Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Οικονομική ανάσα σε έμπορο της Λαικής ¨Αγοράς Χανίων, από τον Νόμο "Κατσέλη"

 ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  30-05-2014

Ως " μικρο έμπορος " , χαρακτηρίστηκε μικροπωλητής Λαϊκής Αγοράς των Χανίων(εμπόριο λαχανικών),  με απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων , προσφέροντας  του , " οικονομική ανάσα "  βάση του νόμου Κατσέλη.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της  Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης "σημαντική από άποψης νομικού ενδιαφέροντος ,θεωρείται η με ημερ. 18-1-2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων ,στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής , όπου δικαιώνει  μικρο έμπορο της Λαϊκής Αγοράς  Χανίων
  Το δικαστήριο (Ειρηνοδικείο) έκρινε ότι ,δεν συντρέχει στο πρόσωπο του δανειολήπτη η ιδιότητα του εμπόρου αλλά του μικρο εμπόρου, αφού  συνδέεται προέχοντος και κατά κύριο λόγο, με τη σωματική του καταπόνηση και το κέρδος που αποκομίζει από τις συναλλαγές , αποτελεί αμοιβή της προσωπικής του εργασίας και όχι κερδοσκοπικών συνδυασμών.
Επί της ουσίας της υπόθεσης, πρόκειται για έμπορο της Λαϊκής Αγοράς  Χανίων,  52 ετών έγγαμο, με δύο τέκνα  ανήλικα , με μη εργαζόμενη σύζυγο ,ο οποίος είχε δανειστεί από μία πιστώτρια Τράπεζα ,για δύο διαφορετικά δάνεια (σύμβαση πίστωσης και Πιστωτική Κάρτα) συνολικής οφειλής 30.492,49 ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεί διαθέτει:
Ο ίδιος  ο δανειολήπτης
α) Μονοκατοικία  80 τ.μ και οικόπεδο γύρω από αυτήν 80.τμ
β)Οικόπεδο  500 τ.μ 
γ)Εφτά  αγροτεμάχια,
δ)Αγρό με ελιές 1000 τ.μ
ε)Δύο βοσκοτόπια
Η σύζυγος  
α) κατοικία  100 τ.μ  η οποία δηλώθηκε ως πρώτη κατοικία της οικογένειας 
β)αγροτεμάχιο με ελιές 2.175 τ.μ
Εισόδημα: 500 Ευρώ, συν εισόδημα της συζύγου από γεωργικά εισοδήματα 137,53 Ευρώ
Επειδή ένοιωσε αδυναμία πληρωμής των δόσεων του, λόγω μειωμένης οικονομικής κινητικότητας των καταναλωτών στης Λαϊκή Αγορά  και λόγω μείωσης του εισοδήματος του, η σύζυγός του ασχολείται με τα οικιακά, δεν συνεισφέρει οικονομικά στον οικογενειακό προϋπολογισμό, ζήτησε από την  ΄Ενωση ως μέλος της, την ένταξη του στο Ν.3869/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε(τον γνωστό ως Νόμο Κατσέλη) όπου με την συνδρομή της και μέσω συνεργαζόμενου δικηγόρου των Χανίων  ,κατατέθηκε αίτηση στο Ειρηνοδικείο Χανίων.
Το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού διαπίστωσε αποτυχία στον προδικαστικό συμβιβασμό αρ.πρακ 134/2013 ,λόγω μη συναίνεσης της Πιστώτριας Τράπεζα και στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής (άρθρο 5 παρ.2 του Ν 3869/2010) αποφάσισε:
α)Δέχτηκε ότι ο δανειολήπτης δεν είναι έμπορος ,αλλά μικρο έμπορος, απορριπτόμενης της σχετικής ενστάσεως της Τράπεζας περί του αντιθέτου.
β)Απαγορεύει κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη,
γ)Διασώζει την κύρια κατοικία της συζύγου, από τυχόν πλειστηριασμό καθώς είχε αιτηθεί η προστασία της .
δ) Λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων του δανειολήπτη, του συνόλου των χρεών του, της οικονομικής του δυνατότητας, των δαπανών διαβίωσης που υπερβαίνουν στο διπλάσιο των εσόδων της οικογένειας
Καθορίζει δόση 120  ευρώ το μήνα μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
ε)Χορηγεί , περίοδο χάριτος  " πενταετία "
Συμπερασματικά: Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων (Προσωρινή Διαταγή) εκτός από την "ανάσα " που προσέφερε  στον ίδιο τον μικρο έμπορο της Λαϊκής Αγοράς Χανίων , ρυθμίζοντας τις οφειλές του , βοηθά εκατοντάδες όμοιες περιπτώσεις  μικρεμπόρους της Λαϊκής Αγοράς, να οδηγηθούν στην ένταξη τους στο νόμο 3869/2010 (Κατσέλη)
Τέλος, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δεν ξεχνά να ευχαριστήσει για μια ακόμα τους δικαστές της Κρήτης, που στις μέρες μας οι αποφάσεις τους, είναι η μοναδική πηγή στήριξης χιλιάδων υπερχρεωμένων καταναλωτών  επαγγελματιών και μικρεμπόρων, στο νησί."
                                                      Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
                                                               Ιωάννα Μελάκη
                                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια: