Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010


Από την Ομάδα Πολιτικής Προστασίας της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ ενημερώνουμε ότι κάθε Ευρωπαίος πολίτης που βρεθεί σε έκτακτη ανάγκη μπορεί να καλέσει δωρεάν
τον τριψήφιο αριθμό 112 από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο.σε όποια χώρα της Ευρώπης και αν βρίσκεται.
Το 112 δεν αντικαθιστά τους ήδη υπάρχοντες εθνικούς τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης ,αλλά στις περισσότερες χώρες λειτουργεί παράλληλα µε αυτούς. Ωστόσο, η ∆ανία, η Ολλανδία και η Σουηδία επέλεξαν να έχουν ως µοναδικό αριθµό έκτακτης ανάγκης το 112.

Πότε κάνουμε χρήση του 112

-Καλέστε το 112 σε όλες τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όταν απαιτούνται υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, πυροσβεστικής ή αστυνοµίας.
Για παράδειγµα: όταν είστε ο ίδιος θύµα ή απλώς µάρτυρας σοβαρού τροχαίου ατυχήµατος όταν βλέπετε να καίγεται ένα κτήριο. όταν διαπιστώνετε διάρρηξη σε σπίτι.
-∆ώστε το όνοµα και τη διεύθυνσή σας, καθώς και τον αριθµό τηλεφώνου σας, για να μη θεωρηθεί το τηλεφώνημά σας (φάρσα) ή για περισσότερες εξηγήσεις εντοπισμού κ.λ.π.

Πως ενεργοποιείται το 112 όταν κληθεί
Ανάλογα µε τη χώρα, ο τηλεφωνητής είτε επεξεργάζεται την κλήση σας απευθείας είτε την διαβιβάζει στην κατάλληλη υπηρεσία έκτακτης ανάγκης. Οι τηλεφωνητές είναι όλο και περισσότερο ικανοί να απαντούν στις κλήσεις προς το 112 σε περισσότερες από µία γλώσσες, κάτι που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για άτοµα που καλούν το 112 όταν βρίσκονται στο εξωτερικό.Απαγορεύεται
Να καλείτε το 112 αν
ζητάτε, για παράδειγµα:

* πληροφορίες για την κυκλοφορία στους δρόµους
* µετεωρολογικό δελτίο
* γενικές πληροφορίες

Περιττές κλήσεις µπορούν να προκαλέσουν την υπερφόρτωση του συστήµατος θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή αυτών που χρειάζονται πραγµατικά άµεση βοήθεια
και να μη μπορούν να την έχουν..

Τηλεφωνικές φάρσες µπορούν επίσης να παρεµποδίσουν την άµεση αντιµετώπιση πραγµατικών περιστατικών έκτακτης ανάγκης. Εξαιτίας του µεγάλου αριθµού
τέτοιου είδους κλήσεων, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Γαλλία, η Σλοβενία και το Ηνωµένο Βασίλειο αποφάσισαν να µπλοκάρουν τις κλήσεις στο 112 από κινητά
τηλέφωνα χωρίς κάρτα SIM.

Για περισσότερη ενημέρωση στο2821092666 και στον Συντονιστή της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ

Ο Συντονιστής της Ομάσας Πολιτικής Προστασίας και Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ

Γιώργος Παπαλάς

"Κοινές Αρχές σχετικά με τη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών"

Από την 1η Νοεμβρίου 2009 είναι ευκολότερη για τους καταναλωτές η μεταφορά του προσωπικού τρεχούμενου λογαριασμού τους και του ατομικού λογαριασμού ταμιευτηρίου τους από μια τράπεζα σε άλλη στην Ελλάδα.

Στο εξής, για κάθε καταναλωτή που επιθυμεί να μεταφέρει είτε τον προσωπικό τρεχούμενο λογαριασμό του είτε τον ατομικό λογαριασμό ταμιευτηρίου του σε άλλη τράπεζα, η νέα τράπεζα θα λειτουργεί ως το κύριο σημείο επαφής και θα προσφέρει τη συνδρομή της σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς. Θα έλθει σε συνεννόηση με την παλαιά τράπεζα, διασφαλίζοντας ότι η μεταφορά των επαναλαμβανόμενων πληρωμών του καταναλωτή, όπως τυχόν άμεσες χρεώσεις και πάγιες εντολές διενεργείται ομαλά, απλά και ταχέως. Τέλος, η νέα τράπεζα θα συνδράμει τον καταναλωτή στο κλείσιμο του παλαιού λογαριασμού και στη μεταφορά του υπολοίπου στον νέο λογαριασμό.

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Η Εθνική Τράπεζα καθιερώνει το «Συνήγορο του Πελάτη»(29/1/10-13:18)

29/01/2010
Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο εφαρμογής νέου κώδικα συναλλακτικής συμπεριφοράς και με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση των σχέσεων με την πελατεία της, καθιερώνει με πρωτοβουλία της το θεσμό του «Συνήγορου του Πελάτη» (Ombudsman) κατά τα διεθνή πρότυπα.

Ο Συνήγορος του Πελάτη θα μεριμνά για τη φιλική διευθέτηση των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ της Τράπεζας και των πελατών της, οι οποίες δεν κατέστη εφικτό να διευθετηθούν είτε από τις Επιχειρηματικές Μονάδες της Τράπεζας είτε από τον Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι με στόχο τη διευθέτηση ενός παραπόνου ο Συνήγορος του Πελάτη θα έχει το δικαίωμα να προτείνει συγκεκριμένη διαδικασία που θεωρεί δίκαιη και ενδεδειγμένη για την επίλυση του. Στο πλαίσιο αυτό θα έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα της υπόθεσης καθώς και τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον πελάτη. Είναι ευνόητο ότι ο Συνήγορος του Πελάτη υποχρεούται να τηρεί την εμπιστευτικότητα κάθε πληροφορίας ή εγγράφου, για το οποίο λαμβάνει γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του και να μην αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες ή έγγραφα σε τρίτα πρόσωπα.

Επίσης, ο ρόλος του Συνηγόρου του Πελάτη θα είναι πέρα από κατασταλτικός και προληπτικός, αφού θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες επιχειρηματικές Μονάδες της Τράπεζας, τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών αναφορικά με την πλήρη εναρμόνιση των συμβατικών όρων και των πρακτικών που διέπουν τη σχέση της Τράπεζας με την πελατεία της, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή.

Με το νέο θεσμό αφενός καθιερώνεται ένα δευτεροβάθμιο όργανο εξυπηρέτησης του πελάτη με αρμοδιότητα επίλυσης της διαφοράς και αφετέρου αυξάνεται σημαντικά η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των μηχανισμών διαχείρισης παραπόνων των πελατών της Τράπεζας.

Η καθιέρωση του θεσμού του Συνηγόρου του Πελάτη έχει σκοπό να ενδυναμώσει και την υφιστάμενη συνεργασία της Τράπεζας με το Μεσολαβητή Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών, και των Ενώσεων Καταναλωτών.

Στη συγκεκριμένη θέση θα τοποθετηθεί Διευθυντικό Στέλεχος της Τράπεζας το οποίο θα αναφέρεται στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Γιαννίρη, ώστε να εξασφαλίζεται, η απαιτούμενη ανεξαρτησία και το κύρος που απαιτείται κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Συγκεκριμένα ως Συνήγορο του Πελάτη η Διοίκηση της Τράπεζας τοποθετεί τον κ. Δημήτρη Παυλάκη, Διευθυντικό στέλεχος, με μακροχρόνια εμπειρία και κατάλληλες γνώσεις έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών σε διάφορες επιτελικές θέσεις της Τράπεζας.

Η ενέργεια αυτή αποδεικνύει εμπράκτως την αξία που προσδίδει η νέα Διοίκηση στην εδραίωση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης με την πελατεία της.
Πηγή:NextDeal

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΙΝΤΕRΝΕΤ

Η Αρχή Προστασίας κήρυξε τον πόλεμο στα spam
Ενισχύεται τεχνολογικά για να καταπολεμήσει τα κακόβουλα μηνύματα που κατακλύζουν καθημερινά τους χρήστες του Διαδικτύου
ΠΑΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ | Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010


«Πόλεμο» στα spam, τα οποία αποτελούν την «πληγή» των χρηστών του Ιnternet, κήρυξε χθες η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για τα Προσωπικά Δεδομένα. Η Αρχή θα ενισχυθεί τεχνολογικά, αλλά και νομοθετικά, όπως είπε χθες ο πρόεδρος της Αρχής κ. Χ. Γεραρής, προκειμένου να μπορεί να καταπολεμήσει αποτελεσματικά τις πηγές των ηλεκτρονικών κακόβουλων διαφημιστικών μηνυμάτων (spam) που κατακλύζουν καθημερινά τους χρήστες του Διαδικτύου. Αλλωστε, σύμφωνα με τους ειδικούς στην ασφάλεια του Διαδικτύου, η μαζική αποστολή spam δεν αποτελεί πια έργο κακόβουλων χάκερ αλλά σύγχρονη και επικερδέστατη δραστηριότητα του διεθνοποιημένου, οργανωμένου εγκλήματος.

Ενα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Αρχή για την καταπολέμηση των spam είναι ότι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους προέρχεται από την αλλοδαπή. Γι΄ αυτό το 2010 θα υπάρξει συνεργασία με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αρχές, με άλλες ανεξάρτητες αρχές, όπως η ΑΔΑΕ, αλλά και με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Αναγκαία όμως είναι, όπως τονίστηκε, και η λήψη νομοθετικών μέτρων. Η Αρχή άρχισε ήδη εκστρατεία ενημέρωσης των χρηστών του Διαδικτύου. «Αποφασίσαμε να κατεβούμε στο πεζοδρόμιο προκειμένου να είναι προσιτή η ενημέρωση στο κοινό» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραρής. Επίσης σημείωσε ότι ήδη καταρτίζεται κατάλογος οδηγιών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε τέσσερις τομείς: την πολιτική επικοινωνία κυρίως με το εκλογικό σώμα, την παροχή συγκατάθεσης με ηλεκτρονικά μέσα, την πρόσβαση πολιτών σε έγγραφα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για χρήση ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών και τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης σε κτίρια και στεγασμένους χώρους.

Παράλληλα μελετάται η κατάρτιση οδηγιών ή συστάσεων και σε άλλους τομείς, όπως η ανεπιθύμητη ηλεκτρονική επικοινωνία, οι εργασιακές σχέσεις, η υγεία, τα μέτρα ασφαλείας, η χρήση του Διαδικτύου από ανηλίκους, η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, η εμπορία προσωπικών δεδομένων.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ
3 Ακυρώστε την εγγραφή σας από την αποστολή newsletter που δεν σας ενδιαφέρουν πλέον.

3 Να είστε επιλεκτικοί με τις ιστοσελίδες, στις οποίες εγγράφεστε.

3 Να αποφεύγετε τη δημοσιοποίηση του e-mail σας.

3 Αν έχετε τη δυνατότητα, να αναφέρετε στους παρόχους τυχόν αποστολή spam.

3 Να σβήνετε όλα τα spam.

3 Να μην ανοίγετε «ύποπτους» συνδέσμους και spam.

3 Να κρατάτε επικαιροποιημένο το antivirus του υπολογιστή σας.

3 Να μην ανοίγετε ύποπτες επισυνάψεις και να μην απαντάτε σε μηνύματα spam.

3 Να μην απαντάτε σε μηνύματα που ζητούν προσωπικά ή οικονομικά δεδομένα.

3 Να μην αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες που διαφημίζονται σε μηνύματα spam.

3 Να μην προωθείτε σε άλλους προειδοποιήσεις για ιούς μέσω e-mail.

Πηγή το Βήμα On Line

Νόρα Κατσέλη:Πρωτοβουλίες για διαφάνεια και καλύτερη προστασία του Καταναλωτή
Η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων συμμετείχε στο 5 ο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς δια
της Προέδρου της κ.Ιωάννας Μελάκη, όπου συμμετείχαν εκτός τα μέλη του Ε.Σ.Κ.Α και η Υπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας κ.Λούκα Κατσέλη,ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή κ.Δημήτρης Σπυράκος,Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ.Στέφανος Κομνηνός ο Συνήγορος του Καταναλωτή , καθώς και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής κ. Κυριτσάκης.
Από το από το βήμα του 5ου Εθνικού Συμβουλίου η Υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη ανακοίνωσε μια σειρά θεσμικών παρεμβάσεων για την εποπτεία της ασφαλιστικής και της τραπεζικής αγοράς, αλλά και για την καταπολέμηση" των καρτέλ"και
τόνισε ότι δεν θα υπάρξει το επιθυμό αναπτυξιακό αποτέλεσμα αν η αγορά λειτουργεί χωρίς στρεβλώσεις
. Η υπουργός αναφερόμενη στις προτεραιότητες του υπουργείου για την προστασία του καταναλωτή ανακοίνωσε ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους θα δοθεί σε διαβούλευση νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στις ασφαλιστικές υπηρεσίες, το οποίο θα προβλέπει την ίδρυση ειδικής υπηρεσίας εποπτείας της ασφαλιστικής αγοράς κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων υπηρεσιών που εποπτεύουν τις επενδυτικές υπηρεσίες και τις τράπεζεςΕξάλλου η καταπολέμηση των καρτέλ θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικής υπηρεσίας που θα λειτουργήσει εντός της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και θα συνδεθεί με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για καλύτερη διερεύνηση των μηχανισμών κοστολόγησης.
Στο σημείο αυτό μάλιστα υπογράμμισε ότι η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών θα καταστήσει τους καταναλωτές ρυθμιστές της αγοράς, ενώ τα στοιχεία του θα αποτελέσουν πηγή πληροφοριών διαχρονικά για τις υπηρεσίες του υπουργείου και της Επιτροπής Ανταγωνισμού με στόχο τον εντοπισμό εναρμονισμένων πρακτικών ή άλλων πρακτικών που λειτουργούν σε βάρος της διαφάνειας και της ορθής λειτουργίας της αγοράς. Επίσης η κ. Κατσέλη υπενθύμισε ότι προωθείται και η αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο θα έρθει για διαβούλευση τους προσεχείς μήνες.

Αναφερόμενη στον νόμο για τη ρύθμιση των χρεών των επιχειρήσεων σημείωσε ότι έχει δημοσιευθεί ήδη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να φροντίσουν να προβούν στην ρύθμιση των οφειλών τους στις τράπεζες έως τις 14 Απριλίου για τη ρύθμιση των χρεών τους, ενώ τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στο οποίο θα κληθούμε οι Ενώσεις Καταναλωτών να παίξουμε μεσολαβητικό ρόλο στο πρώτο στάδιο της Ρύθμισης

Ακόμα, η υπουργός ανέφερε ότι θα υπάρξει τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση του νόμου για την προστασία του καταναλωτή και εκεί θα συμπεριληφθεί και ρύθμιση για την ανέξοδη διαδικασία αποζημίωσης καταναλωτή από αθέμιτες πρακτικές εμπόρων.

Επίσης αναφέρθηκε στη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών που θα καταστήσει του πολίτες ρυθμιστές της Αγοράς, θα υπάρξει διαφάνεια και ορθή λειτουργία της αγοράς .

Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή κ.Δημήτρης Σπυράκος στην τοποθέτηση του κάλεσε τις Καταναλωτικές Ενώσεις να παίξουν τον ρόλο που τους έχει εμπιστευθεί η Κοινωνία και παράλληλα να συνδράμουν την Γενική Γραμματεία στο έργο της που είναι η Ενημέρωση και η δημιουργία μοντέλου συνειδητοποιημένου καταναλωτή με εφόδια την γνώση.Δήλωσε στήριξη και ευχαρίστησε τις Καταναλωτικές Ενώσεις για το έργο τους και τις θεώρησε ένα σημαντικό εργαλείο στην αγορά.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ.Στέφανος Κομνηνός αναφέρθηκε στην ωφελιμότητα του οργάνου του Παρατηρητηρίου στον Καταναλωτή, την προσφορά ενημέρωσης σε τις τιμές βασικών προϊόντων, και την ενδυνάμωση του με μεγαλύτερο αριθμών προϊόντων.

Τέλος ακούστηκαν ερωτήσεις των συνέδρων για το παρ εμπόριο και παραοικονομία, για την εξεύρεση λύσης ώστε τα παραγωγικά προϊόντα να φθάνουν από τον παραγωγό στον καταναλωτή

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Γραφείο Ενημέρωσης Δανειοληπτών

Στα γραφεία της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ που βρίσκονται Πλ.1866 αριθ.2 λειτουργεί από σήμερα παράλληλα με το Γραφείο Ενημέρωσης και Προστασίας του Πολίτη Καταναλωτή και Γραφείο Ενημέρωσης Δανειοληπτών.
Το Γραφείο στελεχώνεται από μέλη μας Νομικούς, οι οποίοι τίθενται στην υπηρεσία κάθε δανειολήπτη (Επιχείρηση,αγρότη, απλού πολίτη).
Ο Νέος Νόμος για τις επιχειρήσεις, στοχεύει στην ρύθμιση ενήμερων οφειλών μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αγροτών και αποβλέπει

-Στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών
-Στη Διευκόλυνση στην αποπληρωμή των δανείων (κατελάχιστον σε επτά έτη)
-Στη Χρονική μετάθεση μέρους της καταβολής
-Στον Περιοριορισμό του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων
-Στην Θετική (Εύνοια) ανάσα για τις ίδιες Τράπεζες

Σ΄αυτή την ρύθμιση του Νέου Νόμου μπορούν να ενταχθούν

α) οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες με βιβλία τρίτης κατηγορίας και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι στην τελευταία ετήσια χρήση μέχρι τον Ιούνιο του 2009 είχαν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 2.500.000 ευρώ και ζημία στην ίδια χρήση. Προϋπόθεση είναι το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου να μην υπερβαίνει το ποσόν των 350.000 ευρώ.

β) επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μικρότερα των 150.000 ευρώ, κατ’ επάγγελμα αγρότες και επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόμενα. Προϋπόθεση είναι το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου να μην υπερβαίνει το ποσόν των 200.000 ευρώ.


Οι παραπάνω δανειολήπτες έχουν μία από τις ακόλουθες δυνατότητες:

α) περίοδος χάριτος ενός έτους, χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου, εφόσον η σύμβαση δεν έχει υπερβεί το ένα τρίτο της διάρκειάς της.

β) αναστολή επί διετία της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής,

γ) παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου κατά τρία έτη.
Ο νόμος λαμβάνει επίσης μέριμνα για την προστασία εκείνων που ενδέχεται να εκτεθούν σε πιέσεις από το κλείσιμο ή τη συρρίκνωση των πιστωτικών τους ορίων στα κεφάλαια κίνησης. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί μέχρι τον Ιούνιο 2011, η επιστροφή του ποσού ρυθμίζεται σε πέντε έτη.

Ο νέος νόμος θέτει περιορισμούς στην επεξεργασία δυσμενών οικονομικών δεδομένων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και σε μακρόχρονους αποκλεισμούς οφειλετών από την οικονομική ζωή. Συγκεκριμένα:

* Προβλέπει το μέτρο της διαγραφής των δυσμενών δεδομένων για όσους έχουν τακτοποιήσει ή θα τακτοποιήσουν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, τις οφειλές τους.
* Μειώνει κατά ένα έτος τα όρια εγγραφής στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.
* Επιταγές και συναλλαγματικές που εξοφλούνται σε τριάντα ημέρες από τη σφράγισή τους ή τη λήξη τους, ανεξόφλητες οφειλές μέχρι 1.000 ευρώ όπως και πρόσφατα εξοφλημένες μέχρι 3.000 ευρώ δεν εμφανίζονται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.
* Οι τράπεζες ενημερώνουν χωρίς αμοιβή ή καθυστέρηση τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ για την εξόφληση των οφειλών.
* Προβλέπει την υπό προϋποθέσεις μη εμφάνιση στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ οφειλών που δικαιολογημένα αμφισβητούνται.
* Προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης μπλοκ επιταγών, σε όσους έχουν στερηθεί διοικητικά τη δυνατότητα, εφόσον υφίσταται εγγύηση.
Τέλος επειδή η Πρόεδρος μας κ.Μελάκη θα έρθει σε επαφή με Κυβερνητικούς Παράγοντες την Τετάρτη27 του μήνα στην Αθήνα ,και επειδή το Νομοσχέδιο για τα υπερχεωμένα νοικοκυριά έχει κατατεθεί στην βουλή για να γίνει Νόμος του Κράτους καλείται κάθε καταναλωτής που έχει
πρόταση σχετική να μας την καταθέσει το αργότερο μέχρι αύριο 26 του μήνα και ώρα 14.00

Για κάθε ενημέρωση στο τηλέφωνο 282109266 του Γραφείου Ενημέρωσης Δανειοληπτών.

Η Πρόεδρος της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ

Ιωάννα Μελάκη

Συμμετοχή στην Συνεδρίαση του Ε.Σ.Κ.Α

Θα παραστεί στην συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών και Αγοράς(Ε.Σ.Κ.Α)που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 27-01-10 ,η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών κ.Ιωάννα Μελάκη, αποδεχόμενη σχετική πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή κ.Δημήτρη Σπυράκου.
Η παραπάνω συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία της Υπουργού Οικονομίας Αντγ/κας και Ναυτιλίας κ.Λούκας Κατσέλη, του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Εμπορίου κ.Κομνηνού ,εκπροσώπων του Ε.Σ.ΚΑ αλλά και όλων των Εθνικών Καταναλωτικών Ενώσεων.
Θέματα που θα απασχολήσουν το συνέδριο του Ε.Σ.Κ.Α, θα είναι η ενημέρωση των εκπροσώπων των καταναλωτικών Φορέων ,για τις προτεραιότητες της πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου,και
της Κυβέρνησης για την Προστασία του καταναλωτή για το έτος 2010, για το Παρατηρητήριο τιμών ,για τις νέες Νομοθετικές πρωτοβουλίες από μεριάς Κυβέρνησης, για την ρύθμιση των χρεών καταναλωτών, επαγγελματιών και αγροτών.

Τέλος θα γίνει εκλογή εκπροσώπων σε διαφόρους φορείς από τα μέλη του Ε.Σ.Κ.Α, σε θέσεις που η θητεία έχει λήξει και θα οριστούν νέοι εκπρόσωποι .
Η Πρόεδρος μας θα είναι υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά ως τακτικό μέλος .Η Πρόεδρος της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ

Ιωάννα Μελάκη

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Πορεία στα τυφλά για 200.000 ασφαλισμένους

Ενώ η κυβέρνηση έχει στραμμένη την προσοχή της στην επίλυση των βασικών δημοσιονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας προκειμένου να μην τεθούμε στο... περιθώριο της ΕΕ, τα προβλήματα στον εγχώριο ασφαλιστικό κλάδο διογκώνονται συνεχώς.


Τρεις μήνες μετά τα λουκέτα στον όμιλο Ασπίς, πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι εξακολουθούν να βρίσκονται... μετέωροι, καθώς παραμένουν στον αέρα τα συμβόλαια Ζωής και Υγείας που είχαν υπογράψει με την Ασπίς Πρόνοια.

Με το κρατικό... ταμείο να είναι... μείον, η κυβέρνηση καθυστερεί την επίλυση του τεράστιου αυτού «αγκαθιού» για χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, καθαρά λόγω έλλειψης ρευστότητας.

Προσπαθεί, από την άλλη, όπως έχουμε αναφέρει και πριν από μερικές εβδομάδες, να προωθήσει τη δημιουργία ενός Επικουρικού και για τις Ασφάλειες Ζωής (στα πρότυπα αυτού για τα Αυτοκίνητα), λύση η οποία ωστόσο συναντά τις αντιδράσεις αρκετών ασφαλιστικών εταιρειών.

Ακόμη πάντως και η πιθανή συγκρότηση εγγυητικού κεφαλαίου για τον κλάδο Ζωής δεν πρόκειται, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΠΕΙΑ, να προχωρήσει πριν από την ολοκλήρωση αποτίμησης του χαρτοφυλακίου ζωής της Ασπίδος, δηλαδή όχι νωρίτερα από το β’ εξάμηνο του 2010.

Απογοήτευση
Αρκετοί ασφαλισμένοι, με επιστολές και τηλεφωνήματα προς την «Οικονομία», εκφράζουν την απογοήτευσή τους για το ότι ακόμη δεν ξέρουν τι θα γίνει με τα χρήματα που είχαν επενδύσει στην Ασπίς, αλλά και με οικονομικές εκκρεμότητες που έχουν με νοσοκομεία και κλινικές στις οποίες νοσηλεύτηκαν σχετικά με τη συμμετοχή της ασφαλιστικής στα συνολικά έξοδα νοσηλείας.

Μάλιστα, τονίζουν με έμφαση ότι δεν μπορούν να μιλήσουν με κανέναν υπεύθυνο, είτε της ασφαλιστικής είτε των αρμόδιων φορέων του κλάδου, προκειμένου να τους δώσουν απαντήσεις στα όποια ερωτήματά τους.

Και μέσα σε αυτό το κλίμα, σε «αναμμένα κάρβουνα» κάθονται οι 230 εργαζόμενοι και οι περίπου 400.000 ασφαλισμένοι της Commercial Value, η οποία έχει βρεθεί εδώ και καιρό στο «στόχαστρο» της Εποπτικής Αρχής.

Τα περιουσιακά της στοιχεία έχουν δεσμευθεί, με την ΕΠΕΙΑ να προβαίνει σε τακτικές αποδεσμεύσεις για πληρωμές αποδοχών των υπαλλήλων και διάφορων ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Μάκης Αποστόλου
ΠΗΓΉ ΤΟ ΈΘΝΟς

Στο στόχαστρο όλοι οι καταχρηστικοί όροι» Στον ΘΑΝΟ ΤΣΙΡΟ

«

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ διαδικασία των πλειστηριασμών, παρεμβάσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των λεγόμενων εισπρακτικών εταιρειών αλλά και απαγόρευση με νόμο των καταχρηστικών χρεώσεων που επιβάλλουν οι τράπεζες θα προβλέπει το τρίτο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας.

Μιλώντας στην «Οικονομία» ο γενικός γραμματέας καταναλωτή, Δημήτρης Σπυράκος, υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο για τα χρέη των νοικοκυριών θα κατατεθεί στη Βουλή, ενώ θα δοθεί και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για γνωμοδότηση.

Πόσες επιχειρήσεις εκτιμάτε ότι θα κάνουν χρήση του νέου νόμου για τα χρέη των επιχειρήσεων;

Αν λάβει κανείς υπόψη τις υφιστάμενες επισφάλειες, ασφαλώς ο αριθμός των επιχειρήσεων θα είναι μεγάλος. Ουσιαστικά ο νόμος απευθύνεται σε εταιρείες με τζίρο έως ένα εκατομμύριο ευρώ και σε αυτή την κατηγορία έχουν χορηγηθεί δάνεια 90 δισ. ευρώ. Το υπουργείο θα μεριμνήσει για την ενημέρωση των δανειοληπτών για τις δυνατότητες που τους παρέχει αυτός ο νόμος. Δεν παραβλέπουμε, εξάλλου, και επικροτούμε το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις και τα πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν ήδη σε αντίστοιχες ρυθμίσεις. Ο νόμος διασφαλίζει αυτή τη δυνατότητα και για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγρότες που δεν έχουν τη διαπραγματευτική δυνατότητα να το πετύχουν.

Θα επηρεαστεί αρνητικά η ρευστότητα της αγοράς, κάτι το οποίο υποστηρίζουν οι τράπεζες αλλά και η Ε.Κ.Τ.;

Επιτρέψτε μου να έχω την εκτίμηση ότι δεν υποστηρίζουν ακριβώς αυτό. Εξάλλου, ο νέος νόμος προέκυψε ως αποτέλεσμα της ραγδαίας υποχώρησης της πιστωτικής επέκτασης και της πιστωτικής ασφυξίας που ήδη υπάρχει. Δεν δημιουργεί την έλλειψη ρευστότητας, την αντιμετωπίζει. Ας ρωτήσουμε εντέλει εκείνες τις επιχειρήσεις που υφίστανται μέσα στην αγορά τις συνέπειες από το κλείσιμο της κάνουλας αν ενισχύεται η ρευστότητά τους. Είναι βέβαιο ότι οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα θα ανακτήσουν άμεσα, μέσα από τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή τη διευκόλυνση στην αποπληρωμή των δανείων τους, ρευστότητα που πραγματικά χρειάζονται. Ο νέος νόμος είναι μόνο το πρώτο βήμα για τη ρευστότητα. Ακολουθούν πολιτικές εγγυήσεων στην παροχή πιστώσεων και αναπτυξιακές δράσεις.

Με την ενσωμάτωση στον νόμο και των ενήμερων οφειλών -έστω και αν προχωρήσατε τελικώς σε περικοπές- δεν δημιουργείται κλίμα μη αποπληρωμής των χρεών;

Οι διατάξεις για τις ενήμερες είναι στοχευμένες σε εκείνους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Κλίμα μη αποπληρωμής θα δημιουργούσε η αδιαφορία. Ας μην παραβλέπουμε, οι ενήμερες οφειλές αφορούν εξ ορισμού βιώσιμες επιχειρήσεις. Είναι υπερβολή να ισχυρίζεται κανείς ότι μια μικρή χρονική μετάθεση μέρους της καταβολής, προκειμένου να δοθεί μια ένεση ρευστότητας, θα αλλοιώσει τη φυσιογνωμία αυτών των ανθρώπων. Ας αναλογιστούμε όλοι, και μαζί και οι τράπεζες, για την ευθύνη του καθενός στο κλίμα που διαμορφώνεται.

Υπάρχει κίνδυνος να αυξηθούν τα επιτόκια λόγω των προωθούμενων νομοσχεδίων;

Ο κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων είναι υπαρκτός, είναι όμως ανεξάρτητος από τα προωθούμενα νομοσχέδια. Συνδέεται με τις συνθήκες στην αγορά χρήματος και την πολιτική των τραπεζών. Η ρύθμιση των καθυστερημένων δανείων δεν επηρεάζει τη ρευστότητά τους. Μάλλον τη βελτιώνει. Εξάλλου, και η ελεγχόμενη χορήγηση της δυνατότητας βραχυπρόθεσμης ρύθμισης ενήμερων οφειλών, στον βαθμό που συνεισφέρει στον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων, δεν παύει να έχει θετικό αντίκτυπο και στις ίδιες τις τράπεζες.

Δεχθήκατε πιέσεις από τις τράπεζες για να αλλάξετε το νομοσχέδιο των επιχειρήσεων;

Το υπουργείο κάνει ισότιμο διάλογο με όλους τους φορείς και πιέζεται μόνο από την αξιοπιστία και τη δύναμη των επιχειρημάτων. Θα μπορούσα λοιπόν να σας πω ότι όλοι οι φορείς άσκησαν τη δική τους επιρροή στη διαμόρφωση του νόμου, μέσα σε μια γόνιμη σύνθεση των απόψεων που υπηρετούσε τον στόχο που είχε τεθεί: την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά.

Πότε θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για τα χρέη των νοικοκυριών; Θα περάσει και αυτό από την Ε.Κ.Τ. όπως το αντίστοιχο των επιχειρήσεων;

Οπως έχει ανακοινώσει η υπουργός, το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή και θα έρθει προς ψηφοφορία αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρόκειται άλλωστε για ένα σχέδιο νόμου που εισάγει θεσμούς που υπάρχουν από χρόνια στην πλειοψηφία των χωρών της ευρωζώνης.

Το νομοσχέδιο, με τις πληροφορίες που διαθέτουμε, βάζει τους οφειλέτες σε μια επώδυνη διαδικασία και τους υποχρεώνει ακόμη και να πουλήσουν τα σπίτια τους. Γιατί να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση;

Η διαδικασία της ρύθμισης με απαλλαγή χρεών συμβαδίζει με τη ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Θα ήταν παράδοξο κάποιος να διατηρεί την περιουσία του και να απαλλάσσεται από τα πολλαπλάσια σε ύψος χρέη του. Το σχέδιο νόμου, με μια πρωτοποριακή όμως ρύθμιση, δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη να διατηρήσει τουλάχιστον το ακίνητο που χρησιμεύει ως κατοικία του. Αυτό, αναλαμβάνοντας να εξυπηρετήσει με ευνοϊκούς όρους και για χρονικό διάστημα μέχρι 20 έτη ένα μέρος των χρεών, που θα ανέρχεται στο 85% της αξίας του ακινήτου. Κατ' αυτόν τον τρόπο προστατεύονται οι συνθήκες διαβίωσης του οφειλέτη, δίχως να θίγονται και τα δικαιώματα των πιστωτών.

Εχετε εξαγγείλει την κατάθεση και ενός τρίτου νομοσχεδίου, για τις χρεώσεις των τραπεζών. Πότε θα κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο και τι θα περιλαμβάνει;

Η υπουργός έχει πράγματι εξαγγείλει την κατάθεση σχεδίου νόμου για τη διαφάνεια των τραπεζικών συναλλαγών, και όχι μόνο στον τομέα αυτόν. Σκοπός είναι να καθιερωθούν αποτελεσματικά μέσα προστασίας των καταναλωτών που θα αποθαρρύνουν την προσφυγή σε καταχρηστικές πρακτικές. Να μη διογκώνεται με κρυφές χρεώσεις το κόστος των υπηρεσιών. Να διαμορφώνεται με διαφάνεια το κυμαινόμενο επιτόκιο. Να προάγεται ο υπεύθυνος δανεισμός. Να περιοριστούν οι υπέρμετρες επιβαρύνσεις.

Θα υπάρξουν αλλαγές για τις εισπρακτικές εταιρείες αλλά και τον νόμο των πλειστηριασμών;

Νομίζω ότι είναι επιβεβλημένες. Ο νόμος που ψηφίστηκε πριν από έναν χρόνο είναι ελλιπής, καθώς δεν οριοθετεί επαρκώς το πλαίσιο δράσης των εταιρειών αυτών, ενώ δεν καταλαμβάνει και όλο το πεδίο στο οποίο εκδηλώνονται οι αθέμιτες εισπρακτικές μεθοδεύσεις. Η εφαρμογή του άλλωστε περιορίζεται μέχρι την έναρξη των δικαστικών διαδικασιών. Εξάλλου, η ρύθμιση για την απαγόρευση του πλειστηριασμού της κατοικίας όταν η απαίτηση της τράπεζας δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ παραμένει σε πολλές περιπτώσεις, εξαιτίας των χρονικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων, ανεφάρμοστη. Βελτίωση χρειάζεται και η ρύθμιση που προβλέπει τον πλειστηριασμό των ακινήτων στο ύψος της αντικειμενικής αξίας, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τη συχνά πολύ μεγαλύτερη εμπορική αξία.

Υπήρξαν και άλλες απόπειρες κατά το παρελθόν να περιοριστούν οι καταχρηστικές χρεώσεις, χωρίς όμως επιτυχία. Γιατί θα επιτύχετε εσείς; Θα επιβάλλετε κυρώσεις στις τράπεζες;

Η απάντηση στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας είναι, ας μου επιτραπεί να πω, γιατί έχουμε τη θέληση και τη γνώση. Περαιτέρω, το υπουργείο έχει υποχρέωση να ασκεί την κυρωτική του αρμοδιότητα σε όλους τους τομείς όταν παραβιάζονται κανόνες των οποίων έχει την ευθύνη εποπτείας. Οχι περιστασιακά και χάριν εντυπωσιασμού. Αλλά συστηματικά, με σύνεση και αποτελεσματικότητα. Χρειάζονται αποτελεσματικές διαδικασίες ελέγχου, ενώ πρέπει να διευκολυνθεί η διαδικασία αποζημίωσης των καταναλωτών αλλά και να προβλέπονται σοβαρότερες κυρώσεις για τους παραβάτες του νόμου.
Πηγή Ελευεροτυπία

Η Υπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστηκότητας & Ναυτιλίας για τους δανειολήπτες επιχειρηματές και αγρότες

1. Ο νόμος ρυθμίζει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές επιχειρήσεων, επαγγελματιών και αγροτών που προκλήθηκαν μετά την 30/7/2007. Η εξυπηρέτηση των ρυθμιζόμενων οφειλών γίνεται με το συμβατικό επιτόκιο ενήμερης οφειλής ενώ διαγράφονται οι τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού που σωρεύτηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Ο νόμος μάλιστα επεκτείνει τις παραπάνω δυνατότητες ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών και σε οφειλές από δάνεια και πιστώσεις που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μετά την 1/1/2005 έως 30/6/2007. Πιο συγκεκριμένα:

Ο νέος νόμος ρυθμίζει καταρχήν τις οφειλές επιχειρήσεων, επαγγελματιών και αγροτών προς τα πιστωτικά ιδρύματα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1.1.2005. Ειδικότερα:

α) Σε ρύθμιση υπάγεται το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής από κάθε σύμβαση δανείου ή πίστωσης εφόσον το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής από την κάθε σύμβαση δεν υπερβαίνει το ποσόν των 1.500.000 ευρώ.

β) Η ρύθμιση γίνεται με επιτόκιο ενήμερης οφειλής και κατ’ ελάχιστον σε επτά έτη. Τα δύο πρώτα έτη ο δανειολήπτης καταβάλει μόνο τόκους και μετά τις τοκοχρεολυτικές δόσεις.

γ) Αν πρόκειται για ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 30.7.2007, ο δανειολήπτης δεν υποχρεούται να προκαταβάλει για τη ρύθμιση κανένα ποσόν. Αν πρόκειται, ωστόσο, για ληξιπρόθεσμες οφειλές της περιόδου 1.1.2005 έως 30.6.2007, υποχρεούται να καταβάλει το 10% της οφειλής, δίχως να υπολογίζονται τόκοι ανατοκισμού και υπερημερίας.

δ) Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 30.7.2007, διαγράφονται με τη ρύθμιση οι τόκοι ανατοκισμού και υπερημερίας. Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της περιόδου 1.1.2005 έως 30.6.2007 διαγράφονται οι τόκοι ανατοκισμού και υπερημερίας, εφόσον εξοφληθεί το ήμισυ της οφειλής.

ε) Σε ρύθμιση υπάγονται και ληξιπρόθεσμες οφειλές από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που δεν έχουν καταγγελθεί. Δεν υπάγονται αντιθέτως επιδοτούμενα ή εγγυημένα δάνεια.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών των προηγούμενων παραγράφων υποβάλλονται μέχρι τις 15/4/2010.

2. Ο νόμος περιλαμβάνει διατάξεις που στοχεύουν στη ρύθμιση ενήμερων οφειλών μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αγροτών. Καθορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να υπαχθούν στη ρύθμιση οι δανειολήπτες που τα έχουν ανάγκη, χωρίς ταυτόχρονα να τίθεται σε κίνδυνο η κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι διατάξεις για τις ενήμερες οφειλές αφορούν τα επιχειρηματικά ή αγροτικά δάνεια. Δυνατότητα αξιοποίησης των διατάξεων έχουν:

α) οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες με βιβλία τρίτης κατηγορίας και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι στην τελευταία ετήσια χρήση μέχρι τον Ιούνιο του 2009 είχαν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 2.500.000 ευρώ και ζημία στην ίδια χρήση. Προϋπόθεση είναι το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου να μην υπερβαίνει το ποσόν των 350.000 ευρώ.

β) επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μικρότερα των 150.000 ευρώ, κατ’ επάγγελμα αγρότες και επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόμενα. Προϋπόθεση είναι το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου να μην υπερβαίνει το ποσόν των 200.000 ευρώ.


Οι παραπάνω δανειολήπτες έχουν μία από τις ακόλουθες δυνατότητες:

α) περίοδος χάριτος ενός έτους, χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου, εφόσον η σύμβαση δεν έχει υπερβεί το ένα τρίτο της διάρκειάς της.

β) αναστολή επί διετία της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής,

γ) παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου κατά τρία έτη.

Ακόμα, επιχειρήσεις και επαγγελματίες των πυρόπληκτων περιοχών από τις πυρκαγιές του 2007 έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν, για τα δάνεια που τους είχαν χορηγηθεί, την αναστολή επί διετία και αναδρομικά από 1.1.2010 της αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου. Κατά τη διετία αυτή καταβάλουν μόνο τους τόκους.

Αιτήσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων υποβάλλονται μέχρι τις 15/4/2010.

Ο νόμος λαμβάνει επίσης μέριμνα για την προστασία εκείνων που ενδέχεται να εκτεθούν σε πιέσεις από το κλείσιμο ή τη συρρίκνωση των πιστωτικών τους ορίων στα κεφάλαια κίνησης. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί μέχρι τον Ιούνιο 2011, η επιστροφή του ποσού ρυθμίζεται σε πέντε έτη.

3. Ο νέος νόμος θέτει περιορισμούς στην επεξεργασία δυσμενών οικονομικών δεδομένων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και σε μακρόχρονους αποκλεισμούς οφειλετών από την οικονομική ζωή. Συγκεκριμένα:

* Προβλέπει το μέτρο της διαγραφής των δυσμενών δεδομένων για όσους έχουν τακτοποιήσει ή θα τακτοποιήσουν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, τις οφειλές τους.
* Μειώνει κατά ένα έτος τα όρια εγγραφής στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.
* Επιταγές και συναλλαγματικές που εξοφλούνται σε τριάντα ημέρες από τη σφράγισή τους ή τη λήξη τους, ανεξόφλητες οφειλές μέχρι 1.000 ευρώ όπως και πρόσφατα εξοφλημένες μέχρι 3.000 ευρώ δεν εμφανίζονται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.
* Οι τράπεζες ενημερώνουν χωρίς αμοιβή ή καθυστέρηση τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ για την εξόφληση των οφειλών.
* Προβλέπει την υπό προϋποθέσεις μη εμφάνιση στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ οφειλών που δικαιολογημένα αμφισβητούνται.
* Προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης μπλοκ επιταγών, σε όσους έχουν στερηθεί διοικητικά τη δυνατότητα, εφόσον υφίσταται εγγύηση.

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

Σοκολάτες με αλλεργιογόνο ουσία εντόπισε ο ΕΦΕΤ

Αλλεργιογόνο ουσία που δεν αναγραφόταν στη συσκευασία εντόπισε σε τέσσερις σοκολάτες ο ΕΦΕΤ σε συνεργασία με το γενικό χημείο του κράτους και απαίτησε την ανάκληση των συγκεκριμένων παρτίδων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, στα τρόφιμα υπήρχε η πρωτεΐνη γάλακτος καζεΐνη, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη περαιτέρω έλεγχοι:

♦Μαύρη σοκολάτα, με την εμπορική ονομασία "Σοκολάτα FRESH - Μαύρη σοκολάτα", που παράγεται από την "FRESH ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε.".

♦Σοκολάτα με γλυκαντικά, με την εμπορική ονομασία "Pure chocolate DELHAIZE" Βελγίου, που διακινείται στην Ελλάδα από την "ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.".

♦Μαύρη σοκολάτα, με την εμπορική ονομασία "RIQUET ΜΑΥΡΗ", που διακινείται στην Ελλάδα από την "ALDI ΕΛΛΑΣ SUPER MARKET ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε.".

♦Σοκολάτα υγείας, με την εμπορική ονομασία "ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ Σοκολάτα ΥΓΕΙΑΣ Χ. ΚΟΣΜΙΔΗ - Ν. ΓΑΒΡΙΛΗ ΧΑΛΒΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ".

Όπως σημειώνει ο ΕΦΕΤ, όσοι καταναλωτές παρουσιάζουν αλλεργικές αντιδράσεις σε γάλα θα πρέπει να μην καταναλώσουν τα παραπάνω προϊόντα

Καρδιαγγειακές παρενέργειες Αποσύρονται από την Ευρώπη φάρμακα για αδυνάτισμα με την ουσία σιβουτραμίνη

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010
Η φαρμακευτική ουσία σιβουτραμίνη που κυκλοφορεί με διάφορες εμπορικές ονομασίες για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας αποσύρεται από την αγορά της ΕΕ λόγω σοβαρών αλλά μη θανατηφόρων παρενεργειών στο καρδιαγγειακό σύστημα, ανακοίνωσε ο ΕΟΦ.

Την απόσυρση του φαρμάκου ζήτησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έπειτα από την ολοκλήρωση μελέτης που παρακολούθησε 10.000 ασθενείς για διάστημα έως και έξι ετών. Η αρμόδια επιτροπή του Οργανισμού έκρινε ότι ο κίνδυνος υπερβαίνει τα οφέλη.

Τα φάρμακα που περιέχουν sibutramine (Reductil, Reduxade και Zelium) χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματική αγωγή για την απώλεια σωματικού βάρους σε παχύσαρκους ασθενείς και σε υπέρβαρους ασθενείς που έχουν και άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως διαβήτη τύπου ΙΙ ή δυσλιπιδαιμία, μαζί με δίαιτα και άσκηση.

Στο εξής, οι ιατροί δεν θα πρέπει να συνταγογραφούν τη σιβουτραμίνη και οι φαρμακοποιοί πρέπει να πάψουν να διαθέτουν το φάρμακο. Οι ασθενείς μπορούν να διακόψουν τη λήψη του φαρμάκου ανά πάσα στιγμή και να ζητήσουν ιατρική συμβουλή για εναλλακτικά μέτρα αδυνατίσματος.

Η μελέτη έδειξε ότι το φάρμακο προσφέρει μόνο μέτρια απώλεια βάρους, ενώ αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων, όπως αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή προσβολή.

Η σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων αναμένεται τώρα να υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η σιβουτραμίνη έχει εγκριθεί στην ΕυρωπαΙκής Ένωσης με τις εμπορικές ονομασίες: Afibon, Ectiva, Lindaxa, Meissa, Meridia, Minimacin, Minimectil, Obesan, Sibutral, Sibutramine/Teva, Sibutril, Siluton, Sitrane, Redoxade, Reductil, Zelixa και Zelium.

πηγή τα νέα on line

Ανακοίνωση ΕΟΦ για ανάκληση του Καλλυντικού Προϊόντος αντιγηραντική κρέμα προσώπου (Utsukusy)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Χώρα προέλευσης: Ισπανία

AΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανάκληση του καλλυντικού προϊόντος: αντιγηραντική κρέμα προσώπου (Utsukusy). Όλες οι παρτίδες του προϊόντος εμπεριέχουν τις ακόλουθες ουσίες: “Opium”, “Belladonna”, και “Red Scorpion” και διατίθεται σε συσκευασίες των 50mLκαι των 200mL.
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο χημικών καθώς εμπεριέχει τις ουσίες Atropabelladonna, Strychnosκαι Opium η χρήση των οποίων απαγορεύεται σύμφωνα με την Οδηγία Καλλυντικών 76/768/EEC.
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της Δημόσιας υγείας και με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που αποφάσισε ο κατασκευαστής. Οι εταιρείες που πραγματοποιούν τη διακίνηση του προϊόντος στην Ελληνική Αγορά οφείλουν να επικοινωνήσουν με τους αποδέκτες του προϊόντος για την εφαρμογή της και να ολοκληρώσουν την απόσυρσή του σε εύλογο χρονικό διάστημα. Συγχρόνως, πρέπει να ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ, ενώ τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών θέτοντάς τα υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ε.ΚΑΤ.Ο. (Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση) Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
I Can Be Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
ΙΝ.ΚΑ. (Ινστιτούτο Καταναλωτών) Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.)
ΚΕ.Π.ΚΑ. (Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών) Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. (Ένωση Καταναλωτών - Η Ποιότητα της Ζωής) eBusinessForum
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Β.Ε.Α.
ANEC The European Consumers' Organisation
Europa - Consumer Affairs ΟΟΣΑ για Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Οργανισμός ΔΗΩ Ε.ΚΑΤ.Ο. Φλώρινας
Ε.ΚΑΤ.Ο. Αθήνας Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.
Ένωση Καταναλωτών Καβάλας Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων
Π.Ε.Κ.Τ.Τ.Υ. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή
Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Σερρών

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Παρατείνεται έως τέλος Ιουνίου η αναστολή πλειστηριασμών

Με διάταξη στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ "Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και Άλλες Διατάξεις", παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου του 2010, η αναστολή των πλειστηριασμών για την ικανοποίηση απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών παροχής πιστώσεων κατά δανειοληπτών, που δεν υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο δεύτερο, παράγραφος 3 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών, τροποποιείται το άρθρο 5 της κυρούμενης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, προκειμένου να ανασταλούν οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών, έως και την 30η Ιουνίου 2010, αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2009.

Το σχέδιο νόμου πρόκειται να συζητηθεί και να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010.

Με αυτή την πρωτοβουλία, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΟΙΚ, υλοποιείται η προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την προστασία των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και την τόνωση της ρευστότητας στην αγορά.


Κέρδος online 8/1/2010 14:43

Σημείωση το σχέδιο έχει γίνει Νόμος του Κράτους και ισχύει

Αιτείται η εγκατάσταση πυροσβεστικού ελικοπτέρο κατά την αντιπυρική περίοδο στο Νομό μας.

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Χανιά 20 Ιανουαρίου 2010

Αριθ.Πρωτ.576
Ταχ.Δ/νση:Πλ. 1866 Aριθ..2
Τηλέφωνο:2821092666
FAX:2821092666 ΠΡΟΣ: -Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
EMail:epkxan κ.Μιχάλη Χρυσοχοίδη

ΚΟΙΝ:Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
κ.Αρχηγό


ΘΕΜΑ:Αιτείται η εγκατάσταση πυροσβεστικού ελικοπτέρου
κατά την αντιπυρική περίοδο στο Νομό μας.Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Θεωρούμε ηθική υποχρέωσή μας να σας αιτήσουμε αλλά και να σας ενημερώσουμε 'έγκαιρα για την αναγκαιότητα εγκατάστασης πυροσβεστικού ελικοπτέρου στο Νομό μας.
Πρόταση που σας απήθυνε και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων δια του Αντινομάρχηκ Κουκιανάκη την οποία επικροτούμε και στηρίζουμε, λόγω του ότι έχουμε κοινό ορίζοντα διεκδίκησης και ευαισθησίας που είναι η σωτηρία του Νομού μας από τυχόν πυρκαγιές κατά την θερινή περίοδο.


κ Υπουργέ,

Ο Νομός Χανίων, λόγω της γεωγραφικής μορφολογίας του( νησί) και του πλούσιου ορεινού όγκου που διαθέτει ,το άγριο φυσικό περιβάλλον, είναι επιλεκτικός τουριστικός προορισμός για πολλούς ντόπιους και ξένους επισκέπτες.
Πράγμα που σαυτή την δύσκολη οικονομική κρίση που βιώνουν τα άλλα επαγγέλματα (αγρότες), θα πρέπει να δώσουμε την πρέπουσα αξιολόγηση.
Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ σαν ευαισθητοποιημένος Φορέας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, έχει ενεργοποιήσει Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας, όπου ενεργά την στηρίζουν 30 εθελοντές, με πρωτεύοντα ρόλο και στόχο ,την προστασία του περιβάλλοντος (πυροανίχνευση ,δασοπροστασία) αλλά συμμετέχουν και σε άλλες δραστηριότητες κρίσεων στα όρια του Νομού μας.

κ Υπουργέ,

Επειδή ο Νομό μας μέσα στους ορεινούς του ΄Όγκους, διαθέτει το φαράγγι της Σαμαριάς, που κάθε χρόνο φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες, αλλά και επειδή ο μεγάλος όγκος των Ορεινών περιοχών είναι μη ανθρώπινα προσπελάσιμοι, καθότι έχουν ανύπαρκτη δασική και αγροτική υποδομή (δρόμους),ώστε να μπορούν οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης τόσο της Πυροσβεστικής όσο και των εθελοντικών ομάδων να παρέμβουν , κρίνουμε απαραίτητη την ενίσχυση της πυρόσβεσης εκ μέρους σας σαν αρμόδιος Υπουργός με εναέρια επέμβαση (πυροσβεστικό ελικόπτερο)
Πιστεύουμε ότι θα ενεργοποιήσετε την πρότασή μας στον πρέποντα χρονικό ορίζοντα ώστε να προγραμματιστεί η εγκατάσταση του ελικοπτέρου στο Νομό μας πριν την αντιπυρική περίοδο (10 Ιουνίου-30 Οκτωβρίου)
Θεωρήσαμε υποχρέωση μας να σας ενημερώσουμε για την αναγκαιότητα της εγκατάστασης ελικοπτέρου, αλλά και να σας τονίσουμε ότι η έγκαιρη εγκατάσταση ελικοπτέρου τα τελευταία χρόνια στο Νομό μας δεν περιφρούρησε μόνο το φυσικό μας περιβάλλον από τις πυρκαγιές, αλλά έσωσε και χιλιάδες στέμματα ελαιοκαλλιέργειας και οπωροφόρων δένδρων.

κ Υπουργέ,
Για όλα τα παραπάνω και με δεδομένη την ευαισθησία σας για την περιφρούρηση τόσο του φυσικού πλούτου που διαθέτει ο Νομός μας αλλά και την εμπειρία σας ως απλός πολίτης αλλά και ως Υπουργός,από καταστάσεις πυρκαγιών που έπληξαν την Χώρα μας στο Παρελθόν, ευελπιστούμε για την έγκαιρη εγκατάσταση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στο Νομό μας

Με Ιδιαίτερη Εκτίμηση

Η Πρόεδρος της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ

Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

Στη Βουλή κατατίθεται το νομοσχέδιο για την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, με το οποίο εισάγεται στην Ελλάδα το ιδιωτικό πτωχευτικό δίκαιο.

Κάθε δανειολήπτης θα μπορεί να προσφύγει μόνον μία φορά στο Ειρηνοδικείο, πληρώνοντας τουλάχιστον το 10% των οφειλών σε μηνιαίες δόσεις για τέσσερα χρόνια, ενώ η πλήρης απαλλαγή από τις οφειλές προβλέπεται μόνον για ορισμένες κατηγορίες, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι και όσοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις.

Το μέτρο δεν αφορά τους εμπόρους, ούτε μπορεί να συμπεριλάβει διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους προς το Δημόσιο και εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Πρώτο βήμα για τη ρύθμιση είναι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός με μεσολάβηση από τον Συνήγορο του Καταναλωτή, από Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού που θα λειτουργεί σε κάθε νομαρχία, από εγκεκριμένες ενώσεις καταναλωτών ή και από δικηγόρους.

Αν δεν βρεθεί λύση, τότε η υπόθεση παραπέμπεται στο Ειρηνοδικείο, το οποίο επιδιώκει εκ νέου εξωδικαστικό συμβιβασμό με συναίνεση των πιστωτών που καλύπτουν το 51% των απαιτήσεων. Αν και τότε δεν βρεθεί λύση, ξεκινά η δικαστική ρύθμιση.

Τα στεγαστικά δάνεια συμπεριλαμβάνονται στο μέτρο, αλλά με δυσμενέστερους όρους σε σχέση με τα άλλα δάνεια, καθώς προβλέπεται ότι ως τη συζήτηση της αίτησης ρύθμισης θα εκτοκίζονται με το συμβατικό επιτόκιο και θα εξυπηρετούνται με δόση ενήμερης οφειλής.

Αντίθετα, στα άλλα δάνεια η οφειλή παγώνει και τα διωκτικά μέτρα αναστέλλονται από την κοινοποίηση της αιτήσεως.

Υπό προϋποθέσεις, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εξαιρέσει από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία του την κύρια κατοικία του, αναλαμβάνοντας με ευνοϊκό επιτόκιο για χρονικό διάστημα ως 20 χρόνια την εξυπηρέτηση χρεών που αντιστοιχούν στο 85% της εμπορικής αξίας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οφειλέτες με αιφνιδιαστική αδυναμία πληρωμής μπορούν να πετύχουν με δικαστική απόφαση την αναστολή ως δύο χρόνια της εξυπηρέτησης των δανείων τους. Οι εγγυητές δανείων μπορούν επίσης να μπουν στη ρύθμιση, μόνον όμως με αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής του δανείου.

Από την πλευρά των τραπεζών, εκφράζεται η ανησυχία ότι θα παρατηρηθεί κύμα απροθυμίας πληρωμής δόσεων από οφειλέτες δανείων, που σήμερα πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με δυσκολία.
πηγή τα νέα on line

Ερώτηση Χατζηδάκη για τις «εισπρακτικές» εταιρείες

Ερώτηση σχετικά με την καθυστέρηση της κυβέρνησης στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τις λεγόμενες «εισπρακτικές» εταιρείες κατέθεσε σήμερα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης...

Ειδικότερα, ο κ. Χατζηδάκης ζητά να πληροφορηθεί το λόγο για τον οποίο δεν έχει συσταθεί ακόμη το αρμόδιο Τμήμα στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή που θα είναι υπεύθυνο να διατηρεί και να παρακολουθεί το Μητρώο Εγγραφής των εν λόγω εταιρειών.

θέμα ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΝ ΚΛΟΙΟ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Οι επώνυμες καταγγελίες των καταναλωτών τις τελευταίες ημέρες πέφτουν ως βροχή στην Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, κατά των Τραπεζών αλλά και των Ενημερωτικών Εταιρειών .

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των καταναλωτών ,οι Τράπεζες σφίγγουν

παράνομα και ετσιθελικά τον κλοιό των οφειλετών, είτε ή ίδιες είτε μέσω των ενημερωτικών εταιρειών, παραβαίνοντας κάθε ίχνος νομιμότητας και οχλώντας παρανόμως και ετσιθελικά τους καταναλωτές ,μη σεβόμενοι τις διατάξεις του Ν.3758/2009(ΦΕΚ 68 Α/5.5.2009 , ασκώντας τους ψυχολογική πίεση περί διακινδύνευση περιουσιακών στοιχείων , σπέρνοντας τους τον φόβο και τον τρόμο ,μέσω τηλεφωνημάτων ,δημιουργώντας επιβαρυντικές καταστάσεις στην υγεία τους, αλλά και δυσφημώντας τους σε οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον.

Με αφορμή τα παραπάνω,

1) Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ στέλνει μήνυμα προς τις Τράπεζες αλλά και στις μεσολαβούσες Ενημερωτικές Εταιρείες ότι οι πρακτικές του χθες σήμερα δεν είναι εφαρμοστέες , υπάρχει ειδική Νομοθεσία που θεσπίσθηκε αποκλειστικά για περιφρούρηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών,και τα όρια Τραπεζών –Ενημερωτικών Εταιρειών.

2)Καλούμε τις Τράπεζες να εφαρμόσουν ρητά την υπάρχουσα Νομοθεσία και να προβούν σε εποπτεία του έργου που έχουν αναθέσει στις ενημερωτικές εταιρείες, για την σωστή και νόμιμη μεθόδευση επικοινωνίας με τους οφειλέτες καταναλωτές.

3) Καλούμε τις Ενημερωτικές Εταιρείες οι οποίες μεσολαβούν κατ’ εντολή των Τραπεζών στην ενημέρωση των καταναλωτών, να αλλάξουν επικοινωνιακή συμπεριφορά, να την προσαρμόσουν σύμφωνα με την Νομοθεσία που ισχύει,

Να σεβαστούν την προστασία του προσωπικού απορρήτου ,καθώς και κάθε προσβολή προσωπικών δεδομένων σε ότι αφορά την ενημέρωση σε τρία πρόσωπα, το οφειλόμενο ποσό,τον αριθμό λογαριασμού, κ.λ.π.

4)Ενημερώνουμε δε τους καταναλωτές και τους καθησυχάζουμε τονίζοντας τους ότι έχουν δικαιώματα:

1)Να μην απαντούν σε τηλεφωνική κλήση, όταν δεν είναι διακριτός ο αριθμός του καλούντος.

2)Εάν ο μεσολαβών υπάλληλος της εταιρείας ενημέρωσης οφειλών δεν

προτάσσει το Ονοματεπώνυμο του και τον Κωδικό της Εταιρείας που εκπροσωπεί.

3)Νόμιμη όχληση μπορεί να γίνεται μόνο σε ληξιπρόθεσμες οφειλές, και όχι σε οφειλές οι οποίες βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης, η όχληση διακόπτεται εκ μέρους των εταιρειών όσο χρόνο τηρείται ο διακανονισμός με την δανείζουσα Τράπεζα.

4Κάθε υφιστάμενη πίεση ,να την καταγγέλλουν στο Γραφείο του Καταναλωτή και στο τηλέφωνο 2821092666 της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ.

Τέλος τονίζουμε ότι η παρέμβαση των εταιρειών αφορά αποκλειστικά την ενημέρωση των οφειλετών, για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών,την διαπραγμάτευση του χρόνου πληρωμής,κάθε άλλη παρέμβαση δεν κρίνεται νόμιμη.

Δεν επιτρέπεται ενημερωτική όχληση σε χώρο εργασίας ρητά απαγορεύεται εκτός εάν είναι ο μοναδικός αριθμός που έχει δηλώσει ο οφειλέτης.

Για τις παράνομες πρακτικές υπάρχει διοικητικό πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, χωρίς βέβαια να αποκλείεται κάθε άλλη δίωξη (ποινική, Αγωγή κ.λ.π).

Για περισσότερη ενημέρωση και προστασία από αθέμιτες και καταχρηστικές πρακτικές τόσο των Τραπεζών όσο και των μεσολαβούντων εταιρειών κάθε καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί στο παραπάνω αναφερόμενο τηλέφωνο
Η Πρόεδρος της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ

Ιωάννα Μελάκη

Επιτροπή Εργαζομένων Commercial Value AAE

Αγαπητή κα Μελάκη,

Σε συνέχεια της τ – φ μας επικοινωνίας σας αποστέλλω την επιστολή μας.

Είμαστε στη διάθεση σας σε περίπτωση που εσείς κρίνετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε στο κοινό σκοπό της εξυγίανσης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Με εκτίμησηοι εργαζόμενοι

ΘΕΜΑ: « Ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας Commercial Value AAE – Εξυγίανση και ανάπτυξη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς»

Προς Αθήνα 15- 1- 2010
Υφυπουργό Οικονομικών
κ.Φίλιππο Σαχινίδη
Πανεπιστήμιου 37
Αθήνα

Κοινοποίηση:
1.- Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου
2.- Υπουργό Οικονομικών κ.Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
3.- Κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου
4.- Ημερήσιο Τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ


Αξιότιμε κ.Υφυπουργέ,

Σε συνέχεια της από 21-12-2009 συνάντησης μας και της από 14-1-2010 ακρόασης μας από το Πρόεδρο και το ΔΣ της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α), εμείς οι εργαζόμενοι και διαμεσολαβούντες στην ασφαλιστική εταιρία Commercial Value AAE αισθανόμαστε υποχρέωση προς τους 450.000 ασφαλισμένους της εταιρίας μας να σας καταθέσουμε τα εξής:

1.- Η λειτουργία μιας ασφαλιστικής επιχείρησης συνεισφέρει σημαντικότατο οικονομικό και κοινωνικό έργο στην εθνική ανάπτυξη και σε κάθε περίπτωση ξεπερνά και σαφώς προέχει των τυχόν ευθυνών (αστικών ή και ποινικών) συγκεκριμένων επιχειρηματιών –μετόχων, που εάν αποδειχθεί ότι υπάρχουν εμείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι απαιτούμε να αποδοθούν.

2.- Είναι ακατανόητη για τον Έλληνα πολίτη η βίαιη διακοπή της λειτουργίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων από τη Πολιτεία εξωθώντας στην απόγνωση εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους δίχως εναλλακτικό σχέδιο εξασφάλισης των.

3.- Είναι ακατανόητη για τον Έλληνα πολίτη η επιδειχθείσα ανικανότητα εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας με τη παντελή έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας και προετοιμασίας εναλλακτικών δράσεων και λύσεων πριν την …επιβολή "λουκέτων" ενώ άπαντες γνωρίζουν ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι κυβερνήσεις άλλων χωρών διασφάλισαν πλήρως την ομαλή λειτουργία και συνέχεια των αντίστοιχων ασφαλιστικών εταιριών (Η.Π.Α και AIG, Σουηδία και Aspis Liv κλπ.) απομακρύνοντας και τιμωρώντας ταυτόχρονα μετόχους–επιχειρηματίες με πιθανολογούμενη/ αποδεδειγμένη παραβατική συμπεριφορά.
Επειδή η απαξίωση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς συνεχίζεται και αυξάνονται οι στρεβλώσεις των επιχειρηματικών πρακτικών αποκλειστικά σε βάρος των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων, των εκατοντάδων συνεργαζομένων επιχειρήσεων και των εργαζομένων στον ασφαλιστικό κλάδο.Επειδή η Επ.Ε.Ι.Α έχει επιφορτισθεί με το έργο της διασφάλισης των συμφερόντων των ασφαλισμένων και την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης του καταναλωτή και την ανάπτυξη του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης (ίσως του μόνου επιχειρηματικού πεδίου με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα) πλην όμως η Επ.Ε.Ι.Α στερείται του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου λόγω της αμέλειας της Πολιτείας αναγκασμένη έτσι να εφαρμόζει τις υπάρχουσες διατάξεις που επιτρέπουν μόνο τη λύση…του «λουκέτου!!», μη κοινωνικά αποδεκτής.

Επειδή εμείς εργαζόμαστε στην COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ εταιρία με 120 χρόνια παρουσίας στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, με 230 εργαζόμενους υψηλοτάτου επιστημονικού-τεχνικού επιπέδου και σχετικής εμπειρίας, με ένα δίκτυο 920 απασχολουμένων άριστα εκπαιδευμένων συνεργατών και 450.000 ασφαλισμένους οι οποίοι απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σχετικές με την ζωή, υγεία, και περιουσία τους.

Επειδή γνωρίζουμε τη προσπάθεια σας για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

ΖΗΤΑΜΕ

Την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους σας με όλους τους εμπλεκόμενους υγιείς φορείς ώστε επιτέλους η ελληνική ασφαλιστική αγορά να αποκτήσει σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της το οποίο:

1.- να προστατεύει από μετόχους-επιχειρηματίες που μόνο σκοπό έχουν το ίδιο όφελος
2.- να εξυγιάνει τις επιχειρηματικές ασφαλιστικές πρακτικές και να θέτει υγιή πλαίσιο κανόνων με σκοπό τα πραγματικά συμφέροντα του ασφαλισμένου καταναλωτή
3.- να δημιουργήσει τις κατάλληλες επιχειρηματικές συνθήκες που θα έλξουν Έλληνες και ξένους να επενδύσουν δεδομένου των τεράστιων, αλλά έως τώρα αναξιοποίητων, δυνατοτήτων ανάπτυξης της ελληνικής ασφσαλιστικής αγοράς
4.- Την άμεση συνάντηση μαζί σας τη Δευτέρα 18-1-2010 με σκοπό την εξεύρεση νόμιμης λύσης για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της COMMERCIAL VALUE AAE

Εμείς οι εργαζόμενοι της Commercial Value AAE αλλά πιστεύουμε και των άλλων, όσων έχουν απομείνει ασφαλιστικών εταιρίων στην Ελλάδα, είμαστε στη διάθεση σας για να συνδράμουμε.

Με τιμή


H Επιτροπή Εργαζομένων της Commercial Value

Τι είναι το Marketing ?

Κυριακή, 17 Ιανουάριος 2010 20:49 Βασιλεία Κοσμά

Το Marketing είναι μια έννοια που ακούμε όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια... Τι είναι όμως το Marketing? Θα ξεκινήσουμε με την αναφορά σε έναν ορισμό για την έννοια αυτή, έτσι ώστε να αποκτήσουμε μία ιδέα, μία αρχική προσέγγιση, γιατί στην πραγματικότητα η εφαρμογή της έννοιας του Marketing είναι κάτι πολύ, μα πολύ περισσότερο από τον ορισμό.

Αρχικά λοιπόν, το Marketing είναι η διαδικασία του εντοπισμού και της μελέτης των αναγκών των καταναλωτών και όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (για το Marketing Υπηρεσιών θα αναφερθούμε αναλυτικότερα σε προσεχές μας άρθρο), με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών αυτών, με ταυτόχρονα την επίτευξη κέρδους για την επιχείρηση.

Το Marketing συνήθως συγχέεται με τη διαφήμιση και τις πωλήσεις. Δεν είναι μόνο αυτά όμως. Η Διαφήμιση είναι ένα "εργαλείο" του Marketing, ενώ οι Πωλήσεις είναι αποτέλεσμα που απορρέει από την εφαρμογή της φιλοσοφίας του Marketing, συνεπώς το Marketing είναι μια διαδικασία που προυπάρχει της διαδικασίας της πώλησης και από αυτήν εξαρτάται η επιτυχία της τελευταίας.

Η φιλοσοφία του Marketing εστιάζει στον καταναλωτή, ο καταναλωτής είναι το επίκεντρο και η ικανοποίηση των αναγκών του πρέπει να είναι βασικός στόχος κάθε επιχείρησης, διότι ο ικανοποιημένος πελάτης θα μιλήσει για την επιχείρησή μας με καλά λόγια και επίσης θα αγοράσει ξανά, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρούμε τους υπάρχοντες πελάτες από το να ψάχνουμε συνεχώς νέους.

Πηγή:vres Αγρινίου

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Καταχρηστικοί όροι Τραπεζών

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε οριστικά συνταγματικό το νόμο που όριζε ως παράνομους 15 καταχρηστικούς όρους των Τραπεζών όπως:
Προμήθεια κατά την ανάληψη από πιστωτική κάρτα.
• Χρέωση με έξοδα φακέλου για στεγαστικά δάνεια.
• Επιβολή ποινής πρόωρης εξόφλησης στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο.
• Αύξηση στην ετήσια συνδρομή των πιστωτικών καρτών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του κατόχου.
• Αύξηση του επιτοκίου των πιστωτικών καρτών, χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο επιτόκιο αναφοράς, όπως το Euribor ή το επιτόκιο της ΕΚΤ ( Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα).
• Επιβολή εξόδων κίνησης σε καταθετικούς λογαριασμούς.
• Καταγγελία της σύμβασης του δανειολήπτη και απαίτηση ολόκληρου το ποσού της οφειλής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής κάποιων δόσεων.
Επίσης οι παρακάτω πρακτικές και χρεώσεις των τραπεζών έχουν κριθεί παράνομες από τα δικαστήρια :
Για τις καταθέσεις (Απόφαση 711/2007 κ 961/2007, Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών):
Είσπραξη προμήθειας για κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου προσώπου. Επιβολή εξόδων τήρησης και παρακολούθησης στους λογαριασμούς καταθέσεων. Μονομερής μεταβολή στους όρους των λογαριασμών καταθέσεων. Επιβολή εξόδων αδράνειας (0,6 ή 1 €) σε λογαριασμούς που δεν κινούνται για πάνω από 1,5 χρόνο. Υπολογισμός των τόκων των ποσών των καταθέσεων σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτή που γίνεται η κατάθεση. Περιορισμός της ευθύνης της τράπεζας σε περίπτωση που γίνει παράνομη χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος βιβλιαρίου κατάθεσης
Επιβολή εξόδων 50 € σε δανειολήπτες για να πάρουν βεβαίωση οφειλών
Για τα στεγαστικά και λοιπά δάνεια (Απόφαση 5253/2003, Εφετείο Αθηνών)
Είσπραξη εξόδων χρηματοδότησης για τη χορήγηση του δανείου
Μονομερής αύξηση του επιτοκίου στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο χωρίς κάποιο λογικό κριτήριο. Απαίτηση της τράπεζας για επιστροφή του δανείου αν δεν αποδεχθεί ο πελάτης την προσαρμογή του επιτοκίου
Υπολογισμός των τόκων του δανείου με βάση το έτος των 360 ημερών αντί για 365 με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη επιβάρυνση του δανειολήπτη (Απόφαση 430/2005, Άρειος Πάγος)
Η επιβολή χρονικού περιθωρίου (π.χ. 30 ημερών) στον πελάτη για να αμφισβητήσει τις χρεώσεις του, αλλιώς θεωρείται ότι τις κάνει δεκτές. (Απόφαση 1219/2001, Άρειος Πάγος)

ΠΑΜΕ JUMBO; ; ;

ΠΑΜΕ JUMBO; ; ;

Όπως αποκαλύφτηκε, με επείγον έγγραφο της Γ. Γ. Καταναλωτή δόθηκε εντολή για άμεση απόσυρση του προϊόντος «ΦΟΡΜΕΣ ΤΑΨΑΚΙΑ RECTANGLE CAKE MOULD» που διαθέτει η εταιρεία JUMBO ΑΕΕΕ διότι σύμφωνα με αναλύσεις του Γ. Χημείου «με τη χρήση του μεταφέρει στο τρόφιμο συστατικά που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία»
Το συγκεκριμένο δεν είναι το πρώτο προϊόν που αποσύρεται... Σταχυολογήσαμε προηγούμενες περιπτώσεις απόσυρσης προϊόντων JUMBO
- Κουταλάκι "hot safe spoon - NUBY" αλλοίωνε τα τρόφιμα θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των βρεφών.
- Επικίνδυνα μαλακά Κουταλάκια «BAODA BABY NECESSITY»,
- Πλαστικό παιχνίδι «KID'S SOAP DISH», που περιείχε την χημική ουσία DINP σε ποσοστό μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.
- Ακατάλληλα παγουράκια αλουμινίου «AD-23P» κινεζικής παραγωγής.
- Επικίνδυνο πλαστικό παγουρίνο με καλαμάκι «Fairy Girls»
- Βρεφικά Κουταλάκια «First Stage Spoon» προέλευσης Κίνας, μη ασφαλή για τη χρήση του σε επαφή με τρόφιμα
- Επικίνδυνα γλειφιτζούρια "Sweet Garden Lollipops", με μεταλλικά σύρματα
- Ακατάλληλα πλαστικά παιχνίδια με φθαλικούς εστέρες με την επωνυμία «Φίδι 48 πράσινο», κινεζικής προέλευσης, και «Sprungball-Hopperball» .
- Παιχνίδι με πλαστικές φιγούρες ζώων «FARM PLAYSET», που περιείχε την χημική ουσία DINP πάνω από το όριο
- Ανάκληση κρεμάστρας πιπίλας "Happy Angel"
- Παιδική φανέλα, μάρκας «JUMBO» κατασκευής Κίνας. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία κορδονιού στην περιοχή του λαιμού
- Παιδικό πουλόβερ, μάρκας «JUMBO», κατασκευής Χονγκ Κονγκ. Κίνδυνος από την παρουσία κορδονιού στην περιοχή της μέσης
- Σοκολάτα παιχνίδι σε συσκευασία των 180 γρ. θετικό ως προς την παρουσία DNA σόγιας, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην ετικέτα
- Επικίνδυνο για ηλεκτροπληξία, παιδικό φωτιστικό «ΠΟΡΤΑΤΙΦ ΖΟΟ»
- Επικίνδυνος σάκος του μποξ με γάντια «USA 8 0 Z»
και ο κατάλογος δεν έχει τέλος
Και δυστυχώς δεν είναι μόνο τα JUMBO. Υπάρχουν και άλλα καταστήματα που εισάγουν κοντέινερ με παιχνίδια και λοιπά προϊόντα από την Ασία και θυσιάζουν στο βωμό του κέρδους, όχι μόνο την ποιότητα αλλά την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών
Εύλογα γεννώνται τα ερωτήματα:
Τι θα γίνει με τους ανθρώπους και τα παιδιά που είχαν αγοράσει τα προϊόντα πριν αποσυρθούν και που σήμερα τρώνε καθημερινά από τα ταψάκια, με τα κουταλάκια αυτά, τρώγοντας μαζί και διάφορες χημικές ουσίες, άκρως επικίνδυνες;
Πόσα ακόμα επικίνδυνα για την υγεία μας προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά, τα οποία δεν ελέγχθηκαν και πιθανόν να μην ελεγχθούν ποτέ από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους των ανεπαρκών μηχανισμών ελέγχου;
Τα πολυκαταστήματα διαθέτουν μέρος των υπερκερδών τους για να κάνουν έλεγχο στα προϊόντα πριν τα βγάλουν στην αγορά;
Τι κυρώσεις έχουν υποστεί αφού σύμφωνα με το Νόμο 3587/2007 Άρθρο 7 «οι προμηθευτές υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά μόνο ασφαλή προϊόντα».
Τι μπορούμε να κάνουμε;
Η γενικότερη φτώχεια, μας σπρώχνει να καταναλώνουμε εύκολα, χωρίς ψάξιμο, προϊόντα φθηνά αλλά ανεξέλεγκτα
Ας μη κάνουμε οικονομία σε προϊόντα που έχουν σχέση με τη διατροφή μας, την υγεία μας και την ασφάλεια των παιδιών μας, ειδικά όταν οι τιμές είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με αντίστοιχα είδη
Προσοχή στην αγορά ειδών για τη διατροφή του μωρού και γενικότερα μαγειρικών σκευών είτε είναι μεταλλικά είτε είναι μιας χρήσης
Δεν αγοράζουμε φθηνά και ανώνυμα παιδικά είδη και παιχνίδια που τα παιδιά μπορεί να βάζουν στο στόμα γιατί το υλικό κατασκευής μπορεί να περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες
Δεν αγοράζουμε παιχνίδια για μωρά με μικρά κομμάτια που μπορεί να τα καταπιούν
Αγοράζουμε σοκολάτες γλειφιτζούρια κλπ. μόνο επώνυμα και Ελληνικά
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν αγοράζουμε ηλεκτρικές μικροσυσκευές προέλευσης Κίνας κλπ. διότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Προσοχή στα ρούχα με κορδόνια στο λαιμό, στη μέση και γενικά με τμήματα που προεξέχουν. Έχουν προκληθεί σοβαρά ατυχήματα
Αναζητάμε το σήμα συμμόρφωσης (CE) με τις προδιαγραφές της Ε.Ε, χωρίς όμως κι αυτό να μας καλύπτει απόλυτα
Για τα παραπάνω είδη και όχι μόνο, ας αποφύγουμε τα πολυκαταστήματα και ας προτιμήσουμε τοπικά μαγαζιά με «πρόσωπο» που τα εμπιστευόμαστε
Αναρτήθηκε από EN.KA Volou στις 11:46 μ.μ.
Ετικέτες ΠΑΜΕ JUMBO; ; ;

Όλες οι λεπτομέρειες του νομοσχεδίου για τις οφειλές των νοικοκυριών Πώς θα ρυθμίζουν τις οφειλές τους τα νοικοκυριά

enet.gr, 22:00 Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2009


Τα τρία στάδια της ρύθμισης και οι διαδικασίες τους

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά; Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται; Μπορούν να μας αρνηθούν οι τράπεζες το δικαίωμα στη ρύθμιση; Οι απαντήσεις στο αφιέρωμα που ακολουθεί...Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα τα οποία μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να πτωχεύσουν. Επομένως, στις ρυθμίσεις του νέου νόμου υπάγονται και τα χρέη των επαγγελματιών, όχι όμως των εμπόρων. Οι οφειλές που εξαιρούνται από τη ρύθμιση είναι αυτές που προέρχονται από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και οι εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Η προϋπόθεση υπαγωγής είναι, όπως σημειώνεται, η μη δόλια και μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρεών.

Πως γίνεται η ρύθμιση χρεών;

Η εξόφληση των χρεών γίνεται με βάση το εισόδημα του καθενός. Ο οφειλέτης πληρώνει ένα τμήμα των συνολικών του οφειλών το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Δικαστήριο και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 10% των συνολικών οφειλών. Προϋπόθεση για να συμβεί κάτι τέτοιο είναι να μην υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία στην ιδιοκτησία του καταναλωτή και τα τα τρέχοντα εισοδήματα του να μην επαρκούν για να καλύψει τις υποχρεώσεις του. Εάν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, ο οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταθέτει κάθε μήνα για 4 έτη μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές.

Σε περίπτωση που δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του δεν επέρχεται απαλλαγή από τα χρέη.

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω;

Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία στάδια. Στο πρώτο, επιδιώκεται ουσιαστικά η ρύθμιση των χρεών και η απαλλαγή του από το υπόλοιπο τους με τη σύμφωνη γνώμη των πιστωτών και των τραπεζών στη βάση ενός πλάνου εξυγίανσης των χρεών στο οποίο και τα δύο μέρη θα συμφωνήσουν. Στο δεύτερο στάδιο επιδιώκεται να επέλθει συμβιβασμός ενώπιον του Δικαστηρίου (απαιτείται να συμφωνήσουν οι τράπεζες στις οποίες συγκεντρώνεται το 51% των οφειλών) ενώ στο τρίτο στάδιο, και εφόσον δεν έχουν ευδοκιμήσει τα δύο προηγούμενα στάδια, επέρχεται δικαστική πλέον ρύθμιση χρεών με απαλλαγή από χρέη.

Μπορεί στο πρώτο στάδιο να διαγραφούν τα χρέη μου;

Ναι μπορεί. Ουσιαστικά, στο στάδιο αυτό τα μέρη είναι ελεύθερα να συμφωνήσουν ό,τι πράγματι κρίνουν προς το συμφέρον τους.

Τι συμβαίνει εάν δεν συμφωνήσω με τους πιστωτές στο πρώτο στάδιο;


Σε αυτή την περίπτωση μπαίνει σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο, στο οποίο ο οφειλέτης δικαιούται να υποβάλει αίτηση στο Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κύρια κατοικία, για έναρξη της διαδικασίας μερικής απαλλαγής από τα χρέη. Στην αίτηση αυτή περιλαμβάνεται σχέδιο διευθέτησης οφειλών, το οποίο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη. Εάν κανένας από τους πιστωτές δεν φέρει αντιρρήσεις στο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών τότε θεωρείται ότι ο συμβιβασμός έχει γίνει αποδεκτός. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο επικυρώνει το σχέδιο με απόφασή του, το οποίο αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Το δικαστήριο μπορεί να επικυρώσει τον συμβιβασμό ακόμη κι αν συμφωνούν σε αυτόν πιστωτές που καλύπτουν το 51% των χρεών. Η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη θεωρείται πλέον ανακληθείσα.

Τι πρέπει να γράψω στην αίτηση που θα καταθέσω προς το Ειρηνοδικείο;

Η αίτηση πρέπει να περιέχει:

* α). Την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και όλα τα εισοδήματα τόσο του ιδίου όσο και του/της συζύγου του,
* β). Την κατάσταση των πιστωτών του και τις απαιτήσεις που αυτοί έχουν
* γ). Το σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.

Πρέπει να προσκομίσω και άλλα έγγραφα;

Μαζί με την αίτηση προς το Ειρηνοδικείο, ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της, ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει τα εξής:

* α). Βεβαίωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού, της Ένωσης Καταναλωτών, του δικηγόρου ή άλλου δημόσιου φορέα που βοηθά τους καταναλωτές σε ζητήματα υπερχρέωσης. Στην βεβαίωση (μια από έναν φορέα από αυτούς που αναφέρθηκαν) πρέπει να φαίνεται ότι απέτυχε η ρύθμιση στο πρώτο στάδιο
* β). Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα όσων στοιχείων αναφέρει στην αίτησή του σχετικά με την περιουσιακή του κατάσταση και τις υποχρεώσεις του προς του πιστωτές. Επίσης, στην υπεύθυνη δήλωση ο οφειλέτης πρέπει να αναφέρει τις μεταβιβάσεις ακίνητων περιουσιακών του στοιχείων που προέβη την τελευταία τριετία.

Ποια είναι η προθεσμία για να υποβάλω αίτηση;

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων γίνεται τέσσερις μήνες μετά την ψήφιση και ενεργοποίηση του νόμου, διάστημα κατά το οποίο, ωστόσο, τα μέρη μπορούν να επιδιώξουν ήδη τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να εξεταστεί η αίτηση μου;

Όπως προβλέπεται, η συζήτηση της αίτησης του οφειλέτη στο δικαστήριο θα πρέπει να γίνεται σε λιγότερο από έξι μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της.

Που μπορώ να βρώ τα δικαιολογητικά και πως θα συντάξω το σχέδιο διευθέτησης οφειλών;

Θα δημοσιευτούν υποδείγματα των απαιτουμένων πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταλόγων και καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών από τα αρμόδια υπουργείο.

Τι γίνεται εάν δεν ευδοκιμήσει ούτε το δεύτερο στάδιο;

Τότε μπαίνει σε εφαρμογή το τρίτο στάδιο, κατά το οποίο γίνεται δικαστική ρύθμιση χρεών με μερική απαλλαγή από χρέη. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο ελέγχει αυτεπαγγέλτως πλέον εάν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Εφόσον πράγματι δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα του οφειλέτη για την αποπληρωμή των χρεών του, τότε το δικαστήριο προχωρά στην υπό όρους απαλλαγή του από τα χρέη.

Πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το τρίτο στάδιο;

Ο οφειλέτης θα πρέπει κάθε μήνα να δίνει ένα μέρος του εισοδήματός τους στους πιστωτές. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο ενός τετραετούς πλάνου πληρωμών, θα πρέπει να αποπληρώσει ένα ελάχιστο ποσοστό των χρεών που έχει καθορίσει το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το προσδοκώμενο εισόδημά του και τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς του. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 10% των χρεών. Εάν ο οφειλέτης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, δεν παίρνει απαλλαγή από τα χρέη.

Τι γίνεται εάν δεν μπορώ λόγω συνθηκών να εξοφλήσω ούτε το 10% των συνολικών οφειλών μου;

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως αυτές της χρόνιας ανεργίας ή σημαντικών προβλημάτων υγείας, όπου το εισόδημα του οφειλέτη δεν επαρκεί για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών, είναι δυνατόν να προσδιοριστούν χαμηλότερες ή και μηδενικες καταβολες. Το δικαστήριο έχει την δυνατότητα να επανεξετάζει κάθε οκτώ μήνες, ή και νωρίτερα αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση του οφειλέτη ή του πιστωτή, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις, επαναρυθμίζοντας τις οφειλόμενες καταβολές.

Κινδυνεύει” η κύρια κατοικία μου;

Σε όλη τη διαδικασία ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη, η κύρια κατοικία του οφειλέτη μπορεί να προστατευτεί αλλά όχι ανέξοδα. Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει την εξαίρεσή της από την περιουσία που ρευστοποιείται για την ικανοποίηση των πιστωτών, εφόσον δεν υπερβαίνει σε έκταση το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξανόμενο κατά 30%. Σε αυτή την περίπτωση αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλήσει σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα είκοσι έτη με περίοδο χάριτος και σε ευνοϊκούς όρους ποσό οφειλών μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή αποτιμάται από το Δικαστήριο.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που το δικαστήριο αποφασίσει ότι μπορώ να εξοφλήσω τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μου;

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί η διαδικασία να περιοριστεί με απλή ρύθμιση των οφειλών χωρίς απαλλαγή από τα χρέη. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει την αναστολή της περιοδικής εξόφλησης της οφειλής μέχρι δύο έτη. Κατά τη διετία αυτή, θα καταβάλλονται είτε μόνο οι τόκοι είτε αυτοί θα κεφαλαιοποιούνται, χωρίς προηγούμενο ανατοκισμό κατά τη λήξη της αναστολής.

Τι γίνεται εάν δηλώσω ψεύτικα και ανακριβή στοιχεία για το εισόδημα και την περιουσιακή μου κατάσταση;

Στην περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων τότε ο οφειλέτης βγαίνει από τα ευεργετήματα της ρύθμισης και δεν μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση για ρύθμιση χρεών για δύο χρόνια.

Τι συμβαίνει εάν τελικώς δεν ευδοκιμήσει η απαλλαγή από τα χρέη;

Στην περίπτωση αυτή, η οφειλή παραμένει ως είχε, χωρίς όμως να υπολογίζονται οι τόκοι ανατοκισμού.

Πόσες φορές μπορεί ο οφειλέτης να αξιοποιήσει τις ρυθμίσεις του νόμου;

Κάθε οφειλέτης μπορεί να αξιοποιήσει μόνο μία φορά τις ρυθμίσεις για την απαλλαγή χρεών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.

Πώς προστατεύεται η “εικόνα” μου μελλοντικά, αφού πάρω απαλλαγή από τα χρέη στις τράπεζες;

Η όλη διαδικασία της ρύθμισης των χρεών και η απαλλαγή από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από τράπεζες ή τρίτους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών και πέντε χρόνων αντίστοιχα, από το χρονικό σημείο που λήγει η ρύθμιση ή επέρχεται η απαλλαγή.

Καταναλωτές Χανίων: Πάρτε μέτρα για στήριξη της ιδιωτικής ασφάλισης

18/01/2010

Υπόμνημα προς το Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου που αφορά στο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει απέστειλε η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων. Το υπόμνημα κοινοποιείται προς το Υφυπουργό Οικονομικών Φιλιππο Σαχινίδη, την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη και προς τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.
Το υπόμνημα αναφέρει…ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Αιτούμε την άμεση παρέμβασή σας για την σωτηρία του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλειας

ΠΡΟΣ:-Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
-Υπουργό Οικονομίας Ανταγ/τητας & Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη
-Υφυπουργό Οικονομικών κ Φίλιππο Σαχινίδη
ΚΟΙΝ: Α.Ε κ Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου

Κύριοι,
Η ελληνική ασφαλιστική αγορά τον τελευταίο καιρό έχει δείξει εικόνα θολότητας, αυτό το μαρτυρούν οι εκατοντάδες διαμαρτυρίες των πολιτών που καθημερινά κατατίθενται στην Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, πολίτες που έχουν επενδύσει στην Ιδιωτική Ασφάλιση κάλυψη κινδύνων, χρήμα, ελπίδα, μέλλον.
Διαπίστωση μας είναι ότι υπάρχουν χρόνια προβλήματα στον ασφαλιστικό χώρο που συντηρούν την αδιαφάνεια, αυθαιρεσία, καταχρηστικότητα και παραβίαση της νομοθεσίας εις βάρος του καταναλωτή.
Με αφορμή την απόγνωση των καταναλωτών μετά την πρόσφατα άρση των αδειών πέντε ασφαλιστικών εταιρειών, ερχόμαστε να ζητήσουμε την άμεση παρέμβασή σας, για να δοθεί ένα τέλος στην αγωνία, απελπισία και πρωτοφανή ανασφάλεια και ταλαιπωρία των θιγμένων καταναλωτών.
Οι καταναλωτές που βρέθηκαν ξαφνικά στο κενό, ζητούν προστασία και ενημέρωση από την πολιτεία η οποία φέρει ευθύνη γι' αυτό το αδιέξοδο, καθότι φανερά φαίνεται ότι κάποιοι δεν κάνα σωστά την δουλειά τους

Κύριοι,
Πάρτε άμεσα πρωτοβουλίες, το τοπίο της ασφαλιστικής αγοράς πρέπει να ξεκαθαρίσει, από σας που έχετε την τόλμη και την πολιτική βούληση να φέρετε την διαφάνεια στην πράξη, σε σας έχουν στηρίξει οι πολίτες τις ελπίδες τους, που τολμάτε να πείτε την αλήθεια, που ζητάτε την εξάλειψη της ανομίας, που δίνετε θέση στους άξιους και όχι στους αρεστούς. Σε σας που θέλετε να εργαστείτε για το καλό του τόπου και όχι να βολευτεί τε στις καρέκλες της εξουσίας.
Ζητάμε και στην Ιδιωτική ασφάλιση άπλετο φως , καινοτόμες δομές, ανοικτή διαβούλευση με σύγχρονες αντιλήψεις, διαφάνεια παντού, προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών αλλά και των θέσεων των εργαζομένων στην ασφαλιστική αγορά. Η σημερινή κατάντια της Ιδιωτικής Ασφάλισης με τα αλλεπάλληλα κρούσματα «φούσκες» της ασφαλιστικής αγοράς μας δίνει το δικαίωμα να σας επισημάνουμε και συγχρόνως να σας μεταφέρουμε και να σας καταθέσουμε τον προβληματισμό μας, ως φωνή της κοινωνίας την οποία από την θέση μας θεσμικά εκπροσωπούμε και υπηρετούμε ότι δεν πάει άλλο ,η ασφαλιστική αγορά στενάζει και επιτέλους πρέπει να μπει «νοικοκύρεμα» τώρα από σας για να πάψουν κάποιοι να συνεχίζουν να αυξάνουν το χαρτοφυλάκιο τους και τον πλούτο τους στήνοντας μηχανισμούς παρανομίας παραπλανώντας και κλέβοντας τους καταναλωτές που καλή την πίστη είχαν την τύχη να τους εμπιστευθούν.

Κύριοι,
Το παιχνίδι που παίζεται στην ασφαλιστική αγορά άρχισε να γίνεται άκρως επικίνδυνο. οι μικρές εταιρείες άρχισαν σιγά σιγά να σβήνουν και να χάνονται ή να απορροφώνται από τους Ομίλους, οι οποίοι θεωρούν το ασφαλιστικό τοπίο δικό τους γήπεδο και με υπεροπτικό ύφος και παραπλανητική διαφήμιση για τάχα συμφέροντα κίνητρα προς τους καταναλωτές προσπαθούν να προσελκύσουν συμβόλαια.
Στην Ιδιωτική ασφάλιση έχουν επενδύσει χιλιάδες καταναλωτές, δεν είναι χρήματα μόνο των μετόχων, όπως επίσης η Ιδιωτική Ασφάλιση καλύπτει χιλιάδες εργαζομένους, που σε καμιά περίπτωση δεν επιθυμούμε να τους δούμε στην λίστα των ανέργων.
Μία υγιής Ιδιωτική Ασφάλιση είναι κεφάλαιο για την πολιτεία προσφέρει όχι μόνο στους καταναλωτές, όχι μόνο στους εργαζόμενους σε αυτή αλλά προπάντων και στο μέγιστο συμβάλλει στην Οικονομία της Χώρας και οφείλετε να την περιφρουρήσετε.
Έπειτα από τα παραπάνω και ως πολίτες αυτής της Χώρας που κάνουμε χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η Ιδιωτική Ασφάλιση με τους διάφορους κλάδους που έχει αναπτύξει
Ζητάμε από σας
Ι) Άμεση διαβούλευση , για νέο Νομοθέτημα ,Νομοθέτημα επίκαιρο.
2)Διαφάνεια για όλους και εξυγίανση της ασφαλιστικής αγοράς, ισότιμη αντιμετώπιση των πάντων
Και προπάντων προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.
3) Να ξεκαθαριστεί το τοπίο του ασφαλιστικού χώρου, η σχέση της Διοίκησης της Εποπτικής Αρχής, από την ασφαλιστική Αγορά τόσο σε ότι αφορά πρόσωπα όσο και τα κεφάλαια.
4)Να γίνει άμεση ενημέρωση στους καταναλωτές της Ασπίς ΑΕΓΕ από τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών κ Σαχινίδη, τι έχει αποφασισθεί για αυτούς.
5)Να στηριχθεί ο θεσμός της Ιδιωτικής ασφάλειας ,ώστε να επανέλθει η εμπιστοσύνη του Έλληνα Καταναλωτή.
6)Η παρέμβαση σας πρέπει να γίνει τώρα, οφείλεται να παρέμβετε έγκαιρα πριν οδηγηθούν οι Έλληνες καταναλωτές σε Ευρωπαϊκές Ασφάλειες και να αιμορραγήσει χωρίς σταματημό η Ελληνική Οικονομία.
Από τον Πρωθυπουργό της Χώρας που κοινοποιείται το παρόν ζητάμε να παρέμβει προσωπικά, γιατί η σωτηρία του Θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι θέμα άκρως πολιτικό, ευαίσθητα κοινωνικό, αλλά προ πάντων Εθνικό.
Γνωρίζοντας την δύσκολη οικονομική κατάσταση της Χώρας μας κανένας από μας τους πολίτες μα προ πάντων ο Πρωθυπουργός δεν θα επιθυμούσε να τοποθετήσει την ασφαλιστική του κάλυψη σε μία Ευρωπαϊκή Χώρα.
Με Εκτίμηση
Η Πρόεδρος της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ
Ιωάννα Μελάκη
ΠΗΓΗ:nextdeal

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "Όχι σε αντικοινωνικές συμπεριφορές"

Με αφορμή την εμπρηστική επίθεση κατά της Συναγωγής των Χανίων, η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ ως κοινωνικός Φορέας Προστασίας και στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών, καταγγέλλει αυτή την
ενέργεια, νοιώθει απέχθεια γιαυτούς που στοχοποίησαν ένα πολιτιστικό μνημείο του τόπου μας.
Η πόλη μας, κουβαλάει πολλά πολιτιστικά μνημεία ,πράγμα που την κάνει πόλο έλξης τουριστών,της δίνει την αίγλη που της πρέπει και την ανάπτυξη που προσδοκά, τέτοιες καταστροφικές ενέργειες δεν βρίσκουν σύμφωνη την Χανιώτικη κοινωνία από όπου και εάν προέρχονται.

Εάν αυτές οι ενέργειες είναι αντιδράσεις που ανήκουν σε κάποιους,που τους λείπει ο αυτοσεβασμός, και ο σεβασμός στον τόπου μας ,με τα μνημεία του, την αρνητική τους ενέργεια να την κατευθύνουν
σε άλλα σπορ.Κανείς πολίτης που ζει στα Χανιά είτε ΄Ελληνας είτε ξένος δεν αισθάνεται όμορφα στο άκουσμα αυτής της συμπεριφοράς.
Ζούμε σε οργανωμένη κοινωνία με δομές , ιστορία και πολιτισμό,τέτοιες πρακτικές δεν τις δεχόμαστε, τις απομονώνουμε, και καλούμε κάθε αρμόδια αρχή να βρει τους ενόχους αυτών των πρακτικών για να τιμωρηθούν σύμφωνα με την νομοθεσία.
Νοιαζόμαστε για την πόλη που μας φιλοξενεί ,την θέλουμε αρχόντισσα με όσα καλά αυτή διαθέτει, δεν επιτρέπουμε σε κανένα να την προσβάλλει με τέτοιες συμπεριφορές, δεν ανεχόμαστε να διεκδικούμε
δικαιώματα ή θέλοντας να περάσουμε πολιτικές ή κομματικές ή ξενοφοβικές διεκδικήσεις με αυτό τον τρόπο.

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, δεν γνωρίζει ποιους σκοπούς υπηρετούν αυτές οι πρωτοφανείς για τον τόπο μας συμπεριφορές, ξέρει όμως και το τονίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν τιμούν κανένα, δεν σπείρουν
φόβο σε κανένα, είναι απορριπτέες από τον Χανιώτικο κοινωνικό ιστό, και οι επιλέγοντες να πράττουν έτσι ,ας μετακομίσουν είναι μία από τις επιλογές που έχουν , γιατί αργά ή γρήγορα θα πιαστούν και θα τιμωρηθούν.
Για όσους δεν γνωρίζουν τονίζουμε ότι, η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, μάχεται κατά των διακρίσεων.Ανθρώπινη και κοινωνική στήριξη παρέχει σε κάθε πολίτη, είτε ντόπιο είτε ξένο. Χρέος της είναι να στηρίζει χωρίς να κάνει διάκριση σε κανένα πολίτη, από τη Χώρα προέλευσης, τη θρησκεία, τη γλώσσα.
Γα την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ κάθε πολίτης που ζει στα Χανιά έχει δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα, και ο Φορέα μας είναι έτοιμος και να τα προστατεύσει και να τα διεκδικήσει.

Η Πρόεδρος της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ
Ιωάννα Μελάκη

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2010

Καλύτερες υπηρεσίες σε τηλεπικοινωνίες - Ιnternet

ΜΑΚΗΣ ΖΩΤΟΣ | Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2010

Προς τη σωστή κατεύθυνση κινείται το νέο νομικό πλαίσιο περί τηλεπικοινωνιών και Ιnternet, το οποίο σταδιακά θα ισχύσει όπως σε όλες της χώρες της ΕΕ και στην Ελλάδα από εφέτος, εκτιμά ο κ. Ν. Βασιλάκος , εκπρόσωπος της Ιnternet Νow! (www.internetnow.gr).

-Ωφελούνται οι έλληνες καταναλωτές με την ενσωμάτωση του νέου νομικού πλαισίου στην ελληνική νομοθεσία;

«Για πρώτη φορά έπειτα από καιρό έρχεται η ΕΕ και υπόσχεται καλύτερες υπηρεσίες και εξυπηρέτηση καταναλωτών. Με λίγα λόγια, λέει “τέρμα στις καθυστερήσεις”. Περιμένουμε να δούμε τον μεγάλο τηλεπικοινωνιακό πάροχο (λέγε με ΟΤΕ) να συνταχθεί και να υιοθετήσει τις νέες επιταγές. Μία ημέρα θα είναι η αναμονή για ενεργοποίηση, μεταφορά, νέα σύνδεση. Οχι οι επίσημες 15 εργάσιμες που περιμένουμε σήμερα και καταλήγουν 45 ημέρες πολύ συχνά».

- Τι σημαίνει στην πράξη η έννοια «τεκμήριο αθωότητας» που βλέπουμε σε διάταξη του νέου πλαισίου για το κυβερνοέγκλημα;

«Ελάχιστοι συνειδητοποιούν τι σημαίνει το “τεκμήριο αθωότητας”. Θα σας το πω με παράδειγμα: Τεκμήριο αθωότητας σημαίνει ότι ο δικαστής που δικάζει στην έδρα, η Αστυνομία που κάνει τις συλλήψεις, ο Τύπος που γράφει άρθρα για ένα έγκλημα και όλος ο κόσμος είναι υποχρεωμένοι να θεωρούν τον χρήστη εκ προοιμίου αθώο μέχρι ικανής αποδείξεως του εναντίου. Ετσι προστατεύεται πραγματικά η τιμή, η υπόληψη, το κύρος και η φήμη του κάθε χρήστη. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, αρκεί να σας πω ότι πολλές φορές το ηλεκτρονικό έγκλημα γίνεται από υπολογιστή-ζόμπι (Η/Υ ελεγχόμενος από κράκερ ή “πειρατές”). Ρωτάω λοιπόν: Τι φταίνε οι ταλαίπωροι χρήστες να διαπομπεύονται; Η Ευρωπαϊκή Ενωση λέει “ως εδώ! ” Μένει να εφαρμοστεί άμεσα και στην Ελλάδα». - Πώς κρίνετε την αντιμετώπιση των παράνομων δραστηριοτήτων (πειρατεία, διακίνηση ήχου- εικόνας χωρίς άδεια δημιουργών κτλ.);

«Η Γαλλία νομοθέτησε ήδη τον περίφημο νόμο “Τhree Strike”. Τρία “χτυπήματα” στον χρήστη που κατεβάζει παράνομο περιεχόμενο: προειδοποίηση- κόψιμο συνδρομής- αποζημίωση στις εταιρείες. Αυτή είναι η επίσημη απάντηση της Γαλλίας σε όποιον κατεβάζει πειρατικές ταινίες και παράνομα τραγούδια. Εκτίμησή μου είναι ότι στο ίδιο πλαίσιο θα κινηθούν και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για να προστατεύσουν τους δημιουργούς και τους φορείς διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας».

- Αρκεί η ενσωμάτωση του πλαισίου στη νομοθεσία ή απαιτούνται και άλλες ενέργειες;

«Χρειάζεται και εγρήγορση από την πλευρά των πολιτικών μας- ειδικά εκείνων που υπηρετούν στις Βρυξέλλες. Σε αυτό το πνεύμα ήταν ιδιαίτερα σημαντική πριν από λίγες ημέρες η ερώτηση του επικεφαλής της ΚΟ του ΠαΣοΚ στην ΕΕ κ. Στ. Λαμπρινίδη προς την αρμόδια επίτροπο κυρία Βίβιαν Ρέντινγκ, μετά την οποία η επίτροπος δεσμεύθηκε ρητά να προασπίσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών Ιnternet».

Πηγή το Βήμα της Κυριακής

Oι online…φόβοι των Eλλήνων καταναλωτών

Aγοραστική συμπεριφορά στο Διαδίκτυο – Eρευνα της TREK Consulting
4 στους 10 από τους 1,6 εκ. Eλληνες χρήστες χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους αγορών

Oι Eλληνες online καταναλωτές κάνουν κυρίως προγραμματισμένες αγορές στο Internet και δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από διαφημιστικά banners και άλλους τρόπους προσέλκυσης, εάν το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία που διαφημίζεται δεν βρίσκεται ήδη μέσα στη “Λίστα των Aγορών” τους. Γι’αυτά τα είδη οι online καταναλωτές μπορούν να παρακινηθούν από ειδικές τιμές και προσφορές.
Γενικότερα οι Eλληνες online καταναλωτές xρειάζονται “εκπαίδευση” ώστε να εξαλειφθούν οι “φόβοι” και ανησυxίες τους σxετικά με την αξιοπιστία, την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών κ.ο.κ.
Aυτά προκύπτουν από έρευνα με τίτλο “Online Aγοραστική Συμπεριφορά: η Eλληνική Eμπειρία” που πραγματοποιήθηκε και αποτυπώνει την αγοραστική συμπεριφορά του Eλληνα καταναλωτή στο Διαδίκτυο.
H έρευνα για την αγοραστική συμπεριφορά του Eλληνα καταναλωτή στο Διαδίκτυο ξεκίνησε ύστερα από πρωτοβουλία της TREK Consulting.
Για την επιστημονική ακρίβεια και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, η TREK Consulting συνεργάστηκε με τον κ. Γεώργιο Aυλωνίτη, Kαθηγητή Mάρκετινγκ του Oικονομικού Πανεπιστημίου Aθηνών και Πρόεδρο της Eλληνικής Aκαδημίας Mάρκετινγκ, καθώς και με την εταιρεία ερευνών αγοράς AΛKO. H έρευνα εκτελέστηκε κατά την περίοδο Nοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2000.
H Trek Consulting είναι εταιρεία συμβούλων μάνατζμεντ με εμπειρία στη στρατηγική, το μάρκετιγκ και την τεχνολογία. H παραγωγή ιδεών και συμβουλών και κυρίως ο τρόπος εφαρμογής τους στις ελληνικές επιχειρήσεις είναι το ζητούμενο.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Eλληνες χρήστες H/Y ανέρχονται σε 1,6 εκατομμύρια περίπου, από την έρευνα προέκυψε ότι οι 4 στους 10 χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους αγορών, με πιο δημοφιλείς τους καταλόγους ταχυδρομικών αγορών, τις τηλεφωνικές παραγγελίες και τα διαφημιστικά ένθετα.
Tα στοιχεία που αναφέρονται στις αγορές μέσω Internet περιλαμβάνουν προφανώς όλες τις αγορές που γίνονται online, δηλαδή τόσο αυτές που αφορούν είδη και υπηρεσίες για προσωπική χρήση, όσο και αυτές που γίνονται στα πλαίσια της επαγγελματικής ιδιότητας των ερωτηθέντων (π.x. αγορά γραφικής ύλης, βιβλίων, λογισμικού κ.λπ.) για την κάλυψη αναγκών των εταιρειών & οργανισμών, στις οποίες εργάζονται.

καταργηση πρακτικων τραπεζων

Χίος - 17/01/2010

Αγαπητή Κα. Μελάκη γειά σας.

Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση που μας κάνατε για την παράνομη και καταχρηστική είσπραξη του 1,50 ευρώ από την Εμπορική που καταργήθηκε. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι και εδώ στη Χίο, μετά από πολλές πιέσεις, όλες οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται τοπικά σταμάτησαν να εισπράτουν το ποσό αυτό πλήν της Alpha Bank, από την οποία περιμένουμε απάντηση σε σχετική επιστολή μας. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα για τη νέα χρονιά.
Με πολλή εκτίμηση, για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Θράσος Α. Βουδούρης

Ευνοϊκή απόφαση Αρείου Πάγου για ληξιπρόθεσμα δάνεια αγροτών

Ο Άρειος Πάγος απέρριψε αίτηση της Αγροτικής Τράπεζας που ζητούσε να αναιρεθεί απόφαση του Εφετείου που δικαίωνε αγρότη που είχε πάρει δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δέχθηκε ότι για τις περισσότερες της μιας δανειακές υποχρεώσεις των αγροτών προς την Αγροτική Τράπεζα από αγροτικά δάνεια, εσφαλμένως υπολογίσθηκε ως ανώτατο όριο το σύνολο του κεφαλαίου όλων των δανείων, ενώ έπρεπε να γίνει ιδιαίτερος υπολογισμός για το καθένα από αυτά.
πηγή τροκτικοσ

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Αβοήθητος στον Ευαγγελισμό

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2010

Είχα ακριβώς 10 χρόνια να περάσω την πόρτα μεγάλου νοσοκομείου σε ημέρα εφημερίας. Διαβάζω τα ρεπορτάζ ότι τα πράγματα στο ΕΣΥ πάνε από το κακό στο χειρότερο και πως τα δημόσια νοσοκομεία βρίσκονται σε πλήρη διάλυση, δεν είχα όμως συνειδητοποιήσει την κατάντια, μέχρι που την έζησα λεπτό προς λεπτό. Επί πέντε μέρες βρίσκομαι σε πανικό μήπως από κακή τύχη βρεθώ ξανά ο ίδιος ή ένα αγαπημένο μου πρόσωπο στη θέση που βρέθηκα το απόγευμα της περασμένης Κυριακής.
Η ώρα είναι 1 το μεσημέρι. Ένας συγγενής μου νιώθει αδιαθεσία από μια πολύ άσχημη δηλητηρίαση και ο γιατρός τον συμβουλεύει τηλεφωνικά να πάει σύντομα σε όποιο νοσοκομείο έχει εφημερία. Νόμιζα ότι αυτή η επίσκεψη θα είναι μία διαδικασία ρουτίνας ώσπου περάσαμε την πόρτα των εξωτερικών ιατρειών του Ευαγγελισμού. Οι πρώτες εικόνες ήταν όμοιες με εκείνες που μεταδίδουν τα ξένα πρακτορεία από νοσοκομεία σε πόλεις που μόλις έχουν βομβαρδιστεί.

Πήραμε το χαρτάκι από μια κουρασμένη κυρία στην είσοδο, η οποία μετά βίας μού ψιθύρισε να το δώσω στη νοσοκόμα και να περιμένω τη σειρά μου: «Μα είναι επείγον», ψέλλισα, χωρίς να πάρω απάντηση.

Σωριάζονταν κάτω. Μπαίνουμε στον διάδρομο, όπου εκατοντάδες άνθρωποι- οι περισσότεροι ηλικιωμένοι και ανήμποροι - περιμένουν όρθιοι, ο ένας πάνω στον άλλον, τη μαγική στιγμή που θα έρθει η σειρά τους να αντικρύσουν τον γιατρό. Η δυσοσμία είναι αβάσταχτη. Τα ουρλιαχτά των ασθενών που φέρνει το ΕΚΑΒ, τα κλάματα των συγγενών που τους ακολουθούν και οι αυταρχικές κραυγές των σεκιουριτάδων που θέλουν να επιβάλλουν τη τάξη, μου τρυπάνε τα μηνίγγια. Κάποιοι δεν αντέχουν την ορθοστασία, σωριάζονται κάτω. Οι συγγενείς τους βρίζουν θεούς και δαίμονες, αλλά κανένας δεν έχει διάθεση να τους ακούσει. Όσοι είναι εκεί, έχει ο καθένας τον δικό του σταυρό. «Βοηθήστε με. Η μαμά μου θα πεθάνει», φωνάζει μια γυναίκα γύρω στα σαράντα που είδε την ηλικιωμένη μητέρα της να σωριάζεται από την ταλαιπωρία στο δάπεδο. Κανένας δεν της έδωσε σημασία.

Μάταια αναζητώ κάποιον να του πω ότι τον άνθρωπο που συνοδεύω πρέπει να τον δει σύντομα ο γιατρός. Πρόσβαση έχω μόνο στον «άγριο» σεκιουριτά που λέει πάντα το ίδιο: «Δεν ξέρω κύριε. Θα σας φωνάξουν οι νοσοκόμες, μέσα πεθαίνει κόσμος. Περιμένετε, είπαμε».

Δύσκολη η πρόσβαση. Και έλεγε αλήθεια- μπροστά στα μάτια μας ξεψύχησε ένας άνθρωπος γύρω στα 50 που έφτασε με έμφραγμα. «Άκρη», ούρλιαζαν οι τραυματιοφορείς προσπαθώντας να ανοίξουν χώρο στον κατάμεστο διάδρομο να φθάσει το φορείο στο Καρδιολογικό και ταυτόχρονα έδιναν δυνατές γροθιές στην καρδιά του άτυχου. Μόλις κατάφεραν με πολύ κόπο να βάλουν επιτέλους τον ασθενή στο ιατρείο, ήταν ήδη αργά. Θυμήθηκα τον Ανδρέα Καραμπίνη, διευθυντή της Εντατικής του Γενικού Κρατικού, που έλεγε ότι οι περισσότεροι ασθενείς πεθαίνουν στη χώρα μας γιατί η πρόσβαση στα νοσοκομεία της Αθήνας είναι εξαιρετικά δύσκολη και μέχρι να φτάσει στα εξωτερικά ιατρεία ένας καρδιοπαθής ή πολυτραυματίας είναι ήδη αργά.

Η ώρα έχει φτάσει 4.30. Περιμένουμε στην ουρά περισσότερο από δύο ώρες. Τα έκτακτα περιστατικά φτάνουν με το ΕΚΑΒ το ένα με το άλλο. Γιατροί και νοσοκόμες πέφτουν πάνω στους βαριά ασθενείς, να σώσουν όσους μπορούν. Έτσι κανένας δεν ασχολείται με εκείνους που περιμένουν στην ουρά και δείχνουν να στέκονται- ακόμη- στα ποδιά τους.

Κανένας δεν ακούει. «Πέρασαν τρεις ώρες και δεν αισθάνομαι χειρότερα. Άρα, δεν έχω κάτι σοβαρό. Πάμε σπίτι να καλέσουμε έναν γιατρό. Δεν αντέχω άλλο εδώ» λέει ο ασθενής που συνοδεύω. Κάνω το λάθος να συμφωνήσω μαζί του. Μόλις απομακρυνόμαστε 200 μέτρα από το νοσοκομείο σωριάζεται στο πεζοδρόμιο. Πανικοβλημένος και με κρύο ιδρώτα να με λούζει, φωνάζω «βοήθεια», αλλά ποιος να με ακούσει. Βλέπω ένα ασθενοφόρο στα πέντε μέτρα. «Βοηθήστε με να φτάσει ο άνθρωπος στο νοσοκομείο» τους λέω. «Δεν μπορούμε, φίλε, πάμε για άλλο περιστατικό» μου απάντησε αδιάφορα ο οδηγός και πάτησε γκάζι.

Έσυρα τον ασθενή μου ούτε ξέρω πώς μέχρι την πόρτα του νοσοκομείου. Βλέπω παρατημένο ένα φορείο με βρώμικα σεντόνια από άλλον ασθενή, τον ρίχνω πάνω και τρέχω σπρώχνοντας το φορείο στους διαδρόμους. Ο ασθενής μου ήταν πλέον «έκτακτο περαστικό». Μπαίνω στα ιατρεία παρά τις αντιρρήσεις του αγενούς σεκιουριτά. Ένας συμπαθής ψαρομάλλης γιατρός τρέχει αμέσως και κάνει όλα όσα πρέπει. Το ίδιο έκανε παράλληλα σε άλλους 10 ασθενείς. «Ιατρική σε συνθήκες πολέμου» μου ψιθύρισε. Και τότε άρχισα να συνειδητοποιώ αυτά που διαβάζω: ότι ο Ευαγγελισμός σε κάθε εφημερία δέχεται 1.550 περιστατικά, προσφέρει υπηρεσίες σε 55.000 ασθενείς τον χρόνο, ενώ έχει 1.400 οργανικές θέσεις προσωπικού κενές. «Το προσωπικό μειώνεται διαρκώς και οι ασθενείς πολλαπλασιάζονται. Οκτακόσιες χιλιάδες αλλοδαποί έχουν έρθει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Όλοι αυτοί καταλήγουν στα πέντε μεγάλα δημόσια νοσοκομεία», μου έλεγε ο συμπαθής γιατρός μόλις ο ασθενής μου είχε αρχίσει να ηρεμεί. Πράγματι θαύμασα τον επαγγελματισμό των κατάκοπων γιατρών στην εφημερία του Ευαγγελισμού, αλλά και των ηρωισμό των νοσοκόμων. Είναι ελάχιστοι για τον κόσμο που καλούνται να νοσηλεύσουν, προσπαθούν σε έναν οργανισμό διοικητικά διαλυμένο και πλήρως απορρυθμισμένο να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί από το ανύπαρκτο πλέον Σύστημα Υγείας μας.

Στα ράντζα. Τον πραγματικό εφιάλτη τον είδα δύο ώρες μετά, όταν ο συγγενής μου διακομίστηκε σε έναν διάδρομο για νοσηλεία. Βαριά και ελαφρώς ασθενείς, άστεγοι, περιθωριακοί, σαν να είχαν ραντεβού με το πόνο, πήραν θέση στα ράντζα του 8ου ορόφου. Οι νοσοκόμες είχαν βάλει στα πόδια τους φτερά. «Σας βρίζουν ε;» ρώτησα μία από αυτές. «Τι φταίνε οι άνθρωποι. Εμένα βλέπουν, εμένα βρίζουν».

Δυσοσμία. Μετά τα μεσάνυχτα, η μπόχα ήταν αφόρητη. Κάθε τρεις και λίγο κάποιοι ανοίγουν τα παράθυρα να φύγει η βρωμιά και δέχονται τις επιθέσεις των υπολοίπων. Οι ασθενείς που ήταν τυχεροί να έχουν συγγενείς στο πλευρό τους μπορούσαν να εξυπηρετηθούν. Οι μοναχικοί άνθρωποι εκλιπαρούσαν για λίγη βοήθεια τους περαστικούς. «Το Σύστημα Υγείας όπως κατάντησε προσβάλλει και αδικεί πρώτα τους αρρώστους και τους συγγενείς τους, και μετά τους γιατρούς και τους νοσηλευτές» μου λέει κάποιος γιατρός.

Φύγαμε το μεσημέρι της επόμενης μέρας. Κουβαλώ μαζί μου τη βαριά μπόχα του διαδρόμου και πολύ θυμό. Έχω πειστεί ότι για να βγεις ζωντανός απ΄ αυτήν την κόλαση είναι θέμα τύχης: να βρεθεί μπροστά σου τη σωστή στιγμή ο σωστός γιατρός που έχει τον χρόνο να ασχοληθεί μαζί σου. Θλίβομαι και φοβάμαι.

«Δεν ξέρω κύριε. Θα σας φωνάξουν οι νοσοκόμες, μέσα πεθαίνει κόσμος. Περιμένετε, είπαμε». Ήδη όμως περιμέναμε- εμείς και εκατοντάδες (κυρίως) ηλικιωμένοι και ανήμποροι - για περισσότερο από δύο ώρες

Κουβαλώ μαζί μου τη βαριά μπόχα του διαδρόμου και πολύ θυμό. Έχω πειστεί ότι για να βγεις ζωντανός από αυτή την κόλαση είναι θέμα τύχης: να βρεθεί μπροστά σου τη σωστή στιγμή ο σωστός γιατρός που έχει τον χρόνο να ασχοληθεί μαζί σου. Θλίβομαι και φοβάμαι

Οι πρώτες εικόνες ήταν όμοιες με εκείνες που μεταδίδουν τα ξένα πρακτορεία από νοσοκομεία σε πόλεις που μόλις έχουν βομβαρδιστεί

ΥΠΌΜΝΗΜΑ-ΔΙΑΒΊΒΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑΣ ΠΟΛΊΤΗ

ΕΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΑΜ/35
ΈΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ Ν. ΧΑΝΊΩΝ


Χανιά 16-1-2010

Ταχ:Δ/νση:Πλ.1866 Αριθ.2
Τηλέφωνο:2821092666
FAX:2821092666
EMail:epkxan@gmail.com


ΠΡΟΣ:- Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ.Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

ΚΟΙΝ:- A.E Πρωθυπουργό
κ.Γεώργιο Παπανδρέου.

ΥΠΌΜΝΗΜΑ-ΔΙΑΒΊΒΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑΣ ΠΟΛΊΤΗ


Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

Σας διαβιβάζουμε καταγγελία πολίτη, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στις 16-1-2010 στην Εφημερίδα "Τα νέα On line", και σας απευθύνουμε έκκληση να παρέμβετε άμεσα.
Το περιγραφόμενο σύστημα υγείας όπως το βίωσε ο συμπολίτης μας ,μόνο φρίκη προκαλεί, αλλά και παράλληλα μας προσβάλλει ως κοινωνία ευνομούμενου κράτους,προσβάλλει εσάς ως Κυβέρνηση,αλλά και την ίδια την Χώρα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Ο Αγώνας του Πρωθυπουργού της Χώρας είναι να αλλάξει τα κακώς κείμενα του παρελθόντος,με εσάς σαν αρμόδια Υπουργό και εμάς την κοινωνία συμπαραστάτες του, για αυτήν την αλλαγή.
Η Εικόνα που βιώνει καθημερινά κάθε 'Ελληνας πολίτης στα Δημόσια Νοσοκομεία της Χώρας, μας είναι η χειρότερη ,μη ανεκτή και που θα πρέπει χωρίς καμιά καθυστέρηση να αλλάξει να διαφοροποιηθεί.Κανένα δεν τιμά,είναι αξιοθρήνητη ,αναξιόπιστη, ανασφαλής,και ειλικρινά νοιώθουμε φρίκη από την περιπέτεια του πολίτη όπως αυτή περιγράφεται στο δημοσίευμα και ο καθένας από μας
θα πρέπει να εύχεται να είναι τυχερός να μη βρεθεί σαυτήν, αν κάτι του συμβεί.

κ. Υπουργέ,
Σήμερα περισσότερο από ποτέ καταγράφεται το νόσημα των Δημοσίων Νοσοκομείων της Χώρας, τολμήστε, πάρτε άμεσα μέτρα όπως πήρατε και θέσατε σε πλήρη ετοιμότητα την Χώρα
με σχέδιο, σε ενδεχόμενο πανδημίας της γρίπης των χοίρων.
Η Υγεία στα Δημόσια Νοσοκομεία της Χώρας σήμερα βρίσκεται σε κίνδυνο,ζητά την άμεση παρέμβαση σας.Αλλάξτε τις υπάρχουσες αξιοθρήνητες δομές του παρελθόντος, με νέες επίκαιρες
με σεβασμό στην υγεία και στην προσωπικότητα του ΄Ελληνα πολίτη.
Σας καλούμε να επισκεφθείτε προσωπικά ,τα μεγάλα Νοσοκομεία της Χώρας μας και να δείτε την περιγραφόμενη κατάσταση της καταγγελίας ,ιδίας όμασι και να βγείτε ευθαρσώς στα Μ.Μ.Ε, για να μας ενημερώσετε σε ποία κατάσταση βρίσκεται η παροχή υπηρεσιών στα Δημόσια
Νοσοκομεία, οφείλετε να προστατεύσετε την υγεία μας, αν δείτε ότι κινδυνεύει, οφείλετε να μας απαλλάξετε από τις ανησυχίες μας ,οφείλετε να μας διαφυλάσσετε ως πολίτες αυτής της Χώρας από τα "αρπακτικά"της Ιδιωτικής Υγείας και Περίθαλψης.

κ.Υπουργέ,
Γνωρίζετε ότι ζούμε σε κατάσταση οικονομικής ύφεσης,με χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά, επίσης γνωρίζετε ότι το αγαθό"υγεία" τις μέρες μας είναι εμπορεύσιμο αγαθό, που πολλές φορές
δεν μπορεί να το αγγίξει ένας χαμηλόμισθος,ή ένας άνεργος πολίτης,ή ένας μικρο συνταξιούχος.
Με αφορμή την καταγγελία ζητάμε, να μεριμνήσετε ώστε να αποσυμφορηθεί άμεσα το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, να διοριστεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό του Νοσοκομείου προσωπικό
(Ιατρικό και Νοσηλευτικό)
Το παρόν κοινοποιείται στην Α.Ε στον κ.Πρωθυπουργό,γιατί είμαστε γνώστες της ευαισθησίας του, και επίσης γνωρίζουμε ότι δεν θα επιθυμούσε ούτε σε όνειρο, να βλέπει αυτήν την εικόνα που βρίσκονται
τα Δημόσια Νοσοκομεία της Χώρας, ζητάμε να παρέμβει προσωπικά για την αλλαγή της, για το καλό των πολιτών που τον επέλεξαν Κυβερνήτη αλλά και για την εξάλειψη της ντροπής όλων μας, από την
εικόνα αυτή.

Με Εκτίμηση
Η Πρόεδρος της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ

Ιωάννα Μελάκη