Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Μ.Μ.Ε

Και κλείνοντας το έτος 2013 η Διοίκηση της Ε.Π.Κ.Κρήτης οφείλει  ένα μεγάλο "ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ"  σε όλα τα Μ.Μ.Ε, που φιλοξένησαν τα δελτία Τύπου της, ακόμα για μεγαλύτερη έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των Καταναλωτών, μα προ πάντων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Οικογένεια χρεωμένων στο Ηράκλειο απέκτησαν "ομπρέλα προστασίας" με δικαστική απόφαση ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-12-2013

 "ρύθμιση ανάσας " η  με ημερ 29-11-2013  απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου ,στα πλαίσια της Προσωρινής διαταγής , σε δανειολήπτρια ,δημοτική υπάλληλο 51 ετών ,η οποία  ένοιωσε να έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, συνολικού ποσού χρέους  244.576,48 ευρώ, χωρίς δική της υπαιτιότητα.Είδε τον μισθό της που το 2010 ,ανερχόταν στο ποσό των 1.499,69 ευρώ  ,να φθάνει τον Αύγουστο του 2013 στα 976,55 Ευρώ .Η εν λόγω δανειολήπτρια είχε δανειοδοτηθεί  από  έξι τράπεζες , στις δύο είχε εκχωρήσει κράτηση δόσης απευθείας από τον μισθό της, στην μία της γινόταν παρακράτηση 400.21 ευρώ/μήνα και στο Τ.Π.&Δανείων 232,79 ευρώ /μήνα. Πίστευε ότι με την βοήθεια των εισοδημάτων του συζύγου της ,(διατηρεί επιχείρηση χονδρικής πώλησης στην πόλη του Ηρακλείου )θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις δανειακές της απαιτήσεις, σχέδιο που δεν ευόδωσε , καθώς και στον  ίδιο  υπήρξε μείωση του εισοδήματος του και του κέρδους του, λόγω της γενικότερης κρίσης  και εν τέλει της υπολειτουργίας της επιχείρησής του, πράγμα που  τον εμπόδισε στην στήριξη των δανειακών τους υποχρεώσεων τόσο του ίδιου όσο και της συζύγου του.
 Επί της ουσίας της υπόθεσης, πρόκειται για δανειολήπτρια έγγαμο, με δύο  ενήλικα τέκνα και τα δύο έχουν οικογένειες, ο γιος συγκατοικεί με την πατρική οικογένεια, καθώς τυγχάνει και εκείνος και η γυναίκα του να είναι άνεργη με σύζυγο συν οφειλέτη σε κάποια από τα δάνεια , αλλά λόγω της εμπορικής του ιδιότητας (απασχολείται ως χονδρέμπορος μηχανημάτων για την βιομηχανία τροφίμων, από το έτος 1997 έως σήμερα) δεν νομιμοποίητο στην ένταξη του στο Ν.3869/2010
 Περιουσιακά στοιχεία η ίδια διαθέτει το 50% της κατοικίας ,συγκυριότητα μετά του συζύγου τη129,00 τ.μ και 66 τ.μ βοηθητικοί χώροι, η οποία είναι κτισμένη σε οικόπεδο 327,00 τ.μ και ένα Ι.Χ
Ο σύζυγος της διαθέτει
 1)Το 50% της κατοικίας ,συγκυριότητα μετά της συζύγου του,129,00 τ.μ και 66 τ.μ βοηθητικοί χώροι, η οποία είναι κτισμένη σε οικόπεδο 327,00 τ.μ και ένα Ι.Χ
2)Ακίνητο  όπου κείται η επαγγελματική του στέγη
3)Ακίνητο παλαιά κατοικία
4)Αγροτεμάχιο με ελιές .
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, στα πλαίσια του ν.3869/2010,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν.4161/2013, και αφού έλαβε υπόψη του 'οτι η δανειολήπτρια έχει ήδη περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της τα δε χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης του νόμου, αποφάσισε στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης  που έχει οριστεί δικάσιμος η 12.11.2019, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα εξής:
1)Απαγορεύει κάθε μορφής πράξη  εκτέλεσης εις βάρος της όπως και οποιουδήποτε  καταδιωκτικού  μέτρου κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας της δανειολήπτριας
2)Διέταξε τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της
3)Απαγορεύει τόσο την Τράπεζα όσο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων να παρακρατούν οποιοδήποτε ποσό από τον μισθό της μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης που ορίστηκε για το 2019
4)Επέβαλλε στην δανειολήπτρια την καταβολή μηνιαίας  δόσης για 60 μήνες (πενταετία ) ποσού 250 Ευρώ
ώ. Επί της ουσίας της υπόθεσης, πρόκειται για δανειολήπτρια, η οποία πέραν της κυρίας κατοικίας, διαθέτει και άλλη  περιουσία όπως  ενα Ι.Χ αυτοκίνητο,  όμως το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να προστατευτεί το σύνολο της περιουσίας της δανειολήπτριας έως την κύρια δίκη της ρύθμισης των δανειακών της οφειλών.
Ωφέλεια της δανειολήπτριας από την ρύθμιση 
-Διάσωση όλων των περιουσιακών της στοιχείων,
-Δεν θα της γίνεται καμία παρακράτηση από τον μισθό της.
-Θα πληρώσει για όλο το χρέος  ΜΟΝΟ 250Χ 60= 15.000 Ευρώ αρχίζοντας από 15-12-2013
-Πραγματικά της δίνεται ο χρόνος  να "ανασάνει" οικονομικά

Συμπερασματικά:
Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, μα ιδιαίτερα, για την συνεργάτη της ΄Ενωσης , δικηγόρο στο Ηράκλειο, κ.Δαριβιανάκη Μαρία ,με την συνδρομή της οποίας κατατέθηκε η αίτηση στο Ειρηνοδικείο στο Ηράκλειο, η απόφαση αυτή χαρακτηρίστηκε , όχι μόνο για την συγκεκριμένη δανειολήπτρια αλλά και για όλη την οικογένεια ,"ρύθμιση ανάσας " διότι παρότι έχει χρέη και ο σύζυγος τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας απέκτησαν "ομπρέλα προστασίας" με δικαστική απόφαση εμμέσως .

                           Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                     Ιωάννα Μελάκη

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


ΙΔΟΥ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «Άρθρο 2
Αναστολή πλειστηριασµών
1.α. Από 1.1.2014 και µέχρι 31.12.2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασµοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιµεύουν ως κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήµατός τους, εφόσον η αντικειµενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της υποπαραγράφου 1β.
Το παρόν άρθρο δεν καταλαµβάνει τις οφειλές που: α) προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε µε δόλο, από διοικητικά πρόστιµα, χρηµατικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δηµόσιο και τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, τέλη προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης είτε β) προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007, όπως ισχύουν (Α΄ 151).
β. Στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας εµπίπτουν οι οφειλέτες που πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: βα) το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό τους εισόδηµα, όπως διαµορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων, του φόρου εισοδήµατος και της εισφοράς αλληλεγγύης, είναι µικρότερο ή ίσο των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ευρώ, ββ) η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους είναι µικρότερη ή ίση των διακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20ή Νοεµβρίου 2013, δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εξαιρουµένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράµµατα.
Ειδικά για: i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά µε τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, ii) άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά µε άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, τα παραπάνω όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται έκαστο κατά ποσοστό 10%.

2.α. Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασµού οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στον δανειστή µε κάθε πρόσφορο µέσο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 13 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67), στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτοµερή και επικαιροποιηµένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και λεπτοµερής αναγραφή των κινήσεων λογαριασµού που ξεπερνούν το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) µήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.
Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης της παρούσας υποπαραγράφου µέχρι 31.1.2014, ή εντός δύο (2) µηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, αίρεται για τον συγκεκριµένο οφειλέτη και τη συγκεκριµένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασµού.
β. Ο δανειστής κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασµού µπορεί να καλεί τον οφειλέτη να προσκοµίσει: βα) αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί µετά την 1.1.2007 και φύλλο υπολογισµού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν την 1.1.2007, ββ) βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρµόδιας φορολογικής αρχής µε αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειµενικού προσδιορισµού, βγ) αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9 και βδ) αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας µε ηµεροµηνία την 20ή Νοεµβρίου 2013 σχετικά µε το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών και, όπου απαιτούνται, βε) βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ είτε αντίγραφο της επικαιροποιηµένης κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, βστ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βζ) πιστοποιητικό Α΄/βάθµιας ή Β΄/βάθµιας Επιτροπής για την πιστοποίηση της αναπηρίας και του ποσοστού της (Νοµαρχιακές Υγειονοµικές Επιτροπές, Υγειονοµικές Επιτροπές Ασφαλιστικών Ταµείων, Υγειονοµικές Επιτροπές Ενόπλων Δυνάµεων, Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).
Σε περίπτωση µη προσκόµισης από τον οφειλέτη των ανωτέρω εντός ενός (1) µηνός από την κοινοποίηση του αιτήµατος µε απόδειξη, αίρεται για τον συγκεκριµένο οφειλέτη και τη συγκεκριµένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασµού.

3. Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης πλειστηριασµού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές µηνιαίως ποσοστό 10% επί του καθαρού µηνιαίου εισοδήµατός τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα δεν ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές µηνιαίως ποσοστό 10% στο ποσό µέχρι τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδηµα. Ειδικά για: i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά µε τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, ii) άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω, και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά µε άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος των προηγούµενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου είναι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα υπολογίζεται κατά την περίπτωση βα΄ της υποπαραγράφου 1β του παρόντος άρθρου. Για τους οφειλέτες που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. Β1 του ν. 4161/2013 (Α΄143) το κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενο ποσό δεν µπορεί να είναι µικρότερο του είκοσι τοις εκατό (20%) της τελευταίας ενήµερης δόσης. Οι καταβολές κατά την περίοδο απαγόρευσης πλειστηριασµού αφαιρούνται από το ανεξόφλητο υπόλοιπο και καταλογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 423 του Αστικού Κώδικα. Ειδικά για τους οφειλέτες µε µηδενικό εισόδηµα ή εισόδηµα που ισούται µέχρι του ποσού του επιδόµατος ανεργίας, παρέχεται η δυνατότητα µηδενικών καταβολών.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός δανειστών, η ανωτέρω οριζόµενη µηνιαία καταβολή κατανέµεται συµµέτρως σύµφωνα µε το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής.
Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου για τρεις (3) µήνες συνολικά, αίρεται για τον συγκεκριµένο οφειλέτη και τη συγκεκριµένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασµού.

4. Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης πλειστηριασµού της παραγράφου 1 και εφόσον η απαγόρευση δεν έχει αρθεί για τον πρωτοφειλέτη ως προς τη συγκεκριµένη οφειλή, απαγορεύεται ο πλειστηριασµός ακινήτων των εγγυητών για τις συγκεκριµένες οφειλές.»

Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

Νίκησε τις Τράπεζες οικογένεια δανειοληπτών από το Λασίθι με απόφαση του Ειρηνοδικείου Νεαπόλεως

  Μία  απόφαση  Σταθμό , εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Λασιθίου. βάσει της οποίας  διαγράφονται – «κουρεύονται τα τραπεζικά χρέη» υπερχρεωμένου ζευγαριού, κατά 60% και 40% αντίστοιχα , αλλά και σώζεται η μοναδική κατοικία , κυριότητας της συζύγου, και αγροτεμάχια και αυτοκίνητα,  από την εκποίηση σε υπερχρεωμένο  ζευγάρι (57 και 55 ετών αντίστοιχα), με δύο ενήλικα παιδιά, τα οποία εργάζονται , το ένα συγκατοικεί μαζί τους ,δεν τους βαρύνουν, αλλά και δεν μπορούν οικονομικά να συνεισφέρουν.
  Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας οι δανειολήπτες είναι μέλη ,πρόκειται για συνταξιούχο πυροσβέστη ,με πολλά προβλήματα υγείας , ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε στην εποχή της κρίσης και ο οποίος είδε το προσωπικό του εισόδημα λόγω των συνεχών περικοπών να τραβά συνεχώς την κατηφόρα ( συνταξιοδοτήθηκε το έτος 2011, με το ποσό των 1.479,60 ευρώ και το έτος 2013 η σύνταξή του εχει διαμορφωθεί στο ποσό των 1.049,65 ευρώ.Η σύζυγος και συνοφειλέτης εργάζεται στο Νοσοκομείο Αγ.Νικολάου με μηνιαίο μισθό 853,57 ευρώ.
 Περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν
 α)ο συζυγος:
1) Ένα οικόπεδο 332,38 τ.μ αντικειμενικής αξίας 41.030,32 Ευρώ και εμπορικής αξίας 80.000 ευρώ, ιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου
 2)Ενα αγροτεμάχιο 1000 τ.μ
και ένα Ι.Χ αυτοκίνητο
β)η σύζυγος :
  1)Ένα οικόπεδο 332,38 τ.μ αντικειμενικής αξίας 41.030,32 Ευρώ και εμπορικής αξίας 80.000 ευρώ, ιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου
2)Ενα ακίνητο 180 τ.μ στο οποίο βρίσκεται μία οικία
2)Τέσσερα αγροτεμάχια , ένας βοσκότοπος
3) Ενα Ι.Χ παλαιάς κυκλοφορίας με κατατειθεμένες πινακίδες

Το υπερχρεωμένο ζευγάρι ,ζήτησε από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης την συμβουλλευτική και μέριμνα, για την ένταξη στο Νόμο Κατσέλη, πράγμα που έγινε ,ακολούθησε δε  με ευλάβεια τόσο εντός Ενώσεως (Εξωδικαστική διαδικασία) τα οριζόμενα από το Νόμο βήματα,  αλλά και μετά την απόρριψη του σχεδίου ρύθμισης από τις Τράπεζες ,κατατέθεσε αίτηση και από τους δύο δανειζομένους  ,αίτηση ρύθμισης των οφειλών τους , στο Ειρηνοδικείο Λασιθίου με την μέριμνα της.
Στην συζήτηση των υποθέσεων στο Ειρηνοδικείο, κατατέθηκαν ενστάσεις και προτάσεις εκ μέρους των νομικών εκπροσώπων των αντιδίκων  τραπεζών, περί απαραδέκτου, περί αοριστίας, περί δόλου, περί έλλειψης συνοδευτικών εγγράφων ,παρά ταύτα .το Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Λασιθίου,  έκανε δεκτές τις αιτήσεις του ζευγαριού αποφασίζοντας μάλιστα την συνεκδίκαση τους, αφενός για ότι σχετίζονται(πρόκειται για ζευγάρι) αλλά και για την οικονομία του δικαστικού χρόνου.
 Το Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Λασιθίου,, συνεκτιμώντας και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και τις καταθέσεις, των διαδίκων, διαπιστώνοντας  την αδυναμία εκπλήρωσης των δανειακών υποχρεώσεων του υπερχρεωμένου ζευγαριού, οι οποίες ωστόσο παλαιότερα εξυπηρετούντο κανονικά, τα προβλήματα υγείας των δανειοληπτών, την αύξηση του κόστους διαβίωσης σε περίοδο πρωτόγνωρης ύφεσης, αναγνωρίζοντας ότι οι δανειολήπτες δεν είχαν δόλο κατά τον δανεισμό τους και τα όσα άλλα αναφέρονται και τεκμηριώνονται στις αιτήσεις των οφειλετών, εξέδωσε την υπαρ. 212/2013 απόφαση "ορόσημο" για τα ελληνικά χρονικά υιοθετώντας ουσιαστικά την πρόταση της Ένωση  Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Για τον μεν σύζυγο δανειολήπτη , οφειλέτη πέντε  τραπεζών, ρυθμίζονται τα χρέη του συζύγου, συνολικού ύψους 148.462,68 € ως ακολούθως:
• Μηνιαία καταβολή 600  € και στις πέντε τράπεζες, επί πέντε έτη! Ήτοι, θα δώσει 60 μήνες Χ 600 ευρώ
• Συνολικές καταβολές για ολόκληρη την 5ετία ποσού 36.000 €, (600 € Χ 60μήνες).
• Απαλλάσσει τον δανειολήπτη από το υπόλοιπο ανεξόφλητο μέρος των οφειλών του, με διαγραφή χρέους των
• Ποσοστό διαγραφής χρέους 60%. – ( διαγραφή χρέους)!
Για τη δε δανειολήπτρια  σύζυγο, συν οφειλέτρια  τεσσάρων τραπεζών, ρυθμίζονται τα χρέη της , συνολικού ύψους 108.580,37  € ως ακολούθως:
• Μηνιαία καταβολή 300 € και στις τέσσερις τράπεζες, επί πέντε  έτη!
• Σύνολο καταβολών για ολόκληρη την 5ετία, ποσού18.000€, (300€ Χ 60μήνες).

Απαλλάσσει την δανειολήπτη σύζυγο από το υπόλοιπο ανεξόφλητο μέρος των οφειλών της, με διαγραφή χρέους των 72.256,38 €.
• Ποσοστό διαγραφής χρέους 40%.
-Δίδει περίοδο χάριτος πενταετίας και μετά καθορίζει δόση δεκαετίας για την διάσωση της κατοικίας 220Χ120=26.000 Ευρώ
 -Κρίνει προς ρευστοποίηση ένα οικόπεδο 332,38 τ.μ αντικειμενικής αξίας 41.030,32 Ευρώ και εμπορικής αξίας 80.000 ευρώ, ιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου σε καθένα των δανειοληπτων, μετα από την δεκαετία καταβολής των δόσεων για διάσωση της κατοικίας.
 Από την Ένωση Προστασίας  Καταναλωτών  Κρήτης , επισημαίνεται ότι πρόκειται για σημαντικότατη απόφαση , στο σκεπτικό των οποίων για πρώτη φορά «προσδιορίζεται» και αναδεικνύεται το τεράστιο θέμα της συν-ευθύνης των Τραπεζών, στην υπερχρέωση των καταναλωτών.
Οι αποφάσεις αυτές έδωσαν δίκαιη λύση σε ένα ακόμη υπερχρεωμένο νοικοκυριό  με πολλά προβλήματα υγείας και στους δύο ,συμπολιτών μας, δικαιώνοντας τις προσπάθειες της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , τόσο στην ενημέρωση όσο και στην ένταξη στο ν.Κατσέλη

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών  Κρήτης, που ενεργεί  σε Παγκρήτιο επίπεδο,αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τους νομικούς συνεργάτες της ,σε όλο το νησί, για την άρτια νομική προετοιμασία της υπόθεσης. Ακόμα δε  ξεχνά να συγχαρεί στους Ειρηνοδίκες   που με τις αποφάσεις τους χαρίζουν την προσδοκώμενη ανάσα , μετριάζοντας τον πόνο της υπερχρέωσης των δανειοληπτών , που προκαλεί η οικονομική κρίση και κοινωνική κρίση με την αύξηση της φτώχειας, της ανεργίας, και της ανέχειας.
  Τέλος αφού δώσουμε τις καλύτερες ευχές μας, για όλους τους πολίτες, ενημερώνουμε ότι η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θα παρέχει τις υπηρεσίες της για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και για το έτος 2014.

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Οι 7 συχνότερες ερωτήσεις για τους πλειστηριασμούς και οι απαντήσεις τους


A a Decrease font Enlarge font
Οι 7 συχνότερες ερωτήσεις για τους πλειστηριασμούς και οι απαντήσεις τους
 Το SKnews.gr κατέγραψε τις 7 συχνότερες ερωτήσεις των αναγνωστών σχετικα με το θέμα των πλειστηριασμών.
Η δικηγόρος Άννα Κορσάνου απαντά:
                                                 
1Έχω μία κύρια οικία και ένα εξοχικό και πληρώ όλες τις προϋποθέσεις για την προστασία της  κύριας οικίας μου, προστατεύεται και το εξοχικό μου;

Όχι βάσει των νέων διατάξεων δεν προστατεύεται τίποτα άλλο παρά μόνο η κύρια οικία

2 Ο νόμος Κατσέλη ισχύει ακόμα; μπορώ αν θέλω να προσφύγω στο Ειρηνοδικείο τι είναι καλύτερο να κάνω;
Ναι  νόμος Κατσέλη ισχύει και είναι η πιο σωστή λύση για όποιους πληρούν τις προϋποθέσεις καθώς οδηγεί και σε διαγραφή οφειλών.

3 Τι πρέπει να κάνω για να προστατεύσω την κύρια οικία μου,  τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;
Πρέπει να έρθετε με τη βοήθεια του δικηγόρου σας σε επικοινωνία με την Τράπεζα και να υποβάλλετε μέσα ένα μήνα όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έχετε τις προϋποθέσεις προστασίας.

4 Έχω εισόδημα 20.000 ευρώ, αλλά χρωστώ σε τρείς Τράπεζες τι δόση θα πληρώσω και σε ποιους θα δώσω χρήματα μόνο στο στεγαστικό μου δάνειο;
Η δόση θα είναι 208 ευρώ, και θα καταμεριστεί σε όλους του πιστωτές

5 Είμαι έμπορος, μου έχουν κοινοποιηθεί διαταγές πληρωμής και δεν έχω κάνει κάτι τι πρέπει να κάνω για να μην κινδυνεύει το σπίτι μου;
Οι διατάξεις ισχύουν και για τους εμπόρους οι οποίοι θα καταβάλλουν το 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης.

6 Είμαι εγγυητής σε δάνειο άλλου ατόμου που δεν πληρώνει κινδυνεύει κι η δική μου περιουσία;
Ναι κινδυνεύει πρέπει ή να υπαχθείτε στο νόμο Κατσέλη καθώς αν δεν πληροί τις προϋποθέσεις προστασίας της κύριας οικία ο πρωτοφειλέτης κινδυνεύετε και εσείς.

7 Η Τράπεζα μπορεί χωρίς τη θέλησή μου να εγγράψει προσημείωση υποθήκης στο σπίτι μου; 
Ναι αν έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής μπορεί να εγγράψει από μόνη της προσημείωση υποθήκης.
 

Ξέφυγε από τα "νύχια" της Τράπεζας πρώην δημ.υπάλληλος

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   23-12-2013

 Χαρά ,προσέφερε η υπαρ.579/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, σε χρεωμένο πρώην δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος ρύθμισε το χρέος του ,αλλά και έσωσε την μοναδική του κατοικία από  από τα "νύχια" της μοναδικής πιστώτριας Τράπεζας, η οποία προσπάθησε να προβάλλει ως μη νόμιμη την αίτηση του δανειολήπτη ,΄ζητώντας την απόρριψη της, από το δικαστήριο, με την  αιτιολογία  ότι ο δανεισμός και η ανάληψη του ποσού, έγινε στον χρονικό ορίζοντα ,εντός του ίδιου έτους, που κατατέθηκε η αίτηση από τον δανειολήπτη για την  ρύθμιση  στο Ειρηνοδικείο, αιτιολογία η οποία κρίθηκε από το δικαστήριο αβάσιμη καθώς όπως απεδείχθη  ότι η σύμβαση του δανείου, καταρτίστηκε το έτος 2001  και αφορούσε μεταφορά υπολοίπου  ποσού στην ίδια την πιστώτρια Τράπεζα και όχι νέα ανάληψη.
 Επί της απόφασης : Η οφειλή του δανειολήπτη,  ανέρχεται σε 29.652,48 Ευρώ,σε μία και μοναδική Τράπεζα
Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο δανειολήπτης τυγχάνει να είναι μέλος και η οποία χειρίστηκε το θέμα τόσο στην Εξωδικαστική διαδικασία, καταθέτοντας αίτηση με σχέδιο στην ίδια την Τράπεζα αιτώντας  να γίνει αποδεχτό,  σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα του δανειολήπτη, σχέδιο  που από την Τράπεζα δεν έγινε δεκτό, εν συνεχεία η ΄Ενωση αφού βεβαίωσε την αποτυχία επίτευξης της εξωδικαστικής διαδικασίας, ο δανειολήπτης  ακολουθώντας την συμβουλευτική αλλά και την νομική στήριξη συνεργαζόμενου δικηγόρου των Χανίων, κατέθεσε αίτηση στο Ειρηνοδικείο Χανίων, ως επόμενο νομοθετημένο βήμα του ν.3869/2010 του γνωστού ως ν.Κατσέλη
  Επί της ουσίας της υπόθεσης , πρόκειται για δανειολήπτη, πρώην υπάλληλο του δημοσίου,με πολλαπλά προβλήματα υγείας ,με σύζυγο μη εργαζόμενη, είναι πατέρας δύο ενηλίκων τέκνων,περιουσιακά στοιχεία ο ίδιος διαθέτει πέραν από την κύρια κατοικία  και δύο αγροτεμάχια τα οποία κατά την κρίση του δικαστηρίου δεν κρίθηκαν πρόσφορα προς εκποίηση , καθώς δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον.Επίσης η σύζυγός του έχει την επικαρπία κατά ποσοστό 100% ενός διαμερίσματος 77,75 τ.μ στα Χανιά.
  Επί των παραπάνω αναφερομένων, το Ειρηνοδικείο Χανίων, αποφάσισε να ρυθμίσει τα χρέη του δανειολήπτη με σκοπό την απαλλαγή του, αφού τηρηθούν οι όροι της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης του ακινήτου ,που αποτελεί την κύρια κατοικία του.
Ειδικότερα με την υπαρ.579/2013 απόφαση  το Ειρηνοδικείο Χανίων :
1)Ρυθμίζει τα χρέη  του δανειολήπτη, με μηνιαίες καταβολές επί μια τετραετία ποσού εκάστης 300 Ευρώ.
2)Εξαιρεί  της εκποίησης το ακίνητο (διαμέρισμα  επί οικοδομής εμβαδού 103,53 τ.μ) αλλά και τα αγροτεμάχια που έχει την κυριότητα
3)Χορηγεί περίοδο χάριτος τεσσάρων ετών , για την διάσωση της κατοικίας
4)Επιβάλλει  στον δανειολήπτη την υποχρέωση  να καταβάλλει για έξη έτη (72μήνες)  από 211,84 Ευρώ/μήνα.
  Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  θεωρείται άλλη μια επιτυχή ρύθμιση χρέους  με δικαστική απόφαση ,κάνοντας χρήση των διατάξεων του ν.Κατσέλη, ακόμα θεωρείται  άλλη μια ανάσα , άλλη μια ελπίδα, για δοκιμαζόμενο από την κρίση καταναλωτή.
 Επί τη  ευκαιρία της ανακοίνωσης, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , αφού ευχηθεί σε όλους τους καταναλωτές -δανειολήπτες Χαρούμενες Γιορτές και μια Ελπιδοφόρο και Νικηφόρο Χρονιά, για το έτος 2014, ενημερώνει ότι θα συνεχίσει και την νέα χρονιά,την συμβουλευτική,  την στήριξη και καθοδήγηση των χρεωμένων ,αλλά και πληγωμένων από την φτώχεια καταναλωτών.-
                                       
                Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                   Ιωάννα   Μελάκη
                                                                            

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Ε.Π.Κ.Κρήτης : ¨Συμβουλές στους καταναλωτές για αγορές τροφίμων τα Χριστούγεννα"
Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  και αυτά τα Χριστούγεννα , στέκεται δίπλα  στις αγορές, των καταναλωτών, εφιστώντας την προσοχή τους αλλά και για να τους συμβουλέψει:.

1)Για την αγορά α κρέατος (αρνιά, κατσίκια κλπ ):

- Συγκρίνουμε την τιμή με την ποιότητα του κρέατος και να αναζητούμε τις σφραγίδες υγειονομικών ελέγχων, που δείχνουν ότι οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο.

-Για όλα τα σφάγια αμνοεριφίων εγχώριας παραγωγής, η σφραγίδα καταλληλότητας είναι χρώματος «τιρκουάζ» («λαμπρό κυανούν», χρωστική Ε 133) και έχει σχήμα ωοειδές ή στρογγυλό, όπου αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου. Σε σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου θα πρέπει να αναγράφεται η χώρα προέλευσης, «ELLAS» ή «ΕL».

-Για τα σφάγια αμνοεριφίων που προέρχονται από κοινοτικές χώρες, η σφραγίδα καταλληλότητας είναι χρώματος «τυρκουάζ» («λαμπρό κυανούν», χρωστική Ε133 ) ή «ερυθρό» («ερυθρό Allura», χρωστική Ε 129) και έχει σχήμα ωοειδές ή στρογγυλό, όπου αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου. Σε σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου θα πρέπει να αναγράφονται τα αρχικά του ονόματος της κοινοτικής χώρας προέλευσης.

-Τα σφάγια αμνοεριφίων εισαγωγής από τρίτες χώρες, ελληνικής ή όχι σφαγής, φέρουν υποχρεωτικά όλες τις σφραγίδες σε χρώμα «καστανό» (χρωστική Ε155), δηλαδή τη σφραγίδα καταλληλότητας (ωοειδή ή στρογγυλή) και σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, στο εσωτερικό της οποίας αναγράφεται το όνομα της τρίτης χώρας.

2)Για την προμήθεια πουλερικών (γαλοπούλες-κοτόπουλα) και προϊόντων πτηνοτροφίας:

-Οι γαλοπούλες διατίθενται προς πώληση είτε ως νωπές (συσκευασμένες ή μη) είτε ως καταψυγμένες.

Οι νωπές εγχώριες μη συσκευασμένες γαλοπούλες πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένες (απεντερωμένες), χωρίς πούπουλα και να φέρουν σήμανση καταλληλότητας (είτε με τη μορφή σφραγίδας, είτε, συνηθέστερα, σε καρτελάκι μιας χρήσης, κατάλληλα τοποθετημένο επάνω στο κρέας).

Οι συσκευασμένες νωπές ή κατεψυγμένες γαλοπούλες πρέπει να φέρουν τη σήμανση καταλληλότητας της χώρας προέλευσης και την ημερομηνία ανάλωσης (τοποθετημένη επάνω ή κάτω από τη συσκευασία ή το περιτύλιγμα, κατά τρόπο ευανάγνωστο).


3)Για την προμήθεια γαλακτοκομικών

-Τα συσκευασμένα τυριά θα πρέπει να φέρουν σήμανση αναγνώρισης (οβάλ σφραγίδα) με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας θα πρέπει να αναγράφεται επάνω στη συσκευασία.

-Τα τυριά πρέπει να συντηρούνται στο ψυγείο.

Για την προμήθεια ειδών  ζαχαροπλαστικής

Τα προϊόντα  ζαχαροπλαστικής για την ασφάλεια των καταναλωτών, θα πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο, με τις σωστές θερμοκρασίες συντήρησης, λόγω του ευάλωτου χαρακτήρα τους.
Καλό είναι και αυτές τις γιορτές,να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε σπιτικά γλυκά, δίπλα στα παιδιά μας, και λιγότερο θα μας στοιχίσουν και το σπίτι θα ευωδιάσει από μυρουδιές, αλλά και το πνεύμα της δημιουργίας θα περάσουμε στα παιδιά μας.

ΠΡΟΣΈΧΟΥΜΕ

Να αγοράζουμε τρόφιμα από ασφαλή καταστήματα και σε τούτες τις γιορτές ,ας κάνουμε τις αγορές μας από καταστήματα τοπικών συμφερόντων. . Οι αγορές τροφίμων από πλανόδιους περιστασιακούς πωλητές θα πρέπει να αποφεύγονται συστηματικά, διότι αποτελούν πηγή διάθεσης μη ελεγχόμενων τροφίμων, τα οποία μπορεί να μας παραπλανήσουνκαι να προκαλέσουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα στην υγεία μας.
  Τέλος, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,εύχεται σε όλους τους καταναλωτές, υγεία και καλές ξεχωριστές γιορτές ,για τον καθένα  καταναλωτή χωριστά.


                                          Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                 Ιωάννα Μελάκη

Πρώην καφετζής, σήμερα ένεργος, δικαιώθηκε με απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  18-12-2013


 Η δικαίωση ,ήρθε με την  με ημερ.28-11-2013  απόφαση, του  Ειρηνοδικείου  Ηρακλείου, στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής , σε πρώην επαγγελματία, σήμερα φοιτητή,  ο οποίος διατηρούσε επιχείρηση  ( καφενείο) στην Αθήνα ,από 10-1-2011 έως την 18-7-2011, όπου και έκλεισε.
  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για  δανειολήπτη 29 ετών, άνεργο, άγαμο, χωρίς τέκνα , ο οποίος σήμερα έχει την ιδιότητα του φοιτητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ουσίας συντηρείται από τους γονείς του..
  Ο εν λόγω δανειολήπτης είχε δανειστεί από μία Τράπεζα ,με δύο συμβάσεις στεγαστικών δανείων, συνολικού ύψους χρέους, 353.093 Ευρώ.  Στην  εν λόγω δανειοδότηση ενέχονται ως εγγυητές και οι δύο του γονείς .Το εισόδημα του σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 300,00 Ευρώ από μίσθωμα  του διαμερίσματος του.
Περιουσιακά στοιχεία διαθέτει
α)ένα ακίνητο -διαμέρισμα ,στο Ηράκλειο Κρήτης 80 τ.μ περίπου, που αποτελεί την κύρια κατοικία του, επίσης διαθέτει μία θέση στάθμευσης, στον ίδιο ακίνητο,το διαμέρισμα είναι  μισθωμένο σήμερα
β)επίσης διαθέτει δύο αγροτεμάχια  με ελαιόδενδρα , συνολικής εμπορικής αξίας  περίπου στα 10.000 Ευρώ, το δε εισόδημα (λάδι) διατίθεται στην πατρική οικογένεια. Ο  ίδιος λόγω του χαμηλού εισοδήματος του ,αλλά και της ιδιότητας (φοιτητής) ,αποτελεί προστατευόμενο  μέλος του πατέρα και της μητέρας του ,οι οποίοι βοηθούν στην επιβίωση του.
Επί των παραπάνω ,το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου , αφού διαπίστωσε την αποτυχία του προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, έκρινε και  αποφάσισε ,μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης που έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί τέλος του έτους 2019, να διατάξει (στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής) τα:
α)Να δεχτεί την αίτηση , αφού έκρινε ότι το επάγγελμα που έκανε ο δανειολήπτης  στο παρελθόν (καφετζής) δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτέλεσμα κερδοσκοπικών συνδυασμών, καθώς λειτουργούσε με προσωπική εργασία.
β)Να διατάξει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη (κατοικία, αγροτεμάχια)
γ)Να ορίσει την καταβολή  ποσού 150 ευρώ μηνιαίως , από τον δανειολήπτη αρχής γενομένης από 1-12-2013, για χρονικό διάστημα τριών ετών (36 μήνες) και για την εξαίρεση της κυρίας κατοικίας , μετά την τριετία,  την καταβολή των150 ευρώ έως την ημερομηνία  της κυρίας δίκης.
  Συμπερασματικά και  επί του αποτελέσματος της απόφασης , η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δεν παραλείπει να ευχαριστήσει για μια ακόμα φορά δημόσια,   αφενός την δικαιοσύνη που στέκεται δίπλα στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά , αφετέρου την εκπρόσωπο δικηγόρο της στο Ηράκλειο, κ.Μαρία Δαριβιανάκη για την τόσο  σημαντική προσφορά στο έργο της.

                             Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                      Ιωάννα Μελάκη

Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Απελπισμένοι δανειολήπτες στα χέρια των δανειοσωτήρων 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


  Επειδή η αγωνία των δανειοληπτών αυτό τον καιρό έχει φθάσει στο "ζενίθ" για το αύριο, τι μέλει ,να γίνει με το σπίτι τους, θα ανοίξουν οι πλειστηριασμοί για την πρώτη κατοικία, τι θα γίνει , αφού υπάρχει πραγματική αδυναμία να πληρώσουν την καθορισμένη από την σύμβαση δόση τους, πως θα αντιμετωπίσουν ένα εξώδικο, μια διαταγή πληρωμής, πως θα ανταποκριθούν με τις απαιτήσεις του ίδιου του Κράτους, με τα ασφαλιστικά Ταμεία ,  πάνω στο θολό τοπίο που έχει μπροστά του  ξεφυτρώνουν  τα "μαγαζάκια των καλοθελητών εξυπηρετούντων" ,εκμεταλλευόμενοι αυτή την συγκυρία,  στήνοντας  γραφεία με ψευδεπίγραφους τίτλους, αποσκοπώντας και στοχεύοντας να εκμεταλλευτούν συντεχνιακά και οικονομικά ,τους απελπισμένους δανειολήπτες ,ως δήθεν δάνειο-σωτήρες.
 Αφού  οι "δανειοσωτήρες "αυτοί, σπείρουν πειθώ , εμφανίζονται  ως νομότυποι, παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι δήθεν  εξουσιοδοτημένοι,  εποπτευομένων και αναγνωρισμένων Καταναλωτικών Οργανώσεων, με ανυπόστατους τίτλους, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες  αυτοί που θα πιαστούν στα δύκτια τους, να χάνουν  το χρόνο τους,  πληρώνοντας ακριβά τη «πώληση» της προφορικής ελπίδας, για τη δήθεν σωτηρία τους, αφού στην ουσία δεν κινούν την επιβαλλόμενη διαδικασία, (καταθέτοντας αίτηση στο Ειρηνοδικείο), με αποτέλεσμα να τους απροσανατολίζουν, και οι Τράπεζες να τους κοινοποιούν καταδιωκτικά έγγραφα  και εκείνοι να μη έχουν την δυνατότητα ανακοπής αυτών, να χάνουν προθεσμίες και να βρίσκονται στον αναπροσανατολισμό, στο τίποτα από πλευράς διαδικασίας ,ένταξης στο Νόμο Κατσέλη, η μεσολάβηση στην Τράπεζα.
  Επειδή στην  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,έχει φθάσει τέτοια πληροφόρηση,από ,τις καταγγελίες που δεχόμαστε από ανυποψίαστους δανειολήπτες,. αλλά και από τα διάφορα ιντερνετικά μπλόκ , οφείλει, ως νόμιμη και πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών , του Υπουργείου Ανάπτυξης, να  ενημερώσει και να προστατέψει τους καταναλωτές της Κρήτης, από τα «νύχια» επιτηδείων που εμφανίστηκαν στη Κρήτη, καλώντας τους καταναλωτές, να απευθύνονται  για συμβουλευτική και καθοδήγηση μόνο σε Πιστοποιημένες Ενώσεις Καταναλωτών, ανά την Ελλάδα  αφού ενημερωθούν για την ταυτότητα αυτών, από τηνΓενική Γραμματεία Καταναλωτή τηλ.(1520).
 Τέλος ,η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , απευθυνόμενη  και σαυτούς που καιροσκοπούν  και κερδοσκοπούν εις βάρος των αδυνάτων δανειοληπτών "πουλώντας" σωτηρία, σαυτήν την δύσκολη συγκυρία ότι η παραπλάνηση ,είναι ποινικό αδίκημα , διώκεται ποινικά, από τον Ποινικό Κώδικα και τις  Δικαστικές αρχές του τόπου μας και η ΄Ενωση μας αφού συλλέξει  περισσότερα στοιχεία, θα προβεί  σε  δημόσια καταγγελία αλλά και σε Εισαγγελική καταγγελία.-

                                      Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                    Ιωάννα Μελάκη              

 

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

Ψωνίζω και Στηρίζω την αγορά της πόλης μου


            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16-12-2013

                                                   
Με  το σλόγκαν

"και σ’ αυτές τις γιορτές Ψωνίζω και Στηρίζω την αγορά της πόλης μου, επιλέγω  από αυτήν  και τα παιχνίδια των παιδιών , δίνοντας χαρά στα παιδιά και  "ανάσα" στην τοπική οικονομία "  η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , καλεί τους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους σε σχετική ανακοίνωση.

Χαρά και  θετική νότα, προσδοκούμε όλοι μας ,να μας φέρουν τα Χριστούγεννα, παρά την   φτώχεια των περισσοτέρων νοικοκυριών, τα οποία φέτο τα βρίσκει με μειωμένη αγοραστική δύναμη όμως,  καθώς η παράδοση και τα έθιμα το επιβάλλουν  η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ως κοινωνική οργάνωση,  κάνει την προσπάθεια της υπέρβασης και σαυτές τις γιορτές,  να καλέσει τους καταναλωτές,  να κατέβουν  στην αγορά, βοηθώντας  τόσο τους ίδιους ,διαφοροποιώντας την ψυχολογία τους,  αλλά  και  στηρίζοντας τα τοπικά καταστήματα τις Κρητικές επιχειρήσεις ιδιαίτερα την τοπική οικονομία  της,. Και επειδή δεύτερη έγνοια μας από το να εφοδιαστούμε τρόφιμα είναι  η αγορά παιχνιδιών, είτε για τα ίδια μας τα παιδιά ή  για άλλα ,σημαντικότατο είναι η αγορά ασφαλών παιχνιδιών, για να έχουμε χαρούμενες γιορτές.
Λίγη σχολαστικότητα στην επιλογή ενός παιχνιδιού επιβάλλεται, όχι από κανόνες, αλλά για να χαρίσουμε την χαρά που επιθυμούμε στα παιδιά, και όχι να προσθέσουμε ατυχήματα από αμέλεια μας. Χιλιάδες παιδιά μέρες γιορτινές,  μέρες χαράς, αναγκάζονται να μην παίζουν, αλλά να βρίσκονται στα νοσοκομεία, από μη ασφαλή παιχνίδια και από δική μας αμέλεια . Είναι αλήθεια ότι, οι καιροσκόποι και οι κερδοσκόποι δεν σέβονται κανένα και τίποτα, ούτε τα παιδιά μας, θεό τους έχουν τον πλούτο και μέριμνα τους είναι πως να τον αυξήσουν.Είναι σαφέστατο ότι ,η σωστή επιλογή και η χρήση των παιχνιδιών, από κάθε παιδί, σύμφωνα με την δική μας καθοδήγηση και επίβλεψη μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.


Τι προσέχουμε πριν επιλέξουμε να αγοράσουμε ένα παιχνίδι
 

6 είναι οι σημαντικές συμβουλές της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

 

1)Να είναι σύμφωνο με την ηλικία του παιδιού, επιβάλλεται σε κάθε συσκευασία παιχνιδιού να αναγράφεται η ηλικία βάσει της   οποίας κάθε παιδί μπορεί να κάνει χρήση.
2)Να είναι ασφαλές, να φέρει την σήμανση CE βάσει της οποίας ο κατασκευαστής μας γνωρίζει ότι παρέχει την ασφάλεια στο εν λόγο παιχνίδι.
3)Να υπάρχουν οδηγίες χρήσης σε κάθε συσκευασία του παιχνιδιού στην Ελληνική γλώσσα, ώστε κάθε παιδί βοηθώντας το από κάποιον μεγαλύτερο , να μπορεί να το συναρμολογήσει και να το χρησιμοποιήσει παίζοντας το , βοηθώντας έτσι την ανάπτυξη της ευστροφίας την ανάδειξη της ενεργητικότητας του αλλά και της δεξιοτεχνίας του.
4)Δεν παρασυρόμαστε, δεν αγοράζουμε ένα παιχνίδι επειδή το είδαμε σε κάποιο διαφημιστικό σποτ, και ακριβότερο σίγουρα θα είναι, αλλά και χαρά μπορούμε να προσφέρουμε με ένα άλλο παιχνίδι φθηνότερο , σημασία έχει η αγάπη που χρειάζονται τα παιδιά μας.
5)Αγοράζουμε πάντα τα παιχνίδια για τα παιδιά μας, από επώνυμα καταστήματα, προτιμούμε τις τοπικές επιχειρήσεις, αποφεύγουμε να αγοράσουμε παιχνίδια από πλανόδιους μικροπωλητές όσο φθηνά και αν μας προσφέρονται, είναι παιχνίδια ανασφαλή μπορεί να είναι κατασκευασμένα από χημικές ουσίες και άλλα υλικά μη ασφαλή για τα παιδιά μας, αλλά και μπορεί να έχουν μικρά τεμαχίδια τα οποία να αποβούν μοιραία στην υγεία τους, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά, που παίζοντας τα βάζουν στο στόμα κινδυνεύοντας να υποστούν απόφραξη και ασφυξία.
6)Δε αγοράζουμε παιχνίδια που εκ της φύσεως τους (πιστόλια με πλαστικά σφαιρίδια, dvd με περίεργες φιγούρες) διαταράσσουν την ήρεμη ψυχοσύνθεση
των παιδιών και τους δημιουργούν φοβικές και επιθετικές τάσεις, μέλημά μας είναι από το παιχνίδι το παιδί να δημιουργεί, να αναπτύσσεται και να ωριμάζει, ώστε να ετοιμάζεται για την μετάβαση του στην επόμενη ηλικιακή φάση.

  • Τέλος επειδή όλοι νοιαζόμαστε για τα παιδιά μας και αγοράζοντας τους παιχνίδια θέλουμε να τους προσφέρουμε την χαρά και ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες που και το έθιμο μας θέλει να τους προσφέρουμε επί πλέον παιχνίδια, ας διαθέσουμε περισσότερο χρόνο στην επιλογή των παιχνιδιών, ας το κάνουμε το αξίζουν.
*Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  και τα τηλέφωνα 282192306 του Γραφείου του Καταναλωτή, μπορεί να προσφέρει ενημέρωση, στην σωστή επιλογή παιχνιδιών, αλλά και προστασία, σε περιπτώσεις καταστρατήγησης των κανόνων της αγοράς, από "επιτήδειους"  οι οποίοι εφαρμόζουν ,μη νόμιμες εμπορικές πρακτικές.

Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Ε.Π.Κ.Κρήτης ¨Χρεωμένος δημόσιος υπάλληλος, με χρέος 198.528,20 Ευρώ , θα πληρώνει μηνιαία δόση ποσού ΜΟΝΟ 167,42
  ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 11-12-2013

"Σώθηκαν όλα τα περιουσικά στοιχεία , υπερχρεωμένου δημοσίου υπαλλήλου , με δικαστική απόφαση "
 "Ανάσα " ήρθε, να δώσει η  210 /2013  απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, σε υπερχρεωμένο δημόσιο υπάλληλο, στα πλαίσια της Προσωρινής διαταγής, όπου ρυθμίζει  το χρέος  αυτού και της συζύγου του, συνολικής απαίτησης  χρέους , των 198.528,20 Ευρώ , σε πέντε Τράπεζες, διασώζει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του, αναστέλλει όλα τα διωκτικά μέτρα εναντίον του  μέχρι το έτος 2019, ημερομηνία κυρίας δίκης, ακόμα διατάζει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τη μη κράτηση δόσης ,από τον μισθό του υπαλλήλου, πλην του ορισμένου  ποσού ,σαυτή την διαταγή..
 Αναλυτικότερα επί του περιεχομένου της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση, της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο δανειολήπτης τυγχάνει να είναι μέλος της,  με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της οποίας προσπάθησε  και ενταχθηκε  στο Νόμο 3869/2010 τον γνωστό ως Νόμο Κατσέλη.Πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο, έγγαμο, με δύο ενήλικα παιδιά, η σύζυγός του οποίου  δεν εργάζεται (άνεργος), όμως  συμμετέχει ως εγγυήτρια ,σε ένα δάνειο του συζύγου της, και για δικονομική χρονική οικονομία ,αλλά και επι πλέον εξόδων της οικογένειας, οι υποθέσεις και των δύο συμπεριελήφθησαν σε μία αίτηση(του άθρου 4 παρ.1 του ν.3869/2010
  Στην ανακοίνωσή της η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης συνεχίζοντας αναφέρει
"Η μείωση των αποδοχών του του εν λόγω υπαλλήλου ,από  μισθό των 1.467/μηνιαίως το έτος 2011 έφθασε σε 845 Ευρώ μέχρι σήμερα δημιουργώντας τους  χωρίς δόλο, αδυναμία πληρωμής των χρεών τους, με αποτέλεσμα να ζητήσουν να ενταχθούν μέσω της Ένωσης , και των συνεργατών της δικηγόρων ,στις ευνοικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη ,για ρύθμιση των οφειλών τους.
 Περιουσιακά στοιχεία έχει στην κυριότητα του μόνο ,ο σύζυγος,( κύρια κατοικία , δεύτερη κατοικία, οικόπεδο και πολλαπλά αγροτεμάχια),η σύζυγος δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στην κυριότητα της, απλά μισθώνει αγροτεμάχια από τον σύζυγο  και έχει πενιχρό εισόδημα  (1000 ευρώ/ετησίως )από  επιδότηση ελαιολάδου.
  Επί της ουσίας της δικαστικής απόφασης (Προσωρινή Διαταγή) και επί του περιεχομένου αυτής :
 
  1.-Χορηγεί προσωρινή διαταγή ,μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης  (η εκδίκαση ορίστηκε, τον Απρίλιο 2019)
  2.-Αναστέλλει όλα τα διωκτικά μέτρα εκ μέρους των Τραπεζών.
  3.-Διατηρεί την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περουσίας τους.
  4.-Απαγορευει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να παρακρατά δόση, πλέον της ορισθείσας σαυτή την διαταγή.
  5.Καθορίζει  για  μια τριετία ,μηνιαία δόση ποσού  ΜΟΝΟ 167,42  ευρώ το οποίο αναλογικά θα κατανέμεται σε όλες τις Τράπεζες μαζί και στο Τ.Π.Δ δηλ. θα πληρώσει 36 μήνες Χ 167,42 =6.027,12 Ευρώ
  6.-Για την εξαίρεση  από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας,  υποχρεώνει τον δανειολήπτη , μετά την πάροδο της τριετίας ,να καταβάλλει για είκοσι χρόνια δόση ίση με το 80% της αντικειμενικής της αξίας ήτοι:118.252,16:240 μήνες =492,71
7.-"Κούρεμα" χρέους κατά   80.271,78 Ευρώ δηλ.40,40%
8.-Για την  άνεργη σύζυγο, η  οποία συμμετέχει στην χρέωση  σε μία Τράπεζα, ως εγγυήτρια χρέους  140.137,96 Ευρώ, της ρυθμίστηκαν δε , μηδενικές καταβολές

 Τέλος, επειδή τον τελευταίο καιρό, ως Ένωση, παρατηρούμε ότι, κάποιες Τράπεζες δεν σέβονται  τις δικαστικές αποφάσεις, ενημερώνουμε τους καταναλωτές
 α) να μη φοβούνται, καθώς η εφαρμογή και η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων  είναι υποχρεωτική για όλους και για τις Τράπεζες, αλλά και για τους δανειολήπτες.
β)   οι ορισθείσες δόσεις από  την Προσωρινή διάταξη του Ειρηνοδίκη , θα πρέπει να πληρώνονται ανελλιπώς.
                                                      Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
                                                       Ιωάννα  Μελάκη

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Σταματείστε να εκτοξεύετε πίεση , εκβιασμό και φόβο στους δανειολήπτες τους ενταγμένους στο Ν.3869/2010"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  10-12-2013

Θυμό, στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  ,προκαλούν τα έγγραφα των Τραπεζών, που προσκομίζονται  από τους δανειολήπτες, μέλη της , ενταγμένων στο ν.3869/2010 ,τον γνωστό ως νόμο Κατσέλη, που περιμένουν να εκδικαστεί η υπόθεσή τους από το Ειρηνοδικείο του τόπου διαμονής ή κατοικίας τους.Διότι ενώ οι Τράπεζες έχουν γνώση της πορείας της υπόθεσης εκάστου δανειολήπτη -πελάτης τους , συνεχίζουν να προκαλούν με "τα εξώδικα"  απειλώντας και φοβίζοντας τους , ότι θα καταγγείλουν την σύμβαση και  τους καλούν , εντός προθεσμίας (πέντε ημερών) να προβούν στην πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του χρέους τους, ακόμα τους ενημερώνουν ότι τα προσωπικά στοιχεία τους και η καταγγελία της σύμβασης, θα διαβιβαστούν στην εταιρεία "Τειρεσίας Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε"
 Και επειδή τα παραπάνω θεωρούνται κινήσεις  μη σύννομες και  καταχρηστικές, από τις Τραπεζικές Εταιρείες, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τοποθετείται:
α)Για τις Τράπεζες
κύριοι των Τραπεζών, αλλάξτε διαχειριστική πολιτική έναντι ,των πελατών σας, δανειοληπτών ,οι οποίοι στην οικονομική αδυναμία που σήμερα βρίσκονται, να πληρώσουν το χρέος τους προς εσάς, έκαναν χρήση των διατάξεων του ν.Κατσέλη, κατέθεσαν αίτηση στο Ειρηνοδικείο αφού εσείς εξωδίκως δεν κάνατε δεχτό το κατατειθεμένο σχέδιο ρύθμισης των οφειλών τους ,προχώρησαν και σήμερα βρίσκονται ένα βήμα προ της εκδίκασης της αίτησης τους. Οι κινήσεις σας αυτές, σε εποχή που η προσπάθεια όλων μας ,είναι η οικονομική ισορροπία της αγοράς, αφενός εκ μέρους μας θεωρούνται "καταχρηστικές", αλλά και ο εκφοβισμός και ο εκβιασμός ατόμων, είναι πράξεις Ποινικού Δικαίου, που κρίνονται  και τιμωρούνται ,από τα Ποινικά  δικαστήρια της Χώρας.
β)Για τους δανειολήπτες
κύριοι, δανειολήπτες, μη φοβάστε, (το μοναδικό εργαλείο που έχει μείνει πλέον στις Τράπεζες είναι η καλλιέργεια φόβου, είτε από τις ίδιες, είτε από τους συνεταίρους των εισπρακτικές) από την  στιγμή που έχετε  καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο, έχετε ομπρέλα προστασίας τον ίδιο το νόμο, όπου  μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία εκδίκασης της αίτησης ,
1.Αναστέλλονται όλα τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα
2.Απαγορεύεται η μεταβολή της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας του οφειλέτη
3.Μπορεί να ζητηθεί και η άρση/αναστολή τυχόν παρακράτηση που γίνεται στη μισθοδοσία του ή σύνταξη του ιδίως από δάνεια του ΤΠΔ ή του Ταχ.Ταμιευτηρίου
  Τέλος ,για την ισορροπία της κοινωνίας, από φαινόμενα καλλιέργειας ,εκφοβισμού, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  δηλώνει έτοιμη , για συμβουλευτική, στήριξη, και καθοδήγηση όχι μόνο στα μέλη της, αλλά για οποιονδήποτε δανειολήπτη το αιτήσει.-

                                  Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                              Ιωάννα Μελάκη
 

Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Ε.Π.Κ.Κρήτης : "κούρεμα " κατά 45% του χρέους ,σε οικογένεια δανειοληπτών στην Ιεράπετρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 9-12-2013

  Η Δικαίωση ήρθε με την υπ.220/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας ,σε οικογένεια δανειοληπτών όπου "κουρεύτηκε " το χρέος τους  κατά 45 %, τους δόθηκε 5νταετής περίοδος χάριτος,εξαιρέθηκε από την εκποίηση η κύρια κατοικία  τους, αλλά και  τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία τους.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , πρόκειται  για ζευγάρι δανειοληπτών εκπαιδευτικών, χρεωμένο σε μία Τράπεζα, η σύζυγος ως οφειλέτης και ο σύζυγος ως εγγυητής, συνολικού ύψους χρέους 161.000 ευρώ.
Ειδικότερα ,με την υπ' αριθμ 220/2013 απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας , δικαίωσε το  ζευγάρι εκπαιδευτικών , οι οποίοι είναι μέλη της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, και από τους δύο ,μόνο ο ένας εργάζεται ως καθηγητής, στην δημόσια εκπαίδευση ,με μηνιαίο μισθό (μετά τις περικοπές) 870.00 ευρώ ,η δε σύζυγος εργαζόταν μέχρι το 2010, ως καθηγήτρια μαθηματικός, σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, σήμερα τυγχάνει άνεργος.Στην αυζητούμενη υπόθεση, η σύζυγος υπήρξε οφειλέτης σε μία Τράπεζα ,με  οφειλές από  δύο στεγαστικά δάνεια , ο δε σύζυγος σαυτή την δανειοδότηση, ενέχεται ως εγγυητής. Η δανειακή τους συνολική οφειλή ανέρχεται στο ύψος περίπου 161.000 ευρώ, και το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής είναι ότι, καλείται ο σύζυγος να πληρώσει από το μοναδικό εισόδημα του (μισθό), το ποσό των 12.000 ευρώ, σε βάθος 5 ετών. δηλ. δόση των 200 ευρώ Χ 60 δόσεις(πενταετία) Για δε την σύζυγο άνεργη, ορίστηκαν μηδενικές καταβολές για 60 μήνες και εφαρμογή του άρθρου 8 παρ.5 του ν.3869/2010. μετά την παρέλευση της πενταετίας.
Ειδικότερα επί της υπόθεσης,
Το ζευγάρι των εκπαιδευτικών, προσέφυγε στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης το 2011. με την συνδρομή της οποίας κατέθεσαν προς την μία και μοναδική πιστώτρια Τράπεζα ,πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού ,την οποία η τράπεζα αγνόησε, απαξιώνοντας την αίτηση, μη μπαίνοντας στην διαδικασία αντιπρότασης, .Μετά την εξέλιξη αυτή, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , εξέδωσε πρακτικό αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού και το ζευγάρι των εκπαιδευτικών, με την μέριμνα συνεργαζόμενου με αυτήν ,δικηγόρου στην Ιεράπετρα ,κ. Εμμανουέλλα Γερακιανάκη ,κατέθεσε στο Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας, σχετική αίτηση   Δικαστικής Ρύθμισης των χρεών του.

Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας με την υπ.220/2013 απόφαση του αφού απέρριψε τις αιτιάσεις της Τράπεζας, περί  "δόλου ", δέχθηκε ότι , οι βιοτικές ανάγκες της συγκεκριμένης οικογένειας ανέρχονται στο ύψος των 600  ευρώ /μηνιαίως  καθόρισε:
α)για τον σύζυγο 60 μηνιαίες δόσεις των 200 ευρώ., ποσό το οποίο θα καταβάλλει από τον μισθό του
β)για δε την άνεργη σύζυγο , ορίστηκαν μηδενικές καταβολές για 60 μήνες και εφαρμογή του άρθρου 8 παρ.5 του ν.3869/2010. μετά την παρέλευση της πενταετίας
γ)Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία του ζεύγους
δ)εξαιρεί από την εκποίηση δύο αγροτεμαχίων της συζύγου
ε)Εξαιρεί από την εκποίηση το Ι,Χ του εγγυητή συζύγου
ζ)Ορίζει μηνιαίες καταβολές για την εξαίρεση της εκποίησης της κατοικίας της συζύγου , μετά την περίοδο χάριτος των 5 ετών μηνιαία δόση 300 ευρώ για 223 μήνες ήτοι 18 έτη.
Συμπερασματικά για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,θεωρείται άλλη μια δικαίωση για οικογένεια δανειοληπτών,που εμπιστεύτηκε την συμβουλευτική και καθοδήγησή της, αλλά και σαφώς μια "ανάσα" για το ζευγάρι των εκπαιδευτικών.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Ε.Π.Κ.Κρήτης: ¨Θα πληρώσει ο εγγυητής και όχι η άνεργος οφειλέτης ,με δικαστική απόφασηΠαρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σήμερα στις 7.20  μ.μ ακριβώς στο Κανάλι 9 και στην εκπομπή "Κρητική Φωνή" που επιμελείται ο εκδότης -συγγραφέας και δημοσιογράφος Βασίλης Κασιμάτης,
συμμετέχει μέσω skyp η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών ¨Κρήτης Ιωάννα Μελακη με θέμα "Δανειολήπτες- Πλειστηριασμοί "

Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Εκδήλωση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και στους πλειστηριασμούςστο Επιμελήτήριο Χανίων

Σε πλήθος καταναλωτών -δανειοληπτών πραγματοποιήθηκε  η προγραμματισμένη εσπερίδα της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με συνδιοργανωτές Νέο Σχήμα Εργαζομένων ΔΕΥ.ΑΧ,  Δίκτυο Ανέργων Χανίων, Ομάδες κοιν,δικτύωσης:f.b (¨Φρεάτιο, Κανείς μόνος στην κρίση, Φώτα της πόλης)
  στο Εμπορικό  και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων          
                    
                       -

Το θέμα της εκδήλωσης επίκαιρο και ενδιαφέρον "Δανειολήπτες -Πλειστηριασμοί"
  Οι ομιλητές της εκδήλωσης κ.Ράνια Μπουρδάκη δικηγόρος των Χανίων ,ο  ειδικός σύμβουλος και ερμηνευτής των διατάξεων του Ν.3869/2010 κ.Γιώργος Παπαλάς ,κατάφεραν να κρατήσουν έντονο το ενδιαφέρον των καταναλωτών, οι οποίοι αφενός ακροόταν των λεγομένων αφετέρου έθεταν τις ερωτήσεις τους όσο αφορά την  προσωπική υπερχρέωση.

 Εκείνο που επισήμαναν οι ομιλητές εκτός των άλλων ήταν κυρίως ότι ο νόμος 3869/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε ο γνωστός ως νόμος Κατσέλη, ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τους δανειολήπτες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση που έπληξε την Χώρα μας,, για τους μη "πανταξίδες"αλλά για εκείνους που τους μειώθηκε το εισόδημά τους, για εκείνους που έμειναν άνεργοι, για εκείνους που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής των δανειακών τους υποχρεώσεων , χωρίς ύπαρξης δόλου.Ξεκαθαρίστηκε ότι  όσοι επιθυμούν και έχουν την προϋπόθεση ένταξής τους  αφενός οφείλουν να είναι ειλικρινείς, αλλά και συνεργάσιμοι τόσο στο ενημερωτικό συμβουλευτικό στάδιο με την 'Ενωση, αλλά και με τους δικηγόρους, που θα τους αναθέσουν την υπόθεσή τους.
 Συμπερασματικά, το ενδιαφέρον των δανειοληπτών υπήρξε τόσο έντονο που η ενημέρωση -συζήτηση, κύλισε γρήγορα, ξεπέρασε τα χρονικά πλαίσια που οι οργανωτές είχαν ορίσει, με αποτέλεσμα να κληθούν οι παριστάμενοι δανειολήπτες για περισσότερη ενημέρωση στα γραφεία της
΄Ενωσης,

Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Σώθηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και δεν θα πληρώσει τίποτα, οικογένεια ανέργου δανειολήπτη, από τη Σητεία "
                                                         ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 1-12-2013

Μοναδικό εισόδημα τα 150 Ευρώ μηνιαίως , από τον μισθό της καθαρίστριας θυγατέρας, για οικογένεια ανέργων στο Λασίθι της Κρήτης, το δικαστήριο τους "απάλλαξε"  μη καθορίζοντας δόσεις για χρέος 98.341 Ευρώ,
 Ιστορική θεωρείται, η  υπαρ.75/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σητείας, όπου ρυθμίζει τα χρέη του πατέρα της οικογένειας ,με τον ορισμό "μηδενικών μηνιαίων καταβολών" και εξαιρεί  από τον πλειστηριασμό , την κύρια κατοικία του, αλλά και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία.
  Αναλυτικότερα και επί του περιεχομένου  της απόφασης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,πρόκειται για μια οικογένεια στην οποία και ο σύζυγος αλλά και η σύζυγος τυγχάνουν άνεργοι, έχουν δύο ενήλικες θυγατέρες , εκ των οποίων η μία εργάζεται ως καθαρίστρια με μηνιαίες απολαβές 150 Ευρώ.΄Αλλο εισόδημα δεν εισέρχεται στην οικογένεια παρά μόνο 1000 Ευρώ/ετησίως   από επιδότηση ελαιόλαδου στο όνομα της συζύγου.. Επίσης ο πατέρας έχει στην κυριότητα του ένα Ι.Χ χαμηλής εμπορικής αξίας,χωρίς ιδιαίτερου εμπορικού ενδιαφέροντος
  Ο πατέρας ,είχε δανειστεί από μία Τράπεζα, για  τρία στεγαστικά δάνεια ,συνολικής οφειλής 98.341 Ευρώ,  τα οποία είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένα,προσδοκώντας  να τα πληρώσει εργαζόμενος.
 Παρά τους ισχυρισμούς της πιστώτριας Τράπεζας περί αοριστίας ,δόλου,περί ανειλικρινούς δήλωσης,το Ειρηνοδικείο Σητείας , από τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίστηκαν και από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων αποφάσισε:

1) Να ρυθμίσει τα χρέη του άνεργου δανειολήπτη ορίζοντας μηδενικές καταβολές
2)Να εξαιρέσει την κύρια κατοικία του δανειολήπτη από την εκποίηση
3)Να ορίσει  επαναπροσδιορισμό δίκης , μετά  από δεκάμηνο, για επανεξέταση  τυχόν διαφοροποίησης των εισοδημάτων του δανειολήπτη και ενδεχομένης βελτίωσης   να οριστούν οι προβλεπόμενες καταβολές.-
  Συμπερασματικά :¨Για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται άλλη μια δικαίωση δανειολήπτη,που εμπιστεύτηκε τον ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε, άλλη μια επιβράβευση για το νικηφόρο αποτέλεσμα των συνεργατών δικηγόρων Παγκρήτια και στην προκειμένη υπόθεση του δικηγόρου στον ν.Λασιθίου κ.Μανώλη Σκυβαλάκη, αλλά και ένα ακόμα αγκάλιασμα των δανειοληπτών από την Δικαιοσύνη.-
                                         
                 Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
                            
                              Ιωάννα Μελάκη