ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10:00-12:00 π.μ
ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

στη Γραμματεία της Ένωσης
2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει
η ανανέωση συνδρομής (25 ευρώ)
για το έτος 2019 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.
Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Σας κατάσχεσαν μισθό ή σύνταξη, καταγγείλετε το


Στοιχεία καταναλωτή:

Όνομα:                                                                    
Επίθετο:
Οδός:                                            
Αριθμός:                    
ΤΚ:                   
Πόλη:
Σταθερό:                                                  
Κινητό:
Email:                                                                      
Fax:§                     

§                     Στοιχεία τραπεζικού ιδρύματος:

Επωνυμία:
Έδρα (Διεύθυνση):
Τηλέφωνο:                                                            
Fax:                                               
Email:
Όνομα Υπευθύνου:

Ιστορικό:
Με έκπληξη διαπίστωσα όταν προσήλθα στο κατάστημά σας ότι από τον  λογαριασμό μισθοδοσίας μου, με αριθμό …………………………………………… που διατηρώ στην τράπεζά σας αφαιρέθηκε παράνομα και καταχρηστικά ο μισθός / η σύνταξη του μηνός ……………….…………. που κατατέθηκε από την υπηρεσία μου στις ……………..………….. .

 Η ενέργειά σας αυτή είναι απολύτως αυθαίρετη, παράνομη και καταχρηστική βάσει  του άρθρου 3 του νόμου 3714/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 982 §2 περ.δ και §3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όπου προβλέπεται το ακατάσχετο το ποσόν του μισθού ή της σύνταξης που κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας μέχρι το ύψος του ενός μισθού ή της σύνταξης.
Η ενέργειά σας αυτή δεν νομιμοποιείται ούτε από πιθανή συμφωνία για συμψηφισμό απαιτήσεων, καθώς ο Αστικός Κώδικας στα άρθρο 451 και 464 δεν επιτρέπει τον συμψηφισμό ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων με  απαιτήσεων που είναι ακατάσχετες, όπως ο μισθός και η σύνταξη.

Για τους λόγους αυτούς,
ΖΗΤΩ
ΑΜΕΣΩΣ να  καταβάλετε  στον λογαριασμό μου  το ποσό του μισθού μου, όπως υποχρεούστε.


Συνημμένα έγγραφα:
·          
·          
·          

Δεν υπάρχουν σχόλια: