Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

Αίτηση ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ για κτάσχεση μισθού ή σύνταξης


ΑΙΤΗΣΗ

Στοιχεία καταναλωτή:

Όνομα:                                                                    
Επίθετο:
Οδός:                                            
Αριθμός:                    
ΤΚ:                   
Πόλη:
Σταθερό:                                                  
Κινητό:
Email:                                                                      
Fax:1.                 

2.                 Στοιχεία τραπεζικού ιδρύματος:

Επωνυμία:
Έδρα (Διεύθυνση):
Τηλέφωνο:                                                            
Fax:                                               
Email:
Όνομα Υπευθύνου:

Ιστορικό:
Με έκπληξη διαπίστωσα όταν προσήλθα στο κατάστημά σας ότι από τον  λογαριασμό μισθοδοσίας μου, με αριθμό …………………………………………… που διατηρώ στην τράπεζά σας αφαιρέθηκε παράνομα και καταχρηστικά ο μισθός / η σύνταξη του μηνός ……………….…………. που κατατέθηκε από την υπηρεσία μου στις ……………..………….. .

 Η ενέργειά σας αυτή είναι απολύτως αυθαίρετη, παράνομη και καταχρηστική βάσει  του άρθρου 3 του νόμου 3714/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 982 §2 περ.δ και §3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όπου προβλέπεται το ακατάσχετο το ποσόν του μισθού ή της σύνταξης που κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας μέχρι το ύψος του ενός μισθού ή της σύνταξης.
Η ενέργειά σας αυτή δεν νομιμοποιείται ούτε από πιθανή συμφωνία για συμψηφισμό απαιτήσεων, καθώς ο Αστικός Κώδικας στα άρθρο 451 και 464 δεν επιτρέπει τον συμψηφισμό ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων με  απαιτήσεων που είναι ακατάσχετες, όπως ο μισθός και η σύνταξη.

Για τους λόγους αυτούς,
ΖΗΤΩ
ΑΜΕΣΩΣ να  καταβάλετε  στον λογαριασμό μου  το ποσό του μισθού μου, όπως υποχρεούστε.


Συνημμένα έγγραφα:
·         
·         
·         

Παρακαλώ για την έγγραφη ενημέρωσή μου.
Με την ρητή επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου.

       …… / …… / 20….

Ο/Η  αιτ………
Κοινοποίηση:
3.    Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης; (epkxan@gmail.com)
4.     Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Φαξ: 2103843549, e-mail: 1520@efpolis.gr  
5.     Τράπεζα της Ελλάδος, Τμήμα Διαφάνειας Συναλλαγών
Φαξ: 2103205436

Δεν υπάρχουν σχόλια: