Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Συγκρότηση της Επιτροπής Φιλικού διακανονισμού της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου


Φωτογραφία της Joanne Melaki.Σύμφωνα  με την υπ.Γ/ΟΙΚ/1240/3-05-2018 απόφαση της  Αντιπεριφερειάρχου Ρεθύμνου, ορίστηκε τριμελής Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού από εκπροσώπους του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου  της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και του Εμπορικού και βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ρεθύμνου.
Εδρα της Επιτροπής ορίζεται η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου και Γραμματέας αυτής εκπροσωπείται  από υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου, της Διεύθυνσης  Ανάπτυξης της Αντ.Ρεθύμνου.
Έργο της Επιτροπής είναι: H Eξώδικη επίλυση καταναλωτικών διαφορών, ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή Ενώσεις Καταναλωτών
Τα πόρισματα  της Επιτροπής δεν παράγουν συνέπειες δικαστικής απόφασης ούτε αποτελούν εκτελεστό τίτλο
Οι ενδιαφερόμενοι (καταναλωτές- προμηθευτές) μπορούν κατά τη συζήτηση να παρίστανται αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπούνται από πληρεξούσιο δικηγόρο,ή πρόσωπο που έχει σχετική εξουσιοδότηση
Οι καταναλωτές για επίλυση των καταναλωτικών τους διαφορών μπορούν πλέον είτε να απευθύνονται απευθείας στην εν λόγω Επιτροπή ή μέσω της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: