Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κ : "Και αλλοπαδαπή δανειολήπτρια στο νόμο Κατσέλη"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  24-10-2014

  
 Ευνοϊκή  απόφαση ,για αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, που διατηρούσε επιχείρηση (ταξινόμηση οχημάτων)στο  Ηράκλειο της Κρήτης,δηλαδή κατείχε την εμπορική δραστηριότητα, εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης.
Συγκεκριμένα:
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, με την με ημερ 2-07-2014, απόφασή του , δέχτηκε το αίτημα χορήγησης  Προσωρινής Διαταγής , σε  αλλοδαπή  υπερδανεισμένη καταναλώτρια, σερβικής εθνικότητας , εργαζόταν σε ατομική  επιχείρηση (ταξινόμηση αυτοκινήτων) σήμερα  άνεργη, ρυθμίζοντας το χρέος  της ,  προς  τις δύο Τράπεζες ,συνολικής χρέωσης  29.104,24 ευρώ, και σώζοντας την περιουσία της , εντάσσοντας την  στο ν.3869/2010,στον γνωστό ως νόμο Κατσέλη, αναστέλλοντας τα καταδιωκτικά μέτρα εναντίον της  και διατηρώντας τη νομική και πραγματική κατάσταση των αναφερομένων στην αίτηση περιουσιακών της στοιχείων , με την υποχρέωση καταβολής του ποσού των 50 ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως διανεμόμενο προς τις δύο Τράπεζες, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης,
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:  Πρόκειται, για δανειολήπτρια  σερβικής  εθνικότητος, κάτοικο  Γουβών Ηρακλείου  Κρήτης, 42  χρονών, μητέρα ενός ανήλικου τέκνου, νυμφευμένη  με συνταξιούχο του Ελληνικού Δημοσίου.
Το Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας της, φθάνει στο ποσό, των 520,00 ευρώ ,όπως ο ίδια αναφέρει στην υποβληθείσα αίτηση της.
Εισόδημα που διαθέτει η ίδια: Μοναδικό εισόδημα που διαθέτει ,είναι ο μισθός του συζύγου της που έχει υποστεί τραγική μείωση τα τελευταία χρόνια.
 Περιουσιακά στοιχεία
α)Δεν διαθέτει κανένα ακίνητο ,περιουσιακό στοιχείο.
 β)Διαθέτει  ένα  επιβατικό όχημα  σημερινής εμπορικής αξίας  1.800 ευρώ.
Η   συρρίκνωση των εισοδημάτων της δανειολήπτριας ,  η γενικότερη οικονομική κρίση, η ανεργία της  ίδιας, αλλά και  η μείωση των εισοδημάτων του συνταξιούχου συζύγου της , την έκαναν να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα ,  να αιτήσει την ένταξή της στο ν.3869/2010, η οποία και έγινε ,με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της δικηγόρου Ηρακλείου ,συνεργάτιδας της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια   πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της,  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, είναι άνεργη ,τρέφεται και συντηρείται από το εισόδημα του συνταξιούχου συζύγου της, η ίδια δεν διαθέτει εισόδημα ,δεν παίρνει επίδομα ανεργίας δηλώνει ότι    ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, ,της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
ΔΈΧΕΤΑΙ ,το  αίτημα χορήγησης, προσωρινής διαταγής.
ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας και της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ τη διατήρηση αμετάβλητης της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης 
ΟΡΊΖΕΙ  την καταβολή μηνιαίων δόσεων προς τις πιστώτριες Τράπεζες 50 ευρώ
ΟΡΙΖΕΙ οι καταβολές να γίνονται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα αρχής γενομένης από 1/8/2014
Συμπερασματικά για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , που μέσω της συνεργάτιδας δικηγόρου στο  Ηράκλειο ,επιμελήθηκε την υπόθεση ,φθάνοντας  σαυτή  την ευνοϊκή για την δανειολήπτρια έκβαση αυτής , θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς  η δικαστής κατανοώντας αφενός ,την οικονομική δυσκολία  της  δανειολήπτριας, σώζει το σύνολο της  περιουσία της, από τα καταδιωκτικά μέτρα των  Τραπεζών , προσφέροντας της την πρέπουσα "ανάσα"μέχρι να εκδικαστεί η κυρίως αίτηση που έχει προσδιοριστεί για το έτος 2021.
  Ακόμα με αυτή την απόφαση ξεκαθαρίζεται ακόμα ότι, από μεριάς  Δικαστικής Αρχής δεν γίνεται καμιά διάκριση σε αλλοδαπά πρόσωπα   και  τα  αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, στηρίζονται και υποστηρίζονται με την  πρέπουσα διαχείρηση που οι νόμοι και το Σύνταγμα της Χώρας μας ορίζουν.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: