Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Ελπίδα σε Οικογένεια ανέργων δανειοληπτών

Ουσιαστική και ελπιδοφόρος είναι η υπαρ.617/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου , για την οικογένεια ανέργων από το Ηράκλειο,
Συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για μία δανειολήπτρια άνεργο από το 2009, με σύζυγο άνεργο και με προβλήματα σοβαρά υγείας , με τρία τέκνα , το ένα ενήλικο άνεργο, διαμένοντα στην ίδια οικία,,το άλλο μετανάστη λόγω ανεργίας,το τρίτο αποβιώσαντα εντός των τελευταίων ετών, με μοναδικό περιουσιακό στοιχείο ,ένα αυτοκίνητο ΟPEL CORCA ,έτος κυκλοφορίας 1990.Κανένα εισόδημα από πουθενά,Προσέφυγε στο Ν.3869/2010 (για υπερχρεωμένα νοικοκυριά), για την ρύθμιση των οφειλών της.Η καταναλώτρια , είχε καταναλωτικά δάνεια σε τρεις Τράπεζες , συνολικού ύψους 57.495,07 Ευρώ, και σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που είχε υποβάλλει στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, με την συνδρομή της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,είχε ζητήσει περίοδο χάριτος ενός εξαμήνου και με την πάροδο αυτού να καταβάλλει στις πιστώτριες Τράπεζες το ποσό των 200Ευρώ/μήνα, συνολικά ,με το σκεπτικό της εύρεσης εργασίας.
Οι Τράπεζες και εξωδικαστικά απέρριψαν την πρόταση της δανειολήπτριας , προβάλλοντας αιτιάσεις μη νομιμότητας και αοριστίας μάλιστα δε μία από αυτές άσκησε και κύρια παρέμβαση, παρότι ήταν διάδικος.Παρόλα αυτά, το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, απέρριψε τις αιτιάσεις των Τραπεζών και την άσκηση παρέμβασης που ασκήθηκε από την μία Πιστώτρια Τράπεζα ,ως μη νόμιμη, πήρε δε την απόφαση να μη ρυθμίσει καμία καταβολή, από την δανειολήπτρια,, να της δώσει τον ζητούμενο χρόνο στην ,μεταφέροντας την ημερομηνία ορισμού συζήτησης καταβολών δόσεων για τις 29-5-2012.
Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, χαιρετίζει αυτή την τόσο σημαντική για την οικογένεια απόφαση ,του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, πιστεύοντας στην Οριστική δικαίωση της Οικογένειας , μιας οικογένειας που δεν είναι μόνο φτωχή, αλλά φορτωμένη και με προβλήματα υγείας, αλλά και τραγικής συμφοράς.Πιστεύουμε ότι, όχι μόνο ο Νόμος 3869/2010 προβλέπει ευνοϊκή διαχείριση σε τέτοιες περιπτώσεις αλλά και εμείς ως κοινωνία οφείλουμε να μετέχουμε και μάλιστα ενεργά και ανθρώπινα.
Την αίτηση της δανειολήπτριας δικαστικά, επιμελήθηκε και κατατέθηκε, προς το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, από την συνεργάτη της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,η κ.Στέλλα Νησιώτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: