Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου : Συνεκδίκαση τριών αιτήσεων υπερχρεωμένων ,μελών οικογένειας και ορισμός μηδενικών καταβολών"ι

Ρεθεμνιώτικη υπερχρεωμένη  οικογένεια , (μητέρα -γιος -σύζυγος)  είδαν την  ελπίδα ,από την με ημερ  6-11-2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου, όπου όρισε και για τους τρις  , "μηδενικές καταβολές  "
Πρόκειται για 
α) Αγρότη ,πολύτεκνο, με έξι τέκνα, χρεωμένο σε τρις Τράπεζες, συνολικού ποσού χρέωσης 151.865,78 ευρώ
β)Την σύζυγό του εποχιακή Ιδιωτική υπάλληλο χρεωμένη σε δυο Τράπεζες συνολικού ποσού χρέωσης 145.400,20 ευρώ
γ)Την μητέρα  του συνταξιούχο του ΙΚΑ , 41.974, 97 χρεωμένη σε μία Τράπεζα ως εγγυήτρια στο στεγαστικό δάνειο  του γιου της.
Συνολική οφειλή και για τους τρις  422.722,35 ευρώ
    Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση, της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,πρόκειται για οικογένεια, που ο σύζυγος ηλικίας 40  ετών , τυγχάνει το επάγγελμα αγρότης ,είναι πολύτεκνος,   έχει( έξι τέκνα εν ζωή),η σύζυγος του είναι ηλικίας 35 ετών, εργάζεται ως εποχική  Ιδιωτική υπάλληλος
  Εισόδημα που διαθέτουν είναι : 830 ευρώ, μισθό  της συζύγου, επίδομα πολυτεκνίας 573, ευρώ και του συζύγου περίπου 400,00 ευρώ περιστασιακά εργαζομ΄'ενου
Μέσος όρος δαπάνης μηνιαίας διαβίωσης  της πολύτεκνης οικογένειας υπολογίζεται στο ποσό των 1310,00 ευρώ
Περιουσιακά στοιχεία 
Ο Σύζυγος
α)κύρια κατοικία 117 τ.μ β)αγροτεμάχια με ελιές γ)Ι.Χ
Η Σύζυγος
Αγροτεμάχιο με ελιές
Το Ειρηνοδικείο  του Ρεθύμνου  Κρήτης,  σύμφωνα με τα  υπαρ.815/14, 816/2014  πρακτικά αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι οι δανειολήπτες, πληρούν   τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικά   πρόσωπα  ,στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους   ,  συν εκδίκασε τις αιτήσεις, για οικονομία δικαστικού χρόνου και αποφυγή εξόδων από τους καταναλωτές , αποφάσισε να δεκτεί, τις αιτήσεις τους  ,εκδίδοντας Προσωρινή Διαταγή.
Στην Προσωρινή Διαταγή,  το Δικαστήριο Ρεθύμνου  αποφάσισε:
1)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ  "Μηδενικές καταβολές " για τρία έτη ,δηλ. δεν θα πληρώνουν τίποτα μέχρι τις 1-11-2017. Μετά την πάροδο  της ημερομηνίας αυτής ,υποχρεώνει τους αιτούντες να καταβάλλουν οι σύζυγοι από 150 ευρώ, έκαστος, η δε μητέρα, συνταξιούχος -εγγυήτρια , στο ποσό των 145.400,20 , θα καταβάλλει προς την Τράπεζα που είναι εγγυήτρια  το ποσό των 50.00 ευρώ , από 1-11-2017, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ,ημερομηνία της οποίας έχει οριστεί 7-03-2028
2)ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης (η ημερομηνία εκδίκασης έχει οριστεί για το έτος 2027) επί των αιτήσεων ρύθμιση κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας καθώς και κάθε μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας των
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η απόφαση  αυτή  θεωρείται  η πρέπουσα , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς η δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  της υπερχρεωμένης οικογένειας, δεν καθορίζει δόσεις, για κανένα εκ των αιτούντων ,για μία τριετία (μηδενικές δόσεις) , με το σκεπτικό, μειωμένου εισοδήματος , δυσκολία διαβίωσης.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: