Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Σημαντικές προτάσεις για θέματα Αγοράς και Καταναλωτή

width="320" height="2

Σημαντικές προτάσεις για θέματα Αγοράς και Καταναλωτή , τέθηκαν στο Συμβούλιο, ΕΣΚΑ, τόσο από τον Πρόεδρο του Οργάνου όσο και από τα μέλη αυτού Συνήγορο, Καταναλωτή, Ενώσεις Καταναλωτών, Ένωση Τραπεζών,ΕΦΕΤ, Γεν.Γραμματέα Ιδιωτ.Χρέους. Βασικά θέματα υπήρξαν ή τροποποίηση του ν2251/2014 , τροποποίηση ν.περί ενημέρωσης δανειοληπτών, αναμόρφωσης του ν.περί Επιτροπής Φιλ.Διακανονισμού,. στήριξη θεσμική των Ενώσεων Καταναλωτών  Μια φορά την εβδομάδα (και όχι ανά δύο ημέρες που ισχύει σήμερα) θα επιτρέπεται στις εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών να επικοινωνούν με υπερχρεωμένους δανειολήπτες ενώ οι διατάξεις για την προστασία των οφειλετών θα ισχύουν και στις περιπτώσεις που η ενημέρωση γίνεται από δικηγόρους. Οι σχετικές τροποποιήσεις της νομοθεσίας αποτελούν προτάσεις της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και παρουσιάστηκαν στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς που συνεδρίασε υπό τον γγ Καταναλωτή Αντώνη Παπαδεράκη. Συγκεκριμένα με τις αλλαγές που προτείνονται θα θωρακίζεται η συχνότητα της ενημέρωσης (άπαξ εβδομαδιαίως) ακόμη και στις περιπτώσεις που ο πιστωτής έχει αναθέσει το έργο σε περισσότερες από μία εταιρίες ενημέρωσης. Γίνεται πιο αυστηρός ο τρόπος ταυτοποίησης του οφειλέτη ώστε η επικοινωνία να γίνεται αποκλειστικά με τον ίδιο ενώ θα εξαιρεθούν από τις διατάξεις περί μη όχλησης τους μεσημεριανές ώρες καθώς και από το πλαφόν στο πλήθος των επικοινωνιών τα νομικά πρόσωπα οφειλέτες. Σε σχέση με τους δικηγόρους οι οποίοι θα καλύπτονται στο εξής από το νόμο, για τυχόν παραβάσεις θα επιβάλλονται κυρώσεις στον πιστωτή πέρα από τις ενδεχόμενες κυρώσεις που θα επιβάλλουν τα όργανα των δικηγορικών συλλόγων. Στη συνεδρίαση εξετάστηκε επίσης το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των καταναλωτικών διαφορών και συγκεκριμένα η πρόοδος στη σύσταση και λειτουργία των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού (ΕΦΔ) ανά την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λευτέρης Ζαγορίτης, μετά από έξι χρόνια εφαρμογής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου μόνο 75 Δήμοι έχουν συστήσει ΕΦΔ και από αυτούς μολονότι 28 είναι Δήμοι έδρας νομού. Η πρόταση του Συνηγόρου είναι να προβλεφθεί νομοθετικά η υποχρεωτική σύσταση ΕΦΔ από τους Δήμους της έδρας του νομού σε διάστημα ενός μήνα από την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας καθώς η λειτουργία τους στο σύνολο των 325 Δήμων της χώρας δεν θεωρείται ρεαλιστικό να υλοποιηθεί. Ο κ. Παπαδεράκης τόνισε σχετικά ότι η προώθηση της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αποτελεί στοίχημα για τη Γραμματεία καθώς εξασφαλίζει την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών και των δικαστηρίων προς αμοιβαίο όφελος προμηθευτών και καταναλωτών. Όσο αφορά, τα άλλα μέλη του ΕΣΚΑ,τους δόθηκε η δυνατότητα να τοποθετηθούν επί των θεμάτων και του Φορέα που εκπροσωπούσαν .Πολλά θέματα μπήκαν στο τραπέζι, από μεριάς Επιτροπής Πιστοποίησης των Ενώσεων Καταναλωτών, έγινε ενημέρωση για την μη Πιστοποίηση 17 Ενώσεων.
Από μεριάς Ενώσεων Καταναλωτών ,ζητήθηκε η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του ν. 2251/1994 άρθρο 10 ,ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ενώσεων καταναλωτών, ουσίας κατατέθηκε ψήφισμα ενώσεων καταναλωτών, το οποίο βγήκε από προηγούμενη συζήτηση μεταξύ των Ενώσεων . Όσο αφορά, την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία συμμετέχει στο ΕΣΚΑ με την Πρόεδρο αυτής κ.Μελάκη ΙωάνναΥπηρξε "κραυγή καταγγελίας" τόσο για τις τραπεζικές πρακτικές, όσο και για την ακρίβεια των αγαθών , την παραπλάνηση των καταναλωτών με τις εικονικές διαφημησίσεις αγαθών και υπηρεσιών.
Η κ. Μελάκη στον λόγο της ,αναφέρθηκε και στην ίδρυση της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτ. χρέους, περισσότερο το ότι έχει να κάνει με την συμβουλευτική των δανειοληπτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: