Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Eπιβολή προστίμων συνολικού ύψους 6.650.000 ευρώ στις τρεις μεγάλες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας.

 12 Νοεμβρίου 2012

Κατόπιν διερεύνησης καταγγελιών για αυθαίρετες και υπέρογκες χρεώσεις που προέκυψαν σε βάρος συνδρομητών κυρίως από υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω κινητών συσκευών, η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ επέβαλε ομόφωνα πρόστιμα συνολικού ύψους 6.650.000 ευρώ στις τρεις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, ήτοι 3,5 εκατ. ευρώ για την COSMOTE, 2,5 εκατ. ευρώ για τη VODAFONE και 650.000 ευρώ για τη WIND αντίστοιχα.
Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η κατά παράβαση της νομοθεσίας ενεργοποίηση της υπηρεσίας μεταφοράς δεδομένων, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των συνδρομητών, με συνέπεια τις υψηλές χρεώσεις. Αυτές προέκυψαν κυρίως για χρήστες «έξυπνων» κινητών (smartphones), λόγω αυτόματων ενημερώσεων που συνεπάγονταν τη μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων. Για την παράβαση αυτή επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1,5 εκατ. ευρώ στην COSMOTE, 1 εκατ. ευρώ στη VODAFONE και 500 χιλ. ευρώ στη WIND.
Για την παράβαση της αυτόματης ενεργοποίησης προγράμματος ημερήσιας χρέωσης σε συνδρομητές, που δεν είχαν επιλέξει ανάλογο πακέτο, το πρόστιμο ανήλθε σε 2 εκατ. ευρώ για την COSMOTE (υπηρεσία «Internet Day Pass») και 1,5 εκατ. ευρώ για τη VODAFONE (υπηρεσία «Internet όλη μέρα»). Επιπλέον, επιβλήθηκε, στην ίδια συνεδρίαση, σε βάρος της WIND πρόστιμο ύψους 150 χιλ. ευρώ για αυθαίρετη ενεργοποίηση υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας σε συνδρομητές που δεν είχαν υποβάλει σχετική αίτηση.
Για την επιμέτρηση των προστίμων συνεκτιμήθηκε η έκταση της παράβασης ανά εταιρία, ο συνολικός αριθμός των θιγομένων συνδρομητών, η προκληθείσα οικονομική βλάβη στους καταναλωτές, τα αυξημένα έσοδα των εταιριών που προέκυψαν από τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και η ανάγκη αποτροπής παρόμοιων αθέμιτων πρακτικών στο μέλλον. Η ΕΕΤΤ θα συνεχίσει τους ελέγχους προασπίζοντας σθεναρά το δημόσιο συμφέρον, τα δικαιώματα των καταναλωτών και τη διαφάνεια στην αγορά.
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιωάννα Αλεξοπούλου
Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΕΤΤ
Τ: 210 6151250 & 6948 782546
E: i.alexopoulou@eett.gr Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αφού εξέτασε πλήθος καταγγελιών για αυθαίρετες και υπέρογκες χρεώσεις που προέκυψαν σε βάρος συνδρομητών κυρίως από υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω κινητών συσκευών, αποφάσισε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 6.650.000 ευρώ στις τρεις μεγάλες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας.
mobiles

ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων»


 

"ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ " Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 
ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΞΗΓΕΙ ΤΙ ΝΕΙ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΣΥΣΤΑΣΗ

Mε το νόμο 489/1976 συστάθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων» και συντετμημένα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» το οποίο τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ εδρεύει στη Αθήνα και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.
ΣΚΟΠΟΣ
Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στα πρόσωπα που ζημιώθηκαν αποζημίωση λόγω θανάτωσης σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών από αυτοκινητιστικά ατυχήματα όταν:
α) Αυτός που υπέχει ευθύνη παραμένει άγνωστος. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης λόγω υλικών ζημιών, εκτός αν πρόκληθηκαν συγχρόνως και σωματικές βλάβες που απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον έχει επιληφθεί αστυνομική αρχή και η περίθαλψη αυτή διήρκησε τούλαχιστον για χρονικό διάστημα πέντε ημερών σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο.
β) Το ατύχημα προήλθε από ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Εξαιρούνται της υποχρέωσης τα πρόσωπα που επιβιβάσθηκαν με τη θέληση τους στο όχημα που προκάλεσε τη ζημιά, εφόσον το Επικουρικό Κεφάλαιο αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το όχημα δεν ήταν ασφαλισμένο.
γ) Το Ατύχημα προήλθε από αυτοκίνητο οδηγούμενο από πρόσωπο που προκάλεσε από πρόθεση το ατύχημα.
δ) Ο ασφαλιστής πτώχευσε ή σε βάρος του εκτέλεση απέβη άκαρπη ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης ένεκα παραβάσεως νόμου.
ε) Το ατύχημα προήλθε από ορισμένους τύπων οχημάτων ή ορισμένα οχήματα με ειδική πινακίδα κυκλοφορίας και των οποίων η ευθύνη δεν έχει καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή το Επικουρικό Κέφαλαιο, το οποίο αποζημίωσε ζημία που προκλήθηκε από όχημα ειδικού τύπου ή ειδική πινακίδα κυκλοφορίας άλλου κράτους - μέλους, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του αντίστοιχου Επικουρικού Κεφαλαίου του τόπου συνήθους στάθμευσης του οχήματος.
ΜΕΛΗ
Μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου καθίστανται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκίνητων, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν στην Ελλάδα την ασφάλιση με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί που καλύπτουν τον αυτό κίνδυνο, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. Ή οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας εφόσον τα αυτοκίνητα τους εξαιρεθούν της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Ε.Π.Κ.Κ : " ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΑΝΕ ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ


Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση ,να μεταφέρει  το περιεχόμενο της καταγγελίας δανειολήπτη μέλους της, όπου αποδεικνύεται περίτρανα ότι , ενώ η Κυβέρνηση προσπαθεί με τις νομικές εξαγγελίες της, να βοηθήσει τις Τραπεζικές Εταιρείες, εκείνες όχι μόνο δεν το σέβονται αλλά και δυναμιτίζουν κάθε προσπάθεια ισορρόπησης και αύλισης της ρευστότητας και της ισορροπίας μεταξύ δανειοληπτών -Τραπεζών.

 Επί του περιεχομένου της καταγγελίας
 Δανειολήπτης , κλήθηκε  στις 1/6/2012 από την Τράπεζα να ρυθμίσει οφειλή προς αυτήν συνολικού ύψους  3.054,34 Ευρώ  από ανοικτό αλληλόχρεο λογ/σμό υπογράφοντας πρόσθετη πράξη διακανονισμού (νέα σύμβαση) μηνιαίας  ρύθμισης ,αρχής γενομένης   πληρωμής από 1-07- 2012 έως 1-12-2013  με μηνιαία δόση  185,55 Ευρώ.
  Η ΈΚΠΛΗΞΗ!!!Σύμφωνα με την καταγγελία  του δανειολήπτη ."Σας ενημερώνω ότι στις 23/11/2012 με έκπληξη δέχτηκα επίσκεψη δικαστικού επιμελητή στην οικία μου ,όπου μου παρέδωσε επιστολή της Γενικής Τράπεζας η οποία μονομερώς κλείνει την σύμβαση που είχαμε υπογράψει την 1-6-2012 και ζητά άμεση καταβολή του συνολικού οφειλομένου ποσού συν αδικαιολόγητες  επιβαρύνσεις και έξοδα και  με απειλεί ότι σε περίπτωση  άρνησής  μου  να συμμορφωθούμε  με την πρόσκληση της  μας δηλώνει  ότι θα προβεί σε νόμιμες ενέργειες  εναντίον μας για την είσπραξη της απαίτησής της και ότι είναι ευνόητο ότι  θα μας επιβαρύνει με την δικαστική δαπάνη  που αδίκαστη εις βάρος μας .την πραγματική αμοιβή του επιληφθησομενου δικηγόρου και του δικαστικού επιμελητή κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.
 Παραγγέλλεται στον Δικαστικό Επιμελητή να επιδώσει την παρούσα στον .... ως Πιστούχο προς γνώση τους και  για τις νόμιμες συνέπειες , αντιγράφοντας αυτή ολόκληρη στην Έκθεση Επίδοσής του.
  Σας ενημερώνω ότι έχω προκαταβάλλει τα 2/3 (δηλ. 2000) του ρυθμιζόμενου κεφαλαίου και ότι η ημερομηνία λήξης της τελευταίας μηνιαίας δόσης είναι η 1-12-2013.
  Καταγγέλλω λοιπόν την εν λόγω Τράπεζα(:GENIKI bank) για παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά εις βάρος μου.
Παρακαλώ όπως ενεργήσετε τα δέοντα μέσω της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή"
 Έπειτα από την παραπάνω καταγγελία , που τα στοιχεία είναι αληθή, και κατατειθεμένα,  η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλεί την Τράπεζα, να περιοριστεί στα νόμιμα ,αποφεύγοντας τις ασυμβιβστικές κινήσεις ,ακόμα δε, να σταματήσει την παραγωγή κεκαλημένης φοβίας στους καταναλωτές-πελάτες της, καθώς και οι καταναλωτές έχουν δικαιώματα ιδιαίτερα της καταγγελίας και όταν τεχνιέντος  ασκείται  ψυχολογική βίας.
  Τέλος για ενημέρωση των καταναλωτών, η ΄Ενωση εκτός από την δημοσιοποίηση της καταγγελίας έχει προβεί και στην διαβίβαση  αυτής στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για τα περαιτέρω.
  Για ενημέρωση-καταγγελίες στα τηλ.2821092666, 2821092306 Χανιά, και 2842020140 Ιεράπετρα.

                          
                                                            Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                                                                   Ιωάννα Μελάκη

Eλλάδα

Η απόφαση δικαίωσης πολίτη για εφαρμογή παράνομων πρακτικών από εισπρακτική, Ειρ.Αθ. 3383/2012 [Doc]
Το Ειρηνοδικείο Αθηνών, με την υπ. αριθμ. 3383/2012 απόφαση που εξέδωσε, δικαίωσε πολίτη, ο οποίος είχε στραφεί κατά εισπρακτικής εταιρείας διεκδικώντας την επιδίκαση αποζημίωσης για ηθική βλάβη που υπέστη
20/11/2012 15:14
Η απόφαση δικαίωσης πολίτη για εφαρμογή παράνομων πρακτικών από εισπρακτική, Ειρ.Αθ. 3383/2012 [Doc]Το Ειρηνοδικείο Αθηνών, με την υπ. αριθμ. 3383/2012 απόφαση που εξέδωσε, δικαίωσε πολίτη, ο οποίος είχε στραφεί κατά εισπρακτικής εταιρείας διεκδικώντας την επιδίκαση αποζημίωσης για ηθική βλάβη που υπέστη από τις παράνομες πρακτικές που εφάρμοζε η εταιρεία εις βάρος του.
Συγκεκριμένα, το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση ύψους 3.000 ευρώ στον ενάγοντα -δικηγόρο, ο οποίος δεχόταν από εισπρακτική εταιρεία συνεχή και προσβλητικά τηλεφωνήματα για ανύπαρκτη οφειλή. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, το 2009 άγνωστος μπήκε στο δικηγορικό γραφείο του ενάγοντα ενώ εκείνος απουσίαζε και έκλεψε το χαρτοφύλακά του, μέσα στον οποίο βρισκόταν και η πιστωτική του κάρτα. Ο δικηγόρος έσπευσε να ειδοποιήσει την τράπεζα και να ζητήσει την ακύρωσή της. Ο υπάλληλος μάλιστα τον διαβεβαίωσε ότι δεν είχε γίνει καμία ανάληψη από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Όμως, μόλις τέσσερις μήνες μετά, υπάλληλος εισπρακτικής εταιρείας επικοινώνησε μαζί του και τον ενημέρωσε ότι οφείλει στην τράπεζα το ποσό των 1.100 ευρώ, από αναλήψεις που είχαν πραγματοποιηθεί από την κλαπείσα πιστωτική κάρτα. Μάλιστα, ο ενάγων, παρ’ όλο που εξήγησε στον υπάλληλο το χρονικό των γεγονότων και παρά το ότι κατέθεσε στην τράπεζα αίτηση αμφισβήτησης της εις βάρος του οφειλής, συνέχισε να δέχεται καταιγισμό τηλεφωνημάτων, όχι μόνο στο κινητό του τηλέφωνο αλλά και στο δικηγορικό του γραφείο.
Υπήρξε μάλιστα περίπτωση που σε σχετικό τηλεφώνημα απάντησε συνεργάτης του και ο υπάλληλος της εισπρακτικής δε δίστασε να τον ενημερώσει για την υποτιθέμενη οφειλή και ζήτησε να τον προτρέψει να εξοφλήσει άμεσα. Ο ενάγων, αφού επικοινώνησε με την Προϊσταμένη της εισπρακτικής εταιρείας, η οποία τον ενημέρωσε ότι αυτή είναι η πολιτική που ακολουθείται, κατέφυγε στη δικαιοσύνη προκειμένου να δικαιωθεί.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Κυριακάτικη Δημοκρατία», το δικαστήριο έκρινε ότι οι εισπρακτικές εταιρείες δε δικαιούνται να πιέζουν παράνομα τους πολίτες, ακόμα κι αν αυτοί έχουν υπαρκτή οφειλή σε κάποια τράπεζα. Το Ειρηνοδικείο θα αναγνώριζε δηλαδή την ύπαρξη προσβολής της προσωπικότητας του ενάγοντα, ακόμα κι αν η οφειλή του ήταν υπαρκτή. Επιπλέον, στο αιτιολογικό της απόφασης σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κάποιος συναλλασσόμενος έχει χρηματική οφειλή προς τράπεζα, η τελευταία δεν έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε παράνομη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή σε προσβλητική συμπεριφορά. Καταλήγει μάλιστα αναφέροντας ότι οι καθημερινές τηλεφωνικές ενοχλήσεις ή η με αγενή τρόπο υπενθύμιση της ύπαρξης οφειλών, οι κλήσεις σε τηλεφωνικούς αριθμούς της εργασίας τους ή η ενημέρωση τρίτων προσώπων για οφειλές των πελατών τραπεζών είναι ξεκάθαρα παράνομες.

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ- ΪΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

  1. ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ
    " σε μια εποχή της κρίσης , σε μια εποχή που όλοι πρέπει να βοηθάμε όλους, σε μια εποχή τέτοιες δράσεις χαιρετίζονται.


  2. "ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ" το Κεφάλαιο της δράσης της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
      Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,καλεί τα μέλη της να προσέλθουν στην ΄Ενωση  "χωρίς καμία υποχρέωση οικονομική " να απαντήσουν σε σχετικό ερωτηματολόγιο  προκειμένου  σε συνέχεια να αξιολογιθούν και να προσδιοριστεί σχετική μέριμνα (ασφάλιση)

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών η 25-11

Γράφει η Ιωάννα Μελάκη
Δημοσιογράφος Κοινωνικού
Ρεπορτάζ


Σήμερα Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών...έτσι έχει καθιερωθεί.Εγώ θα ήθελα ,θα την προτιμούσα να ήταν Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας του ανθρώπου, του αδύναμου ανθρώπου, είτε γυναίκα ,είτε παιδί, είτε άνδρας είναι .. είτε ακόμα σαν Χώρα.Θέμα επίκαιρο και ουσίας για την Πατρίδα μας , που νοιώθει σαν να είναι μια μικρή βαρκούλα, σε

πελώρια κύματα ,που στόχο έχουν να την πάνε ποιο μακριά στο πέλαγος να την αφανίσουν .Οφείλουμε όμως όταν μιλάμε για βιασμό να προσδιορίσουμε το υποκείμενο επί του οποίου ασκείται ο εξαναγκασμός "..Έτσι το θέλω εγώ" σαν άτομο , σαν κοινωνία ,σαν ΄Εθνος κάποιος θέλει να επιβάλλει το δικό του θέλω με την βία.Σήμερα στην Χώρα μας όλοι εμείς νοιώθουμε έντονη την βία, από πολύπλευρα επίπεδα.Μας έρχεται από πολλές κατευθύνσεις, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς προγραματισμό. Εδώ οφείλουμε να φανούμε δυνατοί ως πολίτες, αλλά και ως κοινωνικοποιημένοι άνθρωποι.Να αντισταθούμε και να φωνάξουμε "αντέχουμε"Δεν πρέπει να μας δουν αδύναμους, οφείλουμε να υπερβάλλουμε την φύση και να μας δουν δυνατούς. Γιατί η αδυναμία η σωματική αλλά και η πνευματική δεν κάνει διάκριση.
Η κάθε μορφής βία (σωματική, ψυχική, συναισθηματική) φέρνει πόνο, πόνο βαθύ, που λίγοι είναι εκείνοι που στην ζωή τους δεν τον έχουν βιώσει, αλλά και θα πρέπει να περάσουμε και σαυτούς το μήνυμα ότι μπορούμε να δώσουμε την μάχη της αντοχής.
Ουσίας το θέμα μας είναι η Παγκόσμια ημέρα της βίας κατά των γυναικών, εκεί οφείλουμε να το εστιάσουμε και να θέσουμε το ερώτημα :¨Αλήθεια σήμερα η γυναίκα εισπράττει βία;
Η απάντηση είναι ναι:¨Και δεν εννοούμε μόνο την σωματική, εννοούμε κάθε μορφή βίας.Ακόμα και η οικονομική ύφεση, η ανέχεια η ανεργία που πλήττουν πολλές Χώρες σήμερα , αλλά και την Πατρίδα μας έχουν γένος θηλυκού.
Βία στην γυναίκα, ως αδύναμη σωματικά οντότητα ,συνήθως τις περισσότερες φορές, εκεί το προσδιορίζουμε, διότι έχουμε τον άνδρα αφέντη, να μη συζητά, αλλά συνήθως να προσπαθεί να επικρατήσει, μα ξυλοδαρμό, λεκτική και συναισθηματική βία ,στους γύρω του.Αυτό πρέπει να σταματήσει, είτε από τον ίδιο είτε από το περιβάλλον..παίρνουμε βία όταν είμαστε δεκτικοί στην βία.Μας περνούν ενοχές, και εμείς νομίζουμε ότι είμαστε ένοχοι...
  Όλοι ονειρευόμαστε μια νέα εποχή, με εικόνα τον άνθρωπο, εντός και εκτός από αυτόν, εντός για να ξέρει ακριβώς αυτό ,ότι οφείλει να "γεμίσει" πρώτα ο ίδιος  καλλιεργώντας  το πνεύμα του με γνώση και την ψυχή με συναισθήματα και ερχόμενος έξω από το δικό του εγώ ,να προσφέρει  στο περιβάλλον του στην κοινωνία ως άνθρωπος που ξεχωρίζει για όλα αυτά από τα άλλα όντα.
  Σήμερα σε πολλές χώρες  όπως και στην Χώρα μας ,οι γυναίκες ,έχουν κάνει τον αγώνα τους, η βία  υπάρχει  αλλά είναι λιγότερη , τόσο στο κορμί τους όσο και στην ψυχή τους..καλό και πρέπον  είναι η γυναίκα μέσα από την συλλογικότητα των Φορέων που της στέκονται να την αφανίσει, τότε πλέον δεν θα μιλάμε για "βία των γυναικών" αλλά αποδοχή του ανθρώπου από τον άνθρωπο, για κοινούς αγώνες, για ισοκατανομή των κάθε λογής βαρών ,για ευτυχία!!!
 

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής


Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την πρόσφατη υπ' αριθμ. 1877/2012 απόφασή του χορήγησε αναστολή εκτέλεσης σε διαταγή πληρωμής που είχε εκδοθεί για οφειλές από πιστωτική κάρτα. Ο λόγος της χορήγησης ήταν ότι θεωρήθηκε πιθανό να ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής από το δικαστήριο επειδή η σύμβαση χορήγησης της πιστωτικής κάρτας δεν ήταν υπογεγραμμένη ούτε από τον δανειολήπτη ούτε από τον εκπρόσωπο της τράπεζας που τη χορήγησε, με αποτέλεσμα να λείπει ο έγγραφος τύπος της σύμβασης που απαιτείται για την έκδοση διαταγής πληρωμής.
Το πλήρες κείμενο της ενδιαφέρουσας απόφασης μπορείτε να διαβάσετε στη συνέχεια:


Αριθμός 1877/2012
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Γεωργίου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 1-3-2012, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:
Του αιτούντος: Α....... Π........ του Σ..., κατοίκου Αμαρουσίου που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Νικολάου Γκότοβου.
Της καθ' ης η αίτηση : Της ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DINERS CLUB OF GREECE S.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Αγγέλου Καμπίτση.
Ο αιτών με την από 1-2-2012 αίτησή του, διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό ..........., ζήτησε όσα αναφέρονται σ' αυτή.
Για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε δικάσιμος αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
Για την προκείμενη συζήτηση και μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο έκθεμα και κατά τη σειρά εγγραφής της σ' αυτό, το Δικαστήριο αφού:
Άκουσε όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση. Μελέτησε τη δικογραφία.
Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο
Με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση υπ' αριθμ. .........../2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της 31-1-2012 ανακοπής, που ο αιτών έχει ασκήσει κατ' αυτής νομότυπα και εμπρόθεσμα, επειδή πιθανολογείται, ότι θα ευδοκιμήσει η ανακοπή του και η εκτέλεση θα του επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη.
................................................................
Σύμφωνα με το άρθρο 623 Κ.Πολ.Δ. κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 624 έως 634 μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεωγράφων, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Η απαίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του κομιστή της πιστωτική κάρτας αποδεικνύεται από το απόσπασμα του τηρούμενου από την τράπεζα μηχανογραφικώς στο ηλεκτρονικό κέντρο λογαριασμού του κατόχου της κάρτας που αναγορεύεται συμβατικά σε έγγραφο με πλήρη απόδειξη σε συνδυασμό και με την περιέχουσα την συμφωνία αυτή και τους λοιπούς όρους έγγραφη, για τη χορήγηση της πιστωτικής κάρτας και τη χρησιμοποίηση της, σύμβαση. (ΑΠ 1468/1995 Δνη 1997, 1580).
Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος, όλα τα νομίμως προσκομιζόμενα έγγραφα πιθανολογήθηκε ότι θα ευδοκιμήσει ο τρίτος λόγος της ανακοπής περί του ότι δεν υπάρχει υπογραφή του αιτούντος στη σελίδα των ουσιωδών όρων της σύμβασης. Ειδικότερα με αίτηση της καθ' ης εκδόθηκε η ανακοπτόμενη υπ' αριθμ. ........./2011 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών με βάση 1) την από 19-1-1999 σύμβαση χορηγήσεως πιστωτικής κάρτας, δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε η υπ' αριθμ. ............... πιστωτική κάρτα DINERS 2) τα αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων επικυρωμένα και βεβαιωμένα κατά το περιεχόμενο τους από το νόμιμο αντιπρόσωπο της καθ' ης και 3) την από 22-2-2011 εξώδικη καταγγελία και πρόσκληση προς πληρωμή. Από την προσκομιζόμενη από την καθ' ης αίτηση προκύπτει ότι ο αιτών έχει υπογράψει μόνο στην πρώτη σελίδα της από 19-1-1999 αιτήσεως-συμβάσεως, που έχουν αναγραφεί τα ατομικά στοιχεία του κατόχου, η διεύθυνση κατοικίας του , καθώς και ότι έλαβε γνώση των όρων της συμβάσεως και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα .  Ο όρος αυτός όμως που υπάρχει πάνω από την υπογραφή του δεν καλύπτει την έλλειψη του έγγραφου τύπου της σύμβασης , που απαιτείται για την έκδοση διαταγής πληρωμής από την πιστωτική κάρτα, αφού στο έγγραφο της συμβάσεως που περιλαμβάνονται οι ουσιώδεις όροι αυτής δεν υπάρχει η ιδιόχειρη υπογραφή του αιτούντος , αλλά ούτε και του εκπροσώπου της τράπεζας. Συνεπώς, αφού πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει ο λόγος αυτός της ανακοπής, παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων της και επειδή πιθανολογείται, ότι ο αιτών θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την συνέχιση της εκτέλεσης , πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση που κρίνεται βάσιμη στην ουσία της κατά το διατακτικό ..........
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται την αίτηση .
Αναστέλλει την εκτέλεση της υπ' αριθμ. ........./2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών ,μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής, που έχει ασκηθεί κατ' αυτής.
Επιβάλλει σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα της καθ' ης, τα οποία ορίζει σε εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε ............................
AddThis Social Bookmark Button

Προσοχή! Δηλητηριώδη λεμόνια Αργεντινής κατακλύζουν την ελληνική αγορά!

  • 134
     


lemonia 300x225 Προσοχή! Δηλητηριώδη λεμόνια Αργεντινής κατακλύζουν την ελληνική αγορά!Απίστευτο και όμως αληθινό! Λεμόνια Αργεντινής που είναι ψεκασμένα με την τοξική ουσία “tiabendazole” που προκαλεί ηπατικά προβλήματα σε ζώα όπως αποδείχτηκε μετά από πειράματα, και σοβαρά προβλήματα υγείας στον άνθρωπο.
Μάλιστα το Αγγλικό Wikipedia χαρακτηρίζει την δραστική ουσία ‘tiabendazole’ ως ναρκωτικό. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα… σουρωτήρι με ανύπαρκτους ελέγχους, και ένα ΕΦΕΤ στην Κρήτη που φαίνεται για άλλη μια φορά να έχει πιαστεί στον ύπνο!
Στο ψυγείο με τα κηπευτικά όπου πωλούνται τα λεμόνια δηλητήριο από την Αργεντινή και μάλιστα σε τιμή… 1,96 ευρώ το κιλό, υπάρχει η ταμπελίτσα που προειδοποιεί χαρακτηριστικά με κεφαλαία γράμματα τους υποψήφιους καταναλωτές οι οποίοι καλούνται μάλλον να αναλάβουν και το σχετικό ρίσκο:
«ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΛΟΥΔΑΣ ΜΕ TIABENDAZOLE (ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ). ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΛΟΥΔΑΣ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ»…
Βεβαίως το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ μάλλον φαίνεται να σέβεται τους πελάτες του, και ενημερώνει τον υποψήφιο αγοραστή για τον κίνδυνο που διατρέχει στην περίπτωση που προμηθευτεί τα λεμόνια αυτά και τον προειδοποιεί να μην κάνει χρήση της φλούδας, όπως για παράδειγμα για την παρασκευή ενός γλυκού με χρήση δηλαδή ξύσματος.
Τι γίνεται όμως με τις ανεξέλεγκτες ποσότητες λεμονιών Αργεντινής που διατίθενται στις λαϊκές αγορές της χώρας, και τα σούπερ μάρκετ, όπου και δεν υπάρχουν οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις; Τι γίνεται στην περίπτωση που ένας καταναλωτής ενήλικος ή ανήλικος καταναλώσει την φλούδα δηλητήριο κάτι που συνηθίζεται ευρέως στην χώρα μας.
Αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατόν να διατίθενται ανεξέλεγκτα εισαγόμενα νωπά προϊόντα ψεκασμένα με χημικά, ενώ δεν έχει γίνει κανένας επιστημονικός έλεγχος για την προστασία του καταναλωτή.
Πώς είναι δυνατόν οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί -όπως είναι ο ΕΦΕΤ παράρτημα του οποίου υπάρχει στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο- να πιάνονται για άλλη μια φορά κυριολεκτικά στον ύπνο; Για όλα αυτά περιμένουμε σχετικές απαντήσεις και μάλιστα … πειστικές.

Troktiko

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Ε.Π.Κ.Κ. Πρωτάκουστο !!! Διαταγή πληρωμής εκδοθείσα το 1994 ,επιδόθηκε στον οφειλέτη μετά από 18 χρόνια!!!


 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 22-11-2012

 Πραγματικά η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης έμεινε άφωνη όταν  κλήθηκε να ενημερώσει  πολίτη για διαταγή πληρωμής που έλαβε  από Ιδιώτη ημερομηνία έκδοσης και δημοσίευσης αυτής από το 1994, η οποία του επιδόθηκε  μετά από 18 χρόνια παρέλευσης( του επιδόθηκε 22-11-2012).΄Επειτα από αυτό ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι σύμφωνα  με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας νέο άρθρο με τον αριθμό 630 Αι “Η διαταγή πληρωμής επιδίδεται σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την έκδοσή της. Αν η επίδοση δεν γίνει μέσα στην προθεσμία των δύο μηνών, η διαταγή πληρωμής παύει να ισχύει”.
  ΄Επειτα από τα παραπάνω εφιστούμε την προσοχή των καταναλωτών, στους οποίους επιδίδεται "Διαταγή Πληρωμής" να έρχονται άμεσα σε επαφή με την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Νομικό Τμήμα) για  να παίρνουν ενημέρωση και προστασία από παράτυπες πρακτικές .
 
Τέλος, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλεί κάθε καταναλωτή οφειλέτη και μη , όταν νομίζει ότι αδικείται, όταν  κάποιο  έγγραφο δικαστικό ,τραπεζικό ή άλλο του παραδίδεται με δικαστικό επιμελητή, να μη θορυβείται, να μη φοβάται γιατί  κάποιοι ηθελημένα θέλουν να "σπείρουν" φόβο και ανασφάλεια σε καθένα από εμάς, μέσα στις δύσκολες μέρες που ο καθένας μας βιώνει να τις κάνουν δυσκολότερες, και ακόμα χρησιμοποιούν για να μας προσβάλλουν και να μας εκθέσουν στο περίγυρο μας και για μια απλή ενημέρωση δικαστικό επιμελητή.
  Για ενημέρωσή σας , για στήριξή σας  τηλεφωνήστε στο 282109266 και1520 ακόμα και στον Συνήγορο του Καταναλωτή.-


                              
            Η Πρόεδρος της  ΄Ενωσης  Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,

                                           Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Ε.Π.Κ.Κ : "Διαμαρτυρία σχετ. με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά"


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 20-11-2012

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Ο Υπουργός Ανάπτυξης,  κ.Κωστής Χατζιδάκης  ,σε  πρόσφατη τοποθέτηση του προς τα Μ.Μ.Ε  σχετ. με τα μέτρα που η Κυβέρνηση αποφάσισε να δρομολογήσει όσο αφορά  τα "υπερχρεωμένα νοικοκυριά"μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε και  στα εξής
".......Έχοντας κάνει διαβούλευση όλο αυτό το διάστημα με όλους τους ενδιαφερομένους, και τις Τράπεζες και τις καταναλωτικές Οργανώσεις"
Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , οφείλει να ενημερώσει τους καταναλωτές-υπερχρεωμένους μέλη της και  μη ότι:

Μπορεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, πράγματι να ήρθε σε επαφή με Ενώσεις Καταναλωτών, αλλά όχι με μας, που εκπροσωπούμε ένα πλήθος καταναλωτών και έχουμε  σημαντικές προτάσεις να καταθέσουμε  και τις οποίες και έχουμε δημοσιοποιήσει σε παρελθόντα χρόνο και θα θέλαμε να τεθούν υπόψη στην ηγεσία του Υπουργείου ¨Ανάπτυξης ,προκειμένου
να συμπεριληφθούν στην δημιουργία  ενός νέου Νομοθετήματος  ευεργετικό για τους καταναλωτές..
  Η διαμαρτυρία μας έγκειται , και ευθαρσώς το καταγγέλουμε ,στο ότι ποτέ η Ένωση μας δεν κλήθηκε είτε εγγράφως είτε  με εκπροσώπηση, από το Υπουργείο Ανάπτυξης , να καταθέσει τις προτάσεις της ,και δεν γνωρίζουμε όταν ο Υπουργός αναφέρεται σε διαβούλευση με τις Ενώσεις Καταναλωτών ,με ποιες Ενώσεις ήρθε σε  διαβούλευση  και γιατί εμείς δεν κληθήκαμε να συμμετέχουμε..
  Τέλος, η ΄Ενωσή μας μια και δεν μετείχε σε Κυβερνητική διαβούλευση ,για  τα νέα μέτρα "ανακούφισης" των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, παραθέτει δημόσια τις προτάσεις της που είναι :

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , βλέποντας το αδιέξοδο που έχουν περιέλθει σήμερα τα Ελληνικά νοικοκυριά αλλά και οι Επιχειρήσεις ,καταθέτει ...
δημόσια τις προτάσεις της προς την Κυβέρνηση σε "υπόμνημα " προκειμένου να βοηθήσει το έργο της, (κατάστρωση Νέου Νομοσχεδίου )στο οποίο αναφέρονται στα εξής:

Οι προτάσεις της ΄Ενωσης είναι:

- Πλήρη διαγραφή του χρέους προς τις Τράπεζες. των ανέργων δανειοληπτών , ανεξαρτήτου ηλικιακού ορίου ,που δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο στην κυριότητα τους.

- Διαγραφή του χρέους κατά 50%, των δανειακών υποχρεώσεων για στεγαστικά δάνεια , προς τις τράπεζες ενός δανειολήπτη ή μιας οικογένειας, καθώς η ευρύτερη οικονομική ύφεση "κούρεψε" την εμπορική αξία του ακινήτου.

- Επιβολή ρήτρας σε κάθε Τράπεζα , από την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, που μονομερώς εφαρμόζει μη συμβατούς όρους.

-Μείωση του χρέους, σε όλους τους δανειζομένους (φυσικά πρόσωπα), αντίστοιχο με τη μείωση του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος του δανειολήπτη από το έτος έγκρισης του δανείου μέχρι σήμερα.

-Σημείο αναφοράς σε επιτόκια (μέγιστο επιτόκιο) κυρίως ,στις πιστωτικές κάρτες, στα καταναλωτικά δάνεια.

-Τειρεσίας: Είσοδος των στοιχείων του οφειλέτη, μετά από νόμιμη ενημέρωση του οφειλέτη, συν οφειλέτη, εγγυητή και εφόσον χορηγηθεί εύλογος χρόνος σαυτόν για εξόφληση του χρέους του.

-Επιχειρήσεις:¨Μη εισαγωγή του Επιχειρηματία στον "Τειρεσία" όταν συμμετέχει ως εγγυητής σε δάνειο φυσικού προσώπου
 
,

--
                           Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                Ιωάννα ΜελάκηΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Τι προβλέπει το σχέδιο ρύθμισης του ΥΠΑΝ για τα δάνεια


  • Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012 19:32
  Τι προβλέπει το σχέδιο ρύθμισης του ΥΠΑΝ για τα δάνεια Φωτογραφία αρχείου
Μέχρι 4 χρόνια, περίοδο χάριτος, επιτόκιο 1,5% και μηνιαία δόση κάτω από 200 ευρώ είναι οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Ανάπτυξης για τη ρύθμιση των στεγαστικών και των ενυπόθηκων καταναλωτικών δανείων. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις τελούν υπό την αίρεση της Τρόικας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ωστόσο, όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Κωστής Χατζηδάκης στην σύσκεψη που είχε με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών οι αλλαγές που θέλει να επιφέρει η Κυβέρνηση θα αρχίσουν να εφαρμόζονται στην αγορά από τις αρχές του 2013, εφόσον εγκριθούν.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης η ρύθμιση θα αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους και όσους έχουν τεκμαιρόμενη εξαρτημένη σχέση εργασίας (μπλοκάκια), το οικογενειακό εισόδημα των οποίων θα πρέπει να είναι έως 25.000 ευρώ και να έχει μειωθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2010 τουλάχιστον κατά 35%.
Κατά την περίοδο χάριτος ο δανειολήπτης θα πληρώνει μόνο τόκους του δανείου με όριο το 30% του εισοδήματός του. Σε περίπτωση που η δόση υπερβαίνει το ποσοστό αυτό θα ρυθμίζεται ώστε να καταβαίνει κάτω από αυτό το όριο. Στη ρύθμιση εντάσσεται η πρώτη κατοικία, η αντικειμενική αξίας της οποίας για μισθωτούς και συνταξιούχους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 180.000 ευρώ, ενώ για τους πολύτεκνους τις 200.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι στην προωθούμενη ρύθμιση εντάσσονται ευπαθείς κοινωνικές ομάδες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια όπως άνεργοι, ανάπηροι και πολύτεκνοι, ενώ οι άνεργοι κατά την περίοδο χάριτος δεν θα καταβάλλουν δόση.
Επίσης, η προωθούμενη ρύθμιση προβλέπει την επέκταση της αναστολής πλειστηριασμών μέχρι το τέλος του 2013. Παράλληλα σχεδιάζεται η τροποποίηση του νόμου κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Στο πλαίσιο αυτό θα αρκεί η σύμφωνη γνώμη του 51% των πιστωτικών ιδρυμάτων και όχι του 100% αυτών που απαιτούνταν μέχρι σήμερα. Επιπλέον την ημέρα που θα καθορίζεται η δικάσιμος ο δανειολήπτης θα ξεκινά να καταβάλλει ελάχιστο ποσό το οποίο θα είναι στο 10% της προηγούμενης δόσης που είχε ορισθεί με την τράπεζα με ελάχιστη δόση τα 40 ευρώ το μήνα και το ποσό θα μετρά για το κεφάλαιο.

Ταυτόχρονα προωθείται αναθεώρηση του πλαίσιου λειτουργίας του Τειρεσία με στόχο να μην είναι οριστική η έξοδος από το τραπεζικό σύστημα, των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε δυσκολία να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Η δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά τη συνάντηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών
«Η αντιμετώπιση του θέματος των δανείων είναι ένα σύνθετο σταυρόλεξο. Η κοινωνία είναι σε κρίση, οι Τράπεζες ιδίως μετά το κούρεμα είναι σε κρίση και βεβαίως κάθε λύση θα πρέπει αναπόφευκτα να εγκριθεί από την τρόικα.
Έχοντας κάνει διαβούλευση όλο αυτό το διάστημα με όλους τους ενδιαφερομένους, και τις Τράπεζες και τις καταναλωτικές Οργανώσεις, κάναμε σήμερα μια τελική συνάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τους παρουσιάσαμε το πλαίσιο της κυβέρνησης το οποίο κινείται σε 5 άξονες.
Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με τη διευκόλυνση των δανειοληπτών σε οικονομική αδυναμία, να αποπληρώσουν με πιο ευνοϊκούς όρους στεγαστικά δάνεια ή ενυπόθηκα καταναλωτικά δάνεια χωρίς να θίγεται η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.
Ο δεύτερος άξονας αφορά στην απόφαση της κυβέρνησης για επέκταση της αναστολής των πλειστηριασμών μέχρι το τέλος του 2013.
Το τρίτο σημείο αφορά στις τροποποιήσεις του Ν. 3869 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Έχουν παρατηρηθεί δυσλειτουργίες σ' αυτό το νόμο και γι' αυτό η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τις αντιμετωπίσει. Για να σταματήσει μεταξύ των άλλων και η ομηρία σε σχέση με τις δικασίμους, οι οποίες ενώ προβλεπόταν να ορίζονται σ' ένα εξάμηνο, ορίζονται πια για το 2018 και το 2019. Εκεί η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Ο τέταρτος άξονας αφορά στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Η κρίση έχει επηρεάσει και το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ορισμένες περιπτώσεις σκάνε επιταγές γιατί το Δημόσιο χρωστάει και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι τιμωρούνται. Πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε και θα ξαναδούμε το θέμα, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις συνέπειες της κρίσης.
Ο τελευταίος άξονας, έχει να κάνει με την επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών. Συζητήσαμε με τις Τράπεζες και το δέχτηκαν, να υπάρξει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα επιβράβευσης όσων αποπληρώνουν στην ώρα τους τα δάνειά τους.
Αυτοί οι πέντε άξονες είναι οι άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η κυβέρνηση. Θ' ακούσουμε κάθε πρόταση από τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση και από κάθε άλλο κόμμα ή φορέα, προκειμένου η ρύθμισή μας να είναι όσο το δυνατόν πιο σφαιρική.
Στέκομαι αυτή την ώρα στους άξονες, προφανώς υπάρχει και η εξειδίκευση όσων παρουσίασα, αλλά επισήμως η εξειδίκευση θα παρουσιαστεί όταν οριστικά θα έχουμε καταλήξει.
Το σημειώνω αυτό διότι οι όποιες ρυθμίσεις, θα τεθούν υπ' όψιν της Τράπεζας της Ελλάδος αφ' ενός και της τρόικας αφ' ετέρου. Και όταν θα έχουμε το οριστικό πράσινο φως, έχουμε συζητήσεις μέχρι τώρα αλλά ξαναλέω, όταν θα έχουμε το οριστικό πράσινο φως, τότε θα τις παρουσιάσουμε επισήμως και στα Μέσα Ενημέρωσης.
Αυτή είναι η γενική τοποθέτηση που είχα να κάνω και σας ευχαριστώ πολύ».
Pigi : ert

Ε.Π.Κ.Κ: "Τράπεζα σταμάτησε να παρακρατά την Μισθοδοσία δανειολήπτη "          Σημαντική είναι  η Παρέμβαση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  ,σε Τράπεζα προς  όφελος μισθωτού , μέλους της .
Επί του θέματος της καταγγελίας και της παρέμβασης.
 Δανειολήπτης, από την Κρήτη ,φανερά σοκαρισμένος από την παρακράτηση  ολόκληρου του μισθού του, από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος  κατέθεσε καταγγελία στην ΄Ενωση Προστασίας ¨Καταναλωτών  Κρήτης , στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει: (...εργάζομαι  στην ΔΕΥΑΧ και ο μισθός μου κατατίθεται στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος ,Έχω κάποια οφειλή  στην εν λόγω Τράπεζα  και έχω ενταχθεί στο ν,386/2010, λόγω του ότι αδυνατώ να αντεπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου ζητώντας ρύθμιση του χρέους μου.Επανειλημμένως γίνεται από την ανωτέρω Τράπεζα ολοκλήρου του μισθού μου με αποτέλεσμα να μην έχω καθόλου πόρους διαβίωσης.΄Εχω παιδί που σπουδάζει στην Αθήνα και δεν έχω χρήματα να την συντηρήσω.Ζητάω να σταματήσει η Τράπεζα να παρακρατεί τον μισθό μου  γιατί δεν έχω χρήματα ούτε άλλους πόρους διαβίωσης και συγχρόνως καταγγέλλω το γεγονός......)
  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεώρησε σημαντικότατη την καταγγελία του καταναλωτή -δανειολήπτη, μισθωτού  και πατέρα, νοιώθοντας την απόγνωση που είχε περιέλθει, την  διαβίβασε άμεσα την καταγγελία  στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ,ζητώντας να προβεί στα δέοντα , αλλά  και ,ακόμα επικοινώνησε με την ίδια την Τράπεζα (Υποκ/μα Χανίων) ζητώντας την επανόρθωση της μη νόμιμης πράξης..
  Σε απαντητικό έγγραφο  της Τράπεζα ,προς τον καταναλωτή πελάτη της, η οποία κοινοποιείται τόσο στην Γεν.Γραμ.Καταναλωτή όσο και στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η Τράπεζα προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα με Τραπεζική διάλεκτο και να μεταφέρει ενοχές στον ίδιο τον μισθωτό,Όμως συμπερασματικά αναφέρει που αποδεικνύει την δική της λάθος πολιτική και τακτική : (....¨Εν κατακλείδι θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η αποσύνδεση του λογαριασμού μισθοδοσίας  από το λογαριασμό του ανωτέρω προσωπικού σας δάνειο έχει πραγματοποιηθεί)
  Τέλος η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει τους καταναλωτές   ότι, η παρακράτηση από την Τράπεζα , χρημάτων μισθοδοσίας ,δεν είναι νόμιμη ,η δοθείσα εντολή στην υπογραφείσα σύμβαση ,δεν είναι ανέκκλητη, δεν δεσμεύει τον συμβαλλόμενο μισθωτό δανειολήπτη, μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποβάλλει δήλωση  ανάκληση εντολής ώστε να μη μπορεί καμιά Τραπεζική Εταιρεία να "βάλλει χέρι" στον μισθό .
 Για ενημέρωση -καταγγελίες στο τηλ.2821092666 και Γεν.Γραμματεία Καταναλωτή 1520


                                                     Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                           Ιωάννα ΜελάκηΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Τα λέει όλα σε μία επιστολή - καταπέλτη...


Γιάννης Πενταγιώτης Εισαγγελέας Πρωτοδικών»
Τα λέει όλα σε μία επιστολή - καταπέλτη...
Σε μια καταγγελία προχώρησε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χανίων, Γιάννης Πενταγιώτης με αφορμή τις κινητοποιήσεις του κλάδου αλλά και τους λόγους για τους οποίους αντιδρούν οι δικαστικοί στα νέα μέτρα.

Διαβάστε την επιστολή του:

«Συνάδελφοι δικαστές και εισαγγελείς σαν απάντηση στους ελάχιστους συναδέλφους που αντιδρούν στις κινητοποιήσεις μας αλλά και στις αμφιβολίες και στις αντιρρήσεις που ήδη εγείρονται για την κλιμάκωση του αγώνα, τις οποίες σέβομαι, αλλά δεν υιοθετώ αναφέρω τα κάτωθι:

Αγωνιζόμαστε ως κλάδος, ως ανεξάρτητη εξουσία ενάντια στην προκλητική παραβίαση του Συντάγματος από την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, ενάντια στην κατεδάφιση όλων των κοινωνικών δικαιωμάτων, ενάντια στην ισοπέδωση της παιδείας και της υγείας του λαού μας, ενάντια στη γενοκτονία που επιχειρείται εις βάρος όλων μας με την μείωση των μισθών και των συντάξεων σε επίπεδα μη βιώσιμα στα πλαίσια δήθεν του αποκαλούμενου δημοσίου συμφέροντος το οποίο όπως φαίνεται σύμφωνα με την 668/20-2-2012 απόφαση του ΣτΕ, που έκρινε συνταγματικό το μνημόνιο σε όλα τα μέτρα του υπερισχύει του ίδιου του Συντάγματος, των άρθρων που κατοχυρώνουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και αγαθά και της ΕΣΔΑ.

Εδώ υπάρχει και μια αντίφαση και ειρωνεία των σοφών του ΣτΕ καθώς όλα τα μέτρα που λαμβάνονται στα πλαίσια του δημοσίου συμφέροντος για τη λειτουργία του κράτους και της κοινωνίας μας συγχρόνως τα ίδια μέτρα καταστρατηγούν, ισοπεδώνουν το δημόσιο συμφέρον και καταστρέφουν την κοινωνία μας για το καλό της οποίας εφαρμόζονται.

Αγωνιζόμαστε ενάντια στο καθεστώς κατοχής που έχουν επιβάλλει η Τρόικα, οι σύμβουλοί τους, οι αξιωματούχοι της ευρωπαϊκής ένωσης και του ΔΝΤ και οι ντόπιοι και ξένοι τραπεζίτες.

Αγωνιζόμαστε ενάντια στην κυβέρνηση «δωσίλογων» που προσφέρουν γη και ύδωρ στους δανειστές μας εξοντώνοντας το λαό μας με την κατάλυση κάθε είδους εργασιακού και κοινωνικού δικαιώματός του.

Αγωνιζόμαστε ενάντια στο φαύλο αυτό καθεστώς της δήθεν κοινοβουλευτικής δημοκρατίας το οποίο νομοθετεί ενάντια στη θέληση και βούληση του λαού υποστηρίζοντας ότι διαθέτει λαϊκή νομιμοποίηση και εντολή.

Αγωνιζόμαστε ενάντια στη λειτουργία της βουλής οπερέτας και της κυβέρνησης «yes men» που έχουμε, που νομοθετούν πάντα με δημοκρατικό τρόπο ψηφίζοντας όλα τα μέτρα που οδηγούν στην εξόντωση το λαό μας και στη διάλυση το κράτος μας, σε ένα άρθρο, για να μην υπάρξουν αντιδράσεις και διαρροές. Αλήθεια τι δημοκρατική πρακτική που είναι αυτή. Την επικροτούμε ως δικαστική εξουσία.

Αγωνιζόμαστε ενάντια στην ανεργία που έχει ξεπεράσει το 30%, αγωνιζόμαστε για τις οικογένειες των 3.000 συμπολιτών μας που αυτοκτόνησαν μην αντέχοντας την εξαθλίωση που τις οδήγησε η νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνησή μας.

Αγωνιζόμαστε ενάντια στον ορυμαγδό των νέων αυτών μέτρων λιτότητας και ισοπέδωσής μας, τα οποία κατά τους κυβερνώντες παίρνονται για το καλό μας και για να υπάρξει ανάπτυξη, όμως εδώ και δύο χρόνια συνεχώς βαθαίνει η ύφεση και δεν υπάρχει διέξοδος και τέλος.

Αγωνιζόμαστε για την εθνική μας κυριαρχία και ανεξαρτησία. Αλήθεια μήπως δεν έχετε αντιληφθεί ότι ήδη ζούμε σε καθεστώς κατοχής, δουλείας, αποικιοκρατίας γερμανικής προέλευσης. Ποιος πιστεύει ότι είμαστε ελεύθερο και κυρίαρχο κράτος που θα δώσει ένα τέλος στην αυτοκαταστροφή του, στο φαύλο κύκλο που μας οδηγεί η προδοτική αυτή πολιτική που δήθεν υπερασπίζεται τα συμφέροντά μας ως ελληνικό κράτος και πολίτες.

Αγωνιζόμαστε ενάντια στην απώλεια της εθνικής μας ανεξαρτησίας, στην αμετάκλητη και άνευ όρων παραίτησή μας από την εθνική κυριαρχία στην οποία προβήκαμε στο άρθρο 14 παράγραφος 5 της δανειακής σύμβασης που υπόγραψε ο υπουργός οικονομικών το Μάιο του 2010 χωρίς την έγκριση και κύρωσή της από τη βουλή και με βάση την οποία εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας οι εκπρόσωποι της Τρόικας και του ΔΝΤ, οι οποίοι με τις ευλογίες των πολιτικών μας συμπεριφέρονται σαν να βρίσκονται σε αποικία ή μήπως βρίσκονται.

Αγωνιζόμαστε για να διατηρήσει ο καθένας το σπίτι του που με μόχθο και κόπο και με τις οικονομίες του έφτιαξε και αγόρασε και να μη του το πάρει η τράπεζα γιατί με την περικοπή του μισθού του δεν έχει πια τα χρήματα για να πληρώνει το στεγαστικό του δάνειο.

Αγωνιζόμαστε για να έχουν τα παιδιά μας μέλλον σε αυτό τον τόπο και όχι να μεταναστεύουν, να μένουν άνεργα και να αμείβονται με 500 ευρώ.

Αγωνιζόμαστε για να παραμείνουμε ελεύθεροι πολίτες με γνώμη και άποψη και όχι δούλοι, απλοί διεκπεραιωτές και εφαρμοστές των άθλιων νόμων που ψηφίζει η βουλή αυτή των άθλιων εκπροσώπων μας οι οποίοι για άλλη μια φορά αφού υφάρπαξαν την ψήφο του λαού μας με ψευδή διλλήματα περί δήθεν καταστροφή μας αν δεν ακολουθήσουμε πιστά τις οδηγίες των δανειστών μας θεωρούν ότι έχουν τη λαϊκή νομιμοποίηση και εντολή.

Η μέχρι τώρα στάση μας και η κλιμάκωση του αγώνα μας όχι μόνο δεν είναι αντισυνταγματική και παράνομη όπως θέλουν μερικοί να πιστεύουν και να παρουσιάσουν αλλά αντίθετα υπηρετεί το λαό και το Σύνταγμα που καλούμαστε να εφαρμόσουμε.

Αγωνιζόμαστε για να σταματήσει η προκλητική ισοπέδωση των ατομικών, κοινωνικών, εργασιακών δικαιωμάτων του λαού μας.

Αγωνιζόμαστε για την προστασία των αδύνατων.

Αγωνιζόμαστε για να μην εξαφανιστεί η φυλή μας, το έθνος μας, η Ελλάδα μας, ο τόπος μας που τόσο ξεδιάντροπα αφανίζεται από τους δήθεν αντιπροσώπους του, από αυτούς που είναι βουτηγμένοι στη διαφθορά και στην ανομία. Ας πληροφορηθεί λοιπόν η ηγεσία μας, η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου καθώς και οι εκλεκτοί συνάδελφοι που διαφωνούν με τη στάση μας ότι αγωνιζόμαστε για όλα τα ανωτέρω.

Η μόνη διέξοδος στην κρίση είναι η σθεναρή και αποφασιστική στάση μας για να τεθεί τέρμα στην καταπάτηση κάθε έννοιας δικαίου και δικαιοσύνης που βιώνουμε και για να υπάρξει μέλλον στον τόπο μας. Διαφορετικά αν πάψει να υφίσταται και ο θεσμός της δικαστικής εξουσίας, της δικαιοσύνης που τώρα τελευταία με αφορμή τις κινητοποιήσεις μας βάλλεται από παντού και κυρίως από το εσωτερικό του, την ηγεσία του αλλά και τους ίδιους τους λειτουργούς του δεν θα υπάρχει, δεν θα έχει μείνει όρθιο τίποτα πια. Τότε ας συνεχίσουμε να μασάμε το κουτόχορτο που μας προσφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι εργολάβοι - καναλάρχες και οι πολιτικοί πάτρωνές τους που θαυμάζουμε στη βουλή και ας συμμορφωθούμε με τις υποδείξεις.

Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία.

Γιάννης Πενταγιώτης Εισαγγελέας Πρωτοδικών»

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Ε.Π.Κ.Κ: ¨Εικόνες άγριας Δύσης η περιφέρεια Ανατολικής Κρήτης

Ενσωματωμένη εικόνα 1

2012-06-15 09.53.30-2 ierapetra.jpg
Γράφει η Ιωάννα Μελάκη
Δημοσιογράφος Κοιν.Ρεπορτάζ

  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, οφείλει να καταγγείλει και να μεταφέρει δημόσια, το κλίμα ανομίας, ανασφάλειας, φόβου, αλλά και φτώχειας που επικρατεί διάχυτος στους περισσότερους πολίτες της Ανατολικής Κρήτης ιδίως στους αγρότες, στους εργάτες  και καλεί τις Υπηρεσίες αλλά και τις κοινωνικές δομές να απλώσουν το χέρι συμπαράστασης και ανθρωπιάς.
 Πρόκειται για ανθρώπους γεμάτους δυστυχία, που κάποιοι χτίζουν πάνω τους μόνο φόβο και κάποιοι καθημερινά τον καλλιεργούν και τον αυξάνουν, μετατρέποντας τους ανθρώπους σε φοβισμένα ανθρωπάκια..Η ΄Ενωση μας πόρτα ανοιχτή για κάθε πονεμένο, για κάθε δυστυχισμένο , έχει "βουλιάξει" από τα δάκρυα αυτών των ανθρώπων, που τρέχουν να βρουν την ελπίδα, από ένα λόγο στήριξης μια κοινωνική συμβουλή.
Οι εικόνες είναι απερίγραπτες, ο βοριάς των απαιτήσεων πολιτείας και Τραπεζικών εταιρειών πέφτει ανελέητος, στις στυγνές φάτσες στα δυσκολοκίνητα από την γενικής φύσεως προβλήματα σώματα.
  Μιλάμε για φτωχούς ανθρώπους, ανθρώπους με τετραμελή οικογένειες με εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας της ανέχειας της δυστυχίας.
Σαυτή την εικόνα έχει ανοίξει σελίδα η εγκληματικότητα πάσης φύσεως, και ο φόβος κυματίζει όχι στην σκέψη ως εικόνα , αλλά καθημερινά παραφυλάει στο δρόμο στο σπίτι στο χωράφι.. οι καταγγελίες πολλές. η αδιαφορία μεγάλη , οι πολίτες ανασφαλής και η εικόνα μαύρη.
  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,δεν αισθάνεται ευχάριστα ως κοινωνική δομή, αλλά και σαν δομή στήριξης υπερχρεωμένων νοικοκυριών, όταν συναντά ανθρώπους με ελάχιστες γνώσης της καθημερινότητας, με ανθρώπους να υπηρετούν τη γη για την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, να χάνονται στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στη μη ανταποδοτικότητα τιμής πώλησης αυτών ,στην μη ασφάλεια των εργαλείων λιπασμάτων αλλά και προϊόντων της σοδειάς τους.Εδώ μιλάμε για ανθρώπους ξεχασμένους από τον Θεό και την μοίρα τους. Η μοναδική τους τροφή το κλάμα η θλίψη το φορτίο της ενοχής της υπερχρέωσης που κάποιοι τους φόρτωσαν , που αντί για σπίτια (στεγαστικά δάνεια) τους φόρτωσαν με θερμοκήπια  να μπολιάζουν την γη με λιπάσματα, με φυτοφάρμακα ,να τα ανακατεύουν με τα σημερινά δάκρυα και στο τέλος ένα μοναδικό (τίποτα) διότι το μόνο που έχουν αυτοί οι άνθρωποι είναι χαρτιά.χαρτιά ,περιουσία τίποτα.....μονάχα υπογραφές και χρέη.
  Πραγματικά μια εικόνα άγρια Δύσης...

2012-06-15 0

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

"Καταχρηστικός" κρίθηκε ο όρος για την αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου σε σύμβαση ασφάλισης νοσοκομειακής περίθαλψης

Βόμβα η υπαρ  4108/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, για την μονομερή αύξηση των ασφαλίστρων από πλευράς Ασφαλιστικής Εταιρείας
" Καταχρηστικός" κρίθηκε ο όρος για την αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου σε σύμβαση ασφάλισης νοσοκομειακής περίθαλψης.

  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  ,θεωρεί σημαντική την υπαρ. 4108/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών   και την χαιρετίζει, καθώς ανοίγει δρόμο σε χιλιάδες καταναλωτές, να κάνουν Αγωγές διεκδικώντας δικαιώματα παραβιασθέντα, αλλά και αποζημίωση  λόγω "ηθικής βλάβης" θεωρεί η ΄Ενωση ακόμα ότι ,το δικαστήριο με την  απόφαση αυτή , έκρινε καταχρηστικό τον όρο της σύμβασης σε σύμβαση ασφάλισης νοσοκομειακής περίθαλψης ,διότι ο όρος της ασφαλιστικής εταιρείας περί αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου είναι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 και 7 ν. 2251/1994 για την προστασία καταναλωτών, καταχρηστικός. κατά το μέρος που παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει σε κάθε ετήσια ανανέωση της σύμβασης το ασφάλιστρο, επειδή δεν προσδιορίζονται στη σύμβαση οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια με τα οποία θα γίνεται η αναπροσαρμογή, ώστε οι ασφαλισμένοι να γνωρίζουν σαφώς, ήδη από την κατάρτιση της σύμβασης, ότι κατά τη διάρκεια αυτής θα αυξάνονται τα ασφάλιστρα

 Η αναπροσαρμογή αυτή  πρέπει να γίνεται με τα καθορισμένα εξ αρχής στη σύμβαση κριτήρια που θα  παρέχουν στους καταναλωτές-ασφαλισμένους , τη δυνατότητα να αντιληφθούν, αφενός το μέτρο των αυξήσεων  και της οικονομικής επιβάρυνσης που θα επωμιστούν και αφετέρου αν οι επιβαρύνσεις είναι σύμφωνες με τα καθορισμένα  κριτήρια.
   Σαφώς το δικαστήριο έκρινε και δικαίως  αναγνώρισε ότι, για την αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου θα πρέπει να είναι ενήμερος από την αρχή ο καταναλωτής και επειδή  υπάρχει καταχρηστικότητα στον όρο , θα πρέπει να συμπληρωθεί με ερμηνεία της σύμβασης σύμφωνα με τις επιταγές της καλής πίστης.
 Το δικαστήριο  στην προκειμένη περίπτωση ,αναγνώρισε μοναδικό κριτήριο με βάση του οποίου θα πρέπει να γίνει η αναπροσαρμογή, το δείκτη υγείας της Στατιστικής Αρχής. και υποχρεώνει την ασφαλιστική εταιρεία να επιστρέψει στους ασφαλισμένους που άσκησαν την αγωγή τα ποσά που αντιστοιχούν στις πέραν αυτού αυξήσεις του ασφαλίστρου. Υποχρεώνει μάλιστα την εταιρεία και σε καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ύψους 500 ευρώ σε κάθε ασφαλισμένο
 Τέλος το Κεφάλαιο  "ΣΤΆΣΗ ΖΩΉΣ" της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που άνοιξε  από 1-11-2012,  καλεί τους καταναλωτές ,με την πρόσκληση "Καταναλωτές μπείτε  στο Κεφάλαιο"ΣΤΆΣΗ ΖΩΉΣ" για τα ασφαλιστικά σας δικαιώματα, στην Ιδιωτική Ασφάλιση εμπιστευτείτε το, για το δικό σας συμφέρον.Συμπληρώνοντας η ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στην πρόσκλησή της αναφέρεται
"  Σημαντικά στελέχη  (νομικοί )της ΄Ενωσης, .γνώστες του Κεφαλαίου της Ιδιωτικής Ασφάλισης θα σας ενημερώσουν ,θα σας οδηγήσουν,θα σας  προστατεύσουν ,μα προπάντων θα διεκδικήσουν τα δικαιώματά σας.
  Για ραντεβού  - στο Κεφάλαιο"ΣΤΆΣΗ ΖΩΉΣ" 2821092666 "

                                          Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                     Ιωάννα  Μελάκη

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 3900/2010 το παράβολο για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων μεταξύ των οποίων και της ανακοπής του άρθρου 217 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ορίζεται σε 100 ευρώ και συνιστά προϋπόθεση του παραδεκτού της ανακοπής.
            Έτσι, το παράβολο αυτό αυξήθηκε αισθητά, καθώς σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία του 2008 ανερχόταν σε 25 ευρώ, ενώ προγενέστερα σε 4,40€.
            Ωστόσο, με την υπ’ αρ. 59/2012 απόφαση του Διοικητικού ΠρωτοδικείουΑθηνών, ελέγχθηκε παρεμπιπτόντως η συνταγματικότητα της ως άνω διάταξης σε υπόθεση στην οποία δεν είχε καταβληθεί και έκρινε ότι η εν λόγω διάταξη είναι αντισυνταγματική, καθώς αντίκειται στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος και το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς κρίθηκε ότι παρακωλύει κατ’ ουσίαν την πρόσβαση των πολιτών στα δικαστήρια και το έννομο δικαίωμα δικαστικής προστασίας που πρέπει να τους παρέχεται από την πολιτεία, στερώντας τους κατ’ επέκταση το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.
            Έτσι, ενώ ο νομοθέτης δύναται να θεσπίζει δικονομικές προϋποθέσεις για την παραδεκτή άσκηση των ένδικων βοηθημάτων, δεν θα πρέπει ωστόσο να φτάνει στο σημείο αυτές να υπερβαίνουν το όριο του διαχειρίσιμου από τον μέσο πολίτη, λειτουργώντας ως πρόσκομμα για την πρόσβασή του στην Δικαιοσύνη.
            Με την απότομη αύξηση του παραβόλου και τον καθορισμό του στα 100 ευρώ και με γνώμονα και την τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία που επιτείνει το ως άνω, το Δικαστήριο έκρινε ότι το παράβολο των 100 ευρώ περιορίζει υπέρμετρα την πρόσβαση του πολίτη στην Δικαιοσύνη και, ως εκ τούτου, η θέσπισή του με την ως άνω διάταξη είναι αντισυνταγματική.  
             Πρόκειται για μία απόφαση εύλογη που διαλαμβάνει κατά τρόπο ρεαλιστικό το κόσοτς που καλούνται οι πολίτες να αντιμετωπίσουν προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην Δικαιοσύνη και εφαρμόζει όπως θα έπρεπε τοσο το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος όσο και το άρθρο 6 παρ. 1της υπερνομοθετικής ισχύος Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Αθνρώπου σχετικά με την δίκαιη δίκη. 
            Πρέπει να υπογραμμιστεί και επ' αφορμής της ως άνω απόφασης ότι κανένας δεν θα πρέπει να αποστερείται το δικαίωμά του για πρόσβαση στην Δικαιοσύνη με τη θέσπιση επαχθών οικονομικά επιβαρύνσεων για το παραδεκτό της άσκησης των ένδικων βοηθημάτων που του παρέχονται από το Νόμο.

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Ανάκληση σαλαμιού από τον ΕΦΕΤ
Τετάρτη, 14-11-2012

Την ύπαρξη του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes διαπίστωσε ο ΕΦΕΤ σε σαλάμι αέρος Λευκάδος και ζήτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος από την αγορά.
Πρόκειται για σαλάμι με την εμπορική ονομασία ΝΤΕΛΗΜΑΡΗ ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ, σε ατομικές συσκευασίες των 225 γρ., με ημερομηνία λήξης 4-12-2012.
Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Πρόστιμο €6,65 εκατ. στις τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας

Νέος κύκλος αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και τις τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας άνοιξε χθες, μετά την επιβολή από την πρώτη συνολικών προστίμων ύψους 6,65 εκατ. ευρώ και στις τρεις επιχειρήσεις.

Τα πρόστιμα επικύρωσε η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ και αφορούσαν «αυθαίρετες και υπέρογκες χρεώσεις από υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω κινητών», όπως χαρακτηριστικά ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή. Συγκεκριμένα, έπειτα από τη διερεύνηση αρκετών καταγγελιών συνδρομητών τις οποίες είχε δεχτεί η ΕΕΤΤ εδώ και αρκετό καιρό, η Ολομέλεια της Επιτροπής επέβαλε ομόφωνα πρόστιμα ύψους 3,5 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Cosmote, 2,5 εκατ. ευρώ στη Vodafone και 650.000 ευρώ στη Wind.

Από την πλευρά των εταιρειών άμεση ήταν η αντίδραση στη χτεσινή απόφαση της ΕΕΤΤ. Και οι τρεις εταιρείες χαρακτηρίζουν τα πρόστιμα υπερβολικά, υποστηρίζοντας ότι η Αρχή εξάντλησε την αυστηρότητά της, ενώ ετοιμάζονται ήδη να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια. Οπως επισημαίνουν, «τα πρόστιμα δεν έχουν νομιμοποιητική βάση, καθώς είχαν ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των συνδρομητών τους».
Αναλυτικά, τα πρόστιμα της ΕΕΤΤ αφορούν συγκεκριμένα, σε τρεις παραβάσεις οι οποίες είναι:

l Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας μεταφοράς δεδομένων, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση των συνδρομητών, με συνέπεια τις υψηλές χρεώσεις. Αυτές προέκυψαν κυρίως για χρήστες «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (smartphones), λόγω των αυτόματων ενημερώσεων που απαιτούν τη μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων. Για την παράβαση αυτή επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1,5 εκατ. ευρώ στην Cosmote, 1 εκατ. ευρώ στη Vodafone και 500 χιλ. ευρώ στη Wind.

l Η παράβαση της αυτόματης ενεργοποίησης προγράμματος ημερήσιας χρέωσης σε συνδρομητές που δεν είχαν επιλέξει ανάλογο πακέτο. Το πρόστιμο ανήλθε σε 2 εκατ. ευρώ για την Cosmote (υπηρεσία Internet Day Pass) και 1,5 εκατ. ευρώ για τη Vodafone (υπηρεσία Internet όλη μέρα).

l Η αυθαίρετη ενεργοποίηση υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας σε συνδρομητές που δεν είχαν υποβάλει σχετικό αίτημα, παράβαση για την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της Wind πρόστιμο ύψους 150 χιλ. ευρώ.

Για την επιμέτρηση των προστίμων, όπως αναφέρει η ΕΕΤΤ, συνεκτιμήθηκε η έκταση της παράβασης ανά εταιρεία, ο συνολικός αριθμός των θιγόμενων συνδρομητών, η προκληθείσα οικονομική βλάβη στους καταναλωτές, τα αυξημένα έσοδα των εταιρειών που προέκυψαν από τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και η ανάγκη αποτροπής παρόμοιων αθέμιτων πρακτικών στο μέλλον.

ΤΑ ΝΕΑ

Ε.Π.Κ.Κ: "Χωρίς αντίκτυσμα" τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των δανείων , μέσω Τραπεζών


:ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 13-11-2012ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ


 Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  θεωρεί υποχρέωση της , να μεταφέρει δημόσια, την Καταγγελία δανειολήπτη-¨αναπήρου, με αναπηρία πάνω από 67% και την αλαζονεία και εμπαιγμό Τράπεζας,  αλλά και την κατάχρηση ασφαλιστικού δικαιώματος , εκ μέρους της ,που απορρέει από την ασφαλιστική Σύμβαση  του δανείου.

Συγκεκριμένα: :Επί του θέματος της καταγγελίας.

 'Επειτα από ¨την με ημερ 13-11-2012,  καταγγελία καταναλωτή -δανειολήπτη, που  κατατέθηκε στην   ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , στο Γραφείο στην Ιεράπετρα , ο καταναλωτής-δανειολήπτης  μέλος της,  καταγγέλλει  ότι , η Τράπεζα   που είχε συνάψει ασφαλιστικό συμβόλαιο, για το δάνειο, αρνήθηκε να  ικανοποιήσει την ασφαλιστική  συμβατική υποχρέωση  του δανείου,  αιτώντας  και απαιτώντας από τον   δανειολήπτη ( ο οποίος  βρέθηκε σε κατάσταση  αναπηρίας), διαρκούσης της συμβατικής ασφάλισης του δανείου, σε αναπηρία, με γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής,  πάνω από το 67%, μη δυνάμενος να εργαστεί, για να πληρώσει ο ίδιος το δάνειο αγνοώντας την υπάρχουσα "Ασφάλεια του δανείου"
 ¨Επειτα από την βαρύτητα της καταγγελίας, για χρεωμένους καταναλωτές , οι οποίοι έχουν δάνεια "εννοείται" ασφαλισμένα, η  Ένωση , οφείλει να επιστήσει την προσοχή των καταναλωτών, που στο παρελθόν πήραν  κάποιο δάνειο και  συγχρόνως αγόρασαν και ασφάλιση του δανείου, πληρώνοντας ξεχωριστά χρήματα,  ασφαλίζοντας το ίδιο το δάνειο , σε περίπτωση  που πάθει κάτι ο οφειλέτης ,να αναλάβει η ασφάλεια να πληρώσει το δάνειο,  όταν τούτο δε τηρείται από τις Τράπεζες και τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, οφείλουμε να απαιτήσουμε από τις Τράπεζες  να τηρηθούν οι συμβατικοί όροι, χωρίς "καταχρηστικές μεθοδεύσεις" γνωρίζοντες ότιι ο λόγος που η πιστώτρια Τράπεζα  μας υποχρέωσε μαζί με το δάνειο που  θα μας χορηγούσε να το ασφαλίζουμε, είναι καθαρός, και συγκεκριμένος και όταν παρατηρηθεί μη συμμόρφωσης    να το καταγγέλλουμε στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,στα τηλ/2821092666, 2821092306. 2842020140, αλλά και στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στο 1520

                                                           Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης


                                                          Ιωάννα Μελάκη

                                                                        

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                

ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ υποχρεώσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών έναντι των εταιριών που συνεργάζονται αλλά και των πελατών τους "

Σοβαρές συνέπειες για τον διαμεσολαβούντα έχει η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων του έναντι του πελάτη. Αρχίζουν αγωγές.

Συντάκτης / NextDeal
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 10:08

Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και νόμοι για τις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών έναντι των εταιριών που συνεργάζονται αλλά και των πελατών τους (Οδηγία 2002/92/ΕΚ, νόμοι για προσωπικά δεδομένα, νόμοι για ξέπλυμα χρήματος, π.δ. 190/2006 κλπ..

Η σύμβαση καθορίζει το εύρος των εργασιών που αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρίας. Έχουμε δύο ειδών συμβάσεις. Πρακτοριακή σύμβαση και σύμβαση ασφαλιστικού συμβούλου ή συντονιστή. Οι μεσίτες δεν αρμόζει στη φύση του επαγγέλματός τους να έχουν συμβάσεις πέραν του περιορισμένου της σύμβασης προμηθειών και διαχείρισης ασφαλίστρων. Το περιεχόμενο των συμβάσεων κινείται στα πλαίσια της κατηγορίας διαμεσολαβητή όπως ο νόμος ορίζει. Εάν δεν εκτελεσθούν σωστά και νόμιμα οι διαδικασίες και υποχρεώσεις του διαμεσολαβούντα είναι δυνατόν να έχουμε ως συνέπεια ενδεχόμενο να θεωρηθεί ως ΑΝΙΣΧΥΡΗ μια ασφάλιση, να χάσει δικαιώματα αποζημίωσης ο πελάτης και να ζητηθούν αποζημιώσεις αστικής ευθύνης ασφαλιστή. Αυτή την εποχή έντονες κριτικές ασκούνται εναντίον εταιριών για ζητήματα ανανεώσεων, προυπαρχουσών ασθενειών, για διακοπές - ακυρώσεις ισοβίων καλύψεων, και μεταφορές συμβολαίων ή μετατροπές με δυσμενέστερους όρους.
Αγωγές αποζημιώσεων πιθανόν να προκύψουν για όλους αυτούς τους «ασφαλιστικούς συμβούλους» που για ένα bonus, ένα ταξίδι, μια βράβευση ή μια κακή πίεση Δ/των πωλήσεων υποκύπτουν σε αντιδεοντολογικές συμπεριφορές. Γνωρίζουμε ότι κάποιοι διαμεσολαβητές είναι έτοιμοι να καταφύγουν στη Γενική Γραμματεία καταναλωτή και καταναλωτικές οργανώσεις με στοιχεία για τους εκβιασμούς που δέχονται.

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ "TELEKRHTH"

Σήμερα στις 9 το βράδυ η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης κ.Ιωάννα Μελάκη, με  τον Αντιπρόεδρο της κ.Γιώργο Παπαλά  στο Κανάλι της Ιεράπετρας "TELEKRHTH"  , και στην εκπομπή του Δημοσιογράφου Δημήτρη Τουρλουκη, θα ανοίξουν κουβέντα με τους Λασιθιώτες ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ σε θέματα Ιδιωτική Χρέωση (Ιδιωτικό χρέος -Τραπεζική Υπερχρέωση

Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

«ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΣΤΕ».
Καβάλα 11/11/2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΟι Ενώσεις Καταναλωτών Βόρειας Ελλάδας πραγματοποίησαν με επιτυχία τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
Το κεντρικό σύνθημα ήταν: «ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΣΤΕ».

Οι Ενώσεις Καταναλωτών απέδειξαν ακόμα μια φορά ότι συνεργάζονται και αγωνίζονται μαζί στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.
Οι Ενώσεις Καταναλωτών  δήλωσαν και πάλι την αντίθεση τους στην εξίσωση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το μέτρο στερεί από τους πολίτες τη δυνατότητα θέρμανσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα με αρνητικές συνέπειες ακόμα και στην υγεία τους.

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας πραγματοποίησε την εκδήλωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 9/11/2012 στις 8:30 μμ στην πλατεία Καπνεργάτη.
Η ΕΝΚΚΑ ευχαριστεί τα μέλη της και τους πολίτες που συμμετείχαν στη συγκέντρωση. Ευχαριστεί επίσης τους εκπροσώπους των φορέων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της και συγκεκριμένα:
-         Τον Πρόεδρο του συλλόγου Βενζινοπωλών Καβάλας
-         Τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας
-         Τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας  Επαγγελματιών Βιοτεχνών-Εμπόρων Καβάλας
-         Τον Πρόεδρο του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Καβάλας
-         Τον Πρόεδρο των Εργαζομένων στο Δήμο Καβάλας