Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Στην ΤτΕ οι καταστάσεις των δικαιούχων από Ασπίς και Commercial!

Γράφει:

   
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος οι καταστάσεις των δικαιούχων απαιτήσεων από τις εταιρίες Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value (Για πρόσβαση στους καταλόγους πατήστε εδώ).
Όπως τονίζεται, για όποιο θέμα σχετικό με τους καταλόγους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αντίστοιχη εταιρία και όχι στην Τράπεζα της Ελλάδος.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Επιλογή Εταιρίας Ασφάλισης:
Επιλέξτε την Εταιρία στην οποία είστε Ασφαλισμένος:
  • ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
  • COMMERCIAL VALUE A.A.E ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
2. Επιλογή Κλάδου Ασφάλισης:
Επιλέξτε τον Κλάδο Ασφάλισης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας:
  • Κλάδος Ατομικών Συμβολαίων Ζωής ή Κεφαλαιοποίησης
  • Κλάδος Ομαδικών Συμβολαίων Ζωής
3. Καταχώρηση Αριθμού Συμβολαίου
Καταχωρείστε τον Αριθμό του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας.
4. Επιλογή Ένδειξης Εκκρεμούς Δικαστικής Απαίτησης
Αν για το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σας υπάρχει Εκκρεμής Δικαστική Απαίτηση επιλέξτε τη σχετική Ένδειξη.
5α. Για τον Κλάδο Ατομικών Συμβολαίων Ζωής ή Κεφαλαιοποίησης:
  • Καταχώρηση Ημερομηνίας Γέννησης Κυρίως Ασφαλισμένου
  • Καταχωρείστε την Ημερομηνία Γέννησης του Κυρίως Ασφαλισμένου του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας.
5β. Για τον Κλάδο Ομαδικών Συμβολαίων Ζωής:
Καταχώρηση Επωνύμου και Ονόματος Κυρίως Ασφαλισμένου
Επώνυμο Ασφαλισμένου: Καταχωρείστε τα πρώτα ΕΝΝΕΑ (9) γράμματα του πρώτου από τα Επώνυμα του Κυρίως Ασφαλισμένου του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας.
Όνομα Ασφαλισμένου: Καταχωρείστε τα ΤΡΙΑ (3) πρώτα γράμματα του πρώτου από τα Ονόματα του Κυρίως Ασφαλισμένου του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σας.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα, πληροφορία ή διευκρίνιση να απευθύνεστε αποκλειστικά στην αντίστοιχη εταιρεία και να μην απευθύνεστε στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Στοιχεία επικοινωνίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ
Website: www.aspispronia.gr
E-MAIL: info@aspisliquidation.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
2114111215
2114111657
2114111656
2114110942
2114111856
8005000018 (χωρίς χρέωση από σταθερό)
FAX:
2106180622
2107210748
Στοιχεία επικοινωνίας COMMERCIAL VALUE AAE
Website: www.commercialvalue.gr
E-MAIL: info@commercialvalue.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
2114111215
2114111657
2114111656
2114110942
2114111856
8005000018 (χωρίς χρέωση από σταθερό)
FAX:
2106180622
2107210748
Η ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος
Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970 των υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρειών με τις επωνυμίες «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» και «COMMERCIAL VALUE AAE
Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει ότι οι σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970 καταχωρούμενες στο ηλεκτρονικό Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων «Καταστάσεις Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής» των εταιρειών υπό ασφαλιστική εκκαθάριση με τις επωνυμίες «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» και «COMMERCIAL VALUE AAE» δεν δεσμεύουν κατ’ ουδένα τρόπο την Τράπεζα της Ελλάδος. Συνεπώς για κάθε ζήτημα σχετικά με τα αναγραφόμενα στις Καταστάσεις Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αντίστοιχη εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας http://www.aspispronia.gr/ που αυτή διατηρεί και όχι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αντιρρήσεις κατά της κατάστασης δικαιούχων ασφαλίσματος ασκούνται με Ανακοπή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της αντίστοιχης εταιρείας υπό ασφαλιστική εκκαθάριση και όχι κατά της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δεν νομιμοποιείται παθητικώς. Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερομένων στην τήρηση της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970.
Η πρόσβαση για τους ενδιαφερόμενους στο εν λόγω Μητρώο γίνεται μέσω πρωτοκόλλων ασφαλούς επικοινωνίας κατά την σύνδεση με τον χρήστη. Η ανάρτηση της Καταστάσεως των δικαιούχων απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής των εταιρειών υπό ασφαλιστική εκκαθάριση με τις επωνυμίες «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και «COMMERCIAL VALUE AAE» στην ιστοσελίδα αυτή γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση της διαδικασίας του άρθρου 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970.
Ανακοίνωση των οργάνων εκκαθάρισης προς τους ασφαλισμένους της εταιρείας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Ανακοινώνεται στους ασφαλισμένους της παραπάνω εταιρείας ότι καταρτίστηκε και καταχωρήθηκε στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος) κατάσταση δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων της επαληθευμένης απαίτησής τους με βάση τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης στην ιστοσελίδα http://www.aspispronia.gr/.
Αντιρρήσεις κατά της πιο πάνω κατάστασης ασκούνται με ανακοπή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εντός σαράντα πέντε ημερών από την τρίτη δημοσίευση, σύμφωνα με το αρ. 10 παρ. 3 νδ 400/1970.
Για περαιτέρω πληροφορίες να απευθύνεστε στην έδρα της Εκκαθάρισης, Όθωνος 4, Αθήνα, τηλ. 8005000018. Η παρούσα αποτελεί την πρώτη δημοσίευση.
Αθήνα, 20/11/2015
Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΟΥΝΑΣ
Ανακοίνωση των οργάνων εκκαθάρισης προς τους ασφαλισμένους της εταιρείας COMMERCIAL VALUE AAE υπό ασφαλιστική εκκαθάριση
COMMERCIAL VALUE AAE ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Ανακοινώνεται στους ασφαλισμένους της παραπάνω εταιρείας ότι καταρτίστηκε και καταχωρήθηκε στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος) κατάσταση δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων της επαληθευμένης απαίτησής τους με βάση τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης στην ιστοσελίδα http://www.aspispronia.gr/.
Αντιρρήσεις κατά της πιο πάνω κατάστασης ασκούνται με ανακοπή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εντός σαράντα πέντε ημερών από την τρίτη δημοσίευση, σύμφωνα με το αρ. 10 παρ. 3 νδ 400/1970.
Για περαιτέρω πληροφορίες να απευθύνεστε στην έδρα της Εκκαθάρισης, Όθωνος 4, Αθήνα, τηλ. 8005000018. Η παρούσα αποτελεί την πρώτη δημοσίευση.
Αθήνα, 20/11/2015
Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΟΥΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: