Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών κ.α. δι


Νομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις»
Σημαντικό βήμα για της ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας αποτελεί το νέο νομοσχέδιο για την ίδρυση των επιχειρήσεων το οποίο ψηφίζεται σήμερα στη βουλή. Με την εφαρμογή του ν/σ αυτού, μειώνεται κατά 70% το κόστος σύστασης μιας επιχείρησης, περιορίζονται σε ένα βήμα οι διαδικασίες για την ίδρυση επιχείρησης ενώ μειώνεται σε μια ημέρα ο απαιτούμενος χρόνος. Ταυτόχρονα, μειώνεται το διοικητικό κόστος για τη δημόσια διοίκηση ενώ καταπολεμούνται τα φαινόμενα διαφθοράς που πηγάζουν από την πολυπλοκότητα της υπάρχουσας διαδικασίας.
Με βάση το ν/σ αυτό, δημιουργείται ένα δίκτυο Υπηρεσιών Μίας Στάσης σε όλη τη χώρα στις οποίες μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι και να ολοκληρώνονται οι απαραίτητες διαδικασίες είτε αυθημερόν είτε, το αργότερο, την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Μίας Στάσης:Θα παραλαμβάνει το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και στην περίπτωση των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. θα το συντάσσει κιόλας.
Θα ασκεί έλεγχο ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων.
Θα προβαίνει σε προέλεγχο της επωνυμίας ηλεκτρονικά μέσω των αρχείων του ΓΕΜΗ και σε χορήγηση προέγκρισης χρήσης.
Θα ελέγχει ή θα χορηγεί ΑΦΜ των εταίρων και θα εκδίδει πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Θα καταχωρεί την εταιρεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θα χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης.
Θα εκδίδει ΑΦΜ στην εταιρεία και θα μεριμνά για την εγγραφή της εταιρείας και των νόμιμων εκπροσώπων της στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης ηλεκτρονικά.
Θα εγγράφει την εταιρεία στο αρμόδιο Επιμελητήριο.
Για την ίδρυση Α.Ε. και Ε.Π.Ε. οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης είναι οι 3.200 Συμβολαιογράφοι της χώρας, ενώ για την ίδρυση Ο.Ε. και Ε.Ε. οι αντίστοιχες υπηρεσίες είναι τα Επιμελητήρια και 50 περίπου Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Επιπλέον, όλες οι επιμέρους εισφορές και τέλη που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την ίδρυση μίας εταιρείας, ενσωματώνονται στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας το οποίο προβλέπεται ότι δε θα ξεπερνά τα 600 ευρώ. Τέλος, καταργείται η απαίτηση της δημοσίευσης σε ΦΕΚ (η δημοσίευση θα γίνεται μέσω ιστοσελίδας) με αποτέλεσμα να μειώνεται και το κόστος ίδρυσης κατά 420 ευρώ।

Πηγη माय serres

Δεν υπάρχουν σχόλια: