Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Ιδιωτικός υπάλληλος "καθάρισε" το χρέος του προς τις Τράπεζες με μηνιαία δόση 83,50 ευρώ "


 ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  12-01-2015

   Με μηνιαία δόση,83,50 ευρώ  "καθάρισε " δανειολήπτης και για τις τέσσερις  τράπεζες ,ο οποίος είναι ηλικίας 48 ετών, κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης ,εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος ,  είναι άγαμος ,  με εισόδημα από τον μισθό του . 
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης πρόκειται:
Για  την  με ημερ. 26-06-2014  Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου Κρήτης ,που αφορά δανειολήπτη Ιδιωτικό υπάλληλο , κάτοικο  Ηρακλείου Κρήτης , ο οποίος έχει συνολικό ποσό χρέωσης 36.888,04 ευρώ , σε τέσσερις Τράπεζες.
Εισόδημα: 480,00 ευρώ μηνιαίως, από τον  μισθό του.
Περιουσιακά στοιχεία: α)70 τ.μ κτίσμα συγκυριότητας  κατά ποσοστό 33,33% β)362,64 τ.μ οικόπεδο
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του , καθώς υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων του του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή,  με το παρακάτω περιεχόμενο:
1)ΔΈΧΕΤΑΙ την αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής
2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση του  ο δανειολήπτης , έως την έκδοση οριστικής απόφαση επί της αιτήσεως του, η συζήτηση  της οποίας ορίστηκε στις 22/9/2015.
3)ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ , προσωρινά, κατ εφαρμογή του αρ 8 παρ.2 του ν.3869/2010 ,προς εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων ,μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης ,να καταβάλει μηνιαία δόση 
83,50 ευρώ ,για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτριών του , συμμέτρως διανεμόμενο τη 10 ημέρα , εκάστου μηνός
Συμπερασματικά
Για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η απόφαση αυτή θεωρείται  μια " ελπιδοφόρα απόφαση" για τον καταναλωτή, καθώς  δίδεται προστασία του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη, της περιουσίας που κατέχει το 33,33% συγκυριότητας  του  ήτοι ,στο διαμέρισμα που αποτελεί την κύρια κατοικία του επί του κτίσματος που αναφέρει στην αίτηση του.

  Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

     Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: