Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Τα κριτήρια προστασίας της Α΄ κατοικίας

  ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 ΟΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

  1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
«ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ»

ΕΥΛΟΓΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
-1 άτομο: 8.180€ -2 άτομα: 13.917 €
-Οικογένεια με ένα παιδί: 17.278 €
-Οικογένεια με δύο παιδιά: 20.639 €
-Οικογένεια με τρία παιδά:24.000 €


1 άτομο: 120.000€ -2 άτομα: 160.000 €
-Οικογένεια με ένα παιδί: 180,000 €
-Οικογένεια με δύο παιδιά: 200.000 €
-Οικογένεια με τρία παιδιά: 220.000 €

2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ»
ΕΥΛΟΓΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ + 70%
-1 άτομο: 13.906 € -2 άτομα: 23.659 €
– Οικογένεια με ένα παιδί: 23.973 €
-Οικογένεια με δύο παιδιά: 35.087 ευρώ
-Οικογένεια με τρία παιδιά: 40.800 €

-1 άτομο: 180.000€ -2 άτομα: 220.000 €
-Οικογένεια με ένα παιδί: 240.000 €
-Οικογένεια με δύο παιδιά: 260.000 €
-Οικογένεια με τρία παιδιά: 280.000 €

Τα ελάχιστα φυσικά πρόσωπα, που τελικά θα πληρούν τις αναφερόμενες προϋποθέσεις, θα καταθέσουν αίτηση υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 και εφόσον πετύχουν την ένταξή τους στον εν λόγω Νόμο, θα οφείλουν πλέον να καταβάλουν α) για διάστημα τριών (3) ετών, άτοκα, το ποσό που θα καταλείπει μετά την αφαίρεση των «….ευλόγων δαπανών διαβίωσης –οι οποίες αναφέρονται κατωτέρω και αφορούν το οικονομικό έτος 2013 και όχι το σήμερα- του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, όπως αυτές εκάστοτε προσδιορίζονται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δυνάμει του ν. 4224/2013 ή μέχρις ότου εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Έρευνα Οικονομικών Προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π.) που διενεργεί κάθε χρόνο η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον οφειλέτη…». από το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημά τους και μετά το πέρας της εν λόγω ρύθμισης, δοσοποιημένο σε βάθος εικοσαετίας – διαστήματος που μπορεί να επεκταθεί έως τριάντα πέντε (35) έτη, εφόσον η διάρκεια των συμβάσεων ήταν μεγαλύτερη των είκοσι (20) ετών – ποσοστό 100% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας τους, με το επιτόκιο που προβλέπεται. Σημειωτέον ότι, δεδομένου ότι οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών επηρεάζονται ως προς τον καθορισμό τους από το Α.Ε.Π. της χώρας, οι κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενες δαπάνες αναμένεται να κινηθούν πτωτικά κατά τα επόμενα έτη, αποκλείοντας μια ακόμα μεγαλύτερη μερίδα δανειοληπτών από τη δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας τους.
Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης
Προβληματισμοί για την προστασία της α' κατοικίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: