Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης :Δεν θα πληρώσει τίποτα, οικογένεια αγροτών, για χρέος 247.559,57 ευρώ "

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18-09-2014

   Νέα απόφαση από το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας!!! Συγχαρητήρια στους δικαστές της Κρήτης !!!Υπερχρεωμένη ,οικογένεια αγροτών, με εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας (7.861,82 ευρώ)., με χρέος 247.559,57   ευρώ, σε δύο Τράπεζες  ,έσωσε όλα της τα περιουσιακά στοιχεία , με "μηδενικές καταβολές"
Το εν λόγω δικαστήριο, με την με ημερ 11-09-2014  απόφασή του,  στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, ορίζει την καταβολή  "μηδενικών δόσεων " , για την οικογένεια των αγροτών, για χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο  του 2014  μέχρι 23-09-2016 δηλ (για δύο χρόνια),
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
Οι δανειολήπτες,  ηλικίας 48ετών ο σύζυγος , 41 ετών η  σύζυγος, χωρίς παιδιά,  και οι δύο αγρότες, δουλεύουν μαζί σε αγροτεμάχια που ανήκουν σε πλήρη κυριότητα της  συζύγου ,επί των οποίων υπάρχουν θερμοκήπια 4 στρεμμάτων περίπου.Το  μηνιαίο κόστος διαβίωσης  τους, όπως δηλώνουν στην αίτηση  τους ανέρχεται στο ποσό των 1000,00 ευρώ μηνιαίως.Το συνολικό εισόδημα του συζύγου, μέχρι το έτος 2013 ήταν μηδενικό ευρώ και της συζύγου  ήταν 7.861,82 ευρώ.Μετά την αφαίρεση των απολύτως αναγκαίων δαπανών διαβίωσης, και λόγω ανεπαρκών εισοδημάτων τους  ,έχουν περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής των δόσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που απορρέουν από τις πιστωτικές  συμβάσεις, με τις Τράπεζες.Ένεκα τούτου απευθύνθηκαν στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , για την ένταξη τους στο ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη)
  Με την με ημερ   11-09-2014, απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας , στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής,  η οικογένεια των αγροτών "ανάσανε" καθώς για δύο έτη , δεν θα πληρώνει τίποτα και σε κανένα, συγχρόνως δεν κινδυνεύει να χάσει κανένα περιουσιακό στοιχείο, ιδίως την πρώτη κατοικία, η κυριότητα της οποίας ανήκει και στους δύο συζύγους.
Πιο συγκεκριμένα  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,της οποίας οι εν λόγω καταναλωτές -δανειολήπτες είναι μέλη  της, και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της έφθασε σε αυτή την ανακουφιστική απόφαση.
Η συνολική της χρέωση  και στις δυο  πιστώτριες Τράπεζες ,φθάνει στο ποσό  για μεν τον σύζυγο 106.962,02 ευρώ ως οφειλέτης  για δε την σύζυγο  ως συνοφειλέτης 106.962,02 ευρώ, και ως 33.635,49 ευρώ Συνολικά όλη η οικογένεια έχει χρέος 140.597,51 +106.962,02=247.559,57  ευρώ
Εισόδημα που διαθέτουν: Είναι μόνο τα  7.861.82 ευρώ, από την σύζυγο.Ο σύζυγος δεν διαθέτει εισόδημα
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει:  
 α)1/2  κυριότητας ο κάθε σύζυγος,  διαμέρισμα 104,12 τ.μ
β) Η σύζυγος  1)πλήρη κυριότητα αγροτεμαχίου 3 στρεμμάτων 2)Την υψηλή κυριότητα αγροτεμαχίου 200 τ.μ 3)πλήρη κυριότητα αγροτεμαχίου 2 στρεμμάτων επί του οποίου υπάρχει θερμοκήπιο 1,5 στρεμμάτων και ελαιόδενδρα  4)και άλλα  αγροτικά ακίνητα εξ αδιαιρέτου
δ)Ι.Χ αυτοκίνητο κυριότητας κατά 50%εκάστου.
Το Ειρηνοδικείο  της Ιεράπετρας,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η οικογένεια των δανειοληπτών , πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ,στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους  , τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι 23-09-2016 δηλ (για δύο χρόνια), ,   με  το παρακάτω περιεχόμενο:
1)ΟΡΊΖΕΙ μηδενικές καταβολές , για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Τραπεζών, για χρονικό διάστημα  μέχρι 23-09-2016 δηλ (για δύο χρόνια),
2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ τη μη καταβολή δόσεων ,από  τους αιτούντες στις πιστώτριες τους  ,για το παραπάνω χρονικό διάστημα δηλ. μέχρι 23-09 -2016
3)ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ  προσωρινά, μέχρι  στις 23-09-2016, ημερομηνία που έχει οριστεί  δικάσιμος , την έναρξη 'η συνέχιση διαδικασίας  αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας των αιτούντων,   καθώς ακόμα ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ  στους δανειολήπτες  κάθε πραγματική και νομική μεταβολή  της περιουσιακής τους κατάστασης  μέχρι τη νέα κρίση του Δικαστηρίου αυτού.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για τα  μέλη  της,  η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  της οικογένειας, των αγροτών  , καθορίζει "Μηδενικές Δόσεις" 
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: