Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η αίτηση αναστολή εκτελέσεως,


Την Προσοχή των δανειοληπτών εφιστα η Ενωση υπογραμμίζοντας σημεία που θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους:

Σημειωτέον, ότι η κατάθεση της αιτήσεώς σας για την υπαγωγή σας στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010, "για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά", δε συνεπάγεται αυτόματα την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων εναντίον σας από τους πιστωτές σας, δηλαδή την αναστολή των κατασχέσεων, πλειστηριασμών κτλ. που τυχόν έχουν επισπευτεί εις βάρος σας. Είναι εντελώς οξύμωρο το γεγονός ότι η κατάθεση της αίτησης δεν συνεπάγεται αυτομάτως και αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων εναντίον σας, εάν σκεφτεί κανείς ότι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο έχετε μπει στη διαδικασία της υπαγωγής του νόμου αυτού, είναι για να σώσετε τη περιουσία σας και όχι για να ικανοποιήσετε τις τράπεζες.
Για να συμβεί λοιπόν αυτό, [αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον της περιουσίας σας], θα πρέπει να καταθέσετε ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αίτηση αναστολή εκτελέσεως, με την οποία θα αιτήστε να εκδοθεί απόφαση που θα διατάσσει την αναστολή οποιουδήποτε καταδιωκτικού μέτρου εναντίον σας μέχρι και την έκδοση αποφάσεως επί της κατατεθείσας αιτήσεώς σας.

Μην ξεχνάτε, εκτός των ανωτέρω αναφερομένων, ότι περαιτέρω προστασία από την επίσπευση πλειστηριασμού εναντίον της πρώτης κατοικίας σας, δίνεται έως και την 31.12.2012 με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011, σύμφωνα με το άρθρο 1 της οποίας, διατάσσεται η άρση των πλειστηριασμών για ακίνητα αξίας έως 200.000 ευρώ, τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, καθώς και για την πρώτη κατοικία δανειοληπτών ανεξαρτήτως ποσού. Η αναστολή πλειστηριασμών θα εξακολουθήσει να ισχύει,  έως και την 31.12.2013 
Η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 δημοσιεύει το ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 246, της 18ης Δεκεμβρίου 2012, όπου στο σχετικό Άρθρο 5 προβλέπεται η παράταση αναστολής των πλειστηριασμών μέχρι τις 31/12/2013.
Επομένως για τους οι δανειολήπτες που έχουν περιέλθει, είτε πρόκειται να έλθουν σε οικονομική αδυναμία για την διαχείριση των δανειακών τους υποχρεώσεων, παραμένει «ανοικτός ο δρόμος» μέσω της Ένωσης Καταναλωτών να προσφύγουν στον Ν. 3869/2010 και να υπαχθούν στις ευεργετικές του διατάξεις εφόσον πληρούν τα σχετικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε αυτό το στάδιο (ενόσω εκκρεμεί η αίτησή σας προς εκδίκαση) δεν θα πρέπει να έρθετε σε οποιονδήποτε συμβιβασμό με την τράπεζα, διότι αυτό θα έχει ως συνέπεια την απόρριψη της αιτήσεώς σας ως απαράδεκτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: