Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ: Διεκδικούμε την πλήρη εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας και των στόχων του Ε. Κ.Τ

"Ποιος είναι τελικά δικαιούχος των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας σύμφωνα με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου"...
η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, έχει ερωτήσεις αλλά και τοποθετήσεις επ αυτού:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1)Γιατί να υπάρχει αυτό το "ανακάτεμα" μεταξύ Μ.Κ.Ο και Δήμων,αφού πρόκειται για φορείς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
2)Το ερώτημα ποιος είναι δικαιούχος των προγραμμάτων , είναι βασικό ζητάμε την νόμιμη ερμηνεία , βάσει των στόχων του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου.
3 ) Εάν οι (Μ.Κ.Ο) θεωρούνται ο Τρίτος Τομέας της Οικονομίας), γιατί ανακατεύεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση(Δήμοι), σαυτά τα κοινωφελούς χαρακτήρα προγράμματα ,αφού, σαν ζωντανός Οργανισμός ο κάθε Δήμος στο σώμα του , έχει αρκετές κερδοφόρες επιχειρήσεις; Ο ωφελούμενος
πολίτης, πως θα νοιώσει ότι, σαυτή την πρωτοβουλία, αλλά και εργασία  δεν θα κληθεί να την πληρώσει; ή απλά να ανταποδώσει οικονομικά;
4)Τι γνωρίζουν περισσότερο κάποιοι οι Βουλευτές , από τους υπεύθυνους των Οργανώσεων της κοινωνίας των Πολιτών και συνέχεια αναφέρονται απαξιωτικά στο έργο και στον ρόλο των Μ.Κ.Ο ;
5)Τελικά οι Μ.Κ.Ο, τι ρόλο καλούνται να παίξουν, ρόλο εργολάβου, ρόλο  διαχειριστεί, Φορέα που μέσω αυτού θα θητούν εργαζόμενοι στους Δήμους, και στο Δημόσιο;
6)Γιατί οι μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις όπως ΙΝΕ΄, ΓΣΕΕ, να διεκδικούν μεγάλο μέρος των προγραμμάτων, αφού ο ρόλος τους έχει χαθεί; Τι μέλλεται να προσφέρουν, ποιους εξυπηρετεί η τροφοδότησή  τους και  η επιλεξιμότητα τους;΄Είναι οι αρεστοί της Κυβέρνησης;
7)Γιατί σαυτά τα προγράμματα να μετέχουν μόνο δύο από τις  Πιστοποιημένες Ενώσεις Καταναλωτών,Γιατί το Υπουργείο δεν βοήθησε ώστε να είναι δικαιούχες όλες;
8)Γιατί η πολιτική ηγεσία του Ύπουργείου, επικαλείται τη διασφάλιση του ΑΣΕΠ, ενώ γνωρίζει ότι το ΑΣΕΠ αφορά το δημόσιο και όχι τον τρίτο τομέα της οικονομίας;

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
-Αρνητικό σημείο για μας είναι, η διάχυση του προγράμματος σε άνω των χιλίων δικαιούχων Φορέων δικαιούχων και μη , σε όλη την χώρα, με ανακατεμένη δομή, και όχι στους πραγματικά δικαιούχους που είναι οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ζητάμε διαχωρισμό.

-Ζητάμε να ωφεληθούν οι πολίτες μέσα από τις Πιστοποιημένες  Ενώσεις Καταναλωτών, με στήριξη των προσπαθειών και των δομών τους ,μέσω αυτού του Προγράμματος.Σήμερα στις πλάτες αρκετών Ενώσεων Καταναλωτών, έχει πέσει το βάρος της εθελοντικής στήριξης ή μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ ,"η Εξώδικη στήριξη υπερχρεωμένων νοικοκυριών Ν.3869/2010" Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ τελειώνει τέλος του 2011 τι γίνεται μετά;

-Ζητάμε να περάσουν οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) όχι στους Δήμους , ούτε στις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις,αλλά καθαρά στις Κοινωνικές Οργανώσεις, με κοινωνικές δομές, αφού αυτές ξαναπροσδιοριστούν, Οργανώσεις που έχουν αφενός παραγωγή κοινωφελούς έργου στο παρελθόν,
αλλά και η φύση της ύπαρξη τους προσδοκά παραγωγή και στο μέλον.

-Θέλουμε διαύγια στην τοποθέτηση των ωφελούμενων (εργαζόμενων) ,ας μη ξανααναστήσουμε τα stage, που μοιράζανε οι βουλευτές της εκάστοτε Κυβέρνησης σαν να ήταν ιδιοκτησία τους,με ομήρους εργαζόμενους.
Επειδή γνωρίζουμε ότι , το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας αφορά  αποκλειστικά δικαιούχους του τρίτου τομέα της οικονομίας, εμείς θα καταγγέλνουμε συνέχεια την προσπάθεια της Κυβέρνησης, να προσφέρει Οικονομική και Εργασιακή δύναμη στους Δήμους, διά της πλαγίου Οδού, αφού με την νέα Διοικητική Δομή (Καλλικράτης) τους φόρτωσε με αρμοδιότητες, χωρίς να έχει προγραμματίσει πόρους υποστήριξης.
Τέλος η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , μαζί με το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Των Οργανώσεων Της Κοινωνίας Πολιτών, διεκδικεί την πλήρη εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας και των στόχων του ΕΚΤ.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: