Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Είναι νόμιμη η επιβάρυνση που επιβάλλουν οι εταιρείες τηλεφωνίας όταν ο καταναλωτής διακόψει την σύμβαση ορισμένου χρόνου ,πριν την λήξη της.

Η Ε.Ε.Τ.Τ σε σχ. έγγραφο της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
απαντά  ότι είναι θέμα τι είδους σύμβαση θα επιλέξει ο καταναλωτής
Ο καταναλωτής έχει να επιλέξει ανάμεσα:
α)στη συναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με χαμηλότερο πάγιο που περιλαμβάνει την υποχρέωση παραμονής στην εταιρεία του σε όλη τη διάρκεια του ορισμένου χρόνου καθώε και τον όρο καταβολής τέλους απενεργοποίησης/αποσύνδεσης σε περίπτωση που ο καταναλωτής καταγγειλει τη σύμβαση πριν τη λήξη της,
β)στη σύναψη σύμβασης αορίστου χρόνου με υψηλότερο πάγιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: