Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

"Νίκησε την Τράπεζα " Δανειολήπτης που αγόρασε με δόσεις μοτοσυκλέτα

ΝΕΟ!!!Ακύρωσε διαταγή πληρωμής με την υπαρ.απόφαση  του208/2013

το Ειρηνοδικείο Αθηνών, λόγω καταχρηστικής άσκησης

Καταχρηστικά άσκησε το δικαίωμα της. Τράπεζα, κατά δανειοληπτών ,κλείνοντας τον λογαριασμό δανειοδότησης  και κινώντας δικαστικά μέτρα,  εκδίδοντας διαταγή πληρωμής , διεκδικώντας  τις μη οφειλόμενες 24 δόσεις  από τις 48 πληρωμένες δόσεις, για αγορά μοτοσυκλέτας
Συγκεκριμένα:
Οι ανακόπτοντες συνήψαν με την Τράπεζα σύμβαση προσωπικού καταναλωτικού δανείου ανοιχτού λογαριασμού, ο μεν πρώτος ως δανειολήπτης και η β ως εγγυήτρια της πληρωμής αυτού. Το ποσό του δανείου ανήλθε στο ύψος των 8.230,00€, για αγορά μοτοσικλέτας, με παρακράτηση κυριότητας. Συμφωνήθηκε να καταβληθεί το δάνειο σε 72 ισόποσες τοκοχρεολυτικές δόσεις, που θα άρχιζαν ένα μήνα μετά την εκταμίευση του δανείου και οι οποίες άρχισαν από τις 09/11/07. Το επιτόκιο συμφωνήθηκε κυμαινόμενο στο ύψος του 12,5%.  O όρος που περιλαμβάνεται σε σύμβαση δανείου, με ανοικτή πίστωση, με τράπεζα, βάσει του οποίου η τελευταία μπορεί να κλείνει οποτεδήποτε τον λογαριασμό και χωρίς σπουδαίο λόγο, είναι καταχρηστική.
Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπαρ.208/2013 απόφασή του αποφάσισε ότι η τράπεζα, άσκησε καταχρηστικά το δικαίωμά της,  κλείνοντας τον λογαριασμό εφόσον χωρίς σπουδαίο λόγο προκαλεί βλάβη στον καταναλωτή. Καταναλωτής θεωρείται και ο εγγυητής.

Από όλα τα έγγραφα, που νόμιμα επικαλέστηκαν και προσκόμισαν οι διάδικοι, τους ισχυρισμούς και τις ομολογίες τους, που περιλαμβάνονται στις προτάσεις τους, και από όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχτηκε και η βασιμότητα 2 λόγων της ανακοπής. Συγκεκριμένα, με τον α και β λόγο της ανακοπής τους, υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, οι ανακόπτοντες, ότι η σύμβαση περιέχει καταχρηστικούς όρους, και ότι η καθ ης άσκησε καταχρηστικά το δικαίωμά της, με το να κλείσει τον αλληλόχρεο λογαριασμό χωρίς ειδικό λόγο και χωρίς να τους ειδοποιήσει και στη συνέχεια τους κάλεσε να καταβάλλουν όλο το ποσό, που κατέστη άμεσα απαιτητό και εξέδωσε εναντίον τους την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής, που τους προκαλεί τρομερή βλάβη, όπως και η επαπειλούμενη εναντίον τους αναγκαστική εκτέλεση. Οι παραπάνω λόγοι της ανακοπής κρίνονται βάσιμοι κατά το νόμο και απεδείχθησαν και βάσιμοι στην ουσία τους.
  Επειδή πολλοί καταναλωτές τον τελευταίο καιρό βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση, δηλ. δέχονται διαταγές πληρωμής ,  η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτων Κρήτης δίνει τις συμβουλές της:
1)¨Κανένα φόβο, όχι εκνευρισμό, ψυχραιμία
2)Απευθυνόμαστε άμεσα για συμβουλευτική σε Πιστοποιημένη ΄Ενωση Καταναλωτών
  Για καταγγελίες και ενημέρωση στο 1520 Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και 2821092306, 2821092666 ,2842020140 Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: