Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

απαγορεύονται οι συστάσεις μεμονωμένων ιατρών ή επαγγελματιών στον τομέα της υγείας ή άλλων ενώσεων (π.χ.

Διαφήμιση τροφίμων και ισχυρισμοί υγείας

Σε συνέχεια εγγράφων του προς τις επιχειρήσεις τροφίμων και τους επαγγελματίες του χώρου της υγείας, ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώνει τους καταναλωτές για τα εξής :

1. Ο Κανονισμός 1924/2006 καθιστά σαφές ότι απαγορεύονται οι συστάσεις μεμονωμένων ιατρών ή επαγγελματιών στον τομέα της υγείας ή άλλων ενώσεων (π.χ. διατροφής) σε εμπορικές ανακοινώσεις ή την διαφημιστική επικοινωνία τροφίμων που προωθούνται με ισχυρισμούς υγείας.

2. Επιτρέπονται μόνο συστάσεις από Εθνικές ενώσεις επαγγελματιών στον ιατρικό τομέα και στους τομείς της διατροφής ή της διαιτολογίας και ιδρύματα υγείας, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν αντίστοιχα εθνικά μέτρα.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ελλείψει κοινοτικών ή εθνικών μέτρων σχετικά με τη διαδικασία διατύπωσης συστάσεων, πρόκειται να αναλάβει πρωτοβουλία, ώστε το ανωτέρω θέμα να τεθεί σε διαβούλευση, με σκοπό να διευκρινιστεί το πλαίσιο και να καθοριστούν οι σχετικές διαδικασίες. Προς την κατεύθυνση αυτή - και για λόγους μη διατάραξης της εσωτερικής αγοράς, δημιουργία άνισων συνθηκών ανταγωνισμού και πιθανή παραπλάνηση των καταναλωτών - μέχρι την ρύθμιση του νομικού πλαισίου για την διαδικασία διατύπωσης συστάσεων από Εθνικές Ενώσεις Επαγγελματιών στον ιατρικό τομέα και στους τομείς της διατροφής ή της διαιτολογίας, απαγορεύεται η χρήση οιονδήποτε σημάτων των ανωτέρω ενώσεων στην επισήμανση και διαφημιστική επικοινωνία των προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τη σχετική νομοθεσία στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ www।efet.gr (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -> ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -> ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -> ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ).

ΠΗΓΗ ΕΦΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: