΡΙΣΗ
Έκτοτε ξεκίνησαν τα 'ωραία' με την εισπρακτική εταιρεία. Όπως φαίνεται από την καταγγελία του κ. Ταβερνάρη, η συγκεκριμένη εταιρεία είχε διαφορετική άποψη από τα στελέχη της Eurobank. «Η υπόθεση ειδοποίησης - ενημέρωσης μετατράπηκε σε χυδαία επίθεση προς εμένα και κατά των στελεχών της Τράπεζας γιατί τόλμησα να αντισταθώ από την πρώτη τηλεφωνική τους κλήση στις απειλές - προσβολές και ταπεινώσεις, που παραπέμπουν σε υπόκοσμο».
Συνολικά σε διάστημα επτά μηνών ο κ. Ταβερνάρης δέχτηκε 65 κλήσεις, μία κάθε 2 - 3 εργάσιμες ημέρες για ποσά 60 - 80 ευρώ που όφειλε στην Τράπεζα. Αυτό μάλλον εκνεύριζε τους υπαλλήλους της εισπρακτικής εταιρείας, οι οποίοι δεν δέχονταν ότι ο καταναλωτής είχε συνεννοηθεί με την Τράπεζα και ακολουθούσε τη διαδικασία που του είχαν προτείνει τα στελέχη της. Εύλογα αναρωτιόταν -θέτοντας το ζήτημα και στην ίδια την Τράπεζα- «στην ιεραρχία της Eurobank οι υπάλληλοι της εισπρακτικής εταιρείας είναι ανώτεροι και έχουν περισσότερες γνώσεις - εμπειρία από τα στελέχη του καταστήματος στα Χανιά;».

ΤΟΥΣ ΠΗΡΕ
ΣΤΟ... ΨΙΛΟ
Είδε και απόειδε ο άνθρωπος και επιστράτευσε και χιούμορ για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. «Για την αποπληρωμή των τελευταίων τεσσάρων δόσεών μου αποφάσισα να καταθέτω σχεδόν καθημερινά μικροποσά. Δέκα ευρώ, πέντε ευρώ, ακόμη και δύο ευρώ», μας διηγείται. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί η Τράπεζα με 93 συναλλαγές αντί για 4 - 5 μέχρι τη λήξη του δανείου.
Ουσιαστικά, με αυτό τον τρόπο, ο καταναλωτής επιβάρυνε την Τράπεζα με εργατοώρες ακόμη και με... αναλώσιμα.  93 συναλλαγές είναι αυτές. Αποδείξεις, μελάνια, υπογραφές... Είπαμε, έχουμε κρίση...
Η εισπρακτική εταιρεία όμως δεν το εξέλαβε έτσι το θέμα. «Με αυτή μου την ενέργεια ξεκίνησε η αποδόμηση και πλήρης γελοιοποίηση της εισπρακτικής εταιρείας», μας αναφέρει ο κ. Ταβερνάρης και εξηγεί: «Οι μεν υπάλληλοί της από χυδαίοι μετατράπηκαν σε ευγενικοί και μειλίχιοι, η δε εταιρεία εγκατέλειψε τις προσπάθειές της τους τελευταίους τρεις μήνες παρ’ ότι με απειλούσαν ότι θα με καλούν μέχρι την εξόφληση του τελευταίου ευρώ. Τους χρωστάω ακόμα ένα ευρώ...».
Τελικά, παρά τις ύβρεις της εισπρακτικής και τις απειλές για σοβαρές κυρώσεις, ο καταναλωτής πλήρωσε το ποσό των 9 ευρώ και 28 λεπτών, «όπως σωστά με είχαν ενημερώσει τα στελέχη της Τράπεζας στο κατάστημα Χανίων».

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»
Για λόγους αξιοπρέπειας όπως επισημαίνει, ο κ. Ταβερνάρης έθεσε με επιστολή του το ζήτημα στα κεντρικά της Eurobank, την οποία κοινοποίησε στα Καταστήματα της Τράπεζας στα Χανιά και στο Καστέλι, στην Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και στα 'Χανιώτικα νέα'.
Εξιστορώντας τους όλα όσα είχαν συμβεί και θέτοντας ζήτημα για το ποιος, επιτέλους, είναι υπεύθυνος για τη συνεννόηση με τους πελάτες. Οι Τράπεζες ή οι εισπρακτικές; Η απάντηση που πήρε όμως, φαντάζει να τυπώθηκε από... αυτόματο τηλεφωνητή.
«Σε απάντηση της ως άνω επιστολής σας, σας υπενθυμίζουμε ότι η εμπρόθεσμη τακτοποίηση των οφειλών σας έγκειται στις συμβατικές σας υποχρεώσεις, ενώ σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία ενημέρωσης του πελάτη σχετικά με την καθυστέρηση στην πληρωμή των εν λόγω υποχρεώσεων, στοχεύει στην απρόσκοπτη λειτουργία του λογαριασμού του. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση και σας διαβεβαιώνουμε ότι προβαίνουμε συστηματικά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επαληθεύουμε συνεχώς τη σωστή εφαρμογή των οδηγιών μας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση». Αυτά απάντησε η Διεύθυνση Σχέσεων της Eurobank με τους πελάτες.

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
Διαβάζοντας την απάντηση της Τράπεζας, ο κ. Ταβερνάρης μόνο ικανοποίηση δεν αισθάνθηκε. «Προφανώς δεν διάβασαν την επιστολή μου γιατί δεν μου απάντησαν συγκεκριμένα και με αριθμούς σε καμιά από τις επισημάνσεις μου. Η απάντησή τους ήταν γραμμένη με την ίδια 'ξύλινη' γλώσσα που ομιλούν οι πολιτικοί».
Με την Τράπεζα να είναι «στη διάθεσή του για οποιαδήποτε διευκρίνιση» ο καταναλωτής ανταπάντησε με στοιχεία τονίζοντάς τους ότι αποφεύγουν να μπουν στην ουσία της υπόθεσης καθώς δεν τον ενημερώνουν ούτε τηλεφωνικά από την εξυπηρέτηση πελατών. «Επικοινώνησα και με την εισπρακτική εταιρεία και τους ρωτούσα επίμονα να μου απαντήσουν με ένα 'ναι' ή ένα 'όχι' εάν τους γελοιοποίησα. Τελικά το αποδέχθηκαν».
Ο κ. Ταβερνάρης ζητά παράλληλα δημόσια συγγνώμη από υπάλληλο του Europhone Banking «στην οποία μίλησα απρεπώς θέλοντας να δείξω ότι έτσι και πολύ χειρότερα μου συμπεριφερόταν η εισπρακτική».
Πάντως δεν ελπίζει, πλέον, σε απάντηση της Τράπεζας τονίζοντάς της χαρακτηριστικά τα εξής: «Αδιαφορώ πλέον εάν μου επιβεβαιώσετε εντός 24 ωρών ότι παραλάβατε την επιστολή μου, αδιαφορώ εάν μου απαντήσετε το αργότερο σε 10 εργάσιμες ημέρες, αδιαφορώ εάν μου απαντήσετε με την ίδια 'ξύλινη' γλώσσα. Η ανοργανωσιά σας οι παραλήψεις οι απαράδεκτες επιλογές σας και τα λάθη σας τελειωμό δεν έχουν».

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
Αυτό που μένει, λοιπόν, να διευκρινιστεί είναι ο ρόλος των περιβόητων εισπρακτικών εταιρειών. Οι καταγγελίες των καταναλωτών πληθαίνουν για τη συμπεριφορά τους και ιστορίες όπως αυτή που δημοσιεύουμε σήμερα, δείχνουν ότι μάλλον βάζουν σε δεύτερη μοίρα τα στελέχη των Τραπεζών που κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
Να δούμε αν θα απαντηθεί λοιπόν το ερώτημα. Κουμάντο κάνουν οι Τράπεζες ή οι εισπρακτικές;

H Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης κ.Ιωάννα Μελάκη στην εκπομπή του "ΚΥΔΩΝ" Πρωινή έκδοση

  Ενημερώνουμε τους καταναλωτές,"ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΈΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ " ότι αύριο Τετάρτη 12-12-2012  ¨και ώρα  8.40 πρωινή, η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  κ.Ιωάννα Μελάκη   καλεσμένη ,στην εκπομπή" ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ  " που επιμελείτε ο δημοσιογράφος Μάριος Παρασκάκης στο κανάλι ΚΥΔΩΝ θα δώσει συμβουλές και ενημέρωση για "ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Η κ.Ιωάννα Μελάκη στο MEΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

MEΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ...με τον Παντελή Σπυριδάκη και τη Μαρία Τσισμενάκη


Ολόκληρη τη χθεσινη εκπομπη μπορείτε να τη δειτε εδώ

Το απόσπασμα σχετικα με το τι θα πρεπει να προσεξουν οι καταναλωτες 

βρισκεται στο 1ο βιντεακι και στο 11:20 λεπτο.

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Οδηγίες για τα "υπερχρεωμένα νοικοκυριά " αύριο 11-12-2012
από την Πρόεδρο της ΄Ενωσης
 κ.Ιωάννα Μελάκη

Ε.Π.Κ.Κ : "Κλέβουν εν ψυχρώ, οι έμποροι καυσoξύλων για θέρμανση, τους καταναλωτές "

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10-12-2012
Σημαντικότατη είναι  η καταγγελία,  που έφθασε στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σήμερα 10-12-2012, από καταναλωτή που αγόρασε ξύλα 1τόνου και του παραδόθηκαν στο σπίτι του 580 κιλά, χωρίς απόδειξη από έμπορο -μάνδρα που πουλούσε  καυσόξυλα στα Χανιά.
 Η παροιμία που λέει  "κάθε φτωχός και η μοίρα του" έχει θέση, στην προκειμένη περίπτωση και ερχόμαστε επί της ουσίας του περιεχομένου της καταγγελίας:
 Καταναλωτής, παρήγγειλε και  αγόρασε καυσόξυλα βάρους 1τόνου(1000 κιλά)  από μάνδρα πώλησης καυσόξυλων,  στην περιοχή των Χανίων , προκειμένου να παρέχει φθηνότερη εναλλακτική θέρμανση στην οικογένεια του, όμως  ,παρότι στο ζυγολόγιο αναγραφόταν η ποσότητα 1 τόνος , η ογκομετρική διάσταση του συνόλου των ξύλων, στο μάτι του αγοραστή-καταναλωτή , των καυσόξυλων, δεν τον έπειθε, του  δημιούργησε ερωτηματικά  και αφού παρέλαβε τα ξύλα ,τα φόρτωσε σε συγγενικό του μεταφορικό μέσο και πήγε και τα ζύγισε σε ζυγαριά, και εκεί βρέθηκε προ εκ πλήξεως  του έλλειπαν 420 κιλά καυσόξυλα , τα οποία είχε πληρώσει  στον έμπορο χωρίς να πάρει "Απόδειξη".
  Το "πάθημα" του καταναλωτή, δεν τον άφησε άπραγο, αμέσως κινητοποιήθηκε , επικοινώνησε με τον προμηθευτή,του ζήτησε εξηγήσεις και εκείνος  του δικαιολογήθηκε  ότι έγινε " λάθος", προθυμοποιήθηκε δε  να το διορθώσει, με αναπλήρωση 1 τόνου ακόμα καυσόξυλα.Ο καταναλωτής , φανερά εκνευρισμένος με την πρακτική του ξυλέμπορου,επικοινώνησε με την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, κατήγγειλε το γεγονός  και ζήτησε να ενημερωθεί επί των δικαιωμάτων του, και πως θα πάρει
" το μάθημά του " ο έμπορος ,για να μη την "πατήσουν"  και άλλοι καταναλωτές .
 
Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, έδωσε την αιτούμενη  ενημέρωση και νομική  καθοδήγηση στον καταναλωτή  ώστε να  μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματα του, από τις αρμόδιες αρχές  και να απαιτήσει το δίκιο του και την τιμωρία του εμπόρου.
  ΄Επειτα από το παραπάνω  καταγγελόμενο γεγονός και επειδή βρισκόμαστε εντός του χειμώνα  και πολλοί καταναλωτές θα θελήσουν να αγοράσουν καυσόξυλα , για την σόμπα ή το τζάκι,  η
΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης επιστήνει την προσοχή  των καταναλωτών, επισημαίνοντας ότι, θα πρέπει να είμαστε παρόντες στο ζύγισμα των ξύλων, θα πρέπει με την παράδοση αυτών και δίνοντας τα χρήματα μας, να απαιτούμε την απόδειξη .
   Τέλος,η ΄Ενωση προσθέτει ότι, εάν νοιώθουμε παραπλάνηση επί των αγορών μας η ελλειπή ζύγιση να ζητάμε την βοήθειαα της ΄Ενωσης στα τηλ.2821092666,2821092306 Χανιά και 2842020140 Ιεράπετρα προκειμένου να μεριμνήσει για βρούμε το δίκιο μας

                                                                      Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                                                 Ιωάννα Μελάκη
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Στην εκπομπή "ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ" στην τηλεόραση ΚύδωνΣήμερα στην Εκπομπή του Παντελή Σπυριδάκη-Μαρίας Αγιασμενάκη καλεσμένη η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης κ.Ιωάννα Μελάκη δίνουν μια εορταστική νότα με συμβουλές για τις αγορές των καταναλωτών...στην Τηλεόραση ΚΥΔΩΝ λίγο μετά τις 4 το απόγευμα

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Ε.Π.Κ.Κ: Τα φετεινά Χριστούγεννα , τα ποιο δύσκολα για τους ΄Ελληνες καταναλωτές.


                                                    ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  9-12-2012
  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, νοιώθοντας ότι τα  φετεινά Χριστούγεννα θα είναι τα ποιο "δύσκολα " ,για τους ΄Ελληνες καταναλωτές, καθώς η ανεργία, οι φόροι, η υπερχρέωση στις Τράπεζες, η μείωση των μισθών και των συντάξεων , έχουν κατεβάσει την αγοραστική δυνατότητα των καταναλωτών, η ΄Ενωση, ως κοινωνική Οργάνωση,και φέτος, στέκεται δίπλα στον προβληματισμό τους , στο  γενικότερο γκρίζο κλίμα , προσφέροντας την αλληλεγγύη της ,την προστασία της .προσφέροντας με τα μέσα που έχει στην διάθεσή της,  ηθική και συμβουλευτική ,μα προπάντων ψυχολογική στήριξη ,προκειμένου οι καταναλωτές να  μπορέσουν να αποβάλλουν τον φόβο ,την ανασφάλεια, και μπουν στο εορταστικό κλίμα με θετική διάθεση με την ελπίδα ότι θα έρθουν και καλύτερες μέρες...
 Λίγες ημέρες μείνανε για να βρεθούν οι ΄Ελληνες καταναλωτές ,
ενώπιον των γιορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους,
που είθισται να είναι ημέρες  γιορτινές ημέρες λάμψης , αλλά και μέρες φτώχειας...σημαντικής φτώχειας αφού βρίσκει το 50% των Ελλήνων παραγωγικής ηλικίας χωρίς εργασία, αλλά και του συνταξιούχους φτωχότερους και ψυχικά πιεσμένους.
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, και σε αυτές τις γιορτές . στέκεται δίπλα στους δοκιμαζόμενους από την Οικονομική Κρίση καταναλωτές, ευχόμενη πάνω από όλα υγεία και θετική ενέργεια, και τα δύο σημαντικά  και ουσιώδη.Είναι αλήθεια ότι ,η φτώχεια του κάθε καταναλωτή, θα περάσει και στις μέρες των γιορτών από  την ανάγκη του να τηρήσει το έθιμο, να κάνει τα συνηθισμένα ψώνια να  βρεθεί στην αγορά ,Εμείς ως ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,λέμε  ότι θέλουμε τους καταναλωτές να κατέβουν  με θετική νότα στην αγορά, να ψωνίσουν με τα λίγα ευρώ που έχουν, τοπικά Κρητικά   προιόντα,να αγοράσουν δώρα και τονίζουμε ότι αγοράζουμε ο καθένας με την δική του οικονομική δυνατότητα.
Ομως οφείλουμε  να  τονίσουμε ότι
, δεν είναι όλοι οι καταναλωτές που έχουν "παρκάρει εκτός αγοράς" λόγω της επικρατούσας οικονομικής κρίσης . είναι όμως όλοι οι καταναλωτές που ζούνε σε κλίμα ανασφάλειας, κανείς δεν γνωρίζει το αύριο, πάντως γνωρίζοντας ότι οι ημέρες των Χριστουγέννων είναι μέρες της κατανάλωσης και κάποιοι  θα θελήσουν να ακολουθήσουν τα ήθη και τα έθιμα των ημερών η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης παραθέτει τις 10  συμβουλές της εφιστώντας την προσοχή των καταναλωτών

10  είναι οι Συμβουλές μας:

1)Ιεραρχούμε τις  αγοραστικές μας ανάγκες ,βγαίνοντας  στην αγορά, με λίστα προϊόντων
2)Αγοράζουμε προϊόντα σε χρειαζόμενη  ποσότητα ,Οφείλουμε  να προβαίνουμε σε σύγκριση τιμών και ποιότητας , σε ομοειδή προϊόντα..
3)Ελέγχουμε  τις ημερομηνίες παραγωγής και ανάλωσης των προϊόντων( τρόφιμα)
4)Πάντα "τσεκάρουμε " τιμή ραφιού και ταμείου
5)Εξετάζουμε προσεχτικά τις "προσφορές" για να αποφύγουμε τις εμπορικές πρακτικές από κάποιους "επιτήδειους"
6)Δεν παρασυρόμαστε από τις διαφημίσεις και τις ακριβές μάρκες
7)Δεν ψωνίζουμε  με χρήση πιστωτικής κάρτας,διότι οι Τράπεζες δεν αστειεύονται με τους όρους πληρωμής (π.χ επιτόκιο)
8)Δεν αγοράζουμε από πλανόδιους, καθώς και τα αγαθά  δεν μας προσφέρουν την ζητούμενη ασφάλεια ,αλλά και      ζημιώνουμε την οικονομία της χώρας μας.
9)Προτιμούμε αγορές κατευθείαν από τους παραγωγούς , ώστε  και καλύτερα προϊόντα θα αγοράσουμε κα ιφθηνότερα.
10)Στις αγορές μας ζητάμε πάντα απόδειξη

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα  ΜελάκηΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Tι να προσέχουν οι καταναλωτές για υπηρεσίες τηλεφωνίας και Internet

Συντάκτης / NextDeal
Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2012 15:27

Οδηγίες προς τους καταναλωτές με σκοπό να προλαμβάνουν αυθαίρετες ή υπέρογκες χρεώσεις τόσο στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία όσο και στο Ίντερνετ, εξέδωσε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
Ειδικότερα, με ανακοίνωσή της, η ΕΕΤΤ συνιστά στους καταναλωτές να ενημερώνονται αναλυτικά για το είδος, το κόστος και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το οικονομικό πακέτο που επιλέγουν, κυρίως σε ό,τι αφορά τα συνδυαστικά πακέτα που περιλαμβάνουν τηλεφωνία (σταθερή ή / και κινητή).Σύμφωνα με την  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων:
Όταν επιλέγετε νέες υπηρεσίες τηλεφωνίας και Internet, ενημερωθείτε σχετικά με:
•    τις υπηρεσίες που προσφέρει το οικονομικό πακέτο της επιλογής σας
•    την ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης
•    το τέλος ενεργοποίησης και το τέλος αποσύνδεσης στην περίπτωση διακοπής της σύμβασης πριν την ημερομηνία λήξης
•    την ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών
•    το ελάχιστο κόστος και την ελάχιστη διάρκεια συνομιλίας σε μια κλήση
•    την ταχύτητα πρόσβασης στο Internet (ονομαστική, θεωρητική και εκτιμώμενη πραγματική ταχύτητα) στα σημεία που σας ενδιαφέρει, π.χ., οικία. Για μέτρηση των χαρακτηριστικών της σύνδεσής σας με το Internet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων" της ΕΕΤΤ.
   
    .
Επίσης:
•    Κρατήστε την αίτηση, που έχετε υπογράψει και φέρει τη σφραγίδα και την ημερομηνία από το κατάστημα που την καταθέσατε. Αναζητήστε και διαβάστε προσεκτικά τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
•    Βεβαιωθείτε στον επόμενο λογαριασμό ότι η σύνδεσή σας λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας που έχετε επιλέξει.
Για αδιάλειπτη & ποιοτική σύνδεση με το Internet από σταθερό Η/Υ και κινητό τηλέφωνο
•    Για πρόσβαση μέσω σταθερού Η/Υ, ζητήστε από τον πάροχο την εκτιμώμενη ταχύτητα στο συγκεκριμένο σημείο λειτουργίας ώστε να επιλέξετε το κατάλληλο πακέτο.
•    Για σύνδεση μέσω κινητού τηλεφώνου, βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος εξυπηρετεί στα σημεία λειτουργίας που σας ενδιαφέρουν και ζητήστε ενημέρωση για την εκτιμώμενη ταχύτητα πρόσβασης.

Έλεγχος χρεώσεων σε κινητό τηλέφωνο στη σταθερή & κινητή τηλεφωνία

•    Κυρίως για "έξυπνα" τηλέφωνα (smartphones): Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα βασικά χαρακτηριστικά και τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, τη δυνατότητα απενεργοποίησης της αυτόματης σύνδεσης στο Internet, καθώς και για τις ισχύουσες χρεώσεις για την πρόσβαση και την ασύρματη μεταφορά δεδομένων που εφαρμόζουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
•    Ενεργοποιήστε την υπηρεσία "ενημέρωση κατανάλωσης δωρεάν χρόνου ομιλίας ή όγκου δεδομένων". Εάν καταναλώσετε περισσότερο χρόνο ομιλίας ή όγκο δεδομένων από το πακέτο, που έχετε επιλέξει, ο πάροχος μπορεί να σας ενημερώσει με γραπτό μήνυμα για τις επιπλέον χρεώσεις ή να διακόψει προσωρινά τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
•    Επίσης, σας συνιστούμε να ενημερωθείτε για τον τρόπο που μπορείτε να ελέγχετε μόνοι σας το λογαριασμό σας πριν ακόμα καταναλωθεί η δωρεάν χρήση χρόνου και όγκου δεδομένων του οικονομικού σας πακέτου.
•    Στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, επιλέξτε τη φραγή εφόσον δεν χρησιμοποιείτε πολυμεσικές υπηρεσίες, όπως είναι οι κλήσεις προς πενταψήφιους αριθμούς (π.χ., 13ΧΧΧ, 15ΧΧΧ) ή προς άλλες υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας (π.χ., 901ΧΧΧΧ). Σε κάθε περίπτωση, η χρέωση από κάθε πάροχο πολυμεσικών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα €20 μηνιαίως (+ΦΠΑ) για συνδρομητικές υπηρεσίες. Από τη συγκεκριμένη υπηρεσία εξαιρούνται οι χρεώσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, π.χ., τηλεπαιχνίδια.
•    Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε επιλεκτική φραγή εξερχόμενων κλήσεων, π.χ., διεθνείς συνδιαλέξεις.
•    Ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία για τον έλεγχο των αριθμών αυξημένης χρέωσης από τους ίδιους τους καταναλωτές διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Ε.Π.Κ.Κ: " Φόρος με εισοδηματικά κριτήρια και όχι με οικοδομικά μέτρα"ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5-12-2012

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ!!! ¨ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ εναντίον του "χαρατσιού" μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ
Με αφορμή την Πρωτοφανή στα Ελληνικά Χρονικά απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας για την μη νομιμότητα πληρωμής του τέλους ακίνητης περιουσίας μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και την υφιστάμενη πίεση και εκβιασμό των οικονομικά αδύναμων καταναλωτών,  η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τοποθετείται και κυρίως ενημερώνει και καλεί τους καταναλωτές σε νέες μάχες , αλλά και προτείνει δημόσια στην Κυβέρνηση, να βρει άλλη"πατέντα" για την είσπραξη φόρων
Στην τοποθέτηση της λέει:
"Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας, είναι αναμφισβήτητα νίκη των καταναλωτών  ,όλων των καταναλωτών, από την μια μεριά της Ελλάδος έως την άλλη και η φιλοσοφία της αποδεικνύει ότι οι καταναλωτές έχουμε δύναμη και οφείλουμε να διεκδικούμε τα νόμιμα δικαιώματα μας με κάθε μέσο.
Την απόφαση αυτή την χαιρετίζουμε ως ΄Ενωση Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης,'ομως αυτή ήταν μια μάχη!!! ο πόλεμος είναι πίσω, και οφείλουμε να τον συνεχίσουμε όχι να μη πληρώνουμε "το χαράτσι" στους λογαριασμούς της ΔΕΗ αλλά να μη πληρώνουμε καθόλου χαράτσι ή να πληρώσουν οι έχοντες και οι κατέχοντες, όχι η γριούλα στο χωριό που έτυχε να έχει ένα κεραμίδι να βάλει το κεφάλι της και που παίρνει φάρμακα και η σύνταξη της μειώθηκε ...
Καλό είναι που  η διοίκηση της ΔΕΗ υποχρεώθηκε  σήμερα  μετά από αυτή την απόφαση να ενημερώσει  τα κατά τόπους υποκαταστήματα της επιχείρησης ότι μπορούν να δέχονται την πληρωμή λογαριασμών χωρίς την επιβάρυνση από το τέλος ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ), για όσους καταναλωτές το επιθυμούν.
  Εκείνο που εμείς ενημερώνουμε  τους καταναλωτές είναι ότι  ο διαχωρισμός του τέλους από τους λογαριασμούς ρεύματος δεν σημαίνει και την κατάργησή του.
Εξάλλου ,  ήδη το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση του περασμένου Μαϊου είχε κρίνει αντισυνταγματική τη διακοπή ρεύματος για μη πληρωμή του τέλους. Το θέμα είναι το ίδιο το τέλος που  είχε κριθεί κατά πλειοψηφία ότι δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.
και εδώ οφείλουμε να δώσουμε τις μάχες μας ...για να αλλάξουμε την πολική επιβολής του χαρατσιού Μοναδική πρόταση μας είναι μία ΟΧΙ  στους αδύναμους πολίτες ¨επιβολή φόρου χωρίς κριτήρια, να ξαναεξεταστεί η επιβολή φόρου ,και να κριθεί με εισοδηματικά κριτήρια  και όχι με οικοδομικά μέτρα....,"Ιωάννα Μελάκη
Πρόεδρος της ' Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Δημοσιογράφος κοινωνικού Ρεπορτάζ

Τα Ενεχυροδανειστήρια ανταλλάσουν " ελπίδα" με την φτώχεια ....αποτελειώνοντας τους καταναλωτές

Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , οφείλει να μεταφέρει τις εικόνες  που ξευτιλίζονται καθημερινά  στα γραφεία της , από  καταναλωτές  πάμφτωχους  που δεν έχουν τα προς τον ζει και ανταλλάσσουν τα χρυσαφικά τους για λίγα Ευρώ, στα ενεχυροδανειστήρια  χρυσού  που έχουν  ξεφυτρώσει "ως μανιτάρια" παντού.Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου ξεφυτρώματος είναι η πολυκατοικία που στεγάζονται τα Κεντρικά Γραφεία της ΄Ενωσης,που  όλες οι προϋπάρχουσες επιχειρήσεις έκλεισαν και εκείνα που ξεφύτρωσαν με "μεγάλες ταμπέλες " είναι τα ενεχυροδανειστηρία χρυσού.

Και διαμαρτυρόμενη η Ένωση συνεχίζει,
  Το θέμα το είχαμε αντιληφθεί από αρχές του 2012 και το φέραμε προς ενημέρωση των καταναλωτών μας, στην εκπομπή μας ¨Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ" με τίτλο Ενεχυροδανειστήριο -Οικονομική Κρίση-Καταναλωτής,΄την 1-03-2012.Εκεί μέσα  από την εκπομπή μας, προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε τους καταναλωτές ,για τα βήματα τους , προκειμένου να μην πέσουν θύματα εκμετάλλευσης  "επιτηδείων", όταν αποφασίσουν να παραδώσουν τα χρυσαφικά τους στα ενεχυροδανειστήρια,  θέλαμε να προσεγγίσουμε το θέμα ώστε οι καταναλωτές, να είναι υποψιασμένοι μα προπάντων ενημερωμένοι.
  Δυστυχώς οι καταγγελίες που φθάνουν σε μας Παγκρήτια , αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδος, κάθε άλλο μαρτυρούν .Η εκμετάλλευση από τις επιχειρήσεις αυτές είναι τραγική αφού ουσιαστικά "γδύνουν" τους ανυποψίαστους καταναλωτές ,που βρίσκονται σε οικονομική δυσκολία, και "παζαρεύουν "οικογενειακά κειμήλια μιας ζωής για λίγα Ευρώ.
  Η Αλήθεια είναι ότι, οι ανάγκες των καιρών, μας σπρώχνουν σε τέτοιες επιχειρήσεις, με το σκεφτικό και την ελπίδα ότι η φτώχεια μας είναι περαστική,αλλά το αποτέλεσμα στις περισσότερες φορές έχει τραγική κατάληξη, γιατί η "φτώχεια δεν έχει οπισθοχώρηση" και έτσι χάνουμε τα χρυσαφικά μας αφού οι ενεχυροδανειστές παραμονεύουν σαν ίαινες να εξαντλήσουμε τον ορισθέντα  χρονο για να τα χάσουμε.
  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δημόσια ζητά  ,την προστασία των Καταναλωτών από την Πολιτεία, καθώς το άνοιγμα των επαγγελμάτων ιδιαίτερα αυτού του ενεχυροδανειστή, που δεν χρειάζεται πλέον άδεια, για να ανοίξεις μια τέτοια επιχείρηση,,απλώς (μια αίτηση στην Αστυνομική Αρχή, καθαρό Ποινικό Μητρώο )ανοίγονται  διάπλατα πόρτες εκμετάλλευσης και μη νόμιμης εμπορικής διακίνησης εις βάρος των ίδιων των πολιτών, αλλά και του Κράτους.
  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  ως Κοινωνική Οργάνωση, αγγίζοντας καθημερινά την φτώχεια των πολιτών, αλλά και το άγχος,  τον εκβιασμό που βιώνουν καθημερινά από αυτό το "αλισβερίσι" καλεί τους καταναλωτές να είναι άκρως προσεχτικοί, να παίρνουν παραστατικά από αυτές τις συναλλαγές, να προσέρχονται στα Γραφεία της ΄Ενωσης ζητώντας  ενημέρωση, αλλά και αν νοιώσουν ότι εξαπατήθηκαν, να το καταγγέλλουν στα τηλέφωνα της ΄Ενωσης 282109266,2821092306 Χανιά 2842020140 Ιεράπετρα και 1520 Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.-
  

                                                                              Η πρόεδρος  της Ένωσης   Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
                                                                                            Ιωάννα Μελάκη