Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΔΑΠΑΝΩΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Τα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες) υποχρεούνται, εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης, να χορηγούν στον αιτούντα οφειλέτη αντίγραφα των δανειστικών συμβάσεων και κατάσταση με ανάλυση του ύψους της οφειλής, καθώς και αντίγραφα των υφιστάμενων καρτελών και παραστατικών.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης, με απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, επιβάλλεται σε βάρος των πιστωτικών ιδρυμάτων πρόστιμο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές για κάθε παράβαση. Το ποσό του προστίμου αυτού αποτελεί δημόσιο έσοδο και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων."

Για καταγγελία στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (1520) ή στον Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Δεν υπάρχουν σχόλια: