ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10:00-12:00 π.μ
ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

στη Γραμματεία της Ένωσης
2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει
η ανανέωση συνδρομής (25 ευρώ)
για το έτος 2019 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.
Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Στη Βουλή το ν/σ για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

vouli_forologikoΚατατέθηκε την Τετάρτη στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους υπερχρεωμένους πολίτες που έχουν περιέλθει σε αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, να ρυθμίσουν την εξόφληση ενός μέρους των χρεών τους για τέσσερα χρόνια, και εφόσον ανταποκριθούν στη ρύθμιση να απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών τους. Με το σχέδιο νόμου, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η Κυβέρνηση υλοποιεί μία από τις σημαντικότερες προεκλογικές της δεσμεύσεις, δίνοντας στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που βιώνουν τις τραγικές συνέπειες της υπερχρέωσης μία δεύτερη ευκαιρία. Προσθέτει δε ότι ''στις κρίσιμες συνθήκες που βρισκόμαστε η Πολιτεία έχει μεγαλύτερο ακόμη χρέος να στηρίξει τους αδύναμους συμπολίτες μας, να τους διασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, να προάγει την επανένταξη και συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Και σε αυτό το χρέος ανταποκρίνεται με το παραπάνω σχέδιο νόμου''.

Ειδικότερα:

 • Στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελματίες, με εξαίρεση τους εμπόρους, οι οποίοι όμως έχουν από την υφιστάμενη νομοθεσία τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα.
 • Με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται όλα τα χρέη προς τράπεζες (καταναλωτικά, στεγαστικά, επαγγελματικά) καθώς και όλα τα χρέη προς τρίτους, με εξαίρεση οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
 • Ο οφειλέτης, του οποίου οι οφειλές ρυθμίζονται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ένα μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές. Το ποσόν που θα καταβάλει καθορίζεται από το δικαστήριο με βάση τα εισόδημά του και αφού ληφθούν υπόψη οι βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευομένων μελών της οικογενείας του. Το μέρος του χρέους που θα εξοφλήσει ο οφειλέτης εξαρτάται λοιπόν από το εισόδημα που διαθέτει και τις πραγματικές του δυνατότητες. Δεν ορίζεται στο σχέδιο νόμου κάποιο ελάχιστο ποσοστό χρέους που θα πρέπει να ξοφλήσει. Το δικαστήριο μπορεί ακόμη και να απαλλάξει τον οφειλέτη από την υποχρέωση να καταβάλει μηνιαία ένα ορισμένο ποσόν όταν αυτός βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση (π.χ. λόγω ανεργίας, προβλημάτων υγείας), επανεξετάζοντας όμως κάθε φορά την κατάσταση μετά από έξι περίπου μήνες.
 • Η περιουσία του οφειλέτη ρευστοποιείται για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ο οφειλέτης έχει όμως τη δυνατότητα να εξαιρέσει από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία την κύρια κατοικία του, αναλαμβάνοντας, με ευνοϊκό επιτόκιο και με δυνατότητα περιόδου χάριτος, για χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάνει μέχρι 20 έτη, την εξυπηρέτηση χρεών που αντιστοιχούν στο 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας. Κατ? αυτόν τον τρόπο προστατεύονται οι συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας του υπερχρεωμένου, δίχως να θίγονται τα συμφέροντα των πιστωτών, και ιδίως των τραπεζών από τα εξασφαλισμένα με υποθήκη στεγαστικά δάνεια.
 • Αρμόδιο Δικαστήριο ορίζεται το Ειρηνοδικείο του τόπου που κατοικεί ή διαμένει ο οφειλέτης. Εφαρμόζεται η εκούσια δικαιοδοσία που επιτρέπει στο δικαστήριο την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων. Δεν είναι συνεπώς απαραίτητη η παράστασή του με δικηγόρο. Η διαδικασία έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο που οι δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί ο οφειλέτης να είναι οι ελάχιστες δυνατές. Θα εκδοθούν σχετικά έντυπα από τα αρμόδια υπουργεία ώστε να διευκολύνεται ο οφειλέτης στη συμπλήρωση και υποβολής της αίτησης ρύθμισης.
 • Το Ειρηνοδικείο δικάζει την υπόθεση μέσα σε έξι μήνες από την κατάθεση της αίτησης. Η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Για να ανταποκριθεί η Δικαιοσύνη στον όγκο των υποθέσεων που θα προστεθούν σε εφαρμογή του νόμου δημιουργούνται ογδόντα νέες θέσεις ειρηνοδικών.
 • Σε περίπτωση που μετά την κατάθεση στο δικαστήριο της αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση των χρεών ξεκινήσει ή συνεχιστεί οποιαδήποτε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του, το δικαστήριο, μετά από αίτημα του οφειλέτη που δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, διατάζει να σταματήσει η αναγκαστική εκτέλεση, εφόσον εκτιμά ότι ο οφειλέτης θα υπαχθεί σε ρύθμιση. Για την περίπτωση των στεγαστικών δανείων θα πρέπει ο οφειλέτης να καταβάλει από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την έκδοση της απόφασης από το δικαστήριο τη δόση ενήμερης οφειλής. Δεν υποχρεούται όμως να εξοφλήσει τις τυχόν μέχρι τότε ληξιπρόθεσμες δόσεις.
 • Το σχέδιο νόμου υποχρεώνει τα μέρη (οφειλέτη και πιστωτές) να επιδιώξουν μία συμβιβαστική λύση, τόσο πριν την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο όσο και μετά από αυτή.

Εξωδικαστικός συμβιβασμός

Την προσπάθεια συμβιβασμού πριν την υποβολή της αίτησης για τον οφειλέτη αναλαμβάνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή ή Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού που λειτουργεί ήδη σε κάθε νομαρχία ή Ένωση Καταναλωτών ή δικηγόρος ή άλλος δημόσιος φορέας που συνδράμει καταναλωτές σε ζητήματα υπερχρέωσης.

Δικαστικός συμβιβασμός

Ο συμβιβασμός ενώπιον του Δικαστηρίου είναι δυνατόν να επιτευχθεί ακόμη κι αν δεν συμφωνούν όλοι οι πιστωτές, αλλά συμφωνούν μόνο πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των οφειλών. Το δικαστήριο μπορεί να υποκαταστήσει τη συναίνεση των αντιτιθεμένων εφόσον κρίνει ότι ο συμβιβασμός δεν επιδεινώνει τη θέση τους και εξασφαλίζεται η σύμμετρη ικανοποίησή τους. Για το συμβιβασμό θα πρέπει πάντως να συμφωνούν οι ενυπόθηκοι δανειστές.

Το σχέδιο νόμου δίνει για πρώτη φορά διαπραγματευτική δύναμη στους υπερχρεωμένους απέναντι στους πιστωτές του και δημιουργεί κίνητρα και στις δύο πλευρές για μία συμβιβαστική διευθέτηση των οφειλών.

Το σχέδιο νόμου λαμβάνει με πλήθος διατάξεων ιδιαίτερη μέριμνα για την αποτροπή καταχρήσεων σε βάρος των πιστωτών.

Ενδεικτικά: Η διαδικασία εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις της μη δόλιας αδυναμία πληρωμής, ενώ η απαλλαγή του οφειλέτη από χρέη μπορεί να γίνει μόνο μία φορά στη ζωή του. Προβλέπονται σοβαρές κυρώσεις και συνέπειες σε περίπτωση ανειλικρινούς δήλωσης των περιουσιακών του στοιχείων και εισοδημάτων, ακόμη και η ανάκληση της απαλλαγής από τα χρέη, εφόσον διαπιστωθεί εκ των υστέρων η ψευδής δήλωση ή απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων. Η υποχρέωση ειλικρίνειας υφίσταται τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης όσο και κατά τη διάρκεια της τετραετίας.

Ο οφειλέτης οφείλει να δηλώνει στο δικαστήριο κάθε σημαντική βελτίωση του εισοδήματός του. Ο άνεργος οφειλέτης οφείλει να καταβάλλει τουλάχιστον προσπάθεια για την ανεύρεση εργασίας. Καθυστέρηση καταβολής της μηνιαίας δόσης που ορίζεται για το χρονικό διάστημα της τετραετίας πέραν του διμήνου συνεπάγεται την έκπτωση από τη διαδικασία. Οι πιστωτές μπορούν με συνοπτικές διαδικασίες να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του οφειλέτη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στον εργοδότη. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά από δύο έτη. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη διαδικασία ρύθμισης των χρεών καταχωρείται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, όπου και μένει μέχρι πέντε χρόνια μετά την απαλλαγή του από τα χρέη.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ" ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΤΈΘΗΚΕ ΤΟ ΝΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΈΝΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ"

|

Ενωση Προστασιας Καταναλωτών Ν Xανίων
Tο πολύπαθο και πολυπόθητο Ν/Σ για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή.Θεωρούμε ότι είναι μία από τις μεγάλες νίκες των Ενώσεων Καταναλωτών ανά την Ελλάδα αλλά και της δικιάς μας η οποία συνεχώς υπενθύμιζε το θέμα και το αιτούσε (με υπομνήματα}στους αρμόδιους Υπουργούς, αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Χώρας.
Η Χαρά μας είναι μεγάλη, αλλά παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι, ενημερώνοντας τους καταναλωτές που στήριξαν αυτή μας την προσπάθεια ότι, θα μελετήσουμε το Νομοσχέδιο στην τελική του μορφή με την οποία κατατέθηκε, θα εκφράσουμε την 'άποψή μας στην αρμόδια Επιτροπή της βουλής και θα την κοινοποιήσουμε στα ΜΜΕ.
Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι νοιώθουμε δικαιωμένοι έπειτα από 8μηνο αγώνα όλων μας, δεν ξεχνούμε την στήριξη και συμπαράσταση όλων των Πιστοποιημένων Ενώσεων Καταναλωτών,αλλά και Υπουργείων, Βουλευτών, Δημοσίων Φορέων Ευρώπης και Αμερικής,( που ασχολούνται με τα δικαιώματα και την υπερχρέωση των καταναλωτών.)Σημαντικό ρόλο στην κατάθεση του Νομοσχεδίου που επί μήνες πηγαινοερχόταν από Υπουργείο σε Υπουργείο υπήρξε η Ενωτική μας διεκδίκηση των Ενώσεων Καταναλωτών "Η ισχύς εν τη Ενώσει".αλλά και σε τοπικό επίπεδο υποστηρίζουμε ότι, κάναμε σημαντικό αγώνα βάσει των αλλεπαλλήλων Δελτίων Τύπου, των πολλών δημοσιευμάτων και εκπομπών ,κινήσαμε το θέμα σημαντικά μέσω διαδικτύου. Η πρόσκλησή μας προς τους απανταχού καταναλωτές, να υπογράψουν το υπόμνημα μας, η συγκέντρωση χιλιάδων υπογραφών, δημιούργησε πίεση στην Κυβέρνηση να τηρήσει τις προεκλογικές και μετεκλογικές δεσμεύσεις της και επί τέλους κατέθεσε το Νομοσχέδιο στην Βουλή... το οποίο μελετώντας το θα σας ενημερώσουμε.
Για ενημέρωση στο τηλ2821092666

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Καταναλωτών Ν. Χανίων


Ιωάννα Μελάκη
--
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Επιτρέπει τη ρύθμιση χρεών για τέσσερα χρόνια


Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τους υπερχρεωμένους

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010
Τελευταία ενημέρωση: 30/06/2010 19:55


Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Πολίτες που έχουν περιέλθει σε αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία εξυπηρέτησης των χρεών τους, μπορούν να ρυθμίσουν την εξόφληση μέρους του χρέους για τέσσερα χρόνια, και εφόσον ανταποκριθούν να απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών. Η ρύθμιση αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα, με εξαίρεση τους εμπόρους, και τα χρέη σε τράπεζες και τρίτους, με ορισμένες εξαιρέσεις.

«Πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου, το οποίο ενδυναμωμένο μέσα από τις εκτενείς διαδικασίες διαβούλευσης που προηγήθηκαν, δίνει την προοπτική απεγκλωβισμού των υπερχρεωμένων καταναλωτών και επαγγελματιών από την υπερχρέωση και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πλέον ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, χωρίς τα ανυπέρβλητα βάρη του παρελθόντος», τονίζει σε ανακοίνωση το υπουργείο Οικονομίας, δικαιολογώντας σε ένα βαθμό την μεγάλη καθυστέρηση στην κατάθεσή του μετά τις αντιδράσεις των τραπεζών, αλλά και της ΕΚΤ.

«Με το σχέδιο νόμου η Κυβέρνηση υλοποιεί μία από τις σημαντικότερες προεκλογικές της δεσμεύσεις, δίνοντας στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που βιώνουν τις τραγικές συνέπειες της υπερχρέωσης μία δεύτερη ευκαιρία. Στις κρίσιμες συνθήκες που βρισκόμαστε, η Πολιτεία έχει μεγαλύτερο ακόμη χρέος να στηρίξει τους αδύναμους συμπολίτες μας, να τους διασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, να προάγει την επανένταξη και συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα», συμπληρώνει το ΥΠΟΙΑΝ.


Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρουσίαση του νομοσχεδίου από το υπουργείο Οικονομίας:

1) Το σχέδιο νόμου δίνει τη δυνατότητα στους υπερχρεωμένους πολίτες που έχουν περιέλθει σε αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, να ρυθμίσουν την εξόφληση ενός μέρους των χρεών τους για τέσσερα χρόνια, και εφόσον ανταποκριθούν στη ρύθμιση να απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών τους.

2) Στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελματίες, με εξαίρεση τους εμπόρους, οι οποίοι όμως έχουν από την υφιστάμενη νομοθεσία τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα.

3) Με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται όλα τα χρέη προς τράπεζες (καταναλωτικά, στεγαστικά, επαγγελματικά) καθώς και όλα τα χρέη προς τρίτους, με εξαίρεση οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

4) Ο οφειλέτης, του οποίου οι οφειλές ρυθμίζονται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ένα μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές. Το ποσόν που θα καταβάλει καθορίζεται από το δικαστήριο με βάση τα εισόδημά του και αφού ληφθούν υπόψη οι βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευομένων μελών της οικογενείας του.

Το μέρος του χρέους που θα εξοφλήσει ο οφειλέτης εξαρτάται λοιπόν από το εισόδημα που διαθέτει και τις πραγματικές του δυνατότητες. Δεν ορίζεται στο σχέδιο νόμου κάποιο ελάχιστο ποσοστό χρέους που θα πρέπει να ξοφλήσει. Το δικαστήριο μπορεί ακόμη και να απαλλάξει τον οφειλέτη από την υποχρέωση να καταβάλει μηνιαία ένα ορισμένο ποσόν όταν αυτός βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση (π.χ. λόγω ανεργίας, προβλημάτων υγείας), επανεξετάζοντας όμως κάθε φορά την κατάσταση μετά από έξι περίπου μήνες.

5) Η περιουσία του οφειλέτη ρευστοποιείται για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ο οφειλέτης έχει όμως τη δυνατότητα να εξαιρέσει από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία την κύρια κατοικία του, αναλαμβάνοντας, με ευνοϊκό επιτόκιο και με δυνατότητα περιόδου χάριτος, για χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάνει μέχρι 20 έτη, την εξυπηρέτηση χρεών που αντιστοιχούν στο 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο προστατεύονται οι συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας του υπερχρεωμένου, δίχως να θίγονται τα συμφέροντα των πιστωτών, και ιδίως των τραπεζών από τα εξασφαλισμένα με υποθήκη στεγαστικά δάνεια.

6) Αρμόδιο Δικαστήριο ορίζεται το Ειρηνοδικείο του τόπου που κατοικεί ή διαμένει ο οφειλέτης. Εφαρμόζεται η εκούσια δικαιοδοσία που επιτρέπει στο δικαστήριο την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων. Δεν είναι συνεπώς απαραίτητη η παράστασή του με δικηγόρο.

Η διαδικασία έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο που οι δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί ο οφειλέτης να είναι οι ελάχιστες δυνατές. Θα εκδοθούν σχετικά έντυπα από τα αρμόδια υπουργεία ώστε να διευκολύνεται ο οφειλέτης στη συμπλήρωση και υποβολής της αίτησης ρύθμισης.

7) Το Ειρηνοδικείο δικάζει την υπόθεση μέσα σε έξι μήνες από την κατάθεση της αίτησης. Η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Για να ανταποκριθεί η Δικαιοσύνη στον όγκο των υποθέσεων που θα προστεθούν σε εφαρμογή του νόμου δημιουργούνται ογδόντα νέες θέσεις ειρηνοδικών.

8) Σε περίπτωση που μετά την κατάθεση στο δικαστήριο της αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση των χρεών ξεκινήσει ή συνεχιστεί οποιαδήποτε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του, το δικαστήριο, μετά από αίτημα του οφειλέτη που δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, διατάζει να σταματήσει η αναγκαστική εκτέλεση, εφόσον εκτιμά ότι ο οφειλέτης θα υπαχθεί σε ρύθμιση. Για την περίπτωση των στεγαστικών δανείων θα πρέπει ο οφειλέτης να καταβάλει από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την έκδοση της απόφασης από το δικαστήριο τη δόση ενήμερης οφειλής. Δεν υποχρεούται όμως να εξοφλήσει τις τυχόν μέχρι τότε ληξιπρόθεσμες δόσεις.

9) Το σχέδιο νόμου υποχρεώνει τα μέρη (οφειλέτη και πιστωτές) να επιδιώξουν μία συμβιβαστική λύση, τόσο πριν την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο όσο και μετά από αυτή.


Εξωδικαστικός συμβιβασμός

Την προσπάθεια συμβιβασμού πριν την υποβολή της αίτησης για τον οφειλέτη αναλαμβάνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή ή Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού που λειτουργεί ήδη σε κάθε νομαρχία ή Ένωση Καταναλωτών ή δικηγόρος ή άλλος δημόσιος φορέας που συνδράμει καταναλωτές σε ζητήματα υπερχρέωσης.


Δικαστικός συμβιβασμός

Ο συμβιβασμός ενώπιον του Δικαστηρίου είναι δυνατόν να επιτευχθεί ακόμη κι αν δεν συμφωνούν όλοι οι πιστωτές, αλλά συμφωνούν μόνο πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των οφειλών. Το δικαστήριο μπορεί να υποκαταστήσει τη συναίνεση των αντιτιθέμενων εφόσον κρίνει ότι ο συμβιβασμός δεν επιδεινώνει τη θέση τους και εξασφαλίζεται η σύμμετρη ικανοποίησή τους. Για το συμβιβασμό θα πρέπει πάντως να συμφωνούν οι ενυπόθηκοι δανειστές.

Το σχέδιο νόμου δίνει για πρώτη φορά διαπραγματευτική δύναμη στους υπερχρεωμένους απέναντι στους πιστωτές του και δημιουργεί κίνητρα και στις δύο πλευρές για μία συμβιβαστική διευθέτηση των οφειλών.

10) Το σχέδιο νόμου λαμβάνει με πλήθος διατάξεων ιδιαίτερη μέριμνα για την αποτροπή καταχρήσεων σε βάρος των πιστωτών. Ενδεικτικά: Η διαδικασία εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις της μη δόλιας αδυναμία πληρωμής, ενώ η απαλλαγή του οφειλέτη από χρέη μπορεί να γίνει μόνο μία φορά στη ζωή του.

Προβλέπονται σοβαρές κυρώσεις και συνέπειες σε περίπτωση ανειλικρινούς δήλωσης των περιουσιακών του στοιχείων και εισοδημάτων, ακόμη και η ανάκληση της απαλλαγής από τα χρέη, εφόσον διαπιστωθεί εκ των υστέρων η ψευδής δήλωση ή απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων.

Η υποχρέωση ειλικρίνειας υφίσταται τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης όσο και κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Ο οφειλέτης οφείλει να δηλώνει στο δικαστήριο κάθε σημαντική βελτίωση του εισοδήματός του. Ο άνεργος οφειλέτης οφείλει να καταβάλλει τουλάχιστον προσπάθεια για την ανεύρεση εργασίας.

Καθυστέρηση καταβολής της μηνιαίας δόσης που ορίζεται για το χρονικό διάστημα της τετραετίας πέραν του διμήνου συνεπάγεται την έκπτωση από τη διαδικασία.

Οι πιστωτές μπορούν με συνοπτικές διαδικασίες να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του οφειλέτη στην αρμόδια Δ।Ο.Υ. ή στον εργοδότη. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά από δύο έτη. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη διαδικασία ρύθμισης των χρεών καταχωρείται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, όπου και μένει μέχρι πέντε χρόνια μετά την απαλλαγή του από τα χρέη.
πηγή τα νέα ओं line

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Ειδικοί ζητούν να ληφθούν μέτρα κατά της ουσίας Δισφαινόλη-Α που βρίσκεται στα πλαστικά δοχείαΠηγή: ΑΠΕ 22/06/10-15:06

Επιστήμονες και διεθνείς οργανώσεις για την υγεία από διάφορες χώρες ζήτησαν σήμερα από την υπηρεσία ασφάλειας τροφίμων της Ευρώπης να εκδώσει κανονισμό κατά της έκθεσης σε μία εν δυνάμει επιβλαβή χημική ουσία που βρίσκεται στα πλαστικά δοχεία.

Σε ανοιχτή επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA), μια ομάδα 60 επιστημόνων και ακτιβιστών για την υγεία από 15 χώρες εκφράζει φόβους ότι η έκθεση στη χημική ουσία Δισφαινόλη-Α (BPA) θα μπορούσε να βλάψει την υγεία, ιδιαίτερα μεταξύ των ευάλωτων ομάδων, όπως τα βρέφη και οι έγκυες.
Η BPA είναι μια χημική ουσία μαζικής παραγωγής που χρησιμοποιείται στην κατασκευή πολυανθρακικών πλαστικών.
Υπάρχει στα πλαστικά δοχεία για τρόφιμα και ποτά, όπως τα μπιμπερό, και ως εποξειδική ρητίνη σε κονσερβοποιημένα τρόφιμα και ποτά και δοχεία συντήρησης.

Ορισμένες πρόσφατες επιστημονικές μελέτες έχουν συνδέσει την έκθεση στην BPA με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων όπως τα καρδιακά νοσήματα, ο καρκίνος του μαστού και ο διαβήτης.
Η EFSA αναμένεται να δημοσιεύσει μια νέα "επιστημονική γνωμοδότηση" για την ασφάλεια της Δισφαινόλης Α στα δοχεία τροφίμων και ποτών τον ερχόμενο μήνα, αφού ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια νέα αποτίμηση των κινδύνων.

"Η άποψή μας είναι ότι οποιαδήποτε αντικειμενική και συνολική επανεξέταση των επιστημονικών συγγραμάτων θα οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται να αναληφθεί δράση για να μειωθούν τα επίπεδα έκθεσης στην BPA, ιδιαίτερα για τις ομάδες που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο, κυρίως τα βρέφη και οι έγκυες", αναφέρουν οι επιστήμονες στην επιστολή τους προς την EFSA.

Οι αρμόδιες αρχές στον Καναδά και στις ΗΠΑ έχουν αρχίσει ήδη να αναλαμβάνουν δράση όσον αφορά την έκθεση στην BPA.
Ο Καναδάς σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση της στα μπιμπερό.
Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει παρόμοια δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μόνον ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως η Σουηδία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Δανία, έχουν κάνει μονομερώς κινήσεις πριν από την επανεξέταση της ουσίας από την EFSA.
Ποιά είναι η ΕΕΤΤ

Η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), είναι η Ανεξάρτητη Αρχή η οποία αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει: (α) την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και διαδικτύου και (β) την ταχυδρομική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ασκεί τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές.

Ιδρύθηκε το 1992 με τον Ν.2075 με την επωνυμία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) και οι αρμοδιότητές της επικεντρώνονταν στην εποπτεία της απελευθερωμένης αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Η λειτουργία της όμως ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1995. Με την ψήφιση του Ν.2668/98 ο οποίος καθόριζε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανατέθηκε στην ΕΕΤ και η ευθύνη για την εποπτεία και ρύθμιση της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών και μετονομάστηκε σε Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Με τον Ν.2867/2000 ενισχύθηκε ο εποπτικός, ελεγκτικός και ρυθμιστικός ρόλος της ΕΕΤΤ ενώ με τον ισχύοντα Ν. 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθορίζεται το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών εντός της Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητές της.

Η Ταυτότητα μας

Το Όραμά μας

Όραμά μας είναι να διευρύνουμε και να αναβαθμίζουμε διαρκώς την Επικοινωνία, ώστε η χώρα μας να συμμετέχει στην Κοινωνία της Γνώσης


Η Αποστολή μας

Κάθε κάτοικος της Ελλάδας να μπορεί να απολαμβάνει υπηρεσίες επικοινωνίας σύγχρονες, προσιτές και ασφαλείς

Με το έργο μας:

 • Εξασφαλίζουμε την πρόσβαση όλων σε μεγάλο εύρος δικτύων και υπηρεσιών επικοινωνίας
 • Προασπίζουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών
 • Ενημερώνουμε διαρκώς τους καταναλωτές για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους
 • Διασφαλίζουμε την αξιοποίηση σπάνιων εθνικών πόρων, όπως είναι το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων και οι αριθμοδοτικοί πόροι
 • Συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των αγορών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, με τη διαμόρφωση ενός ρυθμιστικού περιβάλλοντος, σύμφωνου με τις αρχές του ανταγωνισμού

Οι Αξίες μας

Κοινωνική Ευθύνη
Λειτουργούμε με υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στο κοινωνικό σύνολο

Εμπιστοσύνη
Οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις

Συνεργασία
Συνεργαζόμαστε και διαβουλευόμαστε ανοικτά, με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

Ομαδικό πνεύμα
Καλλιεργούμε το ομαδικό πνεύμα στο ανθρώπινο δυναμικό μας για την πραγματοποίηση των κοινών μας στόχων

Διαφάνεια
Εφαρμόζουμε διαδικασίες, γνωστές εκ των προτέρων, στους ενδιαφερόμενους

Αμεροληψία
Εφαρμόζουμε τη νομοθεσία, χωρίς διακρίσεις

Εξέλιξη
Ενημερωνόμαστε για όλες τις εξελίξεις στον τομέα μας και αναπτυσσόμαστε διαρκώς, ως άτομα και ως Οργανισμός

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

Ακατάλληλα για κατανάλωση 77,8 τόνοι λεμόνια από την Αργεντινή!


Ακατάλληλα για κατανάλωση κρίθηκαν 77,8 τόνοι λεμόνια, προέλευσης Αργεντινής, μετά από έλεγχο που διενήργησαν οι ελεγκτές της Νομαρχίας Πειραιά. Ειδικότερα, μετά από έλεγχο στο Ε' Τελωνείο Πειραιά, οι γεωπόνοι...
της Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχίας απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα σε 77,8 τόνους λεμόνια, προέλευσης Αργεντινής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το προϊόν, που έφτασε στη χώρα μας, αποθηκευμένο σε 3 κοντέινερς και εντός 4.320 χαρτοκιβωτίων, κρίθηκε ακατάλληλο για κατανάλωση, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, καθώς βρέθηκε σε κάθε μέσο συσκευασίας σημαντικός αριθμός καρπών σε προχωρημένο στάδιο σήψης. Για την υπόθεση, η Νομαρχία Πειραιά ενημέρωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά.

Σημειώνεται ότι, από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα, οι γεωπόνοι της Νομαρχίας Πειραιά έχουν απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα σε 5 φορτία, συνολικού βάρους 196,5 τόνων.

Στις δηλώσεις του, ο Νομάρχης Πειραιά, Γιάννης Μίχας, επεσήμανε ότι "με συνεχείς ελέγχους σε όλα τα σημεία της αγοράς, αγωνιζόμαστε, για να διασφαλίσουμε την ποιότητα της διατροφής μας, αποτρέποντας έγκαιρα ακατάλληλα για κατανάλωση προϊόντα να καταλήξουν στο πιάτο του έλληνα καταναλωτή. Το γεγονός ότι οι γεωπόνοι μας, μόνο μέσα στο εξάμηνο του 2010, έχουν απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα σε χιλιάδες κιλά ακατάλληλων προϊόντων, φυτικής προέλευσης, αποδεικνύει τη δουλειά μας και φανερώνει ότι στη Νομαρχία Πειραιά δεν επαναπαυόμαστε στις επιτυχίες μας, αλλά, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, εντείνουμε διαρκώς τη μάχη των ελέγχων για προστασία των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας".

Προς οριστική λύση για τους ασφαλισμένους των "Ασπίς Πρόνοια" και "Commercial Value"

To νομοσχέδιο με το οποίο καθορίζεται η τύχη των ασφαλισμένων της "Ασπίς Πρόνοια" και "Commercial Value" που έκλεισαν, κατέθεσε τη Δευτέρα το υπουργείο Οικονομικών στην Βουλή. Με το νομοσχέδιο επέρχονται τέσσερις βασικές αλλαγές:

1. Καταργείται η ΕΠΕΙΑ και ανατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδας η εποπτεία του κλάδου των ασφαλιστικών εταιρειών.
2. Επιχειρείται να δοθεί λύση στο πρόβλημα των ασφαλισμένων της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και Commercial Value . Η κυβέρνηση ορίζει την ΤτΕ ως τον υπεύθυνο φορέα που θα πρέπει να βρει αγοραστή για τα χαρτοφυλάκια των ανωτέρω εταιρειών. Ο αγοραστής θα πάρει τα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών αυτών και το έλλειμμα που θα υπάρχει θα καλυφθεί από το εγγυητικό κεφάλαιο Ζωής.
3. Συστήνεται το εγγυητικό κεφάλαιο για τον κλάδο Ζωής
4. Συστήνεται το συμβούλιο συστημικής ευστάθειας. Πρόκειται για έναν φορέα που θα εκπροσωπείται από όλες τις αρχές του χρηματοπιστωτικού κλάδου ( Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΤτΕ κλ) και ρόλος του θα είναι να εποπτεύει όλη την αγορά και να προλαμβάνει αστάθειες στο σύστημα.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "Νέο Νομοσχέδιο για τους αγρότες . Συμμετέχουν με επιδότηση και ασφαλιστικές εταιρείες"Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων, ως ευαισθητοποιημένος κοινωνικός Φορέας, που νοιάζεται για το εισόδημα του αγρότη καταναλωτή ,αλλά και για την ενημέρωσήτου ,παραθέτει πληροφορίες σχετικές με το Σχέδιο Νόμου που αφορά την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΓΑ.Το νομοσχέδιο προβλέπει την συμμετοχή με επιδότηση στην ασφάλιση αγροτικής παραγωγής επικουρικά και με επιδοτούμενο ασφάλιστρο και οι ασφαλιστικές εταιρείες, Το εν λόγο νομοσχέδιο κατέθεσε η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή και συζητήθηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατάρτισε το νομοσχέδιο που δημοσιοποιείται σήμερα για να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου μέσα από ένα ευρύ, ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο να οριστικοποιηθούν οι νέες ρυθμίσεις.

Οι βασικές αλλαγές που γίνονται στο αγροασφαλιστικό σύστημα με το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες:

 1. Επανακαθορίζεται το ενιαίο εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας, (άρθρο 1) και αναδιατυπώνονται οι σκοποί του ΕΛΓΑ (άρθρο 3),
 2. Εξυγιαίνεται οικονομικά ο ΕΛΓΑ και προβλέπεται ο ίσο σκελισμός των εσόδων του με τα έξοδά του ( άρθρο 6 παρ. 5 και άρθρο 8),
 3. Αλλάζει ο τρόπος είσπραξης της εισφοράς, προκειμένου να παταχθεί η είσφορο αποφυγή και η εισφοροδιαφυγή (άρθρο 9),
 4. Θεσμοθετείται η αναλογική κατά προϊόν αποζημίωση στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο (άρθρο 6 παρ. 6),
 5. Ασφαλίζονται νέοι κίνδυνοι που οφείλονται, είτε στις κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές όπως η ξηρασία, ή η ερημοποίηση, είτε στον περιορισμό της χρήσης φυτοφαρμάκων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας (άρθρο 5)
 6. Αυξάνεται η εισφορά που καταβάλλεται στον ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής και του κεφαλαίου, αλλά απαλλάσσονται από την καταβολή της οι οικονομικά ασθενέστεροι αγρότες με χαμηλό εισόδημα (άρθρο 9),
 7. Διατηρείται μεν η υποχρεωτική ασφάλιση όλων των παραγωγών στον ΕΛΓΑ (άρθρο 4) αλλά συμμετέχουν στην ασφάλιση ιδιωτικές εταιρείες και συνεταιριστικοί αλληλο ασφαλιστικοί φορείς που θα ασφαλίζουν κινδύνους με επιδότηση του ασφαλίστρου και διαμέσου των Ταμείων Αλληλοβοήθειας όπως προβλέπεται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (Πυλώνας I) με αποτέλεσμα ο αγρότης να έχει επιπλέον και προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη με μειωμένη επιβάρυνση (άρθρο 10)
 8. Καταργούνται οι σχεδόν ετήσιες κατ΄ εξαίρεση αποζημιώσεις,
 9. Θεσπίζεται ο πλήρης οργανικός και οικονομικός διαχωρισμός των κρατικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ από τις ασφαλιστικές καλύψεις του ΕΛΓΑ (άρθρο 13) και επέρχεται πλήρης εξορθολογισμός της λειτουργίας των ΠΣΕΑ με την ενεργοποίηση και των προβλεπόμενων πόρων για κάλυψη ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα, αποτέλεσμα των κλιματικών αλλαγών, από τον πυλώνα ΙΙ του «Προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής»,
 10. Δημιουργείται στο ΥπΑΑΤ υπηρεσία εποπτείας όλου του συστήματος (άρθρο 2)

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων

Ιωάννα Μελάκη

Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η ´Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων ανακοίνωσε ότι κλήθηκε από τον Γεν. Γραμματέα Καταναλωτή να υποβάλλει προτάσεις επί του σχεδίου Νόμου "περί Ιδιωτικής Ασφάλισης" ώστε να γίνει Νόμος και να κατατεθεί στην Βουλή προς ψήφιση.
"Επειδή υπάρχουν ριζικές αλλαγές με βασικότερη την κατάργηση της ΕΠ।Ε.Ι.Α (Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης ) και την μεταβίβαση όλων των αρμοδιοτήτων της στην Τράπεζα της Ελλάδος, με δημιουργία εγγυητικού κεφαλαίου, οι διατάξεις του οποίου αναφέρονται στην διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών, θεωρούμε χρήσιμη να γίνει μία ανοικτή συζήτηση σε επίπεδο Κρήτης μεταξύ εμπλεκομένων (ασφαλιστών , καταναλωτών) ώστε «χτενίζοντας» το σχέδιο Νόμου να καλύψουμε κενά του παρελθόντος Νομοθετικού πλαισίου, ώστε μελλοντικά να μην υπάρξουν αδυναμίες που θα θίγονται συμφέροντα των ασφαλισμένων. Για δηλώσεις συμμετοχής στην εν λόγω συζήτηση, ο καθένας από μας μπορεί να τηλεφωνεί στο 2821092666", καταλήγει η ανακοίνωση που υπογράφει η Πρόεδρος της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων, Ιωάννα Μελάκη.
ΠΗΓΗ ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Οργανωμένα Ταξίδια
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Πολλοί Καταναλωτές επιλέγουν τα "πακέτα διακοπών", που προσφέρουν τα γραφεία τουρισμού, για να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους. Θα πρέπει, συνεπώς, να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και ποιες δυνατότητες προστασίας τους παρέχει η νομοθεσία.

Οργανωμένο ταξίδι είναι κάθε ταξίδι, που προσφέρεται από τουριστικά γραφεία, που λειτουργούν, νόμιμα (δηλαδή με σήμα του Ε.Ο.Τ.), υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει διανυκτέρευση και περιλαμβάνει δύο, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες υπηρεσίες: μεταφορά, διαμονή ή/και κάποια άλλη υπηρεσία, η οποία δεν είναι συμπληρωματική της μεταφοράς και της διαμονής (π.χ. συμμετοχή σε επαγγελματική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική συνάντηση ή εκδήλωση κ.λπ.). Το οργανωμένο ταξίδι μπορεί να πωλείται, με συνολική τιμολόγηση ή με χωριστή τιμολόγηση των επί μέρους υπηρεσιών, που το απαρτίζουν.

Το Προεδρικό Διάταγμα 339/96, που αφορά τις υποχρεώσεις των διοργανωτών και των πωλητών οργανωμένων ταξιδιών και περιηγήσεων και τα αντίστοιχα δικαιώματα των Καταναλωτών, εκδόθηκε σε εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ "για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις". Το Διάταγμα προβλέπει:

 1. Το οργανωμένο ταξίδι μπορεί να πωλείται, με συνολική τιμολόγηση ή με χωριστή τιμολόγηση των επί μέρους υπηρεσιών, που το απαρτίζουν.
 2. Η Σύμβαση είναι η συμφωνία, που συνδέει τον Καταναλωτή με το διοργανωτή ή και με τον πωλητή του οργανωμένου ταξιδιού. Η σύμβαση είναι γραπτή και ο διοργανωτής ή ο πωλητής είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν τη σύμβαση, με τον Καταναλωτή και να του παραδίδουν αντίγραφο.
 3. Ο Καταναλωτής είναι το πρόσωπο, που αγοράζει ή αναλαμβάνει να αγοράσει το οργανωμένο ταξίδι.
 4. Ο Διοργανωτής είναι το πρόσωπο, Φυσικό ή Νομικό, το οποίο κατ’ επάγγελμα διοργανώνει οργανωμένα ταξίδια και τα πωλεί ή τα προσφέρει, προς πώληση, απ’ ευθείας ή μέσω πωλητή.
 5. Ο Πωλητής είναι το πρόσωπο Φυσικό ή Νομικό που πωλεί ή προσφέρει προς πώληση το οργανωμένο ταξίδι που έχει προγραμματίσει ο διοργανωτής.

Η νομοθεσία, για τα οργανωμένα ταξίδια, προβλέπει την υποχρέωση του διοργανωτή ή πωλητή του ταξιδιού να κοινοποιεί στον Καταναλωτή την περιγραφή του καθώς και την τιμή του, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, χωρίς να περιλαμβάνει απατηλές ενδείξεις. Ο διοργανωτής δεν υποχρεώνεται να διαθέτει διαφημιστικά φυλλάδια, για την ενημέρωση των Καταναλωτών, όταν, όμως, το κάνει θα πρέπει να αναφέρει, με σαφή τρόπο, την τιμή και πληροφορίες για τον προορισμό, τα μέσα μεταφοράς (χαρακτηριστικά και κατηγορίες), τον τύπο του καταλύματος (ανέσεις και χαρακτηριστικά), τα παρεχόμενα γεύματα, το δρομολόγιο, πληροφορίες, σχετικά με τα διαβατήρια κ.λπ., την προκαταβολή και, στην περίπτωση, που η πραγματοποίηση του οργανωμένου ταξιδιού απαιτεί ένα ελάχιστο αριθμό ατόμων, την προθεσμία, για την ειδοποίηση του Καταναλωτή, αν ματαιωθεί το ταξίδι.

Στον Καταναλωτή, πρέπει να παρέχονται, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, γραπτώς ή με άλλη μορφή, γενικές πληροφορίες, σχετικά με τους όρους, που ισχύουν, όσον αφορά τα διαβατήρια, τις θεωρήσεις, τον απαιτούμενο για την έκδοσή τους χρόνο καθώς και τυχόν υγειονομικές διατυπώσεις. Επίσης, πρέπει να παρέχονται στον Καταναλωτή, εγκαίρως, πληροφορίες σχετικά με τα ωράρια, τις ενδιάμεσες στάσεις, τις ανταποκρίσεις, τη θέση του ταξιδιώτη καθώς και το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του τοπικού αντιπροσώπου του διοργανωτή, ελλείψει δε αυτού, τα στοιχεία των τοπικών φορέων, που μπορούν να βοηθήσουν, σε περίπτωση δυσχερειών. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ο Καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται, σχετικά με τους όρους ασφάλισης του ταξιδιού.

Η σύμβαση, που συνάπτεται, μεταξύ Καταναλωτή και διοργανωτή/πωλητή, πρέπει να συνάπτεται, εγγράφως και να αναφέρει: α) τον προορισμό του ταξιδιού, β) τα μέσα μεταφοράς, γ) πληροφορίες για τα καταλύματα, όταν το ταξίδι περιλαμβάνει διανυκτερεύσεις, δ) αν απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων, για την πραγματοποίηση του ταξιδιού και σ' αυτήν την περίπτωση την προθεσμία για την ειδοποίηση του Καταναλωτή, αν υπάρχει ματαίωση του ταξιδιού, ε) το δρομολόγιο, στ) τις επισκέψεις, εκδρομές ή άλλες υπηρεσίες, που περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή, ζ) τα στοιχεία του διοργανωτή/πωλητή και της ασφάλισης, η) την τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, κάθε ενδεχόμενη αναθεώρησή της και τα τέλη και φόρους, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή, θ) το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες πληρωμής, ι) τις ιδιαίτερες επιθυμίες, που ο Καταναλωτής γνωστοποιεί στο διοργανωτή, κατά την κράτηση και ια) τις προθεσμίες, εντός των οποίων ο Καταναλωτής θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί, για μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης.

Οι καθοριζόμενες στη σύμβαση τιμές δεν μπορούν να μεταβληθούν, σε βάρος του Καταναλωτή, εκτός εάν επέλθουν μεταβολές σχετικές με το κόστος της μεταφοράς, τα τέλη και τους φόρους, που οφείλονται, για ορισμένες υπηρεσίες καθώς και τις τιμές συναλλάγματος. Ακόμα, όμως, και αν συντρέχουν αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις, η συμβατική τιμή δεν μπορεί να μεταβληθεί στο χρονικό διάστημα των 20 ημερών, πριν από την αναχώρηση.

Εάν, πριν από την αναχώρηση, ο διοργανωτής υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε σημαντικό βαθμό, ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία της σύμβασης, όπως είναι π.χ. η τιμή, πρέπει να το γνωστοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν στον Καταναλωτή, ο οποίος έχει τις εξής δύο δυνατότητες: α) είτε να καταγγείλει τη σύμβαση, χωρίς να υποστεί κυρώσεις, β) είτε να αποδεχθεί μία τροποποιητική πράξη της σύμβασης, που θα καθορίζει τις τροποποιήσεις και τις επιπτώσεις τους στις τιμές. Σε περίπτωση, που ο Καταναλωτής καταγγείλει τη σύμβαση, αλλά και εάν, για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Καταναλωτή, ο διοργανωτής ματαιώσει το ταξίδι, ο Καταναλωτής δικαιούται: α) είτε να απαιτήσει ένα άλλο οργανωμένο ταξίδι ίδιας ή ανώτερης ποιότητας, β) είτε να ζητήσει την επιστροφή των καταβληθέντων, από αυτόν, ποσών.

Ουσιώδης όρος της σύμβασης, ο οποίος επιβάλλεται από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος, είναι η παροχή εγγύησης στον Καταναλωτή, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και για την άμεση επιστροφή των καταβληθέντων, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης. Η εγγύηση αυτή εξασφαλίζεται, με τη μορφή της υποχρεωτικής ασφάλισης των αντίστοιχων κινδύνων (πλημμελής εκτέλεση της παροχής, αφερεγγυότητα ή πτώχευση του διοργανωτή ή πωλητή). Δυστυχώς, όμως, η ασφάλιση αυτή δε μας καλύπτει, σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή κλοπής των προσωπικών μας ειδών.

Ο Καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει ότι:

Πολλές πιστωτικές κάρτες παρέχουν καλύψεις, στους κατόχους τους, οι οποίες μπορούν να φανούν χρήσιμες, σε περίπτωση ατυχημάτων, κλοπής, καθυστέρησης κ.λπ., με την προϋπόθεση ότι τα έξοδα μετάβασης ή διαμονής, έχουν πληρωθεί με πιστωτική κάρτα.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα μας αποζημιώνει, για προσωπικό μας ατύχημα, κατά τη διάρκεια των διακοπών, αντικαθιστά τα αντικείμενα, που αγοράσαμε με την πιστωτική κάρτα, αν αυτά απολεσθούν, καλύπτει τα έξοδα, στα οποία, τυχόν, θα υποβληθούμε, εξαιτίας μιας καθυστερημένης πτήσης, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής των αποσκευών μας, μας καλύπτει τα έξοδα, για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης.

Μία άλλη δυνατότητα που παρέχουν ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες είναι η τουριστική βοήθεια. Με την κάλυψη αυτή, σε περίπτωση ατυχήματος, μας παρέχεται μεταφορά, από τον τόπο του ατυχήματος στην οικία μας, με ταυτόχρονη παραλαβή, των αποσκευών και προσωπικών μας ειδών, γίνεται επιτόπου επισκευή του οχήματός μας, αν αυτό είναι δυνατό, μας παρέχεται φύλαξη του αυτοκινήτου και χρήσιμες πληροφορίες, για τον προγραμματισμό των διακοπών μας.

Εάν, μετά την αναχώρηση, υπάρξει αδυναμία παροχής σημαντικού τμήματος των προβλεπόμενων στη σύμβαση υπηρεσιών, ο διοργανωτής προβαίνει σε άλλους διακανονισμούς, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Καταναλωτή, για τη συνέχιση του ταξιδιού και, ενδεχομένως, αποζημιώνει τον Καταναλωτή. Όταν δεν είναι δυνατό να επέλθει τέτοιος διακανονισμός ή ο Καταναλωτής δεν τον αποδέχεται, ο διοργανωτής παρέχει στον Καταναλωτή μεταφορικό μέσο, για να επιστρέψει στον τόπο αναχώρησης ή σε άλλο συμφωνημένο σημείο επιστροφής και, ενδεχομένως, του παρέχει αποζημίωση.

Ο διοργανωτής και ο πωλητής, που φέρονται ως συμβαλλόμενα μέρη σε μία σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, φέρουν ευθύνη έναντι του Καταναλωτή για την καλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση. Επίσης, φέρουν ευθύνη για τις ζημίες που υφίσταται ο Καταναλωτής, λόγω μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, εκτός αν για τις παραλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης ευθύνεται, αποκλειστικά, ο Καταναλωτής ή τρίτο πρόσωπο, άσχετο, όμως, με τη διοργάνωση του ταξιδιού.

Αποδεικτικό στοιχείο, για τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας και της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του πράκτορα, είναι η γραπτή σύμβαση. Ο Καταναλωτής υπογράφει τη σύμβαση, αφού βεβαιωθεί, ότι έχουν περιληφθεί σ' αυτήν όλοι οι συμφωνημένοι όροι και αφού ενημερωθεί, για όλα τα βασικά ζητήματα, που προβλέπονται, στο διάταγμα και τον ενδιαφέρουν. Ο Καταναλωτής απαιτεί αντίγραφο της σύμβασης, που υπέγραψε. Σε περίπτωση, που προκαταβάλλει κάποιο χρηματικό ποσό, απαιτεί απόδειξη, για το ποσό της προκαταβολής.

Με το Προεδρικό Διάταγμα εξασφαλίζεται:

 • Η συνολική και, σε όλα τα στάδια του ταξιδιού, εξυπηρέτηση του Καταναλωτή.
 • Η αποτελεσματική διεκδίκηση των όσων συμφωνηθούν, μεταξύ του τουριστικού πράκτορα και του Καταναλωτή.
 • Η αποζημίωση του Καταναλωτή, σε περίπτωση αθέτησης παροχής των συμφωνηθεισών υπηρεσιών, ως προς το εύρος και ως προς την ποιότητά τους.
 • Η άμεση επιστροφή των καταβληθέντων ποσών, για το τμήμα των υπηρεσιών, που δεν προσφέρθηκαν, στις περιπτώσεις πτώχευσης ή παύσης πληρωμών (αφερεγγυότητας) του τουριστικού πράκτορα.

Συνολικά υπεύθυνος έναντι του Καταναλωτή είναι ο διοργανωτής ή/και ο πωλητής του οργανωμένου ταξιδιού (δηλαδή ο τουριστικός πράκτορας, από τον οποίο "αγοράστηκε" το οργανωμένο ταξίδι). Ο τουριστικός πράκτορας είναι υπεύθυνος ακόμη και για το τμήμα των υπηρεσιών που δεν παράγονται από τον ίδιο, αλλά από άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχεία, κέντρα εστίασης κ.λ.π.).

Σε περίπτωση, που ο Καταναλωτής δεν μπορεί να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι, μπορεί να εκχωρεί την κράτησή του 5 εργάσιμες ημέρες, πριν την αναχώρηση, σε άλλο πρόσωπο।

Για περισσότερη ενημέρωση κάθε καταναλωτής μπορεί να τηλεφωνεί στα τηλέφωνα της

ΕΠΚΧΑΝ Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων

ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Π.Κ.ΧΑΝ


ΕΞΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΕΞΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Όλοι οι καταναλωτές, έστω και αν δεν είναι μέλη της Ε.Π.KΧΑΝ επωφελούνται, από τη λειτουργία της. Συγκεκριμένα:
 • Ενημερώνονται, για τα δικαιώματά τους, από τα δελτία τύπου της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ τα οποία δημοσιεύονται, στον Τύπο.
 • Ενημερώνονται, για σοβαρά προβλήματα, που δημιουργούν επιχειρήσεις, στους καταναλωτές, από τα δελτία τύπου της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ , τα οποία δημοσιεύονται, στον Τύπο।
 • Συμμετάσχουν, σε εκδηλώσεις, ημερίδες, συζητήσεις, για να ενημερωθούν για πολλά σημαντικά θέματα.
 • Εκπροσωπούνται, από την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων, όπου την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ . αγωνίζεται, για την προστασία των καταναλωτών.
 • Προστατεύονται, από τη νομοθεσία, που είτε συμπληρώνεται, είτε δημιουργείται, για τους καταναλωτές, έπειτα από αιτήματα και παρεμβάσεις του Ε।Π।Κ.ΧΑΝ διαβουλεύσεις, στις οποίες η Ε.Π.Κ.ΧΑΝσυμμετέχει.
 • Ενημερώνονται, από τα αποτελέσματα των ερευνών της Ε।Π.Κ.ΧΑΝώστε να γνωρίζουν καλύτερα τη λειτουργία της αγοράς.
 • Αποκτούν γνώση, από τις ενημερωτικές εκστρατείες της, Ε.Π.Κ.ΧΑΝ για διάφορα σοβαρά θέματα.
 • Επωφελούνται, από τη διόρθωση εμπορικών πρακτικών, στην οποία προβαίνουν επιχειρήσεις, έπειτα από πίεση του
 • Έχουν πρόσβαση, στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας της όσο χρονικό διάστημα, θα είναι προσβάσιμο, σε όλους.
 • Λαμβάνουν «γενικές» συμβουλές, από το τμήμα καταγγελιών, όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.

Όμως, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το ΔΕΝ είναι δημόσια υπηρεσία και στηρίζει τη λειτουργία του, στις συνδρομές των μελών του। Το γεγονός ότι οι έλληνες Καταναλωτές απευθύνονται στηνΕ।Π.Κ.ΧΑΝ οφείλεται στις συνδρομές των πολιτών-μελών μας, που μας στηρίζουν με τη συμμετοχή τους. Στην προσπάθειά μας, να ενημερώσουμε όλους τους έλληνες Πολίτες- Καταναλωτές, που μας καταθέτουν κάποιο παράπονο ή ζητούν πληροφόρηση, το εαυτόν, εξυπηρετώντας ακόμα και μη μέλη, γεγονός που δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των μελών μας και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας μας.

Για τους λόγους αυτούς, η εξυπηρέτηση των μελών έχει προτεραιότηταΗ Ε।Π।Κ।ΧΑΝδε δεσμεύεται να απαντά, οπωσδήποτε, στα τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά αιτήματα των μη μελών।Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ Κάνουμε περισσότερα, από ό,τι είναι δυνατόν, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η δυνατότητα, που μας δίνουν μερικές χιλιάδες μελών, δεν επαρκεί, για την εξυπηρέτηση εκατομμυρίων καταναλωτών, στην Ελλάδα।


Κάθε Καταναλωτής μπορεί να γίνει, άμεσα, μέλος της Ε।Π.Κ.ΧΑΝ τηλ.2821092666

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "Νέο Νομοσχέδιο για τους αγρότες . Συμμετέχουν με επιδότηση και ασφαλιστικές εταιρείες"
Ενωση Προστασιας Καταναλωτών ΝΧανιωνΗ Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων, ως ευαισθητοποιημένος κοινωνικός Φορέας, που νοιάζεται για το εισόδημα του αγρότη καταναλωτή ,αλλά και για την ενημέρωσή
του ,παραθέτει πληροφορίες σχετικές με το Σχέδιο Νόμου που αφορά την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΓΑ.
Το νομοσχέδιο προβλέπει την συμμετοχή με επιδότηση στην ασφάλιση αγροτικής παραγωγής επικουρικά και με επιδοτούμενο ασφάλιστρο και οι ασφαλιστικές εταιρείες, Το εν λόγο νομοσχέδιο κατέθεσε η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή και συζητήθηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατάρτισε το νομοσχέδιο που δημοσιοποιείται σήμερα για να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου μέσα από ένα ευρύ, ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο να οριστικοποιηθούν οι νέες ρυθμίσεις.

Οι βασικές αλλαγές που γίνονται στο αγροασφαλιστικό σύστημα με το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες:

 1. Επανακαθορίζεται το ενιαίο εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας, (άρθρο 1) και αναδιατυπώνονται οι σκοποί του ΕΛΓΑ (άρθρο 3),
 2. Εξυγιαίνεται οικονομικά ο ΕΛΓΑ και προβλέπεται ο ίσο σκελισμός των εσόδων του με τα έξοδά του ( άρθρο 6 παρ. 5 και άρθρο 8),
 3. Αλλάζει ο τρόπος είσπραξης της εισφοράς, προκειμένου να παταχθεί η είσφορο αποφυγή και η εισφοροδιαφυγή (άρθρο 9),
 4. Θεσμοθετείται η αναλογική κατά προϊόν αποζημίωση στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο (άρθρο 6 παρ. 6),
 5. Ασφαλίζονται νέοι κίνδυνοι που οφείλονται, είτε στις κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές όπως η ξηρασία, ή η ερημοποίηση, είτε στον περιορισμό της χρήσης φυτοφαρμάκων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας (άρθρο 5)
 6. Αυξάνεται η εισφορά που καταβάλλεται στον ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής και του κεφαλαίου, αλλά απαλλάσσονται από την καταβολή της οι οικονομικά ασθενέστεροι αγρότες με χαμηλό εισόδημα (άρθρο 9),
 7. Διατηρείται μεν η υποχρεωτική ασφάλιση όλων των παραγωγών στον ΕΛΓΑ (άρθρο 4) αλλά συμμετέχουν στην ασφάλιση ιδιωτικές εταιρείες και συνεταιριστικοί αλληλο ασφαλιστικοί φορείς που θα ασφαλίζουν κινδύνους με επιδότηση του ασφαλίστρου και διαμέσου των Ταμείων Αλληλοβοήθειας όπως προβλέπεται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (Πυλώνας I) με αποτέλεσμα ο αγρότης να έχει επιπλέον και προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη με μειωμένη επιβάρυνση (άρθρο 10)
 8. Καταργούνται οι σχεδόν ετήσιες κατ΄ εξαίρεση αποζημιώσεις,
 9. Θεσπίζεται ο πλήρης οργανικός και οικονομικός διαχωρισμός των κρατικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ από τις ασφαλιστικές καλύψεις του ΕΛΓΑ (άρθρο 13) και επέρχεται πλήρης εξορθολογισμός της λειτουργίας των ΠΣΕΑ με την ενεργοποίηση και των προβλεπόμενων πόρων για κάλυψη ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα, αποτέλεσμα των κλιματικών αλλαγών, από τον πυλώνα ΙΙ του «Προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής»,
 10. Δημιουργείται στο ΥπΑΑΤ υπηρεσία εποπτείας όλου του συστήματος (άρθρο 2)

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων

Ιωάννα Μελάκη
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Χανιά 25 -06 -2010
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306
ΠΡΟΣ:Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Υπουργό κ।Μιχάλη Χρυσοχοίδη


Aξιότιμε Υπουργέ,

Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια για την οδυνηρή απώλεια του στενού Φίλου και Συνεργάτη σας.

Με Εκτίμηση
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων

Ιωάννα Μελάκη

Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

Ανάσα για απελπισμένους δανειολήπτες: Κατατίθεται σύντομα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις

Τελευταία ευκαιρία για πραγματικά απελπισμένους δανειολήπτες να αποπληρώσουν τις οφειλές τους αποτελεί το ξεχασμένο νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που «ξεπαγώνει», αλλά με σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το αρχικό. Συγκεκριμένα, το μέρος της οφειλής που θα εξοφλείται σε τέσσερα χρόνια θα ορίζεται από το δικαστήριο, ενώ αρχικά προβλεπόταν ότι θα είναι αυστηρά το 10% της συνολικής οφειλής και πλέον θα είναι εμφανώς παραπάνω.

Επίσης, η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση δεν θα έχει ως συνέπεια την αυτόματη αναστολή της καταβολής των επόμενων δόσεων ως την τελική απόφαση, αλλά ο δανειολήπτης που καθυστερεί θα είναι υποχρεωμένος να πληρώνει τις δόσεις που τρέχουν μετά την κατάθεση της αίτησής του, αλλά όχι φυσικά όσες είναι σε καθυστέρηση, οι οποίες θα αποτελούν το αντικείμενο της διαπραγμάτευσηςήταν ένα από τα βασικά αιτήματα των τραπεζών που έγινε αποδεκτό.

Εξάλλου, η υπαγωγή στη ρύθμιση δεν θα συνεπάγεται έξοδο του δανειολήπτη από τον «Τειρεσία», στον οποίο θα παραμένει για 10 χρόνια. Αντιθέτως, εάν κάνει απευθείας ρύθμιση με την τράπεζα, χωρίς την παρεμβολή του Ειρηνοδικείου, γλιτώνει τον «Τειρεσία».

Η πλήρης ανάλυση της περιουσιακής κατάστασης του δανειολήπτη θα είναι η ασφαλιστική δικλίδα ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Δεν θα υπάρχει συνεπώς ένταξη στις ρυθμίσεις με την απειλή ή με την απλή επίκληση αδυναμίας πληρωμής, αλλά μόνο με απόδειξη για ουσιαστική αδυναμία εξυπηρέτησης του δανείου. Σε όλες τις ρυθμίσεις τα στεγαστικά θα προηγούνται και θα έπονται οι κάρτες και τα καταναλωτικά δάνεια.

Με τις αλλαγές γίνονται πιο «διαυγή» τα δικαιώματα των ενυπόθηκων δανειστών, οι οποίοι θα προηγούνται οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου, όπως άλλωστε ήταν και η βασική παρατήρηση της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες, μέσα στις επόμενες 15 με 20 ημέρες το νομοσχέδιο αναμένεται να έρθει στη Βουλή, προσαρμοσμένο και στις παρατηρήσεις της ΕΚΤ.

Σημαντική ένσταση των τραπεζών ήταν να μην ενταχθούν τα στεγαστικά δάνεια οψέποτε το νομοσχέδιο γίνει νόμος του κράτους, αφού οι ίδιες έχουν προχωρήσει τον τελευταίο χρόνο σε χιλιάδες ρυθμίσεις με δανειολήπτες. Επιπλέον πολλές έχουν τιτλοποιήσει δάνεια ή τα πούλησαν σε ξένες τράπεζες. Το γεγονός αυτό προκάλεσε ενδοκυβερνητικές διαφωνίες για το αν τα στεγαστικά δάνεια θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις. Η υπουργός Οικονομίας κυρία Λούκα Κατσέλη επιμένει στη ρύθμιση.

Το σχέδιο νόμου που «έχει κάνει τη διαδρομή» υπουργείο Οικονομίας- υπουργείο Οικονομικών (με τον κ. Γ. Παπακωνσταντίνου να διατυπώνει κατά καιρούς σειρά ενστάσεων)- Μέγαρο Μαξίμου αρκετές φορές και στο οποίο επήλθαν πολλές αλλαγές, αφορά δάνεια που καθυστερούν ή δεν εξυπηρετούνται καθόλου και αφορούν φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες ή αγρότες.

Στη διάρκεια των ενδοκυβερνητικών διαπραγματεύσεων υπήρξε η πρόταση να ενταχθεί το νομοσχέδιο στον πτωχευτικό νόμο, αλλά τελικώς η πρόταση απορρίφθηκε, αφού η λύση ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα και θα καθυστερούσε δύο ως τρία χρόνια.

Προϋπόθεση είναι οι οφειλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά τον Ιανουάριο του 2008 και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου. Για οφειλές της τριετίας 2005 ως 2007 μπορεί επίσης να γίνει ρύθμιση, αλλά με προκαταβολή του 20% του οφειλόμενου ποσού. Για τις ενήμερες οφειλές θα υπάρχουν πρόνοιες ακόμη πιο αυστηρών όρων ένταξης στη ρύθμιση, ώστε να μην υπάρξει, για λόγους μιμητισμού και όχι πραγματικής ανάγκης, αδικαιολόγητο κύμα ένταξης δανειοληπτών στις ρυθμίσεις.

Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί, προϋπόθεση για τη ρύθμιση είναι να υπάρχει ληξιπρόθεσμη οφειλή με καθυστέρηση τουλάχιστον τεσσάρων μηνών. Το σύνολο της οφειλής που υπάγεται σε ρύθμιση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν του ενός εκατομμυρίου ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα και των τριών εκατομμυρίων ευρώ στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η διαφορά προσέγγισης του νομοσχεδίου στη νέα του μορφή είναι ότι η προσφυγή στο Ειρηνοδικείο για επίλυση των διαφορών θα αποτελεί «τελευταίο καταφύγιο», ενώ πριν θα έχουν εξαντληθεί όλες οι προσπάθειες ρύθμισης του καθυστερούμενου δανείου απευθείας μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη, ενδεχομένως και χωρίς τη συνδρομή δικηγόρου που θεωρείται από τις τράπεζες «κόκκινο πανί». Οι τραπεζίτες υποστηρίζουν ότι οι δικηγόροι έχουν κάθε συμφέρον να οδηγούν σε ναυάγιο τις διαπραγματεύσεις ώστε αυτές να λύνονται στα Ειρηνοδικεία και οι ίδιοι να εισπράττουν αμοιβές.

Η αποπληρωμή της οφειλής που προκύπτει μετά τη ρύθμιση πρέπει να έχει διάρκεια ίση με αυτή που απομένει μέχρι τη λήξη της σύμβασης, προσαυξημένη κατά ένα ή δύο χρόνια, ενώ μπορεί να υπάρξει και ετήσια περίοδος χάριτος στο ξεκίνημα της ρύθμισης. Από το συνολικά οφειλόμενο ποσό θα αφαιρούνται οι τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού.

Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ
Οι τρόποι διακανονισμού Εξωδικαστική ρύθμιση με βοηθό τον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Δεύτερη απόπειρα εξωδικαστικής ρύθμισης, με βάση πρόταση της τράπεζας.

Εάν αποτύχει, προσφυγή σε Ειρηνοδικείο. Η δικαστική ρύθμιση Ο δανειολήπτης παρουσιάζει περιουσία και οφειλές στο δικαστήριο.

Η περιουσία του πωλείται.

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ η πρώτη κατοικία. Ο δανειολήπτης εξοφλεί σε 20 χρόνια το 85% της εμπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας. Το Ειρηνοδικείο αποφασίζει τη μηνιαία δόση του δανειολήπτη για 4 χρόνια.

Πληρώνεται μέρος των οφειλών που κρίνει το δικαστήριο.

Μετά το τέλος της 5ετίας τα υπόλοιπα χρέη ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ. Τι άλλαξε σε σχέση με το αρχικό σχέδιο Η αίτηση δεν θα επιφέρει αυτόματη αναστολή δόσεων. Ο δανειολήπτης πρέπει να πληρώνει τις δόσειςμετά την κατάθεση της αίτησης (όχι τις καθυστερούμενες). Η ρύθμισηδενεπιφέρει έξοδο απο τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Θα μένει στη λίστα για 10 χρόνια.

Πλήρης ανάλυση περιουσίας, ως ασφαλιστική δικλίδα ότι δεν μπορεί ο δανειολήπτης να πληρώσει.

Δεν θα υπάρχει ένταξη στη ρύθμιση με απειλή αδυναμίας πληρωμής, αλλά μόνο με ουσιαστική αδυναμία πληρωμής. Το Ειρηνοδικείο θα αποφασίζει για το μέρος της οφειλής που θα εξοφληθεί (προβλεπόταν προκαταβολή 10% της οφειλής).

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

ΘΕΜΑ:"Ανοιχτή επιστολή προς στον Δήμαρχο Χανίων κ.Κυριάκο Βιρβιδάκη για παρέμβαση κατάργησης των πλαστικών σακούλων από τα Σ

Αξιότιμε κ.Δήμαρχε Χανίων.


Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων, γνωρίζοντας την ευαισθησία σας τόσο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και για την χρήση ανακυκλώσιμων
υλικών φιλικά προς το περιβάλλον, σας απευθύνει ανοικτή επιστολή αλλά και ταυτόχρονα σας καταθέτει πρόταση ,ως Δήμαρχο του Δήμου Χανίων,αλλά και ως Πρόεδρο ΤΕΔΚΕ, και μάλιστα ενόψει του Νέου Καλλικρατικού Δήμου Χανίων, με αυξημένα εκτασιακά όρια, όσο και πληθυσμιακά, να τολμήσετε να συνεργαστείτε με τα Σούπερ Μάρκετ για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας και αντικατάστασή της με σακούλες κατασκευασμένες από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
Πιστεύουμε ότι άνετα μπορείτε να διαχειριστείτε αυτή την πρόταση, καθότι ορισμένα πράγματα θα πρέπει επιτέλους να μπουν στο δρόμο τους , δεν γίνεται να μιλάμε για περιβαλλοντολογική
μόλυνση όταν αφήνουμε υλικά μη ανακυκλώσιμα ( πλαστικές σακούλες) να χρησιμοποιούνται από τα Σούπερ Μάρκετ, να έρχονται στα χέρια των καταναλωτών και εμείς με την σειρά μας,να
τις πετάμε όπου λάχει χωρίς συνειδησιακό έλεγχο μολύνοντας το περιβάλλον.

κ.Δήμαρχε,

Επειδή σαυτή μας την πρόταση για να πετύχει χρειάζεται σε δεύτερο στάδιο και η δική μας συμβολή, των χρηστών (καταναλωτών), σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στην διάθεσή σας για συνεργασία προκειμένου να περάσουμε την ενημέρωση που χρειάζονται οι καταναλωτές.

Με Εκτίμηση

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Καταναλωτών Ν. Χανίων

Ιωάννα Μελάκη

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Xανιά: Εκπτωτική κάρτα «Ελλάδος Γεύσεις»


Μια ενδιαφέρουσα ιδέα γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης, ως απάντηση στην οικονομική κρίση που διανύουμε τον τελευταίο χρόνο.

Η εταιρία Ελλάδος Γεύσεις δημιούργησε την «Ελλάδος Γεύσεις» member club, παρέχοντας στους κατόχους της κάρτας μέλους 50% έκπτωση στο σύνολο του λογαριασμού του φαγητού, σε δεκάδες από τα πιο επιλεγμένα εστιατόρια της πόλης.

Με το ποσό των 50 ευρώ, που αντιστοιχεί στην ετήσια συνδρομή, ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει την προσωπική κάρτα μέλους την οποία επιδεικνύει στο εστιατόριο κατά την επίσκεψη του. Η έκπτωση ισχύει για μία φορά σε κάθε εστιατόριο και δεν περιλαμβάνει ποτά.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί την κάρτα μέλους μέσω διαδικτύου στο www.elladogeuseis.gr ή στα καταστήματα Λαβούτα: Αν.Γογονή 74 & Ζυμβρακάκηδων, Creta Land:Τζανακάκη 20, Play dvd games:Πλατεία Κουνουπιδιανών.

Το επίσημο λανσάρισμα της «Ελλάδος Γεύσεις» στα Χανιά θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Ιουνίου 2010.

Νοθεία καυσίμων: Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για τα πρόστιμα


Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για την προστασία των καταναλωτών από κρούσματα νοθείας στα καύσιμα από το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενεργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η υπουργική απόφαση αφορά στις «Κατηγορίες παραβάσεων του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α') - Όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα - Σφράγιση εγκαταστάσεων», και ενσωματώνει τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που προέκυψαν ύστερα από την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης στις 14 Μαΐου 2010.

Με την υπουργική απόφαση, ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την αποτελεσματικότερη προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος σε περιπτώσεις παραβάσεων καθ' υποτροπή των διατάξεων περί νοθείας στη διακίνηση και διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων και δίνεται η δυνατότητα στην πολιτεία να ασκήσει με διαφάνεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα τις
υποχρεώσεις της έναντι των πολιτών - καταναλωτών.

Όσον αφορά στα πρόστιμα που επιβάλλονται για μη τήρηση του τύπου και της ποιότητας των καυσίμων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

- Το πρόστιμο επιβάλλεται βάσει του ποσοστού επί τοις εκατό της ανάμειξης του καυσίμου με άλλο καύσιμο, ουσία, διαλύτη κλπ.

- Yπάρχει αναλογικότητα των προστίμων βάσει της κατηγορίας της επιχείρησης (εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, πρατήριο υγρών καυσίμων κλπ).

- Τα πρόστιμα που επιβάλλονται για μη κανονικά καύσιμα, με ποσοστά ανάμειξης που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι οφείλονται σε επιμόλυνση, είναι οριακά. Kλιμακώνονται όμως αναλογικά, για τις ενδιάμεσες τιμές νοθείας.

- Για περιπτώσεις ανάμειξης με προϊόντα παράνομης διακίνησης, τα πρόστιμα είναι αυξημένα.

Στην απόφαση προσδιορίζονται ανά κατηγορία τα όρια των προστίμων, που κυμαίνονται από πέντε χιλιάδες ευρώ έως και ενάμισι εκατομμύριο ευρώ, ενώ περιγράφονται οι διαδικασίες με τις οποίες αντιμετωπίζονται αυστηρά όλες οι περιπτώσεις κατ' εξακολούθηση παραβατικής συμπεριφοράς στον τομέα της διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, με την παροχή ακόμη και της δυνατότητας
σφράγισης εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, εξειδικεύονται οι διαδικασίες μετά τη σφράγιση των εγκαταστάσεων, στην οποία προβαίνουν τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμου (ΚΕΔΑΚ) με αιτιολογημένη απόφασή τους που λαμβάνεται επί τόπου.

Επιπλέον, αναφέρονται αναλυτικά οι διαδικασίες που αφορούν στην απομάκρυνση των αποθηκευμένων προϊόντων από την εγκατάσταση που σφραγίζεται, στην υποχρέωση μη διάθεσης των προϊόντων που βρίσκονται εντός της σφραγισμένης εγκατάστασης προς κατανάλωση, στη συνδρομή της Αστυνομικής και άλλων αρμοδίων Αρχών κλπ.

Η δυνατότητα προσωρινής σφράγισης, με απόφαση του ΥΠΕΚΑ, των εγκαταστάσεων στις οποίες διαπιστώνονται παραβάσεις καθ' υποτροπή, που αφορούν στον τύπο και στην ποιότητα των διακινούμενων προϊόντων, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και θα περιορίσει σημαντικά το ενδεχόμενο διοχέτευσης στην αγορά μη κανονικών προϊόντων, τα οποία εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του καταναλωτή και για το περιβάλλον.

Αντισυνταγματική η αναδρομική επιβάρυνση του Εγγυητικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την ΟΚΕ-Ενδιαφέρον από δύο για Ασπίς

  • Η αναδρομική επιβάρυνση του εγγυητικού Κεφαλαίου ζωής προσκρούει σε νομικά εμπόδια και παραβιάζει βασικές διατάξεις του Συντάγματος σύμφωνα με την γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής η οποία εξέτασε πρόσφατα τις διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών για την κατάργηση της ΕΠΕΙΑ και την σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ζωής. (Πατώντας εδώ μπορείτε να διαβάσετε τη γνώμη της ΟΚΕ)

Στο μεταξύ πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον δυο εταιρείες εμφανίζονται να ενδιαφέρονται για τα χαρτοφυλάκια της ζωής της Ασπίς ΑΕΓΑ. Οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και όλα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου, για το περιεχόμενο του οποίου σε ό,τι αφορά τόσο το ύψος της εισφοράς στο εγγυητικό Κεφάλαιο όσο και την ρύθμιση για την αναδρομική κάλυψη των συμβολαίων των εταιρειών Ασπίς ΑΕΓΑ και Commercial Value, αντιδρά σφόδρα η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει την ικανοποίηση της απαίτησης του ασφαλισμένου απ’ ευθείας από το Εγγυητικό Κεφάλαιο κατά ποσοστό 65% της διαφοράς μεταξύ της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου (εταιρείας που θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο) και του ποσού που αντιστοιχεί στην πλήρη απαίτησή του. Σε αυτή τη ρύθμιση αντιδρά η ΕΑΕΕ γιατί διαμορφώνονται δυο μέτρα και δυο σταθμά για τους ασφαλισμένους.

Όπως εξηγεί η ΕΑΕΕ σε σχετική επιστολή προς το Υπουργείο, αν για παράδειγμα η προτεινόμενη περικοπή της απαίτησης από την εισήγηση του επόπτη, μετά την αξιολόγηση από την πλευρά του των υποχρεώσεων και των περιουσιακών στοιχείων, είναι 50% και η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου είναι επίσης 50%, τότε το Εγγυητικό Κεφάλαιο θα πρέπει να καταβάλει 65% x 50% = 32,5%, επομένως η απαίτηση του ασφαλισμένου θα καλυφθεί μέσω του αναδόχου κατά το 50% και μέσω του Εγγυητικού Κεφαλαίου κατά 32,5%, συνολικά δηλ. κατά 82,5%.

Με βάση το προηγούμενο σχέδιο, στην ίδια ακριβώς περίπτωση η υποχρέωση του Εγγυητικού Κεφαλαίου θα ήταν μηδέν (0), αφού αυτό θα καλείτο να συμπληρώσει την όποια διαφορά μεταξύ της μειωμένης με βάση το εισηγητικό του Επόπτη απαίτησης και της προσφοράς του αναδόχου.

Κατά συνέπεια, προκύπτει σοβαρή επιβάρυνση του Εγγυητικού Κεφαλαίου το οποίο και καλείται να καταβάλει την προκύπτουσα για το ίδιο απαίτηση απ’ ευθείας στον ασφαλισμένο.

Στο σημείο αυτό προκύπτει σοβαρότατο θέμα, ιδιαίτερα μάλιστα με βάση τα χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου της εταιρίας Ασπίς Πρόνοια. Ασφαλισμένοι με ασφαλιστήρια εφάπαξ καταβολής (συνήθως υψηλού ασφαλίστρου) θα εμφανιστούν ικανοποιημένοι κατά πολύ υψηλό ποσοστό της απαίτησής τους διεκδικώντας τα χρήματα από το Εγγυητικό Κεφάλαιο, το οποίο από τη στιγμή της σύστασής του θα ευθύνεται για απαίτηση κατά μέγιστο ύψος 25.000€. Δηλαδή, ασφαλισμένοι που θα καταβάλουν εφεξής τίμημα για την υποστήριξη του Εγγυητικού Κεφαλαίου θα περιορίζουν τις απαιτήσεις τους σε ποσά πολύ μικρότερα από αυτά που θα διεκδικήσουν ασφαλισμένοι εταιριών που ήδη ανακλήθηκαν οι άδειές τους χωρίς οι ίδιοι να έχουν ποτέ εισφέρει (μέσω των ασφαλίστρων τους) για το σκοπό αυτό.

Η σχετική διάταξη έχει ως αποτέλεσμα την από την αρχή της λειτουργίας του υπέρμετρη επιβάρυνση του υπό σύσταση Εγγυητικού Κεφαλαίου, του οποίου η βιωσιμότητα κρίνεται απολύτως επισφαλής ανεξάρτητα από το ύψος των μελλοντικών εισφορών. Το βάρος δε αυτής της βιωσιμότητας, καλούνται να αναλάβουν ισομερώς οι ασφαλιστικές εταιρίες και οι ασφαλισμένοι τους, δίνοντας κατά τον τρόπο αυτό διέξοδο σε ένα πρόβλημα στη δημιουργία του οποίου καμία ευθύνη φέρουν.

Πάγια θέση μας είναι ότι το Εγγυητικό Κεφάλαιο δεν πρέπει να παρέμβει σε απαιτήσεις ασφαλισμένων από εταιρίες των οποίων η άδεια έχει ανακληθεί πριν από τη σύστασή του, υπογραμμίζει η ΕΑΕΕ।
πηγή Νext Deal

Το καλοκαίρι έφθασε


Μαζί του έφθασαν οι μέρες των διακοπών, χαλάρωσης, ξεκούρασης, παιχνιδιού, θάλασσας και ήλιου. Η εποχή αυτή είναι η αγαπημένη των παιδιών, τα οποία λατρεύουν το παιχνίδι στην άμμο και τη θάλασσα. Είναι πολλές φορές αδύνατον να τα «ξεκολλήσεις» από τα κουβαδάκια και τις βουτιές.

Πόσο ασφαλές όμως είναι αυτό το παιχνίδι κάτω από τις ακτίνες του ήλιου;
Ο ήλιος ενοχοποιείται για πολλά δερματικά προβλήματα, μερικά από τα οποία φαίνονται άμεσα ενώ κάποια άλλα εμφανίζονται πολύ αργότερα.

Η πιο συχνή βλαπτική καλοκαιρινή επίδραση του ήλιου είναι το ηλιακό έγκαυμα. Η βαρύτητά του εξαρτάται από την ένταση και το χρόνο έκθεσης στον ήλιο, καθώς και από το χρώμα του δέρματος (τον φωτότυπο του κάθε ατόμου).
Υπεύθυνη για το ηλιακό έγκαυμα είναι η UVB ακτινοβολία.

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα του εγκαύματος είναι το ερύθημα (κοκκινίλα) το οποίο εμφανίζεται 3-5 ώρες μετά την έκθεση στον ήλιο και συνοδεύεται από αίσθημα θερμότητας, πόνο, κνησμό, καύσο και οίδημα.

Σε περίπτωση εντονότερου εγκαύματος μπορούν να παρουσιαστούν φουσκάλες οι οποίες όταν σπάσουν αφήνουν πληγή στο δέρμα η οποία μπορεί να επιμολυνθεί και αφήνουν την περιοχή πιο ευαίσθητη.

Έχει αποδειχθεί ότι τα ηλιακά εγκαύματα στην παιδική ηλικία είναι ένας από τους προδιαθεσικούς παράγοντες για την ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος στην ενήλικη ζωή.

Τι πρέπει να κάνουμε:
 • 1. Πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο από τις 11.00 πμ μέχρι τις 4.00 μμ. Αυτές τις ώρες ο ήλιος είναι πολύ δυνατός και η παιδική επιδερμίδα, η οποία είναι πολύ λεπτή, δεν έχει την ικανότητα να προστατευτεί.
 • 2. Πρέπει να φοράμε καπέλα και ρούχα με μακριά μανίκια.
 • 3. Και το σημαντικότερο, να χρησιμοποιούμε αντηλιακά με υψηλό δείκτη.
 • 4. Τα αντηλιακά είναι καλλυντικά προϊόντα τα οποία μας προστατεύουν εν μέρει από την ηλιακή ακτινοβολία. Η χρήση τους πρέπει να είναι καθημερινή και να γίνεται 30 λεπτά πριν την έκθεση στον ήλιο και να επαναλαμβάνεται κάθε 2-3 ώρες. Η επιλογή των παιδικών αντηλιακών πρέπει να γίνεται με προσοχή. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να καλύπτουν από τη UVB και την UVA ακτινοβολία και να έχουν φυσικά φίλτρα (πχ διοξείδιο του τιτανίου, οξείδια ψευδαργύρου) για να αντανακλούν το μεγαλύτερο ποσοστό ακτινοβολίας.
Χαρείτε λοιπόν τις διακοπές και τον ήλιο με προσοχή και φροντίδα για τα παιδιά σας.

*Το άρθρο υπογράφει η κ। Άννα Παγούνη, Δερματολόγος, Αφροδισιολόγος, Ευρωκλινική Παίδων
πηγή :नेक्स्ट Deal

"Καταγγελια για καταστημα οπτικων ΑΡΑΘΥΜΟΣ στο Περιστερι"


"Δυστυχώς δεν έχουμε μάθει ακόμα σαν σωστοί καταναλωτές να χρησιμοποιούμε το internet ως μέσο αγοράς.
Ειδικά στα επώνυμα προϊόντα η σύγκριση είναι άμεση! Έτσι λοιπόν η αφαίμαξη συνεχίζεται…

Η δική μου η καταγγελία έχει να κάνει με το κατάστημα οπτικών...
ΑΡΑΘΥΜΟΣ στο Περιστέρι.
Αγόρασε την Παρασκευή η κοπέλα μου γυαλιά ηλίου BOSS (με κωδικό 0027/S) τα οποία είχαν ‘’αρχική’’ τιμή 300 Ευρώ.
Λόγω γνωριμίας του πατέρα της με κάποιον κύριο στο μαγαζί, μία έκπτωση 20% ήρθε ‘’ειδικά για εσάς’’ όπως είπε…
Η τιμή αγοράς λοιπόν, για να μην σας κουράζω, είναι 240 Ευρώ. Επισυνάπτω και την απόδειξη.
Σε μία γρήγορη ματιά στο internet δείτε τα αποτελέσματα και βγάλτε συμπεράσματα για τους ‘’επαγγελματίες’’ που σέβονται
την δύσκολη περίοδο κρίσης που περνάμε όλοι:

Σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με έδρα τον Αγ.Δημήτριο, η τιμή είναι 170 Ευρώ -20% έκπτωση= 136 Ευρώ
Ιδού και το link : http://www.osv.gr/women/hugo-boss/γυαλιά-ηλίου-hugo-boss-0027-s-ptclw

Για να μην αναφέρουμε σε ηλεκτρονικά καταστήματα στο εξωτερικό που οι τιμές ξεκινούν από 90 δολάρια!
Ορίστε ένα link από ένα website στην Αυστραλία: https://www.clearlycontacts.com.au/sunglasses/hugo-boss-0027-white/prod31144.html?utm_source=getprice&utm_medium=cse&utm_source=getprice&utm_medium=cpc


Ας μας απαντήσει ο υπεύθυνος του καταστήματος ΑΡΑΘΥΜΟΣ στο Περιστέρι τι έχει να πει για όλα αυτά; Με πιο δικαίωμα πουλάνε τόσο ακριβά από την τιμή αγοράς τους (η οποία δεν είναι πάνω από 80 ευρώ);
Γιατί θα πρέπει ένας εργαζόμενος (όπως η κοπέλα μου) να δώσει το 1/3 του μισθού της προκειμένου να αγοράσει κάτι σωστό για την υγεία της; Θα της επιστρέψετε τη διαφορά;
Πόσο πια θα μας κοροϊδεύουν στο συγκεκριμένο προϊόν(γυαλιά ηλίου) με δήθεν μεγάλες εκπτώσεις, ενώ οι αρχικές τιμές είναι πολύ υψηλές;

Ας μας απαντήσει και η εταιρία που αντιπροσωπεύει τα γυαλιά ηλίου BOSS στην Ελλάδα: γιατί επιτρέπει στους συνεργάτες της να πουλάνε τόσο ακριβά;
Δεν καταλαβαίνουν ότι έτσι γίνεται δυσφήμιση του προϊόντος και κάνουν λιγότερες πωλήσεις;


Ευχαριστώ πολύ"
πηγή τροκτικός

Αυξάνονται από 1η Ιουλίου 2010 οι συντελεστές του ΦΠΑ


Αυξάνονται από 1η Ιουλίου 2010 οι συντελεστές του ΦΠΑ με βάση τις διατάξεις του τελευταίου φορολογικού νόμου. Σχετική εγκύκλιο προς όλες τις ΔΟΥ απέστειλε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών στην...

οποία παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή του μέτρου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο από 1η Ιουλίου 2010 θα ισχύουν τα ακόλουθα:

- Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 21% αυξάνεται σε 23%

- Ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για μια σειρά από αγαθά και υπηρεσίες 10% αυξάνεται σε 11% και ο συντελεστής 5% αυξάνεται σε 5.5%

Αντίστοιχα οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν για τα νησιά του Αιγαίου και είναι σήμερα 15%, 7% και 4% διαμορφώνονται σε 16%, 8% και 4%.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι σε οποιοδήποτε φορολογικό στοιχείο εκδίδεται μετά την 1/7/2010 ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τους νέους αυξημένους συντελεστές ακόμη και στην περίπτωση που το στοιχείο αυτό αφορά σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή।
πηγη τροκτικος

Συζήτηση για την ιδιωτική ασφάλιση


ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η ´Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων ανακοίνωσε ότι κλήθηκε από τον Γεν. Γραμματέα Καταναλωτή να υποβάλλει προτάσεις επί του σχεδίου Νόμου "περί Ιδιωτικής Ασφάλισης" ώστε να γίνει Νόμος και να κατατεθεί στην Βουλή προς ψήφιση.
"Επειδή υπάρχουν ριζικές αλλαγές με βασικότερη την κατάργηση της ΕΠ।Ε.Ι.Α (Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης ) και την μεταβίβαση όλων των αρμοδιοτήτων της στην Τράπεζα της Ελλάδος, με δημιουργία εγγυητικού κεφαλαίου, οι διατάξεις του οποίου αναφέρονται στην διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών, θεωρούμε χρήσιμη να γίνει μία ανοικτή συζήτηση σε επίπεδο Κρήτης μεταξύ εμπλεκομένων (ασφαλιστών , καταναλωτών) ώστε «χτενίζοντας» το σχέδιο Νόμου να καλύψουμε κενά του παρελθόντος Νομοθετικού πλαισίου, ώστε μελλοντικά να μην υπάρξουν αδυναμίες που θα θίγονται συμφέροντα των ασφαλισμένων. Για δηλώσεις συμμετοχής στην εν λόγω συζήτηση, ο καθένας από μας μπορεί να τηλεφωνεί στο 2821092666", καταλήγει η ανακοίνωση που υπογράφει η Πρόεδρος της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων, Ιωάννα Μελάκη.
ΠΗΓΗ ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

απαγορεύονται οι συστάσεις μεμονωμένων ιατρών ή επαγγελματιών στον τομέα της υγείας ή άλλων ενώσεων (π.χ.

Διαφήμιση τροφίμων και ισχυρισμοί υγείας

Σε συνέχεια εγγράφων του προς τις επιχειρήσεις τροφίμων και τους επαγγελματίες του χώρου της υγείας, ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώνει τους καταναλωτές για τα εξής :

1. Ο Κανονισμός 1924/2006 καθιστά σαφές ότι απαγορεύονται οι συστάσεις μεμονωμένων ιατρών ή επαγγελματιών στον τομέα της υγείας ή άλλων ενώσεων (π.χ. διατροφής) σε εμπορικές ανακοινώσεις ή την διαφημιστική επικοινωνία τροφίμων που προωθούνται με ισχυρισμούς υγείας.

2. Επιτρέπονται μόνο συστάσεις από Εθνικές ενώσεις επαγγελματιών στον ιατρικό τομέα και στους τομείς της διατροφής ή της διαιτολογίας και ιδρύματα υγείας, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν αντίστοιχα εθνικά μέτρα.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ελλείψει κοινοτικών ή εθνικών μέτρων σχετικά με τη διαδικασία διατύπωσης συστάσεων, πρόκειται να αναλάβει πρωτοβουλία, ώστε το ανωτέρω θέμα να τεθεί σε διαβούλευση, με σκοπό να διευκρινιστεί το πλαίσιο και να καθοριστούν οι σχετικές διαδικασίες. Προς την κατεύθυνση αυτή - και για λόγους μη διατάραξης της εσωτερικής αγοράς, δημιουργία άνισων συνθηκών ανταγωνισμού και πιθανή παραπλάνηση των καταναλωτών - μέχρι την ρύθμιση του νομικού πλαισίου για την διαδικασία διατύπωσης συστάσεων από Εθνικές Ενώσεις Επαγγελματιών στον ιατρικό τομέα και στους τομείς της διατροφής ή της διαιτολογίας, απαγορεύεται η χρήση οιονδήποτε σημάτων των ανωτέρω ενώσεων στην επισήμανση και διαφημιστική επικοινωνία των προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τη σχετική νομοθεσία στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ www।efet.gr (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -> ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -> ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -> ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ).

ΠΗΓΗ ΕΦΕΤ

Ενημέρωση σχετικά με μετανάστευση καδμίου σε ποτήρια της σειράς "Shrek" της εταιρείας McDonalds, ΗΠΑ


Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε σήμερα, Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές, σχετικά με την ανάκληση γυάλινων ποτηριών της σειράς "Shrek", τα οποία διακινούνται στην ΗΠΑ, από την αμερικανική εταιρεία McDonald's, λόγω μετανάστευσης καδμίου.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενεργώντας άμεσα, προχώρησε στους σχετικούς ελέγχους, και πληροφορεί τους καταναλωτές ότι η συγκεκριμένη σειρά δεν έχει διακινηθεί από την McDonald's हेल्लास

ΠΗΓΗ। ΕΦΕΤ