Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Γραφείο Ενημέρωσης Δανειοληπτών

Στα γραφεία της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ που βρίσκονται Πλ.1866 αριθ.2 λειτουργεί από σήμερα παράλληλα με το Γραφείο Ενημέρωσης και Προστασίας του Πολίτη Καταναλωτή και Γραφείο Ενημέρωσης Δανειοληπτών.
Το Γραφείο στελεχώνεται από μέλη μας Νομικούς, οι οποίοι τίθενται στην υπηρεσία κάθε δανειολήπτη (Επιχείρηση,αγρότη, απλού πολίτη).
Ο Νέος Νόμος για τις επιχειρήσεις, στοχεύει στην ρύθμιση ενήμερων οφειλών μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αγροτών και αποβλέπει

-Στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών
-Στη Διευκόλυνση στην αποπληρωμή των δανείων (κατελάχιστον σε επτά έτη)
-Στη Χρονική μετάθεση μέρους της καταβολής
-Στον Περιοριορισμό του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων
-Στην Θετική (Εύνοια) ανάσα για τις ίδιες Τράπεζες

Σ΄αυτή την ρύθμιση του Νέου Νόμου μπορούν να ενταχθούν

α) οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες με βιβλία τρίτης κατηγορίας και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι στην τελευταία ετήσια χρήση μέχρι τον Ιούνιο του 2009 είχαν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 2.500.000 ευρώ και ζημία στην ίδια χρήση. Προϋπόθεση είναι το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου να μην υπερβαίνει το ποσόν των 350.000 ευρώ.

β) επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μικρότερα των 150.000 ευρώ, κατ’ επάγγελμα αγρότες και επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόμενα. Προϋπόθεση είναι το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου να μην υπερβαίνει το ποσόν των 200.000 ευρώ.


Οι παραπάνω δανειολήπτες έχουν μία από τις ακόλουθες δυνατότητες:

α) περίοδος χάριτος ενός έτους, χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου, εφόσον η σύμβαση δεν έχει υπερβεί το ένα τρίτο της διάρκειάς της.

β) αναστολή επί διετία της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής,

γ) παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου κατά τρία έτη.
Ο νόμος λαμβάνει επίσης μέριμνα για την προστασία εκείνων που ενδέχεται να εκτεθούν σε πιέσεις από το κλείσιμο ή τη συρρίκνωση των πιστωτικών τους ορίων στα κεφάλαια κίνησης. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί μέχρι τον Ιούνιο 2011, η επιστροφή του ποσού ρυθμίζεται σε πέντε έτη.

Ο νέος νόμος θέτει περιορισμούς στην επεξεργασία δυσμενών οικονομικών δεδομένων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και σε μακρόχρονους αποκλεισμούς οφειλετών από την οικονομική ζωή. Συγκεκριμένα:

* Προβλέπει το μέτρο της διαγραφής των δυσμενών δεδομένων για όσους έχουν τακτοποιήσει ή θα τακτοποιήσουν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, τις οφειλές τους.
* Μειώνει κατά ένα έτος τα όρια εγγραφής στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.
* Επιταγές και συναλλαγματικές που εξοφλούνται σε τριάντα ημέρες από τη σφράγισή τους ή τη λήξη τους, ανεξόφλητες οφειλές μέχρι 1.000 ευρώ όπως και πρόσφατα εξοφλημένες μέχρι 3.000 ευρώ δεν εμφανίζονται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.
* Οι τράπεζες ενημερώνουν χωρίς αμοιβή ή καθυστέρηση τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ για την εξόφληση των οφειλών.
* Προβλέπει την υπό προϋποθέσεις μη εμφάνιση στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ οφειλών που δικαιολογημένα αμφισβητούνται.
* Προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης μπλοκ επιταγών, σε όσους έχουν στερηθεί διοικητικά τη δυνατότητα, εφόσον υφίσταται εγγύηση.
Τέλος επειδή η Πρόεδρος μας κ.Μελάκη θα έρθει σε επαφή με Κυβερνητικούς Παράγοντες την Τετάρτη27 του μήνα στην Αθήνα ,και επειδή το Νομοσχέδιο για τα υπερχεωμένα νοικοκυριά έχει κατατεθεί στην βουλή για να γίνει Νόμος του Κράτους καλείται κάθε καταναλωτής που έχει
πρόταση σχετική να μας την καταθέσει το αργότερο μέχρι αύριο 26 του μήνα και ώρα 14.00

Για κάθε ενημέρωση στο τηλέφωνο 282109266 του Γραφείου Ενημέρωσης Δανειοληπτών.

Η Πρόεδρος της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ

Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: