Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΜΟΤΕΚ 17-3-2012 : ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ


Σημαντική απόφαση για την προστασία της περιουσίας μέλους της ΜΟΤΕΚ εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Αχαρνών κατόπιν αιτήσεως του α. 6 του Ν. 3869/2010 που κατατέθηκε με την επιμέλεια του Δικηγόρου Αθηνών και συνεργάτη της Ενώσεως Γεώργιου Δ. Κατσαρίδη.
Πρόκειται για την με αριθμό 86/2012 απόφαση βάση της οποίας αναστέλλεται η αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται κατά της περιουσίας του οφειλέτη από Τράπεζα που έχει εκδώσει εναντίον του διαταγή πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση. Η αναστολή επεκτείνεται και στους λοιπούς πιστωτές του οφειλέτη αν και δεν έχουν ακόμα εκδώσει εναντίον του διαταγές πληρωμής με μόνη εξαίρεση  το Τ.Π.Κ.Δ.
Επίσης στην εν λόγω απόφαση πιθανολογήθηκε, ότι η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 θα ευδοκιμήσει.
Τα παραπάνω είναι πολύ σημαντικά. Πρακτικά σημαίνουν ότι ο οφειλέτης που έχει ήδη καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στο Ν.3869/2010 και κατά του οποίου εκδίδεται διαταγή πληρωμής από κάποιον από τους πιστωτές του μπορεί με μια αίτηση αναστολής του άρθρου 6 να προστατευθεί απέναντι σε όλους τους πιστωτές  και αυτούς που ήδη επισπεύδουν εκτέλεση εναντίον του αλλά και όσους επρόκειτο να το κάνουν στο μέλλον. Δηλαδή, η αναστολή εκτέλεσης καταλαμβάνει και αυτούς που ήδη κινούνται κατά της περιουσίας του και αυτούς που θα μπορούσαν να το πράξουν στο μέλλον. Τέλος η πιθανολόγηση, ότι η αίτηση θα ευδοκιμήσει αποτελεί πρόκριμα για την συζήτηση της κύριας υποθέσεως. 
Σημειώνουμε, ότι δυνατότητα προστασίας υπάρχει και με την προσωρινή διαταγή του 781ΚΠολΔ ακόμα και πριν εκδοθεί κάποια διαταγή πληρωμής!       

Για τη ΜΟΤ.Ε.Κ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αικατερίνη Ριζοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: