Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Χήρα Ιδιωτική υπάλληλος ,έσωσε όλη της την περιουσία , με Διαταγή Ειρηνοδικείου"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ      8-01-2015  Χαρά και ανακούφιση,  σε Χανιώτισσα δανειολήπτρια, Ιδιωτική υπάλληλο, έφερε η  με  ημερ  11/11/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου  Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, σώζοντας όλη της την περιουσία (οικόπεδο, αγροτεμάχια με δενδροκαλλιέργειες, Ι.Χ) δεν είχε  κατοικία για διάσωση.
 Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της  οποίας  η εν λόγω δανειολήπτρια είναι μέλος της  και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της οποίας  εντάχθηκε, στις ευνοϊκές διατάξεις του Ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη) πρόκειται για καταναλώτρια   ηλικίας 49   ετών ,ευρισκόμενη σε κατάσταση χηρείας  , με ένα ενήλικο παιδί.
 Με  την με  ημερ 11/11 /2014 Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χανίων, αφού έσωσε όλη της την περιουσία,αποφεύγοντας τα καταδιωκτικά μέτρα των δανειστριών Τραπεζών,η δανειολήπτρια καλείται να καταβάλλει  συνολικά για όλο του το χρέος, μηνιαία δόση των 80,00 ευρώ, για 24 μήνες  (δύο χρόνια)και επανασυζήτηση της προσωρινής διαταγής, κατά την τελευταία μέρα ,ώστε να επανεκτιμηθεί η οικονομική του κατάσταση και αναλόγως αυτής, να μειωθεί ή αυξηθεί ή διατηρηθεί ,το ύψος των μηνιαίων καταβολών.
Ο εν λόγω καταναλώτρια   είναι πιστωμένη,  σε τρις  Τράπεζες, συνολικής οφειλής , ποσού 48.206,91 ευρώ.
Εισόδημα που η δανειολήπτρια  διαθέτει: α)είναι 699,28  ευρώ από τον μισθό της ως Ιδιωτικός υπάλληλος β)162 ευρώ, μηνιαίως , από σύνταξη χηρείας και γ) 305,64 ευρώ, ετησίως ,από επιδότηση ελαιόλαδου.
Το εκτιμώμενο  μηνιαίο κόστος διαβίωσης της,σύμφωνα με τα αποδεδειγμένα στοιχεία, που καταθέτει στην αίτηση της ,φθάνει στο ποσό των 1.200 ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητα της είναι:
  α)158,10  τ.μ Οικόπεδο β)χωράφι  466,33 τ.μ ,με  δενδροκαλλιέργιες και γ) 3.000 τ.μ με ελιές. δ)ένα ΙΧ.Κατοικία  δεν έχει στην κυριότητα  της.
 Το Ειρηνοδικείο  Χανίων  ,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια   πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της ,  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο,στερούμενο  πτωχευτικής ικανότητας, που έχει  ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της , καθώς  υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων της, , της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο:  
1)ΔΈΧΕΤΑΙ το αίτημα περί χορηγήσεως προσωρινής διαταγής,
2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ προσωρινά, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων  , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των  περιουσιακών του στοιχείων, που αναφέρει  στην αίτηση της , μέχρι την  ,ημερομηνία που έχει οριστεί η δικάσιμος ,ήτοι  μέχρι τις 14-11-2016
3) Την υποχρεώνει σε μηνιαία καταβολή δόσης 80 Ευρώ ,  που θα καταβάλλεται μηνιαίως ,  στις καθ ων πιστώτριες Τράπεζες , εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, για μια διετία ήτοι 24μηνιαίες δόσεις, συμμέτρως διανεμόμενο προς τους αναφερόμενους στην αίτηση πιστωτές της.
4)ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ  στην  Τρίτη Τράπεζα, προσωρινώς 'ητοι για δύο έτη, την παρακράτηση από την καταναλώτρια, κάθε ποσού με αυτόματες λήψεις εκ του λογαριασμού που τηρεί σαυτή και είναι προορισμένος για την καταβολή μισθών και συντάξεων αυτής.
ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ  στην αιτούσα , χωρίς να την υποχρεώνει, να μην καταβάλει προς τους καθ ων πιστωτές τις μηνιαίες χρηματικές καταβολές της ως άνω ρύθμισης, για τρεις (3) αποκλειστικά μήνες εκάστου έτους και συγκεκριμένα α) για τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και β) για το μήνα Αύγουστο που αποτελεί μήνα διακοπών,
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,η απόφαση αυτή του Ειρηνοδικείου Χανίων , για την  δανειολήπτρια μέλος της  , αλλά και την ίδια , θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς η δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  της χρεωμένης καταναλώτριας, διέσωσε όλη της την περιουσία προσωρινά, για δύο χρόνια , καθορίζοντας  μηνιαία  δόση  ΜΟΝΌ 80 ευρώ,  και επανεξέταση της αίτησης.
  Ο ίδια  είχε προτείνει στην αίτηση της , κατά το άρθρο 5 παρ,2  του Ν.3869/2010, την καταβολή  συνολικής δόσης  του ποσού των 40  ευρώ.
 Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος , μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: