Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ υποχρεώσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών έναντι των εταιριών που συνεργάζονται αλλά και των πελατών τους "

Σοβαρές συνέπειες για τον διαμεσολαβούντα έχει η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων του έναντι του πελάτη. Αρχίζουν αγωγές.

Συντάκτης / NextDeal
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 10:08

Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και νόμοι για τις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών έναντι των εταιριών που συνεργάζονται αλλά και των πελατών τους (Οδηγία 2002/92/ΕΚ, νόμοι για προσωπικά δεδομένα, νόμοι για ξέπλυμα χρήματος, π.δ. 190/2006 κλπ..

Η σύμβαση καθορίζει το εύρος των εργασιών που αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρίας. Έχουμε δύο ειδών συμβάσεις. Πρακτοριακή σύμβαση και σύμβαση ασφαλιστικού συμβούλου ή συντονιστή. Οι μεσίτες δεν αρμόζει στη φύση του επαγγέλματός τους να έχουν συμβάσεις πέραν του περιορισμένου της σύμβασης προμηθειών και διαχείρισης ασφαλίστρων. Το περιεχόμενο των συμβάσεων κινείται στα πλαίσια της κατηγορίας διαμεσολαβητή όπως ο νόμος ορίζει. Εάν δεν εκτελεσθούν σωστά και νόμιμα οι διαδικασίες και υποχρεώσεις του διαμεσολαβούντα είναι δυνατόν να έχουμε ως συνέπεια ενδεχόμενο να θεωρηθεί ως ΑΝΙΣΧΥΡΗ μια ασφάλιση, να χάσει δικαιώματα αποζημίωσης ο πελάτης και να ζητηθούν αποζημιώσεις αστικής ευθύνης ασφαλιστή. Αυτή την εποχή έντονες κριτικές ασκούνται εναντίον εταιριών για ζητήματα ανανεώσεων, προυπαρχουσών ασθενειών, για διακοπές - ακυρώσεις ισοβίων καλύψεων, και μεταφορές συμβολαίων ή μετατροπές με δυσμενέστερους όρους.
Αγωγές αποζημιώσεων πιθανόν να προκύψουν για όλους αυτούς τους «ασφαλιστικούς συμβούλους» που για ένα bonus, ένα ταξίδι, μια βράβευση ή μια κακή πίεση Δ/των πωλήσεων υποκύπτουν σε αντιδεοντολογικές συμπεριφορές. Γνωρίζουμε ότι κάποιοι διαμεσολαβητές είναι έτοιμοι να καταφύγουν στη Γενική Γραμματεία καταναλωτή και καταναλωτικές οργανώσεις με στοιχεία για τους εκβιασμούς που δέχονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: