Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Δελτίο Τύπου της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ. για τη Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Σημαντικές ανακοινώσεις έγιναν από τον Γεν.Γραμματέα Καταναλωτή κ.Δημήτρη Σπυράκο, στα πλαίσια συνάντησης στις 22 Ιουνίου 2010 , με τις Εθνικές Ενώσεις Καταναλωτών
Παραδοχή της ακρίβειας.Θετικό αέρα ανέπνευσε η ΄Ενωση Προστσίας Καταναλωτών Ν. Χανίων,δια της Προέδρου της κ.Ιωάννας Μελάκη που συμμετείχε στην συνάντηση, πως η πολιτεία δια των εκπροσώπων της, παραδέχεται ότι υπάρχει ακρίβεια, και καλεί τα εργαλεία της αγοράς
(παραγωγούς, εμπόρους, καταναλωτές) να δώσουν όλοι μαζί την μάχη για την πάταξη της.
Σημαντικό εργαλείο για την πάταξη της θεωρεί η Κυβέρνηση τους ίδιους τους καταναλωτές, που συμμετέχουν ή απέχουν από την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών .
Για το θέμα της ακρίβειας και τις δράσεις που καλούνται να παίξουν οι Ενώσεις Καταναλωτών για την αντιμετώπισή της, κατατέθηκαν και καταγράφηκαν προτάσεις όπως είναι:Κάθε καταναλωτής, οφείλει μέσω του Παρατηρητηρίου Τιμών της Γεν.Γραμματείας Εμπορίου, να ενημερώνεται αλλά και αναφέρθηκε σε πέρασμα σε καινοτόμους μεθόδους, με την χρήση μηχανήματος καταγραφής των τιμών, και διάχυσης της πληροφόρησης τόσο σε 'ενα κεντρικό άξονα αλλά και στις Ενώσεις Καταναλωτών και αντίστροφα.
Μίλησε επίσης για " καθαρές τιμές " στην λιανική πώληση οι οποίες θεσπίζονται μέσω Αγορ.Διάταξης, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει την αρχική τιμή του προϊόντος, χωρίς να μπαίνει στην μέση προϊόν προσφοράς, που να αναπροσανατολίζει τον υποψήφιο αγοραστή του προϊόντος.
Με την τροποποίηση του Ν.2251/1994 θα γίνει ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών οδηγιών , αλλά και θα προστεθεί διάταξη στην οποία θα δίνει το δικαίωμα για πρώτη φορά στον Καταναλωτή να εγείρει αγωγή κατά του προμηθευτή ,για παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού.
Στην πολιτική της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή είναι, η στήριξη υλικοτεχνικών υποδομών της λειτουργίας των Ενώσεων Καταναλωτών, με πρωτοβουλίες που θα πάρει άμεσα ώστε σαν εποπτεύουσα αρχή της λειτουργίας αυτών, να βοηθήσει στην απρόσκοπτη λειτουργίας των.
Ο κ Δημήτρης Σπυράκος ,μίλησε στους εκπροσώπους των Ενώσεων Καταναλωτών, για την ανάγκη ανάπτυξης του καταναλωτικού κινήματος ώστε να είναι ανταγωνιστικό από την βάση προς τα κάτω δηλαδή αντίστροφα και όχι από την βάση προς τα πάνω.Μίλησε για τροποποίηση της διάταξης" περί πιστοποίησης των Ενώσεων Καταναλωτών" και τη μη συμμετοχή στην Πιστοποίηση των Ενώσεων, εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή,με στόχο την αποφυγή κομματικών παρεμβάσεων ,ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια.
Επίσης μίλησε για διεύρυνση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς(Ε.Σ.Κ.Α), με την συμμετοχή όχι αντιπροσώπων των Ενώσεων Καταναλωτών, αλλά με συμμετοχή όλων των Πιστοποιημένων Ενώσεων Καταναλωτών,κατατέθηκε η πρόταση του κ.Γενικού ως πραγματοποίηση οράματος το οποίο το ονόμασε "Κοινοβούλιο Καταναλωτών" θέλοντας σ αυτό το διευρυμένο όργανο να μεταφέρονται όλες οι απόψεις όχι μόνο των μετεχόντων παραγόντων της αγοράς, αλλά και η Φωνή των καταναλωτών.
Για το Νομοσχέδιο "περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών" αναφέρθηκε ότι έχει υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς, με κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες μόλις τακτοποιηθούν από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα θα κατατεθεί στην Βουλή και εκείνο που τονίστηκε με έμφαση ήταν ότι παραμένει όπως το γνωρίζουμε στο προσχέδιο δηλαδή δεν υπήρξαν αλλαγές.
Oι Ενώσεις Καταναλωτών κλήθηκαν, από τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή να συμβάλλουν στο έργο του Υπουργείου, με προτάσεις ,βοηθώντας στην διαμόρφωση των νέων Νομοθετικών πλαισίων, που επίκεινται να απασχολήσουν τις επόμενες μέρες το Υπουργείο Οικονομίας που είναι «οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις»,"τροποποίηση του Ν.2251/1994 ," Ιδιωτική Ασφάλιση" Διαφάνεια σε Τραπεζικούς συμβατικούς όρους κ.α
Τέλος οι Ενώσεις Καταναλωτών ζήτησαν από τον Γεν. Γραμματέα Καταναλωτή, να θεσμοθετηθεί η παρουσία εκπροσώπων των Ενώσεων, σε Ανεξάρτητες Αρχές,(π.χ Συνήγορος του Καταναλωτή) όταν γίνεται συζήτηση θεμάτων που έχουν φθάσει σαυτές μέσω των Ενώσεων .καθώς και εν όψει Καλλικράτη να συμμετέχουν εκπρόσωποι των Ενώσεων, σε επιτροπές του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα προς στήριξη των δικαιωμάτων των καταναλωτών Επίσης ζητήθηκε η αναμόρφωση εκ βάθους των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού , που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα με γραμματειακή στήριξη των καταργουμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων , οι πλείστες των οποίων δεν λειτούργησαν με διαφάνεια και δεν πρόσφεραν το έργο για το οποίο δομήθηκαν,

Η Πρόεδρος της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων

Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: