Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Ε.Π.Κ.Κ:¨ "¨Σημαντικότατη είναι η από 5-10-2012 Γνωμοδότηση του Λ'εκτορα της Νομικής Αθηνών Ιακώβου Βενιέρη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11-10-2012
Αφορά ενημέρωση εξουσιοδοτημένων φορέων από τον Ν.3869/2010, που μεσολαβούν στην ρύθμιση χρεών, αλλά και καταναλωτές ¨Σημαντικότατη είναι η 5-10-2012 γνωμοδότηση, του Λέκτορα της Νομικής Αθηνών ,κ. Ιακώβου Βενιέρη, για την συνδρομή των "υπερχρεωμένων νοικοκυριών" ¨Επί του περιεχομένου της γνωμοδότησης, Βασικά σημεία ¨που αναφέρονται στην γνωμοδότηση του που εμείς ως υποδοχέας ΄Ενωση οφείλουμε να τα επισημάνουμε για να γίνουν απολύτως κατανοητά από όλους, δικηγόρους και μη ,για να μη τίθονται και ξανατίθονται ερωτήματα και για να μη υπάρχουν αμφισβητήσεις επί της εφαρμογής του ν.3869/2010 είναι: 1)Η διαδικασία του Ν.3869/2010, είναι προσωποπαγής, αναφέρεται στο υποκείμενο που βρίσκεται χρεωμένο σε ιδιωτικά χρέη π.χ Τράπεζες ,ιδιώτες , αφορά την προσωπική κατάσταση του οφειλέτη , στην ρύθμιση αυτής και στις ιδιότητες του ,δεν αφορά το αντικείμενο δηλ. απαιτήσεις (χρέος) Στο άρθρο 12 του Ν.3869/2010, λέει απαλλάσσεται ο οφειλέτης και όχι ο συν οφειλέτης, εγγυητής.O κληρονόμος του οφειλέτη, ο εγγυητής και ο συνοφειλέτης, πρέπει να τηρήσουν ξέχωρα την διαδικασία του Ν.3869/2010. και δεν απαλλάσσονται αν έθεσε την διαδικασία του Νόμου ο οφειλέτης. 2) Την κατάθεση αίτησης στο Ειρηνοδικείο , μπορεί να την κάνει ο ίδιος ο οφειλέτης, ακόμα μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως στο Ειρηνοδικείο ,χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο , ακόμα και αν υπερβαίνουν τα χρέη του οφειλέτη τα 12.000 Ευρώ, αλλά όχι με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ,καθώς μόνο από δικηγόρο μπορεί να αντιπροσωπευθεί και να παραστεί δικονομικώς. Σημείωση:¨Την παραπάνω αναφερόμενη δυνατότητα την έχει μόνο στην κατάθεση αίτησης σε α βαθμό.,όχι ενώπιον Μονομελούς Πρβτοδικείου.- Τέλος, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης αισθάνεται την υποχρέωση όχι μόνο γα την παραπάνω γνωμοδότηση, αλλά και για την συνεχή στήριξη και βοήθεια ,είτε μέσω του βιβλίου του ("Ερμηνεία των διατάξεων του ν.3869/2010) αλλά και της διαθεσιμότητας απευθείας συμβουλών του σε κάθε ιδιάζουσα και μη περίπτωση, να ευχαριστήσει δημόσια, τον Λέκτορα της Νομικής Αθηνών, κ.Ιάκωβο Βενιέρη ,ακόμα καλεί τους δικηγόρους της Χώρας, να κάνουν χρήση της ερμηνευτικής τουν.3869/2010 μέσω του βιβλίου του. Για περισσότερη ενημέρωση στα τηλ.της ΄Ενωσης 2 821092666 και 2821092306 Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννα Μελάκη ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35 Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2 Email: epkxan@gmail.com Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: