Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Οριστική Ανάκληση της Ασφαλιστικής Εταιρείας " ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
 ΤΈΛΟΣ η αυλαία, για την Ασφαλιστική Εταιρεία " ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
 Μετά το οριστικό "Λουκέτο"  της Ασφαλιστικής " ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ" και την ανακοίνωση επί τούτου,από  την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή , (Τράπεζα της Ελλάδος) ότι, έχει ενεργοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε άλλου δικαιούχου ασφαλίσματος η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , ενημερώνει τα μέλη της ή μή ότι: 
1) Διορίστηκε επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης η κυρία Αντιγόνη Βαφείδου, η οποία με τη σειρά της θα καταθέσει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτημα περί διορισμού εκκαθαριστή.
2) Αστική Ευθύνη από την κυκλοφορία οχημάτων (υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες τρίτου, μόνο): Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου ισχύουν για τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της εταιρείας (N 400/70 αρ.3 παρ.6 σε συνδυασμό με ΠΔ 237/86 αρ.25 παρ.4). Εντός του διαστήματος αυτού, οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να ασφαλιστούν σε άλλη ασφαλιστική.

3)Σε περίπτωση που προκαλέσουν ατύχημα εντός του διαστήματος των τριάντα (30) ημερών, ο παθών θα αποζημιωθεί από το «Επικουρικό Κεφάλαιο Αστικής Ευθύνης εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων» (ΝΠΙΔ). Το ποσό των ασφαλίστρων που έχει καταβληθεί και αναλογεί στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας έως τη λήξη ισχύος του ασφαλιστηρίου (μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα) επιστρέφεται στους ασφαλισμένους (αρ. 3 παρ. 6 Ν.Δ. 400/1970) από τον εκκαθαριστή.
 Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο.

4)Ασφαλιστήρια λοιπών κλάδων ζημιών: Τριάντα ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις της (N. 400/70 αρ.3 παρ.6).
5)Οι έχοντες απαιτήσεις αποζημίωσης από ασφαλιστήρια των ασφαλίσεων λοιπών κλάδων ζημιών, όπως και από τα καταβληθέντα - μη δεδουλευμένα – ασφάλιστρα θα ικανοποιηθούν κατόπιν αναγγελίας της απαίτησής τους στον εκκαθαριστή.

6)Οι ασφαλισμένοι στην εταιρεία, δύνανται να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα www.diethnisenosis.gr για τη διαδικασία της εκκαθάρισης. Θα μπορούν επίσης να ενημερώνονται τηλεφωνικά από τους υπαλλήλους της εκκαθάρισης, καθημερινά από ώρα 10.00 έως 15.00 στα τηλέφωνα 210 3235297 και 210 3310714 (ή να επικοινωνούν μέσω fax στο 210 3247958), καθώς και από την επόπτρια ασφαλιστικής εκκαθάρισης στο τηλέφωνο 698 425803
  Τέλος, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ως ο πλέον αρμόδιος Φορέας στήριξης δικαιωμάτων, προσφέρει σχετική ενημέρωση και συμβουλευτική στα τηλ.2821092306 ,2821092666 και 2842020140
                              Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                    Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: