Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Διατήρηση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας της , για δανειολήπτρια, νοσηλεύτρια του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου"


ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  20-10-2014

  Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, με την με ημερ 9-09-2014, απόφασή του , δέχτηκε το αίτημα χορήγησης  Προσωρινής Διαταγής , σε υπερδανεισμένη τρίτεκνη νοσηλεύτρια, εργαζόμενη στο Βενιζέλειο-Πανάκειο Νοσοκομείο , στο  Ηράκλειο της  Κρήτης,  ρυθμίζοντας το χρέος  της , και σώζοντας την περιουσία της(συνολικής χρέωσης  ποσού 138.267,57 ευρώ) που είχε συνάψει , με πέντε πιστώτριες  Τράπεζες , εντασσόμενη στο ν.3869/2010,στον γνωστό ως νόμο Κατσέλη.
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:  Πρόκειται, για δανειολήπτρια από το Ηράκλειο Κρήτης, 55  χρονών, έγγαμη, μητέρα τριών τέκνων , (μη εξαρτώμενα οικονομικά από αυτήν),   αλλά   με σύζυγο άνεργο, εξαρτώμενο οικονομικά από αυτήν.
Το Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας της, φθάνει στο ποσό, των 950,00 ευρώ ,όπως ο ίδια αναφέρει στην υποβληθείσα αίτηση της.
Εισόδημα που διαθέτει η ίδια: Μοναδικό εισόδημα που διαθέτει ,είναι ο μισθός της, που λαμβάνει από την εργασία της, ως νοσηλεύτρια  ,που  φθάνει στο ποσό των  1.195 ,00 ευρώ
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η ίδια : 
1)Μονοκατοικία  (αυθαίρετη κατασκευή) επιφάνειας 96,00 τ.μ, συνιδιοκτησίας 50% μετά του συζύγου
β)Οικόπεδο επιφάνειας 216,00 τ.μ συνιδιοκτησίας 50% μετά του συζύγου
γ)Αγροτεμάχιο,επιφάνειας   250 τ.μ με 12 ελιές , κυριότητας 100%
δ)Ι.Χ  επιβατικό όχημα, κατά ποσοστό 80%
 Εισόδημα που διαθέτει ο σύζυγος 
Ο σύζυγος δεν διαθέτει κανένα εισόδημα,  ούτε επίδομα , ούτε εργασία
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ο σύζυγος
Ο Σύζυγος  ,καμία άλλη κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία ,έχει στην κυριότητα του.
Η   συρρίκνωση των εισοδημάτων της δανειολήπτριας ,  η γενικότερη οικονομική κρίση, η ανεργία του συζύγου της, την έκαναν να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα ,  να αιτήσει την ένταξή της στο ν.3869/2010, η οποία και έγινε ,με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της δικηγόρου Ηρακλείου ,συνεργάτιδας της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια   πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της,  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, είναι εργαζόμενη στο Βενιζέλειο-Πανάκειο Νοσοκομείο , στο  Ηράκλειο της  Κρήτης, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, αλλά και    λόγω της  συνεχιζόμενης ανεργίας του συζύγου ,της γενικότερης οικονομικής  ύφεσης, προσπαθώντας να συντηρηθούν αποκλειστικά και μόνο από το εισόδημά της (μειωμένο μισθό), που δεν επαρκεί για την κάλυψη  των βιοτικών στοιχειωδών καθημερινών αναγκών επιβίωσης τους ,της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
ΔΈΧΕΤΑΙ ,το  αίτημα χορήγησης, προσωρινής διαταγής.
ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας και της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η διάσωση εξ αδιαιρέτου 50% της κύριας κατοικίας της οικογένειας της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ τη διατήρηση αμετάβλητης της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης 
ΟΡΊΖΕΙ  την καταβολή μηνιαίων δόσεων προς τις πιστώτριες Τράπεζες
α)Για χρονικό διάστημα ενός έτους (12) μηνών ,180 ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως κατανεμόμενο μεταξύ τους κατ άρθρο 5 παρ.2 και 8 παρ.2 του Ν.3869/2010
β)Μετά την πάροδο των 12 μηνών και μόνο προς μερική εξυπηρέτηση του στεγαστικού δανείου, που η σύμβαση αυτή, είναι  εμπραγμάτως ασφαλισμένη,  με εγγραφή προσημείωσης επί του ακινήτου, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία, καταβολή δόσης 180 ευρώ, ΜΟΝΟ για την μία Τράπεζα, αφού ζητήθηκε η εξαίρεση από την εκποίηση της (άρθρ.9 παρ.2 Ν.3869/2010) μέχρι την εκδίκαση της αίτησης που έχει προσδιοριστεί για το έτος 2021
Συμπερασματικά για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , που μέσω της συνεργάτιδας δικηγόρου στο  Ηράκλειο ,επιμελήθηκε την υπόθεση ,φθάνοντας  σαυτή  την ευνοϊκή για την δανειολήπτρια έκβαση αυτής , θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς  η δικαστής κατανοώντας αφενός ,την οικονομική δυσκολία  της  δανειολήπτριας, σώζει το σύνολο της  περιουσία της, από τα καταδιωκτικά μέτρα των  Τραπεζών , προσφέροντας της την πρέπουσα "ανάσα"μέχρι να εκδικαστεί η κυρίως αίτηση που έχει προσδιοριστεί για το έτος 2021, αφετέρου  με αυτήν την απόφαση ο δικαστής προασπίζει τα θεμελιώδη και κατοχυρωμένα δικαιώματα του Έλληνα πολίτη, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 2,5,17 του Συντάγματος της Χώρας   που ορίζει "Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν  την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας"
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: