Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

9 Νοεμβρίου 2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , σε εφαρμογή του άρθρου 14 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της  8 -10-2012 ,
Σ υ γ κ α λ ε ί ,
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη της,  που θα γίνει, την 17η Νοεμβρίου 2012, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ, στην  αίθουσα  του Οικονομοτεχνικού Τμήματος της 'Ενωσης ,Πλατεία 1866 Αρ.2 Χανιά  και ώρα ενάρξεως 18:00.
Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.
  • Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού έτους 2011
  • Ενημέρωση πορείας πεπραγμένων έως σήμερα
  • Ενημέρωση μελών για την πορεία των υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών
  • Συζήτηση μελών για τον σχεδιασμό μελλοντικών Δράσεων .
Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών της.
Στην περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση συνέρχεται την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς ανακοίνωση, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα,
δηλαδή στις 24-11-2012,
ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 18:00
οπότε έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό τον παρόντων μελών, που όμως δεν πρέπει να είναι λιγότερα από (20) είκοσι σύμφωνα με το καταστατικό.
Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους.

                              
                                  Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                                             Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: