Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2008

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΝΟΗΣΗ.

Κύριοι, μη παίζετε με τους καταναλωτές, γνωρίζουμε τα παιχνίδια

σας, έχουμε νόηση, φθάνει πια ο εμπαιγμός σας, το ενδιαφέρον σας είναι

να γεμίσετε το χρηματοκιβώτιο σας, δεν ζητάμε τον οίκτο σας, πάψετε

να παίζετε τους ελεήμονες,

«Παγώνει» ο κοινός νους με το «πάγωμα» στις τιμές, το οποίο ανακοινώνουν όσες πολυεθνικές ανταποκρίνονται σε σχετικό κάλεσμα του υπουργείου Ανάπτυξης.

«Καλοδεχούμενες τέτοιες κινήσεις», δήλωσε χθες το μεσημέρι ο Χρήστος Φώλιας, αλλά μια τέτοια κίνηση που δημοσιοποίησε αργά το απόγευμα η πολυεθνική «Νεστλέ Ελλάς» μάλλον προκαλεί τους καταναλωτές:

Η Νεστλέ ανακοίνωσε πως αποφάσισε να μην προβεί σε καμιά αύξηση τιμών για τον στιγμιαίο και τον ελληνικό καφέ τουλάχιστον μέχρι τέλος του έτους. Κι αυτό «για να συμβάλει στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση για τη συγκράτηση των τιμών».

Η Νεστλέ... ξέχασε μάλλον να πληροφορήσει ταυτόχρονα τους καταναλωτές πως στις 5 Μαϊου 2008 είχε ανατιμήσει τον στιγμιαίο καφέ κατά 2,5%, ενώ από την προσεχή Δευτέρα ακριβαίνει κατά 2,7% και τον ελληνικό καφέ που διαθέτει. Δηλαδή «παγώνει» τις τιμές, αφού πρώτα τις αύξησε.

Εκκληση προς τους εκπροσώπους 36 πολυεθνικών και άλλων ομίλων ειδών διατροφής να μειώσουν από τη Δευτέρα τις τιμές απηύθυνε ο Χρ. Φώλιας που συσκέφθηκε μαζί τους χθες το πρωί.

Το σύνολο των επιχειρήσεων φαίνεται να παζαρεύει κάτι τέτοιο, επιδιώκοντας όμως να τύχει αμνηστίας φορολογικών και κοστολογικών ελέγχων.

Ο κ. Φώλιας εξορκίζει πως η «συνεργασία» αυτή δεν συνιστά «συμφωνίες κυρίων», αλλά θα πρόκειται για «αυτορρύθμιση των επιχειρήσεων στα πλαίσια της κοινωνικής τους ευθύνης».

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2008

Συνέντευξη τύπου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Η πρόεδρος της Ενωσης κ.Ιωάννα Μελάκη με μέλη του Δ.Σ
και το νομικό σύμβουλό της ΄Ενωσης

Η Πρόεδρος της Ενωσής Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων σε
συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με αφορμή το διατροφικό σκάνδαλο των τελευταίων ημερών (ανάμειξη ηλιελαίου με σπορέλαιο), ακρίβεια,
αισχροκέρδεια την Πέμπτη 22-5-08 στις 11 το πρωι στο εργατικό κέντρο.

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΤΑΤΑΞΗ (Ανώτατη Τιμή είναι η τιμή πώλησης στις 20-5-ο9)

3. Το ΝΔ 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Π.Δ 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

5. Το Π.Δ 122/04 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

6. Την Κοινή Απόφαση Δ15/Α/Φ19/19955/8-10-07 των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο».

7. Την Α.Δ 14/89 «Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι την 16-2-89», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 88/4-4-96, σχετικά με την κατάργηση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

9. Την ΚΥΑ Β3-340/92 των Υπουργών Εσωτερικών- Δημόσιας Διοίκησης- Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, με την οποία καταργήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Τιμών.

10. Την απόφαση 28795/293/29-7-2005 του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί καθορισμού προϋποθέσεων, κριτηρίων και όρων για την κατάταξη αντικειμένων και παροχών σε αγορανομικές κατηγορίες και για τη μετάταξη αυτών από μία κατηγορία σε άλλη».

11. Το γεγονός ότι στα πλαίσια διασφάλισης της υγείας του καταναλωτικού κοινού, με αποφάσεις του ΕΦΕΤ συνεπεία των τελευταίων συμβάντων, όπου ηλιέλαια ευρέθηκαν επιμολυσμένα με ορυκτέλαια, αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία όλα τα κατεχόμενα ηλιέλαια.

12. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού από τις ανατιμήσεις στην αγορά των ελαιολάδων, πυρηνελαίων και λοιπών σπορελαίων και το γεγονός ότι οι ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλούν προβλήματα στους λιανοπωλητές των προϊόντων, αρκεί να ληφθεί υπόψη ότι δεν ορίζεται απευθείας ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης αλλά αντίθετα ως τέτοια θεωρείται η πραγματική τιμή, που εφάρμοζε ο λιανοπωλητής, υπό καθεστώς ελεύθερης διαμόρφωσης των τιμών.

13. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Μετατάσσουμε από την κατηγορία των μη ελεγχομένων ειδών στην κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους ειδών τα κατωτέρω είδη, μόνο ως προς τις τιμές διάθεσης αυτών λιανικώς προς τον τελικό καταναλωτή :

α) Ελαιόλαδα των κατηγοριών «εξαιρετικό παρθένο», «παρθένο» και «ελαιόλαδα αποτελούμενα από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα», τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά σε επώνυμες και κλειστές συσκευασίες των ονομαστικών ποσοτήτων (σε λίτρα) 0,10- 0,25- 0,50- 0,75- 1- 2- 3- 5, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 275610/30-10-2003 των Υπουργών Οικονομίας- Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης- Τροφίμων.

β) Πυρηνέλαια βρώσιμα, τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά σε επώνυμες και κλειστές συσκευασίες των ονομαστικών ποσοτήτων (σε λίτρα) 0,250- 0,500- 0,750- 1- 2- 3- 5, σύμφωνα με την ΚΥΑ 275610/30-10-2003 των Υπουργών Οικονομίας- Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης- Τροφίμων.

γ) Βρώσιμα σπορέλαια πάσης φύσεως (πλην βρωσίμων πυρηνελαίων), που κυκλοφορούν στην αγορά σε επώνυμες και κλειστές συσκευασίες των ονομαστικών ποσοτήτων (σε λίτρα) 0,250- 0,500- 0,750- 1- 2- 3- 5- 10.

Άρθρο 2

1. Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης ως λιανική πώληση των ειδών του ως άνω άρθρου 1 προς τον τελικό καταναλωτή θεωρείται αυτή, που απευθύνεται σε μεμονωμένους καταναλωτές, χώρους ομαδικής εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, ζυθεστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, πιτσαρίες, ψητοπωλεία κ.λ.π), καντίνες, νοσοκομεία, κλινικές και άλλα ευαγή ιδρύματα, ανεξάρτητα αν οι πωλητές των ειδών αυτών είναι μόνο λιανοπωλητές ή έχοντας την ιδιότητα του χονδρεμπόρου (βιομηχανίες- βιοτεχνίες- εισαγωγείς- χονδρέμποροι) πωλούν παράλληλα και στους ανωτέρω τελικούς καταναλωτές.

2. Συνεπεία των διατάξεων της ως άνω παραγράφου 1 καθορίζουμε ως ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης (με ΦΠΑ , αυτή, που αναφέρεται κατωτέρω :

-Ως ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης θεωρείται αυτή, που ο πωλητής πραγματικά εφάρμοζε κατά την 20 -5-2008, για τα ελαιόλαδα, χωριστά κατά κατηγορία ελαιολάδου και κατά συσκευασία αυτών, για τα βρώσιμα πυρηνέλαια, χωριστά κατά συσκευασία αυτών και για τα λοιπά βρώσιμα σπορέλαια (πλην πυρηνελαίων), χωριστά κατά συσκευασία αυτών.

3. Οι πωλητές των ειδών του ως άνω άρθρου 1, προς τους καταναλωτές, όταν τα προμηθεύονται με νέα εμπορικά σήματα, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης Α.Δ., δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να τα πωλούν σε λιανικές τιμές υψηλότερες από τις αντίστοιχες που ίσχυαν την ημέρα εφαρμογής (20-5-08) της παρούσας, για ίδιες συσκευασίες.

Άρθρο 31. Οι παραβάτες της παρούσας, που ισχύει σε όλη την χώρα από την 24-5-2008, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα αγορανομικό κώδικα.

2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο.

Ο Υφυπουργός

Γεώργιος Βλάχος

ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Ενημερώνουμε τους πολίτες-καταναλωτές που ζουν στο Νομό μας, ότι

από 1-6-2008 για οποιανδήποτε καταναλωτική διαφορά, ενημέρωση,

παράπονο , καταγγελία, προσβολή των καταναλωτικών δικαιωμάτων τους

(είτε από επιχείρηση, είτε από τους φορείς της πολιτείας) από Τραπεζικά

προιόντα και υπηρεσίες,Κυλικεία , Εστιατόρια Καφετέριες,Σούπερ-Μάρκετ

(παραπάνω χρέωση προϊόντος, άλλη τιμή στο ράφι και άλλη στο Ταμείο),

Τηλεφωνικές επιχειρήσεις( κινητής και σταθερής τηλεφωνίας), προσβολή

περιβαλλοντολογικών όρων ,ακατάλληλα τρόφιμα,Ινστιτούτα αδυνατίσματος,

Ελαττωματικά προϊόντα, εταιρείες internet, κ.λ.π τηλεφωνικές αγορές

η ηλεκτρονικές και υπάρχει παραβίαση των συνομολογημένων όρων ,

κ.λ.π μπορούν και προσωπικά να τις καταθέτουν στα γραφεία μας

που βρίσκονται στην Πλατεία 1866 αριθ.2 πρώτος όροφος.

Επίσης ενημερώνουμε ότι διαθέτουμε νομικό σύμβουλο

ο οποίος παρέχει δωρεάν νομικές συμβουλές σε καταναλωτικές

διαφορές.

Η Πρόεδρος

Ιωάννα Μελάκη

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2008

Η Γνώση Προφυλάσσει

Ψηφιακή Ασφάλεια

Σε γενικές γραμμές, η αγορά από το internet (διαδίκτυο) είναι ασφαλής, ιδιαίτερα όταν γίνεται από αναγνωρισμένα και μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Υπάρχουν όμως και κάποιες περιπτώσεις που κρύβουν κινδύνους για τους καταναλωτές.

Οι κίνδυνοι αυτοί σχετίζονται κυρίως με την αθέτηση των όρων της εμπορικής συμφωνίας (μη παράδοση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, παράδοση ελαττωματικών αγαθών, χρέωση κρυφών εξόδων).

Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρεις χρήσιμες πληροφορίες νια την αποφυγή της ηλεκτρονικής εξαπάτησης.

Σε γενικές γραμμές, χρειάζεται να είσαι καχύποπτος και να προσέχεις ιδιαίτερα, διαβάζοντας τους όρους της εμπορικής συναλλαγής και ελέγχοντας τη φερεγγυότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος με το οποίο συναλλάσσεσαι.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προστατευτεί κανείς από την εξαπάτηση κατά τη διάρκεια εμπορικών συναλλαγών στο διαδίκτυο και οποιοσδήποτε συνδυασμός τους θα σε προστατεύσει επαρκώς.

Ειδικότερα:

* Να διαβάζεις με προσοχή τους όρους της σύμβασης συναλλαγής
* Να διαβάζεις με προσοχή τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας που χρησιμοποιείς
* Να βεβαιώνεσαι για τη φερεγγυότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος με το οποίο συναλλάσσεσαι
* Να ελέγχεις τις πληροφορίες για το προϊόν, την τιμή του και το νόμισμα που θα γίνει η συναλλαγή, καθώς και για το τελικό κόστος (με τα έξοδα αποστολής)
* Να μελετάς την πολιτική επιστροφών της εταιρίας
* Να διαβάζεις προσεκτικά τους όρους ασφαλείας πληρωμών της ιστοσελίδας
* Να εξακριβώνεις το χρόνο παράδοσης του προϊόντος

Άλλοι τρόποι προστασίας:

* Να εξοπλιστείς με ειδικό λογισμικό ασφαλείας, που ανιχνεύει κακόβουλο λογισμικό στον υπολογιστή σου
* Όταν πληρώνεις, να είσαι σίγουρος για την ασφαλή και κρυπτογραφημένη σύνδεση του υπολογιστή - εμφανίζεται είτε με την αλλαγή χρώματος της περιοχής που γράφεις την ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε με ένα σύμβολο κάτω δεξιά στο πρόγραμμα πλοήγησης, είτε με την αλλαγή της διεύθυνσης από http:// σε https://
* Να μην αποθηκεύεις προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στον υπολογιστή
* Να μη δίνεις τους προσωπικούς κωδικούς σου σε τρίτα άτομα
* Ο κωδικός σου πρέπει, για μεγαλύτερη ασφάλεια, να περιέχει γράμματα, αριθμούς και σύμβολα
* Να μη δίνεις προσωπικές πληροφορίες μέσα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γιατί δεν είναι κρυπτογραφημένη και ασφαλής υπηρεσία
* Να προσέχεις τη διεύθυνση που γράφεις, αν είναι η πραγματική
* Προτίμησε για αγορές προπληρωμένες δικτυακές υπηρεσίες, καθώς παρέχονται από εταιρίες φερέγγυες και σοβαρές που προσφέρουν αποζημίωση σε περίπτωση εξαπάτησης
* Να χρησιμοποιείς προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες

Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής:

* Να αποθηκεύεις στον υπολογιστή τη συναλλαγή που πραγματοποιείς
* Να γνωρίζεις την πολιτική της εταιρίας αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σου δεδομένων
* Να εκτυπώνεις και να κρατάς την πολιτική επιστροφών

Μετά την αγορά:

* Να θυμάσαι ότι έχεις τα ίδια δικαιώματα σα να είχες αγοράσει από ένα κανονικό κατάστημα
* Να κρατάς όλα τα στοιχεία επικοινωνίας - ίσως τα χρειαστείς σε περίπτωση αργοπορίας ή προβλήματος με την παράδοση του προϊόντος
* Να κρατάς αντίγραφο των όρων και των προϋποθέσεων αγοράς

Συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων:

* Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείς να ακυρώσεις μια υπηρεσία ή να επιστρέψεις ένα προϊόν, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα - συνήθως επτά ημερών - γνωστό και ως "cooling-off period"
* Σε περίπτωση επιστροφής, πληρώνεις ο ίδιος τα έξοδα αποστολής
* Σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικού προϊόντος, μπορείς και πρέπει να προβείς άμεσα σε καταγγελία στις αρμόδιες υπηρεσίες
* Σε περίπτωση μη εκτέλεσης μιας υπηρεσίας, δικαιούσαι την επιστροφή των χρημάτων σου

Δες την Ψηφιακά

Διατροφικό Σκάνδαλο(μολυσμένο ηλιέλαιο με ορυκτέλαιο), Ανεξέλεγκτη ακρίβεια, Κερδοσκοπία.

Είμαστε πολίτες-καταναλωτές και ζούμε σε μία δημοκρατική χώρα, με
Σύνταγμα , με Εξουσίες, και Νόμους, που δεν μας
επιτρέπουν να ανεχόμαστε τοξικές βόμβες στο πιάτο μας.
Θέλουμε υγιή και ασφαλή τρόφιμα, στην διατροφική μας αλυσίδα, όχι
πια άλλα τοξικά κοκτέιλ, στον οργανισμό μας.
Δικαίωμα μας είναι να προμηθευόμαστε ασφαλή τρόφιμα,ηλιέλαιο χωρίς
ορυκτέλαιο, κρέας χωρίς διοξίνες, καλαμάρια χωρίς κάδμιο,φρέσκα
ψάρια,χωρίς Αρσενικό,καθαρό νερό χωρίς μικροοργανισμούς.
Η πολιτεία οφείλει και έχει την υποχρέωση,να μεριμνά έγκαιρα μέσω των
υπηρεσιών της για την διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων
τροφίμων πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά για κατανάλωση
Σαν καταναλωτές νοιώθουμε ουσιαστικά απροστάτευτοι.Η καθημερινότητα,
με τα συνεχή διατροφικά σκάνδαλα ,πιστοποιεί την σκληρή πραγματικότητα ,
την αδυναμία των υπηρεσιών ελέγχου τροφίμων της πολιτείας ,να εκτελέσουν
το έργο τους.
Τα ετεροχρονισμένα μέτρα της πολιτείας μέσω του Ε.Φ.Ε.Τ στο πρόσφατο
διατροφικό σκάνδαλο με το ηλιέλαιο, δεν μας έπεισαν,αντίθετα μας
δημιούργησαν τρόμο, πανικό και ανασφάλεια .
Τα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία μας πιστοποιούν ότι στις 9-4-08
οι Ιταλικές Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση στις χώρες της Ευρωπαϊκής
κοινότητας ότι, καλαμάρια με χώρα προέλευσης Ελλάδα περιείχαν τοξικό
Κάδμιο με 34% πάνω από τα επιτρεπτά όρια.
Εμείς εδώ στην Ελλάδα οι καταναλωτές το γνωρίζαμε; Μπήκε στον κόπο
να μας ενημερώσει κανείς;
Γιατί κρέας με «διοξίνες» που παρήχθη στο Βέλγιο το 1999 η
Ολλανδία και η Ιταλία απέρριψαν την εισαγωγή του και η χώρα μας την
επέτρεψε;
Αυτό το «αλαλούμ» με το ηλιέλαιο, ο μη έλεγχος κατά την εισαγωγή,
η ανοχή από την πολιτεία στην επιχείρηση να μην διαθέτει σύστημα
ιχνηλασιμότιτος μας αποδεiκνυει, ότι μπορεί να υπάρχουν νόμοι, αλλά
δεν βρίσκουν εφαρμογή σε ευέστητους τομείς (ασφάλεια των τροφίμων).
Από την μία τα ανασφαλή τρόφιμα και από την άλλη η ακρίβεια και η
κερδοσκοπία.
Ο καταναλωτής σήμερα στέκεται αμήχανος σ αυτήν την απειλητική καταιγίδα ,
και καλείται να αμυνθεί συγχρόνως ζητά από την πολιτεία να λάβει τα
μέτρα εκείνα που θα του παρέχουν προστασία.
Το θέμα της ακρίβειας έφθασε να συζητείται καθημερινά και στην πόλη μας,
με αποτέλεσμα οι πολίτες-καταναλωτές και στα Χανιά, να έχουν πέσει σε
περισυλλογή, να περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα.
Γνωρίζουμε ότι ζούμε σε μια ελεύθερη αγορά, αλλά τα πράγματα έχουν
ξεφύγει και τοπικά,δεν είναι δυνατό τοπικό αγροτικό προϊόν να πωλείται
πάνω από 2 ευρώ στην πόλη μας και συγχρόνως στην Αθήνα –Θες/νίκη το
ίδιο προϊόν να πωλείται 1,5 ευρώ.
Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα προϊόντα.
Σε προσφορά υπηρεσιών υπάρχουν καταγεγραμμένες υπερβολικά υψηλές
χρεώσεις.Επαγγελματίες διαφόρων κλάδων για απασχόληση ελαχίστων λεπτών
να απαιτούν αμοιβή τιμή μεροκάματου, ΄άσσε κάποιες άλλες κατηγορίες
τις λεγόμενες επιστημονικές που μπορεί να σου απαιτήσουν το μισθό ενός
χρόνου.
Θέλουμε ανάπτυξη, ζητάμε ευημερία στο τόπο μας ας αλλάξουμε προφίλ
και καταναλωτές και επιχειρήσεις.Ο Νομός μας είναι προσφιλής
προορισμός πολλών επισκεπτών, και ξένων και της ενδοχώρας κάνουμε
κάλεσμα στους ντόπιους επιχειρηματίες να εφαρμόσουν βιώσιμη
επαγγελματική συμπεριφορά, ας περιορίσουν τα κέρδη τους, ας αποφύγουν
τεχνάσματα ,ας αποφύγουν ευκαιριακές πρακτικές ,για να αποτρέψουν την
δυσφημιστική καμπάνια «όμορφα είναι τα Χανιά αλλά ακριβά»
Ο ταν μιλάμε για ακρίβεια στα Χανιά, μιλάμε με καταγεγραμμένα στοιχεία
που μας αποδίδει όχι μόνο ο δείκτης των τροφίμων ,αλλά και οι άλλοι
δείκτες (καύσιμα, εστιατόρια ,καφετέριες, κ.λ.π)που είναι δείκτες
συγκρίσιμοι με άλλες περιοχές,ακόμα και οι τιμές των πολυεθνικών που
δραστηριοποιούνται τοπικά έχουν υψηλότερες τιμές από τα καταστήματα
τους που εδρεύουν σε άλλες περιοχές.


Ζητάμε από την πολιτεία προληπτικούς ελέγχους για την ασφάλεια των
τροφίμων, λειτουργία διαπιστευμένων εργαστηρίων για μετρήσεις
βλαπτικών για τον ανθρώπινο οργανισμό παραγόντων(διοξίνες,ίνες
αμιάντου κ.λ.π).Ενεργοποίηση των 41 μέτρων του Υπουργού Ανάπτυξης.

Συστήνουμε στους καταναλωτές ψυχραιμία,και τους ενημερώνουμε ότι,
κλιμάκια της Ένωσης θα βρίσκονται καθημερινά στην αγορά,για ενημέρωση
και στήριξη στα οποία ο κάθε καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται.

Κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα στους τοπικούς φορείς(Νομ/κή Αυτ/ση ,Δήμους,
Εκκλησία, Επιμελητήρια , Ιδρύματα κ.λ.π) να αγκαλιάσουν την Ενωσή
μας,
για ένα κοινό στόχο και ρόλο που είναι η προστασία των
πολιτών-καταναλωτών,για τοπική ανάπτυξη και ευημερία του Νομού μας,
και ευελπιστούμε ότι θα πετύχουμε τον στόχο μας εάν οι επιχειρήσεις
μειώσουν τα κέρδη τους, αλλά και εάν φορείς και πολίτες-καταναλωτές
περιφρουρήσουμε τα δικαιώματά μας

Η Πρόεδρος

Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008

ΕΚΠΟΙΖΩ: Δικαίωση δανειοληπτών στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE
Δευτέρα, 19 Μαϊου 2008 15:59


Δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν από το Ειρηνοδικείο Αθηνών επί ατομικών αγωγών (οι τελευταίες με αριθμό 863/2008, 1540/2008 και 1642/2008) - στηριζόμενες στις αμετάκλητες αποφάσεις που είχαν εκδοθεί επί συλλογικών αγωγών της ΕΚΠΟΙΖΩ - υποχρεώνουν τις τράπεζες να επιστρέψουν στους δανειολήπτες που είχαν λάβει στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο μέχρι και τις αρχές του 2003 σημαντικότατα χρηματικά ποσά.

Αυτό αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η ΕΚΠΟΙΖΩ επισημαίνοντας ότι οι τράπεζες, «κάνοντας χρήση του καταχρηστικού όρου για τον τρόπο διακύμανσης του κυμαινόμενου επιτοκίου, οι τράπεζες δεν απέδωσαν στους καταναλωτές τη μείωση του επιτοκίου που δικαιούνταν».

«Ο μονομερής προσδιορισμός του κυμαινόμενου επιτοκίου από τις τράπεζες έχει κριθεί με αμετάκλητες αποφάσεις δικαστηρίων που εκδόθηκαν επί συλλογικών αγωγών της ΕΚΠΟΙΖΩ (Άρειος Πάγο 1219/2001, Εφετείο Αθηνών 5253/2003) καταχρηστικός. Σύμφωνα με αυτές τις αποφάσεις οι τράπεζες θα έπρεπε να αναφέρουν στις συμβάσεις τους συγκεκριμένα, εύλογα για τον καταναλωτή, κριτήρια με βάση τα οποία θα διακυμαίνεται το επιτόκιο του δανείου. Τέτοια κριτήρια είναι εκείνα που αντικατοπτρίζουν το κόστος του χρήματος για τις τράπεζες», προστίθεται στην ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Συνεντευξη τύπου)

Η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων, σας καλεί στη
Συνέντευξη τύπου που θα
παραχωρήσει προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης η πρόεδρος της Ιωάννα Μελάκη,
την Πέμπτη 22-5-2008 στις 11 το πρωι στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.
Η συνέντευξη τύπου παραχωρείται με αφορμή το διατροφικό σκάνδαλο των
τελευταίων ημερών ,(μολυσμένο ηλιέλαιο με ορυκτέλαιο) η ανεξέλεκτη ακρίβεια,και
η ασύδοτη κερδοσκοπία ιδίως από τις Πολυεθνικές.
Θα ανακοινωθούν οι δράσεις της ΄Ενωσης που θα πραγματοποιηθούν.

Για την Ενωση

Η Πρόεδρος Ο Γραμματ'εας

Ιωάννα Μελάκη Εμμ. Αυγέρος

Γράφει ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗΣ*

Με δικαστικές αποφάσεις έχουν κριθεί ως άκυροι και καταχρηστικοί οι παρακάτω γενικοί όροι τραπεζικών συμβάσεων:anaitolika.gr
(16-05-2008)

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ


Με δικαστικές αποφάσεις έχουν κριθεί ως άκυροι και καταχρηστικοί οι παρακάτω γενικοί όροι τραπεζικών συμβάσεων:
1) Προμήθεια 1% της τράπεζας επί του ποσού του στεγαστικού δανείου την οποία η τράπεζα αποκαλεί "έξοδα προμήθειας χρηματοδότησης".
2) Δυνατότητα της τράπεζας να αναπροσαρμόζει την ετήσια συνδρομή της πιστωτικής κάρτας χωρίς ενημέρωση του κατόχου της.
3) Καταλογισμός ευθύνης στον κάτοχο πιστωτικής κάρτας - πελάτη έναντι της τράπεζας ακόμα και στην περίπτωση έλλειψης υπαιτιότητάς του ως προς την έγκαιρη γνωστοποίηση στην τράπεζα της κλοπής ή της απώλειας της κάρτας.
4) Δυνατότητα της τράπεζας να καταγγέλλει μονομερώς χωρίς σπουδαίο λόγο και απροθέσμως τη σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας και να απαιτεί την αυθημερόν απόδοση όλου του υλικοτεχνικού εξοπλισμού της.
5) Θεώρηση ως ληξιπρόθεσμου ολόκληρου του υπολοιπόμενου ποσού δανείου αν υπάρξει καθυστέρηση καταβολής μιας και μόνο δόσης του.
6) Δέσμευση του οφειλέτη δανειακής σύμβασης να εκχωρεί και να μεταβιβάζει στην προμηθεύτρια τράπεζα ως πρόσθετη εξασφάλισή της τα μισθώματα ακινήτου για την αγορά του οποίου χορηγήθηκε το δάνειο.
7) Ρήτρα τραπεζικής σύμβασης με την οποία ορίζεται ως αποκλειστικά αρμόδιο δικαστήριο για τις διαφορές εκ της σύμβασης το δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της τράπεζας.
8) Ρήτρα περιορισμού της ευθύνης της τράπεζας σε περίπτωση παράνομης ανάληψης από μη δικαιούχο βιβλιαρίου καταθέσεως.
9) Δυνατότητα της τράπεζας σε σύμβαση πίστωσης αλληλόχρεου λογαριασμού να περιορίζει ή να κλείνει οποιαδήποτε στιγμή κατά την κρίση της την πίστωση.

Σε όσες περιπτώσεις γίνεται προσπάθεια τραπεζών να επιβάλλουν στους συναλλασσόμενους καταναλωτές τους παραπάνω άκυρους και καταχρηστικούς όρους. Θα είναι χρήσιμο να ενημερώνουν οι τελευταίοι την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων, ώστε να προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες κατά των τραπεζών.

* Nομικός σύμβουλος Ένωσης
Προστασίας Καταναλωτών Χανίων

Εκατοντάδες υποθέσεις πλειστηριασμού ακινήτων

ΤΟ 2007 ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 19/05/08

Τις 432 έφτασαν οι υποθέσεις πλειστηριασμού ακινήτων για οφειλές στην πόλη των Χανίων τη χρονιά που πέρασε και για τους πρώτους μήνες του 2008 οι αντίστοιχες υποθέσεις έχουν φτάσει τις 160. Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τις αιτήσεις πλειστηριασμών και κατασχέσεων που έχουν κατατεθεί στο Ειρηνοδικείο Χανίων.
"Πρωταθλητές" στους πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις είναι οι τράπεζες, με πάνω από 250 αιτήσεις, ακολουθούν επιχειρήσεις με 50, ιδιώτες και άλλοι ιδιωτικοί οργανισμοί και το δημόσιο με 19 αιτήσεις. Στα παραπάνω στοιχεία που συγκέντρωσαν τα "Χ.Ν." δεν προστίθενται τα προγράμματα πλειστηριασμού που έχουν κατατεθεί στα υπόλοιπα Ειρηνοδικεία του Νομού σε Κίσαμο, Κολυμπάρι, Κάντανο, Βάμο.
Ευτυχώς, η μεγάλη πλειοψηφία των υποθέσεων αυτών δεν καταλήγει στον πλειστηριασμό της περιουσίας του οφειλέτη, καθώς έστω και με καθυστέρηση ή νέους διακανονισμούς οι δανειστές παίρνουν τα χρήματά τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του δικηγορικού συλλόγου Χανίων μόνο το 1/10 των υποθέσεων φτάνει στον πλειστηριασμό των ακινήτων και στο να χάσουν οι δανειολήπτες την περιουσία τους.
Οι περισσότεροι πλειστηριασμοί, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στο Ειρηνοδικείο, αφορούν ακίνητα (σπίτια, επαγγελματική στέγη, οικόπεδα), ενώ υπάρχει και μικρός αριθμός πλειστηριασμών που αφορά αυτοκίνητα ΙΧ ή επαγγελματικά.
"Αν και τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι επαρκή, από την εμπειρία μου μπορώ να πω ότι το 1/10 των υποθέσεων καταλήγει σε πλειστηριασμό. Από τις 432 κατασχέσεις και προγράμματα πλειστηριασμών που έγιναν το 2007, οι περισσότεροι πληρώθηκαν σιγά - σιγά ρυθμίστηκαν με διακανονισμούς ανάμεσα στους δανειολήπτες, τις τράπεζες και τους ιδιώτες" δηλώνει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων κ. Δημήτρης Ποντικάκης.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου "όταν οι τράπεζες δουν ότι υπάρχει διάθεση από τον οφειλέτη να πληρώσει έστω και σιγά - σιγά, δεν προχωρούν στον πλειστηριασμό. Αν ο οφειλέτης δεν έχει να δώσει τίποτα ή έχει πτωχεύσει, τότε ο δανειστής προχωράει κανονικά στον πλειστηριασμό. Πάντως είναι ελάχιστες οι υποθέσεις που κάποιος χάνει το σπίτι του όταν δίνει κάποια χρήματα. Από τις 432 υποθέσεις πιστεύω ότι μόνο το 1/10 των πλειστηριασμών ολοκληρώνεται. Το πρόβλημα κατά τη γνώμη μου είναι μεγαλύτερο στα μεγάλα αστικά κέντρα και ειδικά στην Αθήνα, γιατί στην επαρχία υπάρχει ακόμα η προσωπική γνωριμία και ειδικά οι τράπεζες είναι περισσότερο προσεκτικές στον δανεισμό χρημάτων".
Ωστόσο, όμως, και στα Χανιά μεγάλος παραμένει ο αριθμός των πτωχεύσεων διαφόρων μικροεπιχειρήσεων και καταστημάτων.
"Οι πτωχεύσεις είναι πολλες και γίνονται από επαγγελματίες που δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία. Η πτώχευση έχει το νόημα να υπάρξει η βεβαίωση ότι ο οφειλέτης είναι φτωχός και να έχει κάποια ελαφρυντικά στα ποινικά δικαστήρια γιατί οι περισσότεροι από τους πτωχεύοντες χρωστάνε στο ΙΚΑ, στο ΤΕΒΕ, έχουν εκδώσει ακάλυπτες επιταγές" επισημαίνει ο κ. Ποντικάκης.
Γιώργος Κώνστας

Πηγή Χανώτικα Νέα

Κυριακή, 18 Μαΐου 2008

Τα «κρυφά» χαράτσια στους δανειολήπτες

Κρυφές αυξήσεις στις χορηγήσεις καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης μέσω των διαφόρων εξόδων φακέλου που συνοδεύουν τις δανειακές συμβάσεις, με αποτέλεσμα τα πραγματικά επιτόκια που πληρώνουν τα νοικοκυριά να είναι αρκετές μονάδες υψηλότερα, έχουν επιβάλει οι τράπεζες.


Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι τράπεζες έχουν διπλασιάσει τα «καμουφλαρισμένα» έξοδα που υπάρχουν στις χορηγήσεις, διαμορφώνοντας έτσι υπέρογκα επιτόκια δανεισμού για τους καταναλωτές, αφού το τελικό επιτόκιο ξεπερνά το 22% για τα καταναλωτικά δάνεια.

Οπως φαίνεται από τα στοιχεία, το τρυκ των αυξήσεων στις επιβαρύνσεις που υπάρχουν στις χορηγήσεις είναι ανεξάρτητο από τις μεταβολές στα επιτόκια, αφού είτε τα επιτόκια μειώνονταν είτε αυξάνονταν ως δια... μαγείας το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο που πληρώνει ο κάθε δανειολήπτης ανέβαινε!

2,27 από 1,58 Για παράδειγμα, το μέσο ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο στα καταναλωτικά δάνεια το 2005 ήταν 9,06% και το ΣΕΠΠΕ 10,64%, δηλαδή 1,58 υψηλότερα, ενώ σήμερα το μέσο επιτόκιο είναι 8,40% και το ΣΕΠΠΕ 10,67% δηλαδή 2,27 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερα.

Ομοίως και στα στεγαστικά δάνεια όπου η διαφορά στα δύο επιτόκια το 2003 ήταν 0,38 της μονάδας, ενώ σήμερα έχει σχεδόν διπλασιαστεί και βρίσκεται στο 0,57 της μονάδας.

Τα νούμερα αυτά αφορούν τα μέσα επιτόκια, αφού -όπως προκύπτει από τον πίνακα με τα δανειακά προϊόντα των τραπεζών- τόσο το ύψος του επιτοκίου όσο και η διαφορά ανάμεσα στο ονομαστικό και το πραγματικό επιτόκιο είναι πολύ μεγαλύτερα.

Ειδικότερα, σε αντίθεση με τα επιτόκια που διαφημίζονται και λειτουργούν ως «κράχτες» στον έντονο ανταγωνισμό των τραπεζών, τα πραγματικά επιτόκια που πληρώνουν οι καταναλωτές είναι για πρώτη φορά πάνω από το 22% και μέχρι 7,83 μονάδες υψηλότερα.

Μάλιστα, η διαφορά αυτή ανάμεσα στο ονομαστικό και το πραγματικό επιτόκιο μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά το πραγματικό κόστος των δανειοληπτών που είναι οι τόκοι, αφού για παράδειγμα το 14,45% που δίνει ως αρχικό η τράπεζα, με τις διάφορες επιβαρύνσεις καταλήγει να φθάνει στην τσέπη του δανειολήπτη 22,28%.

«Ψιλά γράμματα» Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα «χαράτσι» που διαμορφώνεται από τα διάφορα έξοδα έγκρισης και εξέτασης της αίτησης, τις συνδρομές και την εισφορά υπέρ του Δημοσίου, επιβαρύνσεις που φαίνονται μόνο στα «ψιλά γράμματα» των δανειακών συμβάσεων, αλλά που ανεβάζουν το πραγματικό επιτόκιο σε δυσθεώρητα επίπεδα. Το περίεργο είναι ορισμένες τράπεζες επιβάλλουν «χαράτσι» ακόμη και για τη... συγκέντρωση των στοιχείων του πελάτη που θα πάρει το δάνειο, ανεξάρτητα μάλιστα από τα έξοδα έγκρισης και της ετήσιας συνδρομής. Βέβαια, πολλές τράπεζες έχουν μηδενικά έξοδα, αποφεύγοντας έτσι τις «κρυφές» χρεώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι άλλη μια μεγάλή πηγή εσόδων των τραπεζών είναι οι διάφορες επιβαρύνσεις με τις οποίες χρεώνουν τους πελάτες τους στις συναλλαγές. Ετσι, επιβάλλουν επιβάρυνση έως 3,5 ευρώ για ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό τους, χρησιμοποιώντας το δίκτυο αυτόματων συναλλαγών άλλης τράπεζας, ενώ έως 70 λεπτά. πληρώνουν μια απλή ερώτηση για το υπόλοιπο του λογαριασμού τους.

Στις πιστωτικες κάρτες το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης κυμαίνεται από 10,11% έως 20,76% ανάλογα την τράπεζα, αντί του 9% έως 17,70% που διαφημίζουν οι τράπεζες. Η διαφορά στην επιβάρυνση του επιτοκίου φθάνει τις 3 μονάδες, δηλαδή όσο είναι το επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου.

Στα ανοιχτά καταναλωτικά δάνεια η εικόνα αντικατοπτρίζεται ακόμη πιο καθαρή. Το ετήσιο πραγματικό επιτόκιο αντί του 8,5% έως 14,60% που διαφημίζουν οι τράπεζες, εκτοξεύεται μέχρι και το 22,28%, διαμορφώνοντας μια διαφορά 7,68%. Η διαφορά αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι οι τράπεζες επιβάλλουν έως 170 ευρώ για να συγκεντρώσουν, να εξετάσουν και να εγκρίνουν την αίτηση του δανείου και έως 90 ευρώ (ανάλογα την τράπεζα) ως ετήσια συνδρομή.

Στα καταναλωτικά δάνεια με ή χωρίς εξασφάλιση η επιβάρυνση είναι κατά τι μικρότερη, αφού τα διάφορα έξοδα φακέλου και ασφαλειών σε σύγκριση με το ποσό του δανείου ανεβάζουν το επιτόκιο κατά 5,8 μονάδες.

Στα στεγαστικα δάνεια, πέρα από τις προσφορές που έχουν οι τράπεζες όπου συνήθως είναι δωρεάν τα έξοδα, ιδιαίτερα για τις μεταφορές δανείων, η διαφορά με την επιβάρυνση φθάνει σήμερα το 0,53 της μονάδας από 0,38 της μονάδας πριν από μερικά χρόνια.

Τράπεζα της Ελλάδας
Πρόστιμο 1,7εκατ. ευρώ σε 19 τράπεζες

Κυρώσεις ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε σε 19 πιστωτικά ιδρύματα η Τράπεζα της Ελλάδας για παρατυπίες στα δάνεια, παραπλανητικές διαφημίσεις των καταναλωτών και ανεπάρκεια στις διαδικασίες πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.

Με απόφαση του απερχόμενου διοικητή Ν. Γκαργκάνα, για πρώτη φορά δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των τραπεζών στις οποίες επιβλήθηκε το πρόστιμο, το οποίο έχει τη μορφή 6μηνης άτοκης κατάθεσης στην Τράπεζα της Ελλάδας συνολικού ύψους 69 εκ. ευρώ, ποσό που συνεπάγεται κόστος ύψους 1,7 εκ. ευρώ.

Από το συνολικό ποσό, τα 695.000 ευρώ αφορούν κυρώσεις για τη διαφάνεια των τραπεζικών συναλλαγών και ειδικότερα χρέωση με έξοδα, προμήθειες κλπ., για τις τράπεζες Εθνική, Εμπορική, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, για ελλιπή προσυμβατική ενημέρωση ή ασαφή διατύπωση συμβατικών όρων στις τράπεζες Ελληνική, Αττικής, Εurοbank, Probank, Citibank, FBB, Marfin και Εγνατία, για εκπρόθεσμη απάντηση σε συναλλασσόμενους και μη έγκαιρη ενημέρωση εγγυητών στις Αγροτική Τράπεζα, την Alpha bank, Εμπορική, Εurοbank και Aspis Βank).

Κύρωση Το ποσό των 805.000 ευρώ αφορά τις διαδικασίες Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και ειδικότερα μη προώθηση ή καθυστέρηση υποβολής αναφορών στην Αρχή ή μη επαρκής προσαρμογή στις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα αυτό στις τράπεζες Αγροτική, Alpha, Γενική, Εθνική, Ελληνική, Εμπορική, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Eurobank, Τράπεζα Κύπρου, Πειραιώς, Aspis Bank, ΒΝΡ Paribas και HSCB.

Πρόσθετη κύρωση ύψους 25.000 ευρώ επεβλήθη σε καθεμία από τις τράπεζες Αγροτική, ΑΛΦΑ, Εμπορική και Aspis για παραβάσεις σχετικά με διαδικασίες και έλεγχο των εργασιών που έχουν ανατεθεί σε τρίτους.

Δ.Σ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ
dkanellis@pegasus.gr

Ανοχύρωτη η Ελλάδα στις διατροφικές βόμβες

Μεγάλα κενά διαπιστώνουν οι ειδικοί τόσο στους ελέγχους των προϊόντων όσο και στις αντιδράσεις των αρμοδίων όσον αφορά τα μηνύματα που έρχονται από το εξωτερικό

Συστηματικοί έλεγχοι στο εξωτερικό εντοπίζουν επικίνδυνες ουσίες σε μεγάλες παρτίδες ελληνικών προϊόντων
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
Ελληνικά καλαμάρια με κάδμιο στην ιταλική αγορά, σιρόπι με βενζοϊκό οξύ και φιλέτα γαλοπούλας made in Greece με επικίνδυνα βακτήρια στην Κύπρο, ελληνικές πιπεριές με καρκινογόνο φυτοφάρμακο στη Σλοβακία, ηλιέλαιο με ορυκτέλαιο και «τοξικά» ψάρια στην ελληνική αγορά. Και αυτά είναι μόνο μερικές από τις διατροφικές βόμβες των δύο τελευταίων μηνών.
Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, οι Έλληνες καταναλωτές είναι ουσιαστικά απροστάτευτοι μπροστά στους κινδύνους που ελλοχεύουν στα πιάτα τους. Αυτό άλλωστε απέδειξε και το τελευταίο διατροφικό σκάνδαλο με το ηλιέλαιο από την Ουκρανία που περιέχει γενναίες δόσεις ορυκτελαίου.
Ήταν 9 Απριλίου όταν στις ιταλικές αρχές για την ασφάλεια των τροφίμων χτύπησε συναγερμός. Κατόπιν ελέγχων στην αγορά εντοπίστηκαν καλαμάρια με συγκεντρώσεις τοξικού καδμίου που ξεπερνούσαν κατά 34% τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. Στις 10 Απριλίου οι ιταλικές αρχές εξέδωσαν προειδοποιητικό μήνυμα προς τις χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ευρήματά τους μέσω του Έγκαιρου Συστήματος Προειδοποίησης για την Ασφάλεια των Τροφίμων και των Ζωοτροφών. Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι ήταν η χώρα προέλευσης των επικίνδυνων καλαμαριών, δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση των καταναλωτών. Και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά. Τα ίδια θα συνέβαιναν με το ελληνικό σιρόπι καραμέλας με βενζοϊκό οξύ που βρέθηκε στην Κύπρο αφού είχε διατεθεί στην αγορά, τις ελληνικές πιπεριές με το καρκινογόνο φυτοφάρμακο methiocarb που έφτασε στη σλοβακική αγορά μέσω Γερμανίας, ακόμα και με τις επικίνδυνες αφλατοξίνες που ανιχνεύθηκαν σε ελληνικά αποξηραμένα σύκα που διοχετεύθηκαν στη γερμανική αγορά μέσω Αυστρίας.
Τα κενά. «Υπάρχουν απίστευτα κενά στην αντίδραση των ελληνικών αρχών όσον αφορά τις ειδοποιήσεις του ευρωπαϊκού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για την Ασφάλεια των Τροφίμων», λέει στα «ΝΕΑ» ο κ. Γιάννης Ζαμπετάκης, λέκτορας Χημείας Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επικεφαλής επιθεωρητής συστημάτων ΗΑCCΡ για την ασφάλεια των τροφίμων. «Ωστόσο, τα κενά δεν περιορίζονται μόνο στην αντίδραση των αρμοδίων όσον αφορά τα μηνύματα που έρχονται από το εξωτερικό για τρόφιμα που προέρχονται από την Ελλάδα. Μεγάλο κενό υπάρχει και στους εσωτερικούς ελέγχους της αγοράς», επισημαίνει ο κ. Ζαμπετάκης.
Τον Μάρτιο «ΤΑ ΝΕΑ» προχώρησαν σε αγορά τριών φρέσκων, τριών κατεψυγμένων και τριών κονσερβών τόνου και τα παρέδωσαν σε διαπιστευμένο εργαστήριο για αναλύσεις τοξικών μετάλλων. Τα ευρήματα που γνωστοποιήθηκαν τον Απρίλιο ήταν συγκλονιστικά: δύο φρέσκα ψάρια βρέθηκαν με υπερβολικά υψηλές συγκεντρώσεις αρσενικού, ένα κατεψυγμένο με υδράργυρο και μία κονσέρβα τόνου με κάδμιο. Αν και μετά το δημοσίευμα παραγγέλθηκε προανακριτική εξέταση, οι αρμόδιοι ελεγκτικοί φορείς αδράνησαν, καθώς, «πέρα από το ότι δεν πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για να διαπιστωθεί η επανάληψη του φαινομένου, δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση στο ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Σε αυτή την περίπτωση τι έκανε ο ΕΦΕΤ;», αναρωτιέται ο κ. Ζαμπετάκης.
Αργούν τα πορίσματα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ενάμιση χρόνο μετά το διατροφικό σκάνδαλο με τα σπασμένα γυαλιά σε παιδικά γιαούρτια γνωστής γαλακτοβιομηχανίας, ακόμα δεν έχει βγει πόρισμα για την υπόθεση. Επισημαίνει δε ότι για ένα πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα για την υγεία των Βρετανών πολιτών, το οποίο προέκυψε τον Ιανουάριο του 2006 όταν τα προϊόντα γνωστής σοκολατοβιομηχανίας βρέθηκαν επιμολυσμένα με σαλμονέλα προκαλώντας ασθένειες σε 180 ανθρώπους, ο βρετανικός ΕΦΕΤ κατάφερε να ξεδιαλύνει το μυστήριο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. «Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία το έκρυβε για πέντε ολόκληρους μήνες, οι αρμόδιες αρχές αντέδρασαν υπεύθυνα», σημειώνει ο κ. Ζαμπετάκης. Τελικά, η σοκολατοβιομηχανία αναγκάστηκε να πληρώσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ.

Σάββατο, 17 Μαΐου 2008

- Τήρηση πινακίδων κατά τη λιανική πώληση υγρών καυσίμων

1. α) Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη πινακίδα με τις τιμές πώλησης του κάθε είδους καυσίμου, που πωλούν κατά μονάδα μέτρησης (λίτρο), ανεξάρτητα από την αναγραφή των τιμών επί των αντλιών.
Τα είδη των υγρών καυσίμων που αναφέρονται στην προαναφερόμενη πινακίδα μπορούν να αναγράφονται, κατά επιλογή του πρατηριούχου, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.
Σε κάθε περίπτωση ελληνικής ή αγγλικής γραφής των προϊόντων στην πινακίδα, θα ακολουθείται αποκλειστικά ενιαίος τρόπος αναγραφής τους, με τη γλώσσα επιλογής των πρατηριούχων.
Ο τρόπος και η σειρά αναγραφής θα είναι υποχρεωτικά ως κατωτέρω:
1. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ή Unleaded 95
2. ΝΕΑ ΣΟΥΠΕΡ ή Super LRP
3. S.ΑΜΟΛΥΒΔΗ 98 ή S.Unleaded 98
4. S.ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 ή S.Unleaded 100
5. Πετρέλαιο κίνησης ή Diesel
Εφόσον τα πρατήρια διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης μέσω αντλίας εντός του πρατηρίου, θα πρέπει να αναγράφουν την τιμή πώλησής του, ανεξάρτητα από την αναγραφή της τιμής επί της αντλίας και στην αναρτημένη πινακίδα.
Η τιμή αυτή αφορά τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, αποκλειστικά και μόνο από το πρατήριο.
Οποιαδήποτε χαρακτηριστική, των υποχρεωτικά αναγραφόμενων προϊόντων, πρόσθετη ονομασία θα ακολουθεί με μικρότερους χαρακτήρες.
Επιχειρήσεις (πρατήρια) που διαθέτουν μικρότερο αριθμό προϊόντων θα ακολουθούν υποχρεωτικά τη σειρά προϊόντων χωρίς τη μεσολάβηση κενών.
β) Σε περίπτωση που κάποιο είδος καυσίμου διατίθεται σε διαφορετική τιμή για συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών, θα πρέπει να διατίθεται από ανεξάρτητη προς τούτο αντλία και η αντίστοιχη τιμή να αναγράφεται πέραν της αντλίας και στην αναρτημένη πινακίδα, αναφέροντας παράλληλα και την επαγγελματική κατηγορία προς την οποία απευθύνεται.
2. Η ανωτέρω πινακίδα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε περίοπτη θέση του πρατηρίου και φωτιζόμενη κατά τις νυκτερινές ώρες, ώστε να είναι άμεσα ορατή από τους διερχόμενους οδηγούς.
Τα αναγραφόμενα επί αυτής ψηφία των τιμών πώλησης πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστά του μέτρου.
3. Oι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων (πρατήρια) υποχρεούνται να αναγράφουν τη λιανική τιμή κάθε είδους καυσίμου που πωλούν κατά μονάδα μέτρησης (λίτρο), τόσο στην αντλία όσο και στην αναρτημένη πινακίδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, υπό αναρτημένη πινακίδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, υπό μορφή δεκαδικού αριθμού με ακέραιο μέρος και τρία (3) δεκαδικά ψηφία μετά την υποδιαστολή (π.χ. 0,795 ή 1,032), αποκλειόμενης της αναγραφής μόνο σε λεπτά (π.χ. 79,5 λεπτά ή 97,8 λεπτά).
ΠΡΟΣΟΧΗ Το άρθρο αυτό ισχύει όπως τροποποιήθηκε με Α.Δ. 10/04, Α.Δ. 13/04 και συμπληρώθηκε με Α.Δ. 1/06.

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Αγορ.14/89)

Ενημέρωση των καταναλωτών για τις ενδείξεις τροφίμων διατηρησιμότητας, και χρονολογία ανάλωσης.
Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΗΣ ,ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ

1. Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα, που προορίζονται να διατεθούν, ως έχουν, στον τελικό καταναλωτή καθώς και σε αυτά που διατίθενται σε εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες και άλλες παρόμοιες μονάδες ομαδικής εστίασης, πρέπει να αναγράφονται οι με ευδιάκριτα και ανεξίτηλα γράμματα, στην ελληνική γλώσσα:
α) Η ονομασία πώλησης του τροφίμου.
β) Ο κατάλογος των συστατικών του, τα οποία πρέπει να αναγράφονται κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας.
Η ποσότητα ορισμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων.
γ) Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου, που εκφράζεται σε μονάδες μάζας για τα στερεά και σε μονάδες όγκου για τα υγρά.
δ) Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η χρονολογία ανάλωσης, όπως προβλέπεται στα άρθρα 36 και 37 της παρούσας.
ε) Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης.
στ) Το όνομα ή εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της ΕΟΚ.
ζ) Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης, στην περίπτωση που η παράλειψή του μπορεί να οδηγήσει τον καταναλωτή σε πλάνη, ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου.
η) Οι οδηγίες χρήσης, στην περίπτωση που η παράλειψή τους δεν επιτρέπει τη σωστή χρήση του τροφίμου.
θ) Για τα ποτά με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη μεγαλύτερη από 1,2 % κατά όγκο, η αναγραφή του κτηθέντος αλκοολικού τίτλου και
ι) Η ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει το τρόφιμο.
Πριν από την ένδειξη της παρτίδας προηγείται το γράμμα L, εκτός από την περίπτωση που η ένδειξη της παρτίδας διακρίνεται καθαρά από τις άλλες ενδείξεις της ετικέτας.
Η ένδειξη αυτή είναι προαιρετική στην περίπτωση που η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η τελική χρονολογία ανάλωσης συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά σαφή και κατά σειρά τουλάχιστον της ημέρας και του μήνα.
Σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής της ένδειξης για την παρτίδα ισχύουν οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 13 του άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων.
2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ενδείξεων που προβλέπονται από ειδικότερες για κάθε προϊόν διατάξεις.
3. Υπόχρεοι για την αναγραφή των ενδείξεων είναι ο παρασκευαστής ή ο πωλητής, που τα στοιχεία θα αναγράφονται πάνω στο προϊόν και που είναι υπεύθυνος για τη διάθεσή του στην αγορά.
Υπεύθυνος για την έλλειψη αυτών είναι και οποιοσδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχει στη διακίνηση του συγκεκριμένου προϊόντος.
4. α) Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα, οι ενδείξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αναγράφονται πάνω στη συσκευασία ή σε ετικέτα συνδεδεμένη με αυτήν.
β) Οι διατάξεις του εδαφίου (α) ισχύουν με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Κώδικα Τροφίμων.
ΠΡΟΣΟΧΗ Το άρθρο αυτό ισχύει όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με Α.Δ. 5/94 και Α.Δ. 8/98.
36
- Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας
1. Στις προσυσκευασίες των τροφίμων, εκτός από τις άλλες ενδείξεις που προβλέπονται, πρέπει να αναγράφεται και η «ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», δηλαδή η χρονολογία μέχρι την οποία το τρόφιμο διατηρεί τις ιδιαίτερες ιδιότητές του στις κατάλληλες συνθήκες συντήρησης.
2. Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας δηλώνεται από την ένδειξη κατά σειρά, της ημέρας, του μήνα και του έτους, πρέπει δε να γράφεται με ανάλογα συμπληρούμενη τη φράση:
-«ανάλωση κατά προτίμηση πριν από………….», εφόσον στη χρονολογία περιλαμβάνεται και η ημέρα.
-«ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος……….», εφόσον στη χρονολογία περιλαμβάνεται ο μήνας και το έτος ή μόνο το έτος.
Εντούτοις για τρόφιμα των οποίων
-η διατηρησιμότητα είναι μικρότερη από 3 μήνες, αρκεί η αναγραφή της ημέρας και του μήνα.
-η διατηρησιμότητα είναι μεγαλύτερη από 18 μήνες, αρκεί η αναγραφή μόνο του έτους.
3. Οι ενδείξεις, που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, αναγράφονται σε εμφανές μέρος, ευδιάκριτα και ανεξίτηλα, στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ένδειξη της ονομασίας του προϊόντος και της ποσότητας του περιεχομένου και συνοδεύονται από την ίδια τη χρονολογία ή από παραπομπή στο σημείο όπου αυτή αναγράφεται.
Η παραπομπή επιτρέπεται να γίνεται μόνο εφόσον σοβαρότατοι τεχνικοί και οικονομικοί λόγοι την επιβάλλουν, οπωσδήποτε όμως το σημείο αναγραφής της θα είναι εμφανές για τον καταναλωτή.
4. Από την αναγραφή της ελάχιστης διατηρησιμότητας, εξαιρούνται τα παρακάτω προϊόντα:
• Τα νωπά φρούτα και λαχανικά στα οποία περιλαμβάνονται και οι πατάτες που δεν έχουν αποφλοιωθεί, κοπεί ή υποστεί άλλες παρόμοιες επεξεργασίες. Η παρέκκλιση αυτή δεν εφαρμόζεται στους βλαστάνοντες σπόρους και στα παρόμοια προϊόντα όπως φύτρα ψυχανθών.
• Τα κρασιά, ηδύποτα από ζύμωση, αφρώδη κρασιά, αρωματισμένα κρασιά και παρόμοια προϊόντα που προέρχονται από διάφορα φρούτα εκτός από σταφύλι καθώς και για ποτά των κωδικών Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) 22060091, 22060093 και 22060099 που παράγονται από σταφύλι ή γλεύκος σταφυλιού.
• Ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλη κατά όγκο 10% και πάνω.
• Προϊόντα αρτοποιίας ή ζαχαροπλαστικής που από τη φύση τους καταναλώνονται κανονικά μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την παρασκευή τους.
• Ξύδια.
• Το μαγειρικό αλάτι, εξαιρουμένου του αλατιού στο οποίο έχει προστεθεί ιωδιούχο κάλι, είτε πρόκειται για καθαρισμένο αλάτι, είτε για ιωδιούχο αλάτι.
• Ζάχαρα σε στερεά μορφή.
• Προϊόντα ζαχαροπλαστικής που αποτελούνται από ζάχαρα αρωματισμένα ή και χρωματισμένα.
• Μαστίχα και παρόμοια για μάσηση προϊόντα.
• Τα μη αλκοολούχα αναψυκτικά, χυμοί φρούτων, νέκταρ φρούτων και τα αλκοολούχα ποτά που είναι συσκευασμένα σε περιέκτες χωρητικότητας άνω των 5 λίτρων και τα οποία πρόκειται να διατεθούν σε μονάδες ομαδικής εστίασης.
• Τα παγωτά που προσφέρονται σε ατομικές συσκευασίες.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τα προϊόντα κακάο σοκολάτας και για ορισμένα βρώσιμα ζάχαρα που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή (Π.Δ. 513/83 ΦΕΚ 196/83 και ΦΕΚ 15/84 ΤΕΥΧΟΣ Α).
6. Α) Επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά, θα αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα, η φράση «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.»
Εντούτοις, ο χρόνος αυτός διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση.
• Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα.
• Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους.
• Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους.
Την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για την καλή υγιεινή κατάσταση των προϊόντων φέρει ο πωλητής.
Προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας απαγορεύεται να διατίθενται σε χώρους ομαδικής εστίασης.
Β) Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε.
Γ) Υπόχρεος για την αναγραφή της παραπάνω ένδειξης είναι ο παρασκευαστής ή ο συσκευαστής ή ο πωλητής του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται στο προϊόν.
Για την έλλειψη αυτής κατά τη διάθεση, υπεύθυνος είναι οποιοσδήποτε και κατά οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχει στη διακίνηση του προϊόντος.

Άρθρο 37
- Χρονολογία ανάλωσης
1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 36, στα παρακάτω ευαλλοίωτα προσυσκευασμένα τρόφιμα, αντί της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, πρέπει να αναγράφεται η «ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΗΣ», δηλαδή η χρονολογία μέχρι την οποία μπορούν αυτά να αναλωθούν:
• Γιαούρτη
• Επιδόρπια με βάση το γάλα
• Κρέμα, ρυζόγαλο
• Κρέμα γάλακτος
• Ζύμη αρτοποιίας
• Εδέσματα, όπως σαλάτες διαφόρων ειδών, ταραμοσαλάτες, μελιτζανοσαλάτες, τζατζίκι κ.λ.π.
• Άρτος και αρτοσκευάσματα
2. Η χρονολογία ανάλωσης δηλώνεται με την ένδειξη της ημέρας και του μήνα και γράφεται με τη φράση «ΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ…», συμπληρούμενη είτε από την ίδια τη χρονολογία είτε με παραπομπή στο σημείο όπου η χρονολογία αυτή αναγράφεται.
Η παραπάνω ένδειξη θα αναγράφεται σε εμφανές μέρος ευδιάκριτα και ανεξίτηλα και στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ένδειξη της ονομασίας του προϊόντος και της ποσότητας του περιεχομένου.
Η παραπομπή επιτρέπεται να γίνεται μόνο εφόσον σοβαρότατοι τεχνικοί και οικονομικοί λόγοι την επιβάλλουν, οπωσδήποτε όμως το σημείο αναγραφής θα είναι εμφανές για τον καταναλωτή.
3. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ανάλωσης με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε, όπως και η έκθεση για πώληση και η πώληση τροφίμου του οποίου έχει παρέλθει η χρονολογία ανάλωσης.
4. Υπόχρεος για την αναγραφή της παραπάνω ένδειξης είναι ο παρασκευαστής ή ο συσκευαστής ή ο πωλητής του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται στο προϊόν.
Για την έλλειψη αυτής κατά τη διάθεση, υπεύθυνος είναι οποιοσδήποτε που κατά οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχει στη διακίνηση του προϊόντος.

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2008

ΗΛΙΕΛΑΙΟ- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΕΤ

επείγουσα ανακοίνωση
---------------------
Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ
Ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι ο κατάλογος των προϊόντων που ανακαλούνται κατόπιν των ελέγχων που
πραγματοποίησε ο ΕΦΕΤ στα πλαίσια σχετικού σήματος από το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης στις 06.05.2008 είναι όπως παρατίθενται

Επιχείρηση Εμπορική Ονομασία Προιόντος Συσκευασία Πληροφορίες επισήμανση
--------------------------------------------------------------------------
Ηλιέλαιο Ηρακλής 10 λίτρων
Ηλιέλαιο Αιολίς 10 λίτρων
Ηλιέλαιο Αργολίς 10 λίτρων
Ηλιέλαιο Καρποί Ζωής διάφορες χωρητικότητες
Ηλιέλαιο ΣΕΦ διάφορες χωρητικότητες
ΑΡΕΤΗ 1,2,5,και 10 λίτρων
Αριθμός παρτίδων
L190308
L020408
ΦΥΤΙΚΟ 1,2, και 5 λίτρων
Αριθμός παρτίδων
L190308
L020408
GRANELLO 1 και 5 λίτρων
Αριθμός παρτίδων
L190308
L020408
ΙΩΝΙΑ 1 και 2 λίτρων Ημερομηνία λήξεως
30.12.2009
ΙΩΝΙΑ-STAR 5 λίτρων Ημερομηνία λήξεως
30.11.2009
ΙΩΝΙΑ 10 λίτρων Ημερομηνία λήξεως
15.05.2009
ΚΟΚΟ 1 λίτρου Αριθμός παρτίδων
L410608
ΚΟΚΟ 2 λίτρων Αριθμός παρτίδων
L410508
ΚΟΚΟ 5 λίτρων
Αριθμός παρτίδων
L410508
L411308
L411408
L412108
L412308
ΚΟΚΟ 10 λίτρων
Αριθμός παρτίδων
L410808
L410908
Αριθμός παρτίδων
Τα 3 τελευταία ψηφία : -171
Ημερομηνία ελάχιστης διατηρισμότητας
3/2010 και 4/2010
ΣΕΦ ΑΒΕΕ
ΕΛΤΡΟ Α.Ε

HΛΙΕΛΑΙΟ- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΟΣΠΡΕΧ Α.Ε
Η. ΚΟΚΟΛΙΝΑΚΗΣ Α.Ε
ΑΓΡΟΤΥΠ 1 λίτρου Ημερομηνία λήξεως
08.04.2010 και 14.04.2010
GRANELLO 5 λίτρων Ημερομηνία λήξεως
27.03.2010
ΑΓΡΟΤΥΠ (κίτρινο δοχείο) 5 λίτρων Ημερομηνία λήξεως
28.03.2010 και 08.04.2010
ΑΓΡΟΤΥΠ (διαφανές δοχείο) 10 λίτρων Ημερομηνία λήξεως
19.03.2010 ΕΩΣ 14.04.2010
ΜΙΝΕΡΒΑ 1 λίτρου
Ημερομηνία λήξεως
14.01.2009
17.01.2009
03.02.2009
04.02.2009
16.02.2009
17.02.2009
ΜΙΝΕΡΒΑ 2 λίτρων
Ημερομηνία λήξεως
28.01.2009
04.02.2009
21.02.2009
ΜΙΝΕΡΒΑ 5 λίτρων
Ημερομηνία λήξεως
17.05.2009
15.06.2009
ΜΙΝΕΡΒΑ 10 λίτρων
Ημερομηνία λήξεως
17.01.2009
18.01.2009
20.01.2009
31.01.2009
01.02.2009
14.02.2009
22.02.2009
ΕΛΑΙΣ- UNILEVER AE Ηλιέλαιο SOL 1, 2 και 5 λίτρων
Ημερομηνία λήξεως
27.11.2008
02.12.2008
03.12.2008
05.12.2008
08.12.2008
09.12.2008
12.12.2008
16.12.2008
LIDL AE Ηλιέλαιο VITA D`OR 3 λίτρων
Αριθμοί παρτίδων
Α06708
Α06608
Β06708
Β06608
C06708
C06608
A07008
Ημ/νία ελάχιστης διατηρισμότητας
30.06.2009
KRAFT FOODS Μαγιονέζα Kraft σε γυάλινο βάζο Συσκευασίες των 250 ml,
500 ml, 750 ml και 1000 ml 29.12.2008-01.02.2009
Αδελφοί Βερόπουλοι
Α.Ε.Β.Ε. Ηλιέλαιο SPAR Όλες οι συσκευασίες Όλες οι παρτίδες
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ
Παρακαλούνται όσοι καταναλωτές έχουν προμηθευτεί τα παραπάνω προιόντα να μην τα καταναλώσουν.
Ο ΕΦΕΤ συνεχίζει τους ελέγχους.
Με κάθε νέα σχετική εξέλιξη, θα υπάρξει και άμεση ενημέρωση των καταναλωτών ενώ ο παραπάνω κατάλογος θα
επικαιροποιείται.
ΑΓΡΟΤΥΠ ΑΒ

ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

“Οχι στην ακρίβεια” είπε χθες και η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών η οποία συμμετείχε στο μποϋκοτάζ το οποίο οργάνωσε η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας.
Όπως δήλωσε η πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Νομού Χανίων, Ιωάννα Μελάκη, “το σύνθημα ήταν κοινό: «Κανένα ευρώ στην αγορά. Χτύπημα της ακρίβειας». Οι καταναλωτές οι οποίοι πλήττονται από την ακρίβεια, θέλοντας και μη συμμετείχαν στο μποϋκοτάζ. Το ημερομίσθιο δεν φτάνει. Η αποχή από την αγορά ήταν μια φωνή διαμαρτυρίας όλων των καταναλωτών”.
Στην ανακοίνωσή της η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων, τονίζει ότι η ακρίβεια είναι ένα οικονομικό τσουνάμι που πλήττει όλα τα ελληνικά νοικοκυριά ανεξαρτήτως κοινωνικού στρώματος και ότι “το κράτος άρχισε να παραδέχεται ότι υπάρχει ακρίβεια, οι τοπικές επιχειρήσεις αγωνιούν για το μέλλον τους, αλλά εκείνοι που περισσότερο πλήττονται είμαστε εμείς οι καταναλωτές, που κάθε μέρα μετρούμε και ξαναμετρούμε το ευρώ, που μισθός ή μεροκάματο δεν φθάνουν να καλύψουν τις βασικές μας βιοτικές ανάγκες”.

ΠΗΓΉ Χανιώτικα Νέα

Καταχρηστικοί τραπεζικοί όροι

Γράφει ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗΣ*

Με δικαστικές αποφάσεις έχουν κριθεί ως άκυροι και καταχρηστικοί οι παρακάτω γενικοί όροι τραπεζικών συμβάσεων:
1) Προμήθεια 1% της τράπεζας επί του ποσού του στεγαστικού δανείου την οποία η τράπεζα αποκαλεί "έξοδα προμήθειας χρηματοδότησης".
2) Δυνατότητα της τράπεζας να αναπροσαρμόζει την ετήσια συνδρομή της πιστωτικής κάρτας χωρίς ενημέρωση του κατόχου της.
3) Καταλογισμός ευθύνης στον κάτοχο πιστωτικής κάρτας - πελάτη έναντι της τράπεζας ακόμα και στην περίπτωση έλλειψης υπαιτιότητάς του ως προς την έγκαιρη γνωστοποίηση στην τράπεζα της κλοπής ή της απώλειας της κάρτας.
4) Δυνατότητα της τράπεζας να καταγγέλλει μονομερώς χωρίς σπουδαίο λόγο και απροθέσμως τη σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας και να απαιτεί την αυθημερόν απόδοση όλου του υλικοτεχνικού εξοπλισμού της.
5) Θεώρηση ως ληξιπρόθεσμου ολόκληρου του υπολοιπόμενου ποσού δανείου αν υπάρξει καθυστέρηση καταβολής μιας και μόνο δόσης του.
6) Δέσμευση του οφειλέτη δανειακής σύμβασης να εκχωρεί και να μεταβιβάζει στην προμηθεύτρια τράπεζα ως πρόσθετη εξασφάλισή της τα μισθώματα ακινήτου για την αγορά του οποίου χορηγήθηκε το δάνειο.
7) Ρήτρα τραπεζικής σύμβασης με την οποία ορίζεται ως αποκλειστικά αρμόδιο δικαστήριο για τις διαφορές εκ της σύμβασης το δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της τράπεζας.
8) Ρήτρα περιορισμού της ευθύνης της τράπεζας σε περίπτωση παράνομης ανάληψης από μη δικαιούχο βιβλιαρίου καταθέσεως.
9) Δυνατότητα της τράπεζας σε σύμβαση πίστωσης αλληλόχρεου λογαριασμού να περιορίζει ή να κλείνει οποιαδήποτε στιγμή κατά την κρίση της την πίστωση.
Σε όσες περιπτώσεις γίνεται προσπάθεια τραπεζών να επιβάλλουν στους συναλλασσόμενους καταναλωτές τους παραπάνω άκυρους και καταχρηστικούς όρους. Θα είναι χρήσιμο να ενημερώνουν οι τελευταίοι την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων, ώστε να προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες κατά των τραπεζών.

* Nομικός σύμβουλος Ένωσης
Προστασίας Καταναλωτών Χανίων

πΗΓΉ Χανιώτικα Νέα

Βγάζουν στο σφυρί ακίνητα ακόμη και για 3.000 ευρώ

ΤΩΡΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ Η ΤτΕ ΟΤΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 10.000


Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΩΤΗ

«Πλημμυρίδα πλειστηριασμών» για οφειλές μικρότερες των 10.000 ευρώ αμαυρώνει τη δημόσια εικόνα τραπεζών.

Πολλά πράγματα ανακάλυψε ο Νίκος Γκαργκάνας λίγο πριν αποχωρήσει από την Τράπεζα της Ελλάδος
Η Τράπεζα της Ελλάδος όψιμα ανακαλύπτει ότι ορισμένες τράπεζες εκμεταλλευόμενες ασάφειες του σχετικού νόμου επέσπευδαν πλειστηριασμούς, ακόμη και για χρέη της τάξεως των 3.000 και 6.000 ευρώ, χωρίς όμως να μπορεί να παρέμβει. Ετσι σήμερα αναμένεται να «μοιράσει» πρόστιμα άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ για παραβάσεις που αφορούν τους κανόνες διαφάνειας και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών εμφανίζεται ανέτοιμη να αντικρούσει τις κατηγορίες που σωρεύονται εις βάρος των τραπεζών και επιφυλάσσεται να απαντήσει εν ευθέτω χρόνο.

Γείτονας του... Καραμανλή

Από το τελευταίο μόνο τεύχος του Δελτίου Δικαστικών Δημοσίευσεων που εκδίδει το Ταμείο Νομικών προκύπτει ότι ξένη τράπεζα προχώρησε σε επίσπευση πλειστηριασμού οικοπέδου στην περιοχή Χαϊδαρίου για απαίτηση 3.700 ευρώ. Η ίδια τράπεζα (Citibank) επέσπευσε πλειστηριασμό ακινήτου στη Ραφήνα για χρέος 7.000 ευρώ. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, η περίπτωση του πλειστηριασμού για χρέος 3.000 ευρώ, την οποία είχε επικαλεστεί στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου τελικά είχε «αίσιο τέλος», καθώς η σχετική διαδικασία ανακόπηκε την προηγούμενη Τρίτη.

Οπως δείχνουν οι παραπάνω περιπτώσεις, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να επισπεύδουν τους πλειστηριασμούς ακόμη και για χρέη μικρότερα των 10.000 ευρώ, επιτρέπει όμως στους οφειλέτες να τους ανακόπτουν, καταθέτοντας σχετική αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο (ο νόμος άρχισε να ισχύει το καλοκαίρι του 2007).

Οι πλειστηριασμοί δεν είναι όμως το μοναδικό αγκάθι που διαπιστώνεται στις σχέσεις των τραπεζών με την πελατεία τους. Στο αποχαιρετιστήριο γεύμα που παρέθεσε την περασμένη Τρίτη ο απερχόμενος διοικητής της ΤτΕ Νίκος Γκαργκάνας στους τραπεζίτες τους επέστησε την προσοχή για το καθεστώς που έχει διαμορφωθεί στην προώθηση των επενδυτικών προϊόντων.

Τους παρέσυραν

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δεχθεί αρκετές καταγγελίες από επενδυτές οι οποίοι «παρασύρθηκαν» και τοποθέτησαν τις αποταμιεύσεις τους σε σύνθετα επενδυτικά προϊόντα, τα οποία όμως έκρυβαν κινδύνους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι επενδυτικοί λογαριασμοί εγγυημένου κεφαλαίου, οι οποίοι συνδυάζουν προθεσμιακή κατάθεση με τοποθέτηση σε Αμοιβαία Κεφάλαια.

Οι αποδόσεις των περισσοτέρων προϊόντων είναι απογοητευτική και η εγγύηση του κεφαλαίου προϋποθέτει τη διακράτησή τους ακόμη και για δέκα χρόνια.

Η απερχόμενη διοίκηση της ΤτΕ συνέστησε από τους τραπεζίτες να επανεξετάσουν το σύστημα παροχής μπόνους στο προσωπικό τους. Γιατί, όπως έχει διαπιστωθεί, τα τραπεζικά στελέχη ακόμη και οι υπάλληλοι των υποκαταστημάτων στην προσπάθειά τους να πετύχουν τους φιλόδοξους στόχους που θέτει η διοίκηση, κατορθώνοντας έτσι να εισπράξουν στο τέλος της χρονιάς τα ζηλευτά μπόνους, ενημερώνουν πλημμελώς τους συναλλασσόμενους. Ετσι η τράπεζα συγκεντρώνει τα κεφάλαια των αποταμιευτών, οι οποίοι όμως διαπιστώνουν εκ των υστέρων την «ευτέλεια» των προϊόντων στα οποία επένδυσαν. *


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 16/05/2008

Δημοσίευση εφημερίδας Σερρών my serres

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΗΛΙΕΛΑΙΟ
Δημοσίευση στις Friday, May 16 @ 00:57:22 CDT από sysadmin

Ειδήσεις Το διατροφικό σκάνδαλο που ξέσπασε τις τελευταίες ημέρες στην χώρα μας , με το μολυσμένο ουκρανό ηλιέλαιο με ορυκτέλαιο, η μετατόπιση ευθυνών, από τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, στον Ε.Φ.Ε.Τ, Τελωνείο
εισαγωγικές εταιρείες μας τεκμηριώνουν την αδυναμία της κρατικής μηχανής να προλάβει ή και ακόμα να μην αφήσει να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη κρίση. Εχουμε υπόψη μας ότι κάθε φορέας έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα,και ο έλεγχος ποιότητας τροφίμων ανήκει κατεξοχήν στο Ε.Φ.Ε.Τ.


Εμείς οι καταναλωτές τι χρωστάμε να μένουμε απροστάτευτοι, να τρώμε mix ηλιέλαιο με ορυκτέλαιο; Γιατί η αντίδραση και η κινητικότητα της πολιτείας σε αυτή τη διατροφική απειλή υπήρξε ετεροχρονισμένη; Το τραγικό για μας τους καταναλωτές είναι ότι κάποιοι από εμάς το φάγαμε είτε
αυτούσιο είτε από κάποιο τρόφιμο που στα συστατικά του το περιείχε. Η ενημέρωσή μας λέει ότι αυτό το μολυσμένο προϊόν έφθασε στην χώρα μας στις 28 Φεβρουαρίου και 2,5 μήνες τρεφόμαστε , γιατί η πολιτεία δεν έδρασε έγκαιρα; Δε μας πείθει η ετεροχρονισμένη κινητικότητα της, έγκαιρα οι αρμόδιες
υπηρεσίες από την Γαλλία έστειλαν ειδοποίηση ,γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες ολιγώρησαν; Το Αλαλούμ συντονισμού κράτος και επιχειρήσεων έχει φθάσει στο κατακόρυφο. Ο σεβασμός των επιχειρήσεων απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες μπάχαλο. Το κράτος θέλει να έχει εμπιστοσύνη στον επιχειρηματία αλλά ο έλληνας
επιχειρηματίας είναι έτοιμος σαυτή την σχέση; Οι 2000 περίπου τόνοι επικίνδυνου ηλιελαίου θα είχαν εντοπιστεί όχι βέβαια από τις ψαχνόμενες σήμερα υπηρεσίες , αλλά από το σύστημα ιχνηλασιμότητας των επιχειρήσεων και σε ελάχιστο χρόνο.
Οι επιχειρήσεις τροφίμων βάσει και ευρωπαϊκής αλλά και εθνικής νομοθεσίας μετά το 2006 επιβάλλεται να εφαρμόζουν το σύστημα ιχνηλασημότητας των προϊόν των τους το οποίο απαιτεί να καταγράφεται η πορεία των πρώτων υλών και
των παραγομένων προϊόντων ώστε η επιχείρηση να μπορεί να γνωρίζει τι εισήγαγε από που και στη συνέχεια που διέθεσε το τελικό προϊόν. Εμείς οι καταναλωτές θέλουμε υγιεί και ασφαλή τρόφιμα,η πολιτεία οφείλει να μας τα παρέχει, δεν ενεχόμαστε τεχνάσματα εις βάρος της υγείας μας,
ας επιβάλλει αυστηρές ποινές στους παρανομούντες, Η μόλυνση που επιφέρουν τα επικίνδυνα και επιβλαβή προϊόντα στον ανθρώπινο οργανισμό δεν θεραπεύονται με οποιανδήποτε ετεροχρονισμένη απόσυρση του τροφίμου, η κρατική μηχανή χρειάζεται να επεμβαίνει στην
ρίζα, να πείσει τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν τις δειγματοληψίες των πρώτων υλών που αγοράζουν ,πριν την παρασκευή του προϊόντος. Σαν Ενωση Προστασίας Καταναλωτών, υψώνουμε κραυγή αγωνίας και αγανάκτησης,χρεώνουμε την πολιτεία για την υποκριτική στάση της
όσο αφορά την έγκαιρη αντιμετώπιση της διατροφικής κρίσης,υπάρχει μεγάλη αλυσίδα ευθυνών (πολιτικές-νομικές) που οφείλουμε να τις καταγγείλουμε και ζητάμε Προστασία από τις κάθε είδους πρακτικές που αποβαίνουν εις βάρος της υγείας μας.
Συστήνουμε ψυχραιμία και όχι πανικό στους καταναλωτές ,επαγρύπνηση, στις αγορές προσέχοντας τις ετικέτες των τροφίμων καλώντας τους να προτιμούν τα τοπικά προϊόντα. Στέλνουμε μήνυμα διαμαρτυρίας , ως καταναλωτές,για την τοξική βόμβα που κάποιοι
θέλησαν να μας βάλουν στην διατροφή μας.-
Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων

Η πρόεδρος

Ιωάννα Μελάκη

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 16/05/08

Αθήνα, ΑΠΕ
Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα αποφανθεί το Γενικό Χημείο του Κράτους για την επικινδυνότητα του νοθευμένου ηλιέλαιου που αποσύρεται από την αγορά.

Το "σαφάρι" των αρμοδίων υπηρεσιών συνεχίζεται, αλλά σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης έχουν ήδη δεσμευτεί τα 2/3 της επίμαχης παρτίδας. Εκτός από τα μπουκάλια με το επίμαχο ηλιέλαιο, ελέγχονται και έτοιμα τρόφιμα.
Η Κυβέρνηση, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για πλημμελή προστασία του καταναλωτικού κοινού, διαβεβαιώνει ότι θα καταλογιστούν τυχόν ευθύνες και θα καταγραφούν οι αδυναμίες στο σύστημα ελέγχων.
Εν τω μεταξύ, την αναστολή της άδειας λειτουργίας της εταιρείας που εισήγαγε το νοθευμένο ηλιέλαιο ζήτησε με εισήγησή του ο ΕΦΕΤ.
Δεν αποκλείει πάντως ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ το ενδεχόμενο να έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες προϊόντα που περιέχουν μολυσμένο ηλιέλαιο, σύμφωνα με τα
όσα δήλωσε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.
Για αποσιώπηση, παραπληροφόρηση και συγκάλυψη γύρω από τη διατροφική κρίση με το επιμολυσμένο ηλιέλαιο έκανε λόγο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Σε συνέχεια των σχετικών ελέγχων, ο ΕΦΕΤ επισημαίνει τα κάτωθι:
1. Η αποσυρόμενη μαγιονέζα Kraft, σε γυάλινο δοχείο (250g, 500g, 750g, 1000g), με ημερομηνία λήξης από 29/12/2008 μέχρι 01/02/2009, είναι η Kraft Regular.
2. Ανακαλούνται επίσης, ηλιέλαια της επιχείρησης Β. Στεφανούρης Α.Ε. με εμπορική ονομασία "Ηλιέλαιο Στεφανούρη", 1, 2 και 5lt με ημερομηνίες λήξεως 03/2010 και 04/2010.
Παρακαλούνται όσοι καταναλωτές έχουν προμηθευτεί τα παραπάνω προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.
Επίσης, από έλεγχο που πραγματοποίησε την Τετάρτη κλιμάκιο της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής σε υποκατάστημα της επιχείρησης "ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ" διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση έχει προβεί από 13.05.08 σε προσωρινή προληπτική απόσυρση όλων των ηλιελαίων ιδιωτικής ετικέτας και αποκλειστικότητας "ΑΒ", χωρίς να έχει ενημερώσει σχετικά τον ΕΦΕΤ.
Τα προϊόντα που η επιχείρηση αποσύρει προσωρινά και προληπτικά είναι: Ηλιέλαιο ΑΒ (3 & 5 lt), Ηλιέλαιο DEMO (1, 2, 5 & 10 lt), Ηλιέλαιο VIVO (1, 2, 5 & 10 lt), Ηλιέλαιο VEGOLA (3 & 5 lt).
Ο ΕΦΕΤ συνεχίζει τους ελέγχους. Με κάθε νέα σχετική εξέλιξη, θα υπάρξει και άμεση ενημέρωση των καταναλωτών.
Σημειώνεται τέλος, ότι το ανακαλούμενο ηλιέλαιο ραφινέ "Αγρότης", συσκευασίας 10 λίτρων, της επιχείρησης "Ε. ΓΡΑΨΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ" έχει ημερομηνία λήξεως 12/2008.
Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
Στο μεταξύ, ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων για το διατροφικό σκάνδαλο με το μολυσμένο ηλιέλαιο, στην οποία αναφέρει ότι "η μετατόπιση ευθυνών, από τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, στον Ε.Φ.Ε.Τ, Τελωνείο εισαγωγικές εταιρείες, μας τεκμηριώνουν την αδυναμία της κρατικής μηχανής να προλάβει ή και ακόμα να μην αφήσει να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη κρίση".
Ακόμη τονίζει ότι "η μόλυνση που επιφέρουν τα επικίνδυνα και επιβλαβή προϊόντα στον ανθρώπινο οργανισμό δεν θεραπεύονται με οποιανδήποτε ετεροχρονισμένη απόσυρση του τροφίμου, αφού η κρατική μηχανή χρειάζεται να επεμβαίνει στην ρίζα, να πείσει τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν τις δειγματοληψίες των πρώτων υλών που αγοράζουν, πριν την παρασκευή του προϊόντος".
Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών, υψώνει "κραυγή αγωνίας και αγανάκτησης, χρεώνοντας την πολιτεία για την υποκριτική στάση της όσο αφορά την έγκαιρη αντιμετώπιση της διατροφικής κρίσης, κάνοντας λόγο για "μεγάλη αλυσίδα ευθυνών (πολιτικές-νομικές) που οφείλουμε να τις καταγγείλουμε και ζητάμε προστασία από τις κάθε είδους πρακτικές που αποβαίνουν εις βάρος της υγείας μας".
Τέλειώνοντας, συστήνει ψυχραιμία και όχι πανικό στους καταναλωτές, επαγρύπνηση στις αγορές προσέχοντας τις ετικέτες των τροφίμων καλώντας τους να προτιμούν τα τοπικά προϊόντα".
πηγή; Χανιώτικα Νέα

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΕΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Το διατροφικό σκάνδαλο που ξέσπασε τις τελευταίες ημέρες στην χώρα μας ,
με το μολυσμένο ουκρανό ηλιέλαιο με ορυκτέλαιο, η μετατόπιση ευθυνών, από
τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, στον Ε.Φ.Ε.Τ, Τελωνείο
εισαγωγικές εταιρείες μας τεκμηριώνουν την αδυναμία της κρατικής μηχανής
να προλάβει ή και ακόμα να μην αφήσει να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη κρίση.
Εχουμε υπόψη μας ότι κάθε φορέας έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα,και ο έλεγχος
ποιότητας τροφίμων ανήκει κατεξοχήν στο Ε.Φ.Ε.Τ.
Εμείς οι καταναλωτές τι χρωστάμε να μένουμε απροστάτευτοι, να τρώμε mix
ηλιέλαιο με ορυκτέλαιο;
Γιατί η αντίδραση και η κινητικότητα της πολιτείας σε αυτή τη
διατροφική απειλή
υπήρξε ετεροχρονισμένη;
Το τραγικό για μας τους καταναλωτές είναι ότι κάποιοι από εμάς το φάγαμε είτε
αυτούσιο είτε από κάποιο τρόφιμο που στα συστατικά του το περιείχε.
Η ενημέρωσή μας λέει ότι αυτό το μολυσμένο προϊόν έφθασε στην χώρα μας στις
28 Φεβρουαρίου και 2,5 μήνες τρεφόμαστε , γιατί η πολιτεία δεν έδρασε έγκαιρα;
Δε μας πείθει η ετεροχρονισμένη κινητικότητα της, έγκαιρα οι αρμόδιες
υπηρεσίες από την Γαλλία έστειλαν ειδοποίηση ,γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες
ολιγώρησαν;
Το Αλαλούμ συντονισμού κράτος και επιχειρήσεων έχει φθάσει στο κατακόρυφο.
Ο σεβασμός των επιχειρήσεων απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες μπάχαλο.
Το κράτος θέλει να έχει εμπιστοσύνη στον επιχειρηματία αλλά ο έλληνας
επιχειρηματίας είναι έτοιμος σαυτή την σχέση;
Οι 2000 περίπου τόνοι επικίνδυνου ηλιελαίου θα είχαν εντοπιστεί όχι βέβαια
από τις ψαχνόμενες σήμερα υπηρεσίες , αλλά από το σύστημα ιχνηλασιμότητας
των επιχειρήσεων και σε ελάχιστο χρόνο.
Οι επιχειρήσεις τροφίμων βάσει και ευρωπαϊκής αλλά και εθνικής νομοθεσίας
μετά το 2006 επιβάλλεται να εφαρμόζουν το σύστημα ιχνηλασημότητας των
προϊόν των τους το οποίο απαιτεί να καταγράφεται η πορεία των πρώτων υλών και
των παραγομένων προϊόντων ώστε η επιχείρηση να μπορεί να γνωρίζει τι εισήγαγε
από που και στη συνέχεια που διέθεσε το τελικό προϊόν.
Εμείς οι καταναλωτές θέλουμε υγιεί και ασφαλή τρόφιμα,η πολιτεία οφείλει
να μας τα παρέχει, δεν ενεχόμαστε τεχνάσματα εις βάρος της υγείας μας,
ας επιβάλλει αυστηρές ποινές στους παρανομούντες,
Η μόλυνση που επιφέρουν τα επικίνδυνα και επιβλαβή προϊόντα στον
ανθρώπινο οργανισμό δεν θεραπεύονται με οποιανδήποτε ετεροχρονισμένη
απόσυρση του τροφίμου, η κρατική μηχανή χρειάζεται να επεμβαίνει στην
ρίζα, να πείσει τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν τις δειγματοληψίες των
πρώτων υλών που αγοράζουν ,πριν την παρασκευή του προϊόντος.
Σαν Ενωση Προστασίας Καταναλωτών, υψώνουμε κραυγή αγωνίας και
αγανάκτησης,χρεώνουμε την πολιτεία για την υποκριτική στάση της
όσο αφορά την έγκαιρη αντιμετώπιση της διατροφικής κρίσης,
υπάρχει μεγάλη αλυσίδα ευθυνών (πολιτικές-νομικές) που οφείλουμε να τις
καταγγείλουμε και ζητάμε Προστασία από τις κάθε είδους πρακτικές
που αποβαίνουν εις βάρος της υγείας μας.
Συστήνουμε ψυχραιμία και όχι πανικό στους καταναλωτές ,επαγρύπνηση,
στις αγορές προσέχοντας τις ετικέτες των τροφίμων καλώντας τους να προτιμούν
τα τοπικά προϊόντα.
Στέλνουμε μήνυμα διαμαρτυρίας , ως καταναλωτές,για την τοξική βόμβα
που κάποιοι
θέλησαν να μας βάλουν στην διατροφή μας.-

Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων

Η πρόεδρος

Ιωάννα Μελάκη

ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 15/05/08

“Κανένα ευρώ σήμερα στην αγορά”
Σε «επαγρύπνηση κατά της ακρίβειας» καλεί τους πολίτες η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων, επισημαίνοντας ότι συμμετέχει στο μποϋκοτάζ που έχει κηρύξει για σήμερα, Πέμπτη, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος. Το σύνθημα είναι κοινό: «Κανένα ευρώ στην αγορά, κτύπημα της ακρίβειας», τονίζει η Ένωση.

Η ακρίβεια είναι ένα οικονομικό τσουνάμι που πλήττει όλα τα ελληνικά νοικοκυριά ανεξαρτήτου κοινωνικού στρώματος», σημειώνει σε χθεσινή της ανακοίνωση η Ένωση, τονίζοντας, παράλληλα, ότι «έχει δημιουργήσει πανικό και ανασφάλεια, έχει πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο συζήτησης και διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην αγορά, την οικονομία και στην ανάπτυξη της χώρας Το κράτος άρχισε να παραδέχεται ότι υπάρχει ακρίβεια, οι τοπικές επιχειρήσεις αγωνιούν για το μέλλον τους, αλλά εκείνοι που περισσότερο πλήττονται είμαστε εμείς οι καταναλωτές, που κάθε μέρα μετρούμε και ξαναμετρούμε το ευρώ, που μισθός ή μεροκάματο δεν φθάνουν να καλύψουν τις βασικές μας βιοτικές ανάγκες», υπογραμμίζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων.
Ακόμη, επισημαίνει ότι «αποχή από τις αγορές σημαίνει όχι χρήμα στις επιχειρήσεις, όχι πωλήσεις, στασιμότητα. Η αγορά είναι ο καθρέπτης της ευημερίας ή της εξαθλίωσης ενός κράτους, παρά τις προσπάθειες των κρατιστών και των λαϊκιστών να τη διαβάλλουν, να δείξουν άλλο εαυτό. Όταν το χρήμα πάψει να κυκλοφορεί, τα καταναλωτικά αγαθά δεν αγοράζονται, δημιουργείται έμφραγμα στον επιχειρηματικό κόσμο, ειδικά στον κλάδο των τροφίμων με περιορισμένη διατηρησιμότητα, αλλά και στο ίδιο το κράτος, διότι ο μεν ένας είναι κερδοσκοπικός φορέας, ο δε άλλος εισπρακτικός ισορροπιστής. Εμείς οι καταναλωτές», προσθέτει η Ένωση, «έχουμε τη δύναμη να στήσουμε ή να διαλύσουμε επιχειρήσεις, εμείς διαμορφώνουμε την εικόνα της αγοράς και της οικονομίας. Η εικόνα της εξαθλίωσης δεν τιμά ούτε τους πολίτες - καταναλωτές, μα πολύ περισσότερο την ίδια την πολιτεία».
Η Ένωση αναφέρει ακόμη ότι «μονόδρομος για μας τους καταναλωτές είναι η αντίσταση κατά της ακρίβειας. Χτυπάμε την ακρίβεια με την συμμετοχή μας στο μπουκοτάζ, ζητώντας από τις επιχειρήσεις να περιορίσουν τα κέρδη τους. Ανεξέλεγκτη κινείται πλέον η ακρίβεια στην τσέπη μας. Το εργαλείο της αγοράς (χρήμα) έχει χάσει την κινητικότητα του στα χέρια μας. Η ακρίβεια, η κερδοσκοπία, η παραοικονομία, δεν περπατάνε μόνες τους, θέλουν τη συμμετοχή μας, ας τους δείξουμε έστω και μια μέρα τη δύναμή μας με το να απέχουμε από αγορές».

Πηγή Χανώτικα Νέα

Μολυσμένα τρόφιμα και στην Σεραική Αγορά

- Αποσύρθηκαν 3.663 λίτρα ηλιελαίου και 116 τεμάχια μαγιονέζας
Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών ανακοινώνεται ότι χθες Τετάρτη 14 Μαΐου, συνεργεία πραγματοποίησαν εντατικούς ελέγχους στην αγορά των Σερρών, κατόπιν της ανακοίνωσης του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) και εντόπισαν ποσότητες ηλιελαίου και μαγιονέζας προς απόσυρση. Συγκεκριμένα, από το πρώτο συνεργείο, έγιναν έλεγχοι στα παρακάτω καταστήματα που ήδη είχαν εντοπίσει τα συγκεκριμένα προϊόντα για να τα αποσύρουν. Στη δεύτερη και τρίτη στήλη αναγράφονται οι ποσότητες προς απόσυρση.


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡΦΟΥΡ 5 ΛΙΤΡΑ
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ 633 ΛΙΤΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 878 ΛΙΤΡΑ
ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1272 ΛΙΤΡΑ
ΚΑΝΤΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΕΒΕ 95 ΛΙΤΡΑ 116 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ 2883 ΛΙΤΡΑ 116 ΤΕΜΑΧΙΑ

Αντίστοιχα, από το δεύτερο συνεργείο, εντοπίστηκαν οι ακόλουθες ποσότητες ηλιελαίου.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ
ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 ΛΙΤΡΑ
ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ Ο.Ε. 720 ΛΙΤΡΑ
ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35 ΛΙΤΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ 780 ΛΙΤΡΑ

Συνολικά, εντοπίστηκαν 3.663 λίτρα ηλιελαίου και 116 τεμάχια μαγιονέζας προς απόσυρση.
Οι έλεγχοι από τα συνεργεία της Ν.Α. συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Πηγή:
" Ελευθερία" εφημερίδα των Σερρών

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

Κάλεσμα απο την Ένωση Καταναλωτών Χανίων για αποχή από αγορές της 15 Μαΐου - κτύπημα της ακρίβειας

Καλούμε τους καταναλωτές σε επαγρύπνηση κατά της ακρίβειας και τους ενημερώνουμε ότι συμμετέχουμε στο μποϋκοτάζ που έχει κηρύξει την Πέμπτη 15 Μαΐου η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος.

anaitolika.gr
(14-05-2008)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Καλούμε τους καταναλωτές σε επαγρύπνηση κατά της ακρίβειας και τους ενημερώνουμε ότι συμμετέχουμε στο μποϋκοτάζ που έχει κηρύξει την Πέμπτη 15 Μαΐου η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος. Το σύνθημα είναι κοινό <<Κανένα ευρώ στην αγορά κτύπημα της ακρίβειας>>.

Η ακρίβεια είναι ένα οικονομικό τσουνάμι που πλήττει όλα τα ελληνικά νοικοκυριά ανεξαρτήτου κοινωνικού στρώματος. Έχει δημιουργήσει πανικό και ανασφάλεια ,έχει πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο συζήτησης, και διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην αγορά, στην οικονομία και στην ανάπτυξη της χώρας.

Το Κράτος άρχισε να παραδέχεται ότι υπάρχει ακρίβεια, οι τοπικές επιχειρήσεις αγωνιούν για το μέλλον τους, αλλά εκείνοι που περισσότερο πλήττονται είμαστε εμείς οι καταναλωτές, που κάθε μέρα μετρούμε και ξαναμετρούμε το ευρώ, που μισθός ή μεροκάματο δεν φθάνουν να καλύψουν τις βασικές μας βιοτικές ανάγκες.

Αποχή από τις αγορές σημαίνει όχι χρήμα στις επιχειρήσεις, όχι πωλήσεις, στασιμότητα.

Η αγορά είναι ο καθρέπτης της ευημερίας ή της εξαθλίωσης ενός Κράτους, παρά τις προσπάθειες των κρατιστών και των λαϊκιστών να την διαβάλουν, να δείξουν άλλο εαυτό..

Όταν το χρήμα πάψει να κυκλοφορεί, τα καταναλωτικά αγαθά δεν αγοράζονται, δημιουργείται έμφραγμα στον επιχειρηματικό κόσμο, ειδικά στον κλάδο των τροφίμων με περιορισμένη διατηρισημότητα, αλλά και στο ίδιο το κράτος διότι ο μεν ένας είναι κερδοσκοπικός φορέας, ο δε άλλος εισπρακτικός ισορροπιστής.

Εμείς οι καταναλωτές έχουμε την δύναμη να στήσουμε ή να διαλύσουμε επιχειρήσεις, εμείς διαμορφώνουμε την εικόνα της αγοράς και της οικονομίας.

Η Εικόνα της εξαθλίωσης δεν τιμά ούτε τους πολίτες-καταναλωτές, μα πολύ περισσότερο την ίδια την πολιτεία.
Μονόδρομος για μας τους καταναλωτές είναι η αντίσταση κατά της ακρίβειας, κτυπάμε την ακρίβεια με την συμμετοχή μας στο μπουκοτάζ, ζητώντας από τις επιχειρήσεις να περιορίσουν τα κέρδη τους.
Ανεξέλεγκτη κινείται πλέον η ακρίβεια στην τσέπη μας. Το εργαλείο της αγοράς (χρήμα) έχει χάσει την κινητικότητα του στα χέρια μας. Η ακρίβεια, η κερδοσκοπία, η παραοικονομία, δεν περπατάνε μόνες τους, θέλουν την συμμετοχή μας, ας τους δείξουμε έστω και μια μέρα την δύναμη μας με το να απέχουμε από αγορές.

Δεν δεχόμαστε από την πολιτεία επαναφορά στην δεκαετία του 60 (μετανάστευση).
Ζητάμε από το κράτος συμπόρευση, προστασία, σεβασμό, ενεργό ελεγκτικό μηχανισμό, με άμεσες παρεμβάσεις, με μέτρα ουσίας για την πάταξη της ακρίβειας που μαστίζει
την χώρα μας.
Το σκήπτρο της ακρίβειας δεν μας τιμά, δεν θέλουμε να αγοράζουμε έως 160% ακριβότερα από τους Ευρωπαίους καταναλωτές.


Για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Ν. ΧανίωνΗ Πρόεδρος


Ιωάννα Μελάκη

Απόσυρση ηλιελαίου

Ειδήσεις Επειτα από έγγραφο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σχετικά με τη διακίνηση ηλιέλαιου επιμολυσμένου με ορυκτέλαια ουκρανικής προέλευσης, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών κινητοποίησε άμεσα δύο συνεργεία της, τα οποία διενεργούν εκτενείς ελέγχους σε όλα τα συσκευαστήρια, τις αποθήκες διανομής ελαίων και την αγορά για τυχόν εντοπισμό των επιμολυσμένων ελαίων.
Σας επισυνάπτουμε σχετική λίστα του ΕΦΕΤ στην οποία αναφέρονται οι επίμαχες παρτίδες ηλιέλαιου οι οποίες αποσύρονται.(κάντε κλικε εδώ για να μεταφορτώσετε τη λίστα)

«Kαρφώνει» τον ΕΦΕΤ η κυβέρνηση

Ο υφ. Ανάπτυξης, Γ. Βλάχος, αποποιήθηκε τις κυβερνητικές ευθύνες για το νέο διατροφικό σκάνδαλο, που ξεκίνησε στις 23 Απριλίου με το «Αlert» της ΕΕ


«Γλιστρά» η κυβέρνηση στο μολυσμένο με ορυκτέλαιο ουκρανικό ηλιέλαιο που «έπνιξε» την ελληνική αγορά και σπεύδει να αποποιηθεί τις πολιτικές και άλλες ευθύνες της. «Καρφώνοντας» προς τούτο ΕΦΕΤ, τελωνεία και άλλες κρατικές υπηρεσίες...

Την ίδια στιγμή, δόθηκε εντολή να αποσυρθεί από την αγορά η μαγιονέζα Kraft (το πρώτο έως στιγμής μεταποιημένο προϊόν που φτιάχτηκε με ύποπτο ηλιέλαιο) κι ενώ παραμένει άγνωστο αν έχουν καταναλωθεί 2.000.000 μπουκάλια με μολυσμένο λάδι, και αν όχι, πού βρίσκονται.
Για την επιχείρηση «καθαρά κυβερνητικά χέρια» επιστρατεύτηκε, χθες, ο επί της Ανάπτυξης υφυπουργός, Γιώργος Βλάχος, ο οποίος έσπευσε να... τραβήξει την ουρά των κυβερνητικών ευθυνών έξω από το νέο διατροφικό σκάνδαλο, φορτώνοντάς το στον ΕΦΕΤ και στις εταιρείες εισαγωγής και μεταποίησης του ύποπτου ελαιόλαδου.

Η κυβέρνηση διά του υφυπουργού της ουσιαστικά «άδειασε» τον ΕΦΕΤ κατηγορώντας τον ότι ως αρμόδια κρατική υπηρεσία δεν προχώρησε σε προληπτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους από τις 23 Απριλίου.

Είναι το κρίσιμο σκαλί που για τους δικούς του λόγους δεν πάτησε ο ΕΦΕΤ για να ξεκινήσει ελέγχους στην αγορά, παρά το γεγονός ότι την ημέρα εκείνη είχε ηχήσει το ηχηρό καμπανάκι από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Το SΟS
Επρόκειτο για το «Αlert», με το οποίο ενημερωνόταν η Ελλάδα πως σε Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Αγγλία, Μαρόκο είχε εντοπιστεί μολυσμένο με ορυκτέλαιο ηλιέλαιο ουκρανικής προέλευσης.

«Θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω ο ΕΦΕΤ», είπε ο κ. Βλάχος «καρφώνοντας» τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων όσο πιο... κομψά μπορούσε.

Στην... επιχείρηση «εξαγνισμού» της κυβέρνησής του από τις τεράστιες ευθύνες για το νέο αυτό διατροφικό σκάνδαλο ο υφυπουργός «στοχοποίησε» και δεύτερη κρατική υπηρεσία, αυτή των τελωνείων και του Γενικού Χημείου, παραρτήματα του οποίου, όπως είναι γνωστό, υπάγονται στο υπουργείο Οικονομικών.

Αμφισβήτησε ευθέως ο κ. Βλάχος τα αποτελέσματα των ελέγχων που καθυστερημένα έκαναν, στις 9 Μαϊου, τα τελωνεία σε δείγματα του εισαγόμενου ουκρανικού ηλιέλαιου. Καθώς είπε πως ελήφθησαν και πάλι δείγματα για νέους ελέγχους. Αυτή τη φορά οι έλεγχοι θα γίνουν από το Γενικό Χημείο του κράτους, το οποίο, είπε ο υφυπουργός, και έχει την απαραίτητη υποδομή για να πραγματοποιήσει τους ειδικευμένους εργαστηριακούς ελέγχους.

Θα είναι δε πράγματι ενδιαφέρον να δούμε τα αποτελέσματα των ελέγχων από το ΓΧΚ και το κυριότερο αν εντοπίσουν εκεί το ορυκτέλαιο στο ηλιέλαιο σε επικίνδυνα όρια, ποιος κυβερνητικός αρμόδιος θα δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις.

Δηλαδή σε ποιον βαθμό ανέρχεται η ευθύνη της κυβέρνησης για το γεγονός ότι πέρασε ήδη στο τραπέζι των καταναλωτών ανεμπόδιστα, χωρίς κανέναν έστω υποτυπώδη έλεγχο, το μολυσμένο ηλιέλαιο.

Διότι μπορεί ο υφυπουργός να επιχείρησε, χθες, να «φορτώσει» τις ευθύνες σε ΕΦΕΤ και τελωνεία, αλλά οι πολιτικές ευθύνες είναι αυταπόδεικτες.

Η κυβέρνηση είναι αυτή που προϊσταται και ελέγχει τον κρατικό μηχανισμό ελέγχου, εν προκειμένω στα τρόφιμα, και ευθύνεται για το ξεχαρβάλωμα και την εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα καίριοι φορείς στον τομέα αυτόν.

Με βασικότερο τον ΕΦΕΤ, που ουσιαστικά ο ρόλος του μάλλον είναι διακοσμητικός στο θέμα ελέγχου της αγοράς, όπως το νέο αυτό διατροφικό σκάνδαλο αποδεικνύει.

Δυστυχώς, ο κ. Βλάχος, ως εποπτεύων του φορέα, δεν είναι σε θέση να παράσχει διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας γενικότερα από το μολυσμένο ηλιέλαιο, όπως τον ρώτησαν χθες οι δημοσιογράφοι.

«Δεν είμαι σίγουρος για τίποτε...», ήταν η αφοπλιστική απάντηση του υφυπουργού, απάντηση όμως που αυξάνει έτι περαιτέρω τις πολιτικές ευθύνες του ιδίου και των συναρμόδιων υπουργών για το σκάνδαλο του ηλιέλαιου.

Η αγωνία που διακατείχε τον υφυπουργό να... μεταφορτώσει στον ΕΦΕΤ τις ευθύνες για το εξελισσόμενο διατροφικό σκάνδαλο του ουκρανικού ηλιέλαιου «χρωμάτισε» και την ακόλουθη απάντησή του σε σχετικό ερώτημα δημοσιογράφου:

«Πιθανόν... πρακτικά δύσκολο...», απάντησε ο κ. Βλάχος ερωτώμενος «αν υπήρχε τρόπος να εντοπιστεί αμέσως το μολυσμένο λάδι».

Μύδροι κατά εταιρειών
Από τους... μύδρους του υφυπουργού Ανάπτυξης δεν εξαιρέθηκαν ούτε οι εταιρείες που εισήγαγαν, αλλά και αυτές που μεταποίησαν το μολυσμένο ηλιέλαιο: Ο υφυπουργός διερωτήθηκε πώς σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι εδώ βιομηχανίες δεν εντόπισαν μέσω του συστήματος HACCP την ύπαρξη του ορυκτέλαιου στο ηλιέλαιο που ραφίναραν ή χρησιμοποίησαν στην παραγωγή άλλων προϊόντων τους.

Η νέα οδυνηρή διαπίστωση για τους καταναλωτές είναι αυτή που προκύπτει από τις χθεσινές δηλώσεις του υφυπουργού. Σύμφωνα με αυτές, τώρα, θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για να διαπιστωθούν σε ποια μεταποιημένα είδη τροφίμων χρησιμοποιήθηκε το μολυσμένο ηλιέλαιο.

Το τραγικό είναι πως το μολυσμένο ουκρανικό ηλιέλαιο έφθασε στη χώρα μας από τις 28 Φεβρουαρίου. Και χρειάστηκαν περίπου 2,5 μήνες να παρέμβουν οι αρμόδιοι φορείς ελέγχου ΕΦΕΤ και τελωνεία. Το πλέον τραγικό είναι πως πρώτα και πάνω απ όλα η κυβέρνηση ενδιαφέρεται να αποσοβήσει το όποιο πολιτικό κόστος, όπου αναπόφευκτα έχει. Και για τον λόγο αυτό ο Επί της Ανάπτυξης υφυπουργός βγήκε, χθες, με πρωταρχικό στόχο να μεταθέσει τις ευθύνες σε ΕΦΕΤ και τελωνεία.

Η τροπή, όμως, που παίρνει το σκάνδαλο του ηλιέλαιου, με τις συνεχείς αποσύρσεις ύποπτων παρτίδων, έστω και κατόπιν εορτής, συνιστά ταυτόχρονα και την εφιαλτική ομολογία της κυβέρνησης για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να το αποτρέψει. Παραδεχόμενη με βάση και το προηγούμενο αυτό πως η αγορά συνεχίζει να παραμένει ανοχύρωτη σε κάθε νέα διατροφική απειλή της δημόσιας υγείας εισαγόμενη ή και εγχώρια.

Τοξική βόμβα στα πιάτα των καταναλωτών»

Δεκάδες τροφές ύποπτες για μόλυνση από το ηλιέλαιο-βόμβα - σύγχυση στην αγορά - καθυστερούν οι έλεγχοι
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Δήμητρα Σκούφου, Χάρης Καρανίκας


Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του επικίνδυνου ηλιελαίου: Υπάρχει κίνδυνος να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά δεκάδες ύποπτα τρόφιμα όπως πατατάκια, σάλτσες, γλυκά, προμαγειρεμένα φαγητά, έτοιμα γεύματα, κονσέρβες, στην παρασκευή των οποίων χρησιμοποιείται ηλιέλαιο.
«Πρόκειται για το μεγαλύτερο διατροφικό σκάνδαλο που συνέβη ποτέ στην Ελλάδα. Είναι τοξική βόμβα στα πιάτα των καταναλωτών με τρομερά μεγάλες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και θα το καταλάβουμε στο άμεσο μέλλον», λέει ο Μιχάλης Χάλαρης, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Πολιτικής Έλεγχου Τροφίμων του ΕΦΕΤ.
Την ώρα που σε χώρες όπως το Βέλγιο οι αρμόδιοι φορείς έχουν προχωρήσει σε ολική απόσυρση όλων των ποσοτήτων ηλιελαίου, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων δεν έχει ενημερώσει τους καταναλωτές εάν υπάρχει περίπτωση να έχει χρησιμοποιηθεί επικίνδυνο ηλιέλαιο στην παραγωγή και άλλων τροφίμων, εκτός από τις παρτίδες μαγιονέζας της εταιρείας Κraft αλλά και τις περίπου 20 μάρκες τυποποιημένου ηλιελαίου που αποσύρθηκαν.
Αγνοεί ο ΕΦΕΤ!
Επιπλέον, δεν είναι σε θέση ο ΕΦΕΤ να απαντήσει στο ερώτημα για το ποια είναι η συγκέντρωση ορυκτελαίου που βρέθηκε στο μολυσμένο ηλιέλαιο. Το αλαλούμ κορυφώνεται από την άγνοια που υπάρχει σχετικά με το πού έχουν τελικά διοχετευτεί οι περίπου 2.000 τόνοι επικίνδυνου ηλιελαίου που αναζητούνται, αφού ούτε οι εταιρείες τροφίμων φαίνεται να τηρούν τη διαδικασία της ιχνηλασιμότητας (της διαδικασίας εντοπισμού της προέλευσης των συστατικών και της κατάληξης των προϊόντων) με την οποία θα ήταν ζήτημα μόνο μερικών ωρών να εντοπιστούν οι μολυσμένες ποσότητες που δεν είχαν καταναλωθεί από το κοινό.
Την ίδια ώρα και νέες παρτίδες ηλιελαίου αποσύρθηκαν χθες από την αγορά. Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Βερόπουλου προχώρησε σε οικειοθελή ανάκληση από τα ράφια της όλων των προϊόντων ηλιελαίου ενώ και η εταιρεία Κraft, εκτός από τις επίμαχες παρτίδες που απέσυρε τη Δευτέρα, ανακοίνωσε ότι αποσύρει όλες τις συσκευασίες προϊόντων μαγιονέζας που περιέχουν ηλιέλαιο από τα ράφια των σούπερ μάρκετ.
Ευθύνες στις εταιρείες
«Δεν γνωρίζουμε ακόμα επισήμως πού βρίσκονται οι περίπου 2 χιλιάδες τόνοι ηλιελαίου που διακινήθηκαν στην ελληνική αγορά και δεν έχουν ακόμα δεσμευτεί», λέει στα «ΝΕΑ» ο πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Νίκος Κατσαρός. Όπως συμπληρώνει, «την ίδια στιγμή που σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία τα υπουργεία Υγείας έχουν χαρακτηρίσει το προϊόν τοξικό, στην Ελλάδα δεν έχει γίνει τίποτα ανάλογο. Μάλιστα χαρακτηρίζει υποκριτική τη στάση των εταιρειών καθώς όπως λέει είναι υποχρεωμένες και από την ελληνική αλλά και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία να ελέγχουν την καταλληλότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούν για τα προϊόντα τους. Κάτι που όπως φαίνεται δεν έκαναν».
Απαράδεκτες καταστάσεις
Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, για το επιμο λυσμένο ηλιέλαιο εστάλησαν δυο σήματα- ένα από τη Γαλλία και ένα από την Ελβετία. Το γαλλικό σήμα ανέφερε ότι βρέθηκε ηλιέλαιο με συγκεντρώσεις ορυκτελαίου 5,79 γραμμάρια ανά κιλό ενώ οι ελβετικές αρχές 0,9 γραμμάρια ανά κιλό. Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί πόσο «πλούσιο» σε ορυκτέλαιο ήταν το ηλιέλαιο που εισήχθη. «Είναι απαράδεκτο να κυκλοφορεί εδώ και εβδομάδες στην ελληνική αγορά ηλιέλαιο το οποίο περιέχει ορυκτέλαιο σε οποιαδήποτε από τις δύο συγκεντρώσεις», είπαν στα «ΝΕΑ» χημικοί τροφίμων. «Για να βρούμε τι περιεκτικότητα έχει το επιμολυσμένο ηλιέλαιο στη χώρα μας, θα πρέπει να σταλούν δείγματα σε ένα από τα δυο διαπιστευμένα εργαστήρια της Ιταλίας ή της Ολλανδίας». Μάλιστα, όπως σημειώνουν οι ειδικοί, ομάδες τροφίμων στις οποίες μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή τους επικίνδυνο ηλιέλαιο είναι εκτός από τις μαγιονέζες, σνακ όπως πατατάκια και γαριδάκια, σάλτσες, σαλάτες, προμαγειρεμένα γεύματα, μαργαρίνες και βούτυρα, μπισκότα, γλυκίσματα, κονσέρβες τόνου αλλά και άλλων τροφίμων αλλά και έτοιμα γεύματα σε εστιατόρια και φαστ φουντ που χρησιμοποιούν για το τηγάνισμα κυρίως ηλιέλαιο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΕΦΕΤ ζήτησε από την Ομοσπονδία Εστιατορίων Επαγγελμάτων και Ζαχαροπλαστών με κατεπείγουσα επιστολή να ενημερώσουν τα μέλη τους ώστε να αποσύρουν τις επίμαχες ποσότητες ηλιελαίου που ενδεχομένως έχουν.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15 Μαΐου αποχή από αγορές ,κτύπημα της ακρίβειας

Καλούμε τους καταναλωτές σε επαγρύπνηση κατά της ακρίβειας και
τους ενημερώνουμε ότι
συμμετέχουμε στο μποϋκοτάζ που έχει κηρύξει την Πέμπτη 15 Μαΐου η
Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών
Ελλάδος.Το σύνθημα είναι κοινό <<Κανένα ευρώ στην αγορά κτύπημα της ακρίβειας>>.
Η ακρίβεια είναι ένα οικονομικό τσουνάμι που πλήττει όλα τα ελληνικά
νοικοκυριά ανεξαρτήτου κοινωνικού
στρώματος.Έχει δημιουργήσει πανικό και ανασφάλεια ,έχει πάρει
πρωταγωνιστικό ρόλο συζήτησης, και
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην αγορά,στην οικονομία και στην ανάπτυξη της χώρας.
Το Κράτος άρχισε να παραδέχεται ότι υπάρχει ακρίβεια, οι τοπικές
επιχειρήσεις αγωνιούν για το μέλλον
τους,αλλά εκείνοι που περισσότερο πλήττονται είμαστε εμείς οι
καταναλωτές,που κάθε μέρα μετρούμε και
ξ αναμετρούμε το ευρώ , που μισθός ή μεροκάματο δεν φθάνουν να
καλύψουν τις βασικές μας βιοτικές
ανάγκες.
Αποχή από τις αγορές σημαίνει όχι χρήμα στις επιχειρήσεις, όχι
πωλήσεις ,στασιμότητα.
Η αγορά είναι ο καθρέπτης της ευημερίας ή της εξαθλίωσης ενός
Κράτους,παρά τις προσπάθειες
των κρατιστών και των λαϊκιστών να την διαβάλουν, να δείξουν άλλο εαυτό..
Όταν το χρήμα πάψει να κυκλοφορεί, τα καταναλωτικά αγαθά δεν
αγοράζονται, δημιουργείται έμφραγμα
στον επιχειρηματικό κόσμο,ειδικά στον κλάδο των τροφίμων με
περιορισμένη διατηρισημότητα ,αλλά και στο
ίδιο το κράτος διότι ο μεν ένας είναι κερδοσκοπικός φορέας,ο δε άλλος
εισπρακτικός ισορροπιστής.
Εμείς οι καταναλωτές έχουμε την δύναμη να στίσουμε ή να διαλύσουμε
επιχειρήσεις,εμείς διαμορφώνουμε
την εικόνα της αγοράς και της οικονομίας.
Η Εικόνα της εξαθλίωσης δεν τιμά ούτε τους πολίτες-καταναλωτές, μα
πολύ περισσότερο την ίδια την πολιτεία.
Μονόδρομος για μας τους καταναλωτές είναι η αντίσταση κατά της
ακρίβειας,κτυπάμε την ακρίβεια με την
συμμετοχή μας στο μπουκοτάζ, ζητώντας από τις επιχειρήσεις να
περιορίσουν τα κέρδη τους.
Ανεξέλεγκτη κινείται πλέον η ακρίβεια στην τσέπη μας.Το εργαλείο της
αγοράς(χρήμα) έχει χάσει την κινητικότητα
του στα χέρια μας.
Η ακρίβεια, η κερδοσκοπία, η παραοικονομία, δεν περπατάνε μόνες
τους,θέλουν την συμμετοχή μας, ας
τους δείξουμε έστω και μια μέρα την δύναμη μας με το να απέχουμε από αγορές.

Δεν δεχόμαστε από την πολιτεία επαναφορά στην δεκαετία του 60 (μετανάστευση).
Ζητάμε από το κράτος συμπόρευση, προστασία , σεβασμό, ενεργό
ελεγκτικό μηχανισμό, με 'άμεσες
παρεμβάσεις, με μέτρα ουσίας για την πάταξη της ακρίβειας που μαστίζει
την χώρα μας.
Το σκήπτρο της ακρίβειας δεν μας τιμά,δεν θέλουμε να αγοράζουμε εως
160% ακριβότερα από τους
Ευρωπαίους καταναλωτές.


Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Ν.ΧανίωνΗ Πρόεδρος


Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη, 13 Μαΐου 2008

Πηγή : Χανιώτικα Νέα

ΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ: 13/05/08
Συστάσεις... προς την ΑΝΕΚ
Για καλύτερη
παροχή
υπηρεσιών
Συστάσεις προς την Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) να σεβαστεί τους Χανιώτες επιβάτες - καταναλωτές, τόσο όσον αφορά τις τιμές των εισιτηρίων όσο και τις υπηρεσίες της, απευθύνει με ανακοίνωσή της η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων.
“Η απελευθέρωση της τιμής των ναύλων εκ μέρους του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας είχε σαν αποτέλεσμα την ραγδαία αύξηση της τιμής των εισιτηρίων, αυξήσεις που άγγιξαν έως και το 130% σε πολλές εταιρείες μέσα σε ένα χρόνο. Η ποιότητα παροχής υπηρεσιών δεν υπέστη βελτίωση, αλλά υποβάθμιση με τον καταναλωτή να εμμένει και να υπομένει τσουβάλιασμα, με ένα ταξίδι άφιξης-αναχώρησης εξοντωτικό. Η πολιτεία με τις υπηρεσίες που διαθέτει απούσα, στο επικοινωνιακό της παιχνίδι έχει πετύχει με τις ναυτιλιακές εταιρείες, έχασε όμως την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, ο επιβάτης-καταναλωτής καταγγελίες κάνει, αλλά ανταπόκριση δεν βρίσκει πουθενά, γι’ αυτό η μοναδική του δύναμη είναι η συσπείρωση στις καταναλωτικές ενώσεις, για να διεκδικήσει το αυτονόητο (τα δικαιώματά του)" τονίζει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων.
Εν συνεχεία καλεί την ΑΝΕΚ "να συνεχίσει την φιλότιμη προσφορά της, την παραδοσιακή της εικόνα στα τοπικά δρώμενα, επισημαίνοντας ότι οι Χανιώτες επιβάτες-καταναλωτές, είναι ένα οικονομικό κεφάλαιο για την εταιρεία, συναισθηματικά την στηρίζουν, αξίζουν καλύτερη διαχείριση, τα οφέλη είναι ανταποδοτικά, στην σκέψη των επενδυτικών κινήσεων, εκτός από το χρήμα και οι άλλες αξίες συμπορεύονται και συμπαρατάσσονται στην οικονομική, τοπική και κοινωνική ανάπτυξη".
"Η αύξηση της τιμής του ναύλου, η απαξίωση προσφοράς σωστής υπηρεσίας στον πελάτη-καταναλωτή που επιλέγει για την μεταφορά του στον προορισμό του ένα πλοίο, θα τον οδηγήσει στην αποστροφή του και θα επιλέξει άλλο τρόπο μεταφοράς που θα του εξασφαλίζουν αυτά", επισημαίνει χαραχτηριστικά η Ένωση και προσθέτει:
"Έγνοια του Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας είναι το χάιδεμα των Ναυτιλιακών Εταιρειών, με εκείνες ήρθε σε επαφή, μ' αυτές συζήτησε, βεβαίως βοηθούν την οικονομία του κράτους, αλλά εμείς οι καταναλωτές δεν ανήκουμε στο κράτος; Γιατί σε μας να δίδεται η αίσθηση της προστασίας - αδιαφορίας; Προστατευόμαστε εάν ο καφές και το νερό μη σερβιριζόμενοι είναι σε ελεγχόμενη τιμή;
Ως Ένωση αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα του καταναλωτή, στηρίζουμε την τοπική παραγωγή, τους ντόπιους επιχειρηματίες θέλουμε την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, δεν γινόμαστε παραμάγαζο κανενός που πάει αντίθετα με τους σκοπούς μας".

Οι Ελληνες έχουν καταναλωτική συνείδηση;

«Εδώ και χρόνια το προσφιλές θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και της εκάστοτε αντιπολίτευσης..., είναι η ακρίβεια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καταναλωτής που θα μπορούσε να επιλέξει μεταξύ δύο τιμών, για το ίδιο προϊόν, και θα επέλεγε τη μεγαλύτερη!».

Το ερώτημα όμως είναι αν υπάρχει η καλύτερη τιμή. Και αν υπάρχει πώς την πληροφορείται ο καταναλωτής και με τι κόστος.

Παράδειγμα: αν θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, ή ένα ψυγείο, ή ένα κοστούμι, είναι βέβαιο ότι θα αναζητήσει την καλύτερη δυνατή τιμή.

Για τα ψώνια της εβδομάδας από το σούπερ μάρκετ όμως είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να ψάξει τη φθηνότερη φακή σε άλλο σούπερ μάρκετ ή το φθηνότερο γάλα. Και αν ακόμα είχε ένα κομπιουτεράκι μέσα στο μυαλό του, πέραν του αβέβαιου αποτελέσματος, θα του στοίχιζε πολύ περισσότερο σε ... βενζίνη και χρόνο!

Μερικά σκόρπια παραδείγματα:

Πόσο έχουν ενημερωθεί (και πεισθεί) οι γονείς ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα τα παιδιά; Ποιο είναι λοιπόν το μηνιαίο κόστος για την οικογένεια από τη χρήση ενός επικίνδυνου για το παιδί προϊόντος;

Ποια ενημέρωση παρείχε η πολιτεία για τη διατροφή και την παχυσαρκία και ποια διέξοδο φρόντισε να δώσει στη νεολαία για άσκηση και αθλητισμό;

Ποιο είναι το κόστος για την οικογένεια από τη αγορά, συντήρηση και χρήση των κλιματιστικών μηχανημάτων; Πόσο απαραίτητα είναι, πότε και πώς μπορεί (και πρέπει) να μειωθεί η χρήση τους;

Ποια κυβέρνηση και πότε εργάστηκε μεθοδικά ώστε να παρακάμψουν τους μεσάζοντες οι παραγωγοί νωπών γεωργικών προϊόντων;

Ποια κυβέρνηση και πότε φρόντισε να έχει πραγματική εικόνα (άρα και έλεγχο...) του χονδρεμπορίου οπωροκηπευτικών;

Ποια είναι η ενημέρωση των καταναλωτών και ποια μέτρα πήρε η πολιτεία για την πρόληψη της υπερχρέωσης των νοικοκυριών;

Ολα αυτά κάποιες οργανώσεις καταναλωτών τα έχουν επισημάνει, έχουν κάνει και προσπάθειες στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Ποτέ όμως δεν είχαν τη στήριξη της πολιτείας.

Εμείς έχουμε ήδη συγκροτηθεί σε μία δυναμική Ενωση έχουμε την υποστήριξη των Χανιωτών πολιτών-καταναλωτών και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε πολλά.

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2008

ΕΦΕΤ: Ενημέρωση για τα ορυκτέλαια στο ηλιέλαιο

Ενημέρωση για την ύπαρξη ορυκτελαίων σε ηλιέλαιο προερχόμενο από την Ουκρανία παρείχε ο Ε.Φ.Ε.Τ.

Η ποσότητα επιμολυσμένου ηλιελαίου που διακινήθηκε, μέσω Βελγίου, από την εταιρεία Cargill Oil Packers, Prins Albertiaan 12, B-8870 Izegem, στην επιχείρηση LIDL ΕΛΛΑΣ αφορά ηλιέλαιο με την εμπορική ονομασία "Ηλιέλαιο VITA D'OR" σε συσκευασίες των 3 λίτρων, με αριθμούς παρτίδων Α06708, Α06608, Β06708, Β06608, C06708, C06608, A07008 και ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 30.06.2009.

Για το σύνολο των υπόλοιπων προϊόντων που έχουν ανακληθεί μέχρι σήμερα, οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται από τη σχετικό κατάλογο στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (επισυνάπτεται) ο οποίος επικαιροποιείται καθημερινά.

Επιπλέον, ο ΕΦΕΤ έχει ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης (συμπεριλαμβανομένων των σημείων μαζικής εστίασης) ηλιελαίου και προϊόντων του και απαίτησε όπως προβούν στις αναγκαίες από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για την προστασία του καταναλωτή. Ο ΕΦΕΤ σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Εμπορίου και Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας εποπτεύει τη διαδικασία απόσυρσης/ανάκλησης και γενικότερα τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

Επίσης, ο ΕΦΕΤ ενημερώνει για την απόσυρση μαγιονέζας Kraft, για την παρασκευή της οποίας είχε χρησιμοποιηθεί επιμολυσμένο ηλιέλαιο. Πρόκειται για μαγιονέζα Kraft σε γυάλινο βάζο σε συσκευασίες των 250 ml, 500 ml, 750 ml και 1000 ml με ημερομηνίες λήξης από 29-12-08 έως 01-02-09.

Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση από την επιχείρηση Αδελφοί Βερόπουλοι Α.Ε.Β.Ε. απομακρύνεται από το χώρο διάθεσης των καταστημάτων της Εταιρείας ηλιελαίο με την εμπορική ονομασία SPAR για προληπτικούς λόγους.

Τονίζεται η ευθύνη των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων, όπως αυτή εκπορεύεται από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, για άμεση εκκίνηση διαδικασιών απόσυρσης/ανάκλησης απ' όπου αυτά έχουν διατεθεί, καθώς και ενημέρωσης του ΕΦΕΤ.

Επίσης, καλούνται οι δημόσιες υπηρεσίες (στρατός, νοσοκομεία κλπ) που έχουν προμηθευτεί ή έχουν στην κατοχή τους το επιμολυσμένο ηλιέλαιο να μη το διαθέσουν προς κατανάλωση στις εγκαταστάσεις τους.

Σεβασμό στα δικαιώματα του επιβάτη-καταναλωτή

Η Ενωσή μας (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ), αιτεί και απαιτεί από το Κράτος και από τους
διαχειριστές της ναυσιπλοΐας ,
σεβασμό στα δικαιώματα του επιβάτη-καταναλωτή.
Η απελευθέρωση της τιμής των ναύλων,εκ μέρους του Υπ. Εμπορικής
Ναυτιλίας,είχε σαν αποτέλεσμα την
ραγδαία αύξηση της τιμής των εισιτηρίων ,αυξήσεις που άγγιξαν έως
και το 130% σε πολλές εταιρείες
μέσα σε ένα χρόνο.Η ποιότητα παροχής υπηρεσιών δεν υπέστη βελτίωση,
αλλά υποβάθμιση,με τον Καταναλωτή
να εμμένει και να υπομένει τσουβάλιασμα,με ένα ταξίδι
άφιξης-αναχώρησης εξοντωτικό.
Η Πολιτεία με τις υπηρεσίες που διαθέτει απούσα,στο επικοινωνιακό
της παιχνίδι έχει πετύχει με τις ναυτιλιακές
εταιρείες , έχασε όμως την εμπιστοσύνη
του Καταναλωτή, ο επιβάτης-καταναλωτής καταγγελίες κάνει,αλλά
ανταπόκριση δεν βρίσκει πουθενά,γιαυτό η μοναδική
του δύναμη είναι η συσπείρωση στις καταναλωτικές ενώσεις,για να
διεκδικήσει το αυτονόητο (τα δικαιώματά του).
Η Κυβέρνηση δυστυχώς δεν μας συμπαρίσταται,,μιλάει για
αυτοσυγκράτηση στις εταιρείες,αφού η ίδια ανοίγει τον
δρόμο με την απελευθέρωση της τιμής των ναύλων,η αυτοσυγκράτηση,
στρέφεται σε μας τους καταναλωτές ,η αύξηση
των τιμών εμάς γίνετε θηλιά με όλες τις σχετικές συνέπειες.
Η Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση βεβαίως συμπαρασύρει και τους
εφοπλιστικούς κύκλους,αλλά εκείνοι σε σύμπραξη
με το Κράτος υποφέρουν λιγότερο, αφού το όποιο οικονομικό βάρος το
ρίχνουν σε μας τους καταναλωτές.
Έγνοια του Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας είναι το χάιδεμα των Ναυτιλιακών
Εταιρειών, με εκείνες ήρθε σε επαφή,
μαυτές συζήτησε, βεβαίως βοηθούν την οικονομία του Κράτους,αλλά εμείς
οι καταναλωτές δεν ανήκουμε στο
Κράτος;΄Γιατί σε μας να δίδεται η αίσθηση της Προστασίας-Αδιαφορίας;
Προστατευόμαστε εάν ο καφές και το νερό μη σερβιριζόμενοι είναι σε
ελεγχόμενη τιμή;

Μέλημα μας είναι η ενημέρωση, το συμφέρον του επιβάτη-καταναλωτή, η
μεταφορά του με ασφάλεια,
το οικονομικό του συμφέρον.
Καλούμε την Ναυτιλιακή Εταιρεία (ΑΝΕΚ), που δραστηριοποιείται
τοπικά,να συνεχίσει την φιλότιμη προσφορά
της, την παραδοσιακή της εικόνα στα τοπικά δρώμενα, επισημαίνοντας
ότι οι Χανιώτες επιβάτες-καταναλωτές,
είναι ένα οικονομικό κεφάλαιο για την εταιρεία, συναισθηματικά την
στηρίζουν,αξίζουν καλύτερη διαχείριση
τα οφέλη είναι ανταποδοτικά, στην σκέψη των επενδυτικών κινήσεων εκτός
από το χρήμα και οι άλλες αξίες
συμπορεύονται και συμπαρατάσσονται στην οικονομική, τοπική και
κοινωνική ανάπτυξη.
Η αύξηση της τιμής του ναύλου, η απαξίωση προσφοράς σωστής υπηρεσίας
στον πελάτη-καταναλωτή
που επιλέγει για την μεταφορά του στον προορισμό του,ένα πλοίο θα τον
οδηγήσει στην αποστροφή του
και θα επιλέξει άλλο τρόπο μεταφοράς που θα του εξασφαλίζουν αυτά .
Σαν Ενωση αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα του καταναλωτή, στηρίζουμε
την τοπική παραγωγή,
τους ντόπιους επιχειρηματίες ,θέλουμε την ανάπτυξη της τοπικής
οικονομίας,δεν γινόμαστε παραμάγαζο
κανενός που πάει αντίθετα με τους σκοπούς μας.

Για την Ενωση Προστασίας
Καταναλωτών Ν. Χανίων

Η πρόεδρος

Ιωάννα Μελάκη