Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Ενισχύονται τα Δικαιώματα των Ευάλωτων Καταναλωτών με Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στρασβούργο, 22 Μαΐου 2012
Ενισχύονται τα δικαιώματα των ευάλωτων καταναλωτών με έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Παρέμβαση του Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη με σειρά τροπολογιών
Ψηφίστηκε, σήμερα, με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η έκθεση σχετικά με την στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών. Η εν λόγω έκθεση πρωτοβουλίας εστιάζει στην ενδυνάμωση του πλαισίου προστασίας καθώς και στις ειδικές συνθήκες που θέτουν ορισμένους καταναλωτές σε ασθενέστερη θέση.
Δεδομένου ότι όλοι κατά τη διάρκεια της ζωής τους μπορούν να μετατραπούν σε ευάλωτους καταναλωτές τόσο από ενδογενείς (όπως πνευματική, σωματική ή ψυχική ασθένεια, ηλικία), όσο και από εξωγενείς αιτίες (όπως εκπαίδευση, κοινωνική και οικονομική κατάσταση), η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καλούνται να αναπτύξουν μια στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευπαθών πολιτών σε όλα τα επίπεδα και να εγκρίνουν στις νομοθεσίες τους ειδικά μέτρα που εξασφαλίζουν την κατάλληλη προστασία τους. Τα μέτρα αυτά προχωρούν πέρα από την απλή ενημέρωση, ιδιαίτερα στους τομείς εκείνους που το επίπεδο τρωτότητας έχει αποδειχτεί υψηλότερο, όπως στις τηλεπικοινωνίες, στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ενέργεια, στις μεταφορές, στα τρόφιμα, κ.ά.
Στο τελικό κείμενο της έκθεσης ενσωματώθηκαν τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη, σχετικά με :
- την υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα και να εξασφαλίζουν ικανοποιητικές εγγυήσεις για την προστασία των ευπαθών καταναλωτών,
- την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για την καθιέρωση ενός εθελοντικού συστήματος ετικετοθεσίας στις συσκευασίες των προϊόντων σε γραφή "Braille", έτσι ώστε να διευκολύνονται οι καταναλωτές με προβλήματα όρασης,
- τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης και εξυπηρέτησης χωρίς φραγμούς για τους ταξιδιώτες με μειωμένη κινητικότητα και προβλήματα αναπηρίας καθώς και
- την παροχή ξεκάθαρων, διαφανών και απλών διευκρινίσεων σχετικά με τη φύση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς ο περίπλοκος χαρακτήρας τους μπορεί να οδηγήσει τους καταναλωτές σε υπερβολικά χρέη.
Σε σχετική του δήλωση ο Έλληνας Ευρωβουλευτής υπογράμμισε: "Μέσα σε συνθήκες παρατεταμένης ύφεσης, οικονομικής καχεξίας και άκρατης λιτότητας, χωρίς ίχνος ανάπτυξης, οι καταναλωτές βυθίζονται σε μια μόνιμη "ευπάθεια" καθώς βλέπουν συνεχώς τα εισοδήματά τους και τον οικογενειακό προϋπολογισμό να συρρικνώνονται, ενώ παράλληλα απειλούνται από τη φτώχεια και την υπερχρέωση. Η αύξηση του αριθμού των ευάλωτων καταναλωτών σε συνδυασμό με την επιδείνωση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελούν νέες κοινωνικές προκλήσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό της πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή τόσο από τα κράτη μέλη, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση"

Δεν υπάρχουν σχόλια: