Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

¨ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

Από τη στιγμή που γίνεται αίτηση στο ειρηνοδικείο και κοινοποιούνται στις Τράπεζες οι αιτήσεις, τότε σταματάνε οι τόκοι για όλα τα δάνεια εκτός από το στεγαστικό.

Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσει ένας οφειλέτης είναι τα εξής:
•Αίτηση στην τράπεζα για να δώσουν βεβαίωση οφειλών.
•Ε1 της τελευταίας τριετίας(2009-2011.
•Εκκαθαριστικό της τελευταίας τριετίας.
•ΕΤΑΚ(ειδικό τέλος ακίνητης περιουσίας).
•Ε9 του 2005 και μεταγενέστερων μεταβολών που ενδεχομένως να έχουν γίνει.
•Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
•Κάρτα ανεργίας σε περίπτωση που είναι άνεργος. Αν είναι εργαζόμενος απόδειξη μισθοδοσίας και αν είναι συνταξιούχος ένα αποδεικτικό από τη σύνταξη.
•Φωτοτυπία ταυτότητας και των δύο όψεων. Σε περίπτωση που είναι παντρεμένος/η, τότε χρειάζεται και η ταυτότητα του συζύγου.
•Αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, θα πρέπει να μας προσκομίσει και το Ε3 της τελευταίας διετίας.
•Αποδεικτικά αδυναμίας εργασίας(αν υπάρχουν).
•Πιστοποιητικό σπουδών σε περίπτωση που σπουδάζουν τα παιδιά του.
•Αποδεικτικό σοβαρής ασθένειας μέλους της οικογένειας (αν υπάρχει).

Δεν υπάρχουν σχόλια: