Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης:"Ανάσα για πρώην έμπορο, από το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης"

 ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  5/5/2015

Ειρ. Ρεθύμνου : Προσωρινή Διαταγή , (29-4-2015)  "ανάσας", για  δανειολήπτη , πρώην  έμπορο (Λιανική πώληση κλωστοϋφαντουργίας) και σήμερα συνταξιούχο γήρατος του Ο.Α.Ε.Ε ,πατέρα  δύο ενηλίκων τέκνων ,έγγαμο,ηλικίας 61ετών,   με συνολική οφειλή ποσού 554.487,55 ευρώ ,  σε δύο Τράπεζες, σε 14 δανειακές συμβάσεις.
  Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή, την στήριξη , συμβουλευτική και καθοδήγηση ένταξης ,του δανειολήπτη  , μέλους  της,  στον 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.4161/2013.
 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση:
Πρόκειται για δανειολήπτη , πρώην έμπορο, ο οποίος δεν σταμάτησε  να πληρώνει τις δανειακές του υποχρεώσεις το χρονικό διάστημα που είχε την εμπορική ιδιότητα , η αδυναμία  του  εκπλήρωσης παρουσιάστηκε μεταγενέστερα.
Το Μηνιαίο  εισόδημα, που διέθετε βάσει της αίτησης του έφθανε τα 426,16  ευρώ,

Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας, δεν δηλώνεται στην αίτησή του καθώς  συντηρείται και εκείνος και η σύζυγός του, από τα ενήλικα τέκνα τους.
  Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ο δανειολήπτης  είναι 
-Οικόπεδο,  επιφάνειας 6.970 τ.μ κατά κυριότητα 100%
-Οικόπεδο, επιφάνειας 5020 τ.μ κατά κυριότητα 50%
-Αποθήκη Υπόγεια επιφάνειας 298 τ.μ κατά κυριότητα 100%
-Επαγγελματική στέγη  επιφάνειας 171 τ.μ κατά κυριότητα 100%

  Το Ειρηνοδικείο  Ρεθύμνου, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι  ο δανειολήπτης   , πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης  στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, καθόσον αποδείχθηκε ότι ο αιτών είχε απολέσει την εμπορική ιδιότητα κατά το χρόνο παύσης των πληρωμών του, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του  οφειλέτη  ,μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του ,
4)Ρυθμίζει, τις μηνιαίες χρηματικές  καταβολές των δόσεων όλων των δανείων, που αναγράφονται στην αίτηση ,υποχρεώνοντας τον αιτούντα, να καταβάλλει συμμέτρως προς  στους πιστωτές του ,το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ, μηνιαίως , μέχρι  την εκδίκαση της κυρίας αίτησης, που έχει προσδιοριστεί για έτος 2030

Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία με την συνδρομή της, βοήθησε  τον δανειολήπτη, στην ένταξη στο ν.3869/2010, όπως τούτος τροποποιήθηκε,  η  Προσωρινή Διαταγή, είναι   σημαντική ανάσα, για τον  υπερχρεωμένο καταναλωτή , σήμερα συνταξιούχο γήρατος, είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει ο εν λόγω δανειολήπτης ,στην παρούσα οικονομική συγκυρία  ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας τον, στην εν λόγω νομοθεσία.

Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 
 
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη 

Δεν υπάρχουν σχόλια: