Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ- ΕΠΕΙΓΟΝ!!! ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΡΕΧΕΙ η 19-02-2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ- ΕΠΕΙΓΟΝ!!!
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΡΕΧΕΙ η 19-02-2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ
Επικαιροποίηση των παλαιών φακέλων
Σ'υμφωνα με τον ισχύοντα νόμο , προβλέπεται η υποχρέωση επικαιροποίησης όλων ανεξαιρέτως των φακέλων για όλους τους δανειολήπτες που κατέθεσαν την αίτηση τους στο Ειρηνοδικείο πριν τις 19-08-2015 εφόσον αυτές, οι αιτήσεις, δεν έχουν συζητηθεί ακόμα.
Στα πλαίσια αυτής της επικαιροποίησης θα πρέπει υποχρεωτικά, μέχρι τις 19-02-2016, να προσκομίσουν στο Ειρηνοδικείο της αίτησης τα προβλεπόμενα από την σχετική ΚΥΑ δικαιολογητικά Σε περίπτωση παράλειψης μετά την ημερομηνία αυτή οι αιτήσεις τους θα απορρίπτονται.
Η υποχρέωση επικαιροποίησης αφορά και τις αιτήσεις στις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή. Δεν πρέπει να συγχέεται η συζήτηση του αιτήματος προστασίας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων με την συζήτηση της αιτήσεως.
Παρακαλούνται οι δανειολήπτες να επικοινωνήσουν άμεσα με τον Φορέα (Ένωση Καταναλωτών ή Διγηγόρο) της ενταξης στο Ν.Κατσέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια: