Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μεγάλοι κίνδυνοι για την υγεία των παιδιών από το παθητικό κάπνισμα(8/1/10-10:57)

08/01/2010
Σε απάντηση σχετικής ερώτησης του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, η Έυρωπαϊκή Επιτροπή, δια της αρμοδίας Επιτρόπου κας Βασιλείου, επισήμανε τους μεγάλους κινδύνους για τα παιδιά από την έκθεσή τους στο παθητικό κάπνισμα στο σπίτι, το οποίο μπορεί να απειλήσει ακόμα και τη ζωή τους (μέχρι και οκταπλασιασμός των πιθανοτήτων για Σύνδρομο του Αφνιδίου Θανάτου στα βρέφη, οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις κ.λπ.). Η Επιτροπή επίσης σημειώνει, σε σχέση με το παθητικό κάπνισμα, ότι τα παιδιά προστατεύονται από τον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης (άρθρο 24), ο οποίος μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας είναι πλέον νομικά δεσμευτικός σε όλη την ΕΕ.

Επισημαίνεται ότι στη χώρα μας ειδικά η έκθεση των παιδιών στο παθητικό κάπνισμα είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη αφού από τα στοιχεία έρευνας που παρουσίασε πριν μερικές ημέρες ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τον έλεγχο του καπνού, καθηγητής κ. Π. Μπεχράκης, το 90% των μαθητών στην Ελλάδα εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα στο ίδιο τους το σπίτι.

Η απάντηση της Επιτροπής στην ερώτηση του κ. Σκυλακάκη έχει ως ακολούθως:
«Η έκθεση των παιδιών στον καπνό του περιβάλλοντος που οφείλεται στο κάπνισμα (ETS) είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για την υγεία. Στην πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου για ένα περιβάλλον χωρίς καπνό που υπέβαλε η Επιτροπή (COM(2009) 328 τελικό) απευθύνεται έκκληση για ειδικές στρατηγικές και μέτρα με στόχο τη μείωση της έκθεσης των παιδιών στον καπνό. Σημαντικοί επιστήμονες κατέληξαν ότι η έκθεση στον καπνό του περιβάλλοντος που οφείλεται στο κάπνισμα (ETS) αποτελεί έναν μεγάλο κίνδυνο για την υγεία των βρεφών και των παιδιών που προκαλεί το σύνδρομο του αιφνίδιου θανάτου των βρεφών, οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις, παθήσεις του μέσου ωτός και άσθμα οξείας μορφής. Επιπλέον, εκτός από τους κινδύνους που παρουσιάζει ο ETS για την υγεία, η έκθεση στον καπνό αυξάνει τις πιθανότητες τα παιδιά να θεωρήσουν ότι το κάπνισμα είναι μια συνηθισμένη συμπεριφορά των ενηλίκων και, επομένως, να αρχίσουν να καπνίζουν τα ίδια στην εφηβεία.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι στο άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και στη φροντίδα εφόσον είναι αναγκαία για την ευημερία τους.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 24 της Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας. Σύμφωνα με την ερμηνεία του από την Επιτροπή των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού στη γενική δέσμευσή της αριθ.4, οι έφηβοι έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες πληροφορίες όσον αφορά την κατάχρηση καπνού, και τα κράτη μέλη πρέπει να ρυθμίσουν ή να απαγορεύσουν την εμπορία καπνού, ιδίως όταν έχει στόχο τα παιδιά».

Επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα από τη βασική πηγή από την οποία αντλεί η Επιτροπή (Τhe Cycle of Children’s Exposure to Tobacco Smoke. London: British Medical Association; 2007).

Δεν υπάρχουν σχόλια: