Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Νοθεία καυσίμων: Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για τα πρόστιμα


Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για την προστασία των καταναλωτών από κρούσματα νοθείας στα καύσιμα από το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενεργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η υπουργική απόφαση αφορά στις «Κατηγορίες παραβάσεων του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α') - Όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα - Σφράγιση εγκαταστάσεων», και ενσωματώνει τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που προέκυψαν ύστερα από την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης στις 14 Μαΐου 2010.

Με την υπουργική απόφαση, ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την αποτελεσματικότερη προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος σε περιπτώσεις παραβάσεων καθ' υποτροπή των διατάξεων περί νοθείας στη διακίνηση και διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων και δίνεται η δυνατότητα στην πολιτεία να ασκήσει με διαφάνεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα τις
υποχρεώσεις της έναντι των πολιτών - καταναλωτών.

Όσον αφορά στα πρόστιμα που επιβάλλονται για μη τήρηση του τύπου και της ποιότητας των καυσίμων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

- Το πρόστιμο επιβάλλεται βάσει του ποσοστού επί τοις εκατό της ανάμειξης του καυσίμου με άλλο καύσιμο, ουσία, διαλύτη κλπ.

- Yπάρχει αναλογικότητα των προστίμων βάσει της κατηγορίας της επιχείρησης (εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, πρατήριο υγρών καυσίμων κλπ).

- Τα πρόστιμα που επιβάλλονται για μη κανονικά καύσιμα, με ποσοστά ανάμειξης που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι οφείλονται σε επιμόλυνση, είναι οριακά. Kλιμακώνονται όμως αναλογικά, για τις ενδιάμεσες τιμές νοθείας.

- Για περιπτώσεις ανάμειξης με προϊόντα παράνομης διακίνησης, τα πρόστιμα είναι αυξημένα.

Στην απόφαση προσδιορίζονται ανά κατηγορία τα όρια των προστίμων, που κυμαίνονται από πέντε χιλιάδες ευρώ έως και ενάμισι εκατομμύριο ευρώ, ενώ περιγράφονται οι διαδικασίες με τις οποίες αντιμετωπίζονται αυστηρά όλες οι περιπτώσεις κατ' εξακολούθηση παραβατικής συμπεριφοράς στον τομέα της διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, με την παροχή ακόμη και της δυνατότητας
σφράγισης εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, εξειδικεύονται οι διαδικασίες μετά τη σφράγιση των εγκαταστάσεων, στην οποία προβαίνουν τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμου (ΚΕΔΑΚ) με αιτιολογημένη απόφασή τους που λαμβάνεται επί τόπου.

Επιπλέον, αναφέρονται αναλυτικά οι διαδικασίες που αφορούν στην απομάκρυνση των αποθηκευμένων προϊόντων από την εγκατάσταση που σφραγίζεται, στην υποχρέωση μη διάθεσης των προϊόντων που βρίσκονται εντός της σφραγισμένης εγκατάστασης προς κατανάλωση, στη συνδρομή της Αστυνομικής και άλλων αρμοδίων Αρχών κλπ.

Η δυνατότητα προσωρινής σφράγισης, με απόφαση του ΥΠΕΚΑ, των εγκαταστάσεων στις οποίες διαπιστώνονται παραβάσεις καθ' υποτροπή, που αφορούν στον τύπο και στην ποιότητα των διακινούμενων προϊόντων, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και θα περιορίσει σημαντικά το ενδεχόμενο διοχέτευσης στην αγορά μη κανονικών προϊόντων, τα οποία εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του καταναλωτή και για το περιβάλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: