Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Πρώην έμπορος, με πολλές εμπορικές ιδιότητες στο παρελθόν, έσωσε τα περιουσιακά του στοιχεία"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 29/2 /2016
 Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, με την ημερ.4/12/2015 Προσωρινή Διαταγή του, ένταξε στο ν.3869/2010, πρώην  έμπορο, με σωρεία εμπορικών δραστηριοτήτων (1)αντιπρόσωπος κινητής τηλεφωνίας 2)συνεργείο καθαρισμού 3) επιδιόρθωσης  υποδημάτων και δερματίνων ειδών, κατασκευής αντιγράφων κλειδιών και λιανικού εμπορίου χρωμάτων βερνικιών και λούστρων) όμως, συνέχιζε να πληρώνει τις δανειακές του υποχρεώσεις ανελλιπώς ,όσο είχε την εμπορική ιδιότητα και παρά την οικονομική του  δυσκολία, συνεχίζει μέχρι σήμερα να πληρώνει τις δόσεις του, στις τράπεζες.
 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  πρόκειται για δανειολήπτη  33 ετών, έγγαμο , πατέρα ενός ανηλίκου τέκνου , με  σύζυγο , η οποία είναι εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος .Ο ίδιος είναι χρεωμένος , σε δύο τράπεζες ,με το συνολικό ποσό των 315.120,78 ευρώ.
Εισοδήματα  που ο ίδιος  διαθέτει:Μοναδικό του εισόδημα  είναι ο μισθός της συζύγου του.
 Περιουσιακά στοιχεία που ο ίδια διαθέτει: Διαμέρισμα έκτασης 119,50 τ.μ
Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο των Ηρακλείου  , αφού μελέτησε το φάκελλο της δικογραφίας ,τα έγγραφα που προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος, σε συνδυασμό με όσα εξέθεσαν προφορικά  οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ,εξέδωσε   την ημερ 4/12/2015`,Προσωρινή Διαταγή, όπου ορίζεται:  
α)Δέχεται την αίτηση 
 β)Διατάσσει, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του αιτούντος.
γ)Διατάσσει, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας  του αιτούντος (κατοικία )
δ)Ορίζει , την καταβολή μηνιαίων  δόσεων  καταβαλλομένων εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός  στις πιστώτριες  ως εξής:α) για χρονικό  διάστημα 24 μηνών, ποσόν 180 ευρώ, προς όλες τις πιστώτριες  του αιτούντος συμμέτρως κατανεμόμενο στις δανειακές υποχρεώσεις του β) από το μήνα Ιανουάριο του 2018  μέχρι την έκδοση  οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως ποσόν 240 ευρώ.

   Για ενημέρωση , κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140   

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών: νέα πλατφόρμα για τους καταναλωτές και τους εμπόρους


Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών: νέα πλατφόρμα για τους καταναλωτές και τους εμπόρους
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε μία νέα πλατφόρμα μέσω της οποίας οι καταναλωτές και οι έμποροι μπορούν να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους για αγορές που έγιναν στο διαδίκτυο.
Σε τι χρησιμεύει αυτός ο ιστότοπος;

Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε από την ΕΕ για να παρέχει βοήθεια σε καταναλωτές που δεν είναι ικανοποιημένοι. Μέσω αυτού μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με ένα αγαθό ή υπηρεσία που αγοράσατε μέσω του διαδικτύου και να βρείτε ένα ουδέτερο τρίτο μέρος («φορέα επίλυσης διαφορών») για τη διεκπεραίωση της καταγγελίας. Σε ορισμένες χώρες, και οι έμποροι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες κατά καταναλωτών. Εάν αυτό ισχύει στη χώρα σας, θα μπορείτε, αν είστε έμπορος, να χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα για να υποβάλλετε καταγγελίες κατά καταναλωτών.

Οι φορείς επίλυσης διαφορών που απαριθμούνται σ’ αυτόν τον ιστότοπο έχουν ελεγχθεί ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ και ότι έχουν δηλωθεί στις εθνικές αρχές.

Φορείς επίλυσης διαφορών εγγεγραμμένοι σ’ αυτόν τον ιστότοπο

. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο σε οποιαδήποτε από τις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Εδώ μπορείτε να βρείτε λεπτομερή παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας αυτού του ιστότοπου.

Τι είναι η εναλλακτική επίλυση διαφορών;

Εάν θέλετε να διατυπώσετε καταγγελία σχετικά με μια αγορά, αντί να προσφύγετε στο δικαστήριο, μπορείτε να επιλέξετε την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Ως 'εναλλακτική επίλυση διαφορών' νοούνται όλοι οι τρόποι επίλυσης μιας διαφοράς χωρίς προσφυγή στο δικαστήριο. Αυτό που συμβαίνει κατά κανόνα είναι ότι ζητάτε από ένα ουδέτερο τρίτο μέρος να παρέμβει και να ενεργήσει ως μεσάζων ανάμεσα σ' εσάς και στον έμπορο εναντίον του οποίου διατυπώνετε την καταγγελία. Ο μεσάζων μπορεί να προτείνει λύση σχετικά με την καταγγελία σας, να επιβάλει συγκεκριμένη λύση σ' εσάς και στο άλλο μέρος ή απλώς να σας συγκαλέσει για να συζητήσετε τον τρόπο διευθέτησης της διαφοράς. Άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται για την εναλλακτική επίλυση διαφορών είναι 'διαμεσολάβηση', 'φιλικός διακανονισμός', 'διαιτησία', 'διαμεσολαβητής' ή 'συμβούλιο καταγγελιών'. Σε σύγκριση με την προσφυγή στο Δικαστήριο, η εναλλακτική επίλυση διαφορών συνήθως έχει μικρότερο κόστος και λιγότερες διαδικασίες και είναι ταχύτερη.

Τι είναι η ηλεκτρονική επίλυση διαφορών;

Εάν θέλετε να διατυπώσετε καταγγελία σχετικά με μια αγορά και δεν θέλετε να προσφύγετε στο δικαστήριο, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα χρησιμοποίησης της ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών για να καταλήξετε σε φιλικό διακανονισμό της διαφοράς.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, εσείς και ο έμπορος τον οποίο αφορά η καταγγελία σας μπορείτε να βρείτε έναν φορέα επίλυσης διαφορών, και να ακολουθήσετε τη διαδικασία εξεύρεσης λύσης στην καταγγελία σας. Προσοχή: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα μόνο εάν η καταγγελία σας αφορά ηλεκτρονική αγορά.

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Εγγυητής δανείων ,από το Ηράκλειο , " κούρεψε" τα χρέη του κατά 90%, σώζοντας και την περιουσία του"

 ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  25-02-2016

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου ,αρ.απόφασης 1290/2015

 
 Μία  απόφαση  Σταθμό  (η υπαρ
1290/2015), εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, βάσει της οποίας  διαγράφονται – «κουρεύονται τα τραπεζικά χρέη»  σε υπερχρεωμένο δανειολήπτη , ο οποίος συμμετείχε στην δανειοδότηση, από τρις Τράπεζες," ως εγγυητής ", σε τρία δάνεια του πατέρα του , πρωτοοφειλέτη,
  Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για δανειολήπτη 40 ετών, έγγαμο, πατέρα ενός ανηλίκου τέκνου, εποχιακά 
εεργαζόμενο, ως οδηγός τουριστικού λεωφορείου , ο οποίος τους θερινούς μήνες που εργάζεται, παίρνει μισθό 680 ευρώ,τους δε υπόλοιπους μήνες, παίρνει το επίδομα ανεργίας, του Ο.Α.Ε.Δ των 430 ευρώ..Η σύζυγος του δεν εργάζεται , αλλά ούτε και έχει εισόδημα.
 Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ο οφειλέτης-εγγυητής είναι:
Δεν διαθέτει κατοικία, διαθέτει όμως ένα οικοπεδαργό, συνολικής έκτασης,2.457,00 τ.μ  ,τoν  οποίο  το Δικαστήριο του Ηρακλείου εξαίρεσε από την ρευστοποίηση, θεωρώντας ότι και
εάν διατασσόταν να πλειστηριαστεί, δεν θα προκαλούσε αγοραστικό ενδιαφέρον, παρά μόνο έξοδα ρευστοποίησης.Επίσης διαθέτει ένα  Ι.Χ,αυτοκίνητο, χαμηλής εμπορικής αξίας.
  Στην συζήτηση της υπόθεσης  στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου , κατατέθηκαν ενστάσεις και προτάσεις εκ μέρους των νομικών εκπροσώπων των αντιδίκων  τραπεζών, περί απαραδέκτου, περί αοριστίας, περί δόλου, περί έλλειψης συνοδευτικών εγγράφων ,παρά ταύτα .το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου ,  έκανε δεκτή την αίτηση του οικογενειάρχη δανειολήπτη-εγγυητή, , δίνοντας του, χαρά και αισιοδοξία, οδηγώντας τον μετά το πέρας της πενταετίας, στην αρχή μιας νέας οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
 Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης ,συνεκτιμώντας και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και τις καταθέσεις, των διαδίκων, διαπιστώνοντας  την αδυναμία εκπλήρωσης των δανειακών υποχρεώσεων του ,  στις οποίες συμμετέχει ως εγγυητής του πρωτοφειλέτη πατέρα του,'Ορισε

• Μηνιαία καταβολή 80,00  €  , επί πέντε  έτη! Ήτοι, καλείται να καταβάλλει  σε  60 μήνες Χ 80 ευρώ=4.800 ευρώ, συνολικά,
• Απαλλάσσει τον δανειολήπτη , ο οποίος ενέχεται ως εγγυητής,  από το υπόλοιπο ανεξόφλητο μέρος των οφειλών του, με διαγραφή χρέους 90% Με χρέος  45.862,23 ευρώ ,θα πληρώσει ΜΟΝΌ 4.800 ευρώ, για το υπόλοιπο 41.062,23 ΑΠΑΛΛΆΣΣΕΤΑΙ

  Τέλος, η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , καλεί τους  καταναλωτές  που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της, εργάσιμες μέρες και ώρες ,στην Δ/νση:α) Πλατ.1866 αρ.2  ΧΑΝΙΑ β)Λακέρδας 11 Ιεράπετρα ή να επικοινωνήσουν μαζί της  σταΤηλ.Φαξ : 2821092306  Φαξ : 2821086245 ¨Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα ,e-mail:epkxan@gmail.com
 

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη
 

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Ευχαριστήριο προς την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης από την Ασυνομική Δ/νση ΚρήτηςΠαράταση προθεσμίας για επικαιροποίηση στο νόμο Κατσέλη


Μετά απο συνεχείς παρεμβάσεις της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, παρατάθηκε έως τις 04 Μαϊου 2016 η προθεσμία για την επικαιροποίηση των εκκρεμών αιτήσεων του Νόμου Κατσέλη (Ν.3869/2010).
Έγκαιρα οι τράπεζες θα πρέπει να χορηγήσουν τις βεβαιώσεις οφειλών στους καταναλωτές ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα κατα την εκδίκαση των υποθέσεων τους.

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

ΑΦΟΡΆ ΤΡΑΠΕΖΕΣ!!! Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ "ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ" ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Γράφει η Ιωάννα Μελάκη
Αρχίζω να τρελαίνομαι και αλλάζω χαρακτήρα.....Μέχρι τώρα ήμουν στην μέση, όσο αφορά τράπεζες -δανειολήπτες.Τι εννοώ , κάποιες φορές, έλεγα οι "πονηροί" δανειολήπτες , άλλες φορές έλεγα οι "κακές" Τράπεζες. Όμως τώρα λέω μόνο μια λέξη "Οι παμπόνηρες τράπεζες" που σε συνεργασία με την κρατική εξουσία ,θυματοποίησαν όλους τους καταναλωτές.!!! Προσέξτε το αυτό.
Ε....κυρίες τράπεζες, με όλους τους φωστήρες που διαθέτετε ,την πατήσατε, πόλεμο ανοίξατε πόλεμο θα έχετε.....
Παράδειγμα
Καταναλωτής , άνεργος, χωρίς εισόδημα , χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο,με 0 χρέη όπως τουλάχιστον νόμιζε ο ίδιος, δέχτηκε τον τελευταίο καιρό καθημερινή τηλεφωνική όχληση, από γραφείο εκκαθάρισης τράπεζας, πιέζοντας τον να "παζαρέψουν" κάποιο χρέος,.Ο καταναλωτής καλά καλά δεν κατάλαβε ,διότι ήταν χρέος πριν 15ετίας ,από καταναλωτική κάρτα της πρώην συζύγου.
Ζήτησε την διαμεσολάβηση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, για να βρει άκρη.Πράγματι η ΄Ενωση διαμεσολάβησε για να μάθει για ποιο χρέος οχλούνταν ο καταναλωτής και ποιο ήταν το ύψος του.Η απάντηση ήρθε ότι ήταν χρέος από πιστωτική κάρτα των 700 ευρώ!! που όμως σήμερα φθάνει τις 2.500 . Ε... κύριε εκκαθαριστά΄της εν λόγω τραπεζικής εταιρείας. μη συνεχίζετε να ενοχλείτε διότι εσείς και το "σεράι " σας θα βγείτε χαμένοι!!!!
Συμβουλή μας προς την Τράπεζα
ΔΙΑΓΡΆΨΤΕ το χρέος, που εσείς επινοήσετε άμεσα και αφήστε τον πάμφτωχο άνθρωπο , να απολάψει την αξιοπρέπεια του γιατί από τον μην έχοντα δεν θα πάρετε ΤΊΠΟΤΑ όσο και να ενοχλείται, αντίθετα μάλιστα μη βρεθείτε να πληρώνετε εσείς Πρόστιμο!!!

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης:"Υπερχρεωμένο νοικοκυριό, με συνολικό χρέος, 333.252 ευρώ, το "κούρεψαν " κατά 80 % "

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  19-02-2016

Υπερχρεωμένο νοικοκυριό, χρωστούσε 333.252 ευρώ, συνολικά και θα πληρώσουν ΜΟΝΟ 64.625 ευρώ, διαγραφή χρέους κατά 80%.
 Μία  απόφαση  Σταθμό  (η υπαρ.101/2016 ), εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Χανίων , βάσει της οποίας  διαγράφονται – «κουρεύονται τα τραπεζικά χρέη» υπερχρεωμένου ζευγαριού, κατά 80% , είχαν συνολικό χρέος 333.252,00  ευρώ,θα πληρώσουν ΜΟΝΟ 64.824,80 ευρώ , αλλά και σώζεται η μοναδική κατοικία , κυριότητας  κατά 50% εκάστου ,  και αυτοκίνητα,  από την εκποίηση σε υπερχρεωμένο  ζευγάρι (56 και 65 ετών αντίστοιχα), με ένα  ενήλικο παιδί, το οποίο δεν εργάζεται , συγκατοικεί όμως μαζί τους.
  Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας οι δανειολήπτες είναι μέλη ,πρόκειται για συνταξιούχο ναυτικό,με πολλά προβλήματα υγείας , ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε στην εποχή της κρίσης και ο οποίος είδε το προσωπικό του εισόδημα λόγω των συνεχών περικοπών να τραβά συνεχώς την κατηφόρα ( συνταξιοδοτήθηκε το έτος 2011, με το ποσό των 1.850  ευρώ η σύζυγος δεν εργάζεται παίρνει όμως επίδομα τριτεκνία.
 Περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν
 α)ο σύζυγος:
1) μονοκατοικία, 119,50 τ.μ 50% ιδιοκτησίας δικής του ,μετά οικοπέδου 407,18 τ.μ
  ένα Ι.Χ αυτοκίνητο
β)η σύζυγος : μονοκατοικία, 119,50 τ.μ 50% ιδιοκτησίας δικής της,μετά οικοπέδου 407,18 τ.μ
  ένα Ι.Χ αυτοκίνητο
  Το υπερχρεωμένο ζευγάρι ,ζήτησε από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης την συμβουλευτική και μέριμνα, για την ένταξη στο Νόμο Κατσέλη, πράγμα που έγινε , το ίδιο δε ακολούθησε   με ευλάβεια τόσο εντός Ενώσεως (Εξωδικαστική διαδικασία) τα οριζόμενα από το Νόμο βήματα,  αλλά και μετά την απόρριψη του σχεδίου ρύθμισης από τις Τράπεζες ,κατατέθεσε αίτηση και από τους δύο δανειζομένους  ,αίτηση ρύθμισης των οφειλών τους , στο Ειρηνοδικείο Χανίων.
Στην συζήτηση των υποθέσεων στο Ειρηνοδικείο, κατατέθηκαν ενστάσεις και προτάσεις εκ μέρους των νομικών εκπροσώπων των αντιδίκων  τραπεζών, περί απαραδέκτου, περί αοριστίας, περί δόλου, περί έλλειψης συνοδευτικών εγγράφων ,παρά ταύτα .το Ειρηνοδικείο Χανίων ,  έκανε δεκτή την αίτηση του ζευγαριού δίνοντας τους χαρά και αισιοδοξία.
 Το Ειρηνοδικείο Χανίων ,συνεκτιμώντας και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και τις καταθέσεις, των διαδίκων, διαπιστώνοντας  την αδυναμία εκπλήρωσης των δανειακών υποχρεώσεων του υπερχρεωμένου ζευγαριού, οι οποίες ωστόσο παλαιότερα εξυπηρετούντο κανονικά, τα προβλήματα υγείας του  δανειολήπτη (67% αναπηρία),την αύξηση του κόστους διαβίωσης σε περίοδο πρωτόγνωρης ύφεσης, αναγνωρίζοντας ότι οι δανειολήπτες δεν είχαν δόλο κατά τον δανεισμό τους και τα όσα άλλα αναφέρονται και τεκμηριώνονται στις αιτήσεις των οφειλετών, εξέδωσε την υπαρ. 101/2016 απόφαση "ορόσημο" για τα ελληνικά χρονικά, υιοθετώντας ουσιαστικά την πρόταση της Ένωση  Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Για τον μεν σύζυγο δανειολήπτη , οφειλέτη  τριών τραπεζών  ρυθμίζονται τα χρέη του , συνολικού ύψους  χρέους 185.086,37 € ως ακολούθως:
• Μηνιαία καταβολή 299,99  € και , επί τέσσερα  έτη! Ήτοι, θα δώσει 24 μήνες Χ299,99ευρώ
• Συνολικές καταβολές για ολόκληρη την 4ετία ποσού 14.399,52€, (299,99€ Χ 24μήνες).
• Απαλλάσσει τον δανειολήπτη από το υπόλοιπο ανεξόφλητο μέρος των οφειλών του, με διαγραφή χρέους των 108.016 ευρώ!!!

Για τη δε δανειολήπτρια  σύζυγο, με συνολικό χρέος 121.672,19 Ευρώ,( σε δύο στεγαστικά δάνεια και ένα καταναλωτικό ) "μηδενικές καταβολές" .Όμως για την διάσωση του 50% της κατοικίας δόσεις 144Χ178,56= 25.712,64 Ευρώ
Απαλλάσσει την δανειολήπτη σύζυγο, από το υπόλοιπο ανεξόφλητο μέρος των οφειλών της, με διαγραφή χρέους των 95.959,00 €.
  Τέλος, η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , καλεί τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της, εργάσιμες μέρες και ώρες ,στην Δ/νση:α) Πλατ.1866 αρ.2  ΧΑΝΙΑ β)Λακέρδας 11 Ιεράπετρα να επικοινωνήσουν μαζί μας σταΤηλ.Φαξ : 2821092306  Φαξ : 2821086245 ¨Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα ,e-mail:epkxan@gmail.com
 

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη

 

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης : " Με 100ευρώ δόση, "ανάσανε" Ιδιωτική υπάλληλος "από το Ηράκλειο


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  10/2 /2016
  Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, με την ημερ.21/10/2015 Προσωρινή Διαταγή του . έδωσε  την πρέπουσα οικονομική ανάσα , σε εποχική Ιδιωτική  υπάλληλο ,  κάνοντας δεκτό το αίτημα της , για ρύθμιση των οφειλών της, έναντι σε μία  Τράπεζα, με συνολικό ποσό χρέους  ,προς αυτή , ποσού 87.313,67ευρώ, σώζοντας όλα της ,τα περιουσιακά στοιχεία.
  Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  πρόκειται για δανειολήπτρια  50 ετών, έγγαμο , μητέρα , με  σύζυγο ο οποίος    διατηρεί επιχείρηση κατασκευής επίπλων στη περιοχή του Ηρακλείου.
Εισοδήματα  που η ίδια  διαθέτει: 120,00  ευρώ μηνιαία, από τον μισθό της
 Περιουσιακά στοιχεία που η ίδια διαθέτει:ισόγειο κτίσμα ,συνολικής έκτασης 196,00 τ.μ  και οικόπεδο 363,00 τ.μ
Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο των Ηρακλείου  , αφού μελέτησε το φάκελλο της δικογραφίας ,τα έγγραφα που προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας , σε συνδυασμό με όσα εξέθεσαν προφορικά  οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ,εξέδωσε   την ημερ 21/ 010/2015 ,Προσωρινή Διαταγή, όπου ορίζεται:  
α)Δέχεται την αίτηση 
 β)Διατάσσει, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της  αιτούσας.
γ)Διατάσσει, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας  της  αιτούσας , έως την συζήτηση της κρινόμενης αίτησης που η συζήτηση της οποίας ορίσθηκε   στις 13/06/2023
δ)Ορίζει ,για την ικανοποίηση της Τράπεζας, την καταβολή δόσης ,από την  αιτούσα   100 ευρώ ,μηνιαίως .
   Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140   

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Προτάσεις για αναβάθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας


Οπως ανακοίνωσε η  η 'Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,η Πρόεδρος της κ.Ιωάννα Μελάκη,εκθέτει  τις  προτάσεις της σε απαντητική επιστολή, προς την ηγεσία των αστυνομικών δυνάμεων της Κρήτης,  για την επίτευξη μιας καλύτερης αστυνόμευσης
Στην επιστολή ο κ. Μελάκη,  επισημαίνει χαρακτηριστικά:

Δέκα είναι οι προτάσεις  για την επίτευξη καλύτερης αστυνόμευσης
 1)Η ασφάλεια της ζωής και περιουσίας του πολίτη
 Η περίοδος της  οικονομικής κρίσης ,αλλά και του μεταναστευτικού ρεύματος προς την Χώρα μας, δημιούργησαν  μια  νέα διαφοροποιημένη κοινωνία , με  αυξημένα τα αισθήματα της ανασφάλειας  και του αυξημένου φόβου.που  θα  πρέπει να εξαφανιστούν αφενός από τους θεσμούς της πολιτείας και τα όργανα της και δη από την αστυνομία
Η συνεχής παρουσία αστυνομικών στον δρόμο, στην πόλη, στη γειτονιά, ενδυναμώνει και συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση.
 Δηλαδή ο πολίτης  σήμερα , όχι  πρέπει να μη νιώθει ότι κινδυνεύει, αλλά να μην κινδυνεύει πράγματι και να αναπτύσσει ελεύθερα τη ζωή του, σε όλα τα επίπεδα (επαγγελματικά, οικονομικά κοινωνικά).
  2)Εκπεύδευση Αστυνομικών
  Η σύγχρονη, ακαδημαϊκή και δημοκρατική εκπαίδευση των αστυνομικών, με στόχο την επιχειρησιακή ικανότητα, την επαγγελματική κατάρτιση, αλλά και τον σεβασμό των δικαιωμάτων του πολίτη ,η συνεχής εκπεύδευση των αστυνομικών,είναι ο βασικός πυλώνας πάνω στον οποίο πρέπει να χτιστεί μια δημοκρατική αστυνομία, που να σέβεται και να είναι περήφανη για τους στόχους και τους σκοπούς που καλείται σήμερα να επιτελέσει.
3)Σύγχρονα  κυκλοφοριακά και επικοινωνιακά  μέσα 
Τα απαρχαιωμένα μέσα που διαθέτει σήμερα η Αστυνομία,  (περιπολικά αυτοκίνητα, οι  μοτοσικλέτες οι ασύρματοι κ.λ.π )πρέπει να αντικατασταθούν ,  άμεσα με σύγχρονα , για να μη κινδυνεύει η ζωή των αστυνομικών στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
4)Περιφρούρηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των αστυνομικών
Η  σωματική  ασφάλεια ,η ψυχολογική υγεία των αστυνομικών πρέπει να  διασφαλιστούν, τα εργατικά  τους δικαιώματα  ως εργαζόμενοι ειδικής κατηγορίας πρέπει να υποστηριχτούν.Όταν οι ίδιοι οι αστυνομικοί  έχουν  τα δικά τους δικαιώματα κατοχυρωμένα στην πράξη, θα έχουν  μεγαλύτερη αίσθηση της κοινωνικής τους αποστολής .
 Θα πρέπει να σταματήσουν οι καταχρηστικές ενέργειες εις βάρος τους όπως  η καταστρατήγηση του ωραρίου, οι απλήρωτες ώρες υπηρεσίας, οι υπερωρίες.

5) Εξάλειψη της βίας χωρίς τη χρήση βίας φιλικό πρόσωπο με τους πολίτες
Στο πλαίσιο της αποστολής της, η αστυνομία πρέπει να είναι σε θέση να προλαβαίνει και να αντιμετωπίζει δύσκολες και έκνομες καταστάσεις χωρίς τη χρήση βίας ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, η χρήση βίας  να γίνεται  πάντοτε με την εποπτεία και καθοδήγηση των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών.
 Ο πολίτης θα πρέπει να νοιώθει τον αστυνομικό φιλικά διαθέσιμο και "όχι" μπαμπούλα, να νοιώθει ότι μπορεί να τον εμπιστευτεί και να τον καθοδηγήσει.
 Χρειάζονται κάποιες  αποφάσεις που θα αυξήσουν την παρουσία των αστυνομικών στον δρόμο, θα βελτιώσουν την ανταπόκριση των αστυνομικών στις κλήσεις των πολιτών και θα βελτιώσουν τις σχέσεις μεταξύ πολιτών και αστυνομίας.
Η καλλιέργεια αισθήματος εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών, της κοινωνίας, της αστυνομίας, αλλά και καθενός αστυνομικού ξεχωριστά ,πρέπει να να είναι  στόχος της πολιτείας, για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας.
6) Ανεξάρτητη αστυνομία
Η επιλογή των αρχηγών, πρέπει να γίνεται με διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια αξιολόγησης, που θα βασίζονται στα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και στην εμπειρία τους και όχι αυτή να γίνεται με κομματικά κριτήρια.
7)Αστυνομική αυθαιρεσία-Γραφείο στήριξης του πολίτη
 Η σχέση μεταξύ πολιτών και αστυνομικών πρέπει να είναι σχέση εμπιστοσύνης, αλληλοστήριξη,κοινού στόχου και όχι ο αστυνομικός να βλέπει τον πολίτη "θύμα ¨συμβάντος,ως κατηγορούμενο, να τον φοβίζει,να του τσαλακώνει την αξιοπρέπεια  να τον αποτρέπει να διεκδικήσει τα δικαιώματα του δικαστικώς.Θα πρέπει να λειτουργήσει Γραφείο στήριξης του πολίτη από την αστυνομική βία.Πρέπει οι αστυνομικοί να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αντιμετωπίζοντας τους πολίτες με ευγένεια και ενδιαφέρον και διάθεση προσφοράς.
 8)Απασχόληση των αστυνομικών
Η Αστυνομία δεν θα πρέπει να ασχολείται   σε καθήκοντα που δεν έχουν αστυνομικό χαρακτήρα
9)Δημιουργία Αυτοτελών Αγροτικών Αστυνομικών Τμημάτων 
Επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε σωρεία παραβατικών συμπεριφορών στην ύπαιθρο,(κλοπές αγροτικών προϊόντων  , καταπατήσεις αγροτεμαχίων κ.α) με τους αγρότες να νοιώθουν εγκαταλειμμένοι, καλό θα ήταν  η δημιουργία Αυτοτελών Αγροτικών Αστυνομικών Τμημάτων  ανά Δημοτική Περιφέρεια.
 10) Τέλος , επειδή λόγω  της συγκυρίας έχουμε αύξηση της μικροεγκληματικότητας, των αρπαγών πορτοφολιών, των ληστειών στον δρόμο και των όχι λίγων, εισβολών διαρρηκτών σε σπίτια και καταστήματα.και επειδή κοινωνία -αστυνομία θα πρέπει να δρουν ως ένα σώμα και επειδή  ο στόχος  είναι η κοινωνική ειρήνη, και γνωρίζοντας ότι ,θα πρέπει να συμβάλλουμε και οι δύο  μαζί με πρόληψη , με μέτρα, και όχι με καταστολή, όταν δηλαδή έχει πλέον συμβεί το κακό. Οφείλω να  σας υποσχεθώ , ότι θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις και σαν πρόσωπο , αλλά και ως Πρόεδρος του κοινωνικού Φορέα που έχω την τιμή να υπηρετώ,  (Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης)ότι θα συμβάλλω στην επίτευξη αυτού του στόχου, της  συνεργασίας (κοινωνίας-αστυνομίας).

Με Εκτίμηση
Ιωάννα Μελάκη
  


Ε.Π.Κ.Κρήτης: Συνταξιούχος του Ο.Γ.Α, έσωσε τα αγροτεμάχια της ,με Προσωρινή Διαταγή"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  8-02-2016

  Προσωρινή Διαταγή,   "ανακούφισης ", από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, για  58 χρονη δανειολήπτρια, συνταξιούχο του Ο.Γ.Α, με ορισμό  δόσης, 40 ευρώ τον  μήνα, οφειλέτρια σε μία Τράπεζα συνολικού ποσού χρέους των 6.197,68 ευρώ.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , πρόκειται
για δανειολήπτρια  58 ετών ,  έγγαμη, δεν έχει σπίτι  στο όνομα της, αλλά διαμένει στου συζύγου της, ο οποίος την συνδράμει οικονομικά.
Εισόδημα: Εισόδημα  που η ίδια διαθέτει, είναι το ποσό της σύνταξης  των 345,00 ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία:
1)ς Αρκετά αγροτεμάχια με ελιές. 2) Ι.Χ αυτοκίνητο.
Το Ειρηνοδικείο  Ηρακλείου Κρήτης , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια  πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της , καθώς υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων της καθώς η σύνταξή της άρχισε να υπόκειται σε σταδιακές μειώσεις και περικοπές.
1)ΔΈΧΕΤΑΙ ,την αίτηση για χορήγηση Προσωρινής Διαταγής.
2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση της   η δανειολήπτρια , έως την έκδοση οριστικής απόφαση επί της αιτήσεως της .
3)ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ , προσωρινά, κατ εφαρμογή του αρ 8 παρ.2 του ν.3869/2010 ,προς εξυπηρέτηση των δανειακών της  υποχρεώσεων για  μια τριετία ,
να καταβάλει μηνιαία δόση 40  ευρώ ,για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της πιστώτριας της,
 Τέλος, η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , καλεί τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της, εργάσιμες μέρες και ώρες ,στην Δ/νση:α) Πλατ.1866 αρ.2  ΧΑΝΙΑ β)Λακέρδας 11 Ιεράπετρα να επικοινωνήσουν μαζί μας σταΤηλ.Φαξ : 2821092306  Φαξ : 2821086245 ¨Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα ,e-mail:epkxan@gmail.com
  
Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

     Ιωάννα Μελάκη

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ν. 3869/2010 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ H διαδικασία του Ν.3869/2010, ως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεώς του με το Ν. 4161/2013 και το Ν.4336/2015, ξεκινάει με την κατάθεση αίτησης από τον οφειλέτη στο γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου, συνοδευόμενη από τα σχετικά έγγραφα.
Με την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης και των εγγράφων, η γραμματεία του ειρηνοδικείου, προβαίνει το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της στον τυπικό έλεγχο αυτής όσον αφορά την πληρότητα του περιεχόμενου της και των εγγράφων που τη συνοδεύουν και την καταβολή από τον αιτούντα κάθε τέλους που προβλέπεται από τη νομοθεσία για το παραδεκτό της συζήτησης της αίτησης.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ελλείψεις ως προς το περιεχόμενο της αίτησης, τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα ή την καταβολή των προβλεπόμενων τελών, η αίτηση εισάγεται προς προσδιορισμό δικασίμου. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις, καλείται ο οφειλέτης να τα προσκομίσει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης, ενώ σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, η αίτηση τίθεται στο αρχείο και δεν προσδιορίζεται δικάσιμος.  Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται μέχρι ένα (1) μήνα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και το είδος των στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν.
Ως προς τη διαδικασία ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατάθεσης της αίτησης.
β. Ο οφειλέτης πρέπει να επιδώσει αντίγραφο της αίτησης στους πιστωτές εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης.
γ. Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης προσδιορίζεται η ημέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε επικυρώνεται ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον Ειρηνοδίκη είτε συζητείται ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής. Η ημερομηνία επικύρωσης προσδιορίζεται εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης. Μέχρι την ημέρα της επικύρωσης απαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη.
δ. Αν την ημέρα επικύρωσης δεν επέλθει συμβιβασμός ο Ειρηνοδίκης αποφασίζει για την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του και το ύψος των μηνιαίων δόσεων που ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει προς τους πιστωτές. Η χρονική ισχύς της ανωτέρω προσωρινής διαταγής δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τους έξι (6) μήνες, συνυπολογιζόμενης και της περιόδου αναστολής άσκησης καταδιωκτικών μέτρων που ξεκινά από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης.
Από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να προβαίνει συμμέτρως προς τους πιστωτές του σε μηνιαίες καταβολές με βάση την οικονομική κατάσταση του λαμβάνοντας υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του. Ομοίως, και ο Ειρηνοδίκης που προσδιορίζει κατά την ημέρα επικύρωσης τις οφειλόμενες μηνιαίες δόσεις λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα κάλυψης ευλόγων δαπανών διαβίωσης.
Ωστόσο, η ελάχιστη καταβολή δε μπορεί να είναι μικρότερη του 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης με ελάχιστο συνολικό ποσό καταβολής τα 40 Ευρώ μηνιαίως. Απόκλιση από το ελάχιστο αυτό όριο είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη).
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί υπαιτίως την καταβολή των δόσεων που ορίζονται από τον Ειρηνοδίκη με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών μηνιαίων δόσεων, ο Ειρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο διατάσσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής.
Μια σημαντική αλλαγή του Ν.4336/2015 είναι ότι προβλέπεται διαδικασία Ταχείας Διευθέτησης Μικροοφειλών (άρθρο 5α Ν.3869/2010, ως ισχύει). Η διάταξη αφορά υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν σωρευτικά οι οριζόμενες από το νόμο προϋποθέσεις, κατά το χρόνο υποβολής αίτησης υπαγωγής.

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΑΝΕΙΟΛΉΠΤΕΣ ΜΕ ΜΗ ΔΙΚΑΣΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

 Επείγουσα Ανακοίνωση 4-2-2016  -Τρέχει η προθεσμία

  Επειδή πολλοί δανειολήπτες, έχουν αλλάξει τηλέφωνα επικοινωνίας  και είναι αδύνατη η επικοινωνία του Φορέα  (Ένωσης Καταναλωτών ή δικηγόρου)ένταξης στο ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη) μαζί τους, θερμή παράκληση στα ΜΜΕ,  όπως τους επισημάνουνε την υποχρέωση της επικαιροποίησης των φακέλλων τους στο Ειρηνοδικείο.
Σε σχετική επείγουσα ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης αναφέρεται
"Δανειολήπτες που έχετε καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο πριν της 20-8 -2015 και η αίτηση σας δεν έχει δικαστεί θα πρέπει να ξέρετε ότι,  Όλες οι αιτήσεις που εκκρεμούν στο Ειρηνοδικείο ακόμα και εκείνες που έχουν μέχρι σήμερα ,Προσωρινή Διαταγή.  θα πρέπει να επικαιροποιηθούν μέχρι τις 19-02-2016  με νέα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία . Σε περίπτωση μη επικαιροποίησης των φακέλων προδικασίας των αιτήσεων, που υπάγονται στο ανανεωμένο νομικό πλαίσιο, οι αιτήσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και μάλιστα λόγω παράβασης του καθήκοντος αλήθειας.
 Δανειολήπτες, μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτεί η επικαιροποίηση  του φακέλλου σας , είναι και η βεβαίωση οφειλών από τις Τράπεζες.Τράπεζες που έχουν την υποχρέωση να την χορηγούν εντός προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών.(Η ημερομηνία μετράει από την επομένη της κατάθεσης) Επομένως τελευταία ημέρα υποβολής της αίτησης προς τις Τράπεζες είναι η 5η Φεβρουαρίου 2016 .Και επειδή τον τελευταίο καιρό  παρατηρείται οι Τράπεζες , να απροθυμούν στην χορήγηση της βεβαίωσης εμπρόθεσμα , σας εφιστούμε την προσοχή!!!.Για περισσότερη ενημέρωση στα τηλ. της Ένωσης 2821092666, 2821092306 και 2842020140"

  Η Πρόεδρος  της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 

Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης "47 χρονος ,γλύπτης με δόση 32,17 ευρώ, έσωσε το σπίτι του , με Προσωρινή Διαταγή"


ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  3-02-2016

 Η  Ειρηνοδίκης Σητείας , χορήγησε  σε δανειολήπτη, γλύπτη στο επάγγελμα, άγαμο, χωρίς τέκνα, μια ιδιαιτέρως ευνοϊκή Προσωρινή Διαταγή,  σώζοντας  όλα του τα περιουσιακά του στοιχεία, με μηνιαία δόση 32,17 ευρώ .Ο  εν λόγω δανειολήπτης είναι χρεωμένος  σε δύο Τράπεζες,   με συνολικό  ύψος  οφειλής, 24.923,27 ευρώ.
 Εισόδημα,που διαθέτει ο ίδιος: 59,44 ευρώ  ετησίως από την  καλλιέργεια και κάρπωση αγροτικής περιουσίας, δέχεται οικονομική βοήθεια από τους συνταξιούχους γονείς του, προκειμένου να καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες του.
Περιουσιακά στοιχεία:
Διαθέτει α)κατοικία  εμβ.74,00 τ.μ β) ένα αγροτεμάχιο με 48 ελαιόδενδρα και Ι.Χ  
Το Ειρηνοδικείο  Σητείας Κρήτης , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης   πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του,
1)ΔΈΧΕΤΑΙ την αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής.
2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ
την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση του,  ο δανειολήπτης
3)
ΟΡΊΖΕΙ την καταβολή μηνιαίας δόση  το ποσό των 32,17 ευρώ , μηνιαίως, προς την πιστώτρια,  συμμέτρως διανεμόμενο σε κάθε δανειακό προϊόν ,αρχής γενομένης από 1-12-2015 .
Τέλος, η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , καλεί τους καταναλωτές α)Εκείνοι που έχουν καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο και η υπόθεσή τους δεν έχει εκδικαστεί μέχρι σήμερα , θα πρέπει άμεσα (μέχρι 5 Φεβρουαρίου)  προσέλθουν στην ΄Ενωση β)  που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της, εργάσιμες μέρες και ώρες ,στην Δ/νση:α) Πλατ.1866 αρ.2  ΧΑΝΙΑ β)Λακέρδας 11 Ιεράπετρα ,είτε να επικοινωνήσουν μαζί μας στα Τηλ.Φαξ : 2821092306  Φαξ : 2821086245 ¨Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα e-mail:epkxan@gmail.com

 

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
     Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

ΤΑ ΚΌΚΚΙΝΑ ΔΆΝΕΙΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΟΥΡΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ ΌΧΙ ΝΑ ΠΟΥΛΗΘΟΎΝ

Φωτογραφία της Joanne Melaki.
Γράφει η Ιωάννα Μελάκη.
Πέντε ολόκληρα χρόνια η Δικαιοσύνη μίλησε.Οι δανειολήπτες "δεν είναι λαμόγια" και κουρεύει το χρέος των υπερχρεωμένων νοικοκυριών πολλές φορές και 100 % Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το γνωρίζει ότι το Τραπεζικό σύστημα μέχρι το 2009 δάνειζε όπως δάνειζε .Γιατί δεν παίρνει πολιτική απόφαση εδώ και Τώρα να "κουρέψει " τα χρέη των υπερχρεωμένων νοικοκυριών παρά έχει βάλει στην ατζέντα της οι Τράπεζες να πουλήσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (κόκκινα δάνεια )σε ληστρικές εταιρείες;

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Διάσωση μεγάλης περιουσίας ,οικογένειας δανειοληπτών"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 2-2-2016

 Μεγάλη προστασία ,στην  άνεργη εγγυήτρια στεγαστικού δανείου, προσέφερε η υπαρ.7-01-2016 Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χανίων, συγκεκριμένα η Διαταγή αναφέρει: " η αιτούσα  θα υποχρεωθεί  να καταβάλλει  δόση ... μόνο αν συντρέξει νόμιμος λόγος ευθύνης της ως εγγυήτρια (π.χ υπερημερία του πρωτοφειλέτη, υπαίτια αδυναμία παροχής,πλημμελής εκπλήρωση της κύριας αυμβάσεως κλπ) στον δε συνταξιούχο σύζυγο , σώζεται μεγάλη περιουσίας (α)πέντε κατοικίες,  β)δύο οικόπεδα γ) Ι.Χ  )με καταβολή  μηνιαίας δόσης σύμφωνα με το οικονομικό του μπορώ.
 Αναλυτικά, και σύμφωνα με την ανακοίνωση της  Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η υπόθεση αυτή αφορά συνταξιούχο ,ο οποίος υπήρξε οφειλέτης σε μία   τράπεζα, αλλά σε τρις δανειακές συμβάσεις, συνολικού ποσού οφειλών 56.899,00ευρώ, με εισόδημα από 906 ,00 ευρώ/μηνιαίως. Οικογενειακή κατάσταση του είναι έγγαμος , με σύζυγο άνεργη, είναι πατέρας δύο  ενηλίκων τέκνων Το μηνιαίο βιοτικό κόστος ,της οικογένειας ανέρχεται  στα 860,00 ευρώ.
 Εισόδημα που διαθέτει ο ίδιος:906,00  (από σύνταξη, ενοίκια )
Περιουσιακά στοιχεία: ς
  Ο σύζυγος ,διαθέτει, α)πέντε κατοικίες,  β)δύο οικόπεδα γ) Ι.Χ
 Η σύζυγος, διαθέτει μία  κατοικία  5 αγροτεμάχια με ελιές και  ένα οικόπεδο
Το Ειρηνοδικείο  Χανίων , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης   πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του,
1)ΔΈΧΕΤΑΙ, την αίτηση για χορήγηση Προσωρινής Διαταγής.
2)τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας των
3)ΟΡΊΖΕΙ,  την καταβολή ποσού 150 ευρώ , από τον αιτούντα για χρονικό διάστημα πέντε ετών.
4)ΧΟΡΗΓΕΊ, "περίοδο χάριτος" πενταετίας για καταβολές για την διάσωση της κύριας κατοικίας
5)ΟΡΊΖΕΙ, την καταβολή  ίδιου ποσού150 ευρώ ,από τον αιτούντα, μετά την πάροδο της πενταετίας, για την διάσωση της κύριας κατοικίας
Για την σύζυγο η οποία συμμετέχει στην δανειοδότηση ως εγγυήτρια , η οποία δεν  εργάζεται αλλά και δεν δηλώνει εισόδημα, απαλλάσσεται από την καταβολή δόσεων , διατάσσεται  να καταβάλλει την δόση των 150 ευρώ   σε μία δανειακή σύμβαση,ΜΟΝΌ  αν συντρέξει νόμιμος λόγος ευθύνης της ως εγγυήτρια (π.χ υπερημερία του πρωτοφειλέτη, υπαίτια αδυναμία παροχής,πλημμελής εκπλήρωση της κύριας αυμβάσεως κλπ)
Τέλος, η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , 
καλεί τους καταναλωτές α)Εκείνοι που έχουν καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο και η υπόθεσή τους δεν έχει εκδικαστεί μέχρι σήμερα , θα πρέπει άμεσα (μέχρι 5 Φεβρουαρίου) να προσέλθουν στην ΄Ενωση
β)που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της, εργάσιμες μέρες και ώρες ,στην Δ/νση:α) Πλατ.1866 αρ.2  ΧΑΝΙΑ β)Λακέρδας 11 Ιεράπετρα να επικοινωνήσουν μαζί μας στα Τηλ.Φαξ : 2821092306  Φαξ : 2821086245 ¨Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα
e-mail:epkxan@gmail.com
  
Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

     Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης :Πλήρη δικαίωση αγρότη,από το Ειρηνοδικείο Χανίων"


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 1-02-2016

Αγρότης, από την περιοχή της Κισάμου Χανίων, είχε παρακράτηση από Τράπεζα, στο 50% του ποσού των χρημάτων, της  καταβολής αγροτικής επιδότησης  ελαιόλαδου, με την με ημερ 20-1-2016 Προσωρινή Διαταγή , η Ειρηνοδίκης Χανίων , απαγορεύει στην πιστώτρια τράπεζα, την παρακράτηση από τον δανειολήπτη κάθε ποσού, με αυτόματες λήψεις εκ του λογαριασμού που τηρεί σαυτήν και είναι προορισμένος για την καταβολή επιδότησης ελαιόλαδου εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  Αναλυτικά, και σύμφωνα με την ανακοίνωση της  Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η υπόθεση αυτή αφορά αγρότη ,ο οποίος υπήρξε οφειλέτης σε δύο  τράπεζες συνολικού ποσού οφειλών 25.563,56 ευρώ, με εισόδημα από πώληση γεωργικών προϊόντων 180 ευρώ και επιδότηση ελαιόλαδου 667,00 ευρώ /μηνιαίως. Οικογενειακή κατάσταση του είναι έγγαμος , με σύζυγο άνεργη, είναι πατέρας ενός ανήλικου τέκνου, Το μηνιαίο βιοτικό κόστος ,της οικογένειας ανέρχεται  στα 800,00 ευρώ.
 Εισόδημα που διαθέτει ο ίδιος: Από πώληση γεωργικών προϊόντων 80 ευρώ και επιδότηση ελαιόλαδου 667,00 ευρώ /μηνιαίως.
Περιουσιακά στοιχεία:
  Διαθέτει, Κατοικία, συγκυριότητα κατά 75%
Το Ειρηνοδικείο  Χανίων , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης   πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, λόγω της  παρακράτησης  του 50% της χορηγούμενης επιδότησης, και της γενικότερης ύφεσης της Χώρας
1)ΔΈΧΕΤΑΙ, την αίτηση για χορήγηση Προσωρινής Διαταγής.
2)ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ
,στις Τράπεζες  την λήψη  κάθε  καταδιωκτικού μέτρου, και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση του,  ο δανειολήπτης 
3)ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ,στην  μία πιστώτρια Τράπεζα, καθώς επίσης  και σε οποιοδήποτε γενικό ή και ειδικό διάδοχο αυτής, την παρακράτηση από τον αιτούντα κάθε ποσού με αυτόματες λήψεις εκ του αριθμού ΧΧΧΧΧ λογαριασμού που τηρεί σαυτην και είναι προορισμένος για την καταβολή επιδότησης ελαιολάδου εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ
4)ΟΡΙΖΕΙ,  την καταβολή ποσού 100ευρώ , συμμέτρως καταβαλλόμενο  στις πιστώτριες τράπεζες.
5)ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ, στον αιτούντα, χωρίς  να τον υποχρεώνει, να μην καταβάλλει προς καθ ων πιστώτριες τις μηνιαίες χρηματικές  καταβολές της ρύθμισης για δυο (2) αποκλειστικά μήνες εκάστου έτους και συγκεκριμένα για τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται α)το Πάσχα και β) τα Χριστούγεννα.
Τέλος, η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , 
α) Ευχαριστεί, το Ειρηνοδικείο Χανίων, για την τόσο σημαντική για τον αγρότη, απαγόρευση  της παρακράτησης στην Τράπεζα.
β) καλεί τους καταναλωτές α)Εκείνοι που έχουν καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο και η υπόθεσή τους δεν έχει εκδικαστεί μέχρι σήμερα , θα πρέπει άμεσα (μέχρι 5 Φεβρουαρίου) να προσέλθουν στην ΄Ενωση
β)που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της, εργάσιμες μέρες και ώρες ,στην Δ/νση:α) Πλατ.1866 αρ.2  ΧΑΝΙΑ β)Λακέρδας 11 Ιεράπετρα να επικοινωνήσουν μαζί μας στα Τηλ.Φαξ : 2821092306  Φαξ : 2821086245 ¨Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα
e-mail:epkxan@gmail.com
  
Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

     Ιωάννα Μελάκη